Lennart Bengtsson: Om kausalitet

Lennart Bengtsson

OPINION Kausalitet är en fundamental del av det mänskliga tänkandet. Vill man få stopp på otrevliga händelser som trafikolyckor, ungdomsupplopp eller skogsbränder löser man dessa bäst genom att angripa orsaken.  Allt har en orsak även om det inte sällan rör sig om tillfälligheter eller snarare en längre orsakskedja utan tydligt ursprung 

Har man svårt att finna en orsak som ett obehagligt väder eller annat sådant skapar den kreativa mänskliga fantasin lätt lämpliga orsaker.  Under digerdöden sökte man febrilt efter orsaker. En var att judarna förgiftade vattnet i brunnarna. Vid andra obehagliga händelse har häxor varit i farten och det har inte saknats barn eller vissa vuxna som med egna ögon sett hur häxorna flugit iväg på kvastar för att förlusta sig med djävulen och få instruktioner av honom 

När jag var barn på 1940-talet skulle jag helst inte plocka fallfrukt eller leka med vackra höstlöv eftersom då kunde man drabbas av barnförlamning eller polio som det nu kallas. Salkvaccinet satte stopp för denna oro och den falska kausalitet och poliorädslan skulle snart tillhöra historien. Några decennier senare var det farligt att äta ägg då detta höjde kolesterolhalten som kunde leda till hjärtattack eller slaganfall. Jag vet inte hur ofta min kära hustru oroade sig för mina frukostägg. Nu är det socker som är farligt. 

I vår tid dominerar oron för jordens klimat. Idag är samtal och oron för klimatet ständigt närvarande. Media är översvämmande av skräckberättelser.  Det meddelas att ovädren blir allt våldsammare och förödande, isarna försvinner i Arktis och den sibiriska tundran smälter och rasar ihop och metangas väller ut och ökar på värmen. Alltfler varnar för en förestående klimatkatastrof och de som är skeptiska till den förestående undergången betraktas med misstänksamhet ungefär som potentiella förrädare och smädas i kvällspressen. Meteorologerna ligger lågt och vågar knappt uttala sig om påståenden som inte stämmer. 

Den senaste skräckberättelsen är skogsbränderna i Australien där den dominerande förklaringen är klimatändringen och därmed utsläppen av växthusgaser. För det stora flertalet är kausaliteten självklar. Vad kan det annars vara? Med kausalitet kommer etiken. Alla som släpper ut koldioxid som bilister, köttkonsumenter och flygpassagerare blir allmänt skambelagda. Särskilda företag har dykt upp som hjälper folk att klimatkompensera. Man kan på detta sätt köpa sig fri genom att betala en slant och likheten med katolikernas avlatsbrev är fullständig. Resande kändisar som för affärernas skull vill framstå som mönster av etik försvarar sitt flygresande på detta sätt och så vidare. 

Hur är de nu då med skogsbränderna och särskilt då i dagens Australien? 

Skogsbränder är närmast oundvikliga under varma och torra perioder. Varje sommar inträffar jättelika bränder i Sibirien och Kanada. Under sommaren 2003 brann ett område ned i Sibirien som täckte 220 000 km2 eller lika mycket som halva Sverige. 

Speciellt problematiskt är förekomst av döda kvistar och grenar och annan förtorkad undervegetation i skogarna. Uppröjning i skogar och på skogstomter har åtminstone i Australien förhindrats av miljöhänsyn och stränga miljölagar. Plantering av träd och buskar har uppmuntrats och röjning av tät skog och sly förhindrats. Liknande har varit fallet i Kalifornien. Skogsexperter har länge varnat för brandriskerna som nu tagit fart i samband med en varm och torr väderlekstyp. 

De svenska skogsbränderna omfattning under senare år är huvudsakligen en följd av försämrad brandbekämpning jämfört med tidigare.

Att reducera atmosfärens koncentration av växthusgaser är en angelägen uppgift för att minska risken för allt för höga temperaturer på jorden. Det är emellertid en uppgift på lång sikt som inte meningsfullt berörs av att kändisar seglar över Atlanten eller liknande. Vill man reducera sitt deltagande i konferenser kan man delta elektroniskt – det fungerar utmärkt. Jag har själv på detta sätt sparat såväl respengar som onödiga koldioxidutsläpp. 

Vill man reducera risk för bränder skall man i första hand rensa bort onödig vegetation och inte minst torrt ris och annat skräp i skogarna. 

Dessutom skall man se till att man har ett fungerande brandförsvar som kan ingripa i tid. Man kan vidare försäkra sig om en kompetent brandledning samt i frågan ansvariga tjänstepersoner som fått sin befattning på grund av kompetens och inte via könskvotering eller politiska relationer. 

71 reaktioner på ”Lennart Bengtsson: Om kausalitet

   • Axel skriver:

    Miljöpolitik är business! Detta märks klockrent när inga åtgärde vidtages för att ta upp gifttunnorna med kvicksilver utanför Sundsvall. Hade miljöminister Lövin värnat miljön på riktigt, inte bara politiskt svammel. Ja då hade hon naturligtvis beordrat Länstyrelsen i Västernorrland att handla upp Entrepenörer som tar upp tunnorna som rostar sönder och sprider kvicksilver i Östersjön.
    Icke så, detta genererar inga inkomster till staten och är tråkig hantering. Det är bättre att skrämma upp populationen med koldioxidfaran som ger jordens undergång.
    På köpet kan man tokskatta fordonssektoren med enorma skattepålagor. Detta är Miljöpartiet i ett nötskal. Business, rena hav är, blaha, blaha.

    Gillad av 11 personer

 1. svenne skriver:

  ”Att reducera atmosfärens koncentration av växthusgaser är en angelägen uppgift för att minska risken för allt för höga temperaturer på jorden. Det är emellertid en uppgift på lång sikt som inte meningsfullt berörs av att kändisar seglar över Atlanten eller liknande.”

  Det finns ju kurvor som visar att jordens temperatur långsiktigt följer ett cykliskt förlopp. Man får ett intryck av att detta är så lagbundet att våra åtgärder angående koloxidutsläpp helt överskuggas av detta naturfenomen. Kommer våra nutida insatser att dämpa utsläpp av växthusgaser, på lång sikt, att kunna påverka – och förändra – det mycket långsiktiga förlopp som orsakas av solstrålningens variation, precessionen, jordaxelns lutning och jordbanans form?

  Jag tvivlar på detta och det råder delade meningar kring denna fråga som jag misstänker inte har ett självklart svar, men jag tycker att det har gått alltför långt då Gretas åsikter nästan betraktas som ett remissvar då det handlar om t.ex. investeringar gällande energisektorn. Medias vinklade åsikter med slagsida åt en nästan religiös tro på klimatalarmisterna är skadlig – och mycket kostsam – om detta med hull och hår anammas av makthavarna.

  Gillad av 18 personer

  • ts skriver:

   Ja vilket eländigt trams detta är. Klimatvetenskap är pseudovetenskap. Bengtsson använder precis samma argument som klinahysteriker när han talar om ”inga seriösa forskare” ifrågasätter detta. Han bemöter inte konkreta vetenskapliga diskussioner som från Tony Heller, Nir Shaviv eller Murry Salby.

   Konsensusforskning helt enkelt.

   Gillad av 7 personer

  • Gunnmar Karlén skriver:

   Kanske socker bara råkade halka in i texten. Ingen är felfri. Och jag hade gärna sett en mer utvecklad kommentar. Fredrik Östman, jag har en aning om att du är insatt i hälsofrågor. Socker och andra kolhydrater är ett viktigt hälsoområde och kanske du kunde vara rätt person att skriva en intressant text i ämnet? Eller är det möjligen redan gjort?

   Gilla

   • Elisabeth G skriver:

    Faktum är att människan inte behöver äta några kolhydrater alls. Fett och protein är livsnödvändiga men kolhydrater klarar vi oss utan, även om det är svårt att undvika att få i sig lite. Den glukos hjärnan måste ha tillverkar levern.

    Gilla

 2. Fredrik Östman skriver:

  Hur förklarar du det medeltida optimumet med låg koldioxidnivå?

  Hur har de kända cyklerna i jordens förhållande till solen och i solens aktivitet, delvis beroende av dess cykliskt varierande förhållande till resten av Vintergatan, subtraherats från de data som ligger bakom påståendena om koldioxidens nettoinverkan på klimatet?

  Vilken kvantitativ modell för växthuseffekten är kompatibel med de mätningar av tryck och temperatur i atmosfären, som visar att allmänna gaslagen förklarar alla temperaturskillnader, vilket strider mot den grova modell av atmosfären som låg till grund för de första datormodellerna i mitten på sextiotalet?

  Gillad av 1 person

 3. Elisabeth G skriver:

  Inom juridiken talar man om att det måste föreligga adekvat kausalitet. Bara för att två händelser råka infalla samtidigt är det inte alls säkert att de har med varandra att göra. Detta har många människor svårt att förstå.

  Gillad av 6 personer

  • ts skriver:

   Inklusive Bengtsson med temperatur och de stigande CO2-nivåerna. Ingen kvantitativ experimentell kausalitet kan påvisas och ser man över åtmiljonerna så är kausaliteten omvänd, stigande temperatur pga varierande mängd solstrålning ger ökande CO2-nivåer.

   Gillad av 7 personer

  • ichtyostega skriver:

   Är ”adekvat kausalitet” verkligen ett uttryck inom juridiken? I sådana fall, vad är en kausalitet som INTE är adekvat? Det skulle ju vara ungefär som ”en porslinsdocka i plast”. ”…Ja, det är en porslinsdocka, det är bara det att den är gjord i plast.” …Men då var det ju aldrig någon porslinsdocka!

   På samma sätt är ju en kausalitet som inte är adekvat ingen kausalitet överhuvudtaget.

   I mina öron låter ”adekvat kausalitet” som en pleonasm. Att kausaliteten är adekvat är ett villkor för att det skall vara en kausalitet överhuvudtaget och om man lägger ”adekvat” som förstärkningsord så blir det obegripligt.

   Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Juridiken befattar sig med omstridda påståenden. Man menar adekvat påvisad kausalitet, men att det måste påvisas är inom rättegångsjuridiken ett överflödigt påstående.

    Det är som när Stockholms södra station heter Södra station när man befinner sig i Stockholm men Stockholms södra när man befinner sig i ett tåg. Det självklara kan man hoppa över.

    Gilla

   • Elisabeth G skriver:

    Ja, det är det.

    Wikipedia:
    ”Adekvat kausalitet, en typ av kausalitet som krävs för att en skyldighet att betala skadestånd skall åläggas någon. ”Kausalitet” betyder orsakssamband. ”Adekvat” innebär att orsakssambandet skall vara av ett visst, kvalificerat slag. Läran om adekvat kausalitet har tillämplighet främst i vetenskapsteori dvs läran om vad man kan ha säker kunskap om, förvirra ej med epistemologi. Sekundärt har man på senare tid börjat tillämpa dessa begrepp i skadeståndsrätten, men används även inom andra områden, som straffrätten och den allmänna obligationsrätten.

    Om det saknas ett adekvat orsakssamband mellan en handling och den skada som skadestånd yrkas för, så skall skadestånd ej utdömas.”
    https://sv.wikipedia.org/wiki/Adekvat_kausalitet

    Gillad av 2 personer

   • olle holmqvist skriver:

    ”inadekvat kausalitet” – är inte obegripligt. När våra dyra förfäder längtade efter goa sommarvärmen efter kalla vintern…så tände de majbrasor. Ställde sig intill och kände värmen genom vadmal in i ben och märg. Och visst – det måste ju ha värmt luften. Fast jävligt lite. Någon picograd eller så över nejden -”inadekvat kausalitet”.

    ”adekvat kausalitet” – är t ex psykologisk trudilutt s k upp.peppning, när hockeylaget samlas kring egna målvakten och ceremoniserar, viftar med klubbor och tjoar. Röda armeén marscherade förbi Landsfadern på sin estrad, där han stod i honnör, direkt ut till fronten utanför Leninggrad, Francos män fick kyssa prellens framgållna krucifix.

    Och si, de blev stärkta i sitt lynne och bättre på sitt föreliggande värv..
    ”adekvat kausalitet”

    Gilla

   • Underdog skriver:

    Ni har missuppfattat adekvansbegreppet. För att det alls ska bli aktuellt att diskutera adekvans måste det finnas kausalitet och det finns det bara mellan omständigheter som orsakas av varandra, dvs ”har med varandra att göra”. Adekvansbegreppet, som är rätt så komplicerat att förklara, innebär att alla kausalsamband inte är relevanta vid en skadeståndsbedömning. Det klassiska exemplet är en kusk som somnar och hamnar på fel väg. Blixten slår ner och dödar passageraren. Hade inte kusken somnat hade han inte varit på fel väg och passageraren hade alltjämt varit vid liv=kausalitet. Men eftersom risken för blixtnedslag inte typiskt sett är större på en väg än en annan är orsakssambandet inte adekvat. Verkligheten är i allmänhet mer komplicerad och så även juridiken.

    Däremot ska man noga skilja kausalitet från korrelation.

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Adekvat kausalitet är i högsta grad relevant; särskilt vid bedömning av ett handlande som orsakat död eller personskada.

    Ett bra exempel är nedskjutningen av planet i Iran. Det finns ett orsakssamband mellan USA:s avrättning av general Suleimani och nedskjutningen av planet. Men eftersom sambandet varken är typiskt eller tillräckligt saknar det adekvans och kan inte åberopas mot USA i det speciella fallet.

    Man brukar också använda begreppet att det ska ligga i farans riktning att effekten ska uppstå.

    Ett närliggande begrepp som kan användas för att pröva om det är adekvat kausalitet och det är ”sine qua non”; d.v.s. undersöka om effekten inte inträffat i frånvaron av just den åsyftade händelsen. Man brukar då säga att händelsen hade varit en nödvändig förutsättning för sagda effekt. Andra orsakssamband kan då avfärdas som grund för åtal eller skadestånd.

    Gillad av 2 personer

 4. lenam skriver:

  Så vackert det skulle bli om vi rensade skogen från pinnar och gallrade skogar varsamt. Då skulle solen nå marken och vi skulle få mycket lingon och svamp. Men tyvärr det kostar. Kanske skolbarn kunde hjälpa till? Så självklar brandbekämpning. Att vi inte tänkt på det? Märkligt.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Molin skriver:

   Det som jag kallade skog när jag var liten, finns inte mer! Skogarna är nedhuggna och förvandlade till papper och brädor. Det som förr ramlade ner på marken från träden blev så småningom näring till blåbär och lingon mm. Riktig skog ska inte rensas!
   Skogsbruket har omvandlats till skötsel av gran- och tallodlingar. Det finns, efter vad jag läst, lagar som i ganska detalj föreskriver hur varje enskild skogsägare måste bedriva skötseln av sin skog. STATEN bestämmer det!
   Som mycket annat, för att staten ska tillskansa sig alla de skattepengar den kan! Ty staten behöver, för sitt viktigaste projekt massinvandringen till Sverige, allt och mer därtill! Massinvandringen hör ihop med mångkulturprojektet som påbörjades redan 1975 av Palme och S, men ihop med M, C, FP(nu L), KDS(nu KD) och V? MP kom med senare, det bildades ju 1980 först.
   Sverigedemokraterna bildades 1988 som motståndsrörelse mot invandringen och mångkulturen. De andra partierna införde då genast det stora hatet i svensk politik mot dem. De alltid regimtrogna journalisterna såg och ser till att hatet spreds och sprids överallt!
   Vid senaste valet trodde fortfarande en stor del av svenska folket, 82%!, att invandringen och mångkulturen inte spelar någon roll för dem i Sverige. Ty regeringarna säger det.
   Och regeringarna säger också att det är synd om invandrarna, de kommer från krig och förtryck. Och sånt kan ju ingen göra något åt, och därför kommer de åkande och gående hela vägen genom Europa till landet längst bort från sina hemländer i Syrien, Irak, Iran, Kasakstan, Libanon, mfl, från hela Afrika och Latinamerika. Ja, nu tom från Europa där de fått asyl tidigare. Men regeringarna där var så hemska att de måste arbeta och försörja sig så då flyttar de igen den korta biten norrut till Sverige. Orsaken är att där är dom snälla.

   Gillad av 1 person

   • Bo Adolfsson skriver:

    Kds fick sin första representant Alf Svensson i riksdagen 1985 genom en valteknisk samverkan med centerpartiet.
    Som parti kom de in i riksdagen 1991.
    De var alltså inte med om det famösa beslutet 1975, men missionären Alf Svensson gillade det säkert.

    Gilla

  • Olle Holmqvist skriver:

   ”rensa skogar” är ett onaturligt mänskligt ingrepp. Skogsbränder är naturliga. Få skogsbränder
   har medfört att det lilla kråkbäret breder ut sig på sitt naturliga sätt, avsöndrar gifter som dödar virkesträd och fiskyngel. Miljöpartiet är det ondaste som hänt Sverige efter Bo Jonsson Grip.

   Gillad av 2 personer

 5. Observatör skriver:

  Utöver kausaliteten styr slumpen/Gud den ständigt föränderliga världen. Klimatet blir som det blir oberoende av allt prat och alla klimatstrejker. Har vi tur blir det varmare. Har vi otur blir det kallare, men det förblir aldrig vad det är. Det enda man kan vara säker på är att entropin ökar.

  Gilla

   • Margareta skriver:

    Menar du att en av människan orsakad ökning av CO2-halten på sikt kommer att leda till en problematisk temperaturhöjning på jorden? Så har jag inte uppfattat dig i tidigare texter.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Margareta; Lennart skrev växthusgaser varav vattenånga är den i särklass största.

    Det finns ett väldig tydligt samband mellan CO2 ökning och temperaturdito som är beskrivet av Svante Arrhenius på 1890-talet. Han menar alltså att sambandet är logaritmiskt vilket innebär att för varje temperaturhöjning krävs en exponentiell tillväxt av CO2. Från den nuvarande nivån på c:a 4.2 ppm skulle det krävas en fördubbling för att nå en grad och för ytterligare en grad således en ytterligare fördubbling.

    IPCC:s senaste rapport talar om en temperaturhöjning på mellan 4 och 5 grader i fall av CO2 haltökning med 50 %. Det är en ren bluff! Däremot hittar man i Arrhenius forskning dessa siffror (4-5 grader) men då handlar det om en reducering av CO2 halten och en motsvarande avkylning på samma skala. Då räcker det med en halvering för att få motsvarande avkylningseffekt!

    Gillad av 3 personer

 6. Östrahult skriver:

  Apropå vidskepelse och trolldom: SVD har idag en länk till ett bra inlägg om Greta, jag citerar ur detta:

  “The truth, as one anonymous blogger aptly put it, is that your generation is unable to work up to forty hours per week without being chronically depressed and anxious. Its members cannot even decide if they want to be a boy or a girl, or both, or neither, or a “they.” They cannot eat meat without crying. I might add that your generation needs “trigger warnings” and “safe spaces” as pre-conditions for learning in school. Its members have a pathological need to be coddled and protected from the challenging realities of life. Your generation is the biggest demander and consumer of carbon spewing technological gadgets and devices. An hour without any of them and too many of you succumb to paralyzing lethargy. Your generation is the least curious and most insular set of individuals one has ever encountered. Your hubris extends so far that you think you have nothing to learn from your elders.”

  https://www.frontpagemag.com/fpm/2019/11/open-letter-greta-thunberg-jason-d-hill/

  Inte utan att man håller med.

  Gillad av 7 personer

 7. Christer L skriver:

  En relativt enkel sökning på Google ger Wikipedia: Kontrollerade bränder har en lång historia inom skogsbruket. Det finns dokumenterat skogsbränningar bland den inhemska befolkningen i både Nordamerika och Australien. Skogsbränder, både naturliga och framkallade, var länge en vanlig del i skogslandskapets utseende. Studier har bland annat visat att mellan Holocen och 1800-talets början brann årligen mellan 4,5 och 12 procent av Kaliforniens totala yta.

  Eget: I Australien har historiskt och förhistoriskt kontrollerade skogsbränder förekommit och utgör en stark faktor i den australiska floran och faunan än idag. Varför tände man på? För att undvika de ansamlingar av brännbart material som i stora mängde åstadkom helt andra effekter än om de eldades upp varje säsong. Dels underlättade det jakten.

  Gillad av 1 person

 8. Christer Löfström skriver:

  Larry Fink, Letter to CEO´s
  https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter

  ”Governments and the private sector must work together to pursue a transition that is both fair and just – we cannot leave behind parts of society, or entire countries in developing markets, as we pursue the path to a low-carbon world.”

  Dagens Indusri, ledarsidan hakar på.
  https://www.di.se/ledare/alla-fonder-bor-investera-hallbart/

  Lennart, har du varit i kontakt md Wallenberg?

  Gilla

 9. matsesoc skriver:

  HadCRUT4 är fria fantasier! Särskilt för tiden före 1950 är den globala
  årsmedeltemperaturen fullkomligt obekant! Men inte heller för nutiden kan den bestämmas med
  en noggranhet i närheten av 0.1 grad!

  För till exempel USA kan däremot årsmedeltemperaturen bestämmas till en
  noggranhet av 0.1 deg. Där finns inte en tillstymmelse till uppvärmning!

  http://wgpqqror.homepage.t-online.de/usa.html

  Gillad av 2 personer

  • Elof H skriver:

   Vad folk inte förstår är att hela caset för global warming faller när man tittar på oförvanskade temperaturdata. Det var lika varmt på 40-talet som det är nu och därmed finns det inget exceptionellt med dagens klimat.

   Gillad av 1 person

   • Christer E skriver:

    På 40-talet hade Sverige (och Finland) de s.k. krigsvintrarna med mycket låga temperaturer.
    Men vad har 40-talets temperaturer med klimat och klimatförändring att göra? Jag vet inte hur långa serier som behövs för att påvisa klimatförändringar; kanske inte ens den lilla istiden (när Karl X Gustav tågade över Bälten) eller 3-400 år tidigare när det var så pass varmt att vikingarna bosatte sig på Grönland. Det dryga halvsekel som gåt sedan 40-talet är helt klart alltför kort tid för att dra några slutsatser klimatet.

    Dagens vädersituation är ovanlig eftersom trenden de senaste 30-40 åren är att det blir varmare.

    Gilla

   • Christer E skriver:

    Nu gjorde jag inte jämförelsen med 40-talets väderfluktuationer, utan att trenden de senaste 30-40 åren visar att det blir varmare. Nu är 30-40 år alltför litet för långtgående slutsatser (den ”grönländska” värmeböljan varade i flera hundra år), men CO2-halten i dagens atmosfär är högre än när vikingarna bosatte sig på Grönland (borrkärnor i inlandsisen).

    Jag accepterar trenden (varmare) men vill ogärna göra extrapolationer om temperaturutvecklingen för t.ex. år 2050.

    Gilla

   • Elof H skriver:

    Re Christer E

    Finns många liknande perioder med stigande temperaturer så vad menar du är speciell med denna period?

    Gilla

  • Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

   ”HadCRUT4 är fria fantasier! Särskilt för tiden före 1950 är den globala
   årsmedeltemperaturen fullkomligt obekant! ”
   Detta påvisas på ett detaljerat sätt här!

   Prof Bengtsson, gör dig besväret att i detalj sätta dig in i Tony Heller’s bidrag!
   Det är inte frågan om att ha djupa insikter om atmosfärens fysik, det är en fråga om att ha överlägsen kompetens och insikt inom området ”data processing” och ”data base accessment”, för att upptäcka och kringgå förfalskningarna med vilka meterologer som du blir förda på villospår! Varje ”vetenskapligt arbeta” som är baserad på falska data är värdelöst! Rubbish in, rubbish out!

   Gilla

   • Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

    Man måste förstå det hela på föjande sätt:
    Vi befinner oss i krig! Vår fiende kontrollerar UN och EU som i sin tur vilseleder världen på ett sätt som kan liknas vid ”råttfångaren från Hameln’s” tillvägagångssätt! Fienden driver en skicklig desinformationskampanj genom flera amerikansk/internationella institutioner som de tagit över! Detta är en desinformation/krigslist av samma natur som att till exempel att läcka falsk information om var de allierades landstigning på europeiska kontinenten skall utföras!

    Gillad av 1 person

 10. Knut skriver:

  Inatt brann en ladugårdsbyggnad i Vreta Kloster ned och omkring hundra kor och kalvar dog i branden. Jag tyckte att jag hört om brinnande ladugårdar väldigt ofta den senaste tiden, så jag googlade på det.
  Resultatet var skrämmande;

  15 Januari. Nattens brand i Vreta Kloster.
  6 jan. Brand i lada/ladugård Hjältanstorp, Ånge.
  4 jan. Brand i Pjätteryd. Höns och gäss brann inne.
  3 jan. Brand i en ladugård i Ljusfallshammar utanför Finspång.
  2 jan. Brand i ladugård i Vemhån. Inga djur skadades.
  31 dec -19. Brand i en ladugårdsbyggnad i Galthult, Hässleholm.
  28 dec -19. Brand i ladugård utanför Kristianstad.
  3 dec -19. Ladugård helt nedbrunnen i Mölntorp.
  2 dec -19. Ett 80-tal djur räddades ut ur en ladugård som brann ned helt i Idbyn, Örnsköldsvik.
  26 nov -19. Ladugård i lågor – gick inte att rädda. Värmland.
  21 nov -19. Storbrand i ladugård i Näs.
  11 nov -19. Ladugårdsbrand i Lefors, Mellerud.
  29 okt -19. Brand i ladugård i Botsmark, Västerbotten. Djuren räddades.
  14 okt -19. Ladugårdsbrand vid Enåsen öster om Falköping. Ett 20-tal höns brann inne.
  1 okt -19. Kraftig brand i ladugård utanför Förslöv.
  29 sept -19. Brand i ladugård i Frillesås.
  20 sept -19. Ladugård totalförstörd i brand utanför Katrineholm.
  12 sept -19. Ladugård brann ner: ”Misstankar om mordbrand”. Utanför Kalmar.
  6 sept -19. Ladugård totalförstörd i brand utanför Kristianstad.

  En snabb sökning ger alltså 19 ladugårdsbränder under de senaste 5 månaderna. Det har säkert varit många fler, men som inte kom fram i sökningen.
  En del djur har dött utöver de ca 100 som dog inatt, och stora värden har gått upp i rök i form av fastigheter och maskiner som tex traktorer mm.
  Har Sverige rekord även i ladugårdsbränder nu? Det är svårt att tänka sig att det brinner ännu fler ladugårdar i något annat land.

  Nästa googling blir på vandalisering i kyrkobyggnader…ska vi gissa på resultatet?

  Gillad av 6 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Jag oroar mig också för ladubränder som är jättevanliga numer. Säkerligen oftast anlagda. Någon enstaka dock av åskblixt.
   Kyrkovandalisering och kyrkobränder forekommer i jättestor omfattning i Frankrike som nu kanske leder den ligan. Där bor också många kristendomsfiender. Tragiskt, så vackert som det är med våra äldsta och ståtligaste och mest historiska byggnader och deras oslagbart pedagogiska betydelse för nya generationers förståelse för och perspektiv på historien.
   När inför Macron och Löfven skottpengar på pyromaner?

   Gilla

 11. ral skriver:

  I ett land som med monoman besatthet predikar
  om ett förödande klimathot stänger man en
  väl fungerande kärnkraftsreaktor som levererar
  el 24/7 samtidigt som man är beredd att
  investera miljoner i tämligen verkninglösa
  vindsnurror. Tala om kapitalförstöring,tala
  om bristen på insikt i kausalitet. Som jag ser det
  är detta närmast kriminellt.
  Sveriges Klimatradio framhåller Tyskland
  som ett berömvärt exempel som Sverige bör följa.
  I själva verket vet tyskarna vare sig ut eller in.
  Durchgeknallt är bara förnamnet på den situation
  de försatt sig i.

  Gillad av 3 personer

  • Åke Sundström skriver:

   Struntprat! En gammal reaktor som inte är lönsam att renovera kommer ingen att sakna, utom förstås okunniga kärnkraftsvänner – eller bolag som missgynnas när elpriset stiger en aning. Som det gör när en reaktor stängs. Eller rättar sagt, normaliseras en smula, för det är fortfarande minst 15-20 öre per kWh som fattas för att återvända till ett normalt, kostnadstäckande marknadspris på el (fritt elverk, men exklusive våra extremt höga elskatter i konsumentledet).

   Tyskarna går ju ännu hårdare fram, utan nämnvärda problem – eftersom hela Västeuropa dras med ett rejält elöverskott, ett resultat av orimligt stora satsningar på just kärnkraft. Och när väljarna får klart för sig att klimathotet är en skamlig bluff, så kommer energipendeln att svänga, så att tyskarnas Energiwende inte ens långsiktigt blir något bekymmer.

   Gilla

 12. ichthyostega skriver:

  ”Vill man reducera risk för bränder skall man i första hand rensa bort onödig vegetation och inte minst torrt ris och annat skräp i skogarna.”

  Det där är något som naturen faktiskt har klarat själv, men som den nu inte längre gör, pga mänsklig påverkan. Återigen ett fall av oönskade konsekvenser. Det låter paradoxalt men en effektiv brandkår kan på sikt leda till GIGANTISKA skogsbränder. Mekanismen är följande: Skogsbränder uppstår naturligt, men inte alla bränder blir så stora att de dödar allt. Mindre bränder ”tar hand” om just den här onödiga vegetationen och det ”torra riset”, men de vuxna träden överlever.

  I ett land med effektiv brandbekämpning så släcks de mindre bränderna med en gång och man går alltså miste om den här uppstädande effekten. Konsekvensen blir att massvis med sly och torr biomassa ackumuleras i skogen.

  …Men den dagen elden tar i en sådan skog och brandkåren inte hinner/kan stoppa den, ja då blir branden ostoppbar och det går åt helvete.

  Så den bästa lösningen på längre sikt är troligtvis att låta naturen sköta sig själv och koncentrera sina insatser på pyromaner. Nästan 200 pyromaner har haffats i Australien redan, vilket kloakmedia naturligtvis inte nämner. Och ingen talar naturligtvis heller om pyromanernas profil…. Aj!

  Gillad av 4 personer

 13. Eskil skriver:

  Idag ser vi samma politiker understöda  av samma kändisar och massmedia som tidigare drev migrationspolitiken men efter migrationspolitikens haveri flyttade fokus till klimatpolitiken.Samma fanatism med övertygelse om sin egna förträfflighet och oresonliga fördömande av alla som vågar yppa någon invändning.

  Någon som tror att det kommer att sluta bättre denna gång?.

  Gillad av 6 personer

 14. Stefan Sewall skriver:

  Det är nog många fler bränder nu pga pyromaner jämfört tidigare. Jag tror att alldeles för lite uppmärksamhet ägnas åt pyromanernas skuld till de stora bränderna. Jag som ändå till vardags bor i regnigt blötland känner personligen till minst tre olika pyromananlagda skogsbränder i sydligaste Frankrike sista åren, nära hus som ägs av vänner där det säkerställts att det var anlagt.
  För de galna jihadisterna är det ju ett perfekt sätt att terrorisera oss vita européer och amerikaner och australiensare. Res dit och tänd på. Billigt och anonymt. Nu har de ju trots allt minst 25 suspekta mordbrännare under utredning i Australien. Det kunde väl egentligen förklara hela branden. När det ska släckas går det åt mycket flygbränsle. Massor av rök blir det.
  Inte bra för koloxidbalansen. Det som värnar miljön borde inte tända på.
  Under min barndom ingick mycket tjat om att inte leka med elden. Det fattade man ju som 5-åring att man inte skulle. Minsta barn med lite civiliserat uppträdande är ju försiktig med eld då han vet att det kan bli en katastrof, större än någon anar.

  Gillad av 1 person

 15. Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

  Om detta inte är allmänt bekannt:
  EU förbereder just nu ett program för att till en påstådd kostnad av 1000 milliarder EURO göra EU ”fossilfritt”. Det kan i det närmaste jämföras med att starta ett nytt världskrig i avsikt att totalförstöra vårt samhälle. Målet är att sprida nöd och elände! Allt med den påhittade klimatkrisen som svepskäl!

  Gillad av 7 personer

 16. ts skriver:

  Det har visats att 85% av bränderna har direkt mänsklig orsak, någon har tuttar på. I det aktuella fallet över 200 arresterade vilket ju måste betyda tusentals anlagda bränder utan att man funnit någon skyldig.

  Vidare så har man förbjudit så kallade brandgator vilket skulle förhindrat många bränder att sprida sig. Det är miljövänstern som drivit detta.

  Gillad av 4 personer

 17. Jag - ett rakt streck skriver:

  Överallt hittar man variabler. Som går upp och ned. Drar fram och stannar upp. Triggar och härjar lite överallt. Både här på jorden och ute i universum. Inget tycks stå still. Allt är på väg. Till och med vädret utanför dörren varierar.

  Och så har vi klimatet. Det skall vara stabilt. Ty så vill människan ha det. Helst som ett rakt streck sett över tid. Själv har jag aldrig sett packar av sediment som är exakt lika i varje skiktning. Eller fått nys om att evolutionen stannat upp. Att all utveckling fryst fast i tidens korta förbipasserande ögonblick.

  Över naturen vill människan bestämma. Men hittills har hon varit för liten för det. Fast hon så gärna vill vara stor. Människan själv betraktas av en del evolutionsbiologer som sprungen ur klimatvariationer. Att hon i sitt ekologiska rum under pleistocen tid ständigt tvingats till en anpassning. Som resulterat i hennes hjärtillväxt. Och med den hennes kulturella förmåga.

  Nu vill vi att denna hittills pådrivande kraft skall upphöra. Att livet skall bli till ett rakt streck. Att sedimentskiktens skiftande färgskala och kornstruktur skall bli helt likformig. Att allt skall stanna upp för människans skull. Och inte bara det. Vi skall även börja kontrollera klimatet. En ny tillväxtbransch. Med oanade höjder och möjligheter. Inte minst för var och ens självbedrägeri. Människan som ett rakt streck mitt all turbulens.

  Gillad av 2 personer

 18. Tina skriver:

  Ris och grenar måste ligga kvar och förmultna i skogen. Det är enda sättet det går någon näring tillbaka till marken, då vi ju tar ut de stora träden. LB borde sluta skriva då han har alltför dåliga kunskaper och borde börja med att gå en grundutbildning i biologi. Han skrev ju också att människor förr levde i ”harmoni” med naturen. Det har aldrig hänt. Människa skövlade allt dit de kom, megafaunan på t.ex. Madagaskar och Nya Zealand, tog med sig grisar och råttor till söderhavsöar etc. Läs t.ex Jared Diamonds bok Collapse.

  Såg en bild från branden i Australien. Det var snörräta rader med lättantändlig planterad eucalyptus som brunnit. Människans krav på produktivitet leder till dessa katastrofala konsekvenser.

  Gillad av 3 personer

 19. Olle Holmqvist skriver:

  Vad är kausalitet?
  David Hume, en av ,mina husgudar tog emot besökare som ställde den frågan. Han svarade:
  Därför att – ”det brukar bli så”. Så berättade han: Om jag tar min penna här på skrivbordet (gåsfjäderpenna) och kastar den upp i luften, så kommer den att vända och den faller ner.
  Hur jag vet ?mJo för att hittills har det alltid blivit så. Så förevisade han.

  Två hundra år senare for människor i rymden. De kastade upp pennor. Pennorna föll icke ned.

  Gillad av 3 personer

 20. Bertil Svenson skriver:

  Hur manga av branderna I Sverige forra sommaren var anlagda?

  Bertil

  PS. Helt oberoende av min fraga, varfor brinner sa manga skolor och hus for s.k. ensamkommande?

  Gilla

  • Olle Holmqvist skriver:

   Det tillkommer nytt genom att nya barr och kottar och grenar växer till. Till sist stupar trädet
   och förmultnar. En del näringsämnen därifrån tas upp unga träd.i gammal skog, Amazonas regnskogar; här är omsättningen mkt snabb och effektiv. Stabil miljö, nästan allt N P K blixtras upp i träden.Men även här för regnets vatten bort N P K m m. fast långsamt, ordentligt långsamt.

   Skogen måste gödslas…annars kan den inte skördas. Tänk om detta enkla vore allmänkunskap:
   Skörd innebär bort från myllan av N P K och mycket därtill.
   OT: Miljöpartiet är det ondaste som drabbat svenska folket.

   Gillad av 1 person

 21. Åke Sundström skriver:

  Trevligt att för ovanlighetens skull i stort sett kunna instämma i LB:s synpunkter.

  Om det nu inte vore så att även han har problem med kausaliteten – den mellan CO2-nivåerna och temperaturen. Det samband som IPCC har försvarat med det lika fräcka som osanna påståendet att det ”inte finns någon annan förklaring”, men en utsaga som LB själv hittills avstått från att kommentera eller ta avstånd ifrån. I väntan på besked i denna knäckfråga måste han fortfarande betraktas som en i den stora skaran av fuskande forskare, även om han som bekant på senare tid medgivit att hotbilden är ”överdriven”. Vad detta konkret betyder har många frågat utan att få några tydliga svar.

  Hederliga skeptiker säger i klartext talar att klimathotet är falskt – helt eller i huvudsak – och betraktar talet om ”överdrifter” som förskönande underdrifter. Bengtsson har ju inte heller förklarat sitt godkännande av IPCC:s hotbild i den famösa rapporten från Kungliga Vetenskapsakademin eller berättat vad som senare fått honom att ändra åsikt och i stället kalla den gängse hotbilden för överdriven.

  Däremot är det välkommet att han, på goda grunder, kritiserat politikernas åtgärdspaket. Men det förblir en logisk gåta hur han t ex kan kritisera Parisavtalet utan att ta avstånd från den underliggande IPCC-styrda hotbilden. Om jag förstått honom rätt, är orsaken att han som kärnkraftsvän vill se fler reaktorbyggen i väst stället för att betala enorma summor till korrupta u-länder som lovar att minska sina utsläpp, utan varken ork eller vilja att genomföra sådana satsningar.

  Så långt kan man hålla med honom, om han bara hade förstånd att undanta vårt gamla Sverige från det receptet. För i ett land som vårt, med gott om vattenkraft och oändliga mängder biobränslen, är kärnkraften helt enkel obehövlig och olönsam. Det borde även en naturvetare som LB kunna inse, i synnerhet som hans akademiska kollega, professor Gösta Walin i Göteborg, redan för ca 25 år sedan bejakade slutsatsen att kärnkraft inte är någonting för oss, men kan gå att motivera i energifattigare länder än vårt.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.