Richard Sörman: Ska det se ut så här?

Richard Sörman

IDÉ OCH KULTUR Hur har vi det med vår livsmiljö i Sverige? Varför låter vi landsbygd och offentliga miljöer förfalla? Bryr vi oss inte längre om hur det ser ut där vi bor? Den moderna arkitekturen har äntligen börjat ifrågasättas, men vi måste också våga kritisera förfallet på landsbygden och nedskräpningen i städerna. Och måste våra vägar se ut som lapptäcken?

När jag är ute och åker bil på landsbygden i Uppland slås jag ofta av att miljöerna är så förfallna. Och då tänker jag inte bara på åkrar som ligger i träda eller på övergivna gamla lador som inte använts på femtio år utan även på bostadshus och till och med på hela byar och orter.

Att många bönder samlar på bilvrak, plåttunnor och cementrör vet alla om som rört sig i svensk glesbygd. Att bo bredvid en soptipp verkar gå hur bra som helst för många. Men även bostadshusen ser påfallande ofta skräpiga ut. Man ser äldre trähus som borde målats om för länge sedan, och eternithus (gråa plattor) där mossan börjar krypa upp längs väggarna. Och naturligtvis en mängd nedfallna hus där husmaterialet inte forslats bort.

Det verkar finnas en viss variation mellan olika landsdelar. När jag reser i Skåne ser det bättre ut. Möjligtvis för att fler hus där är byggda i sten. Men även trädgårdarna där nere verkar mer välskötta. I Uppland där jag bor ser det ofta rent förskräckligt ut.

Det kanske alltid har varit så. I det gamla Fattigsverige stod väl gamla fallfärdiga ruckel och förfulade miljön överallt. Men ska vi behöva ha det så idag? Enligt vad jag kan se på internet är förfallet faktiskt ett växande problem. Ser inte människor som bor på landsbygden eller i gamla småorter hur det ser ut? Eller är förfallet ett oundvikligt resultat av avfolkning och uppgivenhet? Människors intresse och engagemang för sin livsmiljö säger kanske något om hur de själva och vi alla värderar den miljö de lever i?

Jag talar med en vän som bor på en mindre ort i norra Uppland och han nämner direkt globaliseringen. Globaliseringen missgynnar landsbygden och förklarar dess fysiska förfall. Ja kanske.

Men samtidigt kan jag inte låta bli att reflektera över att vi är dåliga överlag på att ta hand om våra offentliga miljöer i Sverige. Föreningen Håll Sverige rent (minns ni den?) säger i sin Skräprapport – 2019 att det är svårt att avgöra om nedskräpningen ökar eller minskar eftersom det är knepigt att mäta. Och för övrigt talar man mest om den nedskräpning som kan räknas som skadlig för miljön och framför allt då om plasten i haven.

Och visst är det viktigt med natur och miljö, men det är också viktigt med vår mänskliga livsmiljö eftersom den påverkar vår livskvalité. Och det finns faktiskt en hel del uppgifter om att nedskräpningen i städerna ökar, och speciellt då tobaksskräpet, det vill säga fimparna, men även påsar och omslag av papper och plast.

En annan sak jag kommer att tänka på är den anmärkningsvärt låga kvalitén på våra vägar. Jag uppmanar mina läsare att gå in på Google Maps, välja satellitvyn och sedan hitta ned till gatunivå på valfri landsväg någonstans mitt ute i det rurala Frankrike. Jämna, fina vägar med enhetlig asfalt och perfekt målade vägmarkeringar på marken. Jag tror vi är hemmablinda och inte ser i vilket uruselt skick många av våra vägar är. Överallt är vägarna hoplappade med asfalt av olika kvalitet. Är det tjällossningen som är boven i dramat? Kanske. Hur som helst ser det inte snyggt ut.

Vi är många som vill att stat och kommuner måste hitta tillbaka till sina kärnuppgifter: lag, ordning, försvar, skola, sjukvård och service. Men vi borde kanske också höja ambitionerna när det gäller vår fysiska livsmiljö. Den moderna arkitekturen som förfular våra städer har äntligen börjat få den kritik den förtjänar. Men vi måste tänka ännu längre. Vi ska respektera hela vår livsmiljö. Det handlar om värdighet och självrespekt.

Fotografi av artikelförfattaren.

81 reaktioner på ”Richard Sörman: Ska det se ut så här?

 1. pllay skriver:

  Ibland undrar jag om du är provokativt naiv.
  Det är väl fullständigt självklart att landsbygden förfulas!
  Den del av Sverige som avfolkas och alltmer saknar försörjningsmöjligheter.
  Ständiga nedläggningar av lokal service och kommunikationer.
  Stigande medelålder med få eller inga som frivilligt övertar släktgården.
  Myndigheter som på alla sätt försöker omöjliggöra ett liv utanför städerna.
  Att gårdsplaner och hus förfaller är naturligt då de boende, pensionärer, inte längre kan sköta gården och inte heller leja ut jobbet, de flesta har varit småföretagare och lever därför på minimipension.
  De gårdar som tas över av någon arvinge blir sommarställe, bebodda några veckor på sommaren.
  Hur kan du förvånas över resultatet av 100 års Socialdemokratiskt styre?
  Bönder och kristna har varit Socialdemokratins huvudmotståndare sedan begynnelsen.
  Människor som kan klara sig själva och trivs med ett fritt liv är rena giftet för socialismen, och nu dör dessa människor ut, landsbygden är ruinerna av det svenska bondesamhället.

  Gillad av 24 personer

  • Elisabeth G skriver:

   Jag tror du har rätt, Pllay. Åldrande människor med små inkomster orkar inte sköta om fastigheterna själva och har inte råd att köpa in hjälp.

   Vad gäller vägarna skulle de kunna vara hur fina som helst med dagens fordonsskatter. Tyvärr tycker politikerna att det är roligare att lägga de pengarna på annat. Bilismen passar bra som mjölkko men har alltid varit hatad eftersom den ger vanliga människor frihet. Nu tjatas det ju också om att vi för klimatets skull måste tränga ihop oss i städer. Varför då? Det har inget med klimatet att göra utan att i städerna blir vi mera lättövervakade.

   Gillad av 13 personer

   • kvellulvblog skriver:

    1991 for jag med familjen från Helsingfors till dåvarande Leningrad. Jag bad mina 20- åriga flickor att noggrant notera utsikten från tågfönstret.Hur ser det ut i Finland, hur ser det ut i Sovjet? Lika nyttig lärdom som vårt besök på stort varuhus i Helsingfors och ett par dagar senare på motsvarande i Leningrad. Endast en av våra nuvarande fanatiker inom Klimathysterin skulle kunnat försvara detta. Vår egen socialism är fortfarande långt ifrån länderna i östblocket på den tiden, men det senaste kvartalet har vi tydligt närmat oss. Endast en total omvärdering av vem som skall hantera pengarna, de som tjänar dem, eller en amorf massa av outbildade politiker, kan ändra på vårt förfall.

    Gillad av 1 person

 2. Skarprättarn skriver:

  Jo, det är vinterkylan som orsakar vägarnas usla skick, framförallt lastbilar som river upp frusen asfalt blandad med grus. Huvudvägarna underhålls bättre än landsvägarna, vilket är ekonomiskt försvarbart. Det hjälper inte heller att bygga vägar i betong. Fast kanske kan det varmare klimatet hjälpa till något.

  Det är bra att man inte slösar pengar på allt för fina vägar, det räcker om de är ändamålsenliga. Bättre att satsa pengar på annan infrastruktur, som fler spår i den gängse tågtrafiken och höghastighetståg mellan de större knutpunkterna.

  Gillad av 3 personer

  • Elof H skriver:

   Satsningar på spårbunden trafik är nästan alltid olönsam och dåligt för samhälle och befolkning. Sänk istället bensinpriset till under 10 kr så blir det fart på landsbygden.

   Gillad av 6 personer

   • Skarprättarn skriver:

    Bensinpriset är vad det är och sätts av marknaden. Staten kan förstås sänka _straffskatten_ på bensin, men du vet ju att det inte kommer att hända i dessa tider av elbilar och klimatalarmism. Det kommer för övrigt inte hända oavsett omständigheter, eftersom det är en kassako som staten inte vill släppa. Samma sak med spriten.

    Tanken var för övrigt inte att tågen skulle bota landsbygdens problem. Transporter mellan större knutpunkter är dock billiga och effektiva. Höghastighetståg 350 km/h mellan Stockholm C och Göteborg C tar 1.5 timmar, att jämföra med transport Stockholm-Arlanda-Landvetter-Göteborg 2.5 timmar inklusive mellantransporter. Men den största vinsten är på godssidan mellan alla någorlunda större städer.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Ingen har ens funderat på snabbtåg för gods och X2000 behöver tre och en halv timma för den sträckan.

    Men vad spelar det för roll när SJ inte en svarar när man ringer, när de inte är service minded, när varorna står i veckor på spår och terminaler, när de går sönder av de hårda stötarna och ingen garanti gives för temperatur och fuktighet?

    Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Godståg konkurrerar inte om samma godstransporter som flyg, lastbil, fartyg. Man konkurrerar med bulktransporter, som inte går på fartyg och inte heller kräver direkttransport med dyrare lastbil. De kommer aldrig att köra godståg på snabbspår. Det finns en annan logik kring den typen av transportlösning som bl.a. inkluderar terminaltrafik med omlastning mellan bil och järnväg, sammansättning av tåg set mm. SJ är numera bara persontågs operatör i konkurrens med andra. Gods körs av Green Cargo och andra. Infrastrukturen sköts av statliga Banverket.

    Fungerar det bra med privatiseringen? Knappast. Ett skäl är att kopplingen mellan transportföretag och banverk varit mycket sammansatt med trafikplanering, affärsplanering, samhällsekonomiska kalkyler, tekniska frågeställningar mm. Företagsekonomiskt var lönsamheten innan ca 80 % av nödvändig lönsamhet, men bäst i Europa. Samhällsekonomiskt var det lönsamt, men man lade ned alltmer av järnvägsbanor under 60-tal och framåt för man kunde inte konkurrera med biltrafiken och man utredde snabbtåg redan på 80-talet och kom fram till att persontrafiken var alldeles för låg volymmässigt i ett litet glest befolkat och avlångt land så man satsade på tåg set där vagn korgen lutade för att kunna öka hastigheterna upp till 200 km/timme.

    Det mesta av biltrafik och pendeltågstrafik går omkring städer och kringliggande förorter. Det är där man kan minska biltrafiken och förbättra kommunikationerna och minska utsläpp.

    Vid privatiseringen glömde man bort ett enkelt, men betydelsefullt villkor för järnvägstrafik, tågen går på samma bana! Det är inte som telekom. Eller lastbilstrafik. Trafiken måste planeras och avvägas mot reseintensitet. Sådant behöver man inte tänka på om man är borgerlig politiker. Det vet väl alla att konkurrens på marknader alltid fungerar.

    Gilla

   • Skarprättarn skriver:

    Här finns en missuppfattning. Jag skrev ”fler spår i den gängse tågtrafiken och höghastighetståg mellan de större knutpunkterna”, inte att gods ska transporteras med snabbtåg.

    Gilla

   • thomasdentredje skriver:

    MP-projektet med höghastighetståg som beräknas kosta tusentals miljarder är fullt logiskt, för dem. Flygskamsna MP-politiker vill kunna sätta sig på tåget 07.30 och bara framme till morgonfikat. Lägg alla dom där miljarderna på landsbygden så vore den mycket trevligare att långsamt resa genom. Redan nu så känns det som att åka markbundet flygplan genom ett ödsligt mentalt tillstånd.

    Gilla

   • Jan Andersson skriver:

    Banverket behöver snabba på med utbytet av hela det föråldrade signalsystemet i järnvägsnätet. Det larmar så snart två tåg kör in i samma zon samtidigt, men zonerna är omodernt för stora och begränsar antalet tåg på linjerna och det går nu inte att klämma fler.

    Samt att någon skyndsamt måste köpa in ett par moderna diesellok för att undsätta passagerare i stillastående tåg på linjen när elledningen blivit strömlös.

    Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Problemets kärna är skattesystemet. – Det naturliga skattesystemet är grundskatter vars innebörd är att de som vill hävda förfoganderätt till någon begränsad resurs skall betala avgifter till oss andra som ju då får mindre utrymme över för våra aktiviteter.

   Skyddet av naturen skulle då ge skatteintäkter istället för att kräva utgifter: Markanvändningsskatt relaterad till skyddsklass och exploateringsgrad. – Vårda sig om värdefulla ekosystem skulle löna sig istället för som nu göra att man riskerade expropriering.

   Hela skattesystemet är perverst då det straffar produktiv verksamhet och straffar skapandet av mervärde och att det blivit så, är för att man är fast i den ordning som rådde från början med makthavares snyltande på värdeflöden de trodde sig kunna kontrollera utan tanke på styreffekterna.

   Det måste lyda under samma logik som resten av rättsordningen: Att det skall löna sig bättre att göra rätt än fel, på det att utvecklingen må gå framlänges.

   Gillad av 3 personer

   • olle reimers skriver:

    Den som kom på det perfelkta skattesystemet var finansrättsprofessorn Sven-Olof Lodin. Hans system var dock för enkelt och genialt för att vinna anklang hos politikerna, som önskar sig komplicerade regler som ingen kan tränga igenom och därför alltid kan tolkas till den skattskyldiges nackdel.

    Lodins idé var en utgifts- istället för inkomstskatt. Tyvärr alltför bra och rättvis för politiker.

    Gillad av 1 person

 3. solbergaord skriver:

  Det finns ytterligare några förklaringar. En är växande fattigdom, bland annat hos pensionärer. En fattig husägare har inte råd att göra adekvat underhåll och får inte lån av banken pga. för liten inkomst. En annan förklaring till bristande underhåll är slapp kommunal politik. En kommun kan vilja riva en lada, som är hundra år eller äldre. Det finns en opinion för bevarande av kulturella minnesmärken. De styrande vill inte satsa på det, utan låter ladan förfalla, tills den faller ihop av sig själv.

  Gillad av 5 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Det är inte bara pensionärer på landet som sitter fast i sina gamla hus som varken går att sälja eller skänka bort. Att underhålla huset är alltså en utgift man aldrig kan ta hem vid en försäljning, och man får inget lån till sådant. Det är ofta deras barnbarn som tar öven husen för att bo billigt medan de letar på smartmobilen efter en utbildning eller ett jobb (de har ingen bil och skolbussen går morgon och kväll efter skolans tider, inte företagens). Huset och marken får ju inte försvinna ur släkten, och om det får stå tomt en vinter är det helt garanterat osäljbart efter utebliven vedeldning och musinvasion i badrummet.

   Farfars gamla bil som var ny 1976 står bakom uthuset med motorhuv och baklucka vidöppna och nedsjunken i mossan till hjulnaven. Kommunen betalar ibland hämtning men skrothandlarn kunde dra fram den utan en traktor, och det har växt upp en stor gran emellan.

   Och nu sitter barnbarnen också fast i huset. Utan, jobb, bil och framtidshopp. Bensinpriset stiger, att gallra i skogen skall nu straffskattas, så det går inte ihop. De hittar ingen lägenhet i staden för de har gått till flyktingar, påstås det. Och även om de hittar en bostad så har de inte råd med hyran eftersom det gamla huset kostar en del också och bidragen räcker inte långt.

   Verklighet överallt i glesbygden. Slutsats?

   Gilla

 4. lantis skriver:

  När jag för första gången besökte på landet i Sverige, beundrade jag hur välskötta husen och trädgården var; vissa bondgårdar hade t.o.m en välskött gräsmatta. Nu ser det ut som 1970-talets fattig finsk landsbygg var; skräp överallt, gamla bilar i högar, husen fallfärdiga etc. Så ser det ut nu här var jag bor. Och det är bara 5 mil från Göteborg.
  Och vägarna, de Trafikverket tar hand om med våra skattepengar, är gropiga och man bara lappar och lagar om inte ens det. Våran/Samfällighetens grusväg försöker vi ta hand om med skattepengar från Trafikverket och med de direkta pengarna från fastigheterna; det eviga potthålstäppandet.
  Enligt lagen skall också vår grusväg vara farbar under alla dagar (polisen, ambulansen, brandkåren, hemtjänsten etc skall komma fram). Vem skall ta hand om vägarna om/när pengarna ta slut?

  Gillad av 11 personer

  • ullakari skriver:

   Gator/trottoarer/parkvägar i Stockholms innerstad är också fulla av förfall. Det finns inte pengar. Omprioritering i budgeten för användning i andra områden tar ut sin rätt efter ett antal år. Snart kommer Sthlm se ut som Tallin direkt efter järnridåns fall

   Gillad av 7 personer

  • PerH skriver:

   Instämmer, har hjälpt till ideellt laga potthål på vår sträcka, klister och
   Hinkar med Snabbasfalt från den privata personbilen, å en stamp, handdriven, inte lätt när man är mer än 70+.

   Gilla

 5. Fredrik Östman skriver:

  I ett commoditiserat gesellschaft där gemeinschaft av gemene man likaväl som av stat, kommun och myndigheter betraktas som högerextremistiskt våld, är det den lättaste sak i världen för stat, kommun och myndigheter att låta bli att leverera något som helst värde. De ägnar sig i stället skamlöst åt bait and switch. Som de alltid har gjort under sosseriets tid.

  Kort sagt: Vi vill ha det så här. Sju av åtta riksdagspartier står för ett renodlat totalitärt gesellschaft. Det som vänstern kallar nyliberalism.

  Gillad av 11 personer

 6. Lars skriver:

  Det är intressant att du skriver om livsmiljön (inte endast nedskräpade invandrardominerade förorter) utan livsmiljön. Skåne är bättre än Stor Stockholm vad gäller stadsmiljöer och man kan notera att man klär sig bättre också. Stor Stockholm är mycket sunkigt! Inte den tjänsteman miljö det i mycket var på 60-talet. Men hur skapar man en livsmiljö? Läste just om Förorten. Miljonprogrammen saknar liv. Gamla militärstäder har ofta fina stadskärnor. Vad är en livsmiljö sett till egenskaper och hur skapar man det?

  Gillad av 3 personer

  • Lars skriver:

   A: Jag är inte full av låsningar till någon uppfattning om politik och samhälle som jag skapat mig på 70-talet! Jag lämnade Lund på 1990-talet av arbetsmarknadsskäl och blev chockad av hur det utvecklats sig i Stockholmsområdet. De ekonomiska problemen med invandring och de kulturella och den långsiktiga påverkan av ekonomin konstaterade jag på 80-talet. Pratade med någon i Lund och frågade om bilbränderna? Jag tror det är en pyroman, fick jag till svar. Pyroman är det ju definitionsmässigt, sa jag. Men för att förstå samhällsutvecklingen är min erfarenhet värdefull. I Stockholmsområdet rör man sig sällan utanför sina kommuner utom för arbete eller något kortvarigt besök. Jag frågade en tjej på jobbet hur ofta de var inne i Stockholm ? Aldrig, var svaret. Kusinerna i Dalarna är mer i Stockholm än vad vi är

   Människor lever segregerade i hög utsträckning, man tror det är som där man bor. En jämförelse mellan Lund och Stockholm faller inte ut till fördel för Stockholm. Numera bor jag i utlandet, jag behöver inte resa utomlands för att vara där. Billigt och bra. Konstaterar att det är alltmer samma situation ute i landet. Jag har rest rätt mycket inom Sverige och besökt olika småhålor och det ser ungefär likadant ut. Ett gäng ”araber” på torget, mång kultur. Vill man ta sig bort från det så behöver man pengar för att kunna köpa sig bostads i övre medelklassområden, men jag har noterat att man knappt är isolerad från utvecklingen ens där numera, så nu börjar medelklassen sent omsider förstå det och att de inte kan köpa sig fria och står yrvakna och tittar och undrar över hur det blev så här? En kompis i Eskilstuna uttryckte det som att han jobbat hårt och inte observerat mycket av stadens förändring, men så plötsligt en dag så tittade han sig omkring och hela gatubilden hade förändrats. Detta lilla land! Alla vet att det inte fungerar, men det pågår årtionde efter årtionde.

   Gillad av 3 personer

   • A skriver:

    Bra Lars, det betyder att du KAN vara någorlunda normal, det innebär att dina vanliga galenskaper är ett val. Du kan ju skriva begripligt, fortsätt med det! 🙂

    Mvh A

    Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    A: Beröm från dig på att ”mina vanliga galenskaper” etc är inget värt. Av vad jag sett så saknar du helt kunskap och förståelse av samhället. Hade det inte varit så så hade du förstått vad jag skrev. De vanliga galenskaper du brukar gilla är tomma på innehåll t.ex. det du själv skriver, Fredrik och TS, en massa nonsens, känslor, ingen förankring i verkligheten. Kan sammanfattas med ”Jag hatar invandringen och sossar, de har förstört landet”. Måste de säga det dagligen och inte ens begränsa sig till ett inlägg? Eller det är ”vänsterns marsch genom institutionerna”. Eller USA hade vunnit kriget i Vietnam om inte deras kristna moral inte hindrat det att släppa atombomber.

    Gilla

   • Stefan Sewall skriver:

    Signaturen ”Lars” skriver åter direkta personliga förolämpningar, med generaliserande nedvärderande kränkningar av meningsmotståndare, denna gång i och för sig som svar på annans angrepp. Varför skriver du här? Socialistiskt evangelium har vi alla i Sverige varit utsatta för i stort sett överallt varje dag under 50 år. Vänligen förstör inte även detta forum också. Dessutom utan att ens ange namn. Ingen lär bli omvänd av predikningarna. Att dessutom vara ytterligt arrogant och sprida personliga förolämpningar och kränkningar sänker ytterligare möjligheten av vinna över någon. Att svara principiellt och sakligt i allmänna termer är en annan sak. Alla s-v-argument har dock upprepats i det oändliga. Om man vill avreagera sig på borgare och icke-socialister och älta floskler och vänsterclichéer så finns det säkert sådana fora, som jag för min det absolut undviker, då jag är urless på detta eviga malande om socialismens förtjänster och det fria näringslivets ondska och oduglighet. Detta trots hela historiens samlade facit sedan 1917.
    Oupphörligt socialistvurmande och utflödande av spott och spé över fritt näringsliv och folks fria val är i stället i högsta grad kontraproduktivt. Jag avskyr kommunismen och socialismen mer och mer för varje gång jag möter beskäftiga och uppblåsta och av naiv självgodhet drypande agitatationsutbrott kryddat med föreställningen att någon kurs i nationers ekonomi skulle ge ensamrätt på politiska åsikter, som om rösträtt endast gällde för s-märkta ekonomie kandidater medan övriga inte skulle ha rätt till åsikt eller valsedel.

    Gillad av 3 personer

   • olle reimers skriver:

    Lars, ditt problem är att du inte själv förstår att du tänker som en fullblodssocialist; måhända med gott uppsåt, men ändå! En äkta Chronschougare som tror att världen kan styras med femårsplaner och överstatliga projekt.

    Det finns en motsatt filosofi som går ut på att samhället får utvecklas lite mer på måfå; allteftersom man genom de mångas engagemang, framför allt i sin närliggande livsmiljö, skapar nytt hela tiden; somligt mindre bra men annat som förebild för fortsatt utveckling.

    Socialismen tänker i form av tusenårsriken: väl uttänkta modeller som ska fungera i evighet. Tittar man tillbaka på vad som åstadkoms under sådana regimer är det väl knappast något som väcker särskilt stor entusiasm. Versailles eller Röda Torget? Var så god och välj!

    Gilla

   • Jan Andersson skriver:

    Någon skrev en gång om en iakttagelse han hade gjort:

    Det bor lika många i svenska byar som är så små att de bara märks genom två 70-skyltar på en halv kilometers avstånd, som i hela Storstockholm.

    Sedan tillkommer alla de som bor i orter som även fått egen namnskylt och alla de som bor städer.

    Var bor politikerna, och vilka tror de att svenskarna är?

    Gilla

   • Jan Andersson skriver:

    Politiker kan bara tänka ut lösningar på gårdagens eller i bästa fall dagens problem. De kan aldrig tänka framåt och finna lösningar på morondagens problem. Men det måste varje privat företagare kontinuerligt göra hela tiden, och egentligen gör varje svensk självförsörjande medborgare det också.

    Det är inte så konstigt att den närande delen av svenska folket ser på den tärande delen med allt större skepsis. Försök få en sossepolitiker att erkänna att det är den närande delen som med finurlighet och hårt arbete betalar alltsammans!

    Gilla

 7. Laura skriver:

  Åldrande befolkning på landsbygden och ett skattesystem och pensionssystem som omöjliggör köpande av tjänster bidrar till det som politiken går ut på. Att tömma landsbygden.
  Vad gäller det allmänna vägnätet är det eftersatt, både utbyggnad och underhåll i hela landet. Att bila mellan Stockholm och Göteborg är en tålamodsprövande resa genom mängder av småorter. Lika eftersatt är underhållet av den vanliga tågtrafiken och tågnätet. Detta och vägnätet borde satsas på samtidigt som man skrotar de storvulna planerna på höghastighetståg. Som skulle kosta många hundra miljarder, ett skrytbygge vi inte behöver, lika lite som Bottniabanan behövdes, utan bara är ytterligare ett sätt att göra av med skattepengar och göra svenska folket fattigare. Ta några av dessa tänkta miljarder till att i stället hålla inrikes flyglinjer och små flygplatser igång. Man kommer inte ända fram till sin destination varken med flyg eller tåg, men flyg är ändå så mycket bättre. Sagt av en flygrädd person men som vet att flygskam är nys, eftersom klimatfrågan bara är ett politiskt påhitt och ett av redskapen för ökad internationell överstatlighet.
  Socialistiska diktaturer kännetecknas av ekonomisk stagnation, fula hus, skräp och smuts och usla vägar. Vi vet ju hur det såg ut i länderna bakom järnridån. Sverige går ju mot samma förfall med ett förslavat tystat ursprungsfolk, som dessutom tvingas försörja uppstudsiga invandrargäng som kan härja och förstöra i samhället utan påföljder. Även nerbrända förskolor och bortsprängda delar av hyreshus och uppeldade bilar förfular ju. Förutom hus på landet som skulle behöva målas om.

  Gillad av 16 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Att bila mellan Stockholm och Göteborg är en tålamodsprövande resa mellan mängder av småorter skriver du. Men varför tar du den vägen? Jag åker motorvägen. Det saknas någon mil ungefär vid Ulricehamn annars är det glidande i 110 eller 120 som gäller. Det brukar gå på strax över fyra timmar.

   Gillad av 1 person

 8. J.G skriver:

  I just norduppland är många hus längsmed vägarna uppköpta av kommunen. 288ans utbyggnad var planerad länge och hus som stod för nära den planerade dragningen köptes upp och läts förfalla.
  Som tidigare läsare skrivit så var vissa hus k-märkta och får inte rivas. Så istället hoppas kommunen på att de förfaller.

  Gillad av 1 person

 9. ts skriver:

  Åk förbi det flotta Stockholm, FNs kontor, Bryssel, Reinfeldts villa, eller villor som byggs med pengar från assistansfusk, eller kör runt i nu mer än halva Malmö, där finns de pengar som det svenska folket åderlåtits på av socialdemokratin i 100år. Folk är helt enkelt fattiga och lever på mycket lite. Bestulna av tjuvaktiga parasiter.

  Gillad av 10 personer

 10. Aurora skriver:

  Att det ser bättre ut i Skåne, och Österlen, beror nog mest på att många hus där är kostsamt renoverade av välmående storstadsbor som köpt dem. Ja, det är anmärkningsvärt i hur dåligt skock många hus i glesbygden är. Jag tror helt enkelt att många inte har råd med adekvat underhåll. Nu, sent omsider, har kommuner uppmärksammat problem med alltfler ödehus som står och förfaller och drar till dig problem. De har inte gått att sälja då ingen vill flytta dit. För flera år sedan (i samband med en omskriven kidnappning) framgick att kidnapparna kunde köpa ett hus för bara 50.000 kr. Den dåliga kvalitén på vägar och järnvägar beror på att det saknas pengar. Sverige är ett fattigt land i Europa, oavsett vad makten vill slå i oss.

  Gillad av 8 personer

  • Jan Andersson skriver:

   En snygg skylt vore bättre, men skyltar är förbjudna, därav vagnarna. Utom i valtider förstås, då det gödslas med skyltar och lögner, och ingen tycks orka ta bort eländet igen efter valdagen, fast det vore högst befogat när sanningarna uppenbaras för var och en.

   Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   Malmö var vår drömstad under lång tid och vi var säkra på att vi skulle flytta dit förr eller senare. Nu blev det inget av det…

   Gilla

 11. Aha skriver:

  Håller med. Sverige kunde vara mer välskött, av både privata och offentliga insatser. Ser två kategorier på landsbygden; äldre som inte längre förmår hålla tomterna fina samt outsiders som samlar på sig skräp. De äldre har blivit fler, vi befinner oss i en ålderspuckel därav en mer förfallen landsbygd.
  För städerna minskar snygghetsinsatserna allteftersom man fjärmar sig från centrum. Gatorna krackelerar och ogräset brer ut sig. Bänkar och sådant underhålls dåligt. Smålortigt och tråkigt.

  Lösningen borde vara att de som erhåller bidrag också påbjuds att efter förmåga jobba med att hålla sina områden fräscha. Lite trädgårdsinsatser och målningar skulle medföra klara förbättringar. Det borde vara en självklarhet att man ska göra rätt för sig, en borgerlig dygd som togs bort någon gång på sextiotalet.

  Gillad av 5 personer

  • thomasdentredje skriver:

   Inne i Göteborg är vägarna i dåligt skick. Det lappas och lagas endast. I kranskommunerna är vägarna mycket finare, inte samma slitage heller. Kranskommunerna är mycket rikare. Majoriteten invånare där jobbar i Göteborg och skattar i egen kommun. Arbetslösheten är där lägre. S.k. utsatta områden finns i Göteborg (fast nu sprider dom sig fort, Trollhättan, Borås m.m.), områden som kostar massa pengar, massivt försörjningsstöd, knark, mord, bilbränder, bomber, husbränder o.s.v.

   Gilla

 12. Anna Karin Horal Hjelm skriver:

  Jag bor i ett mindre samhälle och upplever exakt det du berättar om. Ett förfall, som för tankarna till Östeuropa innan murens fall. Naturligtvis kan man skylla på minskade ekonomiska möjligheter, men det är absolut inte hela orsaken. Efter att ha skapat lokala grupper på orten som ansvarar för olika förbättringar och försköningar av miljön kan jag bara konstatera att intresset från de flesta invånarna är ganska skralt. Man lägger hellre sin fria tid på något annat, eller så ser man helt enkelt inte det tilltagande förfallet.

  Gillad av 4 personer

 13. uppstigersolen skriver:

  Hustruns syster bor i en by som ligger ungefär 10 mil norr om Stockholm. De köpte huset för 15 år sen för knappt en miljon. De har renoverat och håller huset i gott skick. Säljer de idag får de ungefär en miljon. De slipper ju betala reavinstskatt så lite plåster på såren får de men inte kan de flytta in i nån juste lägenhet i Norrtälje som de önskar. När man hälsar på och rör sig i de centrala delarna större delen av året när inte sommargästerna är där så slås man ju av hur skruttig bilpark de har. Inte svälter folk där men inte ser de ut att ha nån större rikedom inte. Fattigsverige.

  Gillad av 2 personer

  • thomasdentredje skriver:

   Sverige är för fattigt kan tyckas. Behöver inte vara så. Mina resor i Danmark, Tyskland, Frankrike, Italien visar en välmående landsbygd. Landsbygden lever.
   Jag kommer från en bruksort i mellansverige. I min grundskoleklass var det hälften som gick till gymnasiet. Resten började jobba direkt, i industrin eller familjeföretag eller annat. Vi som gick ut gymnasiet drog till Stockholm, Uppsala eller Lund illa kvickt, nå, inte alla men åtminstone 75%. Då finansierades skolan av staten. Idag av kommunerna, och de har av skolverket absoluta kvalitetskrav. Siffrorna idag vad gäller utflytt av ungdomar med gymnasiekompetens är likadana idag. Landsbygdskommunerna förser storstadsregionerna med utbildad arbetskraft. Samtidigt dumpar man där migrationen. Husen står ju tomma.

   Gillad av 1 person

 14. Staffan Jönsson skriver:

  En mängd utställda gamla lastbilssläp längs riksvägarna bemålade med allsköns reklamskyltar förskönar ju inte heller miljön precis. Det är obegripligt att våra välbetalda politiker inte kan stävja ett så enkelt och uppenbart problem. Vore ju ett vällovligt projekt för Miljöpartiet men det är väl inte så fancy som att åka på klimatmöten…

  Gilla

 15. Anna Lindén skriver:

  Jag som bor på landet slås av hur fult det numera är i de svenska stadskärnorna. Inte minst Gamla stan i Stockholm är förfallen och nedklottrad. Förändringen har skett under senare hälften av 2010-talet. Det lönar sig inte att ta bort klottret från de medeltida husen, för det kommer genast upp igen.

  Gillad av 4 personer

   • Anna Lindén skriver:

    Det är alls ingen förolämpning, Baltikum har många vackra städer. De är idag renare och trivsammare än någon svensk stad (inklusive Göteborg).

    Gillad av 2 personer

 16. ts skriver:

  Åk till San Francisco eller Paris eller vilken annan stad som helst som styrs vänsterliberalt, shithole cities med enorma mängder uteliggare, knark och brott och mänsklig avföring på gatorna. Svensk landsbygd eller betongförorter eller parker fulla med uteliggare: de vill ha det så här.

  Gillad av 7 personer

 17. A skriver:

  I Italien slogs jag av att de tycktes tagit ALLA chanser att försköna allt mänskligt skapat. Mycket utstuderat! I Sverige är tyvärr det vackra i huvudsak det som svenskarna INTE skapat, de senast 75 åren. Med ”om bara” ideal kan det inte bli annat. Landet upp och ned, mens-”konstens” hemvist.. Där svinen härjar fritt!

  Mvh A

  Gillad av 6 personer

 18. NETTANN skriver:

  Klaga inte på eternitplattor!

  Fattigmanstegel/torparplattor är totalt underhållsfria (om man accepterar lite beväxning på norrsidan) och därför suveräna om de råkar finnas på ett hus som man inte stadigvarande bebor och därför bara kan ägna begränsad tid. Och de går att måla om man skulle känna för det.

  Har passerat Uppland i över 30 år på väg till och från lantstället men inte lagt märke till någon uppenbar försämring på fastigheterna. Däremot finns ett och annat att säga om vägarna och de nya hastighetskamerorna.

  Gatorna är annars minst lika usla på hemmaplan, två mil från Globen. Man lär sig var potthålen finns och spårdikena går att grensla. Och hos vissa bestämda grannar här på kranskommunens gräddhylla ser det, år efter år, ut som att de håller på att flytta in eller ut/bygga till/reparerar bilarna/startat båtvarv eller bara har tappat lusten för alltihop.

  Så nä, jag kan inte se något allmänt förfall hos lantisarna, jämfört med hipsterna.

  Det har alltid (åtminstone i modern tid) varit lockande för stadsbor att peka finger åt landsbygdens förment banjospelande innevånare.

  För övrigt är flera grannar på landet numera utflyttade stadsbor, en del med tummen på fel plats och aningen vilse i naturen.

  Det kanske kan vara en förklaring till den där allmänna kräftgången i landsbygdens boendemiljö?

  Gillad av 3 personer

  • thomasdentredje skriver:

   Helt rätt angående eterniten. Limmad sten. Håller i säkert 10 00 år. Svårt att bli av med om man nu för snygghetens skull vill skruda huset i förgängligt trä. Behöll själv eterniten såklart. Hade några skivor som jag ville bli av med och insåg efter undersökning att det enklaste och billigaste var att gräva ned dom i marken. Där gör dom ingen skada.

   Gillad av 1 person

  • Kronblom skriver:

   Eternitplattor får inte plockas bort från fasaden på egen hand då de innehåller asbest. Vissa har målat dem. Samma sak med eternittakplattor som ser ut som grå korrugerad plåt. Endast saneringsspecialister för riva sånt. Fast i glesbygden är det sällan någon som kollar. En del gräver en grop på tomten, plockar bort plattorna och slänger dem i gropen. Sen är det bara att fylla igen. Använd filtermask och engångsoverall.

   Gillad av 2 personer

 19. En långfilm skriver:

  I dag sitter det utomhuskameror lite överallt. Som bevakar. Blickar ut över nejden. Även Slow Television har blivit till ett begrepp – att vänta in en älg, eller bäver som simma över en å, eller se – efter veckor av väntan – fågelungar hoppa ur boet – allt betraktat på en högupplöst tv-skärm i vardagsrummet, eller på sin Iphone. Detta sätt att se på naturens gång har blivit mäkta populärt.

  Tänk om man istället kunde packa ihop all historia till en längre film. Att man kunde se historien baklänges. Som en stillbild tagen en gång i månaden. Och sedan uppspelad med filmens normalfart. Det blir 12 bilder om året. Tagen från en och samma plats, högt över landskapet. En sekund som två år.

  Med normal uppspelningshastighet når man efter 1,5 timmar 11500 år. Hela 1900-talet visas då upp på 50 sekunder. På en viss given plats. Knappt 8 minuter in är vi i vikingatid. Vi ser mäktiga Långhus och långsmala skepp.

  Vi ser under filmens gång åtskilliga hus som byggs upp och faller samman. Allt sett baklänges. Och därför glesnar bebyggelsen efterhand. Och vid pest stannar det upp – en kort stund. För att sedan ta fart igen. Efter en dryg kvart passerar vi Jesu födelse. Och efter knappt 30 minuter är vi bronsåldern. Men husen är fortfarande långhus.

  Efter runt 45 minuter ser vi jordbrukets omdanande effekter få sitt slut. Landskapet förvandlas till skog. Och vi ser någon jägare stryka förbi, fångade på en och annan stillbild.

  När filmen slutar ser vi stora isberg flyta in från havet mot inlandsisen. En iskalvning sedd baklänges. Stora isbergen rör sig bakåt, och går ihop med inlandsisen. Som bara växer sig större och högre. Men ändå fångas en och annan människa på bild, i kajakliknande farkoster.

  Det vi idag ser i Uppland är något som bara blixtrar förbi på ett kort ögonblick. Så går det också att betrakta historia. Ödets nycker som ett långt pärlband av händelser. Av nedbrytning och uppbyggnad. Och vi själv som tillfälliga irrbloss i det stora mörkret.

  Det är mycket mänskligt att hålla fast i den egna tiden, man är sprungen ur. Men de historiska rötterna är mycket djupare än så. Det visar långfilmen upp med stor tydlighet. Detta som Fast Television. Men enbart uppspelad i sin egen fantasi.

  Gillad av 5 personer

 20. Bartelomeus skriver:

  Usch sa gnalligt om nagra lador som star och ruttnar pa landsbygden. Nar det finns 7 miljarder manniskor pa denna planet, varav de flesta kvinnor och baarn, ar det val sjalvklart att var omsorg for jordens fattiga maste ga fore asfalten.

  Bartelomeus

  Gilla

 21. lookslikeanangel skriver:

  ”Dr House” – in action!

  Jag vet inte om det är såå illa med underhållet.
  Vi har trots allt haft ROT-avdrag, och på landet
  har man sina kontakter…..

  Men, värre! Rör man sig lite i Europa och på
  andra håll, ser man att Sverige INTE är i framkant.
  Inte ens med bostäder. Det syns tydligt i privat
  byggnation hur den snöpta ekonomin och
  politiken slår. Snöpt för vanliga (hemskt ord!)
  samhällsbärande människor.

  Någon borde tala om för politikerna – gärna i ett
  val – hur farligt det är att tappa den positiva
  energin och dynamiken i ett samhälle!

  Gillad av 4 personer

 22. Olle skriver:

  Tack för artikeln Sörman, tack för det ni åstadkommer allesammans på Det Goda Samhället.
  Landsbygd kontra stad idag, livlig debatt. Det är inte så svårt att se och förstå vartåt det barkar. Det hel är förstås mycket komplext. Åtgärder skulle givetvis ha kunnat satts in för många år sedan av div regeringar, inte minst S och C som på den tiden sade sig företräda landsbygden också. Se bara hur man i Norge på ett bättre sätt försökt skapa jämlika förutsättningar för att leva och bo över hela landet. Det landet är geografisk svårare att hålla ihop än Sverige. I Sverige ägnades under många år pengar och tid åt att visa vilken humanitär stormakt S har skapat (hundratals miljarder till FN m fl under ett antal år) som grädde på moset ville ni visa att feministisk utrikespolitik är så bra att det ska alla ha (kanske skulle ni börjat med att se till att ALLA kvinnor i Sverige hade det någotsånär schysst. 21 våldtäkter/dag, 2018, rätt illa, eller hur Morgon?)

  Nåväl, nu tänker jag ta mig friheten att byta ämne och kommentera vår justitieministers twittrande efter debatten i tv kring året 2019 där bl a I Arpi deltog häromdagen. Arpi kritiserade regeringen och justitieministern twittrade direkt att ”det här är faktiskt ett oerhört uttalande (av Arpi). Har det alltså gått så långt att konservativa opinionsbildare nu har återgått till att inte längre respektera demokratin?”. Så skriver vår justitieminister när en öppen diskussion ledd av programledare på vår statskontrollerade tv uttalar sig. Jag vill nu vända mig till dig personligen Morgan även om du självklart aldrig kommer få veta om detta inlägg. Du är ju satt att vara en av flera utposter för att garantera bl a yttrandefrihet i Sverige, eller hur? Det har blivit allt vanligare att ni i regeringen uttrycker att kritik mot er är antidemokratisk. Morgan, är det riktigt säkert att du har samma uppfattning om begreppet demokrati som vi övriga i Sverige har? Är det riktigt säkert att du t ex anser att de röster SD fått i de senaste valen är äkta demokratiska röster? Det verkar ju inte så, ditt eget partis antidemokratiska och maktpopulistiska beteende talar inte för det. Du, jag tror ni måste byta spinndoktorer, de ni har verkar ge er dåliga råd, det märks ju på era allt katastrofalare opinionssiffror. Herregud, Löven faller ju handlöst och det du uttalar på nätet, i tv, i intervjuer mm andas desperation och inger stark oro för vilket mandat du tror dig ha. Det är oerhört allvarliga att du som justitieminister uttrycker dig på detta sätt kring demokratin och demokratibegreppet. Du missbrukar din ställning som justitieminister, du kan möjligen uttrycka dig på det sätt du gjorde till Arpi privat, men inte som justitieminister. Förtroendet för dig har länge varit ytterligt skralt, det förtroendet är nu utraderat. Genom att självmant avgå kan du i någon mån reparera förtroendet för ämbetet, dock kommer förtroendet för S vara skadat för decennier framåt.

  Gillad av 4 personer

  • Besser skriver:

   Well, den enkla frågan som Morgan kanske borde svara på är denna:
   Kommer mitt uttalande att ge fler eller färre röster till S i nästa val?

   Jag vet vad jag tror…

   Besser

   Gilla

 23. elina skriver:

  Det är inte bara landsbygden utan bostäderna i Allmännyttan som sakta faller ihop. Lägenhetsunderhåll är borttagen sedan länge, man får betala extra för det. Några i släkten flyttade in i en hyreslägenhet där ingenting hade gjorts sedan huset byggdes på 50 talet. Husen får förfalla bäst det vill. Endast vitvaror byts ut. Nu mera är hyrorna så höga att ingen pensionär eller lågbetald har råd att få renoverat.
  Jag tror att Allmännyttans hus, det som är kvar och inte ombildad till bostadsrätt, kommer så småningom bara att sprängas bort i städer, inte att Kommuner offrar några totalrenoveringar.

  På landsbygden får husen stå kvar och förfula miljön. Det finns flera sådana ”minnesmärken” när man åker i Norrland.

  Gilla

 24. Samuel af Ugglas skriver:

  Det är imponerande Richard, med observationer om tillståndet på landsbygden med hänsyn till att många av dem som upplevt hur det såg ut innan den socialistiska förödelsen verkligen började. De människorna finns inte mer.
  Om folk visste hur ”produktionsapparaten” (lantbruket) som förser medborgarna med livets nödtorft förfallit så hade socialisterna hängt i lyktstolparna för länge sedan. De har praktiserat en avsiktlig LIVSMEDELSRANSONERING (tillintetgjort lönsamheten för producenterna) för att fördriva folket från landsbygden in i tätorter där de arma människorna indoktrinerats till nyttiga idioter i demonstrationstågen för socialdemokraterna.
  Tyvärr har böndernas egen organisation LRF (Lantbrukarnas Riks Förbund) bidragit till eländet då de alltid spelat under täcket med socialisterna.
  Om befolkningen verkligen funderade över hur socialisterna hade tänkt sig att med hjälp av deras skattefinansierade ”tjänstemän” förse svenska folket med livsmedel med en nedsliten till stora delar förfallen produktionsapparat (lantbruket), ger i alla fall mig mardrömmar.
  Det blir ingen ändring förrän folket bryter socialisternas, som de tror bättre rätt att plundra oss på LIV och EGENDOM!
  Stort tack Richard, Du vågar där få andra törs.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.