PATRIK ENGELLAU: Falska skandaler

OPINION Det är lika viktigt att avslöja skandaler som att upptäcka dem. Avslöja skandaler, vad skulle det betyda? Jo, att visa att en påstådd skandal inte är någon skandal.

Personligen ställer jag mycket höga krav på skandaler för att räkna dem som äkta vara. Till exempel har jag aldrig förmått mig att tro på förekomsten av ryska miniubåtar i Stockholms skärgård. Jag har önskat att de skulle finnas där och sprängas i bitar av den svenska flottan men detta har inte blivit mig beviljat så erfarenheterna har synts bekräfta den misstänksamhet jag upplevde redan under de rafflande ubåtsjakterna på 1980-talet. Man får inte alltid som man vill.

Det känns på likartat sätt med ryska fake news och Putins trollfabriker. Att samtiden tar sådant på största allvar och ägnar företeelsen seriös forskning är inte konstigare än att vetenskapsmän på 1600-talet med stort allvar undersökte misstänkta häxor eventuella brottslighet varefter kvinnorna fick det straff de förtjänade. Nu ska den amerikanska senaten undersöka om president Trump eller någon i hans krets varit i Moskva eller kanske Kiev för att bola med Putin i syfte att påverka det amerikanska presidentvalet, det senaste eller det kommande eller kanske båda. Misstanken är tydligen inte helt gripen ur luften eftersom en så stor andel av USAs ledande politiker fäster engagerad tilltro till den.

En troligen falsk skandal som en tidning som Dagens Nyheter inte drar sig för att återanvända för att skapa indignation och upphetsning hos läsekretsen är det här med vårdkrisen, särskilt i Stockholms landsting. ”Patienternas liv riskeras” står det på förstasidan den 20 januari. ”Vi som jobbar här går under”, säger undersköterskan Apelsina [sic] Ögren på Södersjukhusets akutmottagning.

Stefan Klåvus skrev om saken på dessa sidor i november förra året. Han förklarade att regeringen beslutat att i år överföra 1,7 miljarder kronor från Stockholm till andra landsting vilket bland annat lett till att Södersjukhusets budget skurits ned med 132 miljoner kronor detta år. Ändå låter Dagens Nyheter socialminister Lena Hallengren förklara Södersjukhusets akutkaos med sina politiska motståndares tafatta hantering av Nya Karolinska. (Hela historien om kaoset kan vara fake news. En läkare som jag känner jobbade på SöS för några år sedan och hävdar att det alltid har sett ut som en stridszon på akutmottagningen. Man vet inte så mycket.)

Nyligen dök det upp en lovande skandal som föreföll byggd av det rätta virket, nämligen samordningsnumren. Staten delar ut samordningsnummer till folk som ännu inte fått – eller inte vill ha – uppehållstillstånd och därmed personnummer. Samordningsnumret är ett slags personnummer light. Uppemot niohundratusen samordningsnummer rapporterades ha utdelats av olika myndigheter och många nummerinnehavare hade införskaffat åtskilliga, kanske dussintals, nummer att användas på diverse skumma sätt. Som så många andra gottade jag mig åt att få ovedersägliga bevis på den svenska välfärdsstatens oförlåtliga slarv med skattebetalarnas pengar och aningslösa godtrogenhet mot migranters lömska attacker mot välfärdssystemet. Tänk dig att du har ett halvdussin olika samordningsnummer och höstar in ett socialbidrag per identitet!

Men historien kändes lite för bra för att vara sann så jag började undersöka. Den höll inte riktigt för granskning. Samordningsnumren, visar det sig, erbjuder inga förmåner, till exempel inga socialbidrag, utan används bara av myndigheter för att fylla i det där fältet i registren som är reserverat för personnummer vilket alla som bor här förväntas ha.

Tänk dig att en amerikan ska sitta i styrelsen för ett svenskt företag. Det måste registreras av Bolagsverket. Men amerikanen har inget svenskt personnummer och tilldelas därför ett samordningsnummer av Skatteverket på begäran av Bolagsverket. Det ger inte amerikanen några sociala rättigheter.

Sedan ska amerikanen köpa en svensk bil i Sverige vilket måste registreras av Transportstyrelsen. Då kan det hända att Transportstyrelsen begär ett nytt samordningsnummer av Skatteverket för amerikanen. Det verkar slarvigt men det gör, vad jag kan begripa ingen skada. På det viset kan vi få hundratusentals samordningsnummer som ligger och skräpar i statens datorer.

Hur det eventuella missbruket av samordningsnummer, som man ivrigt hade hoppats kunna avslöja, skulle gå till har jag inte lyckats utröna. Jo, antag att en utlänning registreras av Bolagsverket som innehavare av enskild firma och sedan stoppar pengarna i fickan och låter firman gå i konkurs för att därefter själv upphöra som identitet. Det skulle då inte finnas någon individ att knyta till brottet.

Eller om en person med tyskt samordningsnummer stegar in på ett svenskt socialkontor och begär att få del av de förmåner som tilldelas EU-medlemmar och socialassistenten tror att det handlar om ett tyskt personnummer snarare än samordningsnummer och därför av misstag eller vårdslöshet öppnar kassalådan. Kanske.

Det här med samordningsnumen verkar vara falskt alarm. Så har åtminstone jag förstått det. Jag känner mig blåst på en bra skandal.

BILD: Häxa blir undersökt. Målning av Tompkins Harrison Matteson (1853).

Patrik Engellau