HITTAT PÅ NÄTET: Oxfordstudenter vill förbjuda politiskt inkorrekt litteratur

En studentförening vid Oxforduniversitet röstade för att förbjuda läslistor som innehåller politiskt inkorrekt litteratur. Det rör sig om litteratur som är ”ableist, classist and misogynist” (ungefär ”handikappsföraktande”, ”klassföraktande” och ”kvinnoföraktande”).

Studenter ska inte heller behöva närvara vid lektioner som innehåller ”hate speech” (ungefär ”hatpropaganda”):

”A policy adopted by the student union went on to state that students should not be required to take part in lectures, tutorials or seminars or undertake exams that involve ‘hate speech’.”

Studentföreningens motion gick inte igenom.

Motionen mötte stark kritik på sociala medier, bland annat av den kände vetenskapsmannen och debattören Richard Dawkins:

Redaktionen