MOHAMED OMAR: Kriminalvårdens personaltidning sprider fake news om islam

OPINION Kriminalvården är ett statligt verk, en förvaltningsmyndighet. Andra förvaltningsmyndigheter är till exempel Försäkringskassan och Skatteverket.

Kriminalvården ger ut en personaltidning, Omkrim. På hemsidan beskrivs den så här:

”Kriminalvårdens personaltidning Omkrim innehåller nyttig och användbar läsning för dem som arbetar med och intresserar sig för kriminalvård.”

I tidningen kan man läsa redaktören Elisabet Jönssons åsikt om islam. Tänk på att detta alltså är en tidning som ges ut av en statlig myndighet. Och redaktören uttalar sig om vad som är ”rätt” islam.

”Han säger det som vi redan vet: islam som religion är emot våld.”

Skärmdump tagen 12/3 2020 från Kriminalvårdens intranät. Citatet är understruket:

Vilka är vi? Vi svenskar? Vi som jobbar på Kriminalvården? Vi som är politiskt korrekta?

För väldigt många muslimer, även skriftlärda, håller inte med Elisabet Jönsson. Jag vet inte hur djupt Jönsson har studerat Koranen, men knappast lika djupt som de skriftlärda vid islams stora lärosäten, till exempel sunniternas Al-Azhar i Egypten eller shiiternas Qom i Iran. På ingen av dessa, eller något av de mindre, kommer du att hitta en enda skriftlärd som gör det kategoriska påståendet att ”islam som religion är emot våld”.

De kanske kommer att säga att islam är emot terrorism. Men det är inte säkert att deras definition av terrorism stämmer med den som är vanlig i väst. Men de kommer ALDRIG att säga att våld är förbjudet i islam.

Ja, de kan också säga att islam är emot ”orättfärdigt” våld eller något liknande. Men alltså inte att islam är emot våld, allt våld.

Sedan när blev det en myndighets uppgift att lära oss hur islam ska tolkas? Kommer Kriminalvården också undervisa oss om den sanna kristna läran?

Redaktörens kategoriska utsaga om islam är felaktig. Politiskt korrekt, men inte korrekt. Fake news, helt enkelt. Islams egna källor beskriver hur profeten Muhammed, islams grundare, både använde och påbjöd våld. Hur skulle det ”rätta” islam kunna strida mot islams grundares egna undervisning och exempel?

Det är ju fullkomligt absurt.

Särskilt när Koranen, islams heliga skrift, säger att Muhammed är muslimernas lärare och föredöme i alla tider. Inte Kriminalvårdens tidnings redaktör, utan Muhammed.

Det finns en vers i Koranen som islamapologeter brukar lyfta fram som bevis på att islam förbjuder dödande. (Notera att när man vill bevisa att islam är ”bra” använder man Koranen, men när man ska förneka att islam är ”dåligt” struntar man i vad som står i Koranen).

Versen i fråga är 5:32 som säger att om man dödar en oskyldig människa så är det som att man har dödat hela mänskligheten. För det första: Koranen säger att detta bud riktades till Israels folk, det vill säga judarna, inte till muslimerna. Så här lyder versen i sin helhet i Zetterstéens översättning (1917):

”Fördenskull hava vi föreskrivit Israels barn, att det, om någon dödar ett liv, utan att det föreligger någon blodskuld eller ofärd på jorden, skall vara, som om han hade dödat människor i allmänhet, och om någon frälser ett liv, skall det vara, som om han hade frälst människors liv i allmänhet.”
Därpå följer budet som är riktat till Muhammeds trogna:

”Deras lön, som bekämpa Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korsfästas, eller att deras händer och fötter avhuggas korsvis, eller att de förvisas ut landet. Detta varder deras skam i detta livet, och i det tillkommande väntar dem ett förskräckligt straff.”

Så även om detta bud mot att döda oskyldiga skulle vara riktat till muslimerna så är det fullt förenligt med jihadisternas handlingar. Det som fördöms är att ta ett liv, ”utan att det föreligger någon blodskuld eller ofärd på jorden”.

Det framgår tydligt av den andra versen, som islamapologeterna tenderar att utelämna, att man inte bara får, utan ska, döda dem som ”bekämpa Gud och hans apostel”.

Muslimer behöver självklart inte vara våldsamma. Det finns alla sorters människor som kallar sig muslimer. Minst 99,9 procent av världens muslimer har inte valt sin religion, utan är födda in i muslimska familjer. De blev så att säga muslimer innan de hade läst Koranen och innan de ens kunde uttala Muhammeds namn.

BILD: 1) Kriminalvårdens anställda på Pridefestivalen i Stockholm och 2) Studenter vid Al-Azharuniversitetet i Kairo, Egypten.

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Du kan visa din uppskattning genom att donera via swish till 0760078008 (Eddie)

Mohamed Omar