HITTAT PÅ NÄTET: Den första boken trycks i Sverige

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den första boken i Sverige trycks av magister Johann Snell. Den heter Dyalogus creaturarum moralizatus (på svenska Skapelsens sedelärande samtal).

Johann Snell, född i tyska Rostock, tryckte Sveriges första bok den 20 december 1483. Han hade troligen själv skurit typerna i Stockholm då dessa inte återfinns någon annanstans. Boken innehåller anfanger av träsnitt och metallgjutna, s.k. lombarder. Utgåvan består av 157 blad. Hans tryckeri fanns på Gråmunkeholmen (n.v. Riddarholmen) vid något klosterhus.

Utdrag ur Svenska typografernas historia av Nils Wessel (1916-1917):

De första boktrycksarbetena i Sverge anses ha utförts av tysken Johannes Snell, som 1483 i Stockholm tryckte en bok, kallad ”Dialogus creaturarum optime moralizatus”, utgörande en samling fabler och exempel på latin till hjälp åt präster och munkar vid deras predikningar. Denna bok är försedd med utsatt datum, tryckort och boktryckarens namn. De sista raderna på sista sidan lyda nämligen sålunda: Presens tiber, dialogus creaturarum appelatus iocundis fabulis plenus Impressus per Johannem Snett artis impressorie magistrum in Stockholm inceptus et munere det finitus est. Anno domini M.ccc.lxxxiij. Mensis decembris In virgilia thorne. (Denna bok, kallad Djurens samtal, fylld av roliga sagor, tryckt av Johan Snell, mästare (magister) i boktryckarekonsten, är i Stockholm börjad och fullbordad i Herrans år 1483, December månad och Tomasmässo-aftonen, d. v. s. den 20 december). Boken innehåller 314 sidor i liten kvart med 122 träsnitt. Samme Snell hade på sin resa till Sverge året förut eller 1482 uppehållit sig i Odense i Danmark, där han tryckte en liten skrift ”De obsidione et bello Rhodiano” om 28 sidor. Denna handlar om johanniternas glänsande försvar av ön Rhodos mot turkarnas angrepp. Även detta arbete är daterat och Snell har genom detta tryck blivit den förste boktryckaren såväl i Danmark som i Sverge.

Fortsätt läsa här

Redaktionen