MOHAMED OMAR: Kriminalvårdens tidning om massinvandringen – en möjlighet att rekrytera personal

OPINION Igår (14/3 2020) skrev jag här på Det Goda Samhället om hur Kriminalvårdens personaltidning Omkrim sprider fake news om islam. Idag har jag ett annat exempel på politiskt korrekthet.

I en intervju i december 2015 med en invandrad chef, ”En chef måste gilla scenen och ta plats”, låter man den intervjuade prata om invandringens fördelar för Kriminalvården, utan att någon av nackdelarna nämns av vare sig intervjuaren eller den intervjuade.

Denna intervju ägde rum mitt under det pågående asylkaoset 2015. Man får intrycket att tidningen vill lugna folk som är oroade över den okontrollerade massinvandringen och förmedla en bild av invandringen som något bra, till och med något berikande.

I artikelns ingress står det:

”Omkrims redaktör träffar Jacques Mwepu på anstalten Hinseberg. Han ser dagens flyktingvåg som ett tillfälle för Kriminalvården att rekrytera ny personal.”

Jacques Mwepu kommer från Kongo.

I ingressen beskrivs hans hållning så här:

”Han ser dagens flyktingvåg som ett tillfälle för Kriminalvården att rekrytera ny personal.”

Mwepu säger att Kriminalvården satsar på att ”öka den etniska mångfalden”:

”Kriminalvården är en av få myndigheter som har satsat på att öka den etniska mångfalden. Sedan mitten av 1990-talet är vi vana vid mångkulturell personal. När vi söker ny personal strävar vi efter mångfald, både vad gäller kön och etnicitet. Det är en bra personalpolitik som har positiv effekt.”

Man har alltså så kallad ”mångfald” som ett prioriterat mål, det vill säga att anställa fler som inte har  ”gammelsvensk” bakgrund. Men borde inte Kriminalvården prioritera kriminalvård högre än ”mångfald”? Gör man det, så är massinvandring från Afrika och Mellanöstern inte bra.

I intervjun signaleras alltså att massinvandringen är något bra eftersom Kriminalvården kan hitta ny personal med icke-svensk bakgrund och på så sätt öka ”mångfalden”. Vad som inte nämns är invandrarnas stora överrepresentationen i brottsstatistiken. Vi torde ha betydligt större andel ”invandrarbakgrundare” bland fångarna än bland fångvaktarna.

Om Kriminalvårdens satsning handlade om att öka den så kallade ”mångfalden” bland fångarna, ja, då har man förstås skäl att vara nöjd.

Man vill ha mångfald av ”bakgrunder”, man får en mångfald brott.

Jag skulle kalla denna policy enfaldig.

Det Goda Samhället gav år 2019 ut rapporten ”Invandring och brottslighet – ett trettioårsperspektiv”. Rapporten uppdaterade Brottsförebyggande rådets (Brå) rapporter från 1996 och 2005.

Rapporten visar bland annat att fler brott – räknat i absoluta tal – begås av personer med utländsk bakgrund än av personer med svenskt ursprung.

Fakta visar alltså att det är mer befogat att tala om massinvandringen från Afrika och Mellanöstern som en belastning för rättsväsendet och fångvården än som en möjlighet för Kriminalvården att ”rekrytera ny personal”.

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Du kan visa din uppskattning genom att donera via swish till 0760078008 (Eddie)

Mohamed Omar