Patrik Engellau: Västerlandets plågsamma självmotsägelse

Patrik Engellau

OPINION Det finns ett stort problem som västerlandets mest utvecklade länder då och då tvingas se i vitögat men för det mesta nöjer sig med att sopa under mattan. Särskilt gäller detta Sverige. Det har nu blivit dags att ta i denna heta potatis. 

Jag omnämnde saken nyligen i en krönika om president George W. Bush. Jag sa att presidenten hade tagit USA självständighetsförklaring ad notam där det står ”att alla människor är skapade lika” vilket rimligtvis måste betyda att amerikaner och irakier är lika. Eftersom amerikanerna gjorde sig av med sina förtryckare engelsmännen och därefter kunde inrätta demokratin så skulle irakierna också kunna inrätta demokrati om de blev av med despoten Saddam Hussein. Det var presidentens doktrin. Irakierna gjorde emellertid inte detta när tyrannen väl avlägsnats utan fortsatte att kriga med varandra. Bush tvingades inse att irakierna tydligen inte är på pricken lika amerikanerna. 

Nu kanske du tycker att jag hårdrar formuleringar och skojar med fundamentala betydelser, men så är inte fallet. Det här med likaskapandet och likavärdet är en av vår tids mest hyssjhyssjade och oanalyserade föreställningar ungefär som sicilianska trähelgon som bärs i procession vid påsken och därefter återplaceras i sitt förvaringsskjul tills det blir dags för nästa högtidliga parad. Ändå kommer frågan om vad allas lika värde egentligen betyder att bli alltmer akut och angelägen att bli tagen på allvar. 

En nation som särskilt pinats av frågan är USA. Efter inbördeskriget blev de svarta fria (även om det kvarstod en hel del diskriminerande lagstiftning och social praxis som begränsade deras fulla frihet). Till en början kunde de amerikanska myndigheterna rycka på axlarna och säga till de nysläppta slavarna att ”alla människor är skapade lika” och nu kunde de svarta ordna sig ett gott liv på egna ben så lycka till.  

Av skäl som ingen riktigt förstår men om vilka det råder starka känslor blev det inte så. De svarta uppförde sig inte som Karl-Oskar och Kristina utan fastnade till stor del i misär, brottslighet och fattigdom, ett elände som – trots att diskriminerande lagar togs borti många stycken inte avhjälptes med tiden utan tvärtom förvärrades vilket troligen, om man ska tro en sådan tänkare som den svarte ekonomen Thomas Sowell, till stor del berodde på att de amerikanska myndigheternas sociala insatser inte gjorde de svarta mindre utan mer beroende av socialpolitiken. De blev helt enkelt drogade av bidragen.  

Men sådana som Sowell och Milton Friedman, som tyckt ungefär likadant, har varit ensamma ropande röster i öknen. Den dominerande amerikanska tankeriktningen i den här frågan definierades i stället av presidenter som Franklin Delano Roosevelt och Lyndon B. Johnson vars tänkande utgick ifrån att det var staten, inte medborgarna själva, som hade huvudansvaret för medborgarna. ”The New Deal”, förklarade Roosevelt år 1932 i radio sitt nya politiska projekt, ”är på ren engelska en ny idé om regeringens plikt och ansvar”, nämligen att det slutgiltiga ansvaret för medborgarnas välfärd skulle åligga den offentliga sektorn. Sexton år senare, 1948, presenterade hans änka Eleanor FNs allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna där detta koncept lanserades internationellt. 1974 stadfästes detta synsätt i den nya svenska regeringsformen. Den svenska grundlagen alltså om att ge större doser av den medicin om Sowell och Friedman menade i själva verket skapade problemen. 

(Det blev en aha-upplevelse på gränsen till chock för mig när jag insåg att inte bara välfärdssystemets grundläggande idéer utan även dess dagliga praxis var en amerikansk snarare än en svensk uppfinning; skillnaden är att det statliga välfärdssystemet i USA hölls tillbaka genom existensen av naturliga fiender i form av skeptiska och högljudda, skattebetalande medelklassare medan det knappt fanns några sådana i Sverige vilket i sin tur beror på vår medfödda drift till homogenitet, sammanhållning och intolerans mot intellektuella avvikare.) 

Självständighetsförklaringens tes om alla människors lika skapnad och den svenska värdegrundens uppfattning om allas lika värde och vad det ska betyda är inga struntfrågor för filosofer utan i högsta grad något som berör dagspolitiken och borde utgöra själva fundamentet för de politiska diskussionerna i länder som USA och Sverige. Om svarta och vita är skapta precis lika i USA så borde de inte finnas någon skillnad på de svartas öde och Karl-Oskars och Kristinas. Men nu finns sådan skillnad vilket har plågat USA i över ett och ett halvt sekel sedan inbördeskriget. Så länge vi ordagrant ska tro på självständighetsförklaringen existerar ingen annan förklaring till de svartas relativa misär än att de svarta inte givits rimliga chanser av de vita. Förtrycks-, diskriminerings- och rasistdiskursen ligger så nära till hands att den troligen uppfunnit sig själv.  

Och därmed äntligen till saken som handlar om svensk socialpolitik och dess eventuella grundsyn av typ självständighetsförklaringens ”att alla människor är skapade lika” eller den officiella svenska värdegrundens mer tillspetsade formulering om ”allas lika värde”.  

Sverige har hittills inte, som USA, haft någon stor grupp etniskt avvikande personer som stadigt placerats – eller placerat sig – på samhällets botten och som till stor del varit immuna mot gängse prövade sociala insatser. Sverige har därför i jämförelse med USA lätt kunnat framställa sig som skickligare än USA på att hantera sociala konflikter (med hjälp av en dyrbar och till synes outtömlig arsenal av ständigt vidareutvecklade och nya typer av sociala insatser vars gemensamma nämnare är att de kostar mycket pengar, att de sysselsätter stora grupper välfärdsadministratörer samt att de troligen inte fungerar). 

De senaste åren har emellertid en stor social förvandling inträffat i Sverige som för oss närmare USA. Även Sverige har numera en stor grupp etniskt avvikande människor som – även om det finns många exempel på motsatsen – i besvärande grad uppvisar sociala symptom av samma typ som USAs svarta utvecklat under hundrafemtio år. I den mån denna observation är korrekt betyder den att den social- och kriminalpolitik som Sverige utan särskilda framgångar men ändå utan uppenbara katastrofer hittills levat med i ett halvsekel eller mer nu kommer att utsättas för utmaningar som landet – och framför allt dess politiska ledning som tycks göra en dygd av att begrava huvudet i sanden – aldrig kunnat ana. (”Vi såg det inte komma”, sa statsminister Stefan Löfvén vilket var hederligt av honom; de flesta andra begriper inte heller vad som förestår). 

I botten ligger lika-doktrinen: ”skapade lika” eller det synonyma uttrycket ”allas lika värde”. Jag tror vi måste ”problematisera” den doktrinen – ett ord som jag ogillar – om vi ska kunna förhålla oss till den problematiska framtid som tornar upp sig. USA har genom situationens egen logik tvingat sig in i en intellektuell hållning av innebörd att de svartas problem beror på de vita. Man kommer ingen annan stans om man ordagrant ska acceptera premissen om att alla är skapade lika. USA har känt sig tvunget att bära detta kors i hundrafemtio år. Ska Sverige nu med ännu större kraft ge sig in i motsvarande intellektuella återvändsgränd? 

Vi behöver kanske bry våra hjärnor och skapa en ny förståelse av vad ”skapade lika” och ”allas lika värde” kan betyda. Kanske kommer vi fram till att våra sociala doktriner inte varit tillräckligt principfasta. Vi kanske inte alls ska göra några sociala insatser eller ge några som helst bidrag till någon eftersom alla är lika och därför st kan ordna sitt liv på egen hand om de inte föredrar att gå under i en rännsten vilket åtminstone har fördelen att de kan tjäna som avskräckande exempel för de förbipasserande.  

Det finns kort sagt en motsägelse mellan å ena sidan våra föreställningar om alla människors inneboende likhet och å den andra det sociala utfallet om man bedömer efter olika etniska gruppers olikartade framgångar i samhället. Beror detta på något fel i premissen eller beror det på det dominerande västerländska samhällets allmänna bigotteri och fördomar eller beror det på att majoritetssamhället i sin beskäftiga iver att ställa allt till rätta i själva verket sticker käppar i hjulet för eftersatte etniska grupper? Det är dags att ställa den grundfrågan nu när mängden potentiellt eftersatta grupper antagit oanade proportioner och dessutom växer för varje dag.  

68 reaktioner på ”Patrik Engellau: Västerlandets plågsamma självmotsägelse

 1. elak skriver:

  ”created equal” i konstitutionen handlar uppenbarligen om att ingen kan hävda gudomlig rätt till att härska över andra. Det som kom att bli USA var ju då (och även mentalt idag) ett individualistiskt pionjärland, inte ett janteland. Att Bush d.y. och hans Neocons skulle varit övertygade om att irakier var precis som amerikaner är i mina öron bisarrt, tvärtom tror jag att Neocon hade en klar ide om att av Irak skapa en följsam allierad (stabiliserad och beroende av USA/NATO-styrkor) mitt i arabvärlden. Detta visade sig vara en grov felräkning.

  Gillad av 7 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Ja, det är humanismen och common law som motiverade grundlagen. Att den blev så bra berodde inte minst på att man hade reformationens kalvinistiska excesser i åminnelse. Den ärorika revolutionen hade inträffat bara hundra år tidigare. USA var fullproppat av kalvinister och detta visste grundlagsfäderna. Deras arbete kan kanske sägas representera själva höjdpunkten på oppositionen mot den anglosaxiska kalvinismen.

   Gillad av 2 personer

  • Thomas Ek skriver:

   @Elak
   Det är precis så som jag säjer. Irak-kriget var en solklar framgång. Ombyggnationen – moderniseringen – renoveringen – upprustningen av Irak tog många år och den var oerhört kostsam. Arbetet blev emellertid en framgång, det råder ingen tvekan om det. Det var Obamas naiva föreställningar om hur vår värld fungerar som raserade alltihopa – tände eld på hela Mellanöstern. ALLA experter, inklusive den ultra Irak-krigs-kritiska Chilot utredningen – ” The Chilcot inquiry’s conclusion ” slog fast att Saddam skulle ha skaffat sig kärnvapen inom kort om han hade suttit kvar. Libyens Muammar al-Gaddafis kärnvapen material överlämnades till USA. Den svarta marknaden med kärnvapen material krossades också av USA. Dessa uppgifter UNDANHÅLLS av vårt public service. Svenskarna LURAS av vårt partiska public service, och bland dem som lurats finns Patrik Engellau.

   Nu UNDANHÅLLER vårt public service även att Obamas Iran-avtal GARANTERADE Iran att erhålla kärnvapen OCH, att skälet till att Trump satt in de ekonomiska sanktionerna mot Iran är att Trump vill att Iran ska komma tillbaka till förhandlingsbordet. Detta är ju ett så makalöst gigantiskt partiskt styrt lurendrejeri av vårt public service att man fullständigt tappar hakan.

   Gillad av 3 personer

 2. Leif Stern skriver:

  ”Allas lika värde” är bara början på det socialdemokratiska framgångsformeln som komplett lyder
  ”allas lika värde som röstboskap” och som synes styrts deras politik sedan länge.
  Leif Stern

  Gillad av 12 personer

 3. Anders Lundin skriver:

  Alla med normalt fungerande verklighetsuppfattning vet att Alla människors lika värde är nonsens.
  Problemet är – som vanligt – att Pk inte kan hålla isär fakta och värderingar. Att en viss grupp av människor är sämre på valfri kompetens jämfört med en annan grupp av människor, innebär för de vänsterblivna att meningsmotståndaren anser att den sämre gruppen ska sättas i koncentrationsläger.
  Vilket inte är fallet, givetvis.
  Pk blandar alltså ihop korten, i sin iver att skydda ”de svaga”, gör de avkall på vad deras ögon ser: verkligheten.
  Skulle Pk:s resonemang hålla, borde det följdaktligen inte finnas några talanger på en fotbollsplan, exempelvis.
  Och exakt där är vi nästan redan i Sverige med fotbollen för barn upp t o m 13 år: mål och tabell redovisas inte! Under devisen Sluta hetsa barnen och Alla ska med…
  Fascism i dess renaste form m a o: alla har samma värde eller rättare sagt inget värde?!

  Gillad av 11 personer

 4. Aurora skriver:

  Västvärldens stora självbedrägeri i modern tid är illusionen om att till alla pris att undvika krig. Man ät paniskt rädd för krig; i alla fall på egen mark. Därför vill man låtsas att alla är lika. När så inte är fallet. Det gör ju de som ska anses lika det mesta att bevisa. All denna ”freds”politik skjuter bara det det oundvikliga framför sig.

  Gillad av 1 person

 5. Thomas Ek skriver:

  Engellau har fel, helt fel
  Irak-kriget var en framgång. Saddam Hussein störtades på rekordtid. Det var den oerhört kostsamma moderniseringen – renoveringen – upprustningen av Irak som tog lång tid. Irakkriget – Georg w. Bushs Irak krig, var EN FRAMGÅNG! Det var vårt public service frampiskade älsklingspresident Barack Obama som klantade till alltihop. Från början till slut. Detta har våra korrupta medier UNDANHÅLLIT. HÄR PÅ DGS redogör jag över vad som i själva verket ägde rum. En sak till. Det är Stefan Löfven som kör med ”allas lika värde” tjafset. Inte Georg W. Bush, som var en av de allra största amerikanska presidenterna.

  Engellaus rasist-snack-underlag är också helt fel. Till skillnad mot situationen i Sverige så visar USA på minskad rasism.

  Till skillnad mot de europeiska samhällssystemen så bygger det amerikanska samhällssystemet på en liten statsapparat. Det är skälet till att utvecklingen I USA till skillnad mot situationen i Europa går med ljusets hastighet. Engellaus påstående ”det slutgiltiga ansvaret för medborgarnas välfärd” är enligt min mening också HELT FEL. I USA så bär individen ansvaret för sin välfärd. Jag förstår inte hur Engellau kan skriva så här.

  Högaktuellt och viktigt
  Engellaus skrivarteknik är emellertid finurlig, och jag måste tillstå att jag inte alltid hänger med honom – alltså förstå vad han skriver. Jag håller dock med honom om;
  ”Vi behöver kanske bry våra hjärnor och skapa en ny förståelse av vad ”skapade lika” och ”allas lika värde” kan betyda.” DET, är något som vi svenskar bör följa upp.

  Gillad av 1 person

 6. Christer L skriver:

  I andra ändan av detta resonemang som P E för fram finns den konkreta aspekten, vad som händer dag för dag. Nu senast en kraftig detonation mitt i Sveriges Hufvudstad. Vi kan vara övertygade om att Propagandan och Myndigheterna underskruvar i rapportering och kommentarer, så mycket det går. Det är Staten själv som hotas, och inte första gången, kan man tro. De importerade väljarunderlagen begär alltmer och tål allt mindre mothugg. Detta visar sig, så som likartat framträder i de trakter varifrån alltsammans härstammar. Ett annat system är under införande, dess ledare drar blankt, visar sitt våldskapital, och vekheten hos det svenska systemet blir alltmer uppenbar. Förbereda för ökad samverkan med Försvaret. Jo, man tackar!

  Gillad av 6 personer

 7. Fredrik Östman skriver:

  ”Det finns kort sagt en motsägelse mellan å ena sidan våra föreställningar om alla människors inneboende likhet och å den andra det sociala utfallet” — Nej, det är ju det det inte gör. Hela resonemanget har du hängt upp på denna fullkomligt löjeväckande vänsterblivna föreställning. Är du alls medveten om att det är just likhet i utfall som högern motsätter sig!? Det finns ingenting vare sig transcendent, filosofiskt eller empiriskt som tyder på likhet i utfall är vare sig önskvärt eller möjligt eller ebs hederligt föreställbart. Det är en löjeväckande och illa genomtänkt fantasi full av självmotsägelser. Hela artikeln är därmed fullkomligt innehållslös.

  Gillad av 3 personer

 8. Rutger skriver:

  Det känns som att i Sverige är den styrande idéen att vissa är skapade olika genom förtryck av samhälliga ” struktur ”. Det gör dem till oansvariga offer för egen brottslighet och bidragsberoende och deras ” lika värde” gör att de måste ges upprättelse, eller i alla fall inte kan avkrävas ta ansvar för sitt agerande.

  Symptomatiskt verkar också vara att begreppet ” allas lika värde ” bara kan användas för att avkräva acceptans för det intolerabla i form av utländskt relaterad brottslighet, tiggeri och bidragsleverne. En vanlig svensk pensionär, eller tex ensamstående svenska mor, eller Nisse från Örebro kan aldrig dra några positiva växlar på begreppet, varför begreppet i sig är rasistiskt.

  Gillad av 7 personer

 9. Bo Svensson skriver:

  Högtidliga deklarationer som alla förväntas instämma i, skall ju vara mera genomtänkta än de vi nu topprids av.

  Jag tänker mig en som betonar vikten av en rättsordning som resulterar i framlängesutveckling för människosläktet och livsmiljön och i att individers strävan efter rang och vinning skall bli i form av att försöka fungera som en tillgång för sina medmänniskor och inte via hot, våld, fusk, nepotism, korruption.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Mänsklighetens framlängesutveckling förutsätter att det är i kraft av sina förtjänster man vinner terräng på andras bekostnad. – Så länge det fungerar tvärtom, går det baklänges.

   Gilla

 10. Laura skriver:

  Den beskäftiga ivern från olika samhällsinstanser och deras anställda att ställa allt tillrätta finns förstås, inkl omsorgen om sina jobb, men framför allt och ovanför detta så styr makthungern.
  När samhället ger bidrag och sociala insatser i stället för att upprätthålla ett samhällsystem där folk har möjlighet att skaffa sig det de behöver själva, så skapas makt över folket och över tillgångarna. Makten samlas hos dem som styr samhället. Socialism helt enkelt. De lever på att peka ut eftersatta grupper som de måste hjälpa och därför ta folkets pengar. Såklart vill de ha anledningar att fortsätta inneha makten. Värdegrunden och mänskliga rättigheter och klimathotspåhittet och barnkonventionen är utmärkta tjusiga tillhyggen för att motivera det. Maktetablissemanget vill nog undvika debatter om de bakomliggande motiven, att det egentligen alltid handlar om makt. Man har ju filat på strategier som infiltrering, gaslighting, avledningsmanövrer, direkta lögner och tigande i decennier, för att skydda denna makt från ifrågasättande.
  Oppositionen avvaktar som vanligt lite ängsligt i sin ringhörna. Eller har flyttat över till andra sidan. Eller har gått hem. Återstår alternativmedia och ett brunsmetat parti som eventuellt är trött på att ses som smutsigt.
  Människor föds inte som djur utan med ett människovärde, som också borde ge var och en lika rätt till sitt eget liv. Lika rätt att vara viktiga för sig själva. Direkt efter födelsen är man sedan förstås både lika och olika och olika värda. Utifrån gener, uppväxtförhållanden, livserfarenheter och, inte minst, kultur. Plus utifrån vars och ens individuella tolkning av sig själv och sitt liv. Vi blir alla alltifrån mycket värdefulla till totalt värdelösa och värre än så, under livets gång.
  Likabehandling inför lagen bör gälla, men själva värdegrundssnacket om ”allas lika värde” borde vara lätt att smula sönder. Fast de med makt förlorar ju som sagt makt på om det skulle ske, så sådana ifrågasättanden skulle bekämpas hårt, men självklart måste vi försöka. Kanske skulle några som är upprörda över bombdåd och dylikt och ser att ingenting görs, inse att makthavarna inte ens försöker skydda sina egna medborgare. Kanske några skulle våga inse att de egna medborgarnas väl och ve, nog faktisk inte ens ingår i makthavarnas prioriteringar. Att bakom ”värdegrunden” och alla fina ord är det makten som gäller. Som vanligt.

  Gillad av 4 personer

 11. Elisabeth G skriver:

  Jag anser inte att man kan sätta likhetstecken mellan ”skapade lika” och ”allas lika värde”. Skapade lika betyder, enligt min mening, att alla har samma människovärde medan allas lika värde är trams. Allas lika värde betyder egentligen att vissa får bete sig hur som helst på andras bekostnad, dvs. trampa på andras människovärde.

  Thomas Sowell har säkert rätt och det är egentligen ganska självklart. Blir man daltad med krymper man och klarar till slut ingenting. Får man ta ansvar för sig själv och visa att man faktiskt klarar av något så växer man.

  Gillad av 8 personer

  • Aha skriver:

   Jag delar din syn på devisen allas lika värde men det gäller också för de som ideligen för fram devisen. De påstår inte att människor är värda lika mycket i vad de åstadkommer utan det är människovärdet de avser. Det är en halmhatt att påstå dem om annat.

   Gilla

   • Elisabeth G skriver:

    Jo, det är säkert människovärdet de avser men devisen allas lika värde går inte ihop med människovärdet, eftersom de, utifrån den, agerar som om vissa är mera värda än andra. Å andra sidan är ju vänsterstollarna inte mycket för logiskt tänkande. Då hade de inte varit vänster.

    Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Om jag har två söner som jag anser ha lika värde, betyder det att jag därmed har förbundit mig för debil millimeterrättvisa eller rent av att jag måste kompensera den enes brister och motverka den andres styrkor? Det är ju goja. Lika värde har ingenting som helst med likhet i utfall att göra och inte heller kan det användas för att motivera förmynderi. Det där är alltihopa bara implicit vänsterretorik. Vi söker under lampan i stället för där det sökta kan förmodas befinna sig. Det är inte orden om värde, människovärde eller värdighet eller ens likhet eller ordet människa i sig som är problemet, utan de tolkningar som vänstern gör av dem och som vi har indoktrinerats att själva göra. Vi måste befria vår tanke!

   I stället för att acceptera den här getskinnshandsken som den är, take it or leave it, så måste vi vända på den och hävda att lika värde betyder att vi INTE får taga från den ena och giva till den andra. Det skall tolkas som ett absolut förbud mot såväl förmynderi som fördelningspolitik. Det är humanismens princip som säger oss att inget våld (skatt är våld) får motiveras med ideer och filosofiska principer och föregivet högre värden.

   Gillad av 6 personer

 12. UlfH skriver:

  Man skall kanske belysa frågeställningen utifrån ”allas lika värdeideologernas” positioner, prestige och allehanda ekonomiska ersättningar som deras åsikter belönas med,
  .

  Gillad av 2 personer

 13. solbergaord skriver:

  Som vanligt en intressant analys. Det är klart att människors värde för stat och samhälle är olika. Så t.ex.har en yngre person i 20-30 årsåldern med en samhällsnyttig utbildning tycks ha större värde än en pensionär. Men om den yngre är psykopat och pensionären är en viktig mor- eller farförälder för barnbarnen eller en aktiv forskare eller erfaren nämndeman kanske samhällsnyttan kastas om. Så vem dömer? Vad man inte kan komma ifrån är att starten i en människas liv har en avgörande stor betydelse för hennes senare framgångar eller motgångar.

  Gilla

  • ts skriver:

   Ett vidrigt perspektiv. Tack för detta, det fick mig att inse vilket redskap för makten ett sekulärt ”allas lika värde” är. Vem bedömer det? Hur mäts det? Vi kan se i Sverige hur det mäts, det mäts i ”röstvärde”, dvs hur stor sannolikhet är det att man röstar vänster, specifikt S, och idag mera brett på etablissemanget, dvs inte på SD eller AfS. Det är ju exakt vad Kina nu gör, man mäter hur partitrogna folk är och de tilldelas ett värde, en poäng, efter detta.

   Att staten skulle ha rätt att ens tala om detta är vidrigt, om det inte är ett metafysiskt värde som det religiösa kristna som det hela började med. Ett kinesiskt slutstadium är givet på förhand när vi låter staten mäta vårt värde.

   Gillad av 4 personer

 14. Aha skriver:

  Det är väl så att alla mångkulturer skiktar sig, något av en social naturlag. Kulturer är helt enkelt olika framgångsrika, det ligger i sakens natur så att säga. Krönikan blir då tankeväckande för visst kommer de grupper i Sverige som skiktas till de nedersta skikten likt de svarta i USA konstant skylla sina tillkortakommanden på de vita, svenskarna som i USA alltså motsvaras av de vita. Se bara på förortskillen som redan i tidiga ungdomsår skyller på svenskarna, att han inga jobb kommer att få och därför struntar i skolan. Det han, oftast en han, därmed gör är att visa sin kulturs bristande disciplin till att kunna fokusera på pluggande, hans skyllande är en bekväm ursäkt för att slippa anstränga sig. Det är gubevars mycket bekvämare att hänga på gården.

  Man tigger helt enkelt om problem om man inför en mångkultur. Man kan inte säga att man inte såg det komma. I mångkulturer ”kommer” det ständiga saker, det är bara att se sig om i världen. Dagens problem i Sverige med utanförskap som skiktningen kan beskrivas som kommer att bestå utifrån hur grupper ser på sina tillkortakommanden.

  Detta är en mycket tråkig prognos.

  Gillad av 2 personer

 15. Dagens strategi - att blunda hårt skriver:

  Vid forskning om vilken påverkan Neandertalarnas DNA har haft på den utomafrikanska grupperingen, har man utnyttjat metoden att koppla samman en kartläggning av DNA, med den information som finns åtkomlig i moderna medicinska databaser. Där även sjukdomsbilder finns lagrade. Och ut kommer olika genområden som påverkats starkt, eller inte alls. Utan att gå in på vad som hänt, så sysslar forskarna med en slags modern genarkeologi. För att utröna vad generna gör med oss. Hur det genetiska urvalet sätter sina spår inom oss.

  Denna typ av forskning är helt okontroversiell så länge det rör om sedan länge utdöda mänskliga grupperingar – som Denisovan och Neanderthalare. Men tassar man in på genetiska skillnader, inom dagens befintliga befolkningsgrupper, befinner man sig genast på minerad mark. Och jag förstår varför.

  Att reda ut allt växelspel mellan gener och sociala faktorer klarar vi inte till fullo av i dag. Därför blir högen med frågetecknen klart större än högen med utropstecken.

  Extra känsligt blir det när vi närmar oss gener som påverkar personlighetsdrag och mental kapacitet. All social ingenjörskonst bygger i princip på att man betraktar alla människor som likvärdiga i dessa avseenden. Och att man i det längsta bör avhålla sig ifrån att leta efter genetiska skillnader mellan olika befolkningsgrupper. I historiens ljus en klart naturlig och förstålig inställning. För med stöd av genetisk information kan moralen snabbt sjunka genom taket. Alla människor bär på destruktiva svagheter. Som kan utlösas under vissa omständigheter. Dessutom förblir osäkerheten fortsatt monumentalt i dessa frågeställningar. Det går sällan – om ens någonsin – att hitta någon skarp gräns mellan arv och miljö – i alla fall inte om man mäter på stora kluster av gen- och miljöpåverkan. Osäkerheten består.

  Vägen ur dessa svårigheter har varit, och är, att vi betraktar alla människor som lika. Fast de inte är det. En mental flykt från de faktiska skillnader vi inte klarar av att hantera. Hur arv, personlighetsdrag, närmiljö och kultur växelverkar med varandra. Risken för en slags mer modern variant av det indiska kastväsendet föreligger, men då motiverat av genetiska skillnader, som bakvägen tillåts öppna upp för attityder, men denna gång direkt uppbackat av DNA-sekvenser.

  En banal slutsats man kan dra är att blandar man många olika kulturer, religioner och befolkningsgrupper med varandra, så lär knappast problematiken bli minde. Särskilt inte när en etniskt tämligen enhetlig befolkningsgrupp, som den svenska, skall försöka tackla dessa problem. I det närmaste oöverstigliga. Vi är nu på väg från ett tidigare mjukt samhälle och in ett mera hårt. Ett politiskt val som redan gjorts.

  Gillad av 5 personer

 16. ts skriver:

  Jag tycker det är missvisande att tala om ”USA” och ”Sverige” i detta. Inlägget blandar även ras och kultur, dvs främst IQ och kultur. En seriös diskussion måste ta med båda aspekterna.

  Vad gäller argumentet, som så klart är korrekt, att hjälpa betyder stjälpa, så är ju inte USA eller Sverige ansvariga, utan det är VÄNSTERN som drivit detta för egna syften, och en som visar detta tydligt är Dinesh D’Souza, han visar hur Demokraterna i USA från början till slut varit slavägarpartiet i sin bok och film ”Death of a Nation”. Det var Demokraterna som gick direkt från att vara för slaveri till att uppmuntra ghetton.

  Vi måste komma förbi att leta god vilja hos socialismen, allt är ett medel till makt. Ingen socialdemokrat vill ha hit migranter för att hjälpa dem, utan för att skapa en grupp beroende av välfärdsstaten som röstar vänster, precis som med de svarta i USA. Vänstern är beroende av att ha människor utan tro på sin egen förmåga på botten, varför annars rösta vänster?

  Gillad av 6 personer

 17. Berit skriver:

  OT, men jag saknar DGS TV.

  Nu dök det upp någon på Flashback med samma åsikt, citat;

  ”Någon som kan tipsa på liknande alternativ som Swebb-TV.

  Tidigare fanns ju Det goda samhället men de tycks ha lagt ner.”

  Det är något med tonträffen hos DGS och SwebbTV som är väldigt bra. Seriöst och folkbildande.

  Gillad av 2 personer

  • ts skriver:

   Håller med. Det finns inget på svenska att se utom swebbtv som inte är partsinlaga. Tittade på Dave Rubin med Aron Flam och Henrik Jönsson, lite märkligt att man skall söka sig till amerikanska youtube-stjärnor för att få höra sanningar om Sverige.

   Gillad av 3 personer

   • Emund skriver:

    Men hur ska dessa ”swischhoror” finansiera sig fortsättningsvis när givarna får veta att de hyrt lyxboende i LA för pengarna?

    Gilla

 18. Leif Nilsson skriver:

  Tack Patrik för att du har modet att beröra pudelns kärna: Människor är olika, trots alla vackra deklarationer och idealistiska doktriner om motsatsen. Att det finns stora skillnader mellan etniska svenskar är det få som förnekar, men att hävda att det också finns skillnader mellan olika folk, är i praktiken förbjudet och ofta också straffbart.

  Nobelpristagaren James Watson, som 1962 belönades med Nobelpriset för att ha upptäckt DNA. Efter att han ha fällt politiskt inkorrekta kommentarer om förhållandet mellan ras och IQ blev han av med alla sina uppdrag. Han tvingades därför sälja sitt Nobelpris, för att få in pengar. Det är dock inte alla som har ett Nobelpris att sälja för 4 757 000 dollar, när de mister sitt jobb.

  Gillad av 3 personer

 19. Sixten Johansson skriver:

  Förträffligt att Patrik plockar upp den heta potatisen och undrar hur den bör hållas medan den svalnar. Jag föreslår ett användbart, allmängiltigt förhållningssätt:

  Vi kan tänka oss att varje människa betraktas som till hälften individ, till hälften flock eller kollektiv. I individhalvan ingår gener, ras, etnicitet, IQ, biologiska drivkrafter. I kollektivhalvan ingår kultur, religion, social miljö, allmän utbildningsnivå, teknisk och vetenskaplig nivå, civilisation.

  I västländerna fanns en balans och växelverkan mellan halvorna, men efter andra världskriget kom individualismen att blåsas upp, medan den konstruktiva kollektivismen förnekades eller slogs sönder. Utifrån skilda utgångspunkter och intressen kom både vänstern och högern att driva denna utveckling. Den nationella, övernationella och allt mer parasitära härskarklass som tog form inom politiken och näringslivet ville ha lättstyrda, likriktade trend- och mobbkollektiv, däremot inte kollektivt baserad solidaritet och intelligens (i samverkan med individuell intelligens).

  Kollektivhalvan inom västmänniskan fanns ju kvar, fast den förnekades och tömdes på konstruktivt innehåll. Den fylldes i stället med destruktivt innehåll: PK-värdegrundism, konsumism, förljugenhet. Så uppstod en psykosocial blytyngd, som började sänka folken i väst i en negativ spiral. I delar av befolkningen är den kollektiva intelligensnivån, dvs överlevnadsförmågan, nu nere på förkulturell nivå, en nivå under Mena-folkens kollektiva överlevnadsförmåga.

  Gillad av 5 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   När du betecknar människans sociala sida som kollektivistisk rapar du bara upp socialistisk eller liberalistisk propaganda. Det är helt enkelt inte sant. Man måste tillåtas associera sig fritt utan att någon förnumstig j-vel kommer och påstår att man har uppgått organiskt i sina medmänniskor!

   Man måste tillåtas att välja sitt umgänge och sina affärspartner fritt! Vi måste tillåtas att diskriminera precis hur mycket som helst i alla sammanhang! Varför skulle utövandet av den personliga viljan och den personliga smaken på något sätt vara ett slags kollektivism!? Enkannerligen i kontradistiktion till liberlismens statligt påbjudna smak och statligt påbjudna vilja, lika för alla!?

   Gillad av 1 person

   • Sixten Johansson skriver:

    ”Kollektiv” kan betyda det mesta. Jag använder termen i den neutrala betydelsen grupp, flock, gemenskap. ”Kollektivism” har negativa associationer, så jag skrev ”den konstruktiva kollektivismen” i kontrast mot individualismen.

    Självklart är vi i väst fria att välja dittan och dattan utan att uppgå i någon organisk gemenskap. Men hur blev vi så fria utan dessa gemenskaper som du, Fredrik, och andra på DGS ständigt spyr galla över och kallar socialism?

    Är inte ”icke-socialister” lika giriga egoister och insulära svikare mot folket och nationen som vänstern? Är inte de mest föraktliga över 90 procent av högern, de borgerliga politikerna och väljarna, intelligentian, överklassen, adeln, företagarna, akademikerna, kultureliten? De blev förrädare genom att förneka allt som ”kollektiven” hade skänkt dem. De trodde sig själva ha skapat allt.

    Jag tror att de och vi bara är gnälliga barn, stickor som bryts av en och en, värdelösa för ett samhälle, hyper- och hybrisindividualistiska tokar. Jag tror att vi inte duger till att samarbeta, inte kan bygga ett samhälle, inte duger till att organisera motstånd, inte kan ge tillbaka mer än smulor av det myckna eller lilla som vi har skrapat ihop och girigt vill behålla ända ner i graven. Vi har blivit skänkta, arbetat ihop, roffat resurser och kapital, lagrat det i psyket, på bankkontot, i boendet och handlingsfriheten. Men nästan allt har varit de historiska och nutida kollektivens gåvor till individen! Gåvor som vi inte duger till att förvalta.

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Jag håller med Sixten Johansson och tycker att hans bild om att man består av både individualism och kollektivism.

    Ska man skärskåda dessa beståndsdelar lite närmare kan man kanske säga att det kollektiva är en förutsättning för det individuella medan relationen åt det andra hållet är mer komplex.

    Ett kollektiv, ett samhälle; blir enligt våra: Sixtens, din och min, bedömningar, bättre om de består av starka självständiga individer. Det står alltså i rak motsats till de KOLLETIVISTISKA samhällsbyggena med klaner, religioner och politiska tvångsläror som centrala element.

    Inte ens du, Fredrik Östman, klara dig undan kollektivets krav. Men du hanterar dem förmodligen bättre än andra eftersom du kan tänka själv.

    Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Om man känner sig träffad eller inte får väl var och en brottas med, allt efter sin självinsikt och distans. Jag har själv brottats hela livet och de matcherna har slutat i djup tacksamhet mot samhället, som just är ett gigantiskt materiellt, immateriellt och mänskligt kollektiv, ett makalöst komplex som jag misstänker att vi ädelgasatomer inte är kapabla att återuppbygga, när vår samlade självgodhet och girighet och varierande ansvar har låtit det raseras.

   Vi gör klokt i att minnas att långt mer än hälften av allt vi har inombords är kollektivt gods, flytande eller fast. Även det som vi har glömt eller förnekat har åkt ner i det omedvetnas källare och fortsätter där att påverka oss på gott och ont. Tvångströjan har växt fast i vårt sinne och vår kropp, fast vi inte uppfattar det lika påtagligt som vi ser det hos t ex muslimer. Vårt tänkande och beteende fortsätter att påverkas av kollektiva mekanismer, inbäddade redan i språket.

   Det betyder att fast vi kan och bör erkänna stora skillnader t ex i gener och individuell intelligens, så har vi ingen anledning att yvas, för västbefolkningarnas kollektiva intelligens ligger nu under Mena-folkens kollektiva intelligensnivå i betydelsen realism och överlevnadsförmåga. En västerlänning som skryter med sin höga IQ är därmed bara en fjant, för ensam kan han inte åstadkomma någonting, inte ens överleva. Det kollektiva gods som han kan rapa upp ur minnet är i kritiska lägen bara illusioner, en påfågelstjärt, som ingen alls blir bedårad av.

   Gillad av 1 person

 20. Underdog skriver:

  Lite reflektioner:

  EN skillnad mellan Karl-Oskar och de frisläppta slavarna som bl a Martin Luther King pekat på, var att Karl-Oskar hade rätt att staka ut och bosätta sig på en bit mark i obygden. Det hade inte de tidigare slavarna som i stället var tvungna att söka inkomst på annat sätt. Det hindrar givetvis inte att man såhär 150 år senare, likt Thomas Sowell, kan ställa krav på egna insatser för at förbättra sin position. Rätt till ”the pusuit of happiness” har de ju likt andra medborgare.

  Det är en i grunden socialistisk idé att alla människor är lika, vilket leder till slutsatsen att alla är utbytbara. När verkligheten knäcker den idén uppstår tanken att ”samhället” måste utjämna olikheterna för att det ska leva upp till ”allas lika värde”. Det är där vi lever idagens förvirrade samhällsdebatt.

  Naturligtvis måste tesen om allas lika värde ifrågasättas. Börja med att fråga vad de menar och be dem definiera vad de avser med ”värde”.

  Gilla

 21. ERROL skriver:

  Engellaus helt anakronistiska och subjektiva tolkning av att ”alla människor är skapade lika” är
  trams. USA:s grundlagsfäder var kristna puritaner för vilka grundsatsen om lika människovärde på religiös grund inte innebar att de låtsades att alla människor var likadana och hade samma kultur.

  Det är en fundamental idéhistorisk och moralfilosofisk grundsats som den judeo-kristna civilisationen främjat; nämligen tanken på ett universellt okränkbart människovärde, som omfattas av alla oberoende av ras eller religion.

  Engellau kanske föredrar Islam som skiljer mellan troende och otrogna och tillmäter otrogna ett lägre människovärde?

  Att påstå vad någonting ”rimligtvis” måste betyda utan att tolka det i dess idéhistoriska kontext och att sedan dessutom inbilla sig att denna vulgärtolkning av självständighetsförklaringen skulle ha varit fundamental för George W Bush agerande visavi Irak är patetiskt.
  Lika människovärde betyder inte att människor är likadana. Lika människovärde kan dock innebära att man menar att alla människor har rätt till samma okränkbara värdighet och därmed inte förtjänar att leva i diktaturer, det är dock inte samma sak som att tro att alla är likadana. Den nutida sjuka kulturrelativismen är ett sent påfund.

  Det är parodiskt att Engellau, som samtidigt hävdar att det är viktigt att problematisera begreppet ”allas lika värde”, samtidigt sprider fullständigt horribla vandringssägner, helt subjektivt, av vad självständighetsförklaringen ”rimligtvis”, betyder enligt Engellau. Engellau tillskriver dessutom inbilskt den amerikanska debatten en förvirring kring självständighetsförklaringens credo som är helt missvisande.

  Gillad av 3 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Errol — Patrik påstår inte att ”lika värde” betyder något så vanvettigt — det är de för tillfället härskande vänsterdårarna som står för den tolkningen. Patrik ifrågasätter snarare hela grundvalen för detta.

   Gillad av 1 person

   • ERROL skriver:

    Det må vara Engellaus ursprungliga ärende. Men tvärtemot att problematisera, så vulgärtolkar Engellau ett fundamentalt kristet moral-etiskt fundament; att alla människor är skapade i guds avbild och därmed åtnjuter ett universellt människovärde, till att implicera vad detta ”credo” ”rimligtvis betyder”. Dessutom så tror sig Engellau veta att George Bush, som är bekännande kristen, skulle tolka begreppet enligt Engellaus fantasier, vilket är minst sagt beskäftigt och missvisande. Det råder föga förvirring i USA kring vad det betyder att ”alla människor är skapade lika” b.l.a. därför att den kristna idétraditionen är levande i USA.

    Gillad av 2 personer

  • Redaktionen skriver:

   För mig är detta ett stort problem. I självständighetsförklaringen står det ”all men are created equal”. I FNs allmänna deklaration står det ”all human beings are born free and equal in dignity and rights”. Det är inte samma sak. Lika är inte samma sak som lika i värdighet. Den statliga svenska värdegrunden talar om ”alla människors lika värde”. Det är mer likt självständighetsförklaringen än FN-deklarationen eller närmare bestämt precis detsamma som självständighetsförklaringen men helt olika FN-deklarationen. Svårt. Om du kan hantera detta på något bättre sätt än att förolämpa mig är det välkommet. Patrik

   Gillad av 2 personer

   • ERROL skriver:

    Att påtala den självklara idéhistoriska kontext med vilken självständighetsförklaringen skall
    förstås, och kritisera dig för att inte göra just det, utgör kritik av dina resonemang och din argumentation – det är inte samma sak som att förolämpa din person. Jag noterar, med viss förvåning, att du överhuvudtaget inte bemöter min kritik i sak.

    Tom Holland redogör i sin bok ”Dominion – The Making of the Western Mind”, för just den kristna idéhistoriska grund som tanken på ett universellt människovärde vilar på; att alla människor är skapade i Guds avbild, och därmed åtnjuter lika människovärde. Att fullständigt bortse från denna bakgrund och tro sig kunna tolka ”skapade lika” endast på grundval av ordalydelsen och i en modern, sekulär, politisk kontext är helt enkelt förfelat. Bemöt gärna denna kritik i sak istället för att grundlöst påstå att jag förolämpat din person.

    Gilla

   • ts skriver:

    Vi kan inte hänga upp detta på enstaka ord. Som Errol visar så finns en hel religiös metafysik bakom begreppet, endast om man bortser från detta så blir skillnaden mellan orden stor.

    Gilla

 22. Tina skriver:

  Det fanns relativt gott om jobb före krisen 1992. Sedan har jobben i hög grad försvunnit. Alla har väl märkt att nätet tagit över det mesta som tidigare sköttes av manuell betjäning, d v s anställda. Mycket här på DGS handlar på ett filosofiskt plan om att folk ska tvingas skaffa sin egen försörjning. Men om datoriseringen och invandringen har gjort att det är fullständigt omöjligt för en stor del av befolkningen att skaffa sig jobb, utöver att ingå i prekariatet med några timmars jobb via bemanningsföretag då och då? Vi är där nu, och det kommer inte att bli bättre. Då är det fullt rimligt med en medborgarlön på existensminimum, då antalet jobb med nödvändighet kommer att bli allt förre.

  Gilla

  • Christer E skriver:

   En viktig beskrivning. Automatiseringen, datoriseringen och nu, robotiseringen har gjort att många jobb försvunnit och lär aldrig komma tillbaka (någon nämnde kägelresare här på DGS för några månader sedan).
   En del nya jobb kommer säkert att skapas, men de förutsätter antagligen en relativt hög utbildningsnivå, ouppnåelig för vissa grupper.
   Nu tror jag inte medborgarlön är lösningen på de här problemen, snarare ett återskapande av enkla jobb, t.ex. att sköta om kommunala blomsterrabatter, snöröjning på trottoarer, etc.

   Risken med enkla jobb är att det kan urarta som i Storbritannien där vissa arbetskontrakt är på noll (0) timmars arbetsvecka, att personerna i princip alltid ska vara beredda att rycka in när det behövs.

   Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Det där är bara dunster. Det enda du säger är att du inte tycker om att vissa människor har hittat på nya sätt att bli väldigt produktiva, eller kanske att du tycker att alla andra människor, som inte ens känner dessa första människor, har något slags högre rätt till dessa människors saker.

   Gilla

   • thomasdentredje skriver:

    Dom sociala konsekvenserna av medborgarlön är spännande, men då mänskan är skapad som hon är så kommer det antagligen att bli förskräckande. Lika många svenskar som invandrare kommer att sysslolösa dra runt i skaror på stan.

    Gilla

 23. Hovs_klipphällar skriver:

  Ja just det — detta envetna upprepande av ”allas lika värde” är både enfaldigt och destruktivt!
  Sverige har nu blivit ett särskilt extremt exempel på hur vanvettig den här formeln blir i praktiken.

  Vi har sedan gammalt haft en etniskt homogen befolkning — vilket bygger på landets geografiska läge och Sveriges månghundraåriga politiska kontinuitet.

  Sedan mitten av 1900-talet har Sverige helt plötsligt drabbats av ett massivt inflöde av personer med ett helt främmande ursprung. Makthavarna har av politiska skäl uppmuntrat processen,med förödande resultat.
  Makthavarnas vansinniga agerande beror på att Sverige hamnat i händerna på en destruktiv vänstersekt, som är direkt fientligt inställd mot allt som utmärker nationen Sverige och oss etniska svenskar. Kort sagt allt som symboliserar vad vi lyckats bygga upp.

  Denna vänstersekt försöker dölja sig bakom till synes harmlösa floskler men är i verkligheten en dödskyss för oss svenskar. Vår enda politiska möjlighet att få stopp på detta är att snarast avsätta de politiker som tjänar fiendens intressen och ersätta dem med lojala personer.

  Svenskarna har sent omsider börjat förstå vad som är på väg att hända, och röstar nu allt mera på det riksdagsparti som står upp mot vänstersektens vansinne — SD.

  Gillad av 3 personer

 24. Maj Rehnberg skriver:

  Naturligtvis har alla samma värde men inte samma förutsättningar. De som har dåliga förutsättningar i form av dålig fysisk form eftersom deras föräldrar har varit fattiga och slitit ont hos dem som har goda förutsättningar. Fattigdom leder också till sjukdomar och missbruk av skadliga ämnen.
  När det urartat tillräckligt mycket måste de besuttna göra något åt det för annars kommer det inte att finnas arbetskraft.
  Vi kan ta exempel i modern tid. Vaccinationsindustrin skor sig på sin marknad och duperar myndigheter att det skulle pågå en pandemi med följden att ett stort antal människor fick narkolepsi Dessa är nu oförmögna att bära sitt ansvar för sin välfärd.
  Nej, hur ni än vänder er har ni ändan bak.
  Varför är ni så begapade i USA.? Detta imperialistiska land som borde hålla sig innanför sina egna gränser med sitt skit.

  Gilla

  • olle reimers skriver:

   Maj Rehnberg,

   Poängen med att uttrycka att alla har lika värde är givetvis att man därifrån ska kunna härleda att alla har lika rätt. Men då kommer vi till pudelns kärna. Den som fick en hel värld att gå i taket när Jordan Peterson i Skavlan (ja den intervjun kablades ut över världen!) påpekade att det inte handlade om RESULTAT utan om MÖJLIGHETER.

   Även du bör kunna se att lika utfall (som är en socialistisk vision) dels är en fysisk omöjlighet och dels motverkar all sorts dynamik, som för hela mänskligheten framåt (bortsett från allt det fysiska lidande implementeringen av den skulle medföra; vilket vi redan sett åtskilliga exempel på!).

   Det som är den rimliga hållningen är att människor, till skillnad från djur, uppmanas att behandla varandra med värdighet även i de svåraste situationer som exempelvis behandlingen av brottslingar och sjuka. Men den värdighetskänslan får inte hindra individerna från att med egen kraft försöka förverkliga sina mål.

   Gilla

 25. Martin A skriver:

  Vi är skapade lika. Vi är alla gjorda för att gruppera oss med de som vi är närmare släkt med att kämpa om ekonomiska resurser och existens mot de vi är mindre nära släkt med. Hopp o lek!

  Gillad av 2 personer

 26. Sven Robach skriver:

  Begreppet ”Allas lika värde” eller mera korrekt ”lika värdighet” är en tom fras om den inte kompletteras med en förklaring. Dvs den kan – utan förklaring – inte rätt förstås. Engellaus förklaring tycks vara att likheten skulle handla om egenskaper. Alla har samma egenskaper och därför borde alla klara sig lika bra. Men det är nog inte alls vad som har åsyftats. Den förklaring jag tror är den ursprungliga är att ”värdet” eller ”värdigheten” syftar på ett grundläggande etiskt värde, ett människovärde. Alla har samma mänskliga rättigheter, alldeles oavsett egenskaper, skicklighet och förmågor. Handikappade, sinnessjuka har samma ”värde” = ”värdighet” = mänskliga rättigheter som alla andra. Detta är den definition som bl.a. filosofiprofessorn Ingemar Hedenius har lagt fram i sina böcker. Jag har skrivit en artikel om detta på DGS tidigare.

  Gillad av 6 personer

 27. Mikael Lejdeby skriver:

  Problemet med många fd kolonier är att européerna satte makten hos minoriteter i kolonin. T.ex. Sunni i Irak (20% av befolkningen) och Alawiter i Syrien (10% av befolkningen) osv. Det medför att vid en demokratisering så vill majoritetsbefolkningen ta makten och minoriteten som styrt sedan européerna erövrade landet vill inte släppa makten ifrån sig.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.