Richard Sörman: Den fina borgerligheten måste våga ta i immigrationsfrågan

Richard Sörman

När den fina borgerligheten ska diskutera konservatismernas återkomst verkar den inte vilja ta i immigrationsfrågan. Tydligt avstånd markeras till ”populism” eller ”ful konservatism”. Borde inte konservativa lära av sina misstag? Det tog 50 år för 68-vänstern att ta över våra institutioner. Vilket Sverige har vi 2069?

Det verkar finnas en förnäm och bildad medelklass i Sverige som gärna engagerar sig i konservatismens återkomst men som inte vill besudla sig med frågan om immigrationen. Bildning och tradition, stil och smak: gärna, men inte primitiva rop efter ett svenskt Sverige. Det får den vulgära massan ägna sig åt: de där som röstar SD, som kanske äger husvagn eller eventuellt bräker på skånska. Senaste numret (3/2019) av Axess innehåller ett antal artiklar på temat ”Konservatismernas återkomst”. Det finns också en videoupptagning på Youtube från ett seminarium som arrangerades i ämnet där artikelförfattarna diskuterar sina texter.

Jag ska inte recensera innehållet i de olika artiklarna utan bara konstatera att immigrationsfrågan lyser med sin frånvaro. Jenny Sonessons text och föredrag om nödvändigheten av en restriktiv immigrationspolitik utgör visserligen ett undantag, men Sonesson säger sig vilja se en ”liberal nationalism” och markerar därmed även hon ett avstånd till den nationalistiska konservatismen. (Paradoxerna tar aldrig slut i vår politiska samtid: endast den som inte säger sig vara konservativ vågar vara det på riktigt…)

Visst förklaras konservatismens återinträde på scenen av att vi saknar sammanhang, att vi saknar rötter och små gemenskaper. Visst är konservatismens återkomst en reaktion på en långtgående liberalisering och visst måste en återuppfunnen svensk konservatism förhålla sig till att vi kanske är världens mest sekulariserade land. Allt det där är viktigt. Men man måste väl ändå vara både döv och blind för att inte uppfatta att det som förenar Västvärldens konservativa politiska rörelser idag är det nya eller gamla immigrationsmotståndet.

Håkan Boström nämner i en kommentar han gör på seminariet att det finns en ”fin och en ful konservatism”. I Axess möter vi den fina konservatismen: den som inte verkar vilja kännas vid immigrationsfrågan. Men är detta verkligen en rimlig hållning? Behöver inte den bildade medelklassen erkänna immigrationens avgörande betydelse för de senaste årens konservativa återupplivande?

Ordet konservatism kommer från latinets ”conservare”, bevara, och vad Västvärldens människor vill bevara 2019 är framför allt sin kulturella och nationella identitet. Är man konservativ i Sverige vill man bevara svensk kultur, svenska traditioner, svensk religion, en svensk självmedvetenhet, en svensk syn på moral, kärlek, sexualitet, personlig frihet. Ämnen som könsroller, skola och försvar triggar också igång konservativt lagda människor, men sällan med samma passion.

Om den fina svenska borgerligheten inte vill ta i immigrationsproblematiken på grund av att den markerar sociologisk underlägsenhet (”ful konservatism”) riskerar denna borgerlighet att bli en del av problemet snarare än en del av lösningen. ”Vilket problem?” undrar någon och det svarar jag gärna på: Problemet att hela vår livsvärld – vår kultur, våra traditioner, vår självmedvetenhet – är utsatt för ett hårt tryck från en revanschistisk vänster som nu passar på att använda sig av den omfattande immigrationen av människor från väsensskilda kulturer för att bevisa obetydligheten av allt vi tidigare hållit för heligt.

En annan sak jag ställer mig undrande till är den märkliga övertygelse om alltings beständighet som framskymtar när borgerliga intellektuella talar om ”Sverige” eller om ”vi i Sverige”. Det är som om tiden stått still sedan 1960. Sverige bara finns där av sig självt, som en självklarhet; ingenting har förändrats, nation och kultur har aldrig ifrågasatts.

Kanske har vi att göra med en intellektuell övre medelklass vars själva affärsidé är att kunna urskilja det beständiga, det verkliga, det konstanta bortom alla tillfälliga vanföreställningar och visioner och som därför tenderar att betrakta alla samhällsförändringar lite lojt från ovan? En sann intellektuell ser det beständiga bortom alla förändringar, en ledarskribent eller akademisk forskare ser de långa linjerna bortom tillfälliga slagord. Man nedlåter sig inte till att debattera dagsländor. Tidningsrubriker får andra diskutera.

Men har dessa eftertänksamma människor verkligen någon insikt om de omvälvande demografiska förändringar som i detta nu äger rum i vårt land? Vet de om att cirka 25% av de människor som idag utgör Sveriges befolkning antingen är födda utomlands eller har två utrikes födda föräldrar? Vet de om att vi har kommuner i storstadsområdena där runt hälften av befolkningen har utländsk härkomst? Hur länge kommer det överhuvudtaget vara relevant att tala om ”vi i Sverige”? Vilka är egentligen dessa ”vi”? Och när blir ”vi” några andra?

Det talas ofta om vänsterns marsch genom institutionerna. Den radikala 68-vänstern har på 50 år tagit över kyrka, public service, utbildningsväsende, statsapparat. Är det verkligen samma ”vi” i Svenska kyrkan idag som för femtio år sedan? Är det samma ”vi” på Svenska Dagbladets kultursida?

Det är en vedertagen uppfattning att den konservativa, och även liberala, borgerligheten underlåtit att bjuda verkligt motstånd mot vänstern när den tagit över DN, SvD, public service, Svenska kyrkan, universiteten, skolan och stora delar av vår statsapparat. Kanske behöver man förstå att vi om femtio år, 2069, kan ha en situation liknande den idag där människor som i grunden står främmande inför det som institutionerna från början var avsedda att uppbära har tagit över dem. Jag menar inte att islamister kommer att infiltrera hela den svenska statsapparaten (även om ingenting får uteslutas), men att människor som primärt inte identifierar sig med Sverige, med svensk kultur, med kristendom, med protestantism, med demokrati, med öppenhet, med opartiskhet i sitt tjänstemannautövande och med så mycket mer som vi tar för självklart kommer att ha hittat in på alla nivåer i myndigheter och organisationer och att detta inte kommer att passera obemärkt.

Våra samhällsinstitutioner har garanterat vissa former av beständighet över tid. Men dessa institutioner burits upp av en svensk befolkning, av en svensk självmedvetenhet, en svensk medelklass, en svensk identitet, som sammantaget gjort Sverige till Sverige och våra svenska institutioner till våra svenska institutioner. Visst har vi tagit intryck av andra kulturer även tidigare i historien, visst har vi påverkats förr av invandring. Och visst är det så att många som kommer hit finner sig väl tillrätta i våra system och bär upp dem med den äran. Men rejäla mått av försiktighet är ändå att rekommendera. Precis som den konservativa borgerligheten borde ha tagit upp kampen mot kulturvänstern på 1970- och 1980-talen, borde man idag kliva ned från sin piedestal och möta sina fiender där de finns. Vad är det man vill bevara om man inte ens bryr sig om huruvida Sverige är svenskt eller inte?

Nu krävs det mer av ful konservatism och mindre av fin. Våga ta i immigrationsfrågan! En allians mellan den borgerliga och den folkliga konservatismen är en historisk nödvändighet. Här gäller det att rädda vad som räddas kan.

54 reaktioner på ”Richard Sörman: Den fina borgerligheten måste våga ta i immigrationsfrågan

 1. Bo Svensson skriver:

  ”reaktion på en långtgående liberalisering” – liberalisering kan inte gå för långt. – En extremt liberal ordning, är bara en där frihet under lagen råder och där de demokratiska valen handlar om att välja lagstiftare istället för maktutövare.

  Vägen mot detta eftersträvansvärda mål går via individuell makt även över den andel av våra resurser som skall ägnas gemensamma ändamål. – De folkvalda får ansvaret att godkänna utövare av skattefinansierade tjänster men har ingen makt kvar över resursflödet.

  Detta blir också lösningen på migrationsproblemet. – De som kommer att trivas här, blir som alltid förr de som kan hitta en försörjning och skattebetalarna får makten att strypa bidragsflödet till de obehövda.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Verksamheterna i fråga är ju redan regelstyrda, – även polis och försvar – inblandning från makthavare benämns ministerstyre och fördöms och man strävar efter att få in normal företagsförvaltning med resten av näringslivet som förlaga men det som fattas, är intäktsflödets direkta beroende av uppdragsgivares, kunders och klienters bedömning av kvalitén och angelägenhetsgraden i utbudet.

   Behovet av myndigheter och ämbetsverk bortfaller alltså och därmed den tidskrävande dokumentation av vad man gör som myndigheterna kräver. – En avsevärd andel av verksamheten ägnas denna dokumentation.

   Gilla

 2. Tomas skriver:

  Helt riktigt! Det vore bra om Tino Sanandaji snart kunde få ut sin bok om hur många svenskar som har eller håller på att lämna Sverige. Det är den nödlösning många av oss har ifall den kvarvarande svenskheten väljer att inte kämpa för att finnas. Troligtvis är det svenskar som försökt kämpa emot dumväldet som har lättast att utvandra medan dagens ”elit” inte är önskvärda i andra länder enligt gudomlig rättvisa.

  Gillad av 6 personer

 3. Johan Karlson skriver:

  Så ursvensk och hembygdstrogen jag än är – kommer jag aldrig föredra ett historiskt Sverige för femtio år sedan i förhållande till det Sverige vi har idag. Det är ändå så oändligt mycket bättre på så många vis, både ekonomiskt och socialt. Jag är väldigt stolt över Sverige som det har utvecklats!

  Gilla

  • Anders skriver:

   Självklart! Vad rör det oss att flickor blir våldtagna på väg till skolan kl. 7.30 på morgonen. Låt oss somna om och drömma om det nya sköna Sverige.

   Gillad av 10 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Så oändligt mycket bättre skriver du. För vem? De våldtagna? De rånade? De som mördats? De som inte vågar gå på vissa ställen ens på dagen? Nej du. Visst har en del av oss fått det bättre rent materiellt. Men till vilket pris? Sverige åt svenskarna. De som inte sköter sig ska ut härifrån. Nu. Bums. Genast. Pronto.

   Gillad av 9 personer

  • Elof H skriver:

   Att vi har det så mycket bättre har inte med liberalism eller konservatism att göra utan beror på den tekniska utvecklingen parad med hyffsat fungerande marknadsekonomi. Man kan återgå till mycket av det som var bra på femtiotalet utan att det påverkar vår levnadsstandard.

   Gillad av 7 personer

  • Anna Lindén skriver:

   Det är nog ytterst få som önskar att Sverige hade stannat i utvecklingen och förblivit i ett evigt 1969, men det hade å andra sidan inte varit alternativet. Alternativet hade varit en annorlunda historisk utveckling, där 68:orna haft ett inflytande som motsvarade deras andel av befolkningen, det vill säga varit mycket litet.

   Gillad av 9 personer

  • brrr skriver:

   Johan Karlson är en perfekt illustration på att man faktiskt måste fråga sig vad ”svensk kultur” 2019 egentligen ÄR.

   KOA har träffande beskrivit ”gemensam kultur” som att ”jag vet att du vet att jag vet”.
   Detta finns inte längre i Sverige, ens svenskar emellan, vilket inte bara gäller mellan mig och Johan Karlson, utan mellan väldigt många svenskar. Och det är inte TVÅ olika grupper, utan ett otal. Vi lever i olika universa.

   Gillad av 3 personer

  • Thor skriver:

   Det säger du ja. Det måste du säga annars har du inte längre någon karriär i centerpartiet. Vore inte så lyckat för din försörjning.

   Gilla

  • Nina Blom skriver:

   Ha!
   Jag är inte stolt över hur Sverige har utvecklats sen jag växte upp!

   Går man på fel väg blir man till slut vilse- inte bara geografiskt utan även mentalt…

   Gillad av 8 personer

  • olle reimers skriver:

   Johan Karlsson,

   jag antar att du är stolt över att demensboende i Stockholm tvingas bort från sitt boende för att ge rum åt nyanlända, över att den regering som nyss lovade ”supertillväxt” nu inte ens vågar anslå tillräckligt med pengar till försvaret, över att ersättningen till äldre, sjuka och handikappade minskar snabbt och kraftigt, över att regeringen öppet samarbetar med Muslimska Brödraskapet och ger dem miljontals kronor varje år, att de svenska mindre kommunerna nu går på knäna för att de tvingas ta emot nyanlända som inte kan eller vill bidra till ekonomin, att statsministern kallar alla sina politiska motståndare ”nazister”, att den politiska adeln oblygt höjer sina egna ersättningar med svenska skattemedel för att komensera för den kraftigt fallna krona som de själva åstadkommit, för att de är på väg att utlåna den svenska kultur som du påstår dig älska?

   Vad är det du är så stolt över, Johan Karlsson?

   Gilla

 4. Jan Andersson skriver:

  Som allt annat seriöst kräver konservatism kunskap om vad som är värt att bevara och en medveten övertygelse om att det verkligen är värt någonting. Men svenskar vet mer om nordamerikansk historia än om svensk.

  Vi hade en borgerlig statsminister som utan att skämmas det minsta fortfarande påstår att svenskarna saknar kultur. Återigen hittar vi orsaken till denna monumentala ignorans i den svenska skolans flumregim sedan tidigt sjuttiotal. Mina kompetenta gymnasielärare strejkade för att behålla lärarnas integritet 1966, men det hjälpte inte. Det är nog inte lätt för en fyrtioåring idag att inse att de har blivit indoktrinerade med vänsteråsikter sedan dagis.

  Våra äldre generationer röstade på S för att få ett drägligare och rimligare liv snabbt. Hade de väntat litet hade de fått ett ännu bättre liv, som i lägre grad vänsterorienterade länder i Europa. Idag är en röst på S en säker biljett till ett odrägligt och orimligt liv, speciellt som hjälplös pensionär och dito invandrare.

  Sverige är i desperat behov av en balanserande konservativ opposition. Men det finns inte ens ett frö till en sådan i sikte någonstans. Hönsen rusar runt, men var finns tuppen?

  Gillad av 9 personer

 5. Eva Danielsson skriver:

  Ett bra påpekande. Dessa ändå välmenande s k konservativa som Håkan Boström, Hakelius, Teodorescu, Arpi m fl riskerar att bli en del av problemet i stället för att de vågar slå hål på pk-ismen. Deras försiktiga hållning riskerar skapa en illusion av  pågående räddningsinsatser när de i själva verket inte vågar tala klartext om invandringen eller om islamiseringen och ständigt har med brasklappen att de inte gillar SD. Nähä, jag kanske inte heller överförtjust i allt SD (eller AfS) säger och gör, men min vrede och rädsla för det samhälle som politikerväldet har skapat, är så stark att jag inte tycker inte att man har rätt att vara fisförnäm. Sverige måste slippa påtvingas ännu mer toppstyrning och människofientliga ideologier, kulturer och religioner.
  Immigrationen är det som ödelägger vår samhälle, vår kultur, vår sociala tillvaro och som ruinerar landets ekonomi. Vi svenskar är så mesiga, arroganta och indoktrinerade att vi har tillåtit detta. Man kan säga att vi har fått det vi förtjänar. Men det räcker nu. Det är nog nu. Stopp. Lägg av. Sluta. Bara sluta. Inte en till över bron.

  Gillad av 14 personer

  • Min strand skriver:

   Precis, de är inte konservativa, de är utklädda på en maskeradbal och hindrar verklig kritik. De är åsiktskorridorens yttre vägg, det är exakt dessa som håller verklig kritik ute, det är dessa som utgör alibit för förd politik genom sin låtsaskritik.

   Gillad av 7 personer

   • kolosserbrevetkap3 skriver:

    Helt riktigt MIN STRAND! Sanningskällan den klara och ljuva. Släcker törsten efter rätt och rättfärdighet.

    Gilla

  • Claudia de Longueville skriver:

   Ja, det är trist Eva, att även en stor del av de någorlunda vettiga journalisterna inte inser, att i konungariket Sverige finns det för närvarande och för överskådlig framtid bara en och endast en politisk fråga.
   Efter den, kommer en avgrund och därefter följer praktiskt taget ingenting.

   Gillad av 4 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Apropå över bron. Tullen har kameror monterade som avläser bilnummer på de som kommer via Öresundsbron. Datorn talar om när någon misstänkt bil är på G. Datainspektionen tycker att detta är integritetskränkande. Så nu är kamerorna och därmed någon form av kontroll borta. Samma kameror används ju för at håva in pengar av de som kör in och ut ur Stockholm och Göteborg. Är dessa integritetskränkande? Kanske, borde stoppas.

   Gillad av 4 personer

  • Gunnar Karlén skriver:

   Här saknas något! Vad har vi för exempel på konservativa som INTE ”riskerar att bli en del av del av problemet”? Var håller dessa hus?

   Gilla

 6. Östrahult skriver:

  Det finns väl ingen borgerlighet i dagens Sverige. Borgerligheten förr bestod av dem med pengar och dem med viss bildning pga av deras bildade jobb. De som har pengar idag bryr sig med några få undantag inte ett smack om borgerlighet, klassisk kultur och liknande. De som har ”bildade” jobb återfinns inom sektorer som är vänster-politiserade. Ett undantag är Axess som finansieras av några udda förmögna.

  Vart borgerligheten i Sverige tagit vägen ser man om kollar SVD som blivit en sosseblaska och DN ska vi inte tala om. Och svenska kyrkan ska vi heller inte tala om. Räkna inte med att det finns några präster eller biskopar som är borgerliga.

  Gillad av 4 personer

  • En som inte glommer skriver:

   Goran Holmstrom skriver traffande ”Men,”Eliten” flyger gärna kors och tvärs för att visa sin viktiga roll….”

   Har Centerpartiet klimatkompenserat for partitopparnas charterflygresa till partikonferensen i Lulea, vilken de — efter avslojandet — lovade att gora?

   Gilla

 7. Anna Lallerstedt skriver:

  Alla svenskar borde läsa boken Ensam i Berlin av Hans Fallada. Den kom ut 1946 men behandlar krigets Tyskland under Nazismens förtryck. Den är brännande aktuell för oss. Det är oftast oväntade personer som opponerar sig mot förtryck, inte bekväm medelklass.
  AL

  Gillad av 1 person

 8. Göran Holmström skriver:

  2069. Sci-fi, nu vattnas det i munnen lite måste jag erkänna. Leva i nuet är ju inte så värst spännande för en drömmare som jag (Nåja ibland så), men för det mesta så antingen dagdrömmandes eller längtande efter berusning för att slippa se eländet!
  2019 nu om hälsan finns så runt 2039-2049 där någonstans så byter jag värld och slipper sossarna bara det är ett löfte om befrielse.
  Vilken värld kommer dom unga uppleva 2069? Minns min barndom flygande bilar och fartyg drivna av atomen, inget av detta har blivit sanning än. Det enda som överträffade alla visionärer
  var övervakningen, datorer som följer varje steg en människa tar, kartläggning av ens surfvanor och drömmar på nätet. Sista åren så har miljön fått extrem fokus, rött kött anser många ska fasas ut, egentligen så allt kött enligt vissa. Till det så är tydligen co2 livsfarligt, bilar bör förbjudas med.
  Haven drunknar i plast, så plast bör förbjudas med. Fraktfartygen från Kina spyr ur sig föroreningar så dom kommer förbjudas med.
  Men,”Eliten” flyger gärna kors och tvärs för att visa sin viktiga roll, där är miljön inte hotad.
  Vilket leder mig till att tro, Framtiden kommer om människan inte drar på sig ett globalt krig till.
  Delas upp i två grupper, den ena en snuskigt rik liten elit grupp som förfogar över alla resurser och tillgångar. Resten är slavar i ett genomkontrollerat ghetto med olika nivåer.
  i klassen under dom snuskigt rika sitter PK-patrasket och styr via sina myndigheter och godtyckligt stiftar lagar, alla nivåer under så får man mat och krediter så att man precis överlever.
  Pk kommer endast ha det lite bättre än oss (slavarna) slut på flygresor och feta pensioner,
  det enda dom kommer slippa är smutsen och våldet som råder på gatunivå. Samma äckliga sörja till mat lär dom få äta.
  Men uppe bland molnen så serveras det DNA förädlad Kobebiff, med ozon behandlad sparris
  och Bearnaise gjord på fettet av en illegalt köpt slav.
  Känns rätt skönt att slippa se skiten!

  Gillad av 5 personer

 9. Tritonen skriver:

  ”Den radikala 68-vänstern har på 50 år tagit över kyrka, public service, utbildningsväsende, statsapparat.”
  Härutöver må nämnas rättsväsendet, som visserligen är en del av statsapparaten, men tycks ha tappat mycket av sin nödvändiga självständighet.

  Gillad av 6 personer

 10. lookslikeanangel skriver:

  I en förlorad värld

  Tala med döda….
  Ja, nu menar jag ju inte världsfrånvarande politiker.
  Jag har inte heller blivit ockult med ”förmågor”.
  Men, besökt kyrkogården. Där kan man ju
  – märkligt nog – tänka över levandet!

  Jag försökte tänka vad tidigare generationer skulle ge för råd?!
  Jag ville nog inte berätta för detaljerat hur deras livsverk
  förstördes och föröddes. Allt stretande i jordbruk, skog och
  industrier. För att överleva, kanske få det lite bättre.
  Kvällskurser efter en dags hårt slit för att bli ”något”.
  Entreprenörskap. Att barnen skulle få en framtid….

  Skulle de vilja att man fortsätter att kämpa för att
  Sverige inte ska bli en slocknad stjärna.
  Landet som tappat både all verklighetsförankring
  och kompassen. Vår GPS!

  Skulle de ge rådet att det är väldigt sent på dagen.
  Kanske dags att lämna det föräldralösa ”partyt”
  som gått så överstyr.

  Time to say good by?

  Gillad av 2 personer

 11. Hans Jensevik skriver:

  Kan frågan till de konservativa ställas tydligare? Bra! Från vilka på den kanten och när får vi svaret? Kan man trassla sig ur sin marxistiska ”innetröjja” och leverera något utöver det vanliga mumbo-jumbo-snacket?

  Gillad av 3 personer

 12. Min strand skriver:

  Med den utveckling som Sandelin ofta beskriver så är det en matematisk självklarhet att Sverige kommer att tas över av islam, det enda som krävs är en extrapolation av det som redan sker. Så de som betraktar sig som konservativa (men inte är det, det är ungefär som ”liberal demokrati”) som inte tar i immigrationsfrågan gör det kanske inte för att de tänkt längre än Sörman? De klokaste av dem inser kanske att det inte är immigrationsfrågan som är den viktiga, utan emigrationsfrågan. Sverige står inte att rädda utan repatriering, det är rent ovetenskapligt att tro det, Sverige kommer att bli ett land med mycket stort inflytande av islam utan repatriering, det finns inget sätt detta kan undvikas. Tänker man efter inser man detta, och vill inte vara först med att formulera detta för då placerar man sig till ”höger” om SD tillsammans med AFS och Stram Kurs.

  De som inte inser detta tar jag inte riktigt på allvar, och när jag läser sådant som Axess eller Kvartal så är det som en parallell verklighet, det är som någon del av verkligheten saknas i alla artiklar. Det är lättare att förhålla sig till DN och nu också SvD, statspropaganda rakt av, globalistpropaganda rakt av, agenda rakt av, men dessa,så kallade intellektuella forum, de ger bara en stark känsla av en klubb för inbördes beundran som alla beskriver en verklighet som inte finns, man integrerar inte över hela verkligheten.

  Gillad av 8 personer

 13. Claudia de Longueville skriver:

  Det är trist, att även en stor del av de någorlunda vettiga journalisterna inte inser, att i konungariket Sverige finns det för närvarande och för överskådlig framtid bara en och endast en politisk fråga.
  Efter den, kommer en avgrund och därefter följer praktiskt taget ingenting.
  Bekymren och konflikterna växer nu exponentiellt och suger all energi ur riket.
  Hanteringen av dessa kostar inte bara skjortan utan det stackars folkets pengar pumpas nu, som med en flodspruta, rakt ner i ett svart hål.

  De invällande massornas tryck på rikets alla institutioner är redan nu formidabelt.
  Systemkollapsen och integrationsfiaskot är sedan länge här, men dårvänstern fortsätter likväl, att vråla för full hals, om det underbara med obegränsad folkimport.
  Försöken med att mörklägga följderna av den galna migrationspolitiken blir allt mer desperata.

  Det hade varit en nåd att stilla bedja om, att de importerade horderna bara skulle drabba landet på det ekonomiska fältet.
  Av maktmissbruket har följt en helvetesvåg av mord, våldtäkter, skjutningar, bränder och upplopp.
  Asylkatastrofen, det finns ingen mer rättvisande beskrivning, är en galen ockupation, som sorgligt nog plågar och bryter ner riket även etniskt och kulturellt och över vilken de styrande förlorat herraväldet.

  Nationen styrs i praktiken av en mobb, som inte kan karakteriseras som någonting annat än PK-terrorister.
  Ett fanatiskt pack, som skrämmande enkelt har kunnat forma ett konsensusland.
  Ett elakartat etablissemang, som med den ockuperade MSM-apparaten dompterat och bedragit ett helt folk till att bejaka multikulturens och vansinnesinvandringens ”välsignelser”.

  Svea rikes miserabla tillstånd har övergått till en blodisande mardröm.
  De gastkramande följderna av den sanslösa, för att inte säga sinnesslöa, eller snarare hjärndöda, statskonsten överskuggar allt.

  Gillad av 7 personer

  • Palle9 skriver:

   Claudia: Bra, som vanligt. Du nämner, bland mycket annat, våldtäkterna. Man undrar över det mentala tillståndet i landet när man ser en debattartikel som denna.
   https://www.expressen.se/debatt/nej-jimmie-det-sexuella-valdet-ar-inte-importerat/
   Där anges bl.a. att även om vi skulle utvisa varenda invandrare, skulle det ändå förekomma våldtäkter. Att framföra detta som ett slags argument , på fullt allvar, säger massor om den totala brist på logiskt tänkande, som präglar debatten om konsekvenserna av massinvandringen.
   Liknande hörs ofta om andra brott: ”även svenskar rånar, misshandlar etc” – stor överraskning: svenskar begår brott i Sverige. Slutsatsen för dessa ljushuvuden av sådana konstateranden står klar: således är invandringen inget problem …

   Gillad av 2 personer

 14. Maria skriver:

  Ja frågan om det går att få sossarna med anhang på rätt köl igen är meningslös, det är inget ens att fundera över. Som Dick Erixon på Samtiden framhållit många gånger är den väsentliga frågan om KD och M har hårdheten i sig för att kunna stå emot vänsterpressen om man vill kunna ta över makten med SD. Är de något att hålla i handen för SD? Å andra sidan har SD inget annat val så länge de inte kan få över 50 procent. MED har ett bra program men är inte en kraft att räkna med och skulle göra större nytta inom SD, men verkar för fina för det.

  Gilla

 15. Carl Svensson skriver:

  Hej Richard! Kan borgerligheten verkligen göra något skillnad? Om vi idag är 75 procent svenskar innebär detta att vi inom några få generationer är i minoritet förutsatt att invandrarna under samma period behållit sina språk och sedvänjor. Enda skillnaden är möjligen hastigheten.med vilken metamorfosen fullbordas. Eller?

  Gillad av 1 person

 16. Balder skriver:

  Svenska kyrkan sitter fortfarande pa en betydande formogenhet I form av skog och gardar. Finns det sparrar for att forhindra socialdemokratiska regeringar fran att spendera dessa tillgangar?

  Balder

  Gillad av 1 person

 17. W skriver:

  Invandringsöverskottet stod för fyra femtedelar av folkökningen”, klargjorde SCB förra året.

  Public service gör sitt bästa för att dölja invandringens inverkan i kommunernas krisande ekonomier. SVT skriver eller nämner ingenting om det.

  Samtidigt som kommunerna krisar måste de dock investera för att möta folkökningen. De närmaste åren behöver man bygga 1.000 nya skolor och förskolor samt 150 äldreboenden, enligt SR. Totalt är det en kostnad på 160 miljarder kronor, som till stor del måste lånas upp.

  Även SR Ekot mörkar sanningen, utan trycker på åldrande och växande befolkning.

  Även flera kommuner vittnar om skenande försörjningsstöd på grund av asylinvandringen som drar ner ekonomin.

  Och så global compact på det, vilket troligen kommer att spä på invandringen ytterligare i år.
  Samtidigt läser vi att svenskarna överlag är mer negativt inställd till invandringen än de förtalade ungrarna.
  Sjuklövern vill oss inte väl.

  När kommer folkflertalet att fatta det?

  Gillad av 3 personer

 18. Gunnar Sandelin skriver:

  En välförtjänt smocka åt alla fina borgerliga skribenter som undviker att på riktigt ta i den fula och besudlande migrationsfrågan, vilken omvandlar vårt samhälle i grunden.
  Hellre ängsligt samförstånd än att våga tala klarspråk om det som verkligen är vår tids ödesfråga.

  Gillad av 6 personer

  • olle reimers skriver:

   Tyvärr är hela den svenska mediavärlden en del av Operation Mockingbird som endast tillåter på förhand regisserade åsikter och informationsgivning.

   Gilla

 19. kolosserbrevetkap3 skriver:

  CLAUDIA DE LONGUEVILLE: ”Nationen styrs i praktiken av en mobb, som inte kan karakteriseras som någonting annat än PK-terrorister.”

  Tillägg: Dessutom med FULLMAKT från sjuklöver-röstarna, dvs 80% av de röstberättigade i Sverige.

  Gillad av 1 person

 20. M skriver:

  Den definition av konservatism som Sörman framför här kan jag ansluta mig till, men det är ju inte vad man under 1900-tal ansett som konservatism och det har inget med amerikanska konservativa nyliberaler att göra heller. Är inte terminologin vilseledande, precis som den redogörelse Sörman gör över diskussionen i den ”fina” borgerligheten? VI vill ju ha tillbaka 70-talet med en grillad med bröd och senap! Och den tiden kommer aldrig tillbaka, det är försent! Så en ideologisk etikett måste kunna appellera även till de sk ”nya svenskarna”, de är ju många! Sverige som vi kände det är borta! Beteckningen social liberal har mer universell bäring. Social i att stå för välfärdsstaten (effektiv och rättvis!) i mening socialförsäkringar mm, inte hela staten. Social står också för en insikt om de negativa sidorna hos det kapitalistiska systemet. Liberal står för ett fritt, öppet och tolerant samhälle som kan identifieras med:
  – sekulärt samhälle
  – universella värden (inom den egna staten, EU etc i första hand)
  – konstitutionalism inkl demokrati, fria media och kontroll av makten
  – marknadsekonomi

  Gilla

 21. olle reimers skriver:

  Tittar man på vad som händer i Sverige med ett internationellt perspektiv så blir det alltmer uppenbart att det är en del av en global rörelse.

  Det är inte heller längre en fråga om en kamp mellan vänster och höger utan mellan elit och övriga. Elitens mål är att få till stånd ett globalt styre där de stora företagens intressen sätts i centrum.

  För att nå dessa mål måste medelklassen, som numera kan sägas utgöras av den normalt nationellt sinnade, hårt arbetande och hederliga delen av befolkningen, krossas. Som ett led i detta har eliten lierat sig med blodtörstiga totalitära krafter som kommunism och islam.

  Richard Sörman har säkert rätt i sin iakttagelse av den konservativa och lite finare, normalt mer inflytelserika del av överklassen, som kunde vara en stark medselare mot elitens planer. Deras problem är förmodligen att man upplever sig som en del av eliten och som därför inte gärna vill inse att den angivna planen finns på riktigt samt att de själva är det första offret när det kommer till kritan.

  Denna viktiga grupp verkar sakna kontakt med historien och borde kunna dra lärdomar av hur samtidens diktatorer har betraktat dessa ”fina” människor. De har fått tjäna som nyttiga idioter så länge de passar de styrandes syften för att sedan utsättas för brutal och förnedrande behandling.

  Gilla

 22. Samuel af Ugglas skriver:

  Socialisterna körde över den svenska befolkningen och kanske är vi bedövande likgiltig, bara INTE MIN GRANNE ÖVERLEVER.
  Varför behövde socialisterna aldrig fråga svenska folket angående alla dessa invandrare,
  man gav oss livets opium och skådespel, bidrag och propaganda med hjälp av utplundrade pengar från överlevarna.

  Gilla

 23. garlbanke skriver:

  Sverige är världsbäst i att på kortast möjliga tid förändra demografin jämför med omvärlden.

  Här följer en beskrivning av antalet muslimer i % av total befolkning för följande länder och geografier.

  USA 0,3 Europa 3,0 Sverige 30, nej inte ännu, det dröjer nog några år till, men ändå aktningsvärda 15%. Något att stoltsera med. Vad har vi annars att skryta om?

  Sweden is fantastic! Ursäkta????

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.