Lennart Bengtsson: Om kausalitet

Lennart Bengtsson

OPINION Kausalitet är en fundamental del av det mänskliga tänkandet. Vill man få stopp på otrevliga händelser som trafikolyckor, ungdomsupplopp eller skogsbränder löser man dessa bäst genom att angripa orsaken.  Allt har en orsak även om det inte sällan rör sig om tillfälligheter eller snarare en längre orsakskedja utan tydligt ursprung 

Har man svårt att finna en orsak som ett obehagligt väder eller annat sådant skapar den kreativa mänskliga fantasin lätt lämpliga orsaker.  Under digerdöden sökte man febrilt efter orsaker. En var att judarna förgiftade vattnet i brunnarna. Vid andra obehagliga händelse har häxor varit i farten och det har inte saknats barn eller vissa vuxna som med egna ögon sett hur häxorna flugit iväg på kvastar för att förlusta sig med djävulen och få instruktioner av honom 

När jag var barn på 1940-talet skulle jag helst inte plocka fallfrukt eller leka med vackra höstlöv eftersom då kunde man drabbas av barnförlamning eller polio som det nu kallas. Salkvaccinet satte stopp för denna oro och den falska kausalitet och poliorädslan skulle snart tillhöra historien. Några decennier senare var det farligt att äta ägg då detta höjde kolesterolhalten som kunde leda till hjärtattack eller slaganfall. Jag vet inte hur ofta min kära hustru oroade sig för mina frukostägg. Nu är det socker som är farligt. 

I vår tid dominerar oron för jordens klimat. Idag är samtal och oron för klimatet ständigt närvarande. Media är översvämmande av skräckberättelser.  Det meddelas att ovädren blir allt våldsammare och förödande, isarna försvinner i Arktis och den sibiriska tundran smälter och rasar ihop och metangas väller ut och ökar på värmen. Alltfler varnar för en förestående klimatkatastrof och de som är skeptiska till den förestående undergången betraktas med misstänksamhet ungefär som potentiella förrädare och smädas i kvällspressen. Meteorologerna ligger lågt och vågar knappt uttala sig om påståenden som inte stämmer. 

Den senaste skräckberättelsen är skogsbränderna i Australien där den dominerande förklaringen är klimatändringen och därmed utsläppen av växthusgaser. För det stora flertalet är kausaliteten självklar. Vad kan det annars vara? Med kausalitet kommer etiken. Alla som släpper ut koldioxid som bilister, köttkonsumenter och flygpassagerare blir allmänt skambelagda. Särskilda företag har dykt upp som hjälper folk att klimatkompensera. Man kan på detta sätt köpa sig fri genom att betala en slant och likheten med katolikernas avlatsbrev är fullständig. Resande kändisar som för affärernas skull vill framstå som mönster av etik försvarar sitt flygresande på detta sätt och så vidare. 

Hur är de nu då med skogsbränderna och särskilt då i dagens Australien? 

Skogsbränder är närmast oundvikliga under varma och torra perioder. Varje sommar inträffar jättelika bränder i Sibirien och Kanada. Under sommaren 2003 brann ett område ned i Sibirien som täckte 220 000 km2 eller lika mycket som halva Sverige. 

Speciellt problematiskt är förekomst av döda kvistar och grenar och annan förtorkad undervegetation i skogarna. Uppröjning i skogar och på skogstomter har åtminstone i Australien förhindrats av miljöhänsyn och stränga miljölagar. Plantering av träd och buskar har uppmuntrats och röjning av tät skog och sly förhindrats. Liknande har varit fallet i Kalifornien. Skogsexperter har länge varnat för brandriskerna som nu tagit fart i samband med en varm och torr väderlekstyp. 

De svenska skogsbränderna omfattning under senare år är huvudsakligen en följd av försämrad brandbekämpning jämfört med tidigare.

Att reducera atmosfärens koncentration av växthusgaser är en angelägen uppgift för att minska risken för allt för höga temperaturer på jorden. Det är emellertid en uppgift på lång sikt som inte meningsfullt berörs av att kändisar seglar över Atlanten eller liknande. Vill man reducera sitt deltagande i konferenser kan man delta elektroniskt – det fungerar utmärkt. Jag har själv på detta sätt sparat såväl respengar som onödiga koldioxidutsläpp. 

Vill man reducera risk för bränder skall man i första hand rensa bort onödig vegetation och inte minst torrt ris och annat skräp i skogarna. 

Dessutom skall man se till att man har ett fungerande brandförsvar som kan ingripa i tid. Man kan vidare försäkra sig om en kompetent brandledning samt i frågan ansvariga tjänstepersoner som fått sin befattning på grund av kompetens och inte via könskvotering eller politiska relationer.