BITTE ASSARMO: Morgan Johanssons valfläsk

Socialdemokraterna har slagit på stort och slaktat den allra största och fetaste grisen denna jul. Och det är förstås inte så konstigt. Det är trots allt valår och det är klart att den sittande minoritetsregeringen vill ha rejält med valfläsk att locka väljarna med. Därför tar man sig nu an frågan om tysta bibliotek och badhus utan våldsinslag.

Biblioteken, såväl som badhusen, har länge varit ett problem för de skötsamma skattebetalarna i Sverige. De tysta och fridsamma folkbiblioteken, en oas där människor kunnat läsa och låna böcker som gett möjlighet till bildning och förkovran, förvandlades någon gång i mitten av 2010-talet till det som numera brukar kallas ”mötesplatser”.

Det låter förstås fint. Modeord har ju en tendens att klinga vackert. Men när biblioteken blev ”mötesplatser” blev det plötsligt fritt fram att inte bara mötas utan även att ställa till jävelskap om man så ville. Biblioteken förvandlades från lugn oas till tillhåll för människor som hellre vandaliserade, misshandlade och förstörde.

Rapporterna om stöket på biblioteken duggade tätt, och kritiken lät inte vänta på sig. Varför fick man inte portförbjuda folk som hotade bibliotekarier och besökare, varför gjordes ingenting från politiskt håll?

Socialdemokraterna var ståndaktiga i sin vägran att tillmötesgå skattebetalarna. Allas lika värde förutsätter ju att alla har tillgång till alla mötesplatser. Mest engagerad i försvaret av vandalernas rätt till biblioteken var Roger Mogert, då kultur- och stadsbyggnadsråd i Stockholm och gift med partivännen Veronica Palm. Han gick till storms mot kritikerna och mellan raderna kunde man riktigt höra hur hans röst darrade av vredgat patos och omtanke om samhällets påstått svaga grupper:

”Konservativa debattörers krav på tysta bibliotek är ofta kryddade med en god portion främlingsfientlighet eller en väl tilltagen dos klassförakt” skrev han i en debattartikel i Svenska Dagbladet 2017.

Den som tycker att alla ska ha rätt att läsa under ordnade former, eller låna böcker utan att riskera misshandel, är alltså främlingsfientlig och hyser förakt för underklassen.

I själva verket är det naturligtvis tvärtom. Den som anser att vanligt hederligt folk inte har rätt till frid och ro på biblioteken är den som hyser klassförakt. Den som omgående antar att alla som stökar och brukar våld på biblioteken är invandrare besitter dessutom en rejäl dos av de låga förväntningarnas rasism.

Från partiet var det tyst. Nu, inför valet, låter det desto mer. Morgan Johansson är så engagerad i den här frågan, så det riktigt lyser i ögonen på honom. Det ska vara ordning och reda på biblioteken och badhusen! Folk ska helt enkelt inte behöva bli utsatta för hot och våld när de besöker bibliotek och badhus, det har socialdemokraterna bestämt.

Att de inte gjort ett förbannat dugg åt saken under de snart två mandatperioder de redan suttit vid makten är det ingen som ställer frågor om. Man ställer helt enkelt inte sådana frågor till socialdemokratiska ministrar, det är kränkande och till och med hatiskt att ifrågasätta den socialdemokratiska godheten.

Dessutom fick Morgan Johansson jättetuffa frågor av Anders Holmberg i SVT tidigare i år, så nu behöver ingen ställa honom mot väggen på många år. Mycket bekvämt för de mediejättar som nu sluter upp kring partiapparaten inför valet 2022.

Bitte Assarmo