Patrik Engellau: Statsskick

Patrik Engellau

Av någon anledning – antagligen för att någon betalade mig för det – sammanställde jag för snart trettiofem år sedan en antologi om demokrati. Skriften hette Vad är demokrati och består av utdrag ur texter av stjärnorna på området, till exempel Hobbes, Locke, Platon, Burke, de Toqueville och Lord Acton. 

Min personliga behållning av arbetet var att jag för första gången tyckte mig begripa vad samtiden för det mesta menar med demokrati. Samtiden menar en kombination av den renodlade demokratin, alltså att folket får rösta på ombud som på folkets uppdrag ska styra riket, samt de medborgerliga fri- och rättigheterna som är något helt annat än demokratin i bemärkelsen rätten att utse representanter för maktutövning. I själva verket är fri- och rättigheterna motsatsen till demokratin. Demokratin i sig lägger inga spärrar på överhetens maktutövning. Har överheten väl blivit vald så finns det inget i omröstningssystemet som lägger band på överhetens maktutövning. Men det gör fri- och rättigheterna. Fri- och rättigheterna etablerar en sorts medborgarnas frizoner som de valda ombuden inte får röra. De valda ombuden kan göra en massa saker, men de har inte rätt att inskränka exempelvis medborgarnas äganderätt och yttrandefrihet (i teorin i alla fall).  

Jag drog slutsatsen att fri- och rättigheterna är lika betydelsefulla för uppkomsten av ett gott samhälle som demokratin i bemärkelsen medborgarnas rätt att utse sina styrande ombud. I samband med denna insikt gjorde jag försöksvis observationen att man i Europa, att döma av de europeiska ländernas regeringsformer, koncentrerar sig på demokratin i bemärkelsen rätten att välja ombud medan den amerikanske konstitutionen (och de latinamerikanska grundlagar som i många stycken är kopior den nordamerikanska) mer intresserar sig för fri-och rättigheterna. USAs grundlagsfäder var mer upptagna av hur de valda ombuden skulle förhindras att missbruka sin makt än av att fundera över hur ombuden skulle tillsättas.  

På senare år har det slagit mig att begreppsparet demokrati och fri- och rättigheter nu för tiden inte längre räcker som statsvetenskapligt och politiskt recept för ett gott samhälle. Det finns ytterligare en dimension som västerlandet är fullt medvetet om men under de senaste årtiondena ställt i skymundan, nämligen de medborgerliga skyldigheterna. Medborgarna kan nämligen inte ha några rättigheter utan att någon har skyldigheter, antingen rättighetsinnehavaren själv eller någon annan medborgare. Till exempel kan en medborgare inte ha rätt till barnbidrag om det inte finns någon som har skyldigheten att finansiera barnbidraget.  

Denna insikt är fullt lika banal som den som jämställer demokratin och fri- och rättigheterna i statskonstens panteon. Om vi ska kunna fundera seriöst på vårt samhälle så bör vi upplösa dikotomin demokrati och fri- och rättigheter och ersätta den med triaden demokrati, fri- och rättigheter samt skyldigheter.  

Sverige har förvandlats till ett träsk av ekonomiska rättigheter där statens och kommunernas finanser hotar att fastna och sugas ned. Växande grupper av klienter hos det välfärdsindustriella komplexet är pockande medvetna om sina rättigheter och räknar med att andra medborgare villigt ska bära skyldigheten att stå för notan. I själva verket har de demokratiskt valda ombuden ett slags pakt med dessa rättighetsinnehavare som går ut på att klienterna har rättigheterna och nettoskattebetalarna skyldigheterna.  

Det är därför det inte pratas så mycket om medborgerliga skyldigheter. De valda ombuden vill inte genera välfärdskomplexet och dess klienter. Detta talande tigande går att bevisa. Herr Google ger 156 000 träffar på medborgerliga fri- och rättigheter men bara 86 200 på medborgerliga skyldigheter. En snabbkoll visar att en stor del av skyldighetsträffarna i själva verket handlar om rättigheter.  

Politikerväldet mäter sin storhet i hur många rättigheter det lyckas dela ut till växande skaror av människor på de svenska nettoskattebetalarnas bekostnad. Notan vill man inte tala om.

45 reaktioner på ”Patrik Engellau: Statsskick

  • Den där Fredrik Östman skriver:

   Exakt. Skatterevolt nu! Ansök samfällt om ett friår! Sök alla bidrag som bara går att få! Bilda meningslösa föreningar med föregivet PK-tema. (Men använd dem inte för något provokativt, det handlar om att suga ut pengar!) Sluta göra övertid! Gå ned på deltid! Handla utomlands! Byt varor och tjänster, handla på Blocket! Odla själv!

   Gillad av 5 personer

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   Förutom att dissekera/diskutera vad demokrati är eller kan vara på ett teoretiskt plan, saknas bakgrunden vad demokrati i Sverige i dag står för – ett förhållningssätt som i mångt och mycket har hämtat sin essens i den tyska demokratiska republiken:
   – ett förnekande av den observerbara verkligheten
   – den så kallade fria pressen
   – den så kallade åsiktsfriheten
   – ett påbjudet förhållningssätt – värdegrund/kommunism
   – tillintetgörande av värdegrundens/kommunismens opponenter
   .
   .
   .

   Gilla

 1. lenam skriver:

  En bra journalist som bevakar skattebetalarnas intressen frågar genast hur ska denna reform finansieras? Vilka ska avstå för dessas rättigheter?Det blir alltid luddiga undvikande svar. Som om frågan var oväsentlig, vilket den inte är. Vår svenska värdegrund bygger på skyldigheter och rättigheter. Vi måste bli mer svenska helt enkelt annars fungerar inte mångkulturen, då blir vi utnyttjade.

  Gillad av 1 person

  • Axel skriver:

   Undrar hur många som röstade fram denna regering har ett lönearbete som står för skatteintäkterna.
   Troligvis endast några gamla gråsossar.
   Väljarbasen var den bidragsberoende massan.
   Löfven, undrar om han är stolt över sina bidragsberonde väljare. Skattebetalarna som är kritiska är ju Rasister och Nazister

   Gillad av 1 person

  • PerH skriver:

   Inte undra på att Skattebetalarnas förening skälldes vara det fulaste av fula i MSM under uppbyggnaden av det välfärdsindustriella komplexet, och fortfarande är.

   Gillad av 1 person

 2. fabricerad skriver:

  Finns det någonting som så många av välfärdens förkämpar har så många åsikter om utan att veta nämnvärt mycket om som USA? Visst är det komiskt. Samtidigt är det inte konstigt att USA ofta får utstå skitsnack bakomryggen av självgoda välfärdsriddare eftersom dess konstitution är en utveckling av den europeiska traditionen och skrevs i syftet att skydda individen från makten.
  Nästa gång du möter en välfärdsriddare räcker det att fråga om de hade haft ett bättre liv i en värld dominerad av Nordkorea eller Kuba.

  Gillad av 3 personer

 3. Gibrahil Ortigo skriver:

  Dilemmat är att skyldigheterna ligger gömda under rubriken Demokrati. Du röstar, det väljs, det utses regering, det stiftas lagar. I LAGARNA finns skyldigheterna.

  Jag skulle snarare fokusera på begreppet ”samhällskontrakt” här eftersom det är ett inarbetat begrepp. Det innesluter att man som medborgare både har rättigheter och skyldigheter i ett samhälle. Vi har exempelvis skyldighet som medborgare att följa lagar och göra rätt för oss samt bidra till samhället genom exempelvis att utbilda sig och jobba och genom detta bidrar vi till staten genom arbete och skatt men vi har också rättigheter som staten förväntas uppfylla.
  Samhällskontraktet handlar om denna ömsesidighet. Att båda parter ska uppfylla sin del, att vi ställer upp på staten och staten ställer upp på oss. Rättigheter och skyldigheter.

  Din triad bör då vara:
  – demokrati,
  – fri- och rättigheter
  – samhällskontrakt

  Gillad av 1 person

 4. Göran Fredriksson skriver:

  Statsmakterna lägger mest vikt vid att skattebetalarna uppfyller sina skyldigheter. Men det förutsätter att man är skattebetalare och inte bidragstagare.

  De som nöjer sig med att inte tjäna några pengar, utom svarta, och på så sätt framstår som enbart bidragstagare har inga ekonomiska skyldigheter gentemot det allmänna i Sverige.

  Skattebrott har historiskt alltid behandlats hårdare av statsmakterna än bidragsbrott. Den som bryter mot sina skyldigheter (skattereglerna) behandlas strängare än den som fuskar till sig rättigheter (bidrag). Den obalansen behöver tas bort.

  Gillad av 1 person

 5. Aha skriver:

  Utmärkt resonemang. Ett land, ett folk är dess värderingar. Ett land, ett folk utan skyldigheter har inget gemensamt.

  Tydligen är det så i västvärlden att de som försörjs av andra inte är skyldiga att göra en motprestation för de pengar de får, vilket naturligtvis borde ha varit fallet. Det hade inneburit en tydlig standardökning för envar och alla då det är många som försörjs av andra, allra helst som västländerna fått stora horder av arbetslösa invandrare.

  En gigantisk underlåtelsesynd.

  Gillad av 3 personer

 6. svenne skriver:

  ”Har överheten väl blivit vald så finns det inget i omröstningssystemet som lägger band på överhetens maktutövning.”

  Det finns övertydliga exempel på denna ”överhetens maktutövning” t.ex. införandet av den oansvariga invandringspolitiken efter det att Luciabeslutet hade rivits upp år 1991.

  Grundlagsändringen år 2010 skedde helt och hållet som en uppgörelse mellan ”de rumsrena partierna” utan att väljarkåren tillfrågades, och då handlade det om att vårt EU-medlemskap skulle stadfästas i grundlagen liksom att Sverige skall vara ett mångkulturellt samhälle.

  Även afghanamnestin och försöken till censur av bloggar – som de styrande betraktar som alltför nära sanningen angående landets pågående haveri – är exempel på övergrepp som överhuvudtaget inte har folkligt stöd.

  Den kritik som de styrande, vissa journalister och proffstyckare riktar mot Polen och Ungern är ju löjeväckande då man betraktar förhållandena i Sverige. Kritiken av några länder för att de placerar sin egen befolkning i första rummet är verkligen malplacerad och svår att ta på allvar.

  Gillad av 4 personer

 7. En nation som kroppseget skriver:

  Det föreligger risker även inom de demokratiska mekanismerna. Det kroppsegna kan bli utsatt för attacker. När vi väljer våra ledare måste vi kunna lita till att de vill oss väl. Detta kan med fog ifrågasättas idag. Vad kommer fler mord, skjutningar, misshandel, rån, mänsklig förnedring och korruption att leda till när logaritmer dra iväg? Annat än som hot för en hel nation. Fri migration i ett nötskal.

  Samordning och styrning är lika gammalt som livet självt. Först uppstod isolerade celler ur en kemisk soppa. Inom dessa enskilda protoceller etablerades biokemiska fabriker, som sattes att värna över deras överlevnad och fortbestånd. Och sätten att överleva vidareutvecklades. Ett var att bilda större kolonier av samarbetande celler. Det har skett många gånger under livets gång. Svampar samarbetar. Växter samarbetar. Även bakterier samarbetar. Och en människa består av miljarder samarbetande celler, alla i funktion för just din överlevnad. Som inte är garanterad. Vid brister i kommunikation cellerna emellan uppstår lätt cancer och autoimmuna sjukdomar. Där det egoistiska tar över, eller ett försvar fallerar.

  Dessa mekanismer skiljer sig inte nämnvärt från försvaret av en nation. Självskadebeteende är varken bra för en kropp eller nation. Att styra över en nation eller kropp kräver upprätthållet ansvar för miljoner av celler eller individer, samordnade till en helhet. Den styrande makten får inte ge sig på kollektivets kropp. För att tysta de mångas röster. För då sätts självskadebeteendet på förarplats.

  Idag har vi en Statsminister som tar Katerina Janouch i örat för att tysta hennes rätt att fritt få kommunicera. Och en Justitieminister som besöker Google för att strypa det fria ordet. Båda två destruktiva yxhugg vid demokratins rot.

  Om yttrandefriheten hade fått fungera som det var tänkt, hade aldrig Sverige hamnat så nära ett stup. Cellers underordning för helheten får inte betecknas som farlig nationalism. För frihetlig kommunikation måste ingå i varje samhälles immunförsvar, om det skall betecknas som demokratiskt. Och inga individer tystas eller toppridas som idag. Med följden att hela nationen hotar att falla samman.

  Gillad av 1 person

 8. Maria C skriver:

  ”Demokrati är att man får göra som man vill.” Det hävdade flera av mina assyrisk/syrianska elever i Södertälje för trettio, fyrtio år sedan.
  Några av dessa elever blev sedermera prominenta medlemmar av det s.k. Södertäljenätverket.

  Gillad av 5 personer

 9. tom crean skriver:

  Måste man verkligen uppfinna den djupa tallriken igen? De gamla grekerna tänkte ju länge över detta. Var det inte så att Aristoteles tänkte sig demokrati tillsammans med en slags filosof-kungar som kontrollerades av en upplyst aristokrati? Denna kunskap, tillsammans med att människan är skapad till guds avbild vävdes in i USAs konstitution. Finns det något bättre dokument om friheten skall vara så stor som möjligt? Även USAs konstitution är nu under attack från vänstern, de ser inte poängen med varken friheten eller att alla är skapade till guds avbild, man jobbar hela tiden på att skruva tillbaks tiden till före antiken och kristendomen, till despoti och tyranni. Den amerikanska konstitutionen knakar i fogarna pga vänstern men håller än. Ta till exempel det man ofta talar om ”checks and balances” för makten, att de viktigaste med ett styre är att det BEGRÄNSAS.

  Så jag känner mig inte alls övertygad om ovanstående, då insikten om att statens makt måste begränsas inte finns, då vi har motsatsen till filosof-kungar och upplyst adel, vi har kakokrati och malokrati istället för meritokrati och grekernas naturliga lag eller gud som moraliskt överhuvud. Att i denna situation tala om att vi skall ge staten i uppdrag att utkräva MER skyldigheter kommer bara att slå bakut, det blir garanterat mer skyldigheter för oss arbetande svenskar. Det är dessutom bara ännu en utopi, för fienden styr. Innan fienden kastas ur sadeln kommer inget att hända. Låt oss fokusera på det.

  Gillad av 7 personer

 10. Rutger skriver:

  Gällande utdelade rättigheter så gäller det inte sjukvården, personlig trygghet mot brott, landets försvar och åldringsvården.

  Det styrande poltikerväldet är kort sagt mer än villig att göra allt, utom att uppfylla sina grundläggande kärnuppgifter. Men politikerväldet skulle mycket väl kunnat lägga allt sitt krut på ovan uppgifter och ändå ha legitimitet för att kräva befolkningen på mer pengar och inflytande.

  Detta visar för mig att det finns en agenda vid sidan om att få mer inflytande och det är globalismen. Därför hatar sjuklövern det nationalistiska SD, liksom tex Ungern och Polen.

  Globalisten åsidosätter alltid sin egen befolkning medan nationalisten handplockar den globalism som gynnar landet.

  Gillad av 1 person

 11. Den där Fredrik Östman skriver:

  ”Herr Google ger 156 000 träffar på medborgerliga fri- och rättigheter men bara 86 200 på medborgerliga skyldigheter. En snabbkoll visar att en stor del av skyldighetsträffarna i själva verket handlar om rättigheter.”

  Den analys du presenterades var vanlig på sjuttio- och åttiotalet. Enligt denna modell arbetade till exempel SAF, kampanjen Fri företagsamhet (*) och Moderata Samlingspartiet under Ulf Adelsohn. Den avfärdades av svenska folket i ödesvalet, systemskiftesvalet, 1985. En bekräftelse av resultatet i ödesvalet och systemskiftesvalet 1932.

  De siffror du presenterar skall säga oss att denna ansats misslyckades. Den skall inte prövas igen. Vi behöver ett nytt angreppssätt.

  Min analys ser ut på följande sätt: De fri- och rättigheter du beskriver är ett barnsligt försök att fanstiera om vad som skulle behövas för att förhindra att totalitarismen, som är uppenbart latent i socialismen och mindre uppenbart latent i liberalismen, tager över en demokrati och en rättsstat. Men det var för lite. Totalitarismen kom ändå. När totalitarismen, som i dagens Västeuropa, har etablerat sig, så är fri- och rättigheterna bara kvaitationsbubblor som imploderar lika snabbt som de genom undertrycket uppstår. De förhindrar inte att vi är under vatten. Vad vi behöver är statliga rättigheter: En uttömmande lista på precis allting som staten är tillåten att göra och bestämma över. I stället för att snappa efter kavitationsbubblor medan politikerväldet waterboardar oss, så skall vi med nöja fiska fula fiskar ur den blanka lilla politikdammen i ett hörn av vårt samhälles trädgård, där luften är frisk och hög.

  (*) Denna sida meddelar att Fri företagsamhet numera är ett avslutat kapitel för Svenskt Näringsliv. Vem hade anat det? https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/avslutade/fri-foretagsamhet/

  Gillad av 3 personer

 12. Erik Sandewall skriver:

  Det är en bra observation att vi använder ordet ‘demokrati’ för kombinationen av den demokratiska beslutsprocessen och friheterna/rättigheterna, eller samhällskontraktet. En läsvärd artikel i sammanhanget är ‘The Rise of Illiberal Democracy’ av Fareed Zakaria år 1997 (https://www.foreignaffairs.com/articles/1997-11-01/rise-illiberal-democracy) där han observerar dessa två aspekter och inför begreppet ‘illiberal democracy’ för ett system som tillämpar beslutsprocessen men inte de liberala friheterna/rättigheterna, och som inte heller begränsar statens maktutövning t ex med en konstitution. Termen låg i skymundan i många år men har ju populariserats av Victor Orbán.

  Gilla

 13. Bo Vestin skriver:

  Eftersom det finns budgetar, bör man – om någon vill ha mera pengar eller lägre skatt – kunna svara på fråg: ”på bekostnad av vad?” Det kommer ju inte med automatik in mera pengar i systemet. Det stiftas oändligt många lagar, men hur många tas det bort? Ingen kan ha koll på allt detta. Därför behövs förenklade och överblickbara lagar. Som vanligt folk förstår.

  Gillad av 1 person

 14. Sixten Johansson skriver:

  Både samhällsvetarna och folket bör granska och dra lärdom av att Sveriges misslyckade statsskick har frambringat en oduglig, hjärntvättande och samhällsdestruktiv härskarklass, som kunnat avhända sig allt normalt vuxet ansvar och omdöme. Hur kunde denna kartellisering och hegemoniskt feminfantiliserade tankevärld och praktik uppstå? Hur skulle dagens demokratur kunna avskaffas? Vilka grunder borde ett säkrare och bättre statsskick bygga på för att förhindra liknande katastrofala följder?

  Min spontana reflektion blev att de två viktigaste nivåerna måste separeras och definieras tydligt och deras inbördes relation sedan bestämmas lika klart:

  Den basala nivån är folket, alla de medborgare som bildar ett samhälle bl a genom att fastställa vissa friheter och ofriheter, rättigheter och skyldigheter sig emellan.

  Nästa nivå är ledningsfunktionerna, ledarna, de offentliga chefstjänsterna; hur valet och avskedandet av dem ska gå till; deras befogenheter. Dagens härskarklass blev extremt destruktiv, för att den sög upp politikens, förvaltningens, medias, hela etablissemangets ledningsfunktioner och blandade allt till en babbelistiskt ideologiserad, obegränsat osalig röra.

  Det tredje som behövs är ett klart formulerat samhällskontrakt, som reglerar förhållandet mellan folket och ledningsfunktionerna. Där bestäms t ex skatteuttagets gränser och utformningen av rättsapparaten, vars huvuduppgift blir att bistå folket vid de tvister och brott som medborgarna själva inte klarar av att hantera.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   ”Vilka grunder borde ett säkrare och bättre statsskick bygga på för att förhindra liknande katastrofala följder?”

   1: Personval, – man skriver ett namn på en kandidat på valsedeln (med en kod som kan avläsas automatiskt) eller så har väljarna kanske ett antal röster att fördela på olika kandidater. – Skattemedel för underlättande av de valdas fullgörande av sitt uppdrag fördelas på de dolkvalda i proportion till hur många röster de fått.

   2: Makten över skattemedlens fördelning över skattefinansierade ändamål skall vara den individuelle skattebetalarens och vilken andel av folks samlade bemödanden som skall ägnas gemensamma angelägenheter (skattetrycket) kan också med fördel lämnas åt skattebetalarna, varvid rösternas styrka skall bero på inbetalt belopp.

   3: Yttrandefriheten skall säkras betryggande via nivån på vad man kan råka ut för, om man tar initiativ för att begränsa samhällsdebatten.

   Gilla

  • Lars skriver:

   Ja man undrar… kanske en lösning är en första kammare med direktvalda senatorer med specifika rättigheter och skyldigheter och ansvarsområden och mandatperioder som inte sammanfaller med riksdagsvalen och samtidigt minska antal riksdagsledamöter i andra kammaren?

   Men hur ska ansvarsområden, skyldigheter och befogenheter specificeras?

   En annan fråga är ju statsmedia, om de inte ska styras av ett fullmäktige med representation från samtliga riksdagspartier. En annan utnämningssystemet av domare och strikta gränser mellan advokatsamfundet, myndigheter och statliga ämbetsverk. En tredje borttag av partistöd och föreningsstöd och stöd religiösa samfund och andra former av stöd/bidrag till privat konsumtion som idrottsrörelsen, kulturen mm. Krav på den demokratiska processen i partier med utseende av kandidater och provval. Generellt frågan om politisering av utnämningar av verkschefer. Revision av myndigheter, verk, universitet, skolsystem mm.

   Jag håller med om att frågorna du tar upp är väsentliga. Jag tog upp några områden i all hast.

   Gilla

 15. ERROL skriver:

  Om Engellau hade haft förmågan att skilja mellan positiva och negativa rättigheter, så skulle sannolikheten öka för att slippa läsa formuleringar som att: ” i själva verket så är fri- och rättigheterna motsatsen till demokratin”.

  De fundamentala negativa mänskliga fri- och rättigheter som upptas i rättighetskatalogen i RF,
  negativa mänskliga rättigheter; i betydelsen rätt från ingripande av statsmakten, utgör på intet sätt motsatsen till demokratin, tvärtom är de djupt förenade med demokratins själva väsen och utgör ett fundament för förverkligande av demokrati i praktiken. Utan yttrandefrihet och utan skydd ifrån godtyckligt förvarstagande av staten (Kina), och utan organiseringsfrihet så kan demokratin inte förverkligas. De negativa mänskliga fri- och rättigheterna är inte motsatsen till demokrati – de är förutsättningarna för demokratin.

  Det är patetiskt att läsa en borgerlig debattör som klumpar ihop negativa och positiva rättigheter helt godtyckligt och som inte tycks förstå de negativa rättigheternas oundgängliga värde. Oreglerat majoritetvälde är inte demokrati, det är nonsens att som Engellau påstå att demokratin i sig inte lägger några band på de valda företrädarnas maktutövning. Demokratin som begrepp kan inte reduceras till ett mekaniskt röstningsförfarande; i den stund som majoriteten bryter mot fundamentala demokratiska rättsprinciper så upphör demokratin att existera.

  Det är förvisso sant att de positiva rättigheterna; rätt till olika former av understöd från staten har förökat sig betänkligt. Omfattningen av välfärdsstatens åtaganden är dock en i allt väsentligt politisk fråga, vars regleringar återfinnes i vanlig lag och vars nivåer inte är absoluta, denna diskussion vinner ingenting på en förfelad och ytlig diskussion av demokrtibegreppet och det statsrättsliga fundament som olika (negativa) rättigheter utgör.

  Gilla

  • olle reimers skriver:

   För det första missförstår du till etthundra procent vad Patrik skriver. Han skriver tydligt att fri-och rättigheterna är till för att lägga restriktioner på de valda ombudens maktutövning!

   Du har troligen också som socialist missuppfattat vad demokrati är. Det är inte en majoritets rätt att styra över minoriteten som har blivit fallet i aölla socialistiska stater.

   I själva verket är – om man drar ut konsekvenserna av Patriks budskap – demokrati folkets rätt att få styra sig själva; vare sig det sker genom valda ombud eller ej.

   I själva verket är kärnan av demokratin att staten ska ha ett minimalt inflytande. Frågan ska ALLTID ställas om detta område behöver valda ombud för att kunna hanteras.

   Med teknikens hjälp kan de allra flesta samhällsfunktionerna verkställas genom frivillig samverkan mellan människor utan omvägen genom valda ombud.

   Statens funktion borde således i allra första hand vara legislativ och med så få begränsningar som möjligt vad gäller frivillig samverkan.

   Problemet som vi alla i Sverige ser är att när staten börjar ta på sig uppgifter blir det mest bara elände på olika plan: inkompetens, korruption, försämrad funktionalitet.

   Gilla

   • ERROL skriver:

    Du förstår inte skillnaden mellan negativa och positiva rättigheter. Jag är uppenbarligen inte socialist då jag kritiserar Engellau för att inte tydligare göra åtskillnad mellan olika typer av rättigheter enligt vedertaget mönster. Om jag som liberalkonservativ vill se ett tydligt äganderättsskydd i Regeringsformen så ligger det rättspolitiskt knappast i linje med att vara socialist, det är tvärtom motsatsen till socialism.

    Engellau förfasar sig med rätta över den okontrollerade tillväxten av rättighetslagstiftning i välfärdsstaten men blandar felaktigt ihop denna iakttagelse med en slarvig betraktelse över konstitutionell rätt. Faktum är att huvuddelen av svensk rättighetslagstiftning (positiva rättigheter) återgår på vanlig lag, som således en tillfällig majoritet i riksdagen kan avveckla eller reformera. Dessa rättigheters vara eller inte vara handlar alltså inte om statsskicket i egentlig mening, då dessa rättigheter till övervägande del inte är grundlagsskyddade.

    Det har på goda grunder varit en medveten borgerlig rättspolitisk grundsats att aldrig medverka till att skillnaden mellan, för demokratin oundgängliga, negativa rättigheter, som äganderätt och yttrandefrihet, jämställs med och sammanblandas med positiva rättigheter (fri dragningsrätt på statskassan), som inte är oundgängliga för demokratin, utan är uttryck för olika politiska utgångspunkter.

    Gilla

 16. p kohlin skriver:

  Medborgarnas skyldigheter i ekonomiskt avseende (skatter) ses som implicita, självklara. Wigforss startade detta.
  Medborgarnas skyldigheter i andra avseenden: mentalitet, hur bete sig mot sig själv och andra (konservativa, kristna, svenska gamla förhållningssätt) försvann mer och mer generation efter generation.
  Fri- och rättigheter i lagar uttnyttjades från 1932 till att bli framförallt det offentligas rättigheter, först med en medpart av befolkningen som stödjande i ”fria” val. Sedermera urartade friheterna pga att de gamla värderingarna ersattes av de som förstärkte det offentliga. Ett moras blev följden och det lever vi i nu.
  När jag ändå är på tråden, lite off topic: grunden för landets (tidigare) snabba ekonomiska utveckling 1870–1970 beror i hög grad på några hundra entreprenörer (uppfinnare/innovatörer m fl) varav många kom från andra europeiska länder (England, Skottland, Tyskland m fl). I ekonomisk historia nämns sällan detta fåtal som ju är hjältarna! I skolan nämns de knappt idag.

  Gilla

 17. Bo Svensson skriver:

  Folkmakten är en sak men på de flesta håll är ju folken som skulle ha makt, blandade om varandra och där kom demokratin att handla om vilka som lyckades bli flest eller starkast.

  Hur ett långsiktigt hållbart system för folkens självbestämmande skall organiseras, tyckte jag mig hitta begrundande M Ö. – Och fungerar det där, fungerar det överallt.

  Konflikterna där och överallt annars handlar om begränsade och eftertraktade resurser och upplöses genom ett regionalt grundskattesystem: Avgifter på täkt och hävdande av begränsade resurser på nivåer ägnade att anpassa efterfrågan till tillgången och intäkternas fördelning på befolkningen enligt principer som gynnar återhållsam förökning.

  Och så måste alla ha någon ekonomisk garant så att betalning kan utkrävas för våldsdåd.

  Befolkningen må sluta sig samman i solidariska gemenskaper efter etnisk tillhörighet eller efter andra kriterier, – bilda klubbar med klubbavgifter (skatt) som man erlägger för fördelar man bjuds på som medlem. – Där kommer ens ”mänskliga rättigheter” in i bilden i den mån man bjuds på sådana i den klubb man ansökt om medlemskap i och accepterats av som medlem.

  För man har inte fler rättigheter än dem man bjuds på av de produktiva och kompetenta.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Man kan ju tänka sig mänskligheten som en sorts överordnad flock som man erkänner rätt att ställa krav på de folk (klubbar) som skall accepteras som civiliserade medlemmar att tas på allvar och där får man vara noga med att kraven är genomtänkta och inte så vidlyftiga och svamliga att de kan avfärdas som nonsens.

   Gilla

 18. Håkan skriver:

  Tror PE gör ett misstag när han buntar ihop fri- och rättigheter. Friheter (varandes s.k. negativa friheter) kostar inget, de bara finns där om ingen förhindrar det, exv yttrande-, religions- eller näringsfrihet. Rättigheterna (s.k. positiva friheterna), exv. rätt till skolgång, semester, sjukvård, etc. kommer alltid med en kostnad.

  Gilla

   • Lars skriver:

    Logiskt sett dvs skyldigheter är definierade, men praktiken är inte vad den borde vara inom den sk demokratin. Det är vi kanske överens om? Det handlar ju om något annat nämligen det politiska och mediala systemet som jag ser det dvs hur väljs och övervakas dessa politiker och ledningspersoner inom offentlig verksamhet.

    Vet man inte vad man röstar på utan endast väljer utifrån floskelapparaten så blir det väl som i Sverige?

    Gilla

 19. Istvan Benes,Prag. skriver:

  Patrick glömmer att nämna ett betydelsefullt faktum rörande denna problematik och det är att det i rättighetskrävandet i dårhuslandet Sverige görs skillnad på ”kreti-och-pleti” å den ena sidan som oftast består av utrotningsdestinerade etniska svenskar och på den andra sidan medlemmar av den sk ”nyadeln” eller om så vill ”EU-bosättarna” eller mer provokativt uttryckt ”invasionssoldaterna och deras anhöriga”.En etnisk svensk som kräver sina rättigheter avfärdas med stor sannolikhet med en näsknäpp och åsätts kanske till och med munkavel och publiceringsförbud.En privilegierad ”nyadlig” eller ”legitimerad EU-bosättare” blir med all sannolikhet synnerligen fjäskad inför och får genast sina rättigheter tillgodosedda med råge.Detta kan intygas av dem som på nära håll sett hanteringen av dessa rättighetsfrågor exempelvis på socialbyråerna ,där det sedan rätt lång tid tillbaka faktiskt i praktiken finns två sk ”normer”:en mindre och spartansk för etniska svenskar och en nästan storslaget generös för sk ”EU-bosättare”.Och även här kommer vi till en mycket väsentlig punkt som helt missats av Patrick nämligen den att EU-makten i Sverige medvetet gynnar och göder ett för skattebetalarna mycket kostsamt rättighetskrävande helt enkelt eftersom det gynnar det övergripande mål som EU-makten i Sverige har-ett mål som innebär ett relativt sätt försvagande av den etniskt svenska befolkningens ställning visavi den väl i huvudsak muslimska EU-bosättarbefolkning.”Vi håller på att byta befolkning i Sverige nu” ,som en uppriktig kommunal tjänsteman i Filipstad helt riktigt påpekade.Alla och allt är naturligtvis lika i det idiotiserade och av febril PK-hets besatta dårhuslandet Sverige,men några är mera lika än andra.Och ytterligare några är mest lika och sitter i likriktningskommittén i riksdagen.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.