Gästskribent Charlie Weimers: Frågan om kandidaterna i EU-valet kommer hedra subsidiaritetsprincipen

Stig Fölhammar ställde nyligen frågan på dessa sidor. Krav på enhetlig, centralt styrd politik har splittrat Europa. Migrantkrisen och kommissionens krav på omfördelning av migranter splittrar väst och öst medan eurokrisen och kommissionens krav på ytterligare transfereringar splittrar nord och syd.

Lissabonfördraget skulle fastställa tydliga gränser för EU:s befogenheter och stärka subsidiaritetskontrollen. Kontrollen av subsidiaritetsprincipens tillämpning gavs till nationella parlament. Tillsammans kan en tredjedel av EU:s nationella parlament utförda ett så kallat gult kort, det vill säga tvinga kommissionen att ompröva lagförslag som parlamenten anser oförenliga med subsidiaritetsprincipen. Detta sker genom att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande med skälen till att det anser att det aktuella lagförslaget inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Subsidiaritetskontrollen var central inför Sveriges godkännande av Lissabonfördraget som skulle göra unionen mer demokratisk. Dåvarande europaminister Cecilia Malmström (L) proklamerade i riksdagen innan Lissabonfördraget godkändes 30 november 2008 att: ”Ingen lag kommer att stiftas i EU utan att den granskats av nationella parlament. Om tillräckligt många nationella parlament anser att ett lagförslag inte bör behandlas på EU-nivå kan det helt stoppas”.

Klausulen om subsidiaritetskontrollen utformades så att i princip alla förslag ändå går igenom och den omfattar endast förslag inom områden där EU delar befogenheter med medlemsstaterna. Om en tredjedel av de nationella parlamenten i EU enats om att ett förslag strider mot subsidiaritetsprincipen måste det omprövas av kommissionen, men omprövning innebär inte att kommissionen måste ändra sitt förslag. De tre handlingsalternativ för kommissionen som följer på ett gult kort är (1) att helt dra tillbaka förslaget, (2) att revidera förslaget samt (3) att återkomma med förslaget i oförändrad form. Kommissionen behöver endast motivera sitt beslut för att köra över de nationella parlamenten. I dagsläget är subsidiaritetskontrollen följaktligen inget verkligt hinder för den ständiga maktöverföringen till Bryssel.

De nationella parlamenten saknar engagemang att dela ut gula kort eftersom ledamöterna vet att mekanismen är tandlös. Tidsfristen för utfärdande av gula kort är därtill alldeles för kort. På endast åtta veckor skall en tredjedel av EU:s nationella parlament skicka in sina motiverade yttranden. Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft 2009 har endast tre gula kort utfärdats och i två av dessa tre fall har kommissionen slutligen ändå fastslagit att lagförslaget varit förenligt med subsidiaritetsprincipen och därmed kört över de nationella parlamenten. De gula korten har kommit att bli de nationella parlamentens högtidliga och stadfästa rätt att bli ignorerade.

Kritiken mot subsidiaritetsprincipens tillämpning har under den gångna mandatperioden tvingat ut kommissionen på banan. I november 2017 tillsattes en arbetsgrupp för att utarbeta rekommendationer för hur subsidiaritetsprincipen bättre skulle kunna tillämpas och politikområden där EU skulle kunna återföra beslutsmakt till medlemsstaterna. Arbetsgruppen bestod endast av ledamöter från den socialdemokratiska gruppen (S&D), den kristdemokratiska/moderata gruppen (EPP) samt den liberala gruppen (ALDE). Tre grupper som under årtionden format den federalistiska maktkartell som kontrollerat Bryssel och fört EU i riktning mot att bli en superstat.

Slutsatserna blev därefter. Arbetsgruppen, som helt saknade EU-reformistisk eller EU-kritisk representation, konstaterade att det inte fanns några politikområden där beslutsmakten bör återföras till medlemsstaterna:

”Regionkommittén har inte identifierat några politikområden med endera delad eller exklusiv behörighet, där inget EU-mervärde någonsin skulle kunna finnas i framtiden och har därför inte några förslag att permanent avlägsna någon delad eller exklusiv befogenhet som anges i fördragen genom att överföra dem till medlemsstaterna.”

Som grädde på moset konstaterade ordföranden för den arbetsgrupp som skulle arbeta för mindre centralisering att mer makt mycket väl skulle kunna överföras till Bryssel i framtiden.
Dagens ledarskap i Bryssel har en ovilja och en oförmåga att hedra subsidiaritetsprincipen. Skälet är naturligtvis att principen om ”en ständigt mer sammanflätad union” utgör det överordnade målet för de partigrupper där svenska socialdemokrater och borgerliga ingår.

En ny inriktning kräver ett nytt politiskt ledarskap. EPP kommer sannolikt att bli den största gruppen, men med en starkare konservativ grupp (ECR – Sverigedemokraternas partigrupp) skulle reformistiska kompromisser kunna slutas. Den kristdemokratiske kandidaten till kommissionsordförande Manfred Weber har förvisso uttryck att han helst vänder sig till de gröna, en federalistisk grupp, men förhoppningsvis kommer inte detta att räcka för att säkra maktkartellens majoritet.

Ett konkret exempel på en möjlig kompromiss mellan EPP och ECR är att omvandla de gula korten till röda kort. Före folkomröstningen om EU-medlemskap krävde David Cameron att en tredjedel av de nationella parlamenten skulle få möjlighet att stoppa lagförslag de inte anser är förenliga med subsidiaritetsprincipen. EU:s ledare godkände kravet på en mekanism för utfärdande av dessa röda kort, vilket blev en del av Camerons omförhandlade EU-avtal. Detta skulle redan implementeras om Storbritannien röstat för att stanna i EU. Om politisk vilja finns kan detta reformförslag realiseras. Det krävs ingen fördragsändring utan räcker med att kommissionen beslutar sig för att behandla gula kort som om de vore röda.

Som europaparlamentariker kommer jag hedra subsidiaritetsprincipen och arbeta för att den stärks. Jag kommer att stödja den konservativa reformistgruppens krav på att nästa EU-kommission ska ge subsidiaritetsprincipen tänder genom att behandla de nationella parlamentens gula kort som röda. Jag kommer endast att rösta för en kandidat till kommissionsordförande med en tydlig reformagenda för att rulla tillbaka Bryssels makt.

Charlie Weimers är kandidat till Europaparlamentet för Sverigedemokraterna.

18 reaktioner på ”Gästskribent Charlie Weimers: Frågan om kandidaterna i EU-valet kommer hedra subsidiaritetsprincipen

 1. Christer L skriver:

  EU numera är inte det EU jag röstade för. Juncker har, kanske i fyllan och villan men trovärdigt, formulerat sig om de små stegens förändring av unionen i en riktning som gagnar unionen som union men inte så som medlemmarna föreställer sig. Alltså att EU´s högsta ledning vet bättre och att det därför vore ohederligt att avslöja för dem som vet sämre exakt vad som är den utveckling man satsar på med dessa små trippande steg. För att det då skulle bli omöjligt kanske att göra saker bättre. Tänk att det här bara var en komedi från förr i tiden med Peter Sellers eller något sådant! Men det är verkligt! Titta hur vi dribblat bort er, är vi inte duktiga, säger EU-kommissionen. Ni kan inte avsätta oss, är det inte bevis nog?

  Att inte vara avsättbar är varje regims magisterexamen. Ta en sådan som Stefan Löfven, han är inte avsättbar. Vore han det skulle han inte finnas sedan lång tid. Men där står han och småflinar åt oss. Konsten är att fråga väljarna vad de vill, sedan lova dem detta formulerat på ett något annat sätt. Sedan ändras betydelsens styrka. Under valtider var exempelvis utvecklingen i de svenska förorterna ”oacceptabel”. Idag betyder ordet oacceptabel i praktiken ”av mycket ringa betydelse”. Och getton har ju aldrig förekommit.

  Gillad av 2 personer

 2. Aurora skriver:

  Med den brist på och respektlöshet mot demokratiska regler som det svenska parlamentet (riksdagen) uppvisar så förefaller det lika bra att subsidiaritetsprincipen förblir som den är. Det är i EU-parlamentet som representationen och förändringarna ska ske. Därför bör SD inte fega ur utan ansluta sig till den partigrupp med den politik som bäst representerar de förändringar som är nödvändiga för hela Europas folk och framtid.

  Gillad av 1 person

 3. Tomas skriver:

  Applåder från en fritänkare! Jag erkänner villigt att jag är mera rädd för Macron än Orbán. Kan man inte ens lägga ned den löjliga parlamentsflytten mellan Frankrike och Belgien är man inte mogen att ta mera ansvar och pengar från medlemsstaterna.

  Gillad av 4 personer

 4. Jari Norvanto skriver:

  Jag tror för min del att de ledamöter som väljs in i EU-parlamentet kommer att tycka tillvaron ger dem förmåner som de inte gärna släpper ifrån sig, om de inte har något bättre att falla tillbaka på. Kort sagt, de låter sig köpas.

  Kikar man på röstsedeln till SD så ser man de tio i toppen på den företrädare som är chaufför, business controller, politiskt sakkunnig, vårdbiträde, student statsvetenskap, språkvetare, student på juristprogrammet, butikschef, florist respektive ekonom. Tittar man istället på de tio i toppen för AfS så finns det egenföretagare, läkare, civilingenjörer m fl. Givetvis garanterar yrkestitlar inget, men om det är i princip det enda man har att gå på i personvalet…

  Gillad av 2 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Lastbilschauffören tycker inte att man behöver ha några högre studier. Han har enligt egen utsago lärt sig allt genom att lyssna på radion när han har suttit bakom ratten.
   Detta är kunskapsförakt på Gretanivå!

   Gillad av 3 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Men har du lyssnat på honom? Och har du gått igenom vad han åstadkommit? Jag tror faktiskt han har åstadkommit mer än många av hans kollegor i Bryssel, från samtliga länder. Väldigt många har nog mer skolutbildning än vad han har men han har livserfarenhet. Så att man inte har en massa fina titlar betyder inte att man har kunskapsförakt. Utbildning utan sunt förnuft betyder bara att man är styv i korken. Jämförelsen med Greta blir ju lite absurd. Hon är 16 år.

    Gillad av 2 personer

   • Bo Adolfsson skriver:

    Jag var och lyssnade på honom i Tibro. Då sa han detta!
    Det var mitt under fotbolls-VM och han var så stolt över att han aldrig har sparkat på en fotboll i hela sitt liv!
    Han var också mycket stolt över att efter många timmars överläggningar i Bryssel lyckats höja gränsen till 4,5 ton för en lätt lastbil att köras med vanligt körkort. Detta för att få plats med de tunga batterierna. Det hade ju varit bättre att ifrågasätta övergången till eldrift.
    Ja det är sådana där viktiga saker han håller på med i Bryssel för 199 000 kr/månad och med frivillighet att betala skatt.
    Sd var ju tidigare för att gå ur EU, men karamellerna var tydligen för goda.

    Gilla

 5. malmobon skriver:

  Är inte alls säker på EPP blir största grupp. Däremot verkar det som att det går att förändra att mer makt utgår från nationer än att alla makt skall utgå från EU.
  F-ö är jag inte alls säker på att Brexit kommer fullföljas. Då blir det ännu mer möjligt förändra EU på riktigt.

  Gilla

 6. Min strand skriver:

  Nej du, den gubben går inte. Skall vi nu börja lita på byråkraterna och politikerna. Detta är ju trams.

  Svara istället på varför SD ställer sig utanför Salvinis grupp?

  Gillad av 5 personer

  • Min strand skriver:

   Jag menar, jag förstår dig, du vill också ha hög lön och förmåner utöver vad din förmåga motiverar, du är inte som många här framgångsrik inom näringsliv eller forskning, men snälla, förolämpa inte vår intelligens. Grattis till jobbet.

   Ring nu Salvini annars röstar vi AFS också pga detta.

   Gillad av 3 personer

   • Bo Adolfsson skriver:

    199 000 kr/månad och frivilligt att betala skatt.
    Med vilken högre utbildning och flera års hårda studier får man den lönen?
    Varför har inte lastbilschauffören redovisat sina utlägg?
    Varför har inte sd krävt lägre ersättningar och att riksdagen halveras till 175 ledamöter?

    Gillad av 2 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Till Bo Adolfsson. Varför har inte lastbilschauffören redovisat sina utlägg undrar du? Ja varför har majoriteten av de svenska ledamöterna inte gjort det? Varför har inte SD krävt lägre ersättningar och att riksdagen halveras till 175 ledamöter? Tja, vilka andra har krävt detta? Finns det en majoritet i riksdagen för att kunna genomföra detta? Du får givetvis tycka vad du vill om SD men att komma dragande med trams leder ingen vart. Ett fall som är aktuellt just nu när Liberalernas EU-företrädare inte syns i rampljuset är ju Malin Björk från V. Vad tycker du om hennes upplägg?

    Gillad av 1 person

   • Bo Adolfsson skriver:

    Min förhoppning när sd kom fram var ju att de skulle väljas spm förtroendevalda. Det är därför jag har röstat på dem i tre val och jobbat för dem/oss i två val. Tyvärr har jag nu upptäckt att det precis som i de andra partierna bara handlar om att säkra sin försörjning. De flesta i innegänget har dessutom ingen yrkeserfarenhet och inget att falla tillbaka på förutom lastbilschauffören. Han kan i alla fall köra bil!
    Den politiska överbyggnaden måste monteras ner och resurserna användas till folket.

    Gillad av 1 person

   • uppstigersolen skriver:

    Till Bo Adolfsson. Ja att vissa partiföreträdare i SD inte agerar juste känner jag till. Att några bara vill säkra sin försörjning känner jag också till. Jag är ju aktiv i SD. Men, vilket är ditt alternativ till samhällsförändring om du nu tycker att SD är lika dåliga som alla andra?

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Vi litar inte på er politiker längre. När ni offentligt ställer er upp och pläderar för att ersättningarna till er ska bestämmas genom folkomröstning eller i vart fall i nationellt utsedda demokratiska församlingar och efter insyn och debatt kan vi börja tro på er. Lite smått.

   Gilla

 7. Fredrik Östman skriver:

  Artikeln bygger på ett fundamental missförstånd av subsidiaritetsprincipen. Den är ingen princip alls, utan ett tunt skynke som hängs upp framför imperialismen för att få den att se mindre despotisk ut.

  För är något en gång objekt för centralmaktens omsorger finns ingenting som kan få centralmakten att bortse från det. En bättre princip måste vara omvänd: flera parlament måste komma överens innan frågan ens får läggas fram på EU-nivån.

  Gillad av 2 personer

 8. Göran Holmström skriver:

  ursäkta mig så många ord, och floskler. Men översätt det gärna till något som går att ta på.
  Bluttan blä bluttan blaha, översätter det till hundvärlden. Går det att äta? Går det att sätta på?
  Går det att leka med? Ja gillar vovvar, dom är ytterst ärliga och i sämsta fall kan man muta dom en kort stund med en godbit, sedan visar dom vad dom tycker igen!
  Så vad sade du egentligen?

  Gilla

 9. Hortensia skriver:

  Grattis, Charlie, både till partibytet och till en relativt säker plats i EU-parlamentet – kanske inte på grund av egna prestationer, som denna aningen intetsägande, men väldigt färgspäckade litania om ”de gröna” och ”gult kort” eller ”rött kort” hit och dit av minimalt allmänintresse…

  … utan på grund av att din nyblivna partikamrat, den eminenta Jessica Stegrud, ensam lär kunna dra till sig avsevärt fler personkryss än, exempelvis, dessa båda osvenskt hätska och enkelspåriga madamer, från Fi och C, som hon lugnt och metodiskt utklassade i ”debatten”:

  https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1287258?programid=4058

  När återkommer den goda Jessica månne här på Det Goda Samhället? Hennes ständigt lika välformulerade som välgenomtänkta åsikter torde uppskattas särskilt väl av alla sunt-förnufts-hungrande läsare, som dagligen utspisas vid en generöst och vackert uppdukad buffé här inne.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.