MOHAMED OMAR: Socialtjänstens kulturkrig

Jag läser på SVT att staten nu sätter nu in ett av sina främsta vapen mot koranupplopsmakarna: socialtjänsten. Det kan låta som att jag är ironisk. Det är jag inte.

Många invandrare i Sverige, särskilt muslimer, är livrädda för socialtjänsten.

De vet att soc har makten att ta det värdefullaste de har: deras barn.

Att bli slagen av batonger eller att sitta inne är ingenting jämfört med att bli fråntagen sitt barn. Om du har en stor och kärleksfull familj som stödjer dig blir tiden i fängelset lättare. Och när du kommer ut väntar de på dig med kramar och mammas mat från hemlandet.

Att förlora sitt barn är att bli fråntagen en bit av sin själ. Man kan aldrig bli hel igen. Dessutom upplevs tvångsomhändertagandet som en förnedring. Du duger inte som förälder. Du har ingen makt och myndighet över dina egna barn. Någon annan, ja, folk som du anser sämre än dig, har satt sig över dig.

Tvångsomhändertagandet av barn är ett fruktansvärt vapen i händerna på staten. Det bryter ner starka och stolta människor och gör dem till ynkliga vrak.

Det tvingar människor till underkastelse och visar att den ultimata makten tillhör staten. Inte ens dina egna barn tillhör dig. Du får bara ha dem så länge du rättar dig efter statens regler och normer.

I SVT:s artikel kan man läsa:

Nu kan även uppgifterna om att mammor skulle ha deltagit – och hejat på sina barn vid upploppen – komma att bli föremål för socialtjänstens insatser.

Det är fruktansvärt att utsätta sina barn för direkt livsfara, säger Annika Krutzén (M), ordförande i social- och omsorgsnämnden.

Det här visar vilken enorm klyfta som finns mellan det muslimska religiösa tänkandet och det sekulära svenska.

Grunden i det muslimska tänkandet, och i grunden religiöst tänkande överlag, är att det finns något större och viktigare än detta jordiska liv. När muslimer försakar saker i detta liv, vinner de saker i nästa liv.

Det största offret man kan göra är att ge sitt liv för Gud. Detta kallas martyrskap, på arabiska shahada.

Den som dör som martyr belönas med en lysande krona och får njuta av ett kungligt liv i himlen.

I det sekulära svenska tänkandet finns bara detta jordiska liv.

Mer ur artikeln:

Kan det bli fråga om insatser enligt LVU (Lagen om vård av unga)?

Jag tror absolut att det kan leda till tvångsplaceringar, säger Annika Krutzén.

Det finns redan nu en utbredd föreställning bland muslimska invandrare i Sverige att staten är fientlig mot islam och att socialtjänsten används för att ”tvångsassimilera” muslimer. Jag har skrivit om detta tidigare här

De muslimer som tror så har inte fel. Det är sant att socialtjänsten används för att tvinga religiösa muslimer att rätta sig efter sekulära svenska normer. Enligt islam hör till exempel aga till god uppfostran, men enligt soc är aga att betrakta som misshandel och övergrepp.

Så muslimerna har rätt i att det finns en fiendskap, ett kulturkrig om man så vill, mellan dem och den svenska staten.

Men de har fel i att denna fiendskap riktar sig mot muslimer speciellt. Den riktar sig i stället mot det traditionella sättet att leva i allmänhet. Aga, ett exempel som jag redan nämnt, har varit universellt förekommande i alla mänskliga kulturer fram till modern tid.

Alla traditionella mänskliga kulturer har också ansett att män är män, att kvinnor är kvinnor, och att barn ska lyda och vörda sina föräldrar.

Socialtjänstens krig är därför inte ”islamofobiskt”. Kriget förs mot alla familjer som vill leva efter gamla och traditionella normer.

Muslimer anser dock att de är särskilt drabbade. Jag tror att de har rätt. Detta eftersom muslimerna är den största gruppen som tydligast och synligast motsätter sig det moderna, sekulära sättet att leva.

Medan ”sverigevänner” anser att staten gullar och daltar med muslimer, har många av muslimerna alltså själva en helt motsatt uppfattning.

Båda grupperna har fel.

Ja, staten gullar och daltar med muslimer. Men inte för att de tror på Muhammed, utan för att de tillhör en offergrupp. De är invandrare och tillhör en minoritet. Staten bryr sig inte om vilka tomtar och troll du tror på.

Ja, staten är fientlig mot muslimer. Men inte för att de är just för muslimer, utan för att de lever på ett traditionellt sätt som står i motsättning till den sekulära, nutida svenska värdegrunden.

Du kan stödja mitt arbete genom att swisha till 0760078008. Är du osäker på om donationen kommer till rätt person eller att numret är korrekt, skriv ett sms till mig.

Mohamed Omar