PATRIK ENGELLAU: Trollkonster

Det är kul att titta på skickliga illusionister och trolleriartister eftersom de så lekande lätt låter påskina att det omöjliga kan göras och det otänkbara faktiskt finns. Åskådarna vet att de är lurade men beundrar ändå förfalskaren för hans suveräna handlag med spelkorten eller med kaninerna i hatten.

De flesta gycklare kan man dock genomskåda, framför allt sådana som jobbar med ord på politikens nöjesfält, eftersom de inte besvärar sig att utveckla en Joe Laberos suveräna stil utan nöjer sig med en tillvaro som mer halvdana artister. I coronasvängen finns en hel del sånt ty där gäller det för de ansvariga att trolla bort ett antal pinsamheter, till exempel kända fakta som att Sverige har sju och en halv gång så många coronadöda per miljon invånare som Danmark, Norge och Finland har tillsammans. (Vilket gett grannarna anledning att stänga turisttrafiken med Sverige, något som antagligen bereder dem stor tillfredsställelse eftersom Sverige normalt beter sig malligt och storebrorsaktigt mot dem.)

En ambitiös magiker är organisationen Sveriges Kommuner och Regioner som ganska nyligen lyckades med det rätt storslagna tricket att inför det häpna svenska folket förvandla landstingen till hela regioner med ungefär samma förmätenhet som staten sedan länge turnerat i folkparkerna under artistnamnet Samhället. Otroligt egentligen. Den som ansvarar för sjukvården och kollektivtrafiken transformerar sig till ansvarig för allt inom landsändan! Det är ungefär som om kioskinnehavaren på Hamburgö tog på sig ett koppel och presenterade sig som Öchef.

Sporrad av denna framgång har nu SKR försökt trixa med coronastatistiken i den här rapporten. På sidan 54 står följande. Läs noggrant ty det blir förhör efteråt.

Om man inte tittar på det totala antalet avlidna utan bara betraktar andelen som avlidit i olika åldersgrupper ser den internationella bilden tämligen likartad ut. Andel över 70 år som avlidit i covid-19 är till i mitten av juni i Finland 87 procent av det totala antalet döda enligt data från Institutet för Hälsa och välfärd, i Danmark är 88 procent av de avlidna över 70 år enligt data från Sundhetsstyrelsen och i Norge 87 procent enligt data från Folkehelseinstituttet. Motsvarande siffra i Sverige är 89 procent enligt data från Folkhälsomyndigheten. Andelen avlidna som är 70 år eller äldre skiljer sig alltså inte nämnvärt åt mellan de nordiska grannländerna trots att det totala antalet avlidna är väsentligt högre i Sverige.

Vad stod det? Jag tror att SKR vill att det ska läsas som ”Visserligen har det dött fler i Sverige men om man bara tittar på gruppen äldre så är det ungefär som i det övriga Norden”. I varje fall är det så Läkartidningen tolkar budskapet i sin artikel om rapporten:

Enligt rapporten är 89 procent av de som avlidit i covid-19 i Sverige över 70 år. I Norge och Finland är samma siffra 87 procent och i Danmark 88 procent.

Läkartidningen har också intervjuat Emma Spak, sektionschef på sektionen för hälso- och sjukvård på SKR. Så här säger Emma Spak:

En jämförelse med de nordiska grannländerna visar att andelen avlidna som är 70 år och äldre är i stort sett identisk med hur det ser ut i Sverige.

Håll med om att det är enastående. Här har Sverige mångdubbelt fler döda per skalle än de nordiska grannarna men när det gäller åldringar ligger vi på samma. Då kanske vi inte är så dåliga i alla fall.

Men är det inte konstigt att Sverige har så många fler coronadöda totalt men skulle ligga på samma nivå som grannarna när det gäller döda åldringar? Menade Emma Spak de coronadöda äldreäldres andel av samtliga coronadöda eller deras andel av det totala antalet äldreäldre?

Du såg säkert tricket. Läs annars deklarationen från SKR igen så upptäcker du taskspelet. Vad de hyggligt samstämmiga sifforna säger är att av gruppen döda i varje land så är andelen äldre ungefär densamma. Vad kunde man vänta sig? Coronat är detsamma i alla länder och äter helst äldreäldre så det är väl närmast självklart att de äldreäldre utgör ungefär samma andel av dem som dött.

Men nu råkar det vara så att den totala andelen coronadöda av befolkningen inklusive de äldreäldre är så mycket större i Sverige än hos grannarna. Det hederliga hade varit om SKR redovisat skillnaderna i hur stor andel av de äldreäldre per land, inte per coronadöda, som dött av coronat. Då hade det antagligen visat sig att Sverige även på den punkten ligger på sju och en halv gång summan av grannländernas resultat.

Tycker du att det är Labero-klass på den?

Patrik Engellau