HITTAT PÅ NÄTET: Hednatempel funnet i Norge

Arkeologer VID universitetsmuseet i Bergen i Norge har funnit vad man tror är resterna av ett hednatempel från järnåldern. Det skulle i så fall vara den första tempelbyggnaden som någonsin upptäckts i Norge.

Utgrävningsplatsen ligger vid Ose i Ørsta kommun, nära Norges västkust i södra halvan av landet. Flera hus har hittats på platsen och daterats till tidig järnålder (500-talet) fram tills vikingatiden och medeltiden. Tempelbyggnaden är 14 meter lång och 7 meter bred. I husets mitt har det stått fyra stora stolpar som tolkas som en del av en tornliknande konstruktion.

Søren Diinhoff vid Universitetsmuseet i Bergen, som leder utgrävningarna, tror att huset används för religiösa sammankomster vid sommar- och vintersolståndet. Vid sådana tillfällen blotade, det vill säga offrade man, till gudarna.

Twitter (29/9 2020) utropar arkeologen och grecisten Signe Barfoed vid Oslouniversitet: ”Amazing news out of Norway! A Viking ‘temple’ of pagan worship!”

Läs mer på NRK: ”Sensasjonelt funn av gudehus på Sunnmøre” (28/9 2020).

Redaktionen