Gästskribent Dan Ahlmark: Är vi svenskar privilegierade?

Ordet priviligierad kan användas i både positiva och negativa sammanhang. I positiva kan det gälla, att individen känner en tacksamhet mot livet för något han eller hon upplever eller är. Men vanligare är att det användes på ett negativt sätt. Den franska revolutionen 1789 var delvis en protest mot det privilegium adelsmän och präster – till skillnad från borgare och bönder hade i form av att inte behöva betala skatt.  

Så vad betyder ett ”privilegium”? Den grundläggande definitionen är: Ett privilegium, förmån, är en lagstadgad, exklusiv rättighet som ges av staten till en viss person eller grupp. Just beroende på sambandet med någon orättvisa, som begreppet historiskt fått, används det idag av vänstern för att till exempel angripa en ekonomiskt välbeställd person, som jämförs med någon med lägre inkomst. Men orsaken till att sådant existerar beror då inte på något orättvist statligt beslut utan troligen främst den förra personens större duglighet, bättre utbildning eller på vad dennes föräldrar skänkte honom som arv eller gåva, för de ville att just han skulle ha den fördelen.  

Man säger också att svenskarnas ekonomiska standard gör oss priviligierade i förhållande till invandrare och befolkningen i u-länder. Ja, bakgrunden är, att våra förfäder förvandlade ett kallt och urfattigt Sverige till ett välmående land. Det fanns inget av privilegium i den processen, och självfallet har vi ingen skuld till någon annan än till våra föräldrar och deras. Under det arbetet utformade svenskarna också tillsammans med andra länder i Väst principerna för ett samhälle, som möjliggjorde snabb ekonomisk tillväxt. Det innebar en kraftigt ökad utbildning, näringsfrihet och konkurrens; ett rättssystem som medförde trygg äganderätt och opartisk rättsskipning; en politik utan konfiskatorisk beskattning, samt så småningom även demokrati med politisk pluralism.  

Efter andra världskriget och avkolonialiseringen hämtade u-länderna vanligen sin kunskap om utveckling från Väst. Sydkorea, som länge förtryckts av Kina och Japan, valde fri marknadsekonomi som system och upplevde därför en mycket snabb tillväxt och en enorm ökning av välfärden. Så småningom infördes även demokrati. Några asiatiska länder gjorde likadant, medan andra valde varianter av socialism. Även de afrikanska länderna valde ofta de sämsta politiska idéerna från Väst – marxism/socialism – bland annat för man ville man säkra de nya makthavarnas ställning. Ett antal decennier förflöt, innan östblockets sammanbrott allmänt ledde till att socialismen helt enkelt var så diskrediterad, att den måste överges. Innan dess hade dock en del av dessa länder redan eliminerat delar av sin socialism på grund av svåra misslyckanden. Men genom sina egna val av fel system från början hade man allvarligt försvårat och försenat sin utveckling. Ländernas underutveckling var självvald och utformad för att skydda makthavarnas makt och den lönande korruptionen. Västländerna har ingen skuld för det 

Länder, som inte kunnat utveckla sig beroende på dåliga eller orättvisa institutioner, usla rättssystem och undermålig ekonomisk politik kan inte jämföra sin situation med Sveriges och sedan klaga på, att svenskar har ”privilegier”. Det har inget alls att göra med sådana utan beror helt på att västerländska system och svensk kultur – åtminstone tidigare – lett till ständig ekonomisk utveckling på basis av innovationer och hög produktivitet, vilket sedan haft följder för forskning, utbildning, kultur och social utveckling. Kritiken bör helt riktas mot den onödiga underlägsenheten av det egna landets politik och kultur. Det grundläggande är att införa riktigt utformade institutioner bland annat ett rättssystem som främjar marknadsekonomi, konkurrens och förändring samt ett politiskt styrsystem, som tillåter fria val och åsiktsfrihet. Om detta kompletteras med en statlig politik, som inte stöttar korruption, kompiskapitalism eller olika slag av hindrande föråldrad kultur utan banar väg för fria initiativ på alla områden, kommer snabb utveckling att ske.  

Detta innebär, att länder egentligen själva väljer sin utvecklingstakt och sin utvecklingsnivå. Att förtvina och kvarstå i de usla förhållanden som auktoritära regimer och socialistisk politik medför, är inte förutbestämt eller nödvändigt. Alla världens stater har nu varit nationellt självständiga tillräckligt länge för att ha haft tid att nå en någorlunda acceptabel levnadsnivå. Att man har valt fel politik och hindrat den utvecklingen är inget skäl att gnälla över andras ”privilegier”; det är istället skäl att kritisera sina egna regeringar och kanske även sin etablerade kultur och religion, som inte tillåtit utveckling. Nationer har ett fullständigt ansvar för arten och strukturen av sina egna institutioner och de olika facetterna av nationell politik.   

Dessa länder har dessutom haft en mycket bättre utgångssituation än vad länderna i Väst hade: all kunskap och erfarenhet på alla områden, som Väst frambringat under århundraden (se bara utvecklingen inom medicinsk forskning), finns nu fritt tillgänglig. rdet av allt detta överstiger sekel av monetär u-hjälp och är en enorm gåva av världshistoriska mått, som gör att dessa länders utveckling kan gå så mycket fortare än den länderna i väst genomgick. Om man talar om privilegier i annan mening än den strikta definitionens, är nog detta det största existerande privilegiet i världen idag. Och system och teknologier, som snabbt kan höja ett lands nivå på olika områden, finns omedelbart tillgängliga att köpa.  

En annan anknytande missuppfattning är, att utvecklingsländernas lägre utvecklingsgrad skulle vara till någon glädje för Västvärlden. Den tron är bara resultatet av felaktigt marxistiskt tänkande. Västländerna hade haft mycket större nytta av, om det fanns många fler utvecklade länder i världen. Ett skäl är, att detta möjliggjort en större och snabbt växande utrikeshandel och åtföljande skalekonomier, som är så väsentliga för att allmänt höja levnadsstandarden. Sverige nådde sin goda ekonomiska ställning efter världskriget främst på grund av vår utrikeshandel. U-ländernas misstag gällande sin utvecklingspolitik har alltså också drabbat västländerna. Att begå oerhörda misstag, som då också drabbar andra och sedan klaga över de andras privilegier”, är ett motbjudande skådespel. Svenskar har ingen anledning att känna skuld eller att anse sig vara orättvist priviligierade i förhållande till medborgare från andra länder.     

Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav förra året ut boken ” VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. 

59 reaktioner på ”Gästskribent Dan Ahlmark: Är vi svenskar privilegierade?

 1. olle holmqvist skriver:

  ”för att skydda makthavarnas makt och den lönande korruptionen. Västländerna har ingen skuld för det. Jo Väst har stor skuld, så här: Barnadödligheten i Väst började försvinna ca 1870 och var praktiskt taget borta 1950. Orsakerna var: trångboddhet bort, ett barnen säng,”Här rivs för att få luft och ljus” (Strindberg) sjösänkningar och uträtande av åar > mer jordbruksmark och mer mat. De sista åren när någon svalt ihjäl pga matbrist i Sverige var 1868 0ch 69.Inavelsisolaten – kusinäktenskapen bröts upp av järnvag, flytta till stan och cykeln till logdansen nästbys. Fungerande latrinhämtning (latrinhämtaren en aldrig ärad folkhjälte) och sedan kloaker. Och tvål och såpa. Två syntetkemikalirer som inte ens Fi vill avstå ifrån.

  Så efter 1950 kom vaccinering. Medicinarna tror att det var den som utrotade barnadödarna. De gör så här: Hugg ett år mitt i minskningsbacken för barnadödarna, t ex 1938, inget vaccin och jämför med 25 år senare. Då fanns vaccin ! Itressant är scharlakansfeber, streptokocker. DEt minskade precis som dandra, borta v mitten på 50-talet. Men ännu idag – inget vaccin ! Kan vaccineringens betydelselöshet visas tydligare ?

  Nu vaccinerar Väst Afrikas sluminnevånare så att de överlever, blir unga vuxna och vandrar upp genom Sahara till gummibåtarna i Medelhavet. Och de korrupta politikerna slipper genomföra allt det vi gjorde i väst. Barnen överlever ändå. Det blir pengar över till presidentpalats, dit våra diplomatkändisar kan åka och hälsa på sin kompisar i regerande socialistpartiet.

  Gillad av 6 personer

  • Bee-lips skriver:

   Precis, jag kan inte förstå att folk på vår sida fortfarande tror att detta är en rationell dialog, det är som om man kommer hem och finner en tjuv med TV och dator under armen och börjar diskutera om han kanske skall lämna datorn för den behöver man i arbetet.

   Gillad av 2 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Ja vi västerlänningar har gett vaccin och bättre teknik för matproduktion till u-länderna. De har fått glädje av alla uppfinningar vi i väst gjort så att de kunnat odla mat effektivare. Det var västerlänningar som uppfann alla jordbruksmaskiner och konstgödning och konstbevattningsmetoder, pumpar och elverk för dess drift, etc. Vi har skuld till att de har kunnat överleva i u-länderna med enormt minskad undernäring och minskade sjukdomar och dödlighet. Därför ser vi nu en enorm överbefolkning som inte var riktigt planerad. Vi i väst har fått minskad nativitet i takt med den ökade mattillgången men detsamma sker inte i Afrika och Indien tex. Indierna är snart 1,3 miljarder. I Afrika är de väl 1,4 miljarder. I Kina 1,5 miljarder.
   Men detta har varit välvillig hjälp från oss. Vi har ingen ondskefull skuld till att skapa elände.
   Krigen för de själva numera, när Sovjet inte längre finns. Sovjet som tidigare ville störta alla länder i revolutionskrig och skickade vapen till alla u-länder de kunde för att splittra upp och förstöra med revolutioner genom krig via proxy. Sovjet och Sverige-stödda Castro-Cuba t.ex. som skickade vapen och soldater till Angola för att skapa kaos och död i Angola med resultat att halva landet är minerat och livsfarligt att beträda. Således är många Angolaner enbenta i onödan. Det var det Sovjet och Cuba som igångsatte. Afghanistan invaderades av Sovjet 1979 med oändligt krig därefter som följd. VIetnamkriget startades genom beslut på partikongressen/politbyråmötet januari 1959 av Ho Chi Minh, som sedan fick stöd från Sovjet och Kina som konkurrerade om att hjälpa till att skapa stort krig. Mao gillade krig. Utan det hade det inte blivit krig 1960 och framåt. Om Sydvietnam fått vara ifred från invasion från norr, hade ingen anfallit Nordvietnam tex. Kommunistländerna har stor skuld till mkt elände. Inte vi. Säg denna flagranta sanning till en svensk (vietnam-/kärnkrafts-/mångkultur-/pride-/klimat-) proffsdemonstrant och tillika (k) ommunist så slår hon bakut.

   Gillad av 4 personer

   • Lars skriver:

    Sant o sant, men du glömmer den korrupta militärdiktaturen i Syd Vietnam, du glömmer Syd Vietnams inhemska FNL rörelse, du glömmer att när fransmännen, kolonialmakten lämnade 1959 så gick USA in och tog över att hålla Syd Vietnams regim under armarna, du glömmer att Syd Vietnam aldrig förmådde skapa fungerande statsmakt med fungerande militär trots materiellt stöd.

    Du glömmer också de vanvettiga religiöst orienterade missionärerna från väst, den vackra tanken att rädda barn till livet utan att samhällena hade försörjnings förmåga. Du glömmer Syd Afrikas apartheid regim och tentakler in i Angola och Namibia. Du glömmer den USA stödda guerillan i Angola. Du glömmer att portugiserna inte lämnade sitt kolonialdöme förrän 1970-tal. Du glömmer nog militärdiktaturerna i Latin Amerika och tom i Europa (Grekland, Spanien, Portugal).

    Man glömmer så mycket, men sådana som Läkare utan gränser har inte ens försökt minnas! Eller NGOs med båtar som plockar upp båtflyktingar på medelhavet.

    Det tycks att både USA kapitalismen och kommunism Kina och Sovjet hade fina och goda syften och skapade en jävla härdsmälta var de än drog fram.

    Så varför älta kommunismen? Den är ju besegrad.

    Gilla

   • Stefan Sewall skriver:

    Vi vet mer nu när sekretessen lättat. (Innan dess visste inte jag exakt hur det började). Ho Chi Minh och politbyrån hade kongress december 1958 till febr. 1959. De bestämde då att ta Sydvietnam genom att börja skicka mycket vapen och ett stort antal soldater genom djungeln för att se till att dra igång ett stort gerillakrig. Hittills hade gerillaaktiviteterna varit utan kraft. Vid delningen som överenskoms 21/7 1954 flyttade massor av ickekommunister till syd från Hanoi. Kommunister flyttade till norr. TV visade långa köer som gick mot söder som jag minns att jag såg nyhetsinslag om.
    Ho Chi Minh gav vid delningen order om att en del kommunister skulle dröja sig kvar i syd för att bedriva gerillaverksamhet. Så skedde också, men det var en alltför svag rörelse. Det gick inte att störta president Diem, som jagade kommunister. Han blev impopulär och var inte den bäste att leda landet, men det legitimerar inte ett storkrig. Bara kommunister anser att krig alltid är berättigat för att införa kommunism. Många ledare är korrupta och partiska utan helgod demokratisk legitimitet. Vi i väst kastar oss inte över Mugabe eller Burmas diktatur t.ex. Vi hoppas oftast att de självdör. Krig är inte helt önskvärt – som nu Nordkorea t.ex.
    Nu finns framtagna dokument om mötet i Hanoi när Ho Chi Minh och Giap mm. bestämde att starta det stora kriget för att ta Sydvietnam. En avhandling har skrivits om detta som även handlar om Sovjets ställningstagande och relationen Hanoi-Moskva. Det är Mari Olsen på norska instituet for försvarsstudier som skrivit den:
    länk: https://fhs.brage.unit.no/fhs-xmlui/handle/11250/195701
    Sedan tävlade Sovjet och Kina om att skicka vapen och piloter och rådgivare och soldater för att trappa upp kriget så mycket som möjligt. USA hade defensivrollen att stoppa det.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Nuförtiden när jag har tid att läsa så upptäcker jag ofta att mina begrepp både då och nu var oklara och att det brister i förståelse. En sådan fråga är givetvis Vietnam kriget. Det sämsta man kan göra är antagligen att välja sida! Vem är ”the good guy” och vem är ”the bad guy”. Det är dessutom från min tredjepartssida och från den utsiktspunkten behöver jag ju som svensk t.ex. inte bestämma mig för om Trump är god eller ond, jag vill ju veta hur amerikansk politik påverkar Sverige!

    Hur var det med motståndet i Vietnam mot fransmännen? Det var ett förskräckligt långt krig och kraftfull motståndsrörelse. De som kämpade mot såg nog sig själva som ”good guys”. Gjorde amerikanerna också det eller var Vietnam en spelpjäs, som inte fick lämna in för dominoeffekten trodde man på. Ska man utgå från att krig är dåligt och se vem som startade det? Var det Principio Gavril som startade WW1? Var Allende en ”bad guy” så att ”the good guy” måste införa militärdiktatur i 15 år? Vem ska vi hålla på?

    Gilla

   • Lars skriver:

    PS. Nord Vietnam började inte skicka reguljär trupp till Syd Vietnam förrän i slutet på 60-talet, men att de skickade rådgivare och materiellt stöd kan så vara. DS

    Gilla

   • Stefan Sewall skriver:

    Det är inget fel att välja sida. Varför skulle det vara det?
    Hitler anföll och alla andra var offer. Nordkorea anföll och syd blev överrumplat.
    I massor av krig är det en sida som attackerar och den andra som är offer. Mongolerna stormade fram och dödade. Kineserna blev slaktade, liksom ungrarna. -Ensidig skuld.
    Japan tog Indokina under WW2. Frankrike fick problem efter 45 pga revolutionärer med Ho Chi Minh. De var kommunister och Frankrike gav upp. 1954 delades VIetnam. Vissa var kommunister och andra inte. I syd samlades de som inte var kommunister. Katoliker och buddhister. Diem hjälptes av USA som försökte stoppa den kommunistiska flödvågen. Varför skulle det vara fel. Bara kommunister kräver kommunistiskt övertagande överallt. Chrustjov ansåg det vara en naturlag att det måste bli kommunism överallt.
    Diem var inpopulär och hade svag ställning först, men stärkte den och jagade och sköt ihjäl kommunister så att de efterlämnade kommunisterna som hade uppgift från norr att infiltrera och bedriva gerillakrig inte hade framgånar. Revolutionen gick dåligt i Sydvietnam. Folket var inte kommunister. Vissa fattiga bönder var förstås mottagliga för propaganda om det kom gerilla som gav dem hjälp och köpte deras stöd.
    Från allra första början 1954 så hade Ho Chi Minh inflytande i syd.
    1959 började de skicka vapen och gerillasoldater i stor och övkande mängd med den uttalade avsikten att genomföra revolutionen. Soldater i uniform kom först sent. Till slut var det tanks som rullade in.

    Gilla

   • Stefan Sewall skriver:

    Det förbannade Vietnamkriget förmörkade min ungdom. Jag såg hela tiden hur skevt det skildrades. Det skavde ordentligt. Jag var 8 år och såg 1963 de första rapporterna. Då blev det ärligt skildrat. Nord anföll via kommunistgerilla. Miljoner flydde från Hanoi och norr. Strida strömmar av katoliker och buddhister längs vägen. Det var ingen som anföll Nordvietnam däremot. Hela tiden pågick gerillaattacker i syd, men inte i norr. Många tusen bönder avrättades i norr pga kommunistisk omfördelning av jord. De allra flesta bönder hade bara några tunnland. De som hade lite mer skulle avrättas enligt partibeslut. Jag såg senare skevheten i beskrivningen av kriget. USA var angriparen hette det. Fel. Det var norr som angrep via gerilla som fick massor av stöd via Ho Chi Minh-leden genom djungeln, delvis inne i Laos. Alla strider pågick på syds mark. Sydsidan anföll aldrig på marken mot norr. USA bombade så småningom framför allt Ho Chi Minh-leden i skogen för att stoppa transporter av vapen och soldater. Sedan minerades hamnar -Haiphong. Sedan bombades Hanoi. Det var som WW2. Det enda man kunde göra var att bomba. Nixon ville få nord till förhandlingar och lyckades genom julbombningarna av Hanoi -72.
    USA spelade den defensiva rollen hela tiden. I Sydvietnam fanns vanliga människor som inte ville leva i en kommunistdiktatur. Varför skulle de behöva det? Jag känner personligen vietnameser som flydde i båtar 1982 för att komma bort från kommunistdiktaturen.

    Gilla

   • Stefan Sewall skriver:

    Hela Vietnamkriget var onödigt. Om inte Ho Chi Minh och partiet hade beslutat att gå till attack 1959 så hade det inte blivit något mer. Sydvietnam hade varit stabilt med olika presidenter med stöd från USA liksom Sydkorea. Gerillan i syd kunde inte vinna själva och det visste Ho Chi Minh. I Korea stoppades kriget 1953 och sedan blev det inget mer. Sydkorea är nu rikt trots att olika ledare i Sydkorea har beskrivits som dåliga på olika sätt. I Nordkorea svälts det i en sinnessjuk paranoiastat med dödsläger för misstänkta oliktänkande liksom det fanns i kommunistiska Vietnam efter 1975.

    Till och med Chrustjov ville ha delningen i två stater och stabil fred i Vietnam på 50-talet, fram tills han ställdes inför fullbordat faktum av nordvietnameserna. Ho Chi Minh ville annorlunda. Ho och hans partibröder drev på för att se till att gerillakrig och revolution blossade upp på riktigt i syd och satsade massor på det.
    Nu kan man se företagsamhet och kapitalistiska inslag i Sydvietnam och ett närmast västerländskt samhälle med västerländsk livsstil. Hela kriget var alltså onödigt från början. Det var maktbegär från en maktberusad ledare, som så ofta i historien, som startade kriget.

    I Sverige lever lögnen. Folk tror motsatsen gällde. Svenskar är i grunden vänstermarinerade och tror på västs ondska och tror USA var angriparen. Det är bara falsk retorik från kommunistsidan.
    Kålsupar-teorin om lika skuldfördelning är evigt fel. Det är ofta den enes skuld och den andre som är offer. I USA ville folk få hem sina söner och bröder och pojkvänner. Det var grunden till protesterna där. Man struntade i vietnamesernas öde.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Tyvärr så är nog du Stefan högermarinerad. Det är givet att du som jag reagerat på den pro vietnamesiska bilden, men det är för lätt att då vända sig till motsatsen. Krig mellan kommunistiska stater och den kapitalistiska, USA ledda är givetvis rätt fokus.,

    Dina påståenden om infiltration mm stämmer säkert delvis, men du är fel på datum och årtal och du borde förstå att i Nord Vietnam hade man folket med sig i detta långa krig och att jordbruksbefolkningen i Syd inte hade mycket till övers för herrarna i Saigon.

    Ställ dig utanför istället. Vad tycker du om läkare utan gränser? Det är väl ett osedvanligt smaklöst propagerande för människovärde även om länderna inte har försörjningsmöjligheter? Stillar läkarens yrkeskodex att rädda liv. Kanske du vill föra USAs moraliska skyldighet att bevara Syd Vietnam dit?

    Gilla

   • Lars skriver:

    Stefan, Vietnamkriget var ett bra tag sedan, jag känner inte för att dissekera det, absolut inte för att ta reda på vem som var skyldig till det. Kanske det var fransmännen rentav då de skapade kolonier i Indokina? Att kommunisterna tog makten i Kina och Vietnam och Nord Korea berodde kanske på att de var mer välorganiserade, särskilt på landsbygden, mer hängivna och dedikerade medan nationalister i Kina, Vietnam och Korea var sämre organiserade och förde fel politik? Så går USA in och lyckades man? Nej. Det var ett i raden av amerikanska utrikespolitiska misslyckanden under efterkrigstiden i Afrika, latin Amerika, Asien och i mer modern tid har vi Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen.

    I Kina tog kommunisterna makten 1949. 1979 började man införa kapitalistisk marknadsekonomi, inte av ideologiska skäl utan för att öka tillväxten. 1989 föll Berlinmuren.

    Kommunismen är idag historia.

    Men varför vill du ta ställning? Pga de kommunistiska staterna var diktaturer som härskade med terror? Eller för att många människor dog under inbördeskrig, krig mot japanerna, krig mot USA, krig mot Hitler Tyskland? Eller för att öst Europa ockuperades av Sovjet trupper?

    Är det läkaretiken som bestämmer ditt sökande efter den skyldige, att man ska rädda liv oavsett situation? Oavsett kultur? Så ock i Latinamerika, där räddade kanske den smutsiga diktaturen i Argentina kapitalismen….men inga liv. Så ock i Belgiska Kongo?

    Vad är det för svar du letar efter?

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Kommunismen besegrad? Bara en kommunist försöker inbilla oss det. Den är vår sjuhövdade hydra, för tillfället förklädd till det Demokratiska Partiet.

    Gilla

   • Stefan Sewall skriver:

    Många aspekter gör Vietnamkriget intressant att diskutera.
    Främst att hela Sveriges offentlighet levt i en lögn under mkt lång tid.

    Det måste återigen upprepas: Kommunisterna anföll söderut och till och med fattade ett formellt beslut att starta kriget 1959, vilket vi inte riktigt vetat innan ryska dokument blivit offentliga. Om de inte gjort det hade det varit fred. Fred alltså om inte norr startat.
    Den svaga gerillan i söder kunde inte genomföra revolution. Den var dessutom insänd från norr från början. I Hanoiområdet dominerade kommunister där stödet fanns. De andra flydde söderut efter 1954.
    Det har hela tiden hetat att det var USA som var angriparen. Det var fel.
    Det var kommunisterna som var angripare. Man stred i syd men ej i norr. Kan det gå att ta till sig? Soldater och vapen skickades från norr till söder på Ho Chi Minh leden.

    I hela min ungdom hörde man detta beskrivas fel. Jag såg att det var fel från början. När man nu tar del i krigets sanna historia förstår man att dåtidens dominerande uppfattning var fel.

    Det är intressant därför att svensk debatt kunnat totalt domineras av en inställning som var fel.
    Det borde få folk att inse att hela samhällsklimatet och debatten kan vara fel under lång tid.
    -En parallell till dagens felaktiga diskussioner om värdegrund och nödvändiga med vidöppna gränser.
    Snart kommer majoriteten att förstå att de som tidigare i dagens Sverige kallats rasister för att man velat skydda landets sammanhållning och ett fungerande samhälle, var de som hade rätt.

    Gillad av 1 person

   • Stefan Sewall skriver:

    Kommunismen är uppenbarligen inte död. Den lever ju i högsta grad i många tokars huvud. Nu senast XR, tex. De är ju i själen kommunister. Klimatfanatiker är kommunister i sitt tänkande. Totalitär mentalitet. I Sverige ska man inte få jobba och leva om man har fel åsikt. Det är kommunismens kärna. Total ofrihet.

    Det märks när man tar upp Vietnam att det finns en massa gammalt kommunistiskt tänkande som ligger kvar i gamla fåror och vindlingar hos folk med gammalt reflexmässigt USA- och västhat och fördömande av väst utan riktigt rätt proportioner eller sund nykter analys.
    Koreakriget var ett flagrant exempel på kommunist-aggression. Det är en parallell med skillnaden attt där inte fanns djungel. USA stoppade kommunisterna. Det blev mycket lyckat. Sydkorea är rikt och dess folk kan resa och leva fritt och rösta i val.
    WW2 slutade med att USA stoppade Hitler i väst. USA ledde en kort ockupation i Västtyskland och gav Marschall-hjälp och Västtyskland kom snabbt på fredliga fötter. Även resten av Europa fick USA-hjälp med pengar och ordning och kom på fötter. En mycket lyckad USA-politik. I Japan krossades Tojo och Japan kom snabbt på fredliga fötter pga USA-hjälp med pengar och ordning. USA drog sig ur enligt plan. USA har inte plundrat.
    Sovjet däremot plundrade DDR. Östeuropa blev fattigt och förtryckt. Väst blev rikt och fritt.
    Berlin ströps av Stalin, men USA maxade ansträngningar att hjälpa berlinarna över vintern och blockaden misslyckades. Berlin förblev fritt. USA lyckades. Stalin gick bet.

    Om inte USA hade funnits med sin totalt sett mkt lyckade politik så hade vi varit slavar under Hitler eller kanske Stalin (Beria kanske) med efterträdare.

    Om det kommunistiska tänkandet varit dött hade jag inte behövt oroa mig, men det lever kvar och återuppstår i nya unga virrhjärnor som inget vet om den sanna historien om kalla kriget och de ekonomiska förhållandena i öst och väst.

    Gillad av 1 person

   • Stefan Sewall skriver:

    USA:s politik har varit lyckad. Även vad gäller Cuba t.ex. Grisbuktsinvasionen gjordes av exilcubaner med halvhjärtad eller snarare kvartshjärtad hjälp av CIA. Kennedy var inte anhängare av något riktigt krig och avstod från reguljär invasion av USA:s armé som annars varit lätt.
    Cuba invaderades aldrig pga besinning hos Kennedy. USA vann vid Cubakrisen och fick Chrustjov att backa ur och ta bort atombomberna. USA behövda aldrig riskera krig med Cuba och ev. atombomber. En mycket lyckad politik. Sovjet var nära att atombomba USA-flottan från en u-båt, vilket senare blivit känt. Arkhipov (hjälte) som var med på u-båten stoppade torpedattacken i sista stund.
    USA lyckades bra i Afghanistan två gånger. Först anföll Sovjet överraskande och helt oprovocerat 1979. Sedan hjälpte Reagan Mujaheddin med Stingers. Afghanerna som då inte var några västhatande islamister kunde skjuta helikoptrar och ryssarna drog sig ur under Gorbatjov/Jeltsin som fått ärva kriget. USA lyckades hjälpa afhganerna att få bort Sovjet utan att kriga självt i Afghanistan på något sätt då.
    Sedan uppstod talibanrörelsen och stort inbördeskrig drabbade A. Talibanerna tog till sist makten och landet var söndersmulat av kriget mot norra alliansen som fanns kvar i en liten enklav.
    Sedan kom 9/11 och USA måste få tag i Bin Laden. Talibanregimen vägrade lämna ut honom. Då blev USA tvingat att få bort talibanerna och gjorde så snabbt och lyckades så att en ny regering kunde väljas i A. USA kunde stannat men ville dra bort trupp och därför har det åter blivit oreda och oro och talibanbråk igen i A. USA lyckades två gånger.
    Landet är omöjligt att få ordning i när anden kommit ur flaskan. Före Sovjets onödiga invasion 1979 var det lugn i landet med en kung och allmän ordning. Tragiskt att kommunisterna 1979 lyckades förstöra Afghanistan för all framtid som det verkar.

    Gilla

   • Stefan Sewall skriver:

    Lars skrev: ”…i Nord Vietnam hade man folket med sig i detta långa krig”

    -Ja delvis förstås. Det var just i norr de fanns. Det var också långt upp i norr som Dien Bien Phu ligger, där fransmännen byggde en bas som inte kunde hållas utan omringades. I norr fanns Ho Chi MInhs fanatiska soldater och folkstöd samlat. (Nära till vapen från Kina också.) De ville först och främst slippa fransk kolonial överhöghet. Det kan man förstå. (Det är en sak att vilja få bort en kolonialmakt. -En annan sak att införa kommunistisk diktatur som varar for ever..)
    Men miljoner flydde från norr till söder och därför blev det en koncentration av kommunister i norr och icke kommunister i söder. Delningen i två var därför naturlig.
    Som sagt ville Chrustjov ha fred och permanent delning då han nog insåg det naturliga i det. I syd kanske många inte gillade Diem, särskilt till en början. Men det innebär inte att de var kommunister och ville leva under en kommunistisk totalitär förtryckarregim. I syd fanns dock förstås fattiga småbönder som ville ha bättre betalt för riset, och var mottagliga för kommunistiska locktoner när barfota FNL-folk kom och påverkade dem. Buddhister förlorade mark när Diem gav deras mark till katoliker vilket födde hat mot Diem.
    Det fanns dock miljoner som var anti-kommunister i syd, särskilt efter flykten från norr. Det finns inget legitimt argument för varför syd måste bli kommunistiskt. Samma sak som i Korea. I syd vill man inte ha kommunism. Inte en majoritet i alla fall.
    Efter 1975 kom det ju också sedan enormt många båtflyktingar ut på haven. Vissa hade tur och kom till USA eller hit. Jag tyckte så synd om de som hamnade i fängsligt förvar i HongKong och blev skickade tillbaka. Det var jättemånga antikommunister. Tragiskt.
    Jag känner personligen några som hade turen att en norsk båt plockade upp dem så de kom till Norge. Bra folk. Intelligenta med hög utbildning och bildningsideal och god karaktär med plikttrogen hög arbetsmoral och stor skicklighet.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Du har helt rätt i att gängse retorik i media och av politiker kan avvika väldigt från en realistisk bild av verkligheten, precis som de senaste trettio åren i Sverige med en invandring landet inte klarar eller t.ex. retoriken kring EU och framförallt Eurons välsignelse.

    Om Vietnam, du har naturligtvis rätt i att om man läser och följer nu och jämför med hur man själv trodde då, så blir man medveten om denna falska bild. Du gör ändå misstaget att utse USA till rättfärdigt land med genuint lyckad utrikespolitik. Det är ett mycket vanligt fel som görs i Sverige, att inte kunna acceptera gråskalor (som var så hett debatterat i USA under Vietnam kriget, närmast revolt, i det land som var mest involverat. Så du byter en falsk bild mot en annan.

    Olle Reimers hävdar att kommunismen är kvar, en mirakulös hydra som ligger under dagens politiska strider. Han gör samma misstag som du och flertalet på dessa sidor, inte minst Fredrik, som vidgar begreppet kommunism först till socialism och sedan försöker härleda det till någon slags inneboende totalitarism och psykologi. Kommunismen är borta.

    Vill ni diskutera kommunism så börjar ni rimligtvis med dess viktigaste ekonomiska kännetecken, den planerade ekonomin där prissystemet sattes ur spel. Det var nämligen vad som fick systemet på fall. I Öst Europa, i Kina, i Ryssland, i Indien (bara delvis planerad ekonomi), i Latinamerika, i Afrika.

    Ser ni på Sverige så finner ni inga förespråkare för planekonomi.

    Om man utgår från att bakom de mer eller mindre socialistiskt orienterade rörelserna i Väst så fanns ett genuint engagemang för jämlikhet, mot orättvisor, för emancipation medborgarna och fram till krigsslutet 1945 fanns en idyllisering och bortförklaring av de totalitära dragen i Sovjet och likadant avseende Kina, Kambodja, Vietnam in på 80-talet hos mer fanatiska representanter för vänster som t.ex. jan Myrdal. Man kan dra slutsatsen att denna idyllisering av verkligheten ledde människor fel, men också att idylliseringen tagit nya vägar, men det är inte socialism, det är inte en hydra med många huvuden.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Lars, jag vet att jag aldrig kommer att kunna övertyga dig. Din röst klingar alltför välbekant. Den tredje vägen. De som alltid lyckas finna ursäkter för att man ska ta ifrån andra vad de förtjänat i sitt anletes svett.

    Du tror att kommunismen var någon slags speciell ideologi med ett i grund och botten välvilligt syfte men som i händerna på fel personer alltid gick snett. Glöm det. Alla totalitariska ideologier har samma utgångspunkt. Beröva individerna deras makt och lägga den i händerna på en liten elit.

    Man kan ge instrumenten olika namn: kommunism, nazism, fascism, islam eller vad du vill. De är alla samma andas barn. Dess budskap är: kom så ska vi rädda dig! Men alla som har hört sagan om Rödluvan vet vad det handlar om.

    Det som förundrar mig är att det finns personer som du som tror på att det bakom vargens förklädnad finns något materiellt värdefullt. Det verkar som om inte ens det tydligaste verklighet imponerar på dem som drömmer sina drömmar om att det alla andra har det måste jag också kunna få (utan ansträngning, förstås!)

    Gilla

   • Lars skriver:

    Olle R, hur kommer det sig att en välutbildad man som mig inte förstår vad jag säger när jag urskiljer kommunismens bärande mekanism som planekonomin? Givetvis ett totalitärt system, och det har ett samband med planekonomin eftersom ”behoven” måste bestämmas uppifrån av planerare.

    Tredje vägen myntades som begrepp av Clinton och Blair och innebar att man implementerade delar av nyliberalismen, den ekonomiska ideologin, i den forna, på Keynesiansk grund, ekonomiska politiken syftande till ekonomisk stabilitet och senare även en välfärdsstat, som det utvecklats sedan 1930-talet i USA och i de Europeiska västländerna. Så du säger ”att det klingar välbekant” vad jag säger, att det är tredje vägen, så har du uppenbarligen inget begrepp om var jag står eller vad tredje vägen är.

    ”Det som förundrar mig är att det finns personer som du som tror på att det bakom vargens förklädnad…..” skriver du. Jösses, jag har aldrig varit kommunist, jag försöker vara realist, men du tycks inte bestå av annat än ideologiska skygglappar? När jag möter sådana kommentarer som dina så ryggar jag all världens väg. Är detta ideologiskt drivna okunniga babbel vad svensk borgerlighet matats med de senaste femtio åren? Uppenbarligen. Då är du och dina gelikar inte heller mogna att organisera alternativ media för ni ser ”grandet i nästans öga, men inte bjälken i det egna”.

    Gilla

 2. Eva skriver:

  idag ges sådana privilegier till invandrare i utbyte mot deras röster i kommande val. Det gäller gratis tandvård, förtur till bostad, rikligt försörjningsstöd, stöd till muslimska organisationer m.m.

  Gillad av 8 personer

 3. miketheviking skriver:

  Jag blir alldeles paff!
  Tack, Dan, det var en präktig käftsmäll mot de som rackar ner på Västerlandet och försöker få oss att känna skuld mot allt och alla.
  Rakt på hakspetsen.

  Gillad av 8 personer

 4. Bee-lips skriver:

  Vänsterns språk återigen. Mycket av vänsterns och nu pk-ismens metod kan förstås som skuldprojektion, man försöker få folk att känna skam och styr på detta vis, massinvandringen är ett exempel och det är ju också klimathotarnas metod.

  Jag försöker få gehör för att vi måste se mönstret i detta, vänstern styr människor genom påhittad skuld, ibland skuld för problem som vänstern skapat. Man genomtvingar att vi skall köra på etanol och plötsligt så huggs regnskogar ner för att odla sockerrör. Utan vänstern så hade inga av de problem vi diskuterar existerat. Den andra delen av vänsterns metod är att man alltid ljuger och döljer konsekvenserna sin egen politik, så våldtäkter, ja de är som regnet, inget man kan styra över.

  Detta är för mig nyckeln som jag förvånar mig över att få ser, svenskarna röstar baserat inte på godhet utan för att undvika skuld, men denna skuld är till 100% falsk, påhittad. DÄREMOT så är någon skyldig till morden, våldtäkterna och rånen, till bostadsbristen och äldrevården. Etablissemanget är skyldigt, pk-isterna. Löfven SKAPAR VÅLDTÄKTER, tusentals och åter tusentals, och 7-klövern och media hjälper till. Tänk er en demonstration med med alla våldtagna 7-klövern skapat, det hade blivit det största demonstrationståg Sverige någonsin skådat med hundratusentals våldtagna.

  Så det jag inte förstår är hur vi kan låta detta fortgå, vi tar emot påhittade lavetter hela tiden men vi har VERKLIGA LAVETTER att dela ut, men det görs inte.

  Gillad av 7 personer

 5. Aha skriver:

  Utmärkt att det klargörs att skitländerna (Trumps uttryck) själva har ansvar för sin dåliga utveckling, att man eliminerar den”onödiga underlägsenheten av det egna landets politik och kultur”. Att som vänstern och PK-ismen skylla på kolonialism 50 år efter dess avskaffande leder ingenting till.

  Varför vaknar inte invånarna själva? De har ju ögon att se med när de besöker utvecklade länder, eller i alla fall när de tittar på TV. Omvärlden borde driva en kampanj som går ut på Varför kan dom men inte vi?” och som riktas mot de fattiga människorna.

  Omvärlden borde också börja sätta tryck på de korrupta u-länderna. U-landshjälpen från Sida borde villkoras, alla länders u-landshjälp borde villkoras och kommuniceras ut så att befolkningarna förhoppningsvis reagerar mot sina dysfunktionella ledare. FN skulle väl också kunna tvångsförvalta länder.

  Hög tid att tänka igenom hur man sätter fart på de misslyckade länderna.

  Gillad av 1 person

  • Anders skriver:

   @AHA. ” Varför kan dom men inte vi?”. Se mitt inlägg nedan. För samma fråga är ju förstås relevant för de svarta i USA som heller inte kan lyfta sig trots alla satsningar som gjorts på dem, och på MENA-invandrarna i Sverige, där det t.o.m. går sämre för andra generationens invandrare än för för den första generationens. Det handlar inte om diskriminering, som svenskar tycks tro, för det räcker med att se framgångssagan för kineserna i USA (och också i Sverige). Kineserna var länge en av de mest diskriminerade grupperna, men dominerar nu den högre utbildningen i USA och har som grupp högre genomsnittsinkomst än vita amerikaner. Det trista, men enkla svaret är att de andra grupperna vi talar om inte kan lyfta sig, som grupp (för undantag finns förstås). Och det andra trista konstaterandet är att vi i Sverige kommer att göra om samma saker som man gjort i t.ex. USA, och med samma nedslående resultat. Vi satsar redan nu mycket mera resurser på skolorna i ”problemområdena” än vad vi gör på våra svenska skolungdomar, vi kommer att få se alltmer kvotering till olika utbildningar och yrken, vi kommer att få tvångsmässig uppblandning av skolklasser mm, allt till men för oss svenskar men utan större positiva effekter på invandrargrupperna. Den stora skillnaden mot i USA är att den svenska staten är mycket mera repressiv, så medan vita amerikanare kan segregera sig kommer svenskar inte att kunna göra det, utan ”integrationen” kommer att slå oss med full kraft. De som kan kommer att lämna Sverige och de övriga få leva sina liv i ett allt fattigare, våldsamt, och farligt land.

   Gillad av 4 personer

  • Lars Bernhoff skriver:

   Mycket bra att Ahlmark klargör att varje land har ansvar för sitt agerande och vilka man släppt fram till makten. På individuell basis måste det vara fruktansvärt att se hur makten missbrukas av en del ledare och att det militära är vägen till makten.
   Vårt bistånd med eller utan kanalisering via FN har förstås snedvridit penningfördelning och maktfördelning i många länder. Ahlmarks klarsyn tydliggör hur skuldtänkandet undergräver sunda ekonomiska relationer med sk utvecklingsländer. Det säger sig självt att det har varit mycket svårare att få fart på Sverige än på tex bördiga, lagom tempererade länder med stora naturtillgångar i Afrika.

   Med vår strävsamma arbetsmoral och faktiska goda resultat har vi mycket att bidra med. Kravlöst bistånd är förnedrande, sunda affärsrelationer är utvecklande. Sedan jag läste en bok som heter Dead Aid för nästan 10 år sedan framstår det helt klart att riktig utveckling blir det när urval och prioriteringar sker på affärsmässiga grunder.
   Det går att byta strategi, men det finns enligt samma bok 500.000 personer som är involverade i den typ av hjälp som ges idag. Det är som det välfärdsindustriella komplexet. De bevisar ständigt att vi behöver ännu mer av det vi gör eftersom det inte räcker. Lösningen är att sökavi en annan typ av relationer, dvs sunda affärsmässiga, där västerlandet kan vara med och investera.

   Gilla

 6. Anders skriver:

  ”Detta innebär, att länder egentligen själva väljer sin utvecklingstakt och sin utvecklingsnivå”. Ja, varje folk har den regering det förtjänar. Men problemet som skribenten inte tar upp är skillnader i kognitiv nivå mellan olika ”folkgrupper”. IQ i subsahariska Afrika ligger på runt 70, och skillnaden mot européers och nordostasiaters IQ (100 resp 105) är till stor del genetisk. En nyligen publicerad studie från USA visade att IQ hos afroamerikaner starkt korrelerade med graden av europeisk uppblandning: https://www.mdpi.com/2624-8611/1/1/34/ht, bara för att ta ett exempel. Problemet är således att människor i flertalet afrikanska länder faktiskt inte har förmågan att skapa samhällen som skapar välstånd. Sanningen är helt enkelt den att hade det inte varit för den europeiska kolonisationen hade man i Afrika fortfarande levt på stenåldern (liksom aboriginerna gjort i Australien). Det hjälper inte heller om man får överta fullt fungerande, välståndsproducerande samhällen som Sydrhodesia, för man klarar inte av att förvalta dem utan förstör dem. Samma process som Zimbabwe (Sydrhodesia) genomgått sker nu i Sydafrika, vartefter som de svarta fördriver den vita befolkning som byggde upp landet. Det är förstås samma mekanismer som ligger bakom den förstörelse vi nu ser i Sverige. Lösningen för Afrika ligger i återkolonialisering, något som nu också pågår för fullt genom omfattande investeringar och invandring från Kina. Och den enda fungerande lösningen för Sverige är återvandring. Men för att komma dit måste vi börja erkänna att det faktiskt är skillnad på folk och folk. Kineser (och Japaner, och sannolikt Koreaner) har ingen svårighet med det. Man är helt på det klara med sin egen ras överlägsenhet gentemot ex. afrikaner. Vi däremot hukar oss och talar om ”privilegier”.

  Gillad av 9 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Visst är det så; (Anders 08:01, 08:43). Men jag blir mer och mer övertygad om att kulturens kvalitet och nivå framför allt är resultatet av någon sorts kollektiv medvetandespiral, vars återkopplingseffekter av olika orsaker kommer att fungera sänkande, nivellerande eller höjande. Och har vi då inte alla uppfattat klara tecken på att t ex även pursvenskarna kollektivt trots normalt utgångs-IQ på några få decennier eller t o m bara under de senaste åren tycks ha blivit nivellerade eller alldeles påtagligt nivåsänkta? Alltså psykosocialt dummare, mindre kapabla socialt, tankemässigt, kommunikativt, kreativt, industriellt, verklighetsrelaterat osv.

   Exempelvis den förbluffande allmänna nedsättningen av överlevnadsinstinkten och -förmågan och andra fundamentala biologiska funktioner kan helt enkelt inte bara skyllas på etablissemangets indoktrinering, utan även andra psykosociala mekanismer måste finnas bakom processen. I så fall har den nivåsänkande utvecklingen bara påskyndats av att det dessutom har skett ett negativt urval till makteliten och andra sektorer som producerar innehåll i det kollektiva medvetandet.

   Gillad av 2 personer

   • Anders skriver:

    Sixten! Väldigt svårt att föra en diskussion på det här forumet. Försökte svara dig men blev uppenbarligen censurerad. Diskussioner om etniska skillnader i IQ är tydligen för mycket för blogginnehavaren. På Fristad. eu är diskussionen friare.

    Gillad av 1 person

 7. Ofrivillig svenska skriver:

  Tack för en ovanligt klarsynt skrivelse ! Det enda väst har att skämmas över är det vettlösa biståndet, både det monetära och sådant som vacc.program (som Olle Holmkvist också nämner i sin kommentar). Den enda hjälp U-länderna bör få är hjälp med barnbegränsning samt ev. nödhjälp vid ev. naturkatastrof, inget annat.

  Gillad av 5 personer

 8. Per G Eriksson skriver:

  Sverige har också valt sin egen väg – eller rättare sagt, en ny väg efter 1968.

  Denna 50 år gamla väg har i de flesta fall varit ett misslyckande – mot de flesta jämförbara nationer har Sverige blivit fattigare, en stor del av våra företag är stängda, utlokaliserade eller sålda.

  Svensk skola har i praktiken kollapsat vilket bevisas av internationella PISA mätningar, möjligen lever 20% av skolsystemet men 80% är döende, vid sidan av kaos och bruten lärarauktoritet så saknas det cirka 75 000 lärare vilket innebär, räknat på lärartäthet 12 barn per lärare, att 900 000 barn står utan lärare.

  Sverige har också Europas högsta brottslighet – ackumulerar man skjutningar, sprängningar, våldtäkter, misshandel, butiksrån och personrån, bilbränder & bostads/skolbränder så är Sverige Europamästare.

  Gillad av 2 personer

 9. Roger Knutsson skriver:

  Frivillig svensk
  En förutsättning för barnbegränsning i bl. a. Afrika är ju att Pride-hysterin kan exporteras från ”den upplysta världen”. Då kommer problemen att lösas den (o)naturliga vägen.

  Gilla

 10. Eskil skriver:

  Att fundera över vad har vi själva har gjort för fel är i regel betydligt mer konstruktivt än beklaga sig över vad andra har gjort för fel.

  Gilla

 11. phnordin skriver:

  Mycket välskrivet och klargörande. När de Gaulle 1944 höll sitt tal i Brazzaville för koloniernas frigörande har han säkert inte tänkt sig att de skulle släppas vind för våg. Jag påstår att Frankrike tog- och tar- stort ansvar för en mjuk övergång mot självständighet i de forna kolonierna-trots vad man ibland kan läsa i svensk press. Beviset är de fortsatt goda förbindelser som ide flesta fall råder dem emellan.

  Gilla

 12. Rikard skriver:

  Hej.

  Är alla svenskar lika privilegierade?

  Sjukersättning avgörs av tidigare inkomst, inte faktiska behov av hjälp. En högavlönad person som skadas så att den kvalificerar för sjukersättning får högre ersättning än den som föds med ett betydligt svårare handikapp.

  Den som fuskar med skatten och därför döms till fängelse kan få gratis tandvård; den som redovisar ärligt får själv betala.

  Föräldrapenning är kopplat till inkomsten, men blöjor kostar inte olika mycket beroende på vad man haft i lön.

  Den som bor centralt i större tätort har lägre transportkostnader för alla varor och tjänster än den som inte gör det, men skatterna är desamma.

  Svaret, Ahlmark, beror på hur du betraktar frågan, inte bara på den lexikaliska definitionen av ”privilegium”. Vill du hitta något som stödjer din redan färdiga åsikt och slutsats är det inget problem att hitta gruppen [förfördelad] och jämföra den med gruppen [priviligierad], alldeles oavsett diverse sammanhang.

  Om du däremot verkligen vill hitta privilegier; titta då på lagar och regler som ger förmåner man måste kvalificera sig för. Titta efter tröskeleffekter. För att vara kortfattad: titta efter reella, formella, skillnader.

  För en bra plats att börja, gör en genomläsning av F-kassans och vårdens olika regler och mallar för grönt/blått kort för tandvård. Är jämlikhet och rättvisa ledorden, och korten fördelade på behovsbas utifrån tandhälsa, eller är sorteringen gjord utifrån grupptillhörighet oavsett faktisk tandhälsa?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 1 person

 13. Baldur skriver:

  Kan bara hålla med Anders om hans resonemang vad beträffar skillnader på folk och folk. Har själv rest mycket i Asien och en del i Afrika och Mellanöstern och har ofta lekt med tanken om hur Sverige hade sett ut idag, ifall vi hade ersatt invandringen från Mena med asiater istället. Tanken svindlar.

  Gillad av 1 person

 14. Fiat Lux skriver:

  Hur bortom svart och vitt måste man vara för att å ena sidan tydligen vara medveten om att det stavas ”privilegium”, och att å andra sidan framhärda i att skriva ”priviligierad”? Man baxnar.

  Gilla

 15. Lars skriver:

  Den verkliga paradigm förändringen om utvecklingsstrategier för u-länder skedde från 1979 i Kina, efter trettio år av planekonomi så började man pragmatiskt införa marknadsekonomi, men utan någon big bang, som i Ryssland, utan under partiets kontroll av landet och med bevarande av planeringssystemet, men samtidigt lät man alltmer av den statliga produktionen, efter att ha fyllt planmålen, gå till marknader till marknadspris. Idag ger statliga företag ett bidrag till BNP om mindre än 13 %. Än viktigare vara att man skapade ekonomiska zoner som var tull och skattebefriat för samägda och efterhand utlandsägda företag, man förde en finansiellt repressiv politik och styrde investeringar mot infrastruktur och exportsektorn och den vägen utsatte man exportföretagen för utländsk konkurrens och fick tillstånd en teknologi överföring. Mycket viktigt var de landsbygdsindustrier som växte fram utanför de stora städerna och framförallt att man utnyttjade en produktionsfaktor man hade gått om dvs billig, lågkvalificerad arbetskraft. Nödvändigt var reformerna i jordbruket, som frigjorde resurser för industriell utveckling.

  Så paradigmskiftet har inte med marxism att göra! utan med att man valde en väg bort från den sovjetiska formen av planekonomi för att snabbt industrialisera till ett bejakande av marknadskrafter och även av privat ägande. Brytningen med Sovjet skedde på 60-talet. De trettio åren av planekonomi skapade ändå förutsättningar för senare industrialisering dvs de stora statliga industriföretagen var grunden för senare utveckling. Närheten till Hongkong, den kulturella kopplingen mellan fastlandskineser och diasporan i syd ost Asien och Taiwan och Hongkong hade stor betydelse.

  Man kopierade framgångsrecept från Japan, Taiwan, Syd Korea, SIngapore och det var en utveckling med starkt statlig styrning och exportorientering i samtliga av dessa länder. Det var recept som gick stick i stäv med IMF och Världsbankens recept, men som kopierade den Europeiska industrialiseringen på 1800-tal.

  Det var inte nyliberal marknadsideologi som låg under förändringen, inte marxistisk utan kopiering av de framgångsstrategier man sett i Nord Ost Asien.

  ”Vad spelar det för roll om katten är svart eller vit så länge den fångar råttor?” myntade Deng Xiaou Ping. Trettio år av planekonomi mellan 1949 och 1979 och sedan närmare fyrtio år av kapitalistisk marknadsekonomi.

  Gilla

 16. ERROL skriver:

  Pierre Schori har ju förklarat att den socialsitiske envåldshärskaren Robert Mugabe egentligen var alltigenom en förträfflig man, problemet var bara att -” Mugabe hade oturen att omge sig med dåliga rådgivare”.

  Visst är det synd att socialsitiska envåldshärskare så ofta har den oturen.

  Visst är det synd att socialdemokraterna så ofta har oturen att stöda socialsitiska enpartistater vars ledare har oturen att omge sig med dåliga rådgivare.

  Varför tenderar den socialsitiska utvecklingsmodellen så ofta att drabbas av otur, som nu senast i Venezuela, vad kan det bero på?

  Gillad av 2 personer

 17. afugglas skriver:

  Visst Dan är vi priviligierade, omåttligt till och med. Jag kan med hjälp av ”en sketen röstsedel” be vilken som helst socialist eller borgare att plundra min granne på nästan all hens egendom och tvinga denne att tigga pengar hos en ”politiker ”.
  Livet är inte så komplicerat om vi bara fick rätten att behålla det!

  Gilla

 18. olle reimers skriver:

  ”Vi har varit bortskämda” tror jag vore ett uttryck som bättre skulle spegla tillståndet i Sverige.

  Måhända kan det vara så (vilket jag tror är sant, men att orsaken snarare är att skilnaden beror på att levnadsförhållandena i kallare delar av världen har gynnat en snabbare IQ-utveckling) att det finns medfödda skillnader vad gäller intelligens. Det betyder ingenting vid bedömningen på det individuella planet men det förklarar varför det varit lättare för samvetslösa ledare att exploatera detta faktum i många av de här länderna.

  Det hade varit bättre politik att erkänna ovanstående som fakta och utgå ifrån detta. Samtidigt är det lätt att i fall av framgång gripas av hybris och tro att man är oövervinnelig och felfri.

  Det är på det sluttande planet Sverige och svenskarna hamnade. När man började tro att man var världsmästare på allt var det startskottet för utförsbacken.

  Det är lite i samma dilemma somm västerlandet har hamnat gentemot resten av världen. Den tidigare framgångsrika delen av världens befolkning var c:a 10 %. Den potential som fanns i de återstående 90 procenten börjar nu göra sig gällande.

  Det är dags att kliva ner från de höga hästarna och börja samarbeta med allvar med den del av resten av världens befolkning som har potential att utveckla jorden till något bättre. Det är inte svårare än att gå till FN för att se vilka dessa personer eller grupper INTE är.

  Gilla

 19. sva990 skriver:

  ”Värdet av allt detta överstiger sekel av monetär u-hjälp…”

  Den form av u-hjälp som väst har tillämpat i Afrika sedan lång tid tillbaka och som har Marshallhjälpen som förebild har i stället för att skapa ”värde” starkt bidragit till (orsakat) att särskilt länderna söder om Sahara har låsts fast i fattigdom, korruption och stagnation. Det enda ”positiva” som u-hjälpen har frambringat är att fler överlever, tack vare västerländsk medicin och teknik som afrikanerna fått ”gratis” som sagt och många afrikaner kan dessutom numera skrapa ihop tillräckliga medel för att kunna ta sig därifrån – till Europas stora nackdel. Västvärlden häver alltså obegränsade mängder u-hjälp över stater i Afrika för att de någon gång i framtiden skall kunna klara sig själva men får som tack för hjälpen lik förbannat ändå försörja på livstid (en gång till) de afrikaner som lyckas tvinga sig in i Europa. Afrikas utveckling jämfört med Asiens är som natt och dag som du säger Dan och en viktig del av förklaringen till denna stora skillnad står att finna i hur u-hjälp har bedrivits i Afrika. Lästips: ”Dead Aid” av Dambisa Moyo.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.