RICHARD SÖRMAN: Upprop. Vår svenska kultur

UPPROP Skriv till Svenska Kulturstiftelsen (info@ svenskakulturstiftelsen.se) och berätta vad svensk kultur betyder för dig. Berätta om ett personligt minne, om en familjetradition, om ditt eget förhållande till en svensk författare, musiker eller konstnär. Vår svenska kultur består av våra svenska levnadsvanor, våra traditioner, vårt sätt att leva. Den består också av våra konsthantverk, vår musik, vår litteratur. Tillsammans visar vi vad vår kultur betyder för oss. Vi påvisar dess existens, dess värde. Tillsammans ger vi en bild av vår svenska kultur.

Undertecknad leder ett projekt som syftar till att starta en svensk kulturstiftelse. Vi vill stödja svenska kulturarbetare som i sitt arbete bidrar till att stärka det svenska språkets och den svenska kulturens ställning i Sverige.

Nu lanserar vi ett upprop som heter ”Vår svenska kultur”. Vi uppmanar vanliga svenskar att skriva in till oss och berätta vad svensk kultur är för dem. Vad har svensk kultur betytt för just dig? Vad tänker du på när du hör begreppet ”svensk kultur”? Har du några speciella minnen som du förknippar med din svenska kultur?

Bidragen kommer vi att lägga ut på internet. Får vi in tillräckligt många ställer vi samman dem i en bok med titeln ”Vår svenska kultur”. Boken ska bli ett manifest över vad svensk kultur är och betyder för vanliga svenskar. Ingen har rätt att ta ifrån oss vår kultur. Ingen har rätt att säga att vår kultur inte finns. Vår svenska kultur är värd att tas på allvar. Dess existens ska inte förnekas eller förminskas. Att säga att en människa inte har en kultur är som att säga att hon inte har en själ eller identitet. Vem har rätt att göra så mot oss?

Ordet ”kultur” kan betyda olika saker. Det kan syfta på levnadsmönster, mat, dialekter, högtider och traditioner. Det kan också syfta på konst, litteratur, film och musik. Vår svenska kultur är allt det där: Både vardaglig och konstnärlig kultur.

Det vardagliga är viktigt. Det är det vi ofta tänker på när vi pratar om svensk kultur och svensk identitet: Vårt sätt att tänka, vårt sätt att umgås, att förhålla oss till varandra, våra normer och vanor. Det är här vi brukar prata om vår svenska tillit, vår ensamhet, vår arbetsmoral, vår jämlikhet, vår tolerans, vår godtrogenhet och mycket mer. Men det konstnärliga är också viktigt. Många svenskar har ett känslosamt förhållande till vår musik, vår heminredning, vår arkitektur, våra författare och vår filmkonst. Dessutom har vår historia, vår forntid och vår natur blivit intressanta igen. På sociala medier lägger unga människor ut fotografier, filmer och texter som handlar om asatro, vikingatid, naturläkemedel och naturupplevelser. Det skandinaviska har blivit häftigt.

Skriv till oss och berätta om just ditt förhållande till svensk kultur. Berätta om ett personligt minne eller om en familjetradition. Berätta om ditt eget förhållande till en svensk författare, konstnär eller artist. Inget är för personligt, inget är för vardagligt. Vilka känslor förknippar du med din kultur? Glädje, stolthet, saknad, trygghet, gemenskap? Kulturen kan ha gett dig skönhetsupplevelser eller betydelsefulla minnen. Den kan ha format din identitet och gett dig kunskap för framtiden. Känslor av ensamhet och utsatthet kan också ha förmedlats via kulturen liksom upplevelser av andlighet och mystik. Du kanske själv har lärt dig ett konsthantverk eller ägnar dig åt eget konstnärligt eller litterärt skapande.

Skriv till Svenska Kulturstiftelsen och berätta. Bidragen publiceras anonymt på så vis att de ska skrivas under med förnamn och hemort alternativt landskap. Skriv direkt i ett e-postmeddelande eller på ett Word-dokument. Mejla sedan till info@svenskakulturstiftelsen.se. Skicka gärna med digitaliserade fotografier som illustrerar det du berättar om. Du behöver inte vara proffsskribent för att bidra. Vi redigerar de texter vi ska publicera. Hör gärna av dig om du vill ha mer information.

BILD: Disagården i Uppsala. Fotografi av artikelförfattaren.

Richard Sörman