HITTAT PÅ NÄTET: Martin Luther föds den 10 november 1483

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Martin Luther, född 10 november 1483 i Eisleben i Kurfurstendömet Sachsen, död 18 februari 1546 i Eisleben, var en tysk präst, munk och teolog, och den som började den protestantiska reformationen. Med Uppsala möte 1593 blev Svenska kyrkan en luthersk kyrka.

Martin Luther fick sitt namn efter helgonet Martin av Tours eftersom han döptes på morgonen dagen efter sin födelse på Martinsdagen den 11 november.

Sveriges reformator Olaus Petri (1493-1552) var lärjunge till Luther.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Vid samma tid, som Gustav Vasa började den äventyrliga flykt, vilken skulle sluta med Sveriges befrielse, var en annan av svenska folkets befriare på väg till sitt hemland. Det var den unge Olavus Petri. Smedsonen från Örebro hade blivit student och filosofie magister, ”mäster”, som man sade i Sverige, och efter tidens sed givit latinsk omklädnad åt sitt namn Olof Pettersson. Han kom med all den hänförelse, som Tysklands store troskämpe och reformator, Martin Luther, ingöt hos sina lärjungar. Olavus Petri hade varit med i Wittenberg, när Luther skrev sin berömda skrift mot avlatens missbruk och begynte sitt stora värv att rensa kyrkan från människopåfund.

Mycket var det som behövde bli annorlunda i det land, dit Luthers lärjunge nu vände åter, mycket ogräs fanns där att rensa bort. Men icke med mycket buller och stora åthävor begynte Olavus Petri sitt värv att sprida ljus över landet. Vid Strängnäs domkyrkoskola började han undervisa de ynglingar, som skulle bliva präster inom stiftet. Bland dem som åhörde hans föreläsningar över bibelns böcker fick han även räkna sin förman, Laurentius Andreæ. Denne vördnadsvärde man hade själv i Rom med vämjelse sett, hur lastbart den katolska kyrkans präster levde, och hur de drevo hån med allt heligt. Mer än en gång hade han tänkt över, vilken välsignelse det kunde bli för Sverige, om allt det guld, som härifrån gick till Roms giriga och maktlystna påvar, i stället användes till gagn för landets eget folk.

Fortsätt läs Grimbergs berättelse här

Redaktionen