LARS HÄSSLER: Sveriges pinsammaste myndighet. Jämställdhetsmyndigheten som bildades, nedlades och återuppstod

Jämställdhetsmyndigheten inrättades av regeringen Löfven i början av 2018 men lades ner då riksdagen samma år röstade igenom KD och M:s budget. Det ledde till stora protester från bland annat Genusforskarförbundet som startade ett upprop och en namninsamling. När det nya samarbetet mellan S, MP, L och C (JÖ), bildades 2019 meddelade Miljöpartiet att Jämställdhetsmyndigheten skulle fortsätta.

Myndigheten skulle se till att ”ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen”. Detta trots att omkring 60 myndigheter redan haft regeringens uppdrag att integrera könstänkandet i vardagen.

Så, hur har uppdraget fungerat? Till att börja med har myndigheten totalt misslyckats med sin egen jämställdhet. Det är synnerligen anmärkningsvärt att det bara sitter kvinnor i Jämställdhetsmyndighetens ledningsgrupp trots att man talar om vikten av könsbalans. Ledningsgruppen består nämligen av en generaldirektör, Lena Ag, samt sex avdelningschefer, samtliga kvinnor. På hemsidan slår myndigheten fast att ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.” Men män verkar inte ha samma möjligheter till chefsbefattningar på myndigheten vilken har statens uppdrag att analysera jämställdhetsproblem. Det är absurt att en enkönad grupp ska leda arbetet samtidigt som man på hemsidan skriver att jämställdhet handlar om jämn könsfördelning.

Dessutom, som om detta inte vore nog pinsamt, plågas personalen på den nya Jämställdhetsmyndigheten av ohälsa enligt en intern kartläggning av företagshälsovården. Efter att myndigheten varit i gång mindre än ett år var en stor del av personalen i riskzonen att bli utbrända enligt den interna kartläggningen. Hur är det möjligt att 70 procent av personalen på en arbetsplats som bara existerat i tio månader uppger att de lider av sömnproblem och stress? Enligt undersökningen lär det också förekommit mobbning och trakasserier. Det är svårt att inte raljera om en ”hönsgård”.

Lena Ags kommentarer på detta var: ”Det är klart att det här är någonting som jag tar jätteallvarligt på. Vi behöver tillsammans titta på hur vi ska gå vidare och det har vi gjort tillsammans med facket och med skyddsombuden”.

Men vad myndigheten har lyckats med är att dela ut pengar till högst tvivelaktiga syften. Här är några bidrag för första året:

– Menscertifieringen av arbetsplatser, där 500 000 kronor lades på att minska det påstådda stigmat kring mens.

– 481 000 kronor på en feministisk kurs i syfte att motverka den mansdominerade kärnvapendebatten.

– 400 000 kronor till en teaterföreställning av dramatikern Stina Oscarsson för att propagera för en feministisk syn på säkerhetspolitiken.

Enligt SvD meddelade Jämställdhetsmyndigheten hur årets bidrag skall fördelas:

– 552 000 kronor till ishockeyklubbar i Örebro för att ”öka jämställdheten genom att möjliggöra samtal och diskussioner kopplade till stereotypa och destruktiva manlighetsideal”.

– 802 000 kronor till Jordens vänner för att ”belysa hur jämställdhet är kopplat till klimatfrågan”. Detta genom att, bland annat, ”producera ett seriealbum som kommer att användas som diskussionsmaterial på arbetsplatser, gymnasieskolor och mansgrupper”.

– 752 000 kronor överförs från stat till it-företag för att ”hjälpa” företagen att ”skapa bättre mångfald”.

– 802 000 kronor ska ge ”pedagoger och vårdnadshavare verktyg för att tillsammans med barnen skapa en samtyckeskultur inom förskolan”.

Vad man ytterligare lyckats med är en konferensresa till New York för att studera ”kvinnors status” samt att delta i Almedalen.

Lena Ag är socialdemokrat och hennes parti förordar könskvotering i näringslivet.

Trots detta saknas män helt i den ledning som ska främja lika villkor för könen. Hur skulle reaktionerna låta om endast män fick leda Sveriges Jämställdhetsmyndighet? Och alla dessa bidrag? Är det någon som förstår syftet med att till exempel ”öka jämställdheten genom att möjliggöra samtal och diskussioner kopplade till stereotypa och destruktiva manlighetsideal”?

Förhoppningsvis kommer denna myndighet bli den första att läggas ner vid ett eventuellt kommande regeringsskifte.

Lars Hässler