Richard Sörman: Äntligen vaknade den bildade borgarklassen

Richard Sörman

Den fina bildade borgerligheten i Sverige har haft svårt att ta ställning mot immigration och mångkultur. Den har stängt in sig i ett elfenbenstorn och vägrat kritisera de djupgående demografiska och kulturella förändringar som under tio år har skett i vårt land. Men plötsligt häromveckan vaknade man till. Kaffet sattes i halsen. Håret reste sig i nacken. Vad hade hänt? Jo Antiken skulle bort från skolundervisningen.

Den 15 maj i år publicerade jag en artikel här på Det Goda Samhället med titeln ”Den fina borgerligheten måste våga ta i immigrationsfrågan”. Med utgångspunkt i ett seminarium arrangerat av Axess med temat ”Konservatismernas återkomst” beklagade jag mig där över den bildade och förment konservativa borgerlighetens passivitet inför Sveriges just nu pågående demografiska och kulturella förändringar. Jag ställde mig bland annat undrande till ”den märkliga övertygelse om alltings beständighet som framskymtar när borgerliga intellektuella talar om ”Sverige” eller om ”vi i Sverige”. Det är som om tiden stått still sedan 1960. Sverige bara finns där av sig självt, som en självklarhet; ingenting har förändrats, nation och kultur har aldrig ifrågasatts.”

Artikelns huvudsakliga frågeställning var egentligen vad som skulle kunna få denna slumrande borgerlighet att vakna ur sin passivitet. Nu har vi ett halvår senare fått svaret. Antiken! När Antiken (och som det sedan visade sig kristendomen och nationalsången och jag vet inte vad) skulle försvinna från grundskolans läroplan vaknade man äntligen till.

”Va? Ska inte svenska skolbarn lära sig något om vår historia längre? Allt började ju med grekerna och romarna! Ska inte kristendomen ha en särställning i religionsundervisningen? Får man inte tala om Stormaktstiden längre? (Det ska tydligen kallas ”Östersjöväldet” i den mån man ska tala om 1600-talet överhuvudtaget.) Och våra kända psalmer, ska inte de sjungas längre? Och nationalsången, ska den utgå från musikundervisningen?”

Hallå kära bildade akademiker som under två decennier har stått och bräkt om ”liberalism” och ”anständighet” och den ”farliga nationalismen”. Är det dags att vakna nu? Trodde ni verkligen att vi skulle få ha vår kultur, vår historia och identitet ifred? Förstår ni inte att det omstöpande av grundskolans läroplaner ni nu kritiserar bara är en liten del av ett större projekt som i sin helhet syftar till att riva ned allt som har med kultur, identitet och skillnader mellan vi och dom att göra?

Men det är bra att ni reagerar. Förändringen sker nämligen stegvis. Det är en fortgående process. Allt mindre betydelse ges åt det som har med vår egen kultur, vårt eget ursprung att göra. Istället ska skolan förmedla samtidshistoria och ”förståelse” det vill säga ideologisk skolning med utgångspunkt i Västerlandets orättfärdiga moderna historia (kolonialism, Andra världskriget, miljöförstöring). Till viss del sker det också omedvetet. Det är inte så att alla tjänstemän på skolverket förstår innebörden av vad det gör. De bärs fram av en tidsanda som de inte kan distansera sig till. Men det sker ändå.

Att Antiken försvinner från historieämnet (nu har just det förslaget dragits tillbaka) och att kristendomen ges mindre betydelse i religionsundervisningen är inte mindre absurt än att svensk kultur får ge plats i det svenska samhället för mångkultur. Det är egentligen fullständigt logiskt. Och hur kan ni tro, kära bildade akademiker, att kunskaper i vår svenska eller västerländska kultur ska ha samma värde och funktion i ett samhälle som inte längre premierar det svenska och det västerländska? Har ni tänkt er att skolan ska vara en isolerad oas där allt fungerar precis som förut?

Jag har sagt det förr och jag säger det igen: Den svenska bildade borgerligheten får skärpa till sig. Släpp på er så förlamande präktighet och ta tydlig ställning för ett svenskt och västerländskt Sverige. Och det handlar inte bara om vad barnen ska lära sig i skolan. Det handlar om att öppet våga bryta med den förödande liberalism som i dess samtida version konsekvent har förnekat värdet av historia, ursprung och identitet.

Många liberaler börjar nu tveka. De börjar kalla sig liberal-konservativa, och det är väl bra. Men här duger inga halvmesyrer. Våga tala om Sverige, om svensk kultur, svenska traditioner. Våga tala om Västerlandet, om västerländsk kultur och västerländska traditioner. Och försök att överge den så endimensionella tanken att öppenheten mot det främmande skulle utgöra själva kärnan i det västerländska tänkandet. Det faller på sin egen orimlighet. Västerländsk kultur kan säkert beskrivas som en öppen eller öppensinnad kultur. Men den öppenheten förutsätter naturligtvis integritet och tydliga gränser. Den förutsätter den faktiska existensen av en västerländsk majoritetskultur som sätter tonen på ett eget territorium.

Det är alltså ingen naturlag, kära borgerlighet, att svenska skolbarn ska få ta del av vårt antika och kristna kulturarv i skolan. Det förutsätter att vi står upp för vår kultur och att vi har en befolkning som identifierar sig med vårt antika och kristna kulturarv.

100 reaktioner på ”Richard Sörman: Äntligen vaknade den bildade borgarklassen

 1. Skarprättarn skriver:

  Kristendom ska i undervisningen behandlas som vilken annan förlegad historisk ideologi som helst. Det är en helt annan fråga än antikens plats i historien. Det förra är en välgärning, det senare en katastrof.

  Gillad av 1 person

  • Ga Ort skriver:

   Vi ska inte förstå historien.
   Inte förstå hur vårt samhälle växte fram.
   Kristendomen och dess värderingar hade det verkligen någon betydelse för vår europeiska kultursfär? Att vi var kristna i 1000 år i Sverige ska vi bara beklaga, för nu vet vi ju bättre.
   Nu är vi materialister och individualister och det är den modernaste och bästa ideologin.
   Ja. Bibeln är faktiskt bara en icke LGBTQ-certifierad patriarkalisk ballast! Bort med sånt”
   Vi i Sverige behöver med Skolverkets hjälp göra plats i kursplanerna för sådant som genuskunskap, utanförskap, jämlikhet, sexualitet och relationer. Det är de redskap som behövs för att förstå vårt moderna samhälle.

   Gillad av 3 personer

   • Skarprättarn skriver:

    Jo, vi ska förstå historien, speciellt hur organiserad religion växte fram i Mesopotamien och senare förgrenades i exempelvis judendom, kristendom och islam. Det är av det skälet de första civilisationerna och antiken är så viktiga i undervisningen, för att förstå var vi kommer ifrån.

    Man ska förstå de mekanismer som gjorde att kristendom växte fram, men däremot finns ingen som helst anledning att lära ut vad en ”sakristia” är eller att sjunga psalmer. Det är inte undervisning utan religiös gromning.

    Exempel på kristna teser kan förläggas till ett helt nytt ämne filosofi, där livsåskådningar studeras generellt. Det är då av samma vikt att känna till lotussutran som fader vår.

    Att barn inte ska grommas i en bronsåldersreligions teser medför i övrigt inte att de ska indoktrineras i vänsterliberal ideologi eller utsättas för sexuella experiment.

    Gillad av 3 personer

   • Klas Göran skriver:

    Det Skarprättarn kritiserar har inte lärts ut i svenska skolor sedan 60-talet. Ingen vill ha tillbaka detta.

    Men att lära sig kristendomens historia och innehåll är nödvändigt för att förstå europeisk historia.

    Är Jesus kristendomens profet på samma sätt som Muhammed är islams profet? Vad var avlatsbrev? Vad är skillnaden mellan katolicism och protestantism? Mellan katolicism och ortodoxi? Vad är den organisatoriska skillnaden mellan kristna ”kyrkor” och islam?

    Utan att kunna svaren på dessa frågor förstår man inte viktiga aspekter av vår samtid.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Det finns ingen förgrening i judendom, kristendom och islam. Kristendomen uppstod ur judendomen som korrektiv till de problem som kommer sig av predestinationsläran. (Det är dags igen!) Men islam är på inget som helst sätt besläktad med dessa två religioner. Förbindelsen mellan Hammurabis religion, Ramses religion och judendomen känner vi knappast till i detalj.

    Att du inte blandade in zoroastrismen när du ändå höll på med löjliga dissociationer och halmgubbekrig! Pah!

    Gillad av 3 personer

   • Skarprättarn skriver:

    Bröstman, Jesus är så att säga inte den förste att uppstå på den tredje dagen, utan det är en Ur-gammalt (pun intended) historia i regionen (Inanna / Dumuz)… halva judendomen och en fjärdedel av kristendom är sumeriskt, babyloniskt och assyriskt arv.

    Islam är på samma sätt ett amalgam av lokala traditioner och judendom/kristendom. Alla religioner i den regionen, inklusive zoroastrim, bygger på ctrl-c-ctrl-v,

    Gillad av 1 person

  • tc skriver:

   Jaha Skarprättarn, och hur tycker du det går så långt? Inte nog med att anti-kristna aktivister tagit över genom att använda religionens ytligaste attribut utan man har i vakuumet efter kristendomen också bjudit in dess historiska fiende. Vakuum kan inte upprätthållas.

   Gillad av 6 personer

   • thomasdentredje skriver:

    Jag vill påstå att något religiöst vakuum inte funnits sen Gustav Wasa. Att sedan den mest imperialistiska och våldsammaste religionen av vänstern inbjudits till politiskt inflytande i Sverige är bortom fattningsförmåga. Den religionen är fiende till alla andra religioner och framförallt vår sekulära demokrati.

    Gillad av 5 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Ja, det är en precis analys. Det är hela tiden samma ”om bara” motiverat med en dumdryghet, pompositet, uppblåsthet, som betraktar livet utifrån från en fast punkt utanför universum, som ett sällskapsspel, utan att inse att man själv är en del av skeendet, av den bindande och hämmande gemenskapen (Tönnies). Ständigt intager man en position mellan samtliga faktiskt företrädda och aktivt upprätthållna åsikter, så att man aldrig kan ha fel (postmodernism). Man är alltid ett inkrement åt sidan och undgår all kritik. Man står för inget och därmed för allt. Man vägrar sveda i eget skinn. Allt detta har den fisförnäma liberalismen gemensamt med resten av vänstern.

    Gillad av 4 personer

   • Skarprättarn skriver:

    Höstman, ateist är inte samma sak som postmodernist, även om postmodernister också kan vara ateister. Jag har min fasta och oomkullrunkeliga punkt i klassisk liberalism, som jag ser som väsensskild från vänsterliberalismen. Jag behöver inte gud som hypotes för att få ihop min världsåskådning.

    Gillad av 1 person

   • tom crean skriver:

    Jag blev så upprörd när jag insåg vad detta var för figurer men varför förvåna sig? Allt mer handlar detta om att identifiera vilken sida man står på, det finns bara två. Man tackar för klargörandet och illustrationen av aktivisternas taktik. Det är ju ändå verkligen trist, att de inte helt enkelt är där, och inte här.

    Kanske i en framtid man kan ordna det så att alla som vill leva som argumenteras ovan kan göra det, finansierat av bra människor men med endast enkel biljett möjlig.

    Gillad av 2 personer

  • Jan Hyllengren skriver:

   Såväl antiken som kristendomen är underbara att studera och kan ge den nyfikne många aha-upplevelser. Synd om skolbarnen inte ens får en hum om detta. Men det är klart att i en postdemokrati och postmodern värld ska skönhet och sanning inte existera…
   Kristendomen är emellertid själva grunden för vår västerländska civilisation. Den bygger vidare på antikens erfarenheter av världen och sammanhangen. Alldeles särskilt Aristoteles etik. Som är en filosofi för att leva ett meningsfullt liv. Detta tillsammans med en kristen övertygelse om att sanning och rättfärdighet faktiskt existerar har lagt grunden till våra lagar, seder, påverkat konst och litteratur.

   Kristendomen har också varit det hinder som olika ateister, nazister, marxister och andra måste nedkämpa för att kunna bygga sin ”goda” utopi. Hur den nu än ser ut.
   Därför har präster måst förtalas, kyrkor förstöras, troende människor förföljas och nådens religion har jämställts med islams grymma och dogmatiska lära.
   Kristendomen är det kitt som kan rädda vår västerländska civilisation än en gång. Dagens urvattnade mångkultikyrka är däremot mycket av en parodi av sig själv.

   Gillad av 5 personer

   • Skarprättarn skriver:

    Det där är trams som kristna alltid framhåller, men som inte innehåller ett korn av sanning. Kristendomen var antikens dödgrävare, och det var först när dess grepp släppte som man återupptäckte det klassiska arvet och vidareutvecklade det. Tusen år av vettlöst mörker är så att säga inget att vara stolt över.

    Våra lagar har absolut ingenting med kristendom att göra, utan bygger mer eller mindre uteslutande på romersk lag (före dess cancerogena slutstadium som kristen teokrati) och föregångare från Hammurabi och framåt, plus en del vikingarv i vårt land.

    Man kan notera att det var ”islams grymma lära” som förvaltade och utvecklade det klassiska arvet medan den europeiska teokratin förföll i pogromer, häxbränningar, judegator, inkvisition och annan misär.

    Gillad av 3 personer

   • Jan Hyllengren skriver:

    Rekommenderad läsning för kulturrelativister är dagens Ledarsidorna där Magnus Norell berättar om hur mötet mellan grekisk filosofi och muslimskt mörker slutade.

    Gillad av 3 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Den katolska kyrkan har i tvåtusen år stått för ett politiskt system som sätter människans välfärd först. Den är minst lika politisk som islam men mycket mer människovänlig. Och finns kvar i högönsklig välmåga i stora delar av världen.

   Vi som annammade protestantismen i stället där det inte skulle vara något nöje att gå till kyrkan längre utan bara en förbannad skyldighet kan väl tydligt se kopplingen till vänsterpolitik; att protestera mot allt vad det än är utan att begripa vad man protesterar emot, vilket alltid resulterar i ett fattigare, mer toppstyrt och glädjelöst samhälle, vilket till sist går under, vilket nu bevisas med kuslig exakthet.

   Men det var den katolska kyrkan som tog över efter hedendomen här i Norden, och det var den katolska kyrkans system och politik som stenhårt försvarades av myndigheterna; den som varit i Tyskland och kom hem som protestant blev avrättad.

   Hade vi haft kvar den katolska kyrkan som statsreligion i Sverige så hade det inte varit så lätt för en annan statsreligion (islam), att ta över på det vis som nu sker med rekordfart. Vi måste lyfta oss själva i håret fär att det inte ska hända, vilket är omöjligt, vi har passerat point of no return eftersom vi inte har någonting alls att samlas kring längre. De sista symbolerna skall nu tas bort för gott.

   När vår blivande drottning nu tar på sig en muslimsk slöja så förstår alla symboliken och måste inse att det är slut och ingen idé att kämpa emot.

   Fredrik Reinfeldt, vars huvud för femhundra år sedan hade rullat på Stortorget, ler i mjugg.

   Gillad av 9 personer

   • thomasdentredje skriver:

    Måste vi frammana vårt egna religiösa mörker för att stå pall emot Islam? Helst inte tycker jag. Andra sätt måste väl ändå finnas? Lagstiftning kanske?

    Gilla

   • thomasdentredje skriver:

    Kristendomen finns inte i mina gener. Jag kan hålla med om att flera av 10 Guds bud är rätt rimliga då kristendomen ändå var imperialistisk och statsbyggande (oj, det där lät som IS). Det kristna kärleksbudskapet är också ganska unikt. Men det budskapet användes nog mest till att passivisera de gemena massorna.

    Gilla

  • jörgen skriver:

   Efter Canossa igångsatte påven en revolution som blev så lyckad, at den i dag nästan är glömd. Det blev till separationen mellan värdslig och andlig makt, som var århundraden om att slå igenom, men som vi i dag lever på.
   I övrigt, utan kristendom hade vi med stor sannolikhet inte varit mycket längre än islam. Kristendomen civiliserade Europa. Och höll genom alla de så kallade mörka århundraden, kontakten med den antikens filosofier genom klostrens bibliotek, mellan Öst- och Västrom /Byzans). Vi har inte fått något från islam. Allt var redan på plats.
   Historien är något annat än det platte, ideologiska kyrkoorganisationshat, som många spyr ur sig vid minste anledning.
   Av Islam fick vi inte mycket: slaveriet återuppståndelse i Europa, inkvisition.
   Det är fantastisk hur folk som inte vet något om islam gärna uttalar sig och använder muslimska myter. Och västerländska forskares rosenröda beskrivningar.
   Se i övrigt:
   How Christianity Civilized Barbarian Europe in Just One Hundred Years
   https://www.newenglishreview.org/custpage.cfm/frm/160286/sec_id/160286
   https://www.newenglishreview.org/Emmet_Scott
   Och t.ex. Forskaren Norbert G. Pressburg (pseudonym): ”What the Modern Martyr should know. Seventy-two Grapes and Not a Single Virgin” (Createspace, United States) ”[ https://tinyurl.com/yb6wzjzv ]

   Gillad av 5 personer

  • tc skriver:

   Vilken sjuk syn på historien, förklara då gärna vad du gör här Skarprättare, din förståelse är förbi naiv. Vilket värdesystem tror du att du efterlever?

   Gilla

   • tc skriver:

    Alltså jag jan inte låta bli, hur tror du det gick till att ALLA tänkare dök upp i Europa? Samt att INGA dök upp i arabvärlden, med god approximation? Ett mirakel?

    Att viss vetenskap förvaltades i öst var för att man tog lärda slavar från Europa.

    Gillad av 5 personer

   • jörgen skriver:

    Vem har väl gjort listen på islamiske tänkare? Ja, just det, muslimer.
    De kända tänkare och forskare i arabvärlden från tiden före år 1000 var hedningar, buddister, kristna eller ateister, men absolut inte muslimer som påpekats av Pressburg.[ https://tinyurl.com/yb6wzjzv
    ] De kom från Persien och Afghanistan. Araber var sällsynta även om det internationella språket var arabiska.
    Citat Ibn Warraq: De var i deras metoder och tankesätt västerlänningar i östen, och var motiverade av intellektuell nyfikenhet typisk för västvärlden. De sökte kunskap för dess egen skull och de delade den västerländska uppfattningen att den naturliga världen är ett rationellt och ordnat universum och att människan är en rationell varelse som utan hjälp av uppenbarelse eller andliga makter kan förstå och beskriva de lagar som styr detta universum.
    De hade de typiska västerländska dragen som rationalism, universalism och självgranskning (nödvändig för kritiskt vetenskapligt tänkande) i direkt kontrast till Islam som grodde i deras omgivning. Med sin intolerans och okunnighet och alla former för tabun, redan då totalitär, var Islam redan då motsatsen till något rationellt tänkande.
    Tvärtom, all mänsklig och intellektuell storhet i den arabiska världen gick under med islam, som konsoliderades omkring år 900 och med al-Ghazali, den stora antifilosofen, förstenades ytterligare efter 1000-året.
    I The Closing of the Muslim Mind. How Intellectual suicide Created the Modern Islamist Crisis”, beskriver Robert R Reilly, författaren, i detalj denna skrämmande garrottering av det mänskliga intellektet. [ https://tinyurl.com/y7ab5cwq ]

    Gillad av 1 person

 2. schwedischkochen skriver:

  Den här diskussionen gör mig faktiskt förvånad. Jag kan inte minnas att vi överhuvudtaget hade antiken eller stormaktstiden på schemat på 70-talet. På lågstadiet hade vi i o f s väldigt mycket kristendomskunskap (beroende på läraren), därefter knappast alls på mellanstadiet (beroende på läraren), dock ordentlig religionsundervisning enligt läroboken på högstadiet. Jag minns att vi gick igenom forntiden fram till vikingatiden, sedan tragglade vi Gutav Vasa och hans söner i all evighet, och som jag minns det var det därefter första och andra världskriget som gällde på högstadiet. Visserligen var samhällskunskap och historia officiellt huvudämnen på min gymnasielinje, men vi höll bara på en massa ovidkommande tjafs. Några läroböcker såg vi inte röken av. Det låter ju fint med begreppet en bildad medelklass, men den eventuella bildningen bör ju ske utanför skolan, om mina erfarenheter inte är fullständigt ovidkommande. I alla fall min fragmentariska bildning har jag inte tillägnat mig under min skol- eller studietid. Grundet lade jag nog genom att läsa gamla farmors läseböcker för folkskolan. De var spännande, minsann!

  Gillad av 2 personer

  • Björn Häggström skriver:

   Inte så konstigt.. skolan började ”rasera” redan på 70-talet Våra två barn fick tyvärr uppleva denna
   kvalitetssänkning med samma resultat som ovan skribent inkl. våra försök att rätta till kunskapsbristerna.. Vi är tydligen på väg ”neråt” igen

   Gillad av 2 personer

   • Jan Molin skriver:

    Björn: skolan i din hembygd kanske började raseras på 70-talet men grunden till raserandet beslöts och genomdrevs undan för undan från 50-talets mitt tom slutet av 60-talet då raserandet var färdigt! Själv hade jag turen att få gå hela tiden i det gamla systemet då Sandviken, där jag växte upp, var senfärdiga i genomförandet. Jag gick således 6-årig folkskola, 4-årig realskola och därefter 3-årigt tekniskt gymnasium som gav en utomordentlig ingenjörsutbildning. Det jag minns från alla skolslagen är duktiga och ämnesinsatta lärare som gav bestående kunskaper, tex i historia. Allt hanns med utom nutidshistoria. Den tllägnades ju ganska bra genom tidningsläsning och radio. Dessa var då, inbillar jag mig, inte tillnärmelsevis så indoktrinerande som idag. Åtminstone inte de borgerliga tidningarna!
    Mina tre barn, födda mellan 1970 och 1980, gick alla i den nya skolan och jag minns hur jag reagerade på utbildningens innehåll. Och läxor skulle barnen inte ha, det var en rättighet att slippa. På ett föräldramöte tog jag upp detta men jag var ensam om min åsikt!

    Gillad av 8 personer

 3. tom crean skriver:

  Jag vet inte vem artikeln riktar sig mot, försvann inte de sista borgerliga i meningen konservativa ungefär med månlandningen? Vad är detta för borgerlig upprördhet som omtalas, var kan denna ses? Jag följer inte svensk media (det begränsar sig till att någon gång klicka in på SvDs och GPs ledarsidor och se om de fortfarande vill ha det så här/är idioter och så är det alltid kan man se efter 30s) men var ses denna upprördhet, av vilka? Är det twitter (som jag inte använder). Vad betyder borgerlig, jag vet det uppriktigt sagt inte, för en utomstående så verkar borgerlig betyda någon som låtsas stå i opposition till socialdemokraterna och vänstern och det visar de genom att vilja ha 5% lägre skatt än den S bestämt skall råda. Är det borgerlighet, eller finns det en bättre definition?

  Jag vet inte vem Sörman pratar om och jag skojar inte.

  Gillad av 13 personer

   • Jan Molin skriver:

    Jag anser att både Axess och Kvartal är bra på vägen för folk som börjar undra och förtvivla över utvecklingen! Det är få som går från okunniga indoktrinerade till att förstå förräderiet mot svenska folket i ett ”hugg”!
    Mitt sista arbete under mina 40 år inom olika verkstadsindustrier var inom ett ABB-företag. Jag minns att vi började prata om den stora invandringen vid mitten av 90-talet! Inget som vi tyckte var dumt eller farligt på sikt, utan vi tänkte väl i ”tycka synd om orsaker” att ta emot dom. Inom den stora ABB-verkstaden, där våra produkter tillverkades, jobbade ett flertal utlänningar från främst sydeuropeiska länder. Det funkade för och med de flesta. Men, jag som utvecklingschef, skulle anställa en aerodynamiker och sökte via tidningsannonser. Flera sökte som var till synes kvalificerade, bla en iranier med doktorsexamen och med mycket goda betyg från Chalmers. Jag ringde och bad hans professorn komma på besök med doktorn. De kom, inget verkade skumt så jag anställde honom.
    Men inget funkade sedan, han klarade inte av att göra det han skulle i sitt projekt och det märkte jag efter omkring två månader! Det enda han var duktigt på var att vara socialt kompetent, så många särskilt inom försäljningsavdelningen trodde att jag inte förstod mig på honom. Det är svårt att avskeda ej passande folk i Sverige, först företagsledningen, sedan facket. Det tog två år, han erbjöds ett stort egenuppsägningsbelopp och tillika en motsvarande anställning inom ett ABB-företag i Kanada. Så där fick han ny chans att bevisa sin kompetens, men efter 3 månader fick han sparken där! Pga oduglighet. Han sökte och fick ett nytt arbete på ett svenskt universitet!
    Vid efterforskning på Chalmers visade det sig senare att mannen var ökänd där, han hade fuskat sig till sin doktorsexamen men blivit hållen under armarna av sin professor!

    Gillad av 9 personer

  • thomasdentredje skriver:

   Jag tolkar det som socialklass. Medelklass, de hyfsat besuttna. I mitt Göteborg och i Stockholm och Malmö så kan medelklassen geografiskt komma undan det kriminella vansinnet än så länge. I Lund, Helsingborg, Kungsbacka, Uddevalla, Karlstad, Örebro, Linköping, Lidköping, Nyköping, Västerås, Gävle och många andra svenska städer så går det inte. Så vi närmar oss lyckligen snabbt kritisk massa och det välkomnar jag.

   Gilla

 4. Therese skriver:

  Det är möjligt att den grupp som Sörman skriver om först nu har vaknat för vad som händer i Sverige med nedmonteringen inte bara av välfärden utan också nedmonteringen av nationalstaten,av Sveriges kultur och traditioner. Riktigt sorgligt att det är så,men beror det verkligen på att Skolverket vill ta bort Antiken,nationalsången och en del annat från läroplanen?
  Jag tror inte det,jag tror uppvaknandet har kommit p.g.a. att även dessa akademiker nu mer och mer börjar känna sig personligt hotade av konsekvenserna av massinvandringen. Alla,även ”insnöade akademiker”, läser och ser hur Sverige förändras med en annan typ av brottslighet,av sprängningar o bilbränder,av trakasserier mot äldre och yngre från gäng av brottslingar som polis och myndigheter inte kan avstyra,hur sjukvårdspersonal trakasseras,hur lärare trakasseras. Och detta drabbar allt mer även trångsynta o insnöade akademiker samt deras närstående.
  Jag menar att denna grupp som Sörman skriver om börjar vakna beror på egoistiska skäl,inte några högstående intellektuella skäl. De vill inte heller att de eller deras närstående ska bli rånade,misshandlade,våldtagna,hotade,trakasserade,förnedrade.

  Gillad av 10 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Apropå vakna. Jag läser SvD varje dag. Vissa sidor hoppar jag över men andra visar på ett visst uppvaknande. Tove Lifvendahl, chefredaktören, har ju en nära vän vars som råkade illa ut. Detta fick henne att byta fot. Hon skriver nu fler och fler ledarsidor som behandlar verkligheten i Sverige. Så, jag tror tyvärr att det inte räcker med att höra talas om de rånade, misshandlade, våldtagna, hotade, trakasserade och förnedrade. Du måste drabbas av det själv, eller någon i din omedelbara närhet måste drabbas, innan du vaknar. För oss som är SD eller något liknande gäller att vi redan vaknat. Antingen pga att något hänt oss. Eller för att vi är smartare än de som inte vaknat.

   Gillad av 6 personer

   • Therese skriver:

    Klart du är lite provocerande uppstigersolen när du skriver att SDare är smartare än andra,men antagligen har du rätt om vi ser vad som sker i samhället.
    SD såg åratals före de övriga partierna i sjuklövern vad massinvandringen skulle medföra för Sverige,både ekonomiskt och socialt.
    S,V,C,MP har fortfarande inte insett vad massinvandringen innebär för Sverige,de tror fortfarande att massinvandringen löser alla de problem som Sverige har,de tror fortfarande att massinvandringen inte har skapat dessa problem.
    Smart ?? ?
    M,KD, påstår att de efter många år börjar förstå vad massinvandringen medfört för problem för Sverige. Innan dess trodde de också benhårt på att det var bra för Sverige med en massinvandring och uppmuntrade den,ju fler desto bättre.
    Smart???
    L kliar sig fortfarande i huvudet och verkar inte fatta något.
    Smart???

    Gillad av 3 personer

 5. Observatör skriver:

  Att den fina bildade borgarklassen tolererat den stora invandringen beror på att vi inte berörs av denna annat sätt än att tillgången på billig servicepersonal blivit större. Där jag bor står inga utländska namn i trappuppgångarna, skolavslutningarna firas i kyrkan och toaletterna i vårt lokala köpcentrum är rena och fina trots att de är gratis.De utlänningar man möter är väluppfostrade diplomater, billiga östeuropeiska byggare som renoverar kök och badrum samt en och annan cyklande matleverantör av mer oklart ursprung. Bortsett från diplomaterna bor utlänningarna inte i området. Segregation är förutsättningen för tolerans.

  Gillad av 13 personer

  • Elisabeth skriver:

   Observatör, segregation är förutsättningen för tolerans, just precis.Jag bor också i ett svenskt, rent, vackert och välfungerande område, ungefär som du beskriver. Men man kan också uttrycka det så att bor man segregerat kan man strunta i problemen, blunda och vända dövörat till, låta andra ta smällarna.Tills den berömda grodan är färdigkokt. Det är i grevens tid det börjar smälla i innerstads-Stockholm ( och på andra platser ex innerstads-Lund ) , mycket tragiskt att behöva säga så, mycket sorgligt att det ska behövas för ett uppvaknande.

   Gillad av 5 personer

   • Thor skriver:

    Det hjälper ju inte att det smäller. Varför skulle det medföra något uppvaknande när Löfven kan fortsätta trots inträffade mord och terrorhandlingar.

    Gilla

  • Törnrosa skriver:

   Jag tror nog att jag socialt ska räkna mig till Observatörs ”fina borgarklass” trots att jag uttrycksmässigt tagit ut svängarna här på DGS. Och valde att inte flytta när invandringen tog fart.

   Jag lever integrerat och tolerant. Har muslimer både till höger och vänster om mig. Är även kompis med muslimer som tidigare bott i huset.

   När jag förlorade min sista hund och var i för dåligt skick för att köpa ny så var männen noga med att poängtera för mig att oavsett tidpunkt på dygnet ska jag ta kontakt med dem eller deras hustrur om jag behöver hjälp. Grannsamverkan. Känns omtänksamt och tryggt. mvh

   Gilla

   • cmmk10 skriver:

    Trevligt att höra, att en svensk har lyckats med att integrera sig i det nya Sverige – precis som Mona Sahlin önskade.

    Fast det kanske hade varit bättre om du hade emigrerat till ett muslimsk land och integrerat dig där istället. 😉

    Gillad av 3 personer

   • Hans Högqvist skriver:

    Jodå, vi ska inte glömma att de flesta (?) muslimer som kommit till Sverige lämnar ett strängt Islam bakom sig därför att de är sekulariserade och vill leva i fred.
    Vi ska heller inte glömma att muslimer är uppvuxna i underkastelsen som Islam är och ordet Islam betyder! Om Allah kallar så är de tvingade att främja Islam eller riskera att dödas av en annan muslim.
    Erdogan infiltrerar hela det kristna Europa med av honom betalda moskeer där av honom avlönade imamer predikar ( 9 i Sverige enligt Wiki, en nära mig med gott in salafistiskt klädda besökare varje Fredag ), målet är att islamisera den kristna kontinenten Europa.

    https://www.gatestoneinstitute.org/15054/erdogan-campaign-against-west

    Gillad av 2 personer

   • Törnrosa skriver:

    GMiksche: Jag härstammar från en kung på riktigt. Inget konstigt skulle tro att de flesta gör det. Stooor släkt. Han heter Henrik och har nummer 8. Var pappa till två drottningar. Kan ha ärvt hans faiblesse för att göra processen kort när han tröttnar på någon. *flin*

    Törnrosa kallar jag mig för att det är populärt och därmed ganska svårgooglat, ingen copyright och att jag legat medvetslös några månader innan läkarna räddade mig. Tyckte det passade. mvh

    Gilla

   • Törnrosa skriver:

    Nu handlar det i mitt fall om Kosovoalbaner. En del av dem kom redan på 90-talet. En av dem satt i Srebrenica. De kör det svenska stuket med max två barn. En har chefstjänst på ett stort bolag där han försökte hjälpa en av våra grannar som efter trasig uppväxt sålde knark. Men det gick tyvärr inte. Svensken skötte sig inte.

    Dessa muslimer har inte läst Koranen. Ville inte heller när jag ville låna dem mitt exemplar.
    Problem har jag haft med bl a en serb. Han vräktes efter mina välmotiverade klagomål. En annan alban vräktes från garaget vi delade eftersom jag inte var nöjd med att han öppnade butik där.

    Sedan känner jag mig lite störd över en kille tvärs över gatan. Tror att han kan vara imam. Vänd mot Mekka dag och natt. Så där har jag dragit för gardinerna för att slippa se..

    Tycker det är ganska intelligent att försöka ha lite styr på hur man tänker. Och inte vara för snabb med att döma. mvh

    Gillad av 1 person

   • thomasdentredje skriver:

    Hans. De muslimer som flytt det stränga Islam och funnit Sverige är det nu mycket synd om. De stränga muslimer de flytt från är nu etablerade och inbjudna till politiskt inflytande och utöver det så besitter de ett stort våldskapital. De litet lagom religösa muslimerna har nu flytt askan och hamnat i elden.

    Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   Svetsar’n säger att ni med ert partydrogande är skyldiga till gängskjutningarna i Sverige. Någon kommentar på det?

   Gilla

 6. Leif Nilsson skriver:

  Jo, omstöpande av läroplaner är bara en liten det stora socialistfeministiska projekt, som syftar till att riva ned allt som har med västerlandets kultur och identitet att göra.

  Ett litet men konkret exempel, stiftade jag bekantskap med i min egen kommun. Trots behovet av omfattande besparingsåtgärder, hade man på daghemmen kastat mängder av barnböcker som var i gott skick, men som tydligen inte hade fallit den lagstadgade feministkommissarien i smaken.

  Denna landsomfattande ”kulturrevolution”, är påbjuden av 7-klöverns riksdagsmajoritet och framförallt inspirerad och uppbackad av den ”bildade borgarklassen”.
  De feministiska kommissarierna finansieras med skattemedel, stulna från de svenska nettoskattebetalarna.

  Gillad av 6 personer

  • tc skriver:

   Jo, dessa amerikanska kvinnor gör att man får hopp om mänskligheten och understryker att vi är i greppet av något, och hårdast är greppet om kvinnorna. Thomas Jackson sade i senaste swebbtv något intressant (mot slutet) att vi är i händerna på en arketyp, häxan. Det är aktivister som styr och bland kvinnorna som är överrepresenterade bland aktivisterna så är det häxan de följer.

   Gillad av 3 personer

 7. Fredrik ÖStMaN skriver:

  Jag ansluter mig till uppfattning som uttrycks ovan att en ordentlig beskrivning saknas av hur detta uppvaknande ser ut, hur det har yttrat sig, vilka uttalanden eller reaktioner hr Sörman grundar sin krönika på. Vad befalls? Vad gives?

  Gillad av 2 personer

  • tc skriver:

   Ja, att det bland journalister verkar finnas forum som gör att de alltid börjar skriva om samma sak på samma sätt och då redan har byggt in en massa underförstådda självklarheter som man måste gissa sig till, det visste jag. Jag trodde dock inte att Sörman hade tillgång till eller var en del av sådant.

   Gillad av 1 person

  • tc skriver:

   Nu förstår jag, utan att ha läst artiklarna på Axess så kan man ändå notera att det står liberal hit och liberal dit, det verkar som folk verkligen tror detta begrepp innehåller något, och är i något slags kris. Det är nog en liten liten storm i ett utopiskt litet liberalt innanhav.

   Gillad av 1 person

 8. Christer L skriver:

  Det måste finnas en levande tradition för att antiken ska överleva i vår kultur. Den som nu finns är halvdöd. Inte för att jag är akademiker, men jag störde mig ordentligt en gång när jag försökte sätta mig in i antiken litegranna. Det var så himla trist. Antiken var annars, vad jag förstår, en häftig tid. Dessa filosofer var stora genier, de kan inte diskuteras som jämlikar av kreti och pleti bland professorer och kandidater. Ta Sokrates eller Platon. Det går inte att utgå från en modern materialistisk rationalism. En akademisk examem och så tror man att alla statyer från Grekland var grå, att dramerna har nedtecknats och omtecknats under kristen tid utan censur. Vad var dryckenskapen, sexualiteten, våldet, vad motsvarade den antika mytologin för mentalitet? Varifrån kom de gamla grekerna, var de från Svarta Havets stränder? ”Vad vågar man fråga”? Antiken var på antikens tid. Ska den räddas måste den ha litet liv att rädda. Det kan man hoppas på. Men att Skolverket nu kan ge sig på antiken är för att den ligger där, lika gråvit och kall som dess presumtiva försvarare.

  Gillad av 3 personer

 9. Baldur skriver:

  Är helt enig med Observatör. Finns det någon vettig människa som inte begriper att den flora av nya brott som plötsligt sköljt över Sverige, inte har något med massinvandringen att göra. Äldre poliser i min bekantskapskrets talar ibland om den s.k ”Tjyvheder” som rådde för inte så många decennier sedan. Att slå ner gamla människor var t.ex otänkbart och hade renderat storstryk på kåken. Gängvåldtäkter är också ett nytt fenomen, liksom sprängningar och all annan skit vi nu måste dras med. Inställningen till dom här nya spännande kulturella yttringarna skiljer sig inte ett dugg mellan borgerligheten och folk på yttersta vänsterflygeln, även om synen på orsakerna är olika men helt klart går ut på att skylta med sin egen självpåtagna präktighet och välvilja.

  Gillad av 1 person

 10. Bo Svensson skriver:

  Bekymren i fråga skulle ju upplösas med den ordning jag rekommenderar för undervisningens skattefinansiering:: Att man som studerande får del av pengarna i takt med att man tillgodogör sig det kunnande som skattebetalarna bedömer som viktigt att förmedla till det uppväxande släktet, varvid man får makt och medel att skaffa sig det på en fri undervisningsmarknad.

  Med skattebetalarens direkta makt över sina pengars fördelning, har man den makt man förtjänar över deras användning.

  Gilla

 11. Hovs_klipphällar skriver:

  Det handlar om att PK-sekten vill riva ner och förstöra hela vår västerländska civilisation, då man anser det ”orättvist” att vi lyckats skapa ett fungerande samhälle!

  Detta projekt har de drivit sedan 1968. Läs här:

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_l%C3%A5nga_marschen_genom_institutionerna

  ”Marxismens anstormning inom universiteten, menar han, kom att röja vägen för allsköns destruktiva irrläror som postmodernism, postkolonialism och feminism. De ersatte sådant som fakta, historia och empiri i forskningen med spekulationer, politisk korrekthet och snåriga teorier till den grad att ingen längre kan känna igen den gamla humanioran, än mindre säga vad den egentligen ska vara bra för.”

  — Asylinvandringen, som inleddes på 70-talet, är det tydligaste och i särklass mest destruktiva uttrycket för detta, ett direkt angrepp på vårt samhälle.

  Gillad av 5 personer

 12. Rikard skriver:

  Hej.

  Skriv nationalist och patriot, Sörman, för det är det du menar. Inte borgerlighet. Svensk borgerlighet har sedan Saltsjöbadsavtalet endast varit en sorts socialdemokrater men med annan klassmässig bakgrund.

  I övrigt snudd på en trippel oxymoron i rubriken: ”…vaknade den bildade borgarklassen”.

  Vaken? Knappast. Fokus är precis som förr vilka subventioner och bidrag man kan korpa åt sig, under namnen avdrag och skatteplanering, inget mer och inget mindre. En kosmopolitisk och från nationalkänsla befriad äkta kapitalistisk krämarmentalitet.

  Bildad? Ha! Hur då? Av att varva Läckberg och Marklund med att gå och se Turandot i modern normkritisk uppsättning? ”Likt en gyllne ring i svinets tryne…”

  Borgarklass? Nyrik övre medelklass menar du väl? Homo Novus som ärvt förutsättningarna om inte även den ekonomiska basen för sin karriär? En klass som vet att det finns dubbla livbojar, madrasser att landa på och fallskärm om något krisar i projektet ”JAG!”.

  Jag hade i ungdomen två kamrater ur borgerlig överklass – komplett med plats i kalendern. Som betongråtta från förorten var det en ögonöppnare att tvärtemot mina fördomar bli behandlad tämligen jämlikt: där fanns ett stenhårt klassmedvetande, ja, men det var meritokratiskt i grunden – inte essentiellt. Var du kom ifrån gav dig ingen rätt att se dig som bättre än andra eller andra att se dig som sämre; det hängde på uppförandet.

  Den klassen finns inte länge. Deras barn och barnbarn tar sin ställning och status som att den ligger i blodet och är naturgiven. De är bättre folk för att de är bättre folk helt enkelt. Utan dåd, utan kunskap eller ässjans prövning eller motgångars städ och ångestens hammare mot själens ämne. (Lika lite finns det någon egentlig arbetarklass som så – arbetare finns det, men ingen samlad klass.)

  (Borgerlig är för övrigt nog som begrepp betrakta och beakta som samma slasktratt av betydelser som liberal, socialist, demokrat, kristen, fascist och rasist är jag rädd. Att fylla det med positiv laddning kan gå, förstås, men bättre är ord som ingen vill använda eller som du skapar själv.)

  Nötskrikorna på fågelbordet är tämligen borgerliga: de är röda på huvudet och blå på vingarna, och driver väck alla småfåglarna. Dessutom är de kräsna och sprätter bort allt utom solrosfrön och jordnötter. Talgoxar, blåmesar, tofsmesar och så vidare får väl representera mångkultur antar jag – alla olika, lever parallellt men inte blandat och får ta för sig av smulorna oförmögna som de är till samlad aktion över rasbarriären. Skatorna, tja, de är väl kosmopoliter då antar jag.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 7 personer

 13. phnordin skriver:

  Härligt skrivet! Visst är det så att vår kultur tillhör den västerländska präglad av Hellas, Rom och Kristendomen. Lika uppenbart är att kultureliten och sannolikt Kyrkan i Sverige vill omstöpa landet mot en kultur där globala flumvärderingar och en sammanslagning med andra kulturer-framförallt Islam är målet.

  Gilla

 14. Rolf Holmen skriver:

  ..” att kunskaper i vår svenska eller västerländska kultur ska ha samma värde och funktion i ett samhälle som inte längre premierar det svenska och det västerländska”.
  Delvis kan detta förmodligen spåras tillbaka till Barcelonadeklarationen 1995. Läs den! Europa förbinder sig där att underlätta för invandring från MENA-länderna. Att deras kultur skall hjälpas att få fotfäste i Europa. För att klara detta så måste tydligen våra egna kulturella rötter maka på sig. Ungefär som man vräker pensionärer från äldreboenden, för att bereda plats för ”nysvenskar”.
  Stå på dig Sörman!

  Gillad av 5 personer

 15. Sören F skriver:

  Som kanske sån där nog trots allt gradvis uppvaknande känner jag inte igen mig i allt som här beskrivs. Tex tror vi fortfarande på en konflikt kristendom – modernitet/upplysning; den är alls inte vunnen av någon annan än oss moderna/upplysta :-]

  Gilla

 16. C de Longueville skriver:

  ”Den fina bildade borgerligheten i Sverige har haft svårt att ta ställning mot immigration och mångkultur.”
  En försvinnande liten grupp, som du kan glömma Sörman, eftersom den till större delen är en produkt av flumskolan, vilken har befunnit sig i fritt fall under åtminstone tre decennier.

  För övrigt var det inte bara Antiken och Stormaktstiden, som skulle lyftas bort från historieämnet.
  Även begrepp som Medeltiden, Renässansen, Barocken, Upplysningen, Frihetstiden och den Gustavianska tiden ses med oblida ögon.

  I ämnet geografi skall ”vatten, öar, berg och öknar” ersättas med ”mönster, processer och hållbarhetsfrågor”.
  I skönlitteraturen skall det inte längre talas om ”Lyrik, dramatik, sagor och myter”, utan om ”jämlikhet, utanförskap, sexualitet och relationer”.
  I musiken skall eleverna slippa bli utsatta för ”nationalsången och några av de vanligaste psalmerna”.

  Så håller man på och det är ingen hejd på dumheterna.
  Fakta- och kunskapsföraktet är en följd av att postmodernisterna regerar i detta rike.
  På alla plan, inkluderande undervisningsområdet.
  Allt flyter, allt kan diskuteras och ingenting kan förutsättas.
  ”Fokus på faktakunskaper i skolan kan leda till antidemokratiska värderingar”, är ett påstående från de falanger, som ockuperat den svenska skolan.

  Den gamla kunskapsskolan har förvandlats till dagens bildningsfientliga förvaringsanstalt.
  Kravlösheten i skolan, införd av tokvänstern redan på 1970-talet, är nu närmast total och kommer om möjligt att bli än värre.
  Ansträngning, koncentration och uppmärksamhet är helt främmande begrepp för de stackars elever, som danats av den svenska modellen.

  Det är för sorgligt, men den svenska skolan är körd.
  Inga resurser satsas på att lösa några som helst problem.
  En grushög till mardrömsmiljö, cementerad som arbetsplats för en ny underklass.

  Gillad av 5 personer

   • C de Longueville skriver:

    Alltför många tycks ha glömt bort eller inte förstått, att grunden för demokrati är åsiktsfrihet, fri åsiktsbildning, yttrandefrihet och en fri och öppen debatt.
    Rättigheter, som är fundamentet för den traditionella västerländska demokratisynen.

    Denna kommentator, med avstamp på flugskitsnivå, jagas med blåslampa nästan varhelst hon visar sig.
    Så stor är rädslan och ruttenheten i denna stat, att de ställen är ytterligt fåtaliga, där hon ses med blida ögon.
    Antalet besserwissrar, viktigpettrar och felfinnare, som hon ständigt måste strida mot är närmast oändligt.

    Ytterligare ett aber är alla dessa tjallare, brandare och skvallerbyttor, vilka dessvärre förekommer, där man minst anar det.

    Gilla

 17. Lev Barkland skriver:

  ”Hallå kära bildade akademiker […] Är det dags att vakna nu? ”
  Instämmer. Naiviteten i denna debatt är det som slår mig mest. Jag lyssnade på Studio Access då de disktuterade skolverkets intention att ta bort bibeln från läroplanen. Tror det var avnitt ”panelen nr 12”

  3 pålästa och kunniga personer diskuterade detta men diskussionen fördes som om den ägde rum år 1970. De glömde helt bort det faktum att storleksordning kring 30% av eleverna i Svensk grundskola nu har muslimsk bakgrund. Det berördes inte med ett ord. Och andelen växer snabbt! Vad har de och deras föräldrar för intresse av biblen eller en svensk litteraturkanon för den delen? De kan tillgodogöra sig den kunskap de behöver om kristendom genom sina Imamer. Det är en bättre och mer relevant beskrivning utifrån deras perspektiv.
  Visst, bibeln må ligga till grund för mycket av Svensk litteratur, rättssystem och en massa kulturella yttringar. Men detta _är_ fullständigt ointeressant för en växande andel ”Svenskar” och de har precis samma rättigheter att få sina intressen tillvaratagna.

  En häpnadsväckande verklighetsfrånvändhet.

  Gillad av 4 personer

  • gmiksche skriver:

   ”Vad har deras de och deras föräldrar för intresse av bibeln?” Jodå, ett visst intresse finns.

   Intresset ligger i att hävda att koranen så att säga är en fortsättning av bibeln och att de bibliska profeternas rad avsluts av Mohammed. Muslimerna ser sig genom koranens lära som Abrahams barn. Av den rätta sorten. Så långt går deras intresse vad avser bibeln. Sen är det stopp. Ingen äkta muslim vågar jämföra Mohammeds tolkning med bibelns utsaga. Det vore ju att häda profeten.

   Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   Det är ett allvarligt angrepp på ‘bilden av Sverige’. Till god ton hör att tiga om det obenämnbara (”darüber muss man schweigen”). Det visste redan den geniale, eller om genialitet erinrande, tankevurparen Ludwig Wittgenstein.

   Gilla

 18. gmiksche skriver:

  @Törnrosa och kosovoalbaner. Där har du, i vart fall till stor del, rätt. Det är förräderiet mot påstådda västerländska värden i samband med Bosnien/Kosovo-konflikten, som fått mig att ifrågasätta efterlevnaden av ”europeiska värden”. Ett av de få ställen på jorden där islam för de flesta inte längre var en religion utan mer av en familjetradition. Där hälften av giftermålen i Sarajevo var mellan kristna, muslimer och ateister. Där USAs och Natos ingripande var ämnat att splittra för att kunna härska snarare än att stävja ett folkmord. Med en talande tystna hos dem som borde veta bäst: https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-why-are-israel-s-top-holocaust-scholars-so-willing-to-deny-this-genocide-1.7677900 – tyvärr bakom en betalvägg, jag citerar för att ingen ska kunna hävda att det inte finns fog för mitt påstående. Och så lägg till

  Gilla

  • Törnrosa skriver:

   GMiksche: Jag är påläst och väldigt medveten om vilken linje jag ska hålla. Är och har nog varit en av 7-klöverns mest kritiska motståndare.

   Däremot häpnar jag över den starka reaktionen från TC och CMMK10. Inte för att det bekommer mig, är glad att de visar upp sig och sina rätta jag. Det ska man göra även om det inte imponerar.

   Jag skrev ett meddelande till Eva T för ett tag sedan men det kom bort. Jag har undvikit ET för att jag inte ville att en viss virusspridare skulle fatta intresse för henne också. Hade även ett litet råd till henne. En och annan blindrad gör långa texter mer lättlästa för gammelögon. mvh

   Gilla

   • gmiksche skriver:

    Törnrosa, jag ser att du är vaken. Andras reaktioner kan bero på missförstånd. Ofta läser folk inte noga det man skriver. Hos mig rinner det av som regnvatten, i vart fall när jag känner att jag inte gjort fel. Visserligen ska man lyssna på vad andra säger och skriver, men med urskiljning. Och så kan det vara så att vederbörande just innan läst ett annat inlägg och blandar ihop de han/hon läst. Jag själv måste akta mig för att håller andras uppfattningar isär. Det som skrivs här på sajten är ju civiliserat, tack och lov. Just nu kollade jag Expressen: Två skjutningar på Möllevångstorget i Malmö, offren till akuten. Det rinner inte av som regnvatten, även om jag inte drabbas själv.

    Gilla

   • Törnrosa skriver:

    GMischke: TC och CMMK10 är inga missförstånd. Jag har studerat de här sajterna ganska länge innan jag började skriva på dem. Du behöver inte ursäkta dem. Har en mycket klar uppfattning. Tror Jari skulle kunna hjälpa dem. Kanske han skulle ta sig en titt på de som lajkar dem också.

    Jag håller på att avveckla mitt engagemang på nätet och är mycket tacksam för att Richard och Eddie har behandlat mig väl här inne. Vill även tacka Dig för ett juste bemötande. mvh

    Gilla

 19. Samuel af Ugglas skriver:

  ”Den fina borgerligheten måste våga ta i immigrationsfrågan”.
  Hur skall det gå till med ett politiskt patrask som förhindrar oss att informera oss, förhindrar oss att ha en åsikt och inte minst förhindrar oss att sparka dem som bedrager och plundrar oss?
  Det är lämpligt at påmina svenska folket vilka de verkliga förrädarna är och har varit.
  Berlinmuren inom oss, På 30 årsdagen.
  https://juliacaesar.blog/2019/11/09/berlinmuren-inom-oss/

  Gillad av 1 person

  • Törnrosa skriver:

   Samuel Af Ugglas: Hedervärt det du kräver om information. Ser att du har blivit lajkad av en person som anser att jag bör flytta utomlands. Orsak: För att jag berättade hur jag löst delar av problemet med invandringen för min privata del.

   I övrigt tänker jag fortsätta på min inslagna väg. Att kritisera men gör det främst genom att ekonomiskt stötta yngre och duktiga förmågor med extremt civilkurage. Rör sig faktiskt om smärre förmögenhet som jag hoppas även ska lösa din gillares framtid.

   Däremot lämnar jag de menlösa skrivbordsstrategernas behov av att lysa bakom mig. mvh

   Gilla

 20. Lars Bernhoff skriver:

  Sörman har rätt sedan länge.. om våra politiker inte förstår de starka världen som finns inbyggda i vår kultur så kan de göra ändringar i son okunskap som får katastrofala konsekvenser för allt från utbildning, språkkrav, sociala förmåner etc. Att allas lika värde innebär att di kan ge barnbidrag retroaktivt till en invandrare där kvinnan i praktiken ”måste” vara hemma är ett av många exempel som drt tar lång tid att rätta till.
  Att det var förslaget om borttagandet av antiken i undervisningen som väckte de akademiska borgarna är ett underbetyg. Bättre sent än aldrig är mitt försök till hoppfull tolkning. Mycket är kvar att göra om det verkligen är så att det handlar om ett riktigt uppvaknande. Debatten ch det konstruktiva sinnet måste gå på högvarv. Det är samma indoktrinerade tjänstemän som sitter kvar och driver politik som våra icke akademiska ministrar inte förstår vad som händer.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.