PATRIK ENGELLAU: Kapplöpningen mellan en sengångare och en sköldpadda


Sengångaren och sköldpaddan tillhör världens långsammaste djur. De kan ta sig fram några kilometer i timmen. Ett sådant race pågår nu mellan den amerikanska kongressen och konsortiet Nord Stream 2 som bygger en pipeline för naturgas från Ryssland till Tyskland.

Tyskland får redan, via röret Nord Stream 1, omkring 40 procent av sin naturgas från Ryssland. Med rör nummer två kommer ytterligare lika mycket rysk gas till Tyskland. Tyskland och Ryssland tycker båda att det är en fin affär.

Många ogillar Nord Stream 2. Ukraina fruktar att den pipeline för rysk gas som går genom landet till Europa kommer att förlora i betydelse. Andra, särskilt USA, hävdar ett Tyskland kommer att hamna under ryskt beroende eller åtminstone bli ett slags gisslan. USA tycker att Tyskland i stället ska köpa amerikansk flytande gas för vilket ett vidlyftigt logistiksystem med fartyg och specialhamnar etablerats under senare år. Men det vill inte tyskarna ty den flytande amerikanska gasen är dyrare än den ryska naturgasen. (Som jag har fattat det måste gasen komprimeras till vätska för att transporteras på fartyg över Atlanten där det saknas en pipeline. Volymen minskar flera hundra gånger men processen kostar förstås en del. För att användas ska väl vätskan omvandlas tillbaka till gas. Rätta mig om jag har fel.)

Miljörörelsen ogillar all fossilkraft. Aktivister demonstrerar genom att åka skatebord i de rör som redan förberetts vid mottagningsanläggningen för den ryska gasen vid Greifswald.

Den amerikanska kongressen är i färd med att inrätta ett allt strängare system av sanktioner mot de företag och de personer som engagerar sig i bygget och driften av Nord Stream 2. Till exempel skulle de inte få använda det internationella banksystem som kontrolleras av USA, ej heller tillåtas fri rörlighet över världen.

Men kongressen är ett trögfotat djur. The National Defense Authorization Act som lagfäster sanktionerna blir färdigutvecklad och kan klubbas först i december. Fast det tar tid att lägg ut gasrör i havet också. Av det totalt 125 mil långa röret är nästan nio tiondelar redan på plats. Man räknar med att det återstår hundra dagars jobb. Kampen står mellan ett långsamt gasrör och en långsam kongress.

Det behövs tydligen två skepp för att lägga ut röret i havet. Den ryska specialskeppet Akademik Cherskiy svetsar ihop rördelarna och ett annat fartyg sänker det färdiga röret i havet. Under det senaste året har USA trappat upp de planerade sanktionerna så att praktiskt alla som är eller har varit inblandade i Nord Stream 2 blir bestraffade. I december förra året drog sig det schweiziska företaget Allseas som sänkte rör åt Nord Stream 2 tillbaka efter det att lagförslaget nischats in på sådana underleverantörer. Det senaste är att rörläggarskeppet Fortuna kanske kastar in handsken inom kort. Hur mycket det skulle förlänga bygget är oklart.

Kongressen fortsätter att debattera skärpningar av sanktionerna. Det senaste är att låta dem omfatta även inblandade försäkringsbolag och företag som medverkar i den säkerhetscertifiering som krävs innan gasröret kan tas i bruk. Även underleverantörer till underleverantörer kan komma att bestraffas.

I början av augusti skrev tre amerikanska senatorer ett hotfullt brev till direktörerna för det bolag som driver hamnen i Sassnitz – fem mil från Greifswald – som levererar tjänster till Akademik Cherskiy och Fortuna. Brevet avslutas med följande ampra formuleringar:

Om ni fortsätter att leverera varor och tjänster till stöd för projektet Nord Stream 2 inklusive leveranser till Fortuna och Akademik Cherskiy så kommer ni att förstöra ert företags fortsatta överlevnadsmöjligheter. Under tiden kommer ni att förinta värdet på era aktieägares aktier och säkert att stämmas på åtskilliga miljarder dollar i skadestånd av aktieägarna för att ni brustit i er omsorg om deras tillgångar.

Denna dramatiska händelseutveckling just utanför den svenska knuten har jag inte läst om i svenska tidningar vilket kan bero på bristande uppmärksamhet från min sida. Jag blev uppmärksammad på saken av en granne som jobbar för tysk kemiindustri. Hon är orolig för att saken eskalerar bortom kontroll. USA har deklarerat sin position i flera år och Tyskland har inte tagit det på allvar utan bara betraktat den amerikanska inställningen som ett försök att sälja dyr flytande gas. Inte underligt att det blir spänt mellan Trump och Merkel.

Patrik Engellau