BIRGITTA SPARF: Hanteringen av coronan är en gåta

Aktuellt tog den 7 december upp att det återigen ska införas nya restriktioner med anledning av smittspridningen.

Först några röster från ”Einstein på gatan”. En kvinna säger:

– Det var väntat. Folk hade väl kanske busat och gjort som man ville ändå eftersom vi hade fått nog!

Därefter över till den verkliga intelligentian i studion.

Kort bakgrund: Den 29 oktober togs samtliga restriktioner bort och det var fritt fram igen för alla, överallt. Endast 20 dagar senare, den 18 november, återinfördes restriktionerna. Plus ett vaccinationspass från den 1:a december på evenemang med fler än 100 personer.

Karin Tegmark Wisell, ny GD på FHM, lever uppenbarligen kvar i villfarelsen att myndigheten fortfarande åtnjuter ett allmänt och folkligt förtroende. Hon förklarar:

– Vi måste ha en beredskap och vidta dom åtgärder som vi ser är nödvändiga.

Vilket denna gång bland annat innebär att ”undvika trängsel, om möjligt”, att ”det ska möjliggöras att jobba hemifrån” samt att vi ska ”hålla avstånd” och ”stanna hemma om man är sjuk”.

FHM påminner allt mer om en viss radiokanal som enbart spelar gamla favoriter som ingen längre orkar lyssna på.

Lena Hallengren håller inte alls med om kritiken från Coronakommissionen att regeringen tidigare varit långsam. Vem bryr sig om en granskningskommission som den egna regeringen tillsatt, liksom. Hon sammanfattar sin ståndpunkt:

– Det får stå för dom!

Nu ska det hur som helst bli tuffa åtgärder, men inte tuffare än nödvändigt eftersom detta ju trots allt handlar om Sverige. Man ska till exempel undvika trängsel på restauranger, men vem avgör om det är trängsel eller inte? Hur vet man det?

Hallengren förtydligar:

– Det åligger förstås den som driver restaurangen att se till att det inte förekommer trängsel. Det handlar om att ta ett ansvar för att vi alla vill bidra till minskad smittspridning!

Som infödd svensk har jag sedan barnsben bibringats en viss kunskap om vad en demokratiskt vald regering och en myndighet är och därmed haft en ungefärlig uppfattning om vad de är ålagda att syssla med.

Men nu står jag helt oförstående, likt en analfabet som flyttat hit från ett underutvecklat klanbaserat MENA-land för 15 år sedan. Inte heller jag förstår språket:

– Det handlar om att ta ett ansvar för att vi alla vill bidra till minskad smittspridning!

Detta låter som en rent övermänsklig uppgift för en restaurangägare, om du frågar mig. Särskilt som ingen egentligen vet vad trängsel är och det finns gäster som ”busar och har fått nog”.

FHM säger ”bör” och inte ”ska”. Man bör göra si eller så, ”om det är möjligt”. Det är välmenande rekommendationer som är så vaga och intetsägande att samtliga blir totalt förvirrade. Både de som vill följa dessa luddiga rekommendationer och de som till varje pris vill bryta mot dem.

Det enda nya och tydliga jag hört är införandet av vaccinationspasset. Låt vara att en mycket liten del av befolkningen då genast börjar dra paralleller till fascism, Hitler och judeutrotning. Men det är det enda tydliga beskedet jag sett från regering och myndighet. Alltså att 100 ovaccinerade personer inte smittar varandra men 101 lika ovaccinerade gör det, om jag förstått saken rätt.

Jag har sedan våren 2020 startat min egen FHM och sköter detta på det sätt jag finner bäst för egen del. I likhet med de flesta andra. Vi må alla göra helt olika men vi tacklar det hela på vårt eget sätt eftersom det känns bäst så.

Att regeringen tror att någon fortfarande skulle lyssna och ta myndigheten på allvar samt följa deras ständigt ändrade rekommendationer eller förstå tanken bakom vaccinationspasset är för mig en fullständig gåta.

Birgitta Sparf