Patrik Engellau: Rasister eller ombud för dolda ekonomiska intressen?

Patrik Engellau

Nu ska jag göra en observation som i all sin banala vardaglighet pekar på den märkvärdiga och föraktfulla människosyn som uppfyller Sveriges PK-istiska etablissemang.  

Det tycks vara ett faktum att den svenska äldreomsorgen – hemtjänsten och äldreboendena – har problem med att personalen, som i mycket hög grad består av invandrare, ofta inte talar acceptabel svenska. Detta är ett allvarligt bekymmer som på ett eller annat sätt måste hanteras.  

”Måste hanteras” är en lurig fras eftersom den passiva verbformen utesluter utpekandet av ett subjekt, alltså en aktiv handlande kraft.  

Vem är det som ”måste hantera” migranternas språkproblem? Själv är jag en stark anhängare av de välorganiserade och framgångsrika nationernas naturmetod, nämligen att den som har ett problem själv tvingas lösa det. De bästa samhälleliga resultaten uppstår i länder där man lyckas mobilisera den starkaste kraft som finns för framsteg och utveckling. Den kraften uppträder när alla berörda människor anstränger sig så mycket de kan för att förkovra sig. Det är magiskt. När detta sker är det som om samhällena lyfte sig i håret. Det är den västerländska modellen. Den litar till den enskilda människans inneboende kraft och styrka. 

Om man tillämpade den västerländska modellen på äldreomsorgens språkproblem så skulle socialförvaltningarna bara anlita invandrare som vårdpersonal om invandrarna behärskar språket tillräckligt bra. Utan anställning, ingen inkomst. De invandrare som ville ha en inkomst skulle då få ett kraftfullt incitament att lära sig tillräckligt bra svenska (om det inte går att försörja sig på något enklare sätt, till exempel på olika slags sociala bidrag). Det är den radikala metoden som har gjort västerlandet inklusive Sverige så lyckat.  

Låt mig understryka den djupa filosofiska innebörden av denna lösning. Den utgår från att ansvaret för den enskilde invandrarens framtid åligger den enskilde invandraren (liksom motsvarande för den härfödde svensken naturligtvis). Det unika med detta synsätt är att det bygger på föreställningen att den enskilde invandraren har förmågan att ta detta ansvar och förvalta det lyckosamt. Det handlar således om en i sann mening positiv människosyn av innebörd, i detta fall, att det svenska språket faktiskt går att lära sig för den som anstränger sig och att om invandraren blir tvungen att träna sina färdigheter så kommer hon ganska snabbt att lära sig att tala hjälpligt.  

I människosynen ingår insikten att människan är ett arbetssparande djur som normalt inte anstränger sig om det inte behövs eller ger särskild utdelning varför det där med nödtvånget enligt detta synsätt inte betraktas som någon social nackdel utan tvärtom som en nyttig stimulans. 

I Sverige tillämpas inte denna naturmetod som bygger på tanken att invandraren liksom svensken faktiskt har kompetens och blir som mest uppskruvad och handlingskraftig om incitamenten ligger rätt. Hos oss anses nämligen inte ansvaret för invandrarens språkkunskaper ligga hos invandraren själv utan hos ett annat möjligt handlande subjekt, nämligen staten eller möjligen kommunen.  

Dagens Nyheter hade nyligen en ledarartikel i ärendet med den talande rubriken ”Livsviktigt att hemtjänstpersonal får lära sig svenska”. I formuleringar och grammatik avslöjar sig avgörande politiska uppfattningar. I min värld är uttrycket ”får lära sig svenska” obegripligt. Det är klart att en invandrare får lära sig svenska. Alla får lära sig svenska. Det är bara att sätta igång, köpa lexikon och grammatik och bilda studiegrupper när man väl knäckt den latinska alfabetskoden.  

Formuleringen ”får lära sig svenska” blir meningsfull först i ett sammanhang där språkinlärningen enbart kan administreras av exempelvis kommunen. Det är kommunen som ska ha ansvaret för språkkurser, betala ersättning till kursdeltagarna, anställa språklärare, hyra lokaler och administrera hela projektet. Det ska alltså inrättas en offentlig apparat för att göra det jobb som tills vidare oavlönade och nödtvungna invandrare enligt min människosyn skulle göra med mycket mer fart och kläm på egen hand. 

För Dagens Nyheter är det självklart att den kommunala lösningen är den rätta: 

Hur man än vrider och vänder på saken finns egentligen bara en rimlig lösning: Vi behöver den här arbetskraften, så låt oss därför utbilda den. Gör en språkinventering inom äldreomsorgen och låt dem som behöver [Det betyder nog ”behöver lära sig mer svenska”, annars haltar meningen; PEs kommentar.] komplettera sin svenska i anpassade insatser. Det medför en kostnad nu, men det är det bästa och billigaste för oss alla i längden.  

Varför tror inte Dagens Nyheter liksom jag på den västerländska naturmetoden som hittills visat sig så framgångsrik i andra migrationssammanhang? Offentligt organiserad och avlönad språkundervisning för migranter har mig veterligen aldrig tidigare inträffat i världshistorien. Jag kan bara tänka mig två förklaringar. En är att Dagens Nyheter inte tror att de svenska invandrarna har den normala mänskliga kompetensen och således inte är riktigt mentalt fullvärdiga. Hela grupper som inte klarar vad som i alla tider varit elementa för invandrare? På mig verkar det som en rasistisk attityd. 

Den andra förklaringen, som inte är ett alternativ utan ett komplement eller kanske rentav huvudförklaringen, är att Dagens Nyheter gör sig till förespråkare för det rent fackliga intresset hos den apparat som byggs upp på skattebetalarnas bekostnad för att administrera utbildningsverksamheten.  

77 reaktioner på ”Patrik Engellau: Rasister eller ombud för dolda ekonomiska intressen?

 1. Lars skriver:

  Minns jag låg på sjukhus och en man där som opererat prostatan fick besök av de tre läkare som varit inblandade; en kines, en iranier och en Irak. Det pratade med varandra och med mannen, men ingen tyckte begripa varandra, allra minst den opererade mannen. Vi pratade ganska högljutt om det efteråt vi patienter. Dagen efter var de tillbaka, men nu med ett ”biträde”, en svensk sjuksköterska. Som en Bellman historia.

  Gillad av 6 personer

  • Emund skriver:

   Det var en kines, en irakier och en iranier som opererade prostatan. Ingen hade klarat kunskapsprovet eller språktestet. Kinesen sade sig ha botat otaliga cancrar med akupunktur och moxabution, irakiern hade mångårig erfarenhet av amputationer från en vårdcentral i Raqqa och iraniern uppvisade betyg från en koranskola i Teheran. Men då sa Bellman att ingen hade ju lärt dem svenska och de måste ju få hjälp att komma i arbete.

   Gilla

 2. Lars skriver:

  Det handlar ju också om kunskapsnivå, inte bara språk. Minns en astronomiintresserad vårdtagare som började prata med hemtjänst om Sirus. Var ligger det? frågade personen, men så googlade denne och hittade Siriusgatan i Solna. Tur vi har google,

  Gillad av 5 personer

  • Den där Fredrik Östman skriver:

   Man väljer sitt umgänge. När man väljer att avskaffa familjen till förmån för statligt ransonerad ”hemtjänst”, så väljer man också denna standard på konversationen. Väljer man i stället att köpa sig en plats på Pauvres honteaux — finns det än? — så har man kanske bättre chanser.

   Socialismen kan inte ändra på det faktum att våra val spelar roll och har följder. Den kan bara ändra på mekanismerna för valen. Verkligheten är socialismens värsta fiende.

   Gillad av 4 personer

   • Birgitta G. skriver:

    F.Östman,
    Du glömmer att ca 10% av befolkningen är barnlösa och varken har barn eller barnbarn.
    MAn har inte valt att ”avskaffa familjen”,man har inte ”valt denna standard på konversationen”.
    Försök tänka lite utanför boxen,allt är inte socialismens fel
    En hel del är det egoistiska samhällets fel,det samhälle som utestänger de svagare från ett värdigt liv och ett värdigt slut på livet eftersom man inre har pengar att köpa värdigheten för.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det är inte 10% som helt och ofrivilligt saknar familj. Men det är mer än 50% som röstar för att familjen skall ersättas med statligt ransonerad tortyrförvaring! Svenska folket har valt detta oblida öde åt sig självt genom att välja socialismen.

    Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Tja, det var privata hemtjänstföretag, de anställde som de tyckte bl.a. från Ryssland, Afrika och hör o häpna Sverige. Det var väl ett tiotal som brukade röra sig. Problemet var inte att de inte var snälla eller omhändertagande eller överhuvudtaget trevliga och varma människor. Tvärtom. Det är generellt så det ser ut med hemtjänst nuförtiden oavsett om det är privat eller socialistiskt.

    Gilla

   • Elisabeth G skriver:

    Sant, Fredrik, men tyvärr är det så att majoritetens val har gått ut över oss andra; vi som inte ville ha det så. De har snott våra pengar, propagerat för individualism på familjens bekostnad, men vägrar nu att leverera det de lovat.

    Gillad av 2 personer

   • Elisabeth G skriver:

    ”Det är inte 10% som helt och ofrivilligt saknar familj.”

    Dessutom är det så att familj inte enbart består av barn och barnbarn, som Birgitta verkar tro. Den som inga egna barn har kan mycket väl ha syskon, syskonbarn osv. Poängen är att staten inte ska, som nu, slå sönder familjer. Om staten slutar med det finns det säkert möjligheter att ordna det på ett bra sätt för dem som verkligen inte har någon familj.

    Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Det är väl enkelt att lagstifta så att man inte slår sönder familjer? ta bort barnbidrag, bostadsbidrag och bidragsförskott så får ni nog se att familjer håller samman och skilsmässorna går ned. Eller var det inte skilsmässorna Fredrik och Birgitta tänkte på? Det är ungefär hälften som skiljer sig.

    Gillad av 2 personer

 3. Jan Hyllengren skriver:

  Nån kommunpolitiker sa i ett ögonblick av ovanlig klarsyn ungefär ”det är dålig efterfrågan på invandrade analfabeter” och när polletten således farit ner halvvägs så är det dags att glömma allt hänsynstagande snack om ”en rasistisk attityd”osv. Den som inte lär sig svenska, den som begår brott, den som gör sig oanställningsbar och den som vägrar integrera sig ska inte vara i Sverige. Marsch hem. F.ö. är piskan oftast bättre än moroten men tillsammans bygger de upp vad moroten ensam fördärvar. Som vanligt är det den postmoderna och identitetspolitiska statsfeminismen som korrumperat precis allt nuförtiden. Sverige behöver en rejäl återställare.

  Gillad av 11 personer

 4. A skriver:

  Det är ingen som helst tvekan för mig att vänstern är rasister. De behandlar inte invandrarna på något vis som fullvärdiga människor, utan som barn. Men jag kan inte se annat än att det ligger i sakens natur, särskilt med tanke på det gigantiska utstuderade upplägget präglat av en enorm socialistisk verklighetsfrånvänd hybris utan motstycke i den här världen. Såklart att de minst lämpade människorna på jordytan tar sig an ett sådant projekt som det inte finns en enda liten chans att de ror i land. Men de är redan på gång med nästa grej, klimatet… Jag är fanimej livrädd för de här människorna!

  Mvh A

  Gillad av 15 personer

  • Margareta skriver:

   Det är klart att de behandlar och ser på invandrarna som barn även om invandrarna är hur gamla som helst. Vänstern har ett behov att känna sig bättre, att känna överlägsenhet och därmed följer att man ser på människor von oben. Tyvärr ser de inte detta drag hos sig själva.
   Men det kanske ligger i själva socialismens/marxismens natur att betrakta andra som efterblivna och outvecklade varelser som bara behöver rättas till? Finns det inte en liten Rousseau här?

   Gilla

 5. V för Vendetta skriver:

  Jag tycker vi sträcker ut tesen att gälla inte bara språket utan hela försörjningen som sådan. Lika lite som att språket skall infinna sig med stöd av statliga medel kommer egenförsörjningen att göra det. Dra åt kranen så att man blir tvungen att försörja sig själv. Då uppnår man tre effekter, dels kommer de att få tjäna sina egna pengar till skillnad mot idag, dels kommer en stor del av dem att åka hem då festen är slut och dels kommer de att lära sig språket på nolltid. Inte ofta man kan slå tre flugor i samma smäll men här är det fullt möjligt.

  Gillad av 6 personer

  • Therese skriver:

   Varför vill man inte diskutera OM dessa yngre män från utomeuropeiska länder VILL jobba inom hemtjänsten/äldrevården.
   Vill de verkligen jobba som städare-diskare-tvättare-springpojkar-påklädare-uppassare,m.m.?
   Och för detta få en relativt låg lön och dåliga arbetsscheman.
   Är det därför de kommit till just Sverige på sin väg över halva jordklotet.
   Har någon ansvarig räknat ut skillnaden i deras nettolön vid heltidsjobb mot vad de får i ALLA olika bidrag om de inte jobbar utan i stället ”softar”lite på SFI.
   Har någon ansvarig kollat upp hur dessa invandrare ser på sin egen status om de jobbar inom hemtjänsten/äldrevården.
   Har någon ansvarig undersökt hur många av dessa invandrare som på sin ledighet som arbetslösa bidragstagare ”extraknäcker” med lite svartjobboch/eller brottslig verksamhet.
   För mig är det konstiga inte att de undviker att utbilda sig,skaffa språkkunskaper, för jag tror inte de kommit till Sverige för att ta dessa låglöne och lågstatus jobb.

   Gillad av 5 personer

 6. Fredrik Östman skriver:

  Den tredje möjligheten är att Dödens nyheters ledarsskribent är socialist och att såväl rasismen, som är äkta, som gynnandet av det nomenklaturaindustriella komplexet, som också är äkta, är accidentala men nödvändiga utfall av denna socialism.

  Gillad av 3 personer

  • Lars skriver:

   DN är moderat, nyliberal. Men dig har de lurat med anti-socialistisk propaganda i fyrtio år så du vet inte vad som är fram eller bak på grisen.

   Gilla

  • Lars skriver:

   En kung har tagit en elefant till sitt palats och ber stadens blinda män att undersöka den. När männen känt på varsin del av elefanten ber kungen dem, var och en, att beskriva vad en elefant är.

   En man har känt på elefanten huvud och beskriver den som en kruka, en annan har känt på örat och beskriver den som en korg eller ett såll. Någon har känt på betarna och beskriver en plogbill och någon har känt på benen och talar om trädstammar.

   Alla har de upplevt elefanten på olika sätt och kan inte komma överens om vad en elefant är. Deras slutsatser är helt olika och de hamnar i häftig dispyt. Sensmoralen är att det är ett slöseri med tid och energi att fastslå vad det är man erfar, eftersom detta med nödvändighet kommer att vara olika

   (Liknelse tillskriven Buddha)

   Gilla

 7. Alexander Zetterberg skriver:

  Väl skrivet och självklart har du rätt, men det finns ett stort hinder för genomförandet av den typ av reform du förespråkar.

  I sysselsättningsstatistik betraktas vanligen personer vilka en given vecka arbetar minst en timma som ”sysselsatta”. Andelen ”sysselsatta” är i denna statistik bra mycket högre bland svenskfödda än bland invandrare.

  Vad skulle hända om vi tog drog ner på hemspråksundervisning, offentligt betald tolkhjälp, assistansersättning (för vård av anhöriga, ofta egna barn) och liknande?

  De jämförelsesiffrorna vill ingen i MSM eller de traditionella partierna se!

  Gillad av 2 personer

 8. Göran Fredriksson skriver:

  När jag gick i skolan var det mitt fel om jag misslyckades. Nu är det enligt den socialdemokratiska modellen, numera upphöjd till den svenska modellen, någon annan som är ansvarig för den enskildes misslyckanden. Nästan oavsett vad det gäller.

  Gillad av 7 personer

  • pllay skriver:

   Tabula Rasa, enligt denna filosofi är 100% av en människas livsväg en följd av yttre faktorer, individen är alltså inte på något sätt ansvarig för sitt liv.
   Ansvariga är i första hand föräldrar och myndigheter, eftersom föräldrar inte går att lita på gäller för samhället att så snart det är fysiskt möjligt ta kontroll över uppväxt och uppfostran.
   Enligt samma teori kan vilken människa som helst bli vad som helst i livet, allt efter samhällets behov, behövs läkare så inrättas fler utbildningsmöjligheter, behövs gatsopare utbildas gatsopare osv.
   Invandrarna ses här som optimala resurser, de har inte utsatts för svensk borgerlig indoktrinering utan är oskyldiga som oskulder, allt de behöver är inskolning till behövd funktion i samhället.
   Hela filosofin kring tabula rasa är tagen till socialismens hjärta, den förklarar varför rika är rika och fattiga fattiga, den öppnar dörren till det socialistiska totalitära paradiset där en upplyst elit med hjälp av social ingenjörskonst och utbildning detaljstyr samhället.
   Mycket av de vansinnigheter vi ser i samhället är direkta följder av denna filosofi, de lindriga straffen, den totalitära människosynen, förtrycket av svenskar och ursäktandet av invandrares brottslighet, den skeva lagstiftningen, 1984-mentaliteten.

   Gillad av 3 personer

 9. Jari Norvanto skriver:

  Hur ser utbudet för lyfta sig i håret-bidrag ut egentligen? Tillsätta en utredare ur det godhetsindustriella komplexet? Sweden.se? PE:s gammelsvenska dygder har en tuff match.

  Gillad av 3 personer

 10. Fabricerad skriver:

  De låga förväntningarnas rasism. Den verkar i det fördolda, i skuggorna runt hörnet och den går inte att dra fram i ljuset för de som när den försöker gömma den . Men sådan är socialismen till naturen, den är inte för de utsatta utan för de som anser sig stå över andra.

  Gillad av 3 personer

 11. JL skriver:

  När vi bodde i Sverige gick min fru några månader på SFI. Hoppade av när hon hittade jobb.

  Skulle kunna skriva en bok om alla historier hon berättade om de övriga kursdeltagarna, och deras olika incitament.

  Svenska lärde sig frugan ändå på något år. Helt utan statlig inblandning. Magiskt va?

  Hon ville lära sig och pratade därför med folk, lyssnade på språket och läste. Precis som människor gjort i alla tider när de är nya i ett land.

  Mycket effektiv metod, men inget som kräver höjda skatter och utökad statlig makt.

  Det ENDA som krävs är individuell motivation.

  Antar detta är skälet till att ingen lyfter metodens förträfflighet?

  Gillad av 8 personer

   • JL skriver:

    Misslyckade narcissister stöter jag på ibland när de pitchar för investering.

    För det mesta räcker magkänslan för ett nej, men ibland kollar jag upp dem närmare.

    Ni skulle bli förvånade hur ofta de visar sig vara forumtroll. Sådana som ägnar dagarna åt att veta allt på nätet, men själva aldrig har skapat något.

    Skönt att DGS är (relativt) befriat från dessa.

    Gilla

   • Elisabeth G skriver:

    Språket utvecklas, käre Östman, om än ofta till det sämre.

    En kollega berättade om sin syster som flyttat till Tyskland på 60-talet att hon förvisso talade svenska men gjorde det som man gjorde på 60-talet, vilket var en stor skillnad mot det 90-tal vi befann oss i.

    Själv läser jag gärna Luthers predikningar men får ibland läsa om en mening för att hänga med.

    Gilla

  • pllay skriver:

   Detsamma gjorde min fru, läser, skriver, förstår och talar nu flytande svenska, men kan inte få jobb i Sverige då hon saknar SFI-betyg och kommunen vägrade henne tenta av svenskan.
   Hon är utbildad lärare i spanska och engelska, men saknar universitetskompetens i svenska.
   För att komma in på universitetet krävs godkända SFI-betyg, SFI-svenskan är en skam för vårt språk, något fattigare och socialt mer exkluderande är svårt att föreställa sig.
   Efter vår emigration fick hon arbete vid första ansökan, första veckan.
   Ett arbete hon trivs med och där hon nu avancerat till arbetsledande funktion.
   Det svenska systemet är inte avsett att hjälpa människor eller samhälle, det har utvecklats till en egen organism parasiterande på samhället, bidragskomplexet med alla sina tentakler in i Sveriges alla organisationer.
   Sveriges sociala, intellektuella och kulturella dödgrävare.

   Gillad av 5 personer

  • fabricerad skriver:

   Exakt samma erfarenhet har min utländska fru av SFI. Ja, faktiskt flera bekanta från utlandet som hoppade av tämligen omgående och skaffade jobb istället. Tänk att de lärde sig svenska utan att staten gjorde något…mirakel, magi eller kanske rent av trolldom?

   Gilla

 12. Lars Bernhoff skriver:

  Tack. Hela det svenska systemet bygger på att det är synd om invandrarna som blivit tvungna att flytta hitt permanent trots att de egentligen ville bo kvar i sitt hemland. Att det blir permanent och helt på vår bekostnad är ett tankefel som är katastrofalt. Vi har inte haft krav på att kunna vårt språk och inte på att de ska ha jobb eftersom vi har byggt upp sociala system som ersätter mindre än vad du tjänar som anställd (för de flesta).
  När kvinnor som inte arbetade i sitt hemland och heller inte har något socialt tryck på sig från sin man eller kultur att göra det så blir det en fel start med svenskt perspektiv. När vi låter invandrare vänta två år innan vi bestämmer om de får komma in i landet på vår kravlösa bekostnad så kan man köra många normala personer i botten psykiskt.
  Patriks metod, som är den naturliga metoden, är det som borde ha gällt i Sverige. DN och vår nuvarande policy är så fast rotad att majoriteten av folket anser att vi ska minska invandringen. Tyvärr alldeles för få att hela principen är fel att ge bidrag för passivitet. Sedan får de stanna för att de är synd om barnen som hunnit rota sig. Rätt uttryck är att vi bundit ris åt vår egen rygg. Jag vet ingen svensk som tror att ett annat land ska försörja mig. Varför ger vi flyktingar den möjligheten livslångt?

  Våra regler och principer gör att vi mal sönder alltför många av invandrare som från början kom med en konstruktiv inställning. Vi agerar som det är synd om dem och att det är vårt livslånga ansvar att försörja dem om de inte hittar ett jobb, vilket de inte gör utan språk eller inhämtade kunskaper av betydelse. Det är synd om oss som har politiker som endast är handlingskraftiga när de inte vill ta emot så många flyktingar som tidigare. Det som också behövs är en omprövning av de regler spm saboterar Patriks metod till anpassning. Där är det en lång väg kvar

  Gillad av 2 personer

  • Elisabeth G skriver:

   ”Våra regler och principer gör att vi mal sönder alltför många av invandrare som från början kom med en konstruktiv inställning. Vi agerar som det är synd om dem och att det är vårt livslånga ansvar att försörja dem om de inte hittar ett jobb, vilket de inte gör utan språk eller inhämtade kunskaper av betydelse.”

   Helt rätt. Så länge man anpassar sig, lär sig svenska och sköter sig spelar det ingen roll varifrån man kommer. Tyvärr får många skötsamma invandrare, med dagens invandringspolitik, lida för vad de icke skötsamma ställer till med.

   Gilla

 13. Jan Andersson skriver:

  Det finns för invandrarna inget incitament att lära sig svenska, eftersom muslimerna snart skall ta över Sverige och då blir riksspråket arabiska. Svenska språket är försvinnande litet i världen och försumbart i längden.

  De kvinnor som förväntas lära sig språk och kulturella värderingar och ta jobb i vården väntar ett tag till, eftersom de vet att det ligger skarpladdade skjutvapen under varenda säng i de utsatta områden som de bor i.

  Sverige har som bekant öppna gränser, så att köra in en bil fullastad med illegala vapen, knark och fler papperslösa invandrare är som bekant enkelt och riskfritt.

  Gillad av 7 personer

 14. tom crean skriver:

  Så är det, DN är ett fackorgan. För övrigt hade jag hellre sett japanska robotar än detta. Vem vill bli omhändertagen av någon med motsatt kultur? Jag har provat och eftersom personen inte hade adekvat utbildning så stack han mig armen för att han inte kunde hantera de redan tillgängliga kateterna. Det som görs mot de gamla är vidrigt.

  Arbetskraftsbristen är ju också den skapad av välfärdssamhället, som gett upphov till hundratusentals arbetsplatser i offentlig förvaltning där man inte tillför något mervärde. Lägg ner allt sådant så frigörs massor av svensktalande arbetskraft som så kan börja göra riktiga jobb.

  När blir vi överens om grundförutsättningen: att de vill ha det så här och att vi styrs av fiender? De som anser att detta är uppgivet har missförstått. Det går inte att leka fred när det är krig.

  Gillad av 6 personer

  • Elisabeth G skriver:

   ”Arbetskraftsbristen är ju också den skapad av välfärdssamhället, som gett upphov till hundratusentals arbetsplatser i offentlig förvaltning där man inte tillför något mervärde. Lägg ner allt sådant så frigörs massor av svensktalande arbetskraft som så kan börja göra riktiga jobb.”

   Ingen dum idé. Det blir en win win-situation. Vi får mer arbete utfört för samma pengar.

   Gilla

 15. Rutger skriver:

  En tredje förklaring är att essensen i ledarskribentens liv är att analysera och rekommendera. Livsrummet för ledarskribenten är existensen av en stat med pengar och makt att ingripa. Om ledarskribentens svar generellt är att individen ska ta mer ansvar så har skribenten snart inget att göra på dagarna. De flesta ledare handlar därför om hur staten ska ingripa mer, korrigera och finslipa insatser, men aldrig att minska dem.

  Sällan verkar också ledarskribenter fundera över de långsiktiga konsekvenserna av sitt förhållningssätt. Istället betar de av område efter område med sina förslag. Gissar dock att de flesta förespråkarna för statliga insatser inte tycker det vore toppen om staten i framtiden ska ansvara för allt, men de förmår inte knyta ihop säcken tankemässigt. Vill kanske ha kvar jobbet . Deras agerande innebär ett stort hot för vi låter oss indoktrineras av deras ständiga, kanske omedvetna propagerande.

  Gillad av 2 personer

 16. Alexander Svensson skriver:

  Patriks ”gammeldags” värderingar tillhör tyvärr en svunnen tid, idag får ungdomar lära sig att går saker fel är det alltid någon annans fel. Rasismen är populärt.

  Gillad av 2 personer

 17. Maria C skriver:

  Apropå språk och ”språk”:
  En period, för inte så länge sedan, visades det i media diverse reportage om hur förnämligt det var att icke-svensktalande barnaföderskor bistods av en s.k. doula. Tryggheten i att ha tillgång till en person som talar ens språk osv.
  Ungefär samtidigt skulle svenska (även gravt senila) åldringar, enligt samma media, vänjas av med sina rasistiska inställningar till språk, och därmed också vårdpersonal, som de inte begrep.

  Jag förstår (om nu någon skulle komma med invändningar över min jämförelse) ”känslan av utsatthet”, men man kan avstå från att bli gravid, åldras gör vi alla.
  Och jag inser också att en doula kan vara en avlastning för mödravårds- och förlossningspersonal men den orsaken stod det, bland alla superlativer, inte så mycket om.

  Gillad av 5 personer

 18. Bo Svensson skriver:

  Hela rättsordningen handlar om att skapa incitament. – De val som är de fördelaktigaste sett i stort, skall också vara de fördelaktigaste i det trängre perspektivet.

  Skattelagarna skall lyda under samma logik, men de hamnade fel från början och kom att handla om att korpa åt sig av värdeflöden makthavarna trodde sig kunna kontrollera. – Det gör de fortfarande och det finns ingen annan tanke bakom.

  Det dras ner förbannelser över ”social ingenjörskonst” men det är ju vad som behövs för att reda upp i röran.

  Det definitiva skattesystemet: https://www.alternativ.nu/index.php?topic=5417.0

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Jag menade länge, att det räckte med grundskatter men de fungerar ju inte för utpräglat urbana ekonomier utan naturresurser, där produktionen beror på flit och kompetens och inget annat. – De måste alltså kompletteras med något och det jag fann med enbart fördelaktiga styreffekter, var att alla ställer upp med samma tid/år för gemensamma angelägenheter. – Antingen med vad de tjänar då med existensminimum som grundavdrag eller med sin arbetsinsats mot existensminimum. – Busenkel självdeklaration: Ens kompetensnivå uttryckt i vad man kan tjäna in på en vecka.

   Gilla

 19. Laura skriver:

  Visst har pk-ister en klart nedlåtande syn på invandrare. Visst är DN en del av maktkomplexet och definitivt inte intresserade av ”naturmetoder”.
  Ett annat hinder för att lära sig mottagarlandets språk, är själva mängden invandrare. Vilket gör att man klarar sig bra med det egna språket bara.
  Om man skulle tvingas försörja sig själv i det land man har flyttat till och också vara omgiven av värdlandets folk överallt, så lär man sig det nya språket liksom nya seder på nolltid. Vare sig man är barn eller vuxen.
  Sverige har gjort alla fel man kan tänka sig, ifall målet hade varit att hjälpa flyktingar från krigszoner att få skydd här och genomföra en temporär och smidig utökning av antalet invånare. Tills det var dags för dessa att återvända hemåt. Men det var ju aldrig tanken.
  Man har i stället lockat hit för många, för fort och från för annorlunda och svåra kulturer. Från områden som Sverige inte har något som helst ansvar för. Hitlockade med bidrag av politiska skäl. Utan skyddsskäl och därmed också utan tanken att de snart ska kunna återvända hemåt. Immigranter utan vilja och/eller utan att ha lov till eller ens ha idén om att kunna inlemmas och anpassa sig till majoritetskulturen. Att lära sig språket och försöka försörja sig finns ju inte egentligen med i någondera sidans förväntningar. Svenska politiker/aktivister/myndigheter indoktrinerar allmänheten med en nedlåtande offersyn på invandrare för att rättfärdiga ett oanständigt slöseri med svenska skattebetalares pengar och kunna tillåta en skamlig flathet och underlåtenhet inför otrevligt/olagligt/våldsamt beteende. Motiven till att etablissemanget har gjort och gör så är nog flera, men alla går förstås ut på egenvinning och makt.

  Gillad av 2 personer

 20. Aha skriver:

  Språkinlärningen är ett bra exempel på skillnaden mellan medelklass och underklass. Inom medelklassen fokuserar många på att lära sig svenska på egen hand, man flyttar om möjligt till svenska områden, barnen sätts i svenska skolor (sicket uttryck). Underklassen saknar dessa möjligheter, dock saknar de inte möjligheten att på egen hand träna språket. Den ”västerländska naturmetoden”, att ta tag i saken på egen hand ligger dock inte för dem. Där köps det inte några grammatikböcker. Det är sådana attityder eller bristande förutsättningar att förstå en grammatikbok som också gör dem, tillsammans med andra tillkortakommanden, till underklass.

  Om ett land, ett folk är dess värderingar så är en människoklass dess värderingar men också dess förmågor.

  Gillad av 2 personer

 21. .,-.Falsk.,-.Flagg skriver:

  @ Patrik,

  Jag tror att du verkligen vill förstå hur din samtid fungerar och du har gjort en stor insats genom att skapa denna plattform. Men du kommer inte att komma en millimeter framåt så länge du inte är villig att ompröva dina grundantaganden. Det är jobbigt och otrevligt, men det finns inget alternativ.

  ”Själv är jag en stark anhängare av de välorganiserade och framgångsrika nationernas naturmetod, nämligen att den som har ett problem själv tvingas lösa det. De bästa samhälleliga resultaten uppstår i länder där man lyckas mobilisera den starkaste kraft som finns för framsteg och utveckling. Den kraften uppträder när alla berörda människor anstränger sig så mycket de kan för att förkovra sig. Det är magiskt. När detta sker är det som om samhällena lyfte sig i håret. Det är den västerländska modellen. Den litar till den enskilda människans inneboende kraft och styrka.”

  Det här har fungerat för vita, kristna västerlänningar. Det verkar även fungera för asiater, som japaner och koreaner. Men det fungerar INTE för flera andra grupper, t.ex svarta och muslimer.

  Många av araberna som kom från t.ex Algeriet till Frankrike pratade redan franska och deras barn blev definitivt flytande. Dessvärre hade detta noll komma noll effekt. Ghettona i Frankrike är precis lika hopplösa som de i Sverige och så har det varit länge.

  De svarta i USA är, som bekant, flytande på engelska sen länge. Effekten av detta är också NOLL. I princip alla områden med svart majoritet ser ut som förslummade krigszoner och är bokstavligen livsfarliga.

  Både USA och Frankrike har även infört många av de åtgärder som flera skribenter här drömmer om, dvs. hårda tag. Massor av militariserad polis, långa fängelsestraff, etc, etc. Effekten av detta i ghettona är, återigen, NOLL.

  DET SPELAR (NÄSTAN) INGEN ROLL VAD MAN GÖR, DET SOM SPELAR ROLL ÄR VILKA MÄNNISKOR MAN HAR.

  Om man inte accepterar detta helt kristallklara samband, finns det inget hopp alls om att förstå vår samtid. Man är dömd till förvirring. Men, men, ”ignorance is bliss”! Det är kanske trevligare att leva ut sina dagar utan att behöva grubbla på saker som rasism och sexism. Men priset för kommande generationer av svenskar lär bli fruktansvärt högt………

  Utlandssvensk

  Gillad av 7 personer

 22. Hovs_klipphällar skriver:

  Javisst! Och i det här idiotlandet kan invandrare utnyttja GRATIS tolkhjälp i år efter år, och behöver då ALDRIG besvära sig att lära sig svenska!

  Däremot anses det viktigt att barn får undervisning i vad man kallade ”hemspråket”, alltså det språk man talade i deras ursprungliga miljö. Detta är en del av vansinnet. Barn som vill lära sig sitt ursprungliga språk kan göra det hemma, myndigheterna ska inte lägga skattebetalares resurser på sådant!

  Det här är ett mycket sjukt land, och sjukan kodifierades redan 1975, med beslutet om ”Mångkultur”. Följden är att Sverige inte anses ha någon egen kultur värd att bevara, utan bara utgör ett anonymt territorium vilket som helst!

  Makthavarnas politik avspeglar detta synsätt. Men allt fler står upp mot detta vansinne, vilket vi nu ser i att SD blivit det största partiet enligt opinionsundersökningar.

  Alla övriga riksdagspartier är mer eller mindre insyltade i vansinnet — de var med om att starta det redan 1975.

  https://detgodasamhallet.com/2018/03/25/mangkulturbeslutet-maste-upphavas/

  Så här står det i proposition 1975:26:

  Invandrar- och minoritetspolitiken bör präglas av en strävan att skapa jämlikhet mellan invandrare och svenskar. Invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten.

  — Vem som helst kan med några minuters eftertanke inse det absurda och fullständigt dåraktiga i detta resonemang! Men denna förbannade gallimatias godkändes av riksdagen!

  Gillad av 5 personer

  • Elisabeth G skriver:

   Apropå tolkhjälp. En god vän som flyttade till Lettland svarade på frågan om hur lång tid det tog att lära sig lettiska flytande: tre år. Nu hör lettiskan, liksom svenskan, visserligen till de indoeuropeiska språken men det borde inte vara omöjligt för dem från andra språkfamiljer att lära sig svenska inom typ fem år.

   När hemspråksundervisningen (som i dag kallas modersmål!) infördes vill jag minnas att skälet var att barnen lättare skulle kunna tillgodogöra sig övrig undervisning. Logiken förstår jag dock inte.

   Gilla

   • cmmk10 skriver:

    Har för mig, att det också fanns en tanke, att det skulle kunna underlätta återvändande till hemlandet, om även barnen behärskade språket.

    Det var ju inte en naturlag att all arbetskraftsinvandring skulle vara helt irreversibel.

    Gilla

 23. Marita Andersson skriver:

  De måste ”få” lära sig svenska, ”komma” i arbete, ”vi” har misslyckats med integrationen
  osv osv. Dessa ständigt återkommande floskler. Socialism, socialism inget annat än socialism. Jag hakar upp mig på det återkommande påståendet; ”vi” behöver den här arbetskraften (DN) Va, till vad?
  Hur många arbetstillfällen har ”skapats” pga av invandringen?
  Migrationshandläggare, personal på flyktingförläggningar, polis, tolkar, åklagare, goda män, advokater, tandläkare, läkare, övrig vårdpersonal både hemvård och sjukhusvård. Socialsekreterare, dagisfröknar, lärare, extralärare osv osv. Detta är då enbart skattefinansierade arbeten för att ta hand om någon miljon invandrare och deras barn.
  Den privata sektorn växer och behöver arbetskraft för bygg, boende, mat och övrig service. På många områden sänks kraven på den inhemska arbetskraften för att kunna fylla dessa lediga positioner. Vad hade dessa människor arbetat med om inte invandrarna förgyllt vår tillvaro? Om naturmetoden får gälla så hade dessa människor försörjt sig på vanliga arbeten istället för att kunna ”leka kontor” inom socialtjänst o dyl.

  Vad vi behöver nu är återvandring av överflödiga, de som inte kan försörja sig själva. Den skattefinansierade kostymen kommer då att krympa naturligt, men vi kan hjälpa den på traven genom åtstramningar, sänka skatterna och låta människor sköta sig själva i större utsträckning.

  Det kommer aldrig att hända, men det är inte förbjudet att drömma.

  Gillad av 8 personer

 24. Rasism inom äldreboende skriver:

  Det svänger i kurvorna. Här går det undan. I samhällsutvecklingen. Man känner sig som en burkslav. Nya tider, härliga tider. Det var tills nyligen kärleksfullt att låta äldre finnar få ett eget äldreboenden – få vila ut i trygghet med en helfinsk personal. För den som är äldre behöver knyta an till sin historia och bakgrund – med ett liv utan allt för mycket rubbade cirklar. Sådana boende har jag känt till. Och har alltid glatt mig åt. Hänsyn ända in i döden. Att förändra äldres tillvaro är sällan av godo.

  Om svenska äldre på motsvarande sätt skulle vilja ha svensk personal runt sig på ålderns höst skulle det omedelbart ropas på rasism. Det svänger i kurvorna. Man känner sig som en burkslav. Det gäller att hålla i sig när ideologier rasar iväg.

  Numera är det kommunalt eftersträvansvärt att sätta nyanlända på cykel för att besöka äldre med vårdbehov – tvätta deras mest intima delar utan att med ett ord nämna något om kulturkrockar. De nyanlända besökarna inom hemtjänsten behöver inte ens behärska svenska språket. Det ingår rentav i ett större integrationsprojekt. Detta genom att sätta en nyanländ på en cykel för att kommunen skall spar pengar. Staten betalar med +Jobb. Över detta uttrycker Stefan Löfven stolthet. Ofta upprepad i olika sammanhang när initiativ för integration nämns. +Jobb, + Jobb, + Jobb.

  Och för slantarna som sparas in tänker man rusta upp boendestandarden i ett antal utsatta områden. Sparandet ökas på ytterligare genom att många äldreboenden läggs ned av kommuner. Äldre får i ökad utsträckning bo kvar hemma, ända in till dödagar. Äldreboende byggs istället om för att passa migranter. Inget snack om utsatthet för de äldre i just dessa sammanhang. Det svänger i kurvorna. Här går det undan. Det finns allt fler burkslavar. Det gäller att hålla i sig. Bostäder åt migranter istället för till våra äldre.

  En hel kader av migranter cyklar idag dagligen fram i sina +Jobb. Betalt av staten som ett bidrag. Det är idag de allra äldsta som i dagens Sverige utsätts ett samhällsexperimentet. Ett hårresande sådant. Och för de äldreboenden som ändå finns kvar gäller mycket stränga regler. Önskar sig äldre svenskar svensk personal så ropas det fullblodsrasism. Så ända in i dödens väntrum har PK-ismen letat sig. 92- och 96-åringar som dementa rasister. Ett nytt fenomen? Det svänger det i kurvorna. Här går det undan. Det finns allt fler burkslavar. Det gäller att hålla i sig när PK-ismen rattar samhällsmoralen.

  Gillad av 3 personer

 25. Elisabeth G skriver:

  ”får lära sig svenska”. Tja, vem har hindrat dem.

  För övrigt anser jag det vara en rättighet att som svensk i Sverige kunna tala svenska med vårdpersonal. För några år sedan träffade jag en ST-läkare som under de 15 minuter besöket varade lyckades missförstå mig tre gånger. Dessutom var hon arrogant och otrevlig samt, förstod jag, hade ett enormt självförtroende. Något år senare träffade jag en läkare från Iran som talade perfekt svenska med bara en liten brytning. Han var utbildad i Iran och jag tror att han flytt undan islam och därför haft större incitament att lära sig språket ordentligt. Sådana invandrare som han kan jag bara välkomna.

  Gillad av 1 person

  • Dandersan skriver:

   Grattis på namnsdagen Elisabeth!
   Iran har berikat oss i omgångar.
   De som flydde efter att Shan störtades var i regel överklass.
   De som kom senare var i regel underklass.
   De tog med sig sina förmågor hit!

   Gilla

   • Elisabeth G skriver:

    Nej du, Fredrik, där har du tack och lov fel. Min allmänläkare är jättetrevlig, om än lite vimsig. Jag har mött många trevliga och kompetenta läkare men även en del stolpskott. Därför är det så viktigt att det finns möjlighet att välja läkare.

    Gillad av 1 person

   • mktafskum skriver:

    Tja, kanske det är så, där Du bor. Jag har en helt annan erfarenhet av läkare där jag bor ( i ett ”dubiöst och korromperat land med massor med problem”) långt från Sverige.

    Gilla

   • pllay skriver:

    Alla dessa nybakade civilingenjörer står dem inte efter, absurt arroganta, någon har inbillat dem att de är fullärda då de examineras, att de utgör eliten av svensk intelligentia, att de kan gå direkt från universitetet till arbetsledande befattningar.
    Fullständigt odugliga till utvecklingsarbete, samarbete, prioriteringar, konsekvensanalys eller förståelse av enkla matematiska och fysikaliska samband.
    Jag uttrycker mig generellt då skillnaden mot de utbildade före ca 1980 – 1990 är himmelsvid.
    Människor som genom många års arbete lärt sig ödmjukhet och respekt för kollegor och arbetsuppgifter.
    Människor som sprider kunskap och arbetsglädje till skillnad från dessa osäkra korvstoppade strebrar med examen och lön högt över sin kompetensnivå.
    Då de teknologiskt svagaste misslyckats inom RoD går de efter chefsutbildning vidare till ledningsfunktioner, där de tillsammans med bönräknarna krossar företagens teknikbas, utvecklingsavdelning, själ och framtid.
    Någonting har gått fruktansvärt fel med svensk utbildning och industri.

    Gilla

 26. Rolf H Carlsson skriver:

  Från moralisk stormakt till världsmästare i björntjänster – kort sammanfattning av det välfärdsindustriella komplexets gärning. Jag brukar jämföra med de 1,2 miljoner svenskar som utvandrade till USA. Vem tog hand om deras språkundervisning och betalade deras uppehälle om de inte gjort sig anställningsbara?

  Gilla

 27. jörgen skriver:

  Manuellt arbete är direkt prestigenedsättande i den arabiska världen. Bara de socialt absolut lägsta kunde tänkas at göra manuellt arbete. Araber från t.ex. Iraq kommer till Sverige därför att ”alla får lön av staten” utan att jobba. Inte för at jobba. Arbetsfri inkomst höjer prestigen. Den unga manen utan utbildning, utan jobb och därför utan fru och sex, kan nu med stor säker svensk livsinkomst med stor sannolikhet få et avtal med en familj om en fru från Iraq. Eller varför inte flera fruar så småningom.
  Om svenska politiker hade vetat bara det minsta om araber, så hade de vetat at allt de trodde var helt fantastiska illusioner. ”Alla vill jo jobba”, Löfven. Ha, ha.
  Läs en gång klassikern: The Arab Mind
  av Raphael Patai

  Gillad av 4 personer

  • Rune skriver:

   Jo, så är det! Arbeta i fabrik eller med jordbruk har låg status. Däremot att stå i affär och så småningom få en egen affär är hög status.

   Gilla

 28. lookslikeanangel skriver:

  Härom dagen gick jag förbi ett par killar som spelade fotboll.
  Jag stannade och tittade. Det var tydligen jättekul med publik,
  för oj vad de skärpte sig!

  Så, lite feed-back och uppmuntran…..

  Men INTE mer socker till redan diabetessjuka.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.