HITTAT PÅ NÄTET: S. A. Andrées expedition till Nordpolen

Den svenske äventyraren S. A. Andrée inleder den 11 juli 1897 tillsammans med ingenjören Knut Frænkel och vetenskapsmannen Nils Strindberg sin expedition till Nordpolen. De flyger med luftballongen Örnen som havererar efter två dagar. Expeditionen lyckas sedan inte ta sig tillbaka över isen till bebodda trakter, utan alla tre medlemmar omkommer senare under året. Först 1930 återfinns resterna av expeditionen och de tre expeditionsmedlemmarna kan begravas.

Med Örnen mot polen är en bok från 1930 som skildrar Andrées polarexpedition år 1897. Boken gavs ut Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi ”på grundval av S.A. Andrées, Nils Strindbergs och Knut Frænkels sommaren 1930 på Vitön funna anteckningar”.

Vitön var den plats där Andrée-expeditionen gick under. Ön ligger i Svalbard i Barents hav och är nästan helt täckt av is.

Boken Med Örnen mot polen finns att läsa här

Redaktionen