Richard Sörman: En ”ny berättelse om Sverige” riskerar bli en ond saga

Richard Sörman

Nu heter det att Sverige behöver en ny ”berättelse”. Som om en välgörande berättelse om ett land i kris skulle vara möjlig att skriva bara för att man vill det. Hur ska det gå till? Ska propagandacentraler skapas som ska inpränta i oss alla, svenskar, turkar, somalier och araber, att vi är en del av en gemensam historia där vi alla kämpar för en gemensam sak? Lycka till.

Vi kommer under de närmaste åren få höra till leda att Sverige behöver en ny ”berättelse”. Sverige har förändrats, befolkningssammansättningen har förändrats. Många som bor i Sverige 2019 har inte sitt ursprung här. Vi delar inte längre språk eller gemensam kultur. Då är det berättelsen som ska rädda oss. Sverige behöver en ny berättelse.

Tidskriften Kvartal har gått ut med en artikelserie där just tanken om en ny berättelse om Sverige lanseras och diskuteras. Man hänvisar till slutscenen i Game of thrones där någon tydligen säger att det inte är arméer eller flaggor som förenar ett land med olika folk men en berättelse. Människor skulle alltså komma samman kring ett gemensamt drama, ett gemensamt öde, ett gemensamt äventyr, och därmed skulle man relatera till varandra som ett och samma ”vi” (antar jag).

Jag känner mig minst sagt ambivalent inför detta. Det kanske vore fint med en ny berättelse, men då vill jag först veta vilken berättelse vi talar om. En berättelse om ett land måste rimligtvis utgå från landets konkreta historia. Och det är nog ändå så att historien – det vill säga den verkliga historien – formar berättelsen och inte tvärtom. Kvartalredaktionen skriver ”Den berättelse vi haft om Folkhemmet, Tredje vägen eller det tysta bondefolket som industrialiserades och slog världen med häpnad passar allt sämre för den nation som Sverige blivit.” Men problemet är att de berättelser som här nämns har sin grund i verkliga historiska skeenden. Historien har naturligtvis tolkats: Alla var inte så förtjusta i tanken på ett ”folkhem”. Men det får väl ändå finnas någon gräns för hur rosenrött vi kan beskriva det som nu sker i Sverige? Poängen med en ny berättelse är rimligtvis att det ska vara en god berättelse, en berättelse som leder framåt. Berättelsen om det samtida Sverige riskerar att bli en ond saga vi alla helst hade sluppit vara med i.

Men vad handlar det här vurmandet om ”berättelsen” om egentligen?

Sedan kanske tio år tillbaka finns en tendens vid universiteten – och det rör främst humaniora och kulturstudier – att relativisera värdet av historiska eller icke-historiska framställningar genom att karaktärisera dem som ”berättelser”. Poängen med att tala om något i termer av en berättelse är att man får det som skildras att framstå som ett slags skapad fiktion, som något som berättaren alltså har hittat på eller åtminstone tillrättalagt. Den mångtydighet som finns i ordet ”historia” visar hur det fungerar. Sverige kan sägas ha en objektiv ”historia”: det som faktiskt har hänt under historiens gång. Men denna historia kan om man så vill framställas som ”historien om Sverige”, det vill säga som en berättelse som någon väljer att framställa på det ena eller det andra sättet. Den som berättar historien om Sverige sätter alltså saker i perspektiv, fastställer en början, skapar en linje, fokuserar berättandet kring ett subjekt (folket, makten, ”Sverige”…). Man berättar en historia ungefär som man berättar en saga.

Och nu ska vi alltså skriva en berättelse åt det nya mångkulturella Sverige. Vi ska alltså få oss till livs en berättelse om det Sverige som framträder som resultat av det som den amerikanska statsvetaren Sheri Berman i gårdagens Svenska Dagbladet kallade för ett demografiskt experiment utan motstycke: ”I dag ser ert samhälle dramatiskt annorlunda ut. Det är ett helt annat land. Den demografiska förändring som Sverige har genomgått de senaste åren är ganska otrolig. Att tro att den typ av förändringar skulle kunna ske utan problem är historielöst.”

Jo tack. Vi är många som länge tjatat om att vår immigrationspolitik är ett historielöst projekt utan motstycke. Men nu ska denna historielöshet skrivas in i historien och bli en del av en berättelse som skapar perspektiv och förenar och visar oss alla en gemensam väg framåt. Okej. Jag inte är så säker på att jag ens vill vara med i den här berättelsen. Och jag undrar vilken plats jag själv ska få i den. Socialdemokraterna har ju redan gjort klart att de som motsätter sig immigrationen ”står på fel sidan av historien” och deras kompromisslöshet bådar inte gott för de förhandlingar som behöver komma till när historien ska skrivas.

Intellektuella i Sverige behöver vakna upp ur sina vackra akademiska och teoretiska drömmar. De behöver se verkligheten med samma krassa blick som Sheri Berman. Ett land håller inte ihop tack vare några konstruerade berättelser. Berättelser och myter är en komponent av verkligheten, men det är inte allt. Demografi spelar roll. Vilka som bor i Sverige och som därmed berättar sina historier utifrån sina förutsättningar spelar också roll. Det finns alltså en verklighet bortom dikten som gör dikten möjlig. Det är inte litteratur vi pratar om nu utan faktisk historia. Sluta önsketänka! Våga se verkligheten! Det finns ingen anledning att tro att det ska gå att skriva någon historia som ska förena alla de människor som nu bor i Sverige. Visst: i princip är det väl möjligt, men är det ens önskvärt?

Faktum är att vi redan har en historia, vi lever i en historia. Vi lever mitt i Sveriges historia. Det är en kris i svensk historia vi nu genomlever. Se till att ta oss igenom den istället. Visst kommer vi att påverkas av immigrationen. Det är självklart. Men målet med detta sorgliga kapitel i vår historia bör ändå vara att människor ska erbjudas att under ordnade former flytta hem igen. Kom igen. Våga sätta in saker i de verkligt stora och betydelsefulla perspektiven.

95 reaktioner på ”Richard Sörman: En ”ny berättelse om Sverige” riskerar bli en ond saga

 1. Martin skriver:

  Jag vill inte heller vara med i den ”nya berättelsen”. Det är i detta ljuset vi skall se Skolverkets ambitioner att försöka skriva om vår västerländska historia genom att radera ut grunden till den- antiken. Demokratins vagga- den grekiska demokratin, vårt rättsmedvetande- den romerska rätten, liksom litteraturens vagga, vårt arkitektoniska arv, ja, i princip allt som binder ihop västerlandet och som är ursprunget till dess storhet återfinns i antiken.

  Genom att inte lära våra barn och ungdomar detta, kan den fortsatta indoktrineringen och hjärntvätten fortsättas- värdegrund och ”allas lika värde”. Koncentration på ”den vite mannens skuld” förordas i stället genom skrivningar om vikten av att ta upp kolonialism och slavhandel, genus och könsroller-för övrigt redan på lågstadiet, migrationens betydelse o.s.v.

  Ännu ett tecken på hur vårt kulturarv behandlas är att Skolverket även plockar bort Nationalsången ur musikämnet.

  De har bråttom nu, makthavarna, tecken syns att delar av vårt folk äntligen vaknar…

  Gillad av 20 personer

  • Christian Malm skriver:

   Är bra om föräldrar och äldre släktingar lär sig språket så de kan lära ut något till barn och ungdomar. Bra skola är nog förlorad för alltid i Sverige, det går inte lära ut om man samtidigt ska ta hänsyn till alla religioner och alla kulturer samt va respektive har varit med om.

   Gillad av 2 personer

 2. Thomas Ek skriver:

  Botemedlet
  Sverige behöver byggas om, från grunden.
  Kopiera det amerikanska samhällssystemet – rakt av.

  USA:s kapitalistiska system (som president Obama alltså inte var ombud för) ger fler möjligheter till fler människor än någon annan nation. Det är också skälet till att så många världen över vill flytta till USA.

  Amerika är det största experimentet vår planet någonsin skådat och den största kraften för gott i mänsklighetens historia. Svensken klarar inte av att hantera dessa fakta. Det gör helt enkelt för ont. Det är menar jag, vårt tvångsfinansierade Public Service som i huvudsak står i skuld för detta verk.

  Gillad av 4 personer

  • miketheviking skriver:

   Nja, USA med 50 miljoner fattiga och 10 miljoner i fängelserna.
   USA med allt ”big and beatyful” och snuskigt rika människor som lever på rå kapitalism?
   Nej, varför inte våra egna rötter, varför inte mer som våra bästa vänner förr, finnar o tyskar?

   Tyskland har i och för sig förts till avgrundens brant med galen invandringspolitik men har ändå världens bäst organiserade egenföretagare och familjeföretag.

   Gillad av 5 personer

  • Arne anka skriver:

   Så är det. Jag är född på 60-talet och minns hur vi indoktrinerades, Sovjet och USA hölls alltid fram som lika goda kålsupare men egentligen så var Sovjet bättre för man försökte iallafall vara rättvis där USA var egoistiskt. Att man mördade tiotals miljoner av sina egna i Sovjet, tja det glömde man.

   Allt var indoktrinering, barnprogrammen inte minst.

   Gillad av 16 personer

  • Bo Svensson skriver:

   USAs framgångar är trots samhällssystemet och inte på grund av. – Det tyngst vägande kan vara den strikta sortering av vem som släpptes in i landet som gällde länge.

   Gillad av 1 person

  • Fre. Östman skriver:

   Och hur tror du att det skall gå till!? Du är en typisk liberal, fullkomligt fast i survivalship bias. Du ser det som har överlevt, men inte hur det gick till och inte allt som med snarlika eller identiska metoder gick åt skogen.

   Man kan abstrahera USA:s kultur, man kan säga att de har lagregel A och lagregel B och kulturdrag C, men man kan inte dissociera USA:s kultur, befria den från ”USA” och ställa den fritt i rummet. Man kan inte inympa denna dissocierade ”kultur” eller ”protokultur” i ett annat land, en annan tid. Ty USA:s kultur uppstod historiskt i USA genom en lång historisk process som hade fler utgångspunkter och fler inblandade parter än bara den ”kultur” som du här och nu vid tiden ände tror dig kunna observera, abstrahera, dissociera och inkulkera. Kort sagt, för att efterapa USA måste man själv vara USA. För att få en kropp som Mark Spitz måste nan vara Mark Spitz. Det räcker inte att träna simning. Det räcker inte att ”kopiera USA rakt av”.

   Gillad av 7 personer

   • Sixten Johansson skriver:

    Mycket bra beskrivet! Just det här är utmärkande för mänskliga fenomen och gör iakttagelser och slutsatser så vanskliga och ofta direkt missvisande. Felkällan är ofrånkomlig, för den finns i själva medvetandet och i de kollektiva former och sammanhang som utkristalliseras och sedan i ett ständigt växelspel matas tillbaka och byggs in i medvetandet igen. Det inre blir kvalitativt olika i tid och rum, fast det yttre kan se likadant ut.

    Gillad av 3 personer

   • Thomas Ek skriver:

    @FRE. ÖSTMAN
    Varför finns det inga starka politiska ledare i Sverige?
    Är det ett resultat av vårt omhändertagandesamhälle?
    Eller finns här en genetisk förklaring?

    När Trump klev in på den politiska scenen gjorde han det ofattbara. Först besegrade han 16 professionella Republikaner, varav några hade över 100 miljoner dollar och då tvingades han slåss mot ett krig på flera för honom okända nivåer. Trump klarade av oförsonligt brutala attacker från president Obama, Vita huset, Mrs Clinton, Clinton-kampanjen, Clinton-maskinen, Extrem-vänstern, Demokratiska partiet, Republikanska partiet, Hollywood, Akademien, och, Media. Och ändå, trots detta oöverträffade angrepp, vann han kriget. Det här torde vara den mest häpnadsväckande politiska händelsen i våra liv.

    Därefter startade The Fake News War
    Vilket Trump vann.

    Det amerikanska systemet göder utveckling och frambringar det bästa hos människan. Vårt svenska system bromsar detta skeende. Av det skälet finns det inga starka politiska ledare i Sverige.

    Gillad av 6 personer

  • Fre. Östman skriver:

   Vi måste använda en mycket fin skalpell för att lösa ut enstaka särdrag, som vi sedan kan experimentera med på egen hand. Den avsevärda skillnaden mellan USA och dagens Västeuropa syns mig vara något som vi tidigare hade, nämligen ett skydd mot totalitarismen. I USA tager detta skydd sig formen av en konstitution, som begränsar politikernas makt och rätt utan att de kan göra något åt det. Alla totalitära presidenter och administrationer i USA har förstås försökt, värst var kanske Franklin D Roosevelt och Barack Obama. I Västeuropa hade vi kristendom och sedvänja som skydd mot totalitarismen. England hade en konstitution som inte var nedskriven. Den monterade Tony Blair ned och David Cameron fortsatte detta förstörelseverk. Resultatet ser vi nu med farsartade scener i det ärevördiga parlamentet.

   Vi gjorde oss av med skyddet mot totalitarismen en gång. Hur skall vi skydda oss nästa gång? Kanske kan vi efterapa USA:s konstitution. Kanske måste vi taga till ännu starkare medel.

   Gillad av 10 personer

  • Christian Malm skriver:

   Och USA fungerar allt bättre i eller ? Där är väl ingen rasism inget våld inga vapen , ingen välfärd inget på samma villkor , pengar styr allt , vilken skola utbildning vilken sjukvård , du kan köpa dig fri från straff om du har pengar.
   Det ända USA har att lära ut är att ta ej efter.

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Grejen med USA är att allt är synligt. öppet. Allt det bra och allt det dåliga.

    Anledningen är att det inte finns någon gammal kulturfernissa som gömmer skavankerna och motsättningarna som är fallet i t.ex. Sverige.

    USA är egentligen en spegelbild -skrattspegel om man så vill – av världen. Den manifesterar sig (eller har i vart fall) i form av Hollywood.

    Just nu verkar det som om de mer ondsinta krafterna har haft övertaget under tiden efter andra världskriget. Men genom Donald Trump har det skapats en rörelse åt det andra hållet.

    USA ska hållas upp som ett exempel för världen. Där kan allt hända och där händer allt!

    Gillad av 2 personer

 3. Bo Svensson skriver:

  Det behövs fungerande incitament för att flödet av obehövda skall gå åt rätt håll och de jag återkommer till är:

  Skattebetalarnas direkta makt över sina pengars fördelning, varvid man skall tillåtas stödja dem och de ändamål man känner för.

  Det mesta av stödet till barnfamiljer skall vara till ändamålet undervisning. – Man får betalt för att tillägna sig det kunnande vi bedömer som värdefullt och när man klarat det minimum som krävs för att kunna fungera väl i samhället, har man vunnit myndighet och rösträtt. – I detta minimum bör då räknas att behärska språket.

  Med anledning av det galna utpytsandet av medborgarskap under decennier: Omprövning av samtliga eller tilldelande av ett gyllne sådant för den som klarar kraven.

  Krav på ekonomisk garant som villkor för full rörelsefrihet och rätt nivå på de belopp garanten måste ut med, när en klient begått ett våldsbrott.

  Asyl anhåller man om via e-mail och automatisk svar skall bestå i en uppmaning att söka sig till ett flyktingläger i närområdet, eftersom det är dit vi fortsättningsvis kanaliserar vår hjälp till flyktingar.

  Utvisning skall bestå i hänvisning till enklav intill flygplats varifrån man är fri att ta sig vidare, tillsammans med rätt nivå på konsekvenserna av att sedan påträffas där man inte får vara.

  Gillad av 1 person

 4. Arne anka skriver:

  Tack för denna spaning. Jag läser inte systemmedia mer och läser därför inte Kvartal men detta visar ju med all tydlighet det jag såg direkt hos Kvartal: det är en förrädartidskrift. Det är indoktrinering anpassad för mer intellektuella, så uppfattar jag Axess också, samt de sk oberoende ledarsidorna.

  För hur skall man övertyga de intelligenta som inte är en del av VIK? Alla kan ju inte jobba i partiet, kommunismens misslyckande visar ju detta, så hur skall man få även de intelligenta att agera som slavar för staten? De vanliga människorna de klarar man, jag har under de senaste veckorna mera tydligt förstått hur detta går till, man hittar på och projicerar skuld så att folk alltid vet vad man inte får tänka och säga. Tidigare låg fokus på flyktingsnyft (vit skuld) sedan ett kort intermezzo med metoo (manshat) och nu klimatet (västvärlden och den vetenskapliga metoden). Innan allt detta så monterade man ner religionen (till vänster vid franska revolutionen) och angrep de kristna dygderna, inte minst strävan och göra rätt för sig. Familjen har man hela tiden försökt nedmontera med falsk skuld.

  Nå, mera intelligenta och oberoende tänkare dompteras inte så lätt. Där kommer Kvartal, och ledarsidor in, de är bara de yttersta skalet på indoktrineringen, med sin falska kritik där man egentligen säger: ge upp. Det gör man också när man kritiserar mord och våldtäkter utan att lägga skulden där den hör hemma, hos 7-klövern, gästerna och kultur onämnbar.

  Gillad av 11 personer

  • miketheviking skriver:

   Skarp iaktagelse. Kan ju också vara så att DGS samlar på dissidenter men man får ibland ta risken genom att visa personligt mod.
   Kvartal, Axess och Ledarsidorna kan ha en sund kritik men också en agenda att lindra kritiken och styra den. Märktes så väl på Axess när redaktör Johan blev FÖR kritisk.

   Gillad av 1 person

  • Tomas skriver:

   Är slutsatsen att alla som inte är renläriga i sin kritik skall tystas? Jag uppskattar att läsa Kvartal, Ledarsidorna mfl även om de inte kräver rättegångar i Finspång eller dylikt. Heller en neutral redovisning av dagens elände från min åsiktshörna än enbart renodlad idioti från motståndarna. Läs kvartal.se om Bokmässan och ställ frågan om den inte medverkar till att höja blodtrycket och viljan att kriga mot socialismens dödsdans

   Gillad av 1 person

   • Arne anka skriver:

    Varför är det så att inte hålla med tolkas som att folk skall tystas? Jag håller inte med och anser att om man skrapar på ytan så är Kvartal en del av makten för att den tror på mer av samma. Vem har talat om Finspång även om det är önskvärt? Skall du nödvändigtvis koka ner det så handlar det om återvandring, eller inte. Det är det tydligaste tecknet.

    Gillad av 6 personer

   • Tomas skriver:

    Din kritik mot Kvartal och Ledarsidorna verkar ju vara att de går RU’s ledband vilket jag har svårt att se. Visst vill även jag se bestraffning av de som orsakat dagens elände och återvandring av de som inte assimileras men använder gärna delar av sagda publikationer som underlag för bedömningen av deras brott respektive vilka som skall utvisas.

    Gilla

  • Fre. Östman skriver:

   Jag är fortfarande efter fyra år inte säker på om DGS också är en sådan inrättning som du här beskriver (pace and lead) eller om det faktiskt är oppositionellt. Mycket av censuren här handlar om avvikelser åt det goda hållet. Tror inte att systembevarande kommentarer censureras alls.

   Det kan för all del vara pace and lead åt andra hållet, åt det riktiga hållet. Det är åtminstone det håll jag drar åt! Det är viktigare att skriva än att läsa. Var och en måste se till sin egen förankring. Mitt ankare sitter i Sanningen, i Verkligheten, i Sinnevärlden. Det är plågsamt, men det kan inte ryckas loss, kan inte ryckas med, kan inte ryckas hän.

   Gillad av 9 personer

   • Richard skriver:

    Mitt ankare sitter i sanningssträvan där sinnevärlden är en viktig källa men även deduktion och koherenssträvan (det Lars Bern kallar triangulering, tror jag), liksom ständigt hänsynslöst ifrågasättande av egna föreställningar genom sökande efter motbevis mot vad jag tycker verkar vara sant (detta bidrar till att motverka confirmation bias).

    Jag tror att DGS, än så länge, i praktiken, är en god kraft som främst blir att utföra pace and lead åt det håll vi riktiga dissidenter önskar. Detta oavsett intention och grad av medvetenhet hos Patrik och andra med makt över plattformen.

    Jag tycker mig se att artikelförfattarna i större utsträckning börjat undvika PK-floskler och mer subtila uttryck för bakomliggande PK-antaganden. Detta kan bero på oss i kommentarsfältet.

    Samtidigt har vissa av de vassare kommentatorerna börjat inse fördelen med pace and lead och nödvändigheten att använda det som metod att flytta Overton-fönstret för en större mängd hjärntvättade.

    Vi slipar vår förståelse av situationen och har börjat slipa på vår förståelse av hur (genom vilka metoder) vi kan börja vrida världen rätt igen.

    Gillad av 9 personer

  • Linde skriver:

   AA
   Mycket bra analys. Som vanligt från din penna.
   Lätt att bli uppgiven i denna ständigt nedåtgående spiral.
   Läste nu på morgonen att vi enl. FN har % flest våldtäkter i världen med undantag av Lesotho.

   Här ett nytt exempel på vad staten prioriterar, fem stadiga konstaplar agerar med den kraft man skulle vilja se i andra sammanhang.

   I helgen besökte medarbetare från den nationsvänliga tidningen Nya Tider bokmässan i Göteborg för göra intervjuer. Ett försök att intervjua den tidigare socialdemokratiske ministern, riksdagsledamoten och FN-ambassadören Pierre Schori resulterade istället i att polisen ingrep och förde bort dem till okänd plats.
   https://samnytt.se/polisen-griper-alt-media-journalist-efter-intervju-med-pierre-schori-ni-markte-att-han-inte-ville-svara-pa-fragor/

   Händelsen är intressant , eftersom det tlllhör journalistens normala arbete att ställa frågor till makthavare.
   Om anmälan går till domstol och vår reporter blir fälld , skulle en sådan domkunna bli prejudicerande med ovissa följder säger Nya Tiders chefsredaktör Vavra Suk.

   Gillad av 6 personer

   • Fre. Östman skriver:

    Vi har sett det i alla andra totalitära länder förut: Sovjetunionen, Hitlertyskland, Rumänien, Kambodja, Venezuela. Överallt där socialismen drager fram. Det är svårt att förstå hur man kan våga bo kvar i ett sådant land!

    Gillad av 1 person

   • Silk skriver:

    Sozzeriets värdegrunds diktatur närmar sig. Pressfrihet i upplösning. Prognosen är att alternativmedias journalister förföljs. Samtidigt tiger PK media såsom DN, Expressen, Aftonbladet, SVT mm. Dessa medier brukar uppmärksamma när journalister i utlandet arresteras men inte i Sverige. Enastående hyckleri.

    Gillad av 5 personer

   • uppstigersolen skriver:

    SvT brukar visa hur polisen i Ryssland agerar mot de som inte gillar Putin. Pierre Schori är ju en otäck överklasstyp. Sosse dessutom. Att han kan få polisen att ingripa mot en journalist som gör sitt jobb visar ju på vilka polisen stödjer. Hur ska detta sluta?

    Gillad av 5 personer

 5. lenam skriver:

  Ingen mänsklig rättighet för svenskar att känna igen sig i sitt eget land tycker en kulturskribent i sydsvenska dagbladet. Vi ska vara stolta att invandrarna tar över landet. De är ju också svenska medborgare och har samma rättigheter till landet som oss,.Ja så ungefär kanske vår nya berättelse tar form. Vi var för snälla. Hur många har inte någon gång ångrat sig att man var för snäll? Blev utsatt för bedragare och lurad.

  Gillad av 11 personer

 6. miketheviking skriver:

  Klart som f-n att politiker och media behöver en ny ”berättelse”!
  För historien kan de ju inte göra ogjord.
  Det är ju därför Margareta Andersson med en dåres envishet hävdar att offentliga sektorns problem är en allt mer åldrande befolkning och en massa nya barn. Inte ett ord om miljoner invandrare som kostat 100-tals miljarder kronor och kommer suga pengar under lååång tid.
  Det är därför man bereder plats i historieundervisningen genom att kapa allt före 1750.
  Nya beteendvetare med ”unika” metoder kommer ”lära” folket den nya berättelsen om hur Sverige klarade världsvälten, flyktingvågen och ”klimatkaoset”. Om detta må ni berätta, del 2.

  Folkhemmet var en Erlandersk skapelse och började löpa amok med Palme och hans gäng.
  Folkhemmet blev den ofantliga sektorn och kritiserades hårt av de borgerliga, många gånger med rätta. Palme införde ju mer eller mindre en socialistisk republik a la DDR tills frihetstörsten blev för stor 1986.

  De borgerligas sejourer har sen bara varit eskapader utan en bärande ide annat än den om individen och liberalism. Inget om folket där annat än Reinfeldts hat mot det ”sovande folket”.
  Medan vi sov och trodde skattesänkningen var livets mening så importerade det borgerliga gänget nya småstäder varje år.

  Sverige behöver ingen ny berättelse, den behöver ett folk som vaknar upp, tar mod till sig och störtar politiker och media från sina härskarplatser. Vi behöver en svensk höst.

  Gillad av 6 personer

 7. Lars Strömberg skriver:

  Berättelse.
  Ett ord som dykt upp i nya sammanhang på senare år. Jag föredrar ordet beskrivning. ‘Berättelse’ kan vara allt från tonåringarnas ”…å han ba’: Vadå? … Å ja’ ba’ Tjoff!! … Å då ba’ …” till HC Andersen eller farmor som talar om för barnbarnen hur det var när hon var barn.
  Det här nya sättet att använda ordet känns som något som handlar om att förvränga fakta. Eller åtminstone ett sätt att ersätta saklighet med tolkningar.

  Gilla

 8. Arne anka skriver:

  Samtidigt som Kvartal skriver detta så skriver shakrabi:

  Han menade även att den ”extrema segregationen” är ett hot mot sammanhållningen och att han vill skapa en ”inkluderande nationell identitet”. Facebookinlägget kan ses som ett starkott för att Shekarabi gör sig redo att ta över som partiledare
  efter Stefan Löfven.

  Samtidigt hör man antiken och stormaktstiden skall bort ur läroplanen.

  Kvartal är pace and lead. Jag hoppas på alla deplorables, de intellektuella är för korkade.

  Gillad av 3 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   Sug på den. En illegal invandrare, som fifflat sig igenom SSU och nu sitter på regeringstaburetten, ska lära svenskarna en inkluderande nationell identitet. Vidrigt.

   Gillad av 2 personer

 9. Fre. Östman skriver:

  Är det inte självklart att denna berättelse kommer att utspela sig i eschaton och inte i historien? Det kommer att vara en berättelse om framtiden och hur man är på rätt väg och inte om historien och hur man har sökt sig fram. För socialismen är en eskatologisk undergångslära, en dödskult. Det är naivt av dig att komma dragande med kausalitet, faktasamling och historia i tiden! Bort det! Med början i antiken och allt som kom före den. Sedan ryker medeltiden, renässansen, barocken och stormaktstiden och så vidare. I stället lär vi ut det framtida socialistiska lyckoriket! Å en så ljuv livslögn! Å eschaton, flykten från fakta!

  Gillad av 5 personer

 10. Christer L skriver:

  Detta skamlösa ljugande, det är sannerligen provocerande! Alltsammans utförs som en reklamkampanj i flera led. Först den nya livsstilen, det nya språket, ord som: nyankomna etc. Illusionen om en betydelse skapas först och konkretiseras därpå. Nu vimlar all reklam i teve av nyanlända hudfärger och attityder, nyanlända som pratar och dansar och handlar mat och spelar spel och klär sig i nya klädstilar som vilka svenskar som helst. Alla är lika bra. Sedan fördjupas detta: dags att byta ut den konservativa synen på historien mot en tidsenligt progressivt ideologisk berättelse om alla – uteslut dock gamla greker och romare och krigarkonungar och dylikt. Nyexperter fortsätter så att allt oftare att framträda i teve och tidningarna med det globalistiska budskapet att nationer alltid med fördel blandats och att detta är själva världsfreden som vi eftersträvar. Berättelsen om Sverige blir att vi som föregångare i världen allra snabbast närmar oss idealet med en totalt upplöst nation där varje individ väljer från en meny av identiteter allt efter känsla och behov (med början redan i ettårsåldern). Samtidigt är vi alla fossilfria klimat-strejkare med allt vad detta symboliserar. Självmotsägelse är det nya goda. Lyckliga lever vi i denna nya sköna värld, men ångestfyllda på rätt sätt ändå a la Greta. Och dom som tagit vår barndom ifrån oss, vad blir det av dom? Det skulle konstapeln inte tro om jag talte om (Povel Ramel).

  Gillad av 3 personer

 11. Lars Bernhoff skriver:

  Sörman pekar på ett uppenbart problem. För att hitta en väg framåt i en kris i många avseenden genom att invandringen skett i den naiva tron att invandrarna ska tycka att det vi har byggt upp är något som även de vill ansluta sig till. Den strategin har misslyckats med för många eftersom vi har byggt formella system som försvårar att komma in i svensk kultur. De systemen är så rigorösa att politikerna bedömer att två års väntetid är ok för att ev få reda på att du inte får stanna. Två år med passivitet och fortsatt hemspråk som arabiska när allt bygger på att du kan svenska för aatt lyckas.

  Detta har kunnat ske samtidigt som ledande beslutsfattare varit okunniga och osäkra vilka värderingar som gjort Sverige till den framgång det var tills ledstjärnan blev godhetsapostlar och humanistisk stormakt. För att vända trenden måste vi leta upp kärnvärdena som tex Malin Kim skrev om här på DGS den 22 sep.
  ”I vissa fall har våra värderingar, paradoxalt nog, gått förlorade genom att gå för långt. Måttfullheten är borta. Individens rättigheter betonas så starkt att skyldigheterna förbises. Godhetens och tillitens ideal drivs till sin spets, så att problem som kräver krafttag bemöts med smekningar. Våra politiker springer allt mer vilse i dumsnällismens land, medan svenskarna tittar på med lika dumsnälla ögon”

  Vi måste erkänna att en del åtgärder var inte genomtänkta. Våra sociala system får inte missbrukas och bli ett försörjningssystem för de med låga ambitioner, bristande svenska och en ovilja att åka tillbaka där passivitet är sämre betalt än här. För många exempel på föräldrar som tittar på hemlandsTV hela dagarna och vet nästan inget om Sverige. De svensktalande barnen blir frustrerade när tex 8-åringar får ringa till TV reparatören för att föräldrarna klarar inte det efter 5-10- år eller mer i Sverige. Skamligt, bidrag utan skyldigheter är ingen väg till framgång!

  Gillad av 4 personer

 12. Observatör skriver:

  Att liberaler vill rasera nationalstaterna och därmed välfärdssystemen kan jag begripa. Att socialister också vill göra det är däremot obegripligt eftersom socialismen förutsätter en stark stat, fast sedan Palmes dagar skiter väl sossarna i svenska jobbare.

  Gillad av 1 person

 13. Isabella skriver:

  Richard Sörman, citat sista stycket i dagens krönika:

  ”Faktum är att vi redan har en historia, vi lever i en historia. Vi lever mitt i Sveriges historia. Det är en kris i svensk historia vi nu genomlever. Se till att ta oss igenom den istället. Visst kommer vi att påverkas av immigrationen. Det är självklart. Men målet med detta sorgliga kapitel i vår historia bör ändå vara att människor ska erbjudas att under ordnade former flytta hem igen. Kom igen. Våga sätta in saker i de verkligt stora och betydelsefulla perspektiven.”

  Så befriande att läsa din text. Jag är i startgroparna om något behöver göras för att ordna återvändandet.

  Jag har inte röstat för att Sverige ska bli ett mångkulturellt land. Jag har inte valt att bo granne med grannens inhysta tiggare vars gärning i SVT beskrivs som arbete.

  Det är inte människan tiggare jag anklagar. Det är sysselsättningen, eller arbetet, som SVT väljer att uttrycka det. Den jag anklagar är den stat och dess ansvariga, tiggaren åkt från, som inte förmår eller vill se till att landets medborgare kan leva ett värdigt liv.

  Vi har det gamla historiska Sverige som grund. Vill vi har mer omvärldskunskap kan vi resa till andra länder, inte ta hit andra länders medborgare utan asylskäl i obegränsat antal.

  Första steget är att dra in bidragen för alla friska, fullt fungerande icke arbetande, icke arbetssökande och icke heltidsstuderande.
  Organisera deras hemresa under trygga former. Hur det ser ut i deras hemland kan vi tyvärr inte längre ta ansvar för.

  Gillad av 11 personer

 14. V för Vendetta skriver:

  Frågan ställs om det skall skapas propagandacentraler??? Det har det redan gjort. SVT; samtliga papperstidningar och Sveriges Radio arbetar dagligen med att skapa en historia vi inte känner igen och skriva om den historia vi känner. Till sin hjälp har de Riksantikvarieämbetet som drivs av en muslim. Därför har vi fått lära oss det funnits muslimer i Västergötland redan innan år 1000 och därför får vi också lära oss att de saker man hittar under jorden inte får plats på arkiv utan skall smältas ned till guld, silver och järn. Propagandacentralen arbetar 24 timmar per dygn 52 veckor om året.
  Hur gärna man än vill sträcka ut en hand mot de mellanmörka och hur gärna man än vill att de afrikanska nysvenskar skall vara en del av vår historia så är de inte det. De kommer däremot att bli en del av vår historia men den delen kommer de att så alla andra vinnare genom historien att skriva själva är jag rädd

  Gillad av 4 personer

 15. Aha skriver:

  Sverige är inte i läge för en rosenröd berättelse. Saker och ting behöver stabilisera sig innan det finns möjlighet att samlas kring en berättelse. Spänningarna är för stora i form ett gigantiskt utanförskap, PK-ism, postmodernister vs realister och annat förglömt. En berättelse idag blir ett ställningstagande oavsett hur man gör. En berättelse blir därför kontraproduktiv.

  Den berättelse PK-isterna kan tänka sig är (naturligtvis) den om det mångkulturella feel good samhället där sådana illbattingar som SD:are är de som förstör. Berättelsen kommer alltså användas för att exkludera SD och motsv.

  En berättelse om Sverige idag skulle bli en variant av allas lika värde.

  Gillad av 1 person

 16. Göran Holmström skriver:

  Jag är den genuscertifierade spåkärringen
  Esmeralda-Göran.
  När jag gnuggar min spåkula så ser jag framtiden.
  Det svenska kommer försvinna och ersättas av en förgylld multikultur där rinkebysvenska blir riksspråket.
  Privatägda bilar kommer förbjudas helt, eliten åker bepansrade bilar överallt.
  Vi andra får gå eller cykla till jobbet.
  Ekonomin brakar ihop och alla med överbelånade fastigheter blir av med dom
  Fastigheterna kommer ges bort till nysvenskar i det stora integrationsprojektet
  Som ska lösa alla problem.
  Köttet kommer fasas ut till förmån för insekter som odlas i stora fabriker.
  Näe nu har jag spått klart, dags att måla en vägg.

  Gillad av 6 personer

 17. Eskil skriver:

  Sveriges nya berättelse är hur landet skall bli ett enat klimatland samlat under den store Greta I Thunberg som en mäktig enväldig drottning efter vi avsatt Carl XVI Gustaf.

  Gillad av 1 person

 18. Lars-Olof Svensson skriver:

  Att säga att Sverige behöver en ny berättelse betyder bara att man inte vet hur man ska få ihop det hela. Herman Lindqvist har, träffande tycket jag, sagt att fyra saker har mer än något annat präglat svensken: Gustav Wasa, Martin Luther, nykterhetsrörelsen och 100 års socialdemokrati. Ja, hur får vi ihop detta med vårt nya Sverige. Man kan börja med att isolera frågan till en lite enklare än att gälla hela Sverige. Vad säger berättelsen om hur Malmö ser ut säg 2030, bara tio år bort. – Beträffande Malmö finns det förresten en ”berättelse” som staden gärna berättar, om en kreativ, ung och energisk stad som sprudlar av idéer, företagsamhet och framåtanda.

  Gillad av 2 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Att de har framåtanda kan jag skriva under på. De vet hur de får ut bidrag på alla möjliga sätt. De kan utan vidare skjuta unga mödrar på öppen gata, spränga flerfamiljshus, bränna bilar, ja allt som de kommer på gör de. Utan hämningar. Inga konsekvenser heller. För dem alltså. För oss som ska betala kalaset blir det konsekvenser.

   Gillad av 2 personer

 19. Björn skriver:

  Sverige är på väg att bli som ett MENA-land, och det är väl lika bra att den utvecklingen fortsätter! Låt var och en klara sig på egen hand! Driftiga och arbetsvilliga klarar sig alltid! I stället för som nu, när muslimerna bildat bidragsförsörjda enklaver i det svenska samhället, kan vi svenskar bilda välfungerande enklaver i det muslimska! Med härligt låga skatter…..

  Gilla

 20. Hovs_klipphällar skriver:

  På Kvartal skriver Jasenko Selimovic artikeln ”Balkanisera inte Sverige”.
  Texten utgår från att Sverige nu befinner sig i ett läge som liknar fd. Jugoslavien före inbördeskriget.

  Kan hålla med herr S. om att det faktiskt nu gått så långt, och att inbördeskriget därmed snart kan vara över oss.

  Receptet för att undvika detta heter DISKUSSION enligt S. Låter vackert — men här i landet får ingen verklig diskussion äga rum! Här i landet ska tvärtom de etniska svenskarna hålla käften, och utan knot finna sig i att landet tas ifrån dem.

  Migranterna sitter däremot med alla trumf på hand, och makthavarna favoriserar dem på alla sätt.

  Detta är verkligen ett recept på inbördeskrig.

  Gillad av 2 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   PS: För mig är själva konceptet, att jag skulle börja förhandla med någon migrant från ex-vis MENA-området om vilka värderingar som ska gälla här i Sverige, inget annat än en grov förolämpning eller ett dåligt skämt!

   Selimovic kan bara fetglömma att jag skulle göra nåt sånt, kort sagt.

   I artikelns slutkläm jämför han med hur det fungerar i USA. På det kan jag svara att USA inte är Sverige! Aldrig någonsin har USA haft ett så snabbt inflöde av migranter som Sverige, relativt sett, och inte heller har migranterna mentalt stått så oerhört långt från oss, kulturellt sett.

   Migranterna till USA var strikt selekterade för att kunna fungera i det nya landet utan krångel, och de förutsattes försörja sig själva!
   Här och nu är det tvärtom i alla avseenden! En stor del förblir bidragsförsörjda hela livet, vilket ekonomen Tino Sanandaji har visat.

   Detta är kort sagt inte förhandlingsbart.

   Gillad av 4 personer

   • Arne anka skriver:

    Exakt. Jag erkänner inte deras rätt att vara här eller 7-klövern som legitim. Det är verkligen ett dåligt skämt, jag visade DGD, katerinamagasin och swebbtv för min mamma, vi gick igenom persongalleriet och INGEN av dessa skribenter och debattörer har tillgång till etablerad media med ytterst få undantag, istället är det så att säger man sanningen så åker man ut, som Sandelin et.al. De som inbillar sig att något hänt borde fråga sig varför ingen av dessa får vara med och ”diskutera”. En diskussion i Sverige har alltid vissa grundförutsättningar som alla måste vara eniga om.

    Vi är förbi diskussion, vi är fiender.

    Gillad av 3 personer

 21. M skriver:

  Det Sverige (berättelsen) som syns är
  ”Mycket snack och ingen verkstad”

  Vore bra om de som har möjligheten och makten att synas å påverka kunde GÖRA något istället-innan det är försent.

  Gilla

 22. Rikard skriver:

  Hej.

  Man ställer (i Kvartal och annorstädes) det som heter ”narrativ diskursteori” på huvudet.

  Den går inte ut på att du kan skapa något via en medveten konstruerad berättelse eller saga, utan på att analysera kulturella och sociala element i ett samhälle som om verkligheten vore en berättelse, detta för att kunna hitta sanningsparadigm och olika narrativ.

  Genom att då betrakta, sammanställa och analysera information utifrån tillgänglighet, exponeringsgrad/-frekvens, saklig korrekthet, och konsekvensanalys speglad mot prognoser om sagda konsekvens kan man hitta den dominanta berättelsen – det som är sant för att alla som kan säga vad som är sant säger att det de säger är sant, är sant.

  Det har inget med vad som rent materiellt, positivistiskt, är sant att göra utan bara om det upplevda och om den gemensamma berättelsen om verkligheten i god hermeneutisk tradition.

  Men dels får man om man använder detta redskap inte tro på berättelsen man analyserar, dels får man heller inte tro att berättelsen kan skapa de fysiska verkligheten, och dels får man absolut inte ideologisera själva redskapet som sådant. Man måste vara mycket sträng mot sig själv och hålla distans till det studerade.

  En berättelses trovärdighet är avhängig dess interna logik, att denna är konsistent och konsekvent; godtyckligheter, paradoxer, lögner och bortförklaringar i själva berättelsens struktur omöjliggör för läsaren att uppleva berättelsen som en god sådan, och omöjliggör för berättelsen att skapa något bestående hos läsaren. Det gäller oavsett om det är böcker eller vår konsensus-sanning vi talar om.

  Berättelsen i Sverige är (t ex) att ”Sverige är neutralt”, och att ”det är bra att Sverige är neutralt”. Dessa sanningar är känslomässiga, utgående från redan förutbestämda slutsatser varför en argumentation om det hela är meningslös oavsett vad man anser, detta då två berättelser med anspråk på att vara sanning är i konflikt. Skall man med narrativ diskursteori kunna bedöma påståendenas sanning måste man dels sakna eget intresse av ett visst resultat, dels ha sina definitioner klara för sig och tillämpa den konsekvent. Jämför även religionsfrihet/könsstympning av pojkar. Olika berättelser med olika narrativ struktur strider om tolkningsföreträdet.

  Narrativ diskursteori hör till gruppen dekonstruktiva verktyg i det att man sönderdelar det analyserade verket; den kan inte användas för att skapa eller bygga något. Det vore som att bygga hus med dynamit.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 4 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   En fin genomgång av det här analysverktyget, som alltså i sig inte kan användas för att skapa eller bygga berättelser med lyskraft. (Den förhöjda medvetenhet som utvecklas kan också blockera kreativiteten). Mitt eget verktyg är närläsning (close reading): jag kan läsa mellan raderna och urskilja hur dramaturgin fungerar i varje text.

   Men mina iakttagelser tyder på att dagens massiva indoktrinering och feminfantilisering gör att PK-isterna faktiskt kan bryta – och bryter – mot alla de regler som du nämner. Det enda som betyder något för mottagarna är avsändarens status och budskapets eller berättelsens allmänna samstämdhet med värdegrundens och progressivismens bärvåg.

   Berättarens infantila tro, magiska tänkande, ideologisering, inkonsistens, antilogik, paradoxer, lögner, oavsiktliga känsloladdningar osv finns numera ständigt invävda i texterna t ex i regimlojala medier och inom utbildning och aktuell kultur. Politiker och kändisar kan lansera hur verklighetsfrämmande floskler och berättelseelement som helst. Ingenting ifrågasätts på allvar av någon med inflytande. Det enda som avgör framgången är därför numera tillgången till resurser och möjlig vinst för aktörerna. Just så har ju t ex hela klimathotsnarrativet det senaste året körts som en bandvagn över all förnuftsmassa.

   Gillad av 3 personer

   • Lars skriver:

    Samtidigt är din berättelse Sixten endast en konkurrerande berättelse. Jag tror människor har en social motivation att förstå, jag kallar den för Verifiering, att kunna på olika sätt verifiera den värld vi är en del av. Så både du och postmodernisterna/hermaneutikerna pekar mot en värld de vill förklara, skapa en berättelse för, men post-modernisterna har brutit förbindelsen med den reala verkligheten och tror allt är en språklig företeelse. Hur kopplar man en berättelse till en real verklighet som måste verifieras genom den sociala verkligheten dvs genom att upplevelsen och förklaringen delas med andra? Hur kan man tillgodose sanningskravet att berättelsen verkligen beskriver den reala verkligheten?

    Det är naturligtvis en fåfäng dröm att alla invandrare med sin specifika kultur och sin specifika historia och oftast bristande utbildningsnivå och med egna religiösa föreställningar och som de upprätthåller i föreningar och religiösa samfund hastigt och lustigt skulle byta berättelse. Jag kan bara se en berättelse om dagens Sverige som inte är propagandistisk och förljugen, den om det splittrade och mångkulturella Sverige som kommer att få det oerhört svårt att upprätthålla kulturell gemenskap och modernt samhälle med tillväxt genom produktivt näringsliv och förvaltning.

    Gilla

  • Christer E skriver:

   Sammanhängande berättelser som kan (skulle kunna) utgöra en del av det kitt som håller samman en grupp eller ett folk, behöver inte nödvändigtvis vara sanna (jfr Gustav Vasas äventyr i Dalarna).
   En sammanfattning kan vara slutscenen i den utmärkta Western-filmen The Man Who Shot Liberty Valance, när chefredaktören säger till sin journalist: When the legend becomes fact, print the legend.

   Gilla

 23. Sixten Johansson skriver:

  Det berättelseknippe som Sverige behöver är fortsättningen på det som vi dissidenter redan skriver och berättar: de otroliga, men sanna, historierna om Davids uthålliga strävan att väcka folket och mana till befrielsekamp mot den förrädiske, förhärjande förledaren Goliat, som parasiterar på folkets barnatro, tillit och trälande. Goliat är en bottenlöst girig och galen, multisexuellt liderlig trollkarl och häxa, som förvänder synen på folk, så att de tror sig få guldstoft och pärlor i handen, när det i verkligheten regnar torkat blod och exkrementer. Det riktiga guldet och pärlorna har trollpackan själv lagt beslag på. Han/hon/den/det förvänder hörseln på de troende, så att all jämmer låter som den skönaste musik. Som förhäxade lyssnar barnen och de troende vuxna till tonerna från Goliats magiska flöjt, som beskriver den rakaste vägen mot stupet, över vilket en gyllene framtid hägrar.

  Gillad av 10 personer

 24. Matte skriver:

  Islam har sin berättelse och kommer inte ändra på den. Låt dem ha den hemma hos sig, i sina länder. Och låt oss fortsätta med vår, för att återuppbygga Sverige. Bäst så.

  Islam förhandlar inte. Så om det ska bli en gemensam berättelse här så… Nej, tack!

  Tidskriften Kvartal har samma agenda som Dödens Nedrigheter. Välj livet istället.

  Gillad av 6 personer

 25. Tritonen skriver:

  https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1362029?programid=945
  Råkade lyssna på dagens gudstjänst från Bokmässan i Göteborg. PK på steroider! Tala om tillrättalagd berättelse!
  Historikern Dick Harrison vidhöll sin tidigare åsikt att folkvandringar är något naturligt och önskvärt – Naturligtvis! Vi fick också höra om hur gräsligt romerna alltid har behandlats i Sverige m m.
  Kyrkan + PK = sant. Tyvärr har jag redan gått ur kyrkan, så det går inte att göra om.

  Gilla

  • Palle9 skriver:

   Råkade också höra detta – en vidrig anpassning till PK-narrativet. Angående andra exempel på verklighetsfrånvändhet:
   I SvT sänds programmet Tjuv och polis, där man gör underhållning av uppdiktade brott varpå en kamp om att komma undan polisen utspelar sig. Som om det skulle saknas verkliga brott av grov karaktär att skildra … Veckans brott kunde ju utan svårighet göras om till Dagens brott.
   Nu inväntar jag bara att Henrik Schyffert ska höra av sig med ett förtydligande av typen: de där pizzorna jag talade om (beträffande de minimala kostnaderna för invandringen) – för att ni ska vara ”klimatsmarta” ska de givetvis vara vegetariska.

   Gilla

 26. Dan skriver:

  Berättelsen om Sverige av idag är ju den att det vi förr kallade DDR-Sverige idag blivit ego-Sverige. Det är viktigare med en statusuppdatering på sociala medier än att fördjupa sig i intellektuella övningar som både berikar och utvecklar. Vi har en bred och välutbildad medelklass som dessvärre samtidigt är obildad och befriad från konsekvensanalyser. Därför har vi det samhälle vi har; rekord i skilsmässor, en fördummad skola, subventionerat näringsliv, ett underfinansierat rättsväsende, totalt misslyckat integration, inflation i tatueringar och tramsprogram på TV. För att nämna något. Lägg därtill hur allt och alla lägger sig platt för en hysterisk barnunge som saknar livserfarenhet och djupare insikter om hur samhället fungerar. Man saknar ord över detta vanvett och denna beklämmande tillbakagång avseende sunt förnuft och civiliserat beteende. Vart tog sans o balans vägen? Ska inte Sverige bli ett stående skämt i framtiden så lär politiker och genene man på bred front vakna och skärpa till sig. Ty framtida generationers samhälle kan inte bara handla om en fungerande miljö och hållbart klimat, eller för delen vilka appar man har mest nytta av i mobilen, livet är så mycket mer om man vill upprätthålla kultur, bildning, anständighet och västerländsk humanism.

  Gillad av 2 personer

 27. Palle9 skriver:

  En berättelse om dagens Sverige? Tja, den skulle ju kunna benämnas Hassan och Greta.
  Hassan får stå som exempel på en ”nyanländ” från MENA (i första eller andra generationen), som utgör en definitiv nettokostnad för landet, och som missköter skolan och övergår till kriminell verksamhet i unga år.
  Greta får stå som exempel på en infödd svensk ung kvinna/flicka, som alls inte reflekterar över vad Hassan och hans gelikar ägnar sig åt, utan är behärskade av en blind tro på klimatalarmismens alla amsagor.
  Med ungdomar som dessa som rollmodeller, vad skulle kunna gå fel?

  Gillad av 3 personer

 28. Lennart Anderson skriver:

  En annan verklighet av E Renan i Sorbonne 1823:

  Vad är en nation ?
  ”Det är ett samhälle med solidaritet genom redan gjorda uppoffringar och sådana man är beredd att fortsätta att göra tillsammans. Det förutsätter ett gemensamt förflutet men samlar sig i nuet genom ett påtagligt faktum , ett konsensus , en tydlig önskan att fortsätta leva tillsammans. Existensen av en nation är en folkomröstning varje dag ”

  Gillad av 2 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Tack för påminnelsen om Ernest Renan (1823-92), ett av otaliga bevis på hur mycket klokt som redan på 1800-talet har tänkts, sagts och skrivits om dagens brännande ”utmaningar”. Renan höll 1882 sin berömda föreläsning om vad en nation är och det kanske viktigaste budskapet var att nationen och folkgemenskapen måste vidmakthållas och återskapas dag för dag. Just detta har vi glömt när vi har tagit dagens samhälle för givet, trott att det är stabilt och bestående, oberoende av vad vi som individer väljer att göra och att bidra eller inte bidra med. Det är vårt individuella och kollektiva tänkande, handlande och vidareförande till barnen, som är den nationsbevarande eller nationsförstörande ”berättelsen”.

   Ernest Renan blev mest känd för sina kontroversiella tolkningar av Jesus och kristendomen. Han var också orientalist och höll vid en konferens i Sorbonne 1883 ett ytterst kritiskt föredrag om islams absoluta fientlighet mot vetenskap och han ville krossa myten om gångna tiders muslimska vetenskap och högkultur. Min rostiga skolfranska räckte för att se att den essän verkar vara knivskarpt tänkt och formulerad – ”L’islamisme et la science”. Jag tror hela texten finns i den här länken:
   http://www.culture-islam.fr/contrees/maghreb/ernest-renan-lislamisme-et-la-science-1883

   Gillad av 1 person

 29. Jari Norvanto skriver:

  Nu är goda råd dyra. Endast det bästa kan vara gott nog, för att skriva vår gemensamma, inkluderande, mångfaldiga berättelse. Steven Spielberg, om inte han har fullt i almanackan. Annars Stephen King.

  Gillad av 1 person

 30. Lars skriver:

  Mycket bra text – vad är en berättelse. Ibland säger man att människan är en berättelse och att det hjälper att klargöra sin egen berättelse. Berättelsen skapar struktur, men ger också möjlighet att sovra och omtolka och det kan vara bra för den enskilde. Hur är det, lever vi i det förflutna, i nuet eller i framtiden? Jag tror vår hjärna, vårt varande i grunden hela tiden är i ett nu dvs de berättelser om då och sedan vi skapar är fragment av den verkliga historien vi var med om kommer att vara med om. Människor omtolkar sina minnen, man minns inte exakt utan bygger om det så det passar en struktur av tänkande nu, kanske det är så att vi människor är många berättelser?

  Men tanken att en gemensam berättelse skulle hjälpa oss hantera nuet när det multikulturella Sverige idag rymmer mängder med kulturellt, historiskt och personliga berättelse är någon slags post-modern villfarelse. Visserligen är det mycket svårt slå fast hur historien varit och hur man då förstod den och det finns olika aspekter och perspektiv t.ex. den naturvetenskapliga, filosofiska, religiös, politiska, ekonomiska och det gör att historien blir som ett antal olika berättelser, men vad som hänt har faktiskt hänt, det är realistiska objekt som Signifier och Signified pekar på, den som pekar ut och det utpekade, den som ger namn åt de som har mening och betydelse pekar om ett realt objekt.

  Gilla

 31. lookslikeanangel skriver:

  Mer av Razzle Dazzle? *)

  Nej, en skicklig skilsmässoadvokat istället.
  Varför skrev vi inte på ett äktenskapsförord….

  Nu sitter vi i ett tämligen misslyckat äktenskap,
  och ska försöka reda ut eländet.

  Helst vill vi lämna. Sneglar på andra partners.
  Snyggare och duktigare.

  Exklusivt – javisst!

  *) https://youtu.be/YW3MIixEps4

  Gillad av 1 person

 32. Anna skriver:

  Varför skriva en ny berättelse om Sverige? Vi har den berättelsen redan, varje dag då vi hör, ser och i alternativa media tar del av tillståndet i landet. Verkligheten formar berättelsen och inte tvärtom. Allt annat är bara försök att försvara och skyla över det gigantiska misslyckandet med det sociala experimentet Mångkultur. Resultatet är att Sverige nu är ett våldtaget och delat land.

  Gillad av 1 person

 33. Hortensia skriver:

  Den nya ”berättelsen om Sverige” riskerar att vara den nekrolog över Moder Svea som torde ligga färdigdiktad och klar på varje PK-redaktion med självaktning – som Kvartal, till min stora sorg, nu också visat sig vara genom att publicera ex-jugoslaviskt dravel.

  Sverige var, tills alldeles nyligen, ett av Jordens allra bästa länder. Det kan ingen ta ifrån oss. Det är inte svenskarna som behöver uppfostras och piskas att ändra på sin, bevisligen, mycket väl fungerande livsstil i vår nordiskt svala och fräscha lilla del av världen.

  Moder Svea är sannerligen så hårt åderlåten av exotiska parasiter, att hon ligger för döden, förvägrad det effektiva botemedel, som Jimmie Åkesson har erbjudit i åratal, medan det förment svenska etablissemanget föraktfullt förklarat varje räddningsförsök oetiskt.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.