Jan-Olof Sandgren: Lagom är den riktiga värdegrunden

Jan-Olof Sandgren

Människor som inte vill sticka ut politiskt, men efter några uppmärksammade gängskjutningar eller gruppvåldtäkter ändå vill lätta på förlåten, brukar hålla med om att Sverige borde bli mer ”lagom”. Uppfattningen om vad som är lagom kan förstås variera, men mycket av det jag själv tycker är lagom – och som de flesta tyckte var lagom, för sådär 30 år sen – beskrivs idag som högerextremism, populism eller rasism.

”Lagom” är ett svårfångat begrepp, ändå verkar de flesta svenskar ha en ganska klar bild av vad det betyder. Det är sällan man hör någon fråga: ”Vad menar du med lagom?” eller ”Vad är lagom för dig?”. Istället nickas det instämmande. Det handlar inte så mycket om att befinna sig ”i mitten” som att bekräfta att det finns en referenspunkt, något tryggt, måttfullt och förutsägbart. Ingen skulle komma på idén att säga att ”lagom är dåligt”, lika lite som en muslim skulle säga att islam är dåligt.

Precis som man kan göra politik av populära idéer som ”frihet”, ”jämlikhet” och ”broderskap”, kan man göra politik av ”lagom”. Det parti som idag satsar hårdast på att ”göra Sverige lagom” karaktäriseras också som högerextremt av övriga partier. Betyder det att alla som tycker ”lagom är bäst”, kan misstänkas vara högerextrema eller rent av ha nazistiska rötter?

För att vara på den säkra sidan har regeringen bestämt sig för att ersätta ”lagom” med något annat. Något som fyller ungefär samma funktion, det vill säga ger svenskarna en känsla av gemenskap och samtidigt knyter ihop nationen, men utan att spela SD i händerna. Låt oss kalla det ”värdegrund”.

Jag kan inte påminna mig att jag hörde ordet värdegrund någon gång före år 2000. Kanske fanns det i Svenska akademiens ordlista, men plötsligt dök det upp överallt. I debatter och artiklar, såväl som i policydokument för olika myndigheter, ned till minsta förskola, och förutsattes betyda: ”det vi svenskar innerst inne alltid har tyckt”. Ungefär som ”lagom”.

Värdegrunden var dock misstänkt lik delar av Socialdemokraternas och Miljöpartiets partiprogram. En annan skillnad är att ”lagom” fanns före år 2000, innan Sverige bestämde sig för att bli en humanitär stormakt, och antagligen innan Sverige ens blev Sverige. ”Lagom” som rättesnöre med allt vad det innebär av måttfullhet, förnuft och behärskning, är ett genomgående tema i Havamal, ett av våra första litterära verk, som nedtecknades runt år 900.

Därför tror jag svenskarna även i framtiden kommer att säga ”Lagom är bäst”. Frasen ”Värdegrunden är bäst” låter helt enkelt inte lika bra.