Patrik Engellau: Tyvärr måste vi nog lära oss att bita ihop

Patrik Engellau

Richard Sörman skrev nyligen om att det finns något slags social beställning på en ny ”berättelse” om Sverige. Det skulle vara en bild av vårt samhälle som på ett harmoniskt och uppbyggligt sätt gav gestalt åt det moderna multikulturella Sverige och sålunda motverkade split och splittring till förmån för tolerans och enhet i mångfalden ungefär som den amerikanska devisen e pluribus unum – av många, en – som står tryckt på en del amerikanska sedlar och mynt. Det var i alla fall så jag tolkade beställningen. 

Richard var skeptisk mot idén och det är jag också. För det första luktar projektet statlig propaganda som när Stalin lät formulera Sovjetunionens historia i termer av kommunistpartiets ärofyllda och framgångsrika strävan att skapa ett lyckorike för ryssarnas och lydrikenas tidigare så förtryckta massor. För det andra tror jag inte det går att utarbeta någon berättelse om Sverige och dess omedelbara framtid som är både harmonisk och sann. En trovärdig berättelse måste målas i mörka färger och mer likna en stormvarning än en solskenshistoria.  

Sverige har nog alltid varit ett unikt land i bemärkelsen att svenskarna sedan flera sekler tillbaka varit ett homogent och självdisciplinerande folk med en ofta resolut och beslutsam överhet – kung och stat – som underligt nog inte förtryckt det homogena folket sådär särskilt utan tvärtom varit ganska välsinnad. Till exempel har överheten inte tvingat folket att finansiera och bygga pyramider, palats och jättelika katedraler utan bara rätt modesta domkyrkor (utom i Skåne där danska vanor rådde och folket tvingades bygga ett stort antal slott). 

Homogeniteten låg i att alla svenskar såg likadana ut (för en utländsk besökare) och att alla tänkte likadant vare sig de var adel, präster, borgare eller bönder. Det homogena tänkandet ledde till självdisciplinering ty det dög inte att avvika från den allmänna meningen. Vi har alltid varit ett fogligt folk. Överheten har aldrig behövt ta i med hårdhandskarna. Svenskarna har varit ett lydigt folk och jämförelsevis villiga att betala skatt.  

Tidvis har överheten varit särskilt stark och då gjort saker som folket på det hela taget uppskattat, till exempel när Gustav Vasa som förste furste i världen nationaliserade och socialiserade den katolska kyrkan (England kom tvåa fem år senare, år 1532), när den enväldige Karl XI socialiserade adelsgods och fördelade jorden bland vanligt folk, exempelvis soldater, när Gustav III upphävde adelns ståndsprivilegier och när staten under demokratins första halvsekel byggde upp en hyggligt fungerande välfärdsstat och därför åtnjöt folkets stöd och förtroende.  

När demokratin emellertid gick in på sitt andra halvsekel började en sönderfallsperiod som är fullt jämförbar med vad den andre enväldige karolinerkungen, Karl XII, åstadkom när han förskingrade arvet från sin far och kastade Sverige in i en tid av förvirring och korruption – frihetstiden – som det tog ett halvt århundrade för landet att resa sig ur.  

Precis som Karl XII förödde Sverige – när han enväldigt beslöt att han själv och karolinerarmén skulle förverkliga sig själva genom oavbruten krigföring – håller vår tids politikervälde på att iscensätta egna projekt – exempelvis PK-ismen och migrationsäventyret – utan mandat från folket.  

Vår tids sanna berättelse om Sverige är att folket, precis som när Karl XII blivit skjuten och staten fallit i spillror, kommer att under svår möda få röja upp efter politikerväldets kollaps. 

Att Sverige över huvud taget kunde återställas efter det karolinska enväldets fall berodde nog på att vi var det folk vi var. Plötsligt fick vi klara oss bäst vi kunde vilket vi gjorde genom flit, företagsamhet och uppfinningsrikedom. Frihetstiden gav oss friheten att stå på egna ben och att göra det bästa av en svår situation. Jag fruktar att politikerväldet totalt måste raseras för att motsvarande självläkande krafter idag skulle kunna frigöras. Vad vi inte vet är om detta är möjligt när samhället förvandlats från homogent till multikulturellt. Någon sådan metamorfos hade aldrig drabbat Sverige under det karolinska enväldet.  

64 reaktioner på ”Patrik Engellau: Tyvärr måste vi nog lära oss att bita ihop

 1. JL skriver:

  ”Att Sverige över huvud taget kunde återställas efter det karolinska enväldets fall berodde nog på att vi var det folk vi var. ”

  Det är just detta som gör att jag känner uppgivenhet.

  Det folk vi VAR.

  Sveriges folk består numera till minst 10-15% av människor med ursprung i väldens mest dysfunktionella shitholes.

  Andelen fortsätter öka dessutom öka konstant kommande år med asyl-, anhöriginvandring och sannolikt högre nativitet.

  Hur många av dessa människor kommer kunna, eller ens vilja, delta i ”återställandet” till ett ”top 5 land”?

  Återvandring är enda lösningen jag ser, men när kommer tillräckligt många inse detta? När det redan är för sent gissar jag, men HOPPAS jag har fel.

  Gillad av 9 personer

  • miketheviking skriver:

   Av 10,5 milj invånare har 3 milj utländsk ursprung.
   Det går inte att skylla svenskens böjliga rygg och strutsbeteede på invandrarna.
   Det är svenskarna själva som blivit slöa och likgiltiga – oavsett de grava problem som massinvandringen gett.

   Gillad av 6 personer

   • Margareta skriver:

    Jag skulle hellre säga att svenskarna I alla fall de flesta) fortsatte att vara troskyldiga. Särskilt mot det socialdemokratiska partiet, som stod som en garant för ett förnuftigt och välstyrt samhälle. Men från och med Palmes tid började eroderingen, understödd av 68-rörelsens strömningar.
    Tiden efter 1968/70 kan sammanfattas med orden: vi ville så väl och det blev så fel.

    Gillad av 1 person

   • JL skriver:

    150000 finnar, 50000 tyskar, 50000 thailändskor , 100000 polacker, 50000 britter, 50000 norrmän, 50000 danskar etc Underrepresenterade avseende brottslighet, bidragsberoende etc. Arbetskraftsinvandring eller giftermål.

    Eritrea, Somalia, Afghanistan, Irak, Etiopien och delvis även Syrien, Iran, Bosnien och Turkiet. =Muslim Shitholes.

    3 miljoner invandrare ja, men gissningsvis hälften är nettoskattebetalare som begår mindre brott än Svensson.

    Gilla

 2. Observatör skriver:

  Alla människor har sin egen berättelse. Mina förfäder var fattiga torpare och soldater, så småningom industriarbetare och murare, man flyttade till städer och välståndet växte.Nästan alla svenskar har en liknande berättelse. Man skulle kunna tala om en gemensam berättelse. Folk från främmande land har andra berättelser. Man har ju inte en gemensam historia bara för att man befinner sig på samma plats.

  Gillad av 6 personer

 3. Bee-lips skriver:

  Först en detalj, som skåning så är det slående hur stor del av Sveriges resurser som ändå lagts i Stockholm, visst inga pyramider eller Versailles eller Westminister, men jämfört med Stockholm så är Malmö ett skithål. Så kom inte dragandes med några pytte-slott.

  Nå, jag kan också misströsta, har argument överhuvudtaget någon effekt? Jag tror vi är inne i en mycket svår fas, där vår sida i någon mening endast har sanningen och verkligheten på sin sida, men med det välstånd som nu råder där vi har ett sånt överflöd att våra politiker har importerat 2.5 miljoner människor för att kunna behålla makten och via skatten och en ofantlig stat administrerat detta, UTAN REVOLT, visar ju på att den verklighet som uppfostrade tidigare generationer kan hållas på avstånd tills en verklig katastrof är uppbyggd. Detta kan ju jämföras med finanskrisen eller än värre, krig, där man i det längsta inbillade sig att Hitler skulle sansa sig exempelvis. Han tog förhandlingar till intäkt för svaghet, precis som idag vänstern och kultur x gör.

  Så på mig verkar det som om verkligheten måste bli verkligt hemsk, inbördeskrig, innan ”medelklassen” uppfattar faran, men pk-ismen har ju inte detta problem utan lever på att PRODUCERA upplevda orättvisor och konflikter (massinvandring) eller genom att hitta på problem politiken skall lösa (klimatet).

  Jag tror därför att anfall är bästa försvar. Ett vapen jag identifierat är skulden, vi måste få etablissemanget att skämmas för vad de gjort svenskarna.

  Gillad av 17 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Bee-lips
   Visst är skam en effektiv reglerare av beteendet. Om man förmår känna skam dvs inte har sociopatiska drag. Tveksamt dock vad gäller det med ett antal av maktens folk. Eller om man känner skam men inte har psykisk styrka att bära skammen, för motreaktionen då blir ofta aggressivitet. Skam är plågsamt och gör oss kraftlösa medan ilska gör att man känner sig stark. Ilskan måste då riktas åt rätt håll, annars otäckt.

   Det vore förstås bra om pk-etablissemanget förmådde skämmas så som du önskar, och rentav kunde erkänna sin skuld som delaktiga i att ha skapat problemen. I onödan. För maktens skull.

   Det vore också bra om vanliga SVT-indoktrinerade svenskar börjar skämmas för att ha lyssnat på etablissemanget. Att skämmas för att man har trott på dem och varit lättlurad. Och röstat på dem. Det vore bra om folk ville göra om och göra rätt för att slippa skämmas. Förutom att de vill slippa att Sverige blir mer fattigt och våldsamt. Som nu när ett härsklystet etablissemang utan skam styr utan motstånd. Några av etablissemanget skulle nog kovända dessutom för att slippa skammen, ifall opinionen blir mer och mer emot etablissemanget.

   Gillad av 6 personer

   • Bee-lips skriver:

    Ja jag tror ju just inte att de skulle skämmas över vad de gjort, och då klart inte avegrn maskin, utan det jag söker är detta grupptryck av skuld som har avhållt svenskarna från att rösta på det enda parti som stod på deras sida, nämligen SD, skall vändas. Det är detta grupptryck av ett anklagande finger som måste vändas, rasistfingret bygger på en lögn, men tusentals anklagande fingrar från de våldtagna är högst reella. Ta de apatiska, hg hörde någon man ur vården sitta och snyfta patetiskt för han visste att han genom sina egna handlingar bidragit till denna tortyr, detta är det vi måste uppnå.

    Därför anser jag att den så kallat bildade diskussionen (som DGS är en del av) om problemen är absurd för att kritiken är så tam. Vi borde vråla ut vår avsky.

    Gillad av 5 personer

   • Solkusten skriver:

    Länge bar jag på fromma förhoppningar om att maktens människor skulle inse sina egna politiska tillkortakommanden. Att verklighetens feedback skulle få dem att ändra på sig. Men ju mer tiden gått har jag övergivit denna idé, och inser nu att den var sprungen ur egen naivitet. Fortsatt demokrat – inte självklart i dessa tider – ser jag därför ingen annan utväg än att gå via allmogens uppvaknande och större politiska mognad. Och att förändringarna måste komma via valurnor – ridande på en kraftfull demokratisk våg av nya insikter. Helst redan vid valåret 2022. Hoppet står till att byta ut majoriteten av nuvarande politiska ledning. Ett nytt halmstrå? Mycket troligt! Vad gäller Mainstream media har jag i stort sett redan givit upp. Enbart det som växer ur alternativmedia kan lyfta människor ur de mest djupa tankespåren – efter decennier av indoktrinering. Med samtidigt tycker jag mig se mer av totalitära tendenser växa fram. Det får mig att oroas över demokratins överlevnadskraft. Kanske utgjorde demokratin en historisk parantes – på så där en hundra år. Att nya krafter – om än demokratiskt förankrade – kommer att vingklippas vid roten, i ett mycket tidigt skede – bara för att vissa fortsatt vill behålla makten. Men än spirar hoppet – det sista som överger människan, sägs det. Nytt folk måste in på bred front – både inom politiken och inom media – och till del även inom forskningen – i alla fall där den besudlats med politisk aktivism.

    Gillad av 3 personer

   • gmiksche skriver:

    Man kan fråga sig vad som är bättre: att känna skam eller skuld. Vår kultur har länge ansetts vara en skuldkultur, i motsats till skamkulturer längre österut. På senare tid verkar värdeskalan här hemma mellan gott och ont ha ändrats till en skala där andras uppfattning börjat dominera självförståelsen. Från att ha varit aktörer har folk blivit skådespelare som väljer sin mask alltefter värdegrunden.

    Gilla

 4. Tomas skriver:

  Glöm heller inte att åtminstone på en punkt prisa tidigare ”överklassen”. Till skillnad mot t.ex. Tyskland har inom privata företag, fram till några decennier sedan, personer i ledande positioner tagit till sig, och uppmuntrat, goda idéer oavsett om de kommit från arbetare på verkstadsgolvet eller mellanchefer. Även denna fördel är nu eroderad pga socialisternas dumhetsfilosofi, där man med nätverk tillsätter kompisar/likasinnade på ledande positioner och fyller på med ännu mer lojala dumma för att cementera sina privilegier.

  Gillad av 9 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   TOMAS!!!
   Du har inte förstått :=)…Alla är lika värda, då måste ju alla vara lika bra…

   Socialismens grundidé, inte så ofta uttalad, är: ”om inte alla kan bli lika bra kan alla bli lika dåliga”.
   Så då skapade man en sån skola där ingen lär sig något vettigt, med dina och mina ögon sett.

   Gillad av 4 personer

   • Tomas skriver:

    Sant. Det började med Palme som stolt deklarerade att bildning gjorde inte en medborgare bättre än andra. Nu är målet nått med en duckande ocertifierad svetsare som landets ledare. Men kanske vi kan nå lägre med en kommande illegal migrant prydd med egentillverkad doktorshatt.

    Gillad av 4 personer

 5. miketheviking skriver:

  Efter Karl XII så tänkte nog svensken; aldrig mera krig.
  Det var ett genidrag som gjorde att statens pengar kunde användas till annat.
  Sen är det något rubbat att 20-30% (siffran är aldrig avhemligad vad jag vet) av statskassan efter andra världskriget gick till att bygga bunkrar, baser och sambandscentraler över hela Sverige parat med 400 stridsflyg i beredskapsläge.
  Något som nysossen Reinfeldt gav bort på några år.

  Ja, det sossar, liberaler, nya centern och nya moderaterna tillsammans med tomtarna inom MP ställt till med kommer sänka Sverige till utvandringstidens elände. Jag ser framför mig hur 2 miljoner svenska utvandrar när de inser att samhällskontraktet inte finns längre.
  Frågan är om Europa ens kommer fungera eller om man måste söka sig österut.

  Gillad av 4 personer

 6. Erik P skriver:

  Politikerväldet raseras?

  Visst är det så.

  Men omöjligt med de medel vi känner. Under hot om våld driver de in skatt och förser sig så själva med kapacitet att strössla slantar över allt möjligt som råkar dyka upp i skallen och även att försörja sina egna partimekanismer med partistöd.

  De är oåtkomliga.

  På lagliga vägar.

  Gillad av 4 personer

 7. Erik skriver:

  Även om vi kan få bort politikerna som orsakat eländet som Sverige befinner sig i så ser jag det som mycket svårt att kunna återställa Sverige till ett homogent land.
  Vi lever nu i ett land där 10-20 % (eller hur många de nu är,de förökar sig ju tydligen betydligt snabbare än de med svenska rötter plus att det pågår och kommer pågå en stor anhörighetsinvandring samt en som det verkar fejkad arbetskraftsinvandring från utomeuropeiska länder)av befolkningen har utländska rötter,ofta utomeuropeiska rötter.
  Ska de ändra religion,ska de ändra sina traditioner,ska de ändra sina värderingar,sja de ändra sitt utseende,ska de glömma bort sina hemspråk,m.m.,m.m.?
  Eller ska vi med svenska rötter ändra oss?
  Tyvärr Patrik E., så lär det inte bli om det inte blir inbördeskrig och därefter massdeportationer av de med utländska rötter fast de kanske är födda här och bott här tiotals år.
  Eller massflykt av de svenskar som bor här.
  Mycket troligare är det att Sverige segregeras allt mer för att så småningom kanske t.o.m. splittras upp i mindre delar,typ som i Balkan.
  Så vad göra är svårt,mycket svårt. Bäst kanske är att redan skaffa sig bankkonton utomlands,lära sig språk,köpa eller hyra bostad utomlands,börja flytta tillgångar från Sverige(de kommer nog tyvärr konfiskeras av politikerna annars när de ser att folk planerar flytta) genom att frigöra bundet kapital(= sälja fastigheter-mark-bostäder).
  Ledsen att jag skriver så dystert,men jag har gett upp,det har gått för långt,finns nog ingen återvändo till ett homogenare Sverige,jag är total pessimistisk .

  Gillad av 6 personer

 8. Loke skriver:

  Sverige går sannolikt inte längre att återställa med normala politiska metoder. Troligtvis är det många i beslutande ställning som insett att endast en kollaps med efterföljande kamp om resurserna kan utgöra tillräckligt fast mark för en omstart av Sverige med återställd demografi.

  Gillad av 2 personer

 9. Aha skriver:

  Multikulturen drar med sig så många problem så att medelklassen kommer att uppleva att deras utveckling står still som i USA. Minsta lilla skatt eller avgift som går att höjas kommer att också att höjas. Om det nu svider med parkeringsavgifter kommer det att svida än mer framöver.

  Medelklassen får fortsatt se att oproportionerligt mycket av välfärden gå till invandrarna. Skattehöjningarna kommer alltså inte medelklassen tillgodo. Så är det sedan decennier tillbaka för skolan där invandrarbarn ges betydligt mer resurser. Likaså inom vården, invandrarna är med vårdkrävande, de enorma vårdköerna kommer m.a.o. att bestå. Polisens resurser binds upp mot den grova invandrarrelaterade brottsligheten. Man kan inte räkna med stöd ifall man hamnar i konflikt med en invandrarfamilj. Kvinnofriden minskar. Barn och medelklassen i allmänhet måste se upp var de vistas. Fattigpensionärer kvarstår som fattigpensionärer. Pengar kan inte tillföras pensionssystemet då invandrarnas försörjningsbidrag går före, vilket även gäller för äldreomsorgen som fortsatt måste hållas slimmad.

  Så har många ur medelklassen röstat. Det står nu och väger. Vilken sida kommer C och L-väljarna att välja? Den röda och en fortsatt utnyttjad medelklass eller en konservativ färdriktning som innehåller gynnsammare möjligheter för medelklassen såsom repatrieringspolitik?

  Gillad av 9 personer

 10. Bo Svensson skriver:

  Berättelsen vi behöver, handlar om normalitetens återställande.

  Den rörlighet över gränserna som näringslivet kräver, har de säkert tungt vägande skäl för att kräva och för att denna skall vara förenlig med att slippa invasion av lycksökare, finns bara en lösning: Krav på ekonomisk garant. – Bevis på sådan kan fungera som visum och garantin skall innebära att den resande inte kommer att orsaka några kostnader eller förluster som inte täcks av garanten.

  De som påträffas utan sådant bevis, hänvisas till enklav intill flygplats varifrån de är fria att ta sig hemåt igen eller till ett flyktingläger om de anser sig hotade.

  Krav på garant kan också rekommenderas för samtliga, för att få en självfinansierad våldsbrottslighet, om man hittar rätt nivå på de utbetalningar som skall krävas efter mord och övergrepp. – Man får då en legal grund för att förpassa de oförsäkringsbara till egna kvarter och därmed säkra fred och trygghet utanför.

  Invasionen av lycksökare kan bara hejdas, om villkoren de hamnar i här är otrevligare än hemmavid. – Det är enkel logik.

  Gillad av 3 personer

 11. gmiksche skriver:

  Det unika med Sverige var att det fanns ett bondestånd i politisk mening. 95 % av befolkningen kunde göra sig hörda hos makten och i viss mån påverka den. Vilket i sin tur befrämjade sammanhållningen inom ståndet. Något liknande fanns i Europa enbart i delar av Schweiz och några få geografiskt spridda områden.

  Gillad av 2 personer

 12. Christer H skriver:

  1809 var Sverige också riktigt illa ute när ryske tsaren tog 1/3 av Sverige (Finland) och regeringen handlingsförlamad.
  Löjtnant Mörner tog initiativet att självsvåldigt och utan uppdrag åka till Paris för att övertala
  Napoleons marskalk Bernadotte att bli kung i Sverige.
  Bernadotte nappade, åkte till Sverige, utnämndes till kronprins och sedan kung. Införlivade
  danska Norge med Sverige i en union som påtvingades danskarna med hjälp av ryske tsaren.

  Sverige var illa ute efter Karl Xll’s död. Situationen var lika allvarlig 1809.
  Idag är situationen nära nog densamma som 1718 och 1819 – landet styrs av en lealös, låtsasdemokratisk regering som suger ut och styr medborgarna med överhögt skattetryck, köpta röster och en massiv propagandaapparat.

  Frågan är – hur länge skall detta fortsätta och vad kommer i dess ställe?

  Gillad av 6 personer

  • gmiksche skriver:

   Av förklarliga skäl har jag inte varit med varken 1718 eller 1809, men jag kan föreställa hur det kändes. Men då fanns fiendens trupper fortfarande utanför landets gränser. Sverige har aldrig varit ockuperat förrän nu.

   Gillad av 4 personer

   • gmiksche skriver:

    En del av Sverige, ja – och här bör vi nog hålla oss till Sverige inom dagens gränser – men som då hyste en mindre del av Sveriges befolkning, fem procent eller däromkring. Givetvis förödde ryska räder även kustlandskapen längre söderut, men någon ockupation i egentlig mening var det inte frågan om. Visserligen ockuperades Gotland en kort tid, men är fick ryssarna faktiskt kapitulera.

    Gilla

   • Ärkan skriver:

    Kritiken mot Karl XII kan vara ett antal strategiska felsteg, envishet eller ärelystnad eller båda. Kriget började med ett anfall på det som var det svenska riket. En anledning var att man ansåg att den 18-årige kungen skulle bli en lätt match. I 18 år låg den idag så föraktade kungen i krig och majoriteten av tiden var i fält. Han blev träffad av kulor flera gånger och fick tillslut plikta med livet. Han var inte feg, han var inte rädd för att ta ansvaret eller riskera livet. Ryssarna har ett ord som jag tror blir ”järnpannor” eller ”järnskallar” Vi har exempel på försök att gå emot städer (inklusive sthlm) men man stötte på kraftigt motstånd från såväl lokalbefolkning som regementen (vi var helt enkelt jävligt envisa) Kan det vara så att den gamle kungen representerar allting dagens makthavare INTE är? Karls pappa framställs och andra sidan som ett helgon (sydsverige begs to differ)

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Självfallet skulle man önska dagens politiker en bråkdel av den handlingskraft som Karl XII visade. Även om jag tycker att han agerade rent objektivt fel, så kan jag respektera honom som person. Det är ju en helt annan sak. Han stod för sina handlingar. Hans far levde under andra omständigheter. Jag hade inte velat vara skåning under den tiden. Eller blajking. Men Karl XI gjorde en bra sak. Reduktionen. Utan den hade Sverige utvecklats på ett helt annat sätt. Bl a hade då Karl XII inte kunnat räkna med bondeståndets lojalitet.

    Gilla

 13. CG skriver:

  Nu ska vi vara rättvisa mot Karl XII… han började inte kriget, Sverige blev anfallet av en koalition av stater och han försvarade landet. Att han sedan (likt Churchill) var en envis rackare som inte accepterade annat än en fullständig seger är en annan sak. När Churchill har lovordats för sin beslutsamhet efter Dunkerque har Karl XII kritiserats. Det visar att de flesta gör sina bästa matcher från läktaren och helst efter matchen är färdigspelad, de som i USA kallas för Monday morning Quarterbacks.

  Gillad av 2 personer

  • gmiksche skriver:

   Att Karl XII lät sig luras ner till södra Ukraina vid turkiska gränsen liknar Churchills misslyckade attack mot Turkiet vid Dardanellerna under första världskriget. Tur för Storbritannien att den inte var av avgörande betydelse för utgången av första världskriget. Båda var strategiska misstag av stort format. Det var dock i huvudsak australiensare och nya zeeländare som strök med vid Dardanellerna. So, what? kunde Winston konstatera. Karl den XII i sin tur kunde konstatera att förhoppningen att Turkiet skulle bistå Sverige kommit på skam. Men då var det för sent. Churchills ”beslutsamhet” vid Dunkerque kan också tolkas som Hitlertyskland tvekan att sätta in de styrkor som faktiskt stod till förfogande för att hindra britterna att ta sig tillbaka till sin ö. Somliga påstår – jag har ingen egen uppfattning om detta – att Hitler hoppades att genom att låta slippa den besegrade brittiska styrkan slippa undan få till stånd en separatfred med Storbritannien.

   Gilla

   • CG skriver:

    Svårt att se en likhet mellan Poltava och Dardanellerna. Poltava var ett försök att slå ut huvudfienden Ryssland genom den mest direkta metoden, en offensiv mot hjärtat av landet. Dardanellerna var ett försök att öppna vägen till Medelhavet för ryssarna samt slå ut turkarna ur kriget.

    Att Poltava-fälttåget misslyckades berodde på många orsaker, den kunde mycket väl ha lyckats. Att Dardanellerna misslyckades berodde inte direkt på Churchill utan på den lokala ledningen.

    Angående ”efter Dunkerque” så är det nog troligt att om Churchill inte varit PM hade Storbritannien accepterat den av Hitler föreslagna freden.

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Rysslands hjärta? Möjligen högra fotens stortå i geografisk mening. Och Dardanellerna…det är alltid underhuggarnas fel när någon misslyckas.

    Gilla

   • CG skriver:

    Det är viktigt att förstå skillnaden mellan ett strategiskt beslut och dess taktiska utförande. I varje koflikt finns (minst) två parter som båda försöker följa sina strategier. Man kan inte bedöma en plan enbart av dess utfall… om de allierades invasion i Normandie misslyckats, hade det då varit en dålig plan? Det finns en stor osäkerhet inför varje militär operation.

    Hur som helst tänker jag inte fortsätta detta (det är trots allt lite off topic), mitt råd till dig är att införskaffa några bra böcker om respektive kampanj så kommer du förhoppningsvis förstå dem bättre.

    Gilla

 14. Det är nog med sagoberättelser... skriver:

  Vi gör alla ständiga val, från nuets korta ögonblick till de långsiktigt livsavgörande. Vissa av våra val ingår i en marknadsekonomi, som tilldelats en automatiserad styrfunktion. Och så gör samhället självt aktiva och medvetna val – från infrastruktur till vilka barn som skall omhändertas. Miljoner av mänskliga val genomströmmar dagligen samhället. Och många bygger upp det gemensamma. Men ett val sticker särskilt ut. Och det är valet till Riksdagen vart fjärde år – där folket utser sina egna representanter. Vid varje val presenterar åtta partier var sin vision och berättelse. Men något tycks ha gått snett. Samhällsutvecklingen består idag mest av dikeskörningar – från tilltagande skjutningar till neddragningar ute i kommunerna. Överallt ackumulerar samhällsproblemen upp sig. En direkt följd av gårdagens berättelser – om de öppna gränsernas stora välsignelse. En berättelse man fortsatt inte vill släppa taget om. Det är dessa visioner och berättelser – om det total-öppna samhället – som lett fram till det pågående haveriet. En enda varningsklocka har ljudit från ett parti. Men den berättelsen har med alla medel nedgjorts. Vårt samhällsskepp läcker nu som ett såll. Det måste lagas och fixas överallt. Seglen fladdrar – det finns varken riktning eller styrfart. All politisk energi går idag åt till att släcka, laga och täta. Och alltid med hjälp av riktade ekonomiska medel. Där ekonomi i sig betraktas som ett övernaturligt multiverktyg, som rår på allt. Själv ser jag mest desperation och ett nära förestående sammanbrott. Det finns inte tid över för nya berättelser. Berättelserna får komma senare – när bränderna är släckta och bordläggningen tätad. Nu gäller att rädda vad räddas kan. Och det efter år av misskötsel, falska locktoner och vilseledande berättelser. Idag gäller ”alle man till pumparna”. Nya berättelser får vänta till senare.

  Gillad av 4 personer

  • Jan Molin skriver:

   ”…valet till riksdagen vart fjärde år, där folket utser sina representanter.” Nej partierna själva utser de personer från varje parti som vi har att välja på. Dvs representanterna, eller politiker adeln, de lever av detta som yrke. Och partierna i sin tur lever av partibidragen som ingår i våra inbetalda skatter!
   De har satt demokratin ur spel långsamt med ondsinta avsikter. Därför införde de hatet i politiken 1988 när SD bildades. Som motståndsrörelse 1988 mot mångkulturbeslutet 1975 och massinvandringen. Båda besluten envetet drivna fortfarande av sjupartierna.
   Ett helt rättvist valsystem finns kanske inte, men det nuvarande anser jag vara bland det sämsta, och gynnar uppkomsten av proffspolitiker, alldeles det som vi haft sedan länge! Efter Palmes generations politiker tror jag viljan uppkom att det skulle bli så.

   Gilla

 15. MartinA skriver:

  Ett tal från en tid när det fortfarande spelade roll vad politikerna gjorde, Enoch Powell, 1968, Rivers of Blood:

  Before entering politics, Powell was a classical scholar, becoming a full professor of Ancient Greek at the age of 25 in Australia. During World War II, he served in both staff and intelligence positions, reaching the rank of brigadier in his early thirties. He also wrote poetry (published as early as 1937),[1] as well as many books on classical and political subjects.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Enoch_Powell

  Gillad av 7 personer

 16. Jaxel skriver:

  Från krönikan: ”Precis som Karl XII förödde Sverige – när han enväldigt beslöt att han själv och karolinerarmén skulle förverkliga sig själva…..”

  Detta är en viktig iakttagelse. Den humanitära stormakter har antagligen samma bevekelsegrunder som den militära stormakter. Alltså ledarnas behov av upphöjdhet – självförverkligande. Priset betalas av folket, och det är högt.

  Gillad av 2 personer

 17. Lars-Olof Svensson skriver:

  Jag tycker liknelsen med stormaktstidens slut i Poltava är ganska träffande. Det finns en liten detalj till där värd att nämnas. När spillrorna av den svenska armén tågade hem efter tiden i Bender, så passerade man Bukarest. Hur stukad och eländig den såg ut beskrevs av en dansk diplomat i ett brev hem till Danmark, lite skadeglatt. Kofoed och Johansson? Det går igen. – Det värsta av allt är att det inte finns någon idé, vilja eller plan att räta upp skutan. Politiken liknar mest en auktion, 1, 2 3, miljarder vill vi satsa, nej 4, 5, osv.

  Gilla

 18. Fredrik ÖSTMaN skriver:

  Bockfoten tittar fram. Det goda samhället har till uppgift att dämpa oppositionen. Vi skall lära oss att bita ihop och betala våra skatter som går till den utländska ockupationsmakten. Pace and lead.

  Alternativet till att bita ihop om betslet och lägga an i selen är att bita ifrån och sparka bakut. Detta är Det goda samhället till för att förhindra.

  Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Någon annan berättelse än sanningen om vad som håller på att hända i Sverige behöver vi inte. Inga förskönande omskrivningar, inga önskedrömmar; bara den nakna råa sanningen.

   Det behövs inte längre några förklaringar. Förvirringen har lagt sig. Vi vet vad som är sant.

   Det är den sanna berättelsen om tillståndet i Sverige som slutligen leder fram till beslut. Underkastelse eller revolt.

   Gillad av 7 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Fiendens mål är att vi skall ta strid och besegras. – Det är därför de staplar ena vanvettet på det andra för att reta upp oss maximalt.

   Det behövs en bra plan för normalitetens återställande som kan vinna tillräcklig uppslutning för att betryggande marginalisera folkblandningsextremisterna.

   Gilla

  • gmiksche skriver:

   Kan ja inte hålla med om. DGS har framför allt uppgiften att få folk att börja tänka. Det är först när förståelsen att det som verkar svart egentligen är vitt och tvärtom har börjat ta sig som patienten klarar av att svälja den beskare medicinen som ett fullt uppvaknande kräver. För att till slut förmå att tänka på egen hand.

   Gillad av 1 person

 19. Hedningen skriver:

  Beställningen kan icke effektueras, ty det blir för svårt och dyrt att ljuga ihop en sådan historia, men för all del, gå gärna till Bonnier-pressen. Där kanske finns en lämplig brödskribent…

  Gilla

 20. Axel skriver:

  Undrar hur stor del av den tid som regeringen tillbringar i riksdagen, går till att formulera nya skattepålagor. Det verkar vara deras primära uppgift. Mitt stalltips är, 85 % av tiden, återstående 15% går till att stärka sin PK makt.

  Gillad av 1 person

 21. Rose-Marie Ahlström skriver:

  Den nya svenska berättelsen filas det på i alla läger, vill jag påstå. Överallt där allmänhetens ögon faller,på annonspelare,på reklamdito,i media, ja, överallt där den typiska bilden av en svensk förväntas agera, tycka till eller yttra sig är det INTE den gängse svensken som på en begriplig svenska svarar eller förklarar. Mycket ofta blir vi upplysta, på ett språk vi knappt förstår, hur det förhåller sig med saker och ting.
  För någon månad sedan damp IKEA-katalogen ned i min låda. Inte vet jag om IKEA-koncernen har blivit ombedd att fokusera på multi-kulti-idén för att berätta om det nya Sverige, men det verkar troligt. De personer som bebor IKEA-land denna säsong, känner man som svensk inte igen. Det börjar redan på sidan 3 där paret är par av olika hudfärg för att på sid 33 bli en storfamilj av blandad härkomst. På sidan 45 är familjen helt onordisk och utstrålar sydländsk värme och i barnfotöljen på sid 49 sitter en färgad baby. På sidan 101 hittar jag en ensam blek man med nordisk utseende i en dubbelsäng.
  IKEA kan hävda att katalogen skall ges ut i alla länder där deras varuhus finns och därför måste ha människor med allehanda utseende i katalogen. Möjligen har jag inte hängt med i deras kataloger på några år och därför inte märkt förändringen från ljusa, blonda familjemedlemmar tillika träslag i möbler till mörkbetsade nyanser i hudfärg och inredning. Tänk vad man kan göra med en IKEA-katalog.

  Gillad av 2 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Alt right-rörelsen i USA har länge påpekat hur Hollywood och hela mediaindustrin verkar gå in för att bryta ner de vanliga familjestrukturerna och förnedra den vite mannen. Gång på gång återkommer därför konstellationen dominant svart man tillsammans med vit kvinna, i både reklam och porrfilmer.

   I min dator poppar oregelbundet en serie lättklädda kvinnor upp. Jag är inte superintresserad av de underkläder eller baddräkter som marknadsförs, utan noterar i förbigående att vissa linjer och rundningar är synnerligen estetiskt tilltalande, perfekta, tankeväckande. Jag kan inte avgöra exakt hur många olika vackra modeller det handlar om, men låt säga tio. Av dessa är en enda blond och en eller två ytterligare kan också klassas som europé eller kaukasier. Men sju-åtta är mycket mörkhåriga och hyn går i olika nyanser av brunt. Förutom den kortvariga ögonfägnaden, vilken blir den totala långsiktiga effekten på västerlänningars undermedvetna av att se så många läckra lättklädda bruna kvinnor? Och är det här spektret representativt för den faktiska verklighet som bruna och svarta kvinnor lever under, både i MENA och i västvärlden? Åtnjuter dessa underklädesmodeller normal eller hög status bland sina landsmän? Tankeväckande är de… Hjärntvätt kan se ut på många vis.

   Gilla

  • Lars skriver:

   Om man observerar teman i film, TV, tidningar, reklam så ser man, tycker jag, väldigt lite av radikal förnyelse, något som avviker från det gängse. Det tycks i stort vara kommersiella intressen och rädsla för att avvika från den genomsnittliga trenden som styr, rädslan att förlora pengar och intresse från publiken. Man försöker fånga dagens trender, men samtidigt skapar man inga nya så det blir kreativt sett cirkelresonemang och förstärkningseffekter av det. SÅ ingen styr egentligen, möjligen rädsla för mediadrev om man avviker för mycket från vad som är gångbart. I vår tid finns ingen plats för sådana som Vilhelm Moberg eller Knut Wicksell. (Man skulle kunna se det som PK…eller som mekanismen bakom PK, det är mindre risk för en själv om man inte avviker så mycket från gängse mediala eller gruppbaserade åsikter oavsett vad det är…men kanske väst att avvika massmedialt då det blir så känt och konsekvenserna därmed kan bli större).

   Gilla

  • Jan Molin. skriver:

   Rose-Marie, ja du har också märkt av den nya verkligheten på IKEA:
   De flesta som där går omkring och städar tex, är afrikaner! Det är ju mycket viktigt för staten att de hittagna utlänningarna får jobb här. Och staten, dvs vi skattebetalare, betalar ju därför lönerna helt eller delvis åt dessa företag. Företagen som gör på detta sätt bedriver ju verksamhet delvis av enklare slag, dvs som också helt obildade med lite träning kan utföra. Om jobben behövs eller ej spelar mycket lite roll! Än så länge har vi ju pengar som stat och kommuner kan håva in till slikt och annat. Outbildade afrikaner är särskilt omhuldade av stat och kommuner för sådana här sysselsättningar.
   Och här är det ofta nog sant att det är sysselsättning och inte arbeten det gäller. Jag tror att vi bara har sett början på denna ”sysselsättningsavart”!

   Gilla

 22. Vanligtvis skriver:

  Vi vet vilka svenskarna var. Vi ser de egenskaper som möjliggjorde återhämtningen under frihetstiden. Många av oss äldre kände de som efter första världskriget förvandlade Sverige till en industrination och sedan till ett välfärdsland. Jag minns med stor tacksamhet den oerhörda betydelse det empatiska närsamhället, grannar, lärare, portvakten och hans fru, klasskompisar med föräldrar och även myndighetspersoner man kom i kontakt med, hade för ens överlevnad och utveckling. Solidaritet och medmänsklighet är något jag minns från tiden, under och strax efter andra världskriget.
  När jag läser tidigare kommentarer syns det som om politikerna sedan sextiotalet och nu invandringen är orsaken till den annalkande katastrofen.
  Men vet vi vilka svenskarna är i dag och kan vi tro på deras förmåga och vilja att vända utvecklingen?
  För att uttrycka det rakt så har den svenska folkstammen förvandlats till en hop arroganta, självförverkligande, skithögar!
  Man ser det överallt. I trafiken, på nätet, i s.k. intresseorganisationer, i kyrkan, i köer, hos en statsminister som står i FN och slänger bort 8 miljarder när det finns 250 000 fattigpensionärer och 35000 hemlösa, hos hundägande ”Östermalmskärringar” utan koppel, när idioter inspirerade av Niklas Orrenius häller dieselolja i Julias brunn, när vårt mest uppmärksammade ”barn” får ett hysteriskt anfall efter det andra.
  Nej kära ”Svenskar”, sluta att hoppas, vi får exakt det vi förtjänar.

  Gillad av 3 personer

 23. Ofrivillig svenska skriver:

  Till ”Vanligtvis”: jag håller helt med dig ang. svenskarna i modern tid. Själv född i mitten av sjuttiotalet, därefter utflyttad för återflytt i slutet av åttiotalet känner jag svenskarna som synnerligen oartiga, ohjälpsamma, allmänt buffliga som använder barn i eller utanför vagn för att tränga sig fram resp. blockera andra etc. Undantaget gäller väderrelaterade bekymmer, då är många men långt ifrån de flesta, hjälpsamma, likaså om man råkar halka omkull på isen el.dyl. I övrigt är det bara ”jag, jag, jag” och småbarnsföräldrar (ända upp till tidiga tonåren, gällande barnen alltså) är allra värst.

  Gilla

 24. lookslikeanangel skriver:

  De fina, fina nervtrådarna

  Ganska ofta undrar jag; varför stanna i Sverige?
  Jag ser ju hur andra börjar flytta tillgångar utomlands.

  Tyvärr händer inte mycket i Sverige.
  Regeringen verkar ärligt talat paralyserad.
  Och oppositionen – den finns bara inte….

  Jag är nu inte nationalekonom, men det är uppenbart
  att svensk ekonomi mår inte bra. Och hela kulturen
  den står och väger. Var är vi nu?

  Varför lämnar man inte?

  Kanske de fina, fina nervtrådarna som knyter an
  till Sverige, Norden.

  Jag vet inte!

  Gilla

 25. Lars G. skriver:

  Sverige är troligen inte längre Multikulturellt utan Multibakteriellt p.g.a trolig Ebola-smitta i Malmö.
  Detta blir ytterligare ett steg nedför trappan till PK-helvetet.

  Gilla

 26. Lars Bernhoff skriver:

  Patrik har rätt. Det blir svårt att röja upp efter de okontrollerade och även framtidsmässiga åtaganden utan ekonomisk täckning eftersom de ny utgifterna tar bort möjligheterna till att satsa på uppdämda behov att höja tex pensioner för de som betalt hela sitt vuxna liv men får obetydligt mer än de som inte jobbat och bidragit till sin egen pension, utöver alla bidrag dessförinnan.
  Klart att det inte går så lätt att få ihop en gemensam Sverigebild som lockar och känns sann. Då gäller det att bygga berättelsen på de positiva historier vi har och som de flesta med rötter i Sverige kan se upp till. Dessutom finns det mängder med invandrare som har högre arbetsmoral än infödda. Vi låter de dåliga exemplen skymma bilden av allt det bra som ännu finns kvar men trängs undan i debatten.
  Att vi inte lyckas hålla borta eller styra de svagsinta lycksökarna till ett rimligt agerande avslöjar vårt samhälles brister. Där måste vi kraftsamla, eftersom det teoretiska samspelet mellan otillräcklig polis, naiva förutsättningar för socialtjänsten vid minderårigas problem och rättsväsende med eftersläpande nödvändiga lagar inte fungerar. Att nyanlända kommer undan i samhället utan att lära sig svenska förvärrar allt i kvadrat.
  Dags att vakna och hitta nya vägar. Våra institutioner löser inte problemen utan mer folkligt engagemang. Det är vi som röstat fram de politiker som inte begrep bättre. Då måste vi medborgare hitta nya vägar till ett samhälle som löser verklighetens problem.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.