Anders Leion: I fängelse med dem!

Anders Leion

Kent Ekeroth är numera journalist. Han är mycket duktig. Lugn, saklig och påläst genomför han sina intervjuer. Denna är lysande. Den intervjuade är också mycket imponerande.

Här träffar han Thomas Jackson, som tidigt, då debatten om de apatiska barnen tog fart, var den som ihärdigast framförde uppfattningen att alla dessa fall med sängliggande, sondmatade och påstått apatiska barn var klara exempel på påtvingad simulering. Föräldrarna tvingade barnen att framstå som apatiska genom att svälta dem till dödens närhet. Det skedde med mycket brutala medel.

Denna skandal – för det är en medial, medicinsk och juridisk skandal – har återigen uppmärksammats efter en artikel i magasinet Filter. I denna kommer dock inte Thomas Jackson till tals, trots att han var den tidigaste, den kunnigaste och den modigaste avslöjaren av skandalen. (Det var lättare för honom. Han bodde i England.)

Nu, när frågan återigen aktualiseras, är inte bara SVT utan också övriga etablerade medier påtagligt försiktiga. Det beror på att de tillhör de skyldiga. De ställde sig oförbehållsamt på den störste charlatanens, Gellert Tamas, sida. Inte heller barnläkarna tar tillfället att tala om hur de av föräldrarna och det rådande sociala och massmediala trycket tvingades att medverka till bedrägerierna. Också detta förklaras med att de därigenom gjorde sig till medskyldiga.

Jackson har anmält Tamas för brott mot patientsäkerhetslagen. Det finns väl antagligen inget medhjälpsbrott till detta, vilket är att beklaga. Cheferna på statsradion och statstelevisionen borde åtalas för brott de också. Det var de och deras kolleger i etablerade media som gjorde brottet möjligt. I fängelse med dem!

Men så kommer det inte att gå. I fråga efter fråga förlorar nu de politiskt korrekta åsikternas banérförare mot kunnigare, sakligare motståndare, Det sker därför att deras tidigare så effektiva metod – brännmärkningen och den sociala utstötningen – förlorar allt mer av sin kraft. Så länge motståndarna förtrycktes och tvingades till tystnad, kunde de dominera den samhälleliga arenan – helt enkelt därför att motståndarna inte tilläts framträda. Eller också släpptes de fram med ett träsvärd mot de etablerade mediernas välbeväpnade gladiatorer. Jackson beskriver ingående hur det kunde ske i ett av TV:s debattprogram.

Lägg ned statsradion och statstelevisionen! Det finns ingen anledning att behålla dem. De förklarar inte verkligheten. De beljuger den. De är också till stor del skyldiga till vår eländiga invandringspolitik. Också i denna fråga har de ljugit på samma sätt, genom att förtrycka fakta och dem som velat framföra fakta.

Men tro inte att någon kommer att ta sitt ansvar och erkänna sina brott – om nu inte juridiken mot förmodan kommer att fälla dem.

Efter 1945 försvann alla nazister som så kunde. Efter nästa val kommer ingen att ha tjänat den politiska korrekthetens herre. Kapporna fladdrar redan i vinden.