Gästskribent ROBIN ERIKSSON: Afrikansk kardinal befarar att västvärlden kommer dö

Douglas Murray sa att alla länder på jorden anses vara till för de ländernas folk medan europeiska länder anses vara till för alla världens folk. Charles Murray säger att 97 procent av alla viktiga historiska bedrifter inom vetenskap har gjorts av personer från Europa och Nordamerika.

År 1960 hade västvärlden 25 procent av jordens befolkning, år 2000 var den siffran 16 procent och år 2050 kommer den ligga på 10 procent (enligt Pat Buchanan). År 2050 kommer medianåldern för västerlänningar att vara 50 år (enligt Buchanan). När Buchanan publicerade boken ”The Death of the West” år 2001 brukade han säga att det enda landet i Europa där kvinnorna får tillräckligt många barn för att landet ska kunna överleva i framtiden är muslimska Albanien. År 2100 beräknas halva Albaniens befolkning vara över 61 år.

Två tredjedelar av Europas länder beräknas minska sina befolkningar mellan år 2020 och 2100. De enda länderna som inte beräknas kollapsa är länder som Nederländerna, Belgien, Frankrike, Storbritannien, Österrike och Sverige. Dessa länder har varit villiga att ta emot många muslimska och afrikanska invandrare. Ukraina beräknas kollapsa från 44 till 24 miljoner invånare mellan år 2020 och 2100. Siffrorna för Portugal är 10 till 7 miljoner, Grekland 10 till 7 miljoner, Ungern 10 till 7 miljoner, Polen 38 till 23 miljoner, Serbien 9 till 4 miljoner.

Rysslands befolkning kommer minska från 140 miljoner till 70 miljoner under åren 2005 till 2050 (enligt en beräkning i ”Demographic Winter”). Många säger att det är vad Putin oroar sig mest över och att det är därför han ofta går i kyrkan och gör korstecken (för att skicka ut signalen till vanliga ryssar att det är bra att vara kristen, gifta sig och få barn). Men Ryssland har fått en rejäl förbättring de senaste åren och ökat barnafödandet från 1,16 barn per kvinna till 1,76. Ibland anordnar Putin fina middagar för familjer som fått många barn och ger dem medaljer. De nya siffrorna visar att Rysslands befolkning kommer sjunka från 146 miljoner år 2020 till 136 miljoner år 2050 och 126 miljoner år 2100.

Moskvas kvinnor får 1,1 barn. Muslimska tatarer i Moskva får 6 barn per kvinna och muslimska tjetjener och muslimska ingusjier får 10 barn per kvinna, enligt forskaren Paul Goble som är expert på islam i Ryssland och jobbar på Estlands största universitet, Tartu universitet. År 2034 kommer 30 procent i Ryssland att praktisera islam.

Många sekulära judar i Israel är oroliga att de ultraortodoxa judarna ska få mer makt i framtiden och göra samhället mer värdekonservativt. Israels judinnor får 3,1 barn. De ultraortodoxa judarna som får 7 barn per kvinna drar upp snittet. År 2009 var de ultraortodoxa 9,9 procent i Israel och år 2065 beräknas de vara 33 procent. Israels befolkning beräknas öka från 8,7 miljoner idag till 15 miljoner år 2050. Israelerna vill ersätta de sex miljoner judar som utrotades av nazistregimen. De vill även ha nya bebisar som kan bli framtidens militärer eftersom Israel regelbundet hamnar i konflikter med de muslimska grannländerna. I Israel anses familjer vara oerhört viktiga. Om man inte gifter sig och får barn anses man inte vara en person som gör rätt för sig. Israels sekulära judar som får 2,2–3 barn per kvinna verkar vara världens enda sekulära grupp som klarar av att ersätta sig själva. I Israel tycker många synd om familjer med 1–2 barn. De tror att familjer med 1–2 barn har fertilitetsproblem eller är själviska.

Kardinal Robert Sarah (från Guinea; bilden) har sagt:

Du vet, det största problemet är att Europa inte vill längre, eller har förlorat förståelsen för sitt ursprung. Europa har förlorat sina rötter. Men ett träd utan rötter kommer att dö. Och jag är rädd att västvärlden kommer dö. Det finns massor av tecken. Ingen mer natalitet. Ni invaderas av andra kulturer, andra folk som så småningom kommer dominera er genom sina antal och helt förändra er kultur, era övertygelser, er moral.

Påven Benedictus har sagt:

Män och kvinnor idag är osäkra på framtiden. Detta faktum, tillsammans med önskan att ha hela livet för sig själv, är kanske den viktigaste anledningen att risken för att få barn för många verkar vara nästan outhärdlig… Om vi inte på nytt lär oss livets grunder – om vi inte återupptäcker trons sanning – kommer det också att bli allt svårare för oss att ge andra livets gåva och utmaningarna med en oviss framtid.

Jordan Peterson har sagt:

Underskatta inte betydelsen av p-pillret. Det är som atombomben eller datachippet. Det är en världsrevolutionerande teknologi. Kanske kommer det att innebära vårt slut. I västvärlden ligger födseltalen långt under ersättningsnivån. Som en multigenerationell strategi är det bara en total återvändsgränd. Och självklart kan ingen prata om det på grund av de uppenbara anledningarna – jämlikhet, mångfald och allt sådant. De minskande födseltalen i västvärlden är verkligen en katastrof, skulle jag säga.

Robin Eriksson är en funktionshindrad och kristen man. Den som vill kan swisha en gåva till 0760836744.

Gästskribent