HITTAT PÅ NÄTET: PM Nilsson om coronanedstängningen – kräver exitplan

I en ledare i tidningen Dagens Industri den 13 april kräver den politiske redaktören PM Nilsson en exitplan. Näringslivet bör, i stället för att ropa på statliga stödåtgärder, verka för att corona-restriktionerna lyfts så snart det är möjligt.

Corona-restriktionerna eller nedstängningen bör avvecklas och regeringen bör sätta ett datum för när vi ska återgå till det normala, menar Nilsson:

”Sverige har än så länge inte presenterat någon avvecklingsplan. Lika lite som det fanns en klart formulerad och utvecklad plan i inledningen av krisen finns det nu en plan för att komma ur den.”

”Även om Sverige har få formella restriktioner och även om ekonomin i hög grad är beroende av omvärldens åtgärder är även vårt samhälle i behov av en exit-plan. Det är dags att näringsliv och opposition kräver en sådan.”

PM Nilsson får medhåll av Paolo Roberto på Twitter:

Läs mer i Dagens Industri: ”Kräv en väg ut” (13/4 2020)

Redaktionen