Jan-Olof Sandgren: Lagom är den riktiga värdegrunden

Jan-Olof Sandgren

Människor som inte vill sticka ut politiskt, men efter några uppmärksammade gängskjutningar eller gruppvåldtäkter ändå vill lätta på förlåten, brukar hålla med om att Sverige borde bli mer ”lagom”. Uppfattningen om vad som är lagom kan förstås variera, men mycket av det jag själv tycker är lagom – och som de flesta tyckte var lagom, för sådär 30 år sen – beskrivs idag som högerextremism, populism eller rasism.

”Lagom” är ett svårfångat begrepp, ändå verkar de flesta svenskar ha en ganska klar bild av vad det betyder. Det är sällan man hör någon fråga: ”Vad menar du med lagom?” eller ”Vad är lagom för dig?”. Istället nickas det instämmande. Det handlar inte så mycket om att befinna sig ”i mitten” som att bekräfta att det finns en referenspunkt, något tryggt, måttfullt och förutsägbart. Ingen skulle komma på idén att säga att ”lagom är dåligt”, lika lite som en muslim skulle säga att islam är dåligt.

Precis som man kan göra politik av populära idéer som ”frihet”, ”jämlikhet” och ”broderskap”, kan man göra politik av ”lagom”. Det parti som idag satsar hårdast på att ”göra Sverige lagom” karaktäriseras också som högerextremt av övriga partier. Betyder det att alla som tycker ”lagom är bäst”, kan misstänkas vara högerextrema eller rent av ha nazistiska rötter?

För att vara på den säkra sidan har regeringen bestämt sig för att ersätta ”lagom” med något annat. Något som fyller ungefär samma funktion, det vill säga ger svenskarna en känsla av gemenskap och samtidigt knyter ihop nationen, men utan att spela SD i händerna. Låt oss kalla det ”värdegrund”.

Jag kan inte påminna mig att jag hörde ordet värdegrund någon gång före år 2000. Kanske fanns det i Svenska akademiens ordlista, men plötsligt dök det upp överallt. I debatter och artiklar, såväl som i policydokument för olika myndigheter, ned till minsta förskola, och förutsattes betyda: ”det vi svenskar innerst inne alltid har tyckt”. Ungefär som ”lagom”.

Värdegrunden var dock misstänkt lik delar av Socialdemokraternas och Miljöpartiets partiprogram. En annan skillnad är att ”lagom” fanns före år 2000, innan Sverige bestämde sig för att bli en humanitär stormakt, och antagligen innan Sverige ens blev Sverige. ”Lagom” som rättesnöre med allt vad det innebär av måttfullhet, förnuft och behärskning, är ett genomgående tema i Havamal, ett av våra första litterära verk, som nedtecknades runt år 900.

Därför tror jag svenskarna även i framtiden kommer att säga ”Lagom är bäst”. Frasen ”Värdegrunden är bäst” låter helt enkelt inte lika bra.

39 reaktioner på ”Jan-Olof Sandgren: Lagom är den riktiga värdegrunden

 1. L. N. Fredrik Östman skriver:
  • Lars Bernhoff skriver:

   Värdegrund är vackra ord om man inte lyckas skapa en verksamhet som lever upp till det. Vanryktet för värdegrund är säkert kopplat till att man skriver ner det som låter bra men som man i praktiken har uppenbara svårigheter att leva upp till. Blir det för mycket ’bullshit’ så kommer hela begreppet i vanrykte
   Det finns annonser för konsulter som lockar med följande ”Trött på värdelös värdegrund- Gå från fina ord till handling” Verkar vara vanligt att man inte klarar ett önskat förändringsarbete själv.

   De flesta värdegrunder innehåller troligtvis något som är utöver lagom dvs mer än kompromisserna som varken är för mycket eller för lite av det önskade beteendet. I bästa fall en realistisk värdegrund men inget som sticker ut och förändrar på djupet

   Gillad av 1 person

  • Jari Norvanto skriver:

   Eller varför inte lagstiftning på området: Lagen om lagom.

   Ex) ”När jag träffar utländska kolleger säger de att Sverige är ett udda land i asylfrågor. Nej, säger jag då, det är ni som är udda. Ni alla.” (Anders Danielsson, dåvarande GD för Migrationsverket)

   Lagen om lagom skulle ge legal styrka som tillägg till den moraliska styrkan som PK-värdegrunden implicit besitter. Allt tillbakablickande eller kritik mot ‘de goda krafterna’ avfärdas med laga stöd som extremism. Det är lagom att byta ut svenskarna. Det är extremistiskt att påtala och opponera mot detta.

   Gillad av 1 person

 2. miketheviking skriver:

  Begreppet ”värdegrund” ska man inte använda.
  Det är nyspråk och ett fängsel för fria och rättfärdiga människor.

  En svensk pratar bara om heder och moral.
  En svensk man upprätthåller bara relationer med hedersamma personer och personer med en arbetsmoral och livsmoral som bejakar sammanhållningen i vårt samhälle och värnar kvinnors och barns rätt och trygghet.

  Gillad av 9 personer

 3. olle holmqvist skriver:

  Ordet ”lagom” fascinerar bl a för det förklarats vara svensk-.unikt. Det är det inte. Motsvarigheten på engelska heter ”apprioriate” – ”a book appropriate for children” -”en bok i lagom för barn” . men konstrar när det negeras – en bok inte eller -o-lagom – för barn. Beror det på en regel att ”lagom” inte får negeras ? Finlir i språket enligt regler som vi inte kan formulera och som vi aldrig hört, men som vi ändå tillämpar. Chomsky, en av mina husgudar, påpekade att våra språkregler är svårare än atomfysik men vi tillämpar dem. Ett barn lär sig snart rätt och fel mellan – ”Där går han med sin mamma” – och ”där går han med hans mamma”, Var vänlig kläd regeln i ord ! Den som lär sig svenska som vuxen lär sig aldrig.

  Lagom – om lag – enligt- det som följer av ”lag” – rättesnöret Det som bör vara, men som ofta inte är.
  Böra och Vara. Lagom är väldigt ”böra”. Appropriate – till-(det) rätta – som rätteligen och rimligen – hör till sig själv – som är sitt eget rätta jag. Kommer inifrån.Men visar sig i sitt sammanhang. Lagom kommer utifrån. Stängslas in. Specialfall: men exakt > ”al dente” – .

  Misstänker att det förekom som fackjargong här och var. – Gossen hörde arbetskarlarna på båten ropa:
  ”Mark Twain” (meaning ”Mark number two”) was a Mississippi River term:. The second mark on the line that measured depth signified two fathoms, or twelve feet—safe depth for the steamboat.

  Pendeln kan svinga djupt i språkets djuphål. Där är grund men icke avgrund.

  Gillad av 1 person

 4. pllay skriver:

  Lagom i den mening du beskriver är som jag ser det ett sätt att skapa gemenskap kring något subjektivt tolkat.
  Något var och en tolkar på det sätt denne finner lämpligt och antar de andra i gruppen också tolkar på samma eller liknande sätt, ett begrepp med oändliga betydelser.
  Motsatsen till stringens och entydighet.
  Ett numera allt vanligare sätt att få gruppen att känna samhörighet, typ, alltså, vet du, like.
  Vårt svenska språk har haft fördelen av ett stort antal väldefinierade ord vilket gjort att vi kunnat vara mycket exakta i vår kommunikation, något som nu bekämpas av etablissemanget, språket blir allt otydligare och alltmer en fråga om tolkning där alla kan ha rätt eller fel och därmed utan ansvar för det sagda.
  Utom vi dissidenter som inte får använda vissa ord över huvud taget.

  Gillad av 2 personer

  • olle holmqvist skriver:

   ”skapa gemenskap kring något subjektivt tolkat.” tydligt formulerat , men det mesta vi upplever som lagom är objektivt, icke förhandlingsbart. T ex kroppstemperatur, febertemp är inte lagom, gäller för fattig som för rik,och allt annat kroppsligt, – skitnödig, pissnödig, sömnig, törstig, också smak för mycket, för lite salt i maten….

   Samhälleligt drar det åt det hållet.Lag-om, Lag = förvåntan enligt kollektivt medvetande ”om” preposition som riktar händelsen till denna förväntan. Dvs föremålet kan tänkas vara utanför ”lagom”.- otillräckligt, överdrivet osv Böra = lag – Vara= som det är

   Läste nyligen Victor Klemperers ”Intill slutet vill jag vittna.” K. var stjärnbärande jude och levde i nazityskland genom hela kriget. Här visar vad som var ”lagom” i behandling av judar, Ständiga trakasserier och inskränkta rättigheter.Han hade en liten pension att leva på hela tiden. Kunde inte dödas på gatan av vem som helst, däremot minsta förseelse – ute vid förbjudet klockslag – och transport, ofta dödlig ”under flykt”. Äldre tyskar ofta vänliga mot stjärnbärararen: ”Ge inte upp, det går över, snart normalt igen” Yngre som präglats av nazi-andan däremot kunde spotta på honom.

   Se där spannet för ”lagom” när det gäller människa och människa. Klemperers bok, rätt enahanda – skriven, men vad den berättar:
   Det borde alla som tror sig allmänbildade känna till.

   Gillad av 3 personer

   • pllay skriver:

    Enkelt uttryckt, 37grader varmt är just 37 grader varmt och inget annat, lagom varmt kan vara vad fan som helst.
    Vill jag vara vän med alla säger jag lagom varmt, vill jag vara exakt säger jag 37grader varmt, med risk för att bli motsagd av någon psykopatisk petimäter.
    Ju otydligare jag uttrycker mig desto fler tolkar mitt meddelande på ett för dem fördelaktigt sätt.
    Själva iden med lagom, vet du, alltså, typ med flera generaliserande ord är just att öppna för fler tolkningar av en utsaga, att beröva språket stringens, att inte stå för det man säger. Lagom, typ, vet du, alltså inlagda i talet är olja på det sociala havet, dämpar risken för konflikt. I skrift blir samma ord ofta direkt löjliga.

    Gilla

  • miketheviking skriver:

   Alf pratade om Moral.
   Ett ord som får kaviarvänsterns rödvin att surna.
   Därför började de att jiddra om etik – men det var ju inte samma sak som moral.

   Så det slutade med ordet ”värdegrund” och floskler som på något sätt ska ersätta den kristna moralen, etiken och normer som vi haft i Sverige.

   Gilla

  • Eva Danielsson skriver:

   Olle Reimers
   En rimlig tolkning av begreppet lagom.
   Jag har haft för mig att ursprunget till lagom var ett uttryck vid vikingars dryckesgille där hornet/bägaren skickades runt och man skulle se till att drycken räckte ”lag om”, dvs räckte till alla, läget runt. Så att var och en deltog och drack, men tog ansvar för såväl åtgången av de begränsade resurserna som för gemenskapen.

   Gillad av 1 person

   • Äkta Fredrik Östman skriver:

    Det är väl troligare att det är en dativform, till eller åt laget. Men betydelsen är ju densamma.

    Teorien bekräftas av Hellquist:
    ”lagom, som adv. 1634, som attribut
    t. ex. 1655, 1658; dat. plur. av lag i
    betyd, ’rätt ställning el. förhållande’;
    bildat som adv. stundom till stund
    osv. Ordet anges av Columbus Ordesk.
    vara ett talspråksord, som borde
    upptagas i skriftspr. – Det böjes stundom
    som ett adj., t. ex. Sturzen-Becker V.
    skr. 2: 464: ’ett . . lagomt mått’, 2: 478:
    ’ett par lagomma eldbrasor’, Kleen
    Kann-stöp.: ’det lagomas stora värde’. Formen
    lagomma klandras av Rydqvist SSL 2:100.”

    http://runeberg.org/svetym/0482.html

    Gilla

 5. Aha skriver:

  Till skillnad från skribenten tycker jag inte att ”lagom” låter bra och skulle kunna ersätta ”värdegrund.” Lagom låter småttigt och långsamt och är ingen fullträff att koppla till ”måttfullhet, förnuft och behärskning”. Det är likadant med orden konservatism och nationalism där konservatism andas bakåtsträvande och nationalism andas slutenhet. Motståndarna kopplar också konservatism till förstockade människor och nationalism till vit makt rörelse eller liknande.
  Borgerligheten förknippas tyvärr med begrepp som är bortstötande. Nya ord behöver introduceras. Gårdagens text på DGS om ordet renässans andades framåtanda. Socialism är gubevars också bortstötande men tyvärr är det ingen som skäller sossarna för att vara socialister.

  Problematiken som sådan är viktig. Det här är vänsterns och PK-isternas hemmaplan; att sprida pejorativa omdömen om sina motståndare. Trumps motattacker är härvid uppfriskande. Hans ord om knäppskallar, skitländer, fake news etc är mycket välfunna.

  Problematiken spiller över på Public service som borde förbjudas att sprida a) pejorativa omdömen om politik man inte gillar b) glorifiera politik man gillar.

  ”Lagom” var ett försök men det duger inte.

  Gilla

 6. Maria C skriver:

  Den ”rätta människosynen”, användes flitigt, under några decennier i slutet av 1900-talet, för att definiera ”de goda”.

  Gilla

  • Äkta Fredrik Östman skriver:

   Menn-sje-syyyyyyn, ju, hette det. Avslöjande blick in i kommunistsvinens politiska korrekthet i kontradistinktion till verklighet, sanning, rätt, liv. För den som ser människan, ecce homo, som hon verkligen är behöver ingen färdigtillverkad menn-sje-syyyyyyn.

   Gillad av 2 personer

 7. Mitt vykort skriver:

  För mig handlar allt om våldtäkterna av svenska kvinnor och barn. Det är inte lagom.

  Igår såg jag ännu en amerikansk film som handlade om våldtäkt, allt är inte pk där. Jag finner mig alltid hålla med den som tar livet av skurkarna, i detta fallet våldtäktsmännen. Vilken sida står du på?

  Hade motsvarande film gjorts i Sverige så hade det ju handlar om traumat för våldtäktsmännen och deras gäng och familjer (om de inte var ensamt kommande.).

  Jag misstänker att i grupp X-Y så har vi träffat väldigt nära jordens värsta patrask. Är det en lyckträff för pk-samhället eller finns det de som känner till mer om världen än man trodde? Inte ens jag var negativ nog för att inse vilka låga människor detta är.

  Gillad av 7 personer

 8. Rikard skriver:

  Hej.

  Jag undrar om inte lagom har en rot i hur man gör när man tar resurser ur naturen? Jag fick från mina morföräldrar lära som liten att när man plockar bär, svamp och frukt eller fiskar eller samlar ris och spillved, så tar man aldrig allt som finns på ett ställe: man tar lagom mycket så att det finns kvar till andra.

  (Nu gäller ju det inte på egen mark eller dito odling, utan i den skog som är allmänt tillgänglig via den tradition som kodifierats i allemansrätten [oh, jag hör de historielösa libertarianernas kultingagnäll ända hit, ack hur de bedrar sig om de tror att traditionen, nödvändigheten och därmed rätten att hämta livsmedel ur skogar och mark är en modern från staten pådyvlad företeelse].)

  Tar man allt, blir där ju mindre nästa år, och tar man för lite blir det nöd, så man tar lagom: så pass att man klarar sig utan att förstöra framtida möjligheter.

  Med den tolkningen är devisen ”Gör Sverige lagom igen” inte så dum. Jag föredrar dock ”Gör Sverige svenskt igen” då den täcker in den föregående.

  Värdegrund är som påpekats äkta nyspråk. Skapat av en kommittee nånstans, och lanserat samtidigt på flera ställen – precis som med hen, jämställt och jämlikhet (inte de två sista orden i sig utan den nutida betydelsen – man kan lansera en ny betydelse för ett ord, vilket är betydligt mer lömskt än ett rent nyord) för övrigt. Som med allt nyspråk är den egentliga betydelsen av ordet ”lyd annars dj*vlar går det dig illa” och som med allt nyspråk är funktionen tankekontroll. Vidare är termen framtagen för att kunna användas som skäl för utrensning: ”brustit i uppfyllelse av värdegrunden” eller ”agerat i strid med värdegrunden”, alltså kätterskt mot läran. Som med all form av anklagelse för kätteri, är anklagelseakten också beviset – att säga att kommissarien/inkvisitorn framfört en falsk anklagelse eller gjort så av misstag är att säga att läran och dess utförare inte är ofelbar…

  …vilket är ett brott mot värdegrunden. ”Krona – jag vinner; klave – du förlorar”.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 5 personer

 9. Yngve Berntsen skriver:

  Slike diskusjoner blir hengende i løse luften om man ikke går til historien og ser på hva som er den vestlige sivilisasjons grunnvoller. Gresk, romersk, jødisk og kristen kultur, tro, rettsoppfatning, filosofi og så videre. Så finnes det en norsk, dansk og for denne saks skyld en svensk samhällsbyggnad på denne grunnvoll. Det er dette dere ofte diskuterer på DGS.
  Jeg har tidligere nevnt at dere ikke behøver gå lengre enn til Norge for å finne løsninger.
  Den norske grunnlov av 17. Mai 1814 er verdens nest eldste virksomme demokratiske grunnlov. Vårt verdigrunnlag er slått fast i grunnlovens paragraf 2. Les og lær.

  Gilla

 10. Mv skriver:

  Jag mötte en amerikan som bott i Sverige. Han tyckte inte vi var lagom utan sade att vi var ”neatfreaks”. Jag tycker det är träffande, samtidigt som man röstar för gängvåldtäkter och att den mest våldsamma och kvinnofientliga kultur på jordklotet skall breda ut sig, så skäms man om man inte precis har dammsugat när man bjuder på middag, eller kantat ordentlig i tomtgränsen. Gud nåde den som låter en maskros gro.

  Gillad av 4 personer

 11. Ben-Hur skriver:

  Man bör också analysera användandet av andra ord som används för att beskriva vänsterns hat mot oliktänkande. T e x ”främlingsfientlig”. Detta ord används flitigt mot alla dem som över huvud taget visar tendenser till att vara emot massinvandringen. Oavsett det för övrigt helt saknas spår i vare sig deras partiprogram eller i privatpersonens övriga hållning som tyder på att de hatar främlingar. Ändå använder t e x SVT regelbundet tillmälet då man i allmänna ordalag talar om politiska partier i Europa som inte ställer upp på globalismen och massinvandringen.

  Övriga ord som används på ett felaktigt sätt är naturligtvis ”hat” ”nazism” och ”fascism”.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.