Gästskribent JOHAN AHLIENUS: ”Kastrathögern” eller ”Det nya Folkpartiet”

”Kastrathögern” är ett begrepp som på senare tid börjat dyka upp i politiska diskussioner även i politiskt mer stillsamma kretsar. Det är naturligtvis både osakligt och orättvist, men samtidigt märkvärdigt anslående.

Det fångar något, kanske känslorna inför de ledande moderata politiker som drivit partiet från en i grunden konservativ ideologi till att bli en avkönad, ideologiskt urvattnad och politisk kraftlös organisation som väl mest påminner om det gamla Folkpartiet.

Att det moderata ledarskapet knappast ser sig som försvarare av konservativa och nationalistiska värderingar har ju länge anats, även om ej tydligt uttalade, och får väl antas ligga bakom oviljan mot det socialkonservativa SD.

Tydligare har anslutningen till vänsterliberala värderingar blivit i förhållande till Ungern och dess konservativa och nationalistiska ledarskap. Där finns inte utrymme för nyanser utan där är det varningar, EU-sanktioner och fördömanden som gäller, nyligen illustrerat av moderata politikers reaktion på Ungerns smittskyddslagstiftning. Bakgrunden är följande:

Det ungerska parlamentet antog den 30 mars en krishanteringslag, inte olik de ”Särskilda bemyndiganden” som den svenska regeringen föreslagit riksdagen. En skillnad var dock att i stället för en förbestämd giltighetstid, till utgången av juni, valde Ungern att låta regeringen själv bestämma slutdatum.

Detta fick en vänsterliberal opinion att rasa, och att, med ett spännande retoriskt grepp, jämföra denna lagstiftning med corona-pandemin. De tidigare moderata ministrarna Carl Bildt och Sven Otto Littorin tillsammans med liberalen Cecilia Malmström och socialdemokraten Margot Wallström, hävdade i en debattartikel i Aftonbladet den 20 april att ”Vi européer måste bekämpa två virus samtidigt … Covid-19 , som slår mot våra kroppar och en annan sjukdom som angriper våra ideal och demokratier”.

Artikelförfattarna ansåg att den ungerska krishanteringslagen var ”ett allvarligt brott mot EU-fördragen”, att Viktor Orbán gett sig själv makt ”i praktiken för obegränsad tid”, skapat ”en maktkoncentration … utan jämförelse i den Europeiska Unionen” och som var ”kulmen på en lång tids utveckling mot ett alltmer auktoritärt styre”. Författarna önskade avslutningsvis ingripande och bestraffning och uppmanade EU-kommissionen att föreslå sanktioner.

Miljöpartiet gick inte oväntat steget längre. Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren uppgav i en Facebook-video att Viktor Orbán nu var en ”diktator” .

Även Moderata Ungdomsförbundet var upprört. Tillsammans med KDU  önskar man utesluta Fidesz ungdomsförbund ur den europeiska paraplyorganisationen YEPP. Förbundet hävdar att den ungerska smittspridningslagen är ytterligare ett övergrepp mot ungersk demokrati.

Frågan hur motiverade de upprörda känslorna har varit verkar ha fått ett svar. Ronie Berggren och Tord Finyak bemötte uppgifterna på Nyheter Idag den 24 april. Parlamentet kan ”när man vill, dra tillbaka Lex Corona-lagen … Därtill kan den ungerska författningsdomstolen stoppa lagen om den anser att det behövs. Ungern har, till skillnad från Sverige, en författningsdomstol som övervakar att lagstiftning och maktutövande sker i enlighet med grundlagen. Ungerns president kan också dra tillbaka lagen om han så önskar”.

Det är svårt att inte misstänka att upphetsningen mindre varit kopplad till smittspridningslagen än till att Ungern är det land i Europa som mest ståndaktigt försvarat den egna befolkningens intressen mot vänsterliberalismen och massinvandringen.

Att vänsterliberala media och politiker angriper Ungerns konservatism och nationalism förvånar därför inte, inte heller hätskheten och överdrifterna i angreppen.

Att välkända och inflytelserika moderater ansluter sig borde däremot kanske förvåna, men gör det inte. Moderaterna var en gång ett konservativt parti. Det är det knappast längre efter ledare som Ulf Kristersson, Reinfeldt och Bildt. Det ideologiska tomrum som utvecklats under deras ledarskap har fyllts upp av okritiskt stöd för EU, globalisering och politisk korrekthet.

Och Moderaternas nuvarande ledning har nog knappast någon förståelse för de konservativa och nationella värderingar som gett Fidesz och Orbán ett så starkt folkligt stöd. Föga återstår av de värderingar som var centrala för Högerpartiet och för den delen Gösta Bohmans moderater. Ideologiskt påminner man nu snarare om dåtidens käckt progressiva, förnumstigt moraliserande och ständigt velande Folkparti, vilket får en att undra om det kanske vore dags att byta partibeteckning igen. Vad sägs om ”Nya Folkpartiet”?

Johan Ahlienus arbetar inom det vårdindustriella komplexet sedan många decennier. Är gammal nog att minnas, ung nog att bli förbannad. Han heter egentligen någonting annat.

Gästskribent