NYTT PODDAVSNITT: Karolinernas olyckliga jul

PODCAST I ett nytt avsnitt av podden Tankar från framtiden läser Eddie (Mohamed Omar) en novell ur Verner von Heidenstams novellsamling Svenskarna och deras hövdingar (1911). Novellen heter ”Långa vägar” och handlar om Karl XII:s fälttåg i Polen och den efterföljande marschen mot undergången i Poltava.

Karolinernas jul 1708 beskrivs så här:

Julafton kom, men utan juleljus, och de olyckliga krymplingarna hade knappt en tapp halm under huvudet. Men ibland upptogo några röster en av de välbekanta, gamla svenska psalmerna. Då tystnade all klagan och byttes för en stund på nytt i oböjlig förtröstan.

Avsnittets bakgrundsmusik är Martin Luthers psalm ”Wär Gott nicht mit uns diese Zeit” från 1524. Här tonsatt av Heinrich Schütz (1585-1672), en av tidens stora protestantiska tonsättare. Psalmen, som parafraserar den 124:e psaltarpsalmen (Kung Davids psalmer) återfinns som den 96:e psalmen i den karolinska psalmboken från 1695: ”Utan Herren faller oss til”.

Psalmen sjöngs av karolinerna inför drabbningar för att ingjuta mod, och den inleds med raderna: ”Utan Herren faller oss till/När fienderna mot oss strida”. Hela texten finns här och melodin här

Så lyder den 124:e psaltarpsalmen i Karl XII:s bibel:

Om Herren icke med oss vore, när menniskorna sig emot oss sätta,
Så uppsvulge de oss lefvande, då deras vrede sig öfver oss förgrymmar;
Så fördränkte oss vatten; strömmar ginge öfver våra själar;
Vatten ginge allt för högt öfver våra själar;
Lofvad vare Herren, att han icke gifver oss till rofs uti deras tänder.
Vår själ är undkommen, såsom en fogel ens foglafängares snaro; snaran är söndergången, och vi äre löse.
Vår hjelp står i Herrans Namn, den himmel och jord gjort hafver.

Lyssna på avsnittet i spelaren nedan:

Redaktionen