Lars Hässler: EU:s & NATO:s upplösning – ett skrämmande scenario

Lars Hässler

I dessa dagar med klimatångest, flygskam och hot om jordens undergång borde det inte finnas mer att oroa sig över. Men så är det tyvärr inte. Kriminalitet, utanförskap, bidragsberoende och islamisk massinvandring lägger lök på laxen. Men EU:s och NATO:s upplösning är ytterligare ett potentiellt hot att förhålla sig till.

The Economist har ett scenario om detta i sin The World If-serie. Det börjar med att USA:s president Trump 2023 tweetar att om Europa inte köper amerikanska sojabönor, så får de inga amerikanska soldater. Han har tidigare hotat att lämna NATO om inte de europeiska medlemmarna betalar sin del, minst två procent av respektive lands BNP. Nu säger han, via sin nya utrikesminister tillika svärson Jared Kushner, upp försvarsavtalet.

De europeiska ledarna försöker desperat – efter att Turkiet lagt in sitt veto om att omstrukturera NATO – att bilda en ny försvarsallians, European Treaty Organisation, ETO. Samtidigt har Putin löst sitt dilemma – att han, enligt Rysslands konstitution, inte får inneha presidentämbetet efter år 2024 – genom att skapa ett nytt land, en union mellan Ryssland och Belarus, och utsett sig själv till det nya landets president.

EU:s ledare inser dock snart att man saknar militära muskler både vad gäller flyg, missiler, bomber och logistik och till råga på allt saknas Storbritannien efter dess Brexit under Corbyns ledning. Dessutom kan man inte enas om mycket. En tysk general utses till överbefälhavare efter det att Frankrikes Macron satt som villkor att det nya högkvarteret placeras i Versailles. För att rusta upp försvaret krävs 3 000 miljarder kronor enligt den nya ÖB.

En stark antiatombombsrörelse gläder sig över att USA lämnar Europa med sina soldater och kärnvapen. Efter hetsiga förhandlingar kommer EU:s ledare överens om att Frankrike skall stå för EU:s nukleära försvar även om få tror att Macron skulle offra Paris för att försvara Östeuropa. Ryska trupper står nu bara 20 mil från Warszawa i före detta Belarus. I Montenegro och Makedonien tar ryskvänliga partier makten, Italien vägrar att gå med i ETO, och snart gör även Spanien och Grekland detsamma. De nordiska länderna formar en ny Kalmarunion och erbjuder Storbritannien att delta. De före detta östeuropeiska länderna formar en Metternichallians på grund av rädsla för Tysklands återupprustning. Italien bildar en adriatisk allians med sina ostliga grannar i syfte att skydda sig mot nordafrikanska migranter. Frankrike och Tyskland försöker förgäves att få ETO att fungera.

Samtidigt tweetar Trump skadeglatt: ”EU ville bygga sin egen armé istället för att betala sin del i Nato. Hur fungerade det för dem?”

Jag har tidigare skrivit här på DGS om Europas eventuella upplösning där jag skrev att en av riskerna med EU är hur vi förhåller oss till flyktingkrisen:

Flyktingkrisen… är central när man ska bedöma utsikterna för EU:s överlevnad. Krisen är en vändpunkt i Europaprojektets politiska dynamik. Vad som krävs är en sammanhängande alleuropeisk plan för att hantera flyktingströmmarna. Om inga förändringar sker riskerar Europa ett antal inbördeskrig mellan de inhemska befolkningarna och invandrargrupperna (som inom sig också krigar). Europa riskerar att bli ett Europistan.

Frågan om USA:s roll i Europas försvar, och därmed NATO, är principiellt ett lika stort problem för Europa som invandringen. Riksdagens försvarsberedning har nyligen enhälligt föreslagit betydliga ökningar till försvaret. Regeringen har dock hittills inte accepterat förslaget.

Det är dags att Sverige intresserar sig, inte bara för klimat och genus, utan koncentrerar sig på invandring och försvar. Risken är att EU upplöses och att Europa återgår till flera minde allianser, ungefär som före WWI, med olika agendor och intressen. De europeiska stormakterna brukade nedlåtande kalla det gamla osmanska riket för ”Europas sjuke man”. Är det nu Europa självt som är på väg att bli sjukt?  Economists scenario är tillräckligt skrämmande för att inte tas på allvar.

57 reaktioner på ”Lars Hässler: EU:s & NATO:s upplösning – ett skrämmande scenario

 1. Mitt vykort skriver:

  Vilket stolpskott, economist har ju blivit pk-trams i den pråligaste skrud, oläsbar även för en i branschen. Hela upplägget är ju bara ytterligare smutskastning av Trump och försvar av den fascistiska och folkfientliga struktur som är EU. Greve Kalergi-Coudenhove var en av nyckelfigurerna för EUs grundande, och kärnan i HANS filosofi var folkutbyte. Hässler är ju både blind och lurad, EU är idag ju helt öppet en organisation som är till endast för sig själv, dvs de som jobbar för EU, på samma sätt som den svenska riksdagen osv endast är till för en liten elit med boende i Stockholm. Hellre än att läsa detta dravel så bör man läsa The Case for Trump av Victor Davis Hanson eller lyssna på då han bli intervjuad av Peter ”tear down this Wall” Robinson.

  Vem var det som ingrep (på gott och ont) i forna Jugoslavien? Jo USA, EU var ju helt tandlöst, de söp väl eller gick till prostituerade, Bryssel är ju prostitutionens högborg i Europa. Den stora risken är istället att EU riktar sin armé mot oss, mot européerna, för att kunna fortsätta det pågående folkutbytet.

  Brexit felrapporteras hela tiden, artikeln är så klart riktad not Brexit och de gula västarna i Frankrike (som demonstrerar varje vecka) och alla andra yttringar där folket visar sin vilja.

  Ett stolpskott av rang.

  Gillad av 21 personer

  • Lars Hässler skriver:

   Mittvykort: Tror inte du förstått mitt inlägg. Jag är livrädd för Bryssel och alla de som arbetar för ett federalistiskt EU. Jag är heller inte kritisk till Trumps begäran, eller krav, ett Europa betala för sitt eget försvar, tvärtom. Men jag är också orolig vad som händer om EU disintegrerar och medlemmarna drar åt olika håll. Jag vill se ett minimalistiskt EU som endast sysslar med övergripande frågor och sen låter nationalstaterna sköta sig själva, lite som Schweiz och dess kantoner.

   Gillad av 6 personer

   • Mv skriver:

    Jag missförstod inget, precis så uppfattade jag det, du verkar dock ha missförstått Trump, EU och the economist. Det har gått dig förbi att de absolut inte vill ha ett minimalistiskt EU i EU? De vill ha det så här och mer, de är inte klara än.

    Gillad av 5 personer

 2. Jan Andersson skriver:

  Europa är inte sjukt, men vi har skickat alldeles för många småpojkar och småflickor till Bryssel för att bli EU-kommissionärer utan att veta speciellt mycket om någonting, inte heller det de har tillsatts för att hantera. Säg upp, ta hem, byt ut. Kompetensen finns, hitta den.

  Gillad av 4 personer

  • Elof H skriver:

   EU är däremot sjukt. Dra ner det till en nivå där.det.räcker med någon miljard i EU-avgift. Huvuduppgiften skall vara att verka för frihandel inom EU och med övriga världen.

   Gilla

 3. Observatör skriver:

  Det är väl tämligen självklart att den amerikanske skattebetalaren i längden inte vill betala för Europas försvar samtidigt som han riskerar att få en atombomb i huvudet om doktrinerna verkligen skulle testas. Man kan nog heller inte förvänta sig att en italienare eller portugis skulle vara villig att offra sitt liv för Sveriges frihet. Vi får nog ordna med vårt eget försvar så som vi gjorde under andra världskriget och under efterkrigstiden.

  Gillad av 4 personer

  • cmmk10 skriver:

   Frank Zappa sa en gång, att USA inte behöver ett försvar; ”Med 300 miljoner korkade konsumenter så kommer Japan att försvara oss om vi bli anfallna.”

   Så länge européerna köper amerikanska produkter kommer antagligen USA att försvara sin marknad här.

   Gillad av 2 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   För att försvara vad? Politikerstaten som hatar sina medborgare? Som tvingat på dem multikulti och skuldsatt dem i förverkligandet av sina egna maktambitioner? Nej du, här bygger vi inga murar minsann. Alla är välkomna!

   Gillad av 4 personer

 4. svenne skriver:

  ”Frågan om USA:s roll i Europas försvar, och därmed NATO, är principiellt ett lika stort problem för Europa som invandringen. Riksdagens försvarsberedning har nyligen enhälligt föreslagit betydliga ökningar till försvaret. Regeringen har dock hittills inte accepterat förslaget.”

  Kostnaden för ett fullt medlemskap i NATO är väl något som skulle belasta vår ekonomi alltför mycket för att detta skulle vara realistiskt. Vi klarar i nuläget inte av att hålla en eventuell angripare stången längre än några dagar, och NATO skulle säkerligen kräva att vi skall ha en potentiell förmåga att kraftfullt avvärja en angripare under en längre tid än så. Detta kräver en extra ekonomisk insats och ett krafttag för att återupprätta en effektiv försvarsorganisation – på alla nivåer – som ersättning för den som politikerna har raserat.

  Dessutom tillkommer kravet att svenska trupper skall vara beredda att medverka i NATO:s inblandning i insatser var som helst som dessa görs. Även detta kräver en ansträngning både ekonomiskt och organisatoriskt som jag tror att vi inte mäktar med. Dessutom får inte försvarsförmågan minska trots att vi – på grund av denna medverkan – försvagat tillgången på personal och materiel inom landet. Jag hoppas att alla ekonomiska satsningar på försvaret endast handlar om att skapa ett starkt försvar av våra gränser och inget annat, detta därför att vi inte har råd till andra utsvävningar på grund av de ekonomiska prioriteringar som de styrande nu satsar på.

  Gillad av 2 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Ett starkt försvar (vilket vi hade till slutet av 1980-talet!), alliansfrihet, klok diplomati och effektiva underrättelse organisationer är den klassiska (Östromerska) politiken för att hålla freden och landets frihet säker. Jag ser inte någon anledning att tänka annorlunda. Ryssland är inte hotet, Europa är säkerhetsrisken!
   UN ska återgå till att vara en träffplats och ett diskussionsforum, inte en världsregering.
   Ut ur EU snarast.

   Gillad av 13 personer

   • Hilding Bengtsson skriver:

    Varför inte FN också?
    Galenskapen där tycks vara total…

    Barnkonventionen o sen Global Compact!

    Två pusselbitar som intimt hänger ihop!
    Vi skall inte kunna försvara oss mot ”Barnsoldater”

    Gillad av 3 personer

 5. Fredrik Östman skriver:

  Vad skall försvaret försvara? Hur kan du vara så naiv att du tager svaret på denna fråga för givet santidigt som just de kretsar du beskriver som makthavare gör allt som står i deras makt att upplösa nationerna och de sentiment som en gång höll dem samman och gjorde dem till det självklara svaret på frågan?

  Gillad av 13 personer

  • Linden skriver:

   Och det lilla försvar vi har, med den ÖB vi har, med den polisledningen vi har, och med Jökarna vid regeringsrodret, och med tanke på vad som hänt de få gånger folk har reagerat och samlats för att protestera mot våldtäkterna.
   Det är klart som korvspad att när oroligheter uppstår, och dom kommer, vem kan tro på att detta etablissemanget står på blekansiktenas sida?
   Vi kommer att vara utsatta för korsande eld.

   Gillad av 8 personer

   • Hilding Bengtsson skriver:

    ÖB säger sig enbart försvara värdegrunden…
    Men inte den, som vår nation är byggd på!

    En politiskt tillsatt fjant, ett milt omdöme!

    Gilla

  • Hans Karlsson skriver:

   Vi kanske har missat en underliggande stor fredstanke här (ironiserar)? Det blir inga krig mellan stater när staterna är etniskt uppblandade med varandra. Ungefär som äktenskapsallianser i det tidigare Europa skulle se till att krig mellan dessa besläktade staters furstehus inte ägde rum.

   Om krig definieras som dödligt våld mellan nationer i akt och mening att ta över eller oskadliggöra en av kontrahenterna så kanske den förståelsen av begreppet ”krig” har upphört att existera i det framtida Europa.

   Sen har vi ett annat litet problem – våldsamma oroligheter inom länder enligt etniska skiljelinjer. Det är väl det vi får istället för regelrätta traditionella krig mellan stater.

   Med andra ord – vad ska vi med en försvarsmakt till som försvarar landet när fienden finns i landet? Varför vill jag försvara Sverige mot Ryssland, som snarare är en hjälp mot islamism och vänsterideologier, för att försvara dem som utökar delar av våra städer till att inte längre vara svenskt territorium som en svensk kan beträda utan tungt beväpnad eskort? Snarare behövs etniskt definierade miliser, varvid man kan säga att fienderna inom landet egentligen redan har bildat dessa (typ somaliska dödspatruller i Stockholms nordvästra förorter, afghanska våldtäktsgäng i Uppsala osv). Det är alltmer obegripligt i ordets djupaste mening hur vi kan acceptera allt detta.

   Gillad av 4 personer

 6. miketheviking skriver:

  Europistan finns redan.
  När muren föll 1989 skapades en möjlighet till en ny fredlig era i Världen.
  Efter turbulens och Sovjetunionens fall 1991 ökade möjlighetrna ytterligare.
  Men vad gör USA då?
  Rycker å sliter och tror sig kunna kapa åt sig stora delar forna Sovjetunionen.
  Putin har varit en garant för ett fredligt och återbildat Ryssland efter 70 år med kommunism.
  Ryssland har uppträtt exemplariskt som stat sett till de kataklysmer de varit utsatt för såväl internt som externt med forna satelliter.
  Bäva den dag Putin är borta.

  Tyvärr har ju USA:s och Israels osunda syn på palestiniers rätt och stöveltrampande i Mellanöstern skapat den islamistiska hydran.
  USA entoniga melodi att bomba fram västerländska visioner av demokrati ur ruinerna i arabiska länder har ju heller inte varit någon hit.
  USA och Israel har skapat många av de s.k flyktinvågorna som sköljer in över Europa.

  Om Trump ska tvinga på oss sojabönor, tvinga europeiska soldater kriga i USA:s krig, ockupera Grönland samt placera kärnvapen i Sverige så har vi nog en annan fiende än Ryssland att oroa oss för.

  Och vad gäller inbördeskrigen i Europistan så är de bara en eller några Fakebook-aktioner bort. När antalet rån, skjutningar, bränningar, våldtäkter, balkongfall, knivskärningar, djurplågerier, inbrott och båtstölder nått mättnadsgränsen så exploderar allt i urskillningslöst våld.

  Vi har redan sett det i forna Jugoslavien och numera har vi ju även macheteslakt a la Rwanda/Kongo att se fram emot.

  P.S. The Economist försöker inte beskriva ett framtidsscenario. De gör allt för att skrämma makthavare och folk i en viss riktning precis som alla andra Think-Tanks.
  Europa måste ställa sig frågan om de vill vara en lydstat till USA, Ryssland eller Kina, ett hem för Afrikas 750 miljoner människor eller en fristående enhet med goda relationer till USA, Ryssland och Kina.

  Gillad av 6 personer

  • Tina skriver:

   Vilka dårar det finns som i alla tider och oavsett vad tror på rysk propaganda! Eller är Miketheviking ett av dessa betalda ryska troll? De dök upp i t.ex. Metros insändarspalter 2013-14 och skrev om hur familjevänligt och fredsälskande Ryssland var, strax före annekteringen av Krim. De var osvensk syntax i vissa insändare. Tidpunkten för dessa insändare är avslöjande.

   Putin har tydligt visat att han militärt vill lägga under sig sina demokratiska grannländer. Just nu pågår stora demonstrationer mot Ryssland i Georgien för att Putin militärt erövrade en del av landet för några år sedan. Annekteringen av Krim är en skandal som Europa inte förmår sätta hårt emot. Krim var hem för krimtatarerna som drevs därifrån av Sovjet. Före 2014 pågick fredliga förhandlingar med Ukraina för att krimtatarerna eventuellt skulle kunna återflytta till vissa landområden. Ryssar attackerade brutalt med våld dessa möten (finns filmat). Strax senare kom den militära annekteringen.

   Östeuropas och även Ukrainas livförsäkring är NATO. NATO ryckte verkligen inte i Östeuropa efter Sovjets fall, det var de fria demokratierna som övertygade NATO om att de var värdiga att gå med. NATO ville helst slippa den huvudvärken, eftersom indoktrinerade russofiler i Europa inte förstår att Ryssland alltid varit och alltid kommer att förbli imperialistiskt.

   Gillad av 2 personer

   • Mv skriver:

    Tatarerna är så klart muslimer och därmed offer. Man kan så klart inte ta någon på allvar som köper MSM som sanningen och som ser alla människor (utom tatarer tydligen) som ett problem som inte borde finnas. Alltid denna vänster. Alltid alltid.

    Gillad av 3 personer

   • Rune skriver:

    Men! Krim har faktiskt tillhört Ryssland sedan sjuttonhundratalet. Som de tog från turkarna. Chrustjov överlämnade Krim till Ukraina på sextiotalet, med ett odemokratiskt beslut inom Sovjetunionen.
    Det går inte att vara särskild upprörd över att Ryssland tog tillbaka sitt område där de för övrigt har sin stora sydliga flottbas.

    Gillad av 6 personer

   • miketheviking skriver:

    Vem tror på rysk propaganda???
    Men är du själv helt blind för vad som egentligen sker i din omvärld.
    USA lovade ju Gorbatjev att INTE utvidga NATO till Rysslands gränser – och så gör de tvärtom. Inflytelseagenten och USA:s little dog i Sverige, Carl Bildt, drev ju förresten frågan om att ta in Georgien i EU (förutom Nato).

    Du behöver uppdatera dig på Geopolitik, t.ex läsa på hur USA ville placera kärnvapen i Turkiet på 60-talet vilket ledde till sovjetisk (och nu pratar vi diktaturen Sovjet) motåtgärd att placera missiler på Kuba.
    Allt slutade ”väl” när Kennedy gick med på att skippa missilerna i Turkiet.
    Fick vi, folket, veta något om detta spel då?
    Nej.
    Likadant idag med allt fulspel från samtliga aktörer i världspolitiken.
    Kina kontrollerar snart halva Afrika – ingen protesterar. Ryssland som innehaft Krim i hundratals år bannas med sanktioner.
    USA skapar flyktingkatastrofer i spåren av sina drönaranfall – allt illegitim krigföring.

    Så trolla dig själv genom att försöka se världen genom geopolitiska ögon.

    Gillad av 3 personer

   • Palle9 skriver:

    Tina: Instämmer helt – förvånande hur många av kommentatorerna på detta forum, som tycks ha en mycket naiv inställning till Putins Ryssland. Det är nu 5 år sedan Ryssland satte igång striderna i östra Ukraina – hela tiden förnekar man sin inblandning ungefär som brottslingar i vårt land ”förnekar brott” så fort de blivit gripna.
    Sedan är det förstås helt riktigt att vi i vårt land har rikspolitiker, som utgör interna fiender mot det egna folket – men att försöka driva ut djävulen med Belzebub är nog ingen bra idé.

    Gillad av 2 personer

   • killeri skriver:

    Det verkar finnas hos vissa svenskar någon slags romantisk idé att Ryssland är snällt och skall stoppa islamismen i Europa. Emellertid är Ryssland ett mycket korrupt samhälle där oligarkerna roffar åt sig så mycket pengar som möjligt och placerar dem utomlands, inte i det egna landet för dess utveckling.
    Att någon rysk president skulle vilja vara välvillig mot till exempel Sveriges och Finlands frihet och fred är inte på kartan.
    Kan de tjäna pengar på ett islamskt Sverige så gör de det med glädje.
    Några hundra meter från mitt hus ligger många hjältegravar, en påminnelse om vad det kostat oss genom tiderna att bevara vårt land fritt från Ryssland.
    Spåren förskräcker.

    Gillad av 3 personer

   • Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

    Tina, du är ett (okritiskt?) offer för MSM propaganda!
    Krim-tatarerna behärskade Krim tills de slutligen besegrades av Ryssland och 1783 införlivades med Ryssland! Katarina II deklarerade 1783 att ”från och med nu och i all evighet skall Krim vara en del av Ryssland”. Den ursprungliga befolkningen, huvudsakligen Tartarer, blev undanträngda (likt indianerna i Nordamerika!) och Krim koloniserades huvudsakligen av ryssar men också av en hel del västeurupeer
    Nikita Chruschtschow ”skänkte” sedan (egenmäktigt!) 1954 Krim till Ukraina vilket då kanske inte sågs som alltför omvälvande eftersom både Ryssland och Ukraina var ”provinser” i Sovjetunionen!
    Krims situation är helt unik och från detta ”tillbakatagande” av Krim följer inte att andra ex-Sovjetiska stater behöver känna sig hotade! Knappast ens de Baltiska länderna som ju har en stor andel rysk befolkning vilken säkerligen skulle önska sig de Baltiska staterna inte gjort sig självständiga!
    Än en gång, du är ett offer för MSM vulgärpropaganda! En svart/vit till oigenkännbarhet förenklad (falsk!) världsbild presenteras för ett okritiskt och lättlurat forum!

    Gilla

 7. Patria Amissa skriver:

  Spännande och inte alls helt osannolik spaning efter den framtid som kanske väntar när nutiden flytt.

  Man kan förstås också brodera vidare runt tänkbara utvecklingslinjer. Låt oss anta att den gamle trotskisten Bernie Sanders vinner valet nästa år och försiktigt börjar införa någon form av socialism i USA. Putin anpassar sig genast och börjar även han argumentera för att socialismen under Sovjetunionen inte var helt och hållet fel. Redan nu har ju den gamle KGB-chefen ett gott förhållande till landets kommunister. Kommunistiska demonstrationer går lugnt till, och Putin reagerar nästan inte alls på det faktum att stora delar av Rysslands befolkning anser att Stalin var en stor ledare. Massgravarna i Karelens skogar skyller man på Finland osv.

  Sanders bestämmer sig i detta skede för att normalisera förhållandet med den numera socialistiske ryske ledaren. Tillsammans, i en sorts kniptångsmanöver mot ett chanslöst Europa, börjar man sätta press på dels ”extremhögern” i USA, men framför allt på de besvärliga högerregimerna i Östeuropa. I sin kamp mot ”extremhögern” i Västeuropa har Putin (och Sanders) stor hjälp av gamla sovjetiska kontaktnät och kadrar av nyttiga idioter. För att göra socialismen mer attraktiv säljer man in en mer nationalistisk form av socialism, lite mer individuellt anpassad efter varje lands förutsättningar.

  Vi kan försöka tänka oss in i hur det blir att leva i ett sådant Europa.

  Gillad av 2 personer

 8. Treve skriver:

  Du tar upp viktiga frågor. Men vi har ingen lösning till dem. Vad gör de s k statsvetarna i forskningssammanhang? Minst 25 böcker skrevs om Palmes genialitet, även när det blev fel var slutsatsen att han var genial. En enda bok sökte sanningen bakom Palme och kom en bit på väg men författaren (en journalist) hotades liksom förlaget så den tystades ner. Korruptionen och egocentriciteten är utbredd, t ex i vår regering, riksdag och förvaltning, i EU-dagiset som flyttas med transportkaravaner på landsvägen mellan Bryssel och Strassbourg (jag antar att de prostituerade delvis flyttar samtidigt i bussar eller de som lyckats riktig bra kör egna Jaguarer eller husbilar). Jag tror det sker varannan vecka. Jag hade ett uppdrag inom FN 1969 och redan första dagen jag var där berättade folk för mig om korruptionen och sedan såg jag den själv ganska snart. Efter Hammarskjöld har vi inte haft någon verkligt stark generalsekreterare. Det är ont om starka ledare, Churchill var en, utan honom hade tyskarna tagit England, deGaulle var stark, Margret Thatcher likaså, Gorbachov var stark men inte tillräckligt street-smart utan blev utmanövrerad. Visst gjorde de en del fel men de tog tag i stora och besvärliga frågor, de var orädda. I Sverige har vi saknat starka ledare och politiker efter andra världskriget. I dag letar vi efter skolkande barn och välstajlade kvinnor som ledare, kompetens betecknas närmast som populism, fascism och högerextremism. Den organiserade brottsligheten är nog den enda som har starka ledare. Maffiaorganisationerna frodas som aldrig förr — men de talas det aldrig om, inte heller på DGS. Sverige har som litet land i norr varit relativt förskonat från dem men nu har de upptäckt vilken lätt marknad Sverige är. Digitalisering som ska lösa alla problem idag är en av maffiaorgaisationernas bästa vänner. När Löfven med rätta tar upp knarkkonsumtionen skyller han den på en svensk överklass, inte på att försäljningen sköts så effektivt av olika maffiaföretag. Maffia drivs idag som företag t o m med VD-ar som gått på business schools, och de smutsiga arbetet på gatan delegeras till lokala dotterbolag eller samarbetpartners, i Sverige kallade ”ligor”. Lögnen har idag blivit standard i främst två former, direkta lögner som slungas ut via PK-mediar och sociala medier, i de senare finns fortfarande viss frihet men ökad censur är kommande. Den andra lögnen är det som inte berättas, lying-by-omission.

  Gillad av 3 personer

 9. Östrahult skriver:

  I Sverige är den här frågan totalt ointressant eftersom Sverige saknar inflytande och saknar ledande politiker och saknar krafter som värnar landets intressen. Däremot så finns det givetvis starka krafter i vår omvärld som styr utvecklingen. En sådan kraft är anti-Trumprörelsen som drivs av starka ekonomiska intressen och av vänsteraktivister, de senare finns även i Sverige. I Europa finns starka ledare som driver på som Johnson, Macron, Salvini, Orban och kanske någon tysk. Macron har storhetsvansinne och kommer att vara borta ur politiken om några år. Salvini, Orban och Johnson tillhör troligen de som kommer att finnas kvar.
  Att USA sluta med att vara en bespottad hjälpgumma för Europa, Kina m fl är väl inte så konstigt.

  Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   Jag tror USA är fortsatt intresserat att ha EU som brohuvud mot Ryssland (konservatismen och ortodoxin i Östra Europa) så länge marknadsliberalerna äger agendan. Också en ö att mellanlanda på, i de oheliga allianserna med SA och Gulfstaterna. Med den skruvade identitetspolitiska vänstern och den tilltagande demografiska omvandlingen även av USA, med konkurrerande etniska särintressen, kan USA som Västerlandets (civilisationens) kärnstat implodera och då tror jag också länken till Europa försvagas. USA:s roll som dominant i världen är på dekis. Den ‘soft power’ som det anglosaxiska inflytandet givit kan tas över och leva vidare i en och annan form i olika delar av världen. Kina är den självklare utmanaren. EU, i den mån det alls överlever, blir gradvis en byråkratisk konstruktion utan folklig förankring, men med befolkningar som i ökande grad inte är européer. Medborgarskapet en etikett för taxering.

   Gillad av 3 personer

 10. MartinA skriver:

  Det som är skrämmande är Status Quo. Ja, om man inte är Washington eller någon av deras lakejer. DÅ kan jag se hur ett självständigare Europa och ett fritt Tyskland är skrämmande. För oss andra, inte så mycket.

  För övrigt är det inte Europa som riskerar att upplösas, det är EU. För övrigt hade EU tagit på sig att skydda gränsen men lät bli. EU har straffat ut sig.

  Gillad av 5 personer

 11. Jari Norvanto skriver:

  ”De europeiska stormakterna brukade nedlåtande kalla det gamla osmanska riket för ”Europas sjuke man”. Är det nu Europa självt som är på väg att bli sjukt?”

  Inte bara sjukt, utan osmanskt. Soten, boten och det dära. Höhö.

  Gillad av 3 personer

 12. Zoran skriver:

  Jag är helt övertyggad om att det från början fanns inga planer på att assimilera invandrarna, invandringen var istället ett verktyg för att bromsa Europas utveckling. Det slutliga målet var och är att skapa kaos över hela Europa och bli av med den högteknologiska konkurrenten helt.

  Det krävdes inte mycket för att nå målet, först skulle vi bli ateister för att lättare glömma sina rötter och traditioner. Efter det kunde man få igenom saker som pseudo femenism och andra skadliga saker för att familje institutet skulle bli så svag som möjligt. En sänkt kunskaps nivå i skolan gjorde att folk tog till sig det mesta utan en kritisk analys. Vad som är också viktigt är att välståndet var och fortfarande är enorm – mätt människa är en döv och passiv människa.

  Medierna skapade sin egen värld och tvingade invånarna att tro på den. Tiden gick och den falska världen började trilla ihop för att många om inte de flesta börjar känna följder av den distruktiva politiken med sin egen rumpa men från msm hörs fortfarande vackra sånger och man ser att världen man lever i har för lite likheter med den från TV skärmen.

  Usa kör sitt eget race, den Europeiska eliten spelar på deras sida sedan mycket långt tid tillbaka. För en kort historisk period har våra intressen varit ganska lika dock har Europa aldrig blivit något heligt för Usa som de värnar om, vi har endast varit tilffäliga partners – dock i geo politik finns inga vänner finns bara intressen.

  Usas tillvaro bygger på en ständig expansion, stannar de försvinner de. Och om Europa kan vara till grund för deras expansion så använder de det utan tvekan, allting är mer eller mindre förberett och det krävs en gnista för att köra igång oroligheter vilket kommer leda till att kapitalet och högteknologiska bolag kommer söka sig till lugnare ställen.

  Gillad av 5 personer

 13. Dan skriver:

  Förstår inte hur i övrigt sunt tänkande personer vill att vi skall lägga en massa pengar på ett militärt försvar. Det tillhör en förgången tid att länder erövrade områden för att göra landet större och förtrycka folket. Det enda undantaget är Israel men där är det ju speciella orsaker. De styrande i landet kan använda militären som de önskar och det leder nästan aldrig till något gott.
  De ungdomar som luras in i försvaret , eller ännu värre om vi inför allmän värnplikt ,måste offra sitt liv om militärledningen bestämmer det. Vem vill att ens barn dör för ett land i förfall.

  Gillad av 1 person

  • miketheviking skriver:

   Tack Dan.
   Du tänker framåt.
   Tänk att Europas stater offrade 20 miljoner unga människor i första världskriget och därmed knäckte en 100-årig framgångssaga där Europa växt fram som Civilistationens nr 1.
   Sen lyckas dårarna döda ungefär 50 miljoner till i andra världskriget.
   Vi fick se stater som Storbritanien och USA ge stöd till en av de värsta mördarna i historien, Stalin. Tog 40 år till för att komma tillbaka till ruta 1.
   Europas framtid dog inte 1914-1945 men vi skadade oss själva oerhört.

   De flesta människor inser inte heller att USA är det nya Great Britain med samma strategi som engelsmännen använde under århundraden dvs. flytta krigen till Europas kontinent, stöd din fiende mot en annan fiende, låt dina ”vänner” dö liksom dina fiender – vår ö kommer ändå alltid att bestå.
   USA driver inga krig med sina grannländer – alla krig förs på annans mark och förvånansvärt mycket annan trupp än den egna. Andra dör för USA imperialistiska strävan som de klätt med orden: United States of America is exceptional!
   https://www.bbc.com/news/world-us-canada-12052320

   Det bästa man kan göra är att inte skramla vapen och hota sin omgivning – risken är att omgivningen ser dig som ett hot och också börjar rusta.
   Märk väl att USA har en s.k försvarsbudget som är 10 gr den ryska och lika stor som 7 andra större makter tillsammans.
   https://www.pgpf.org/chart-archive/0053_defense-comparison

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Det USA du talar om ÄR i själva verket Great Britain; det Great Britain som såg till att hålla kvar de viktigaste institutionerna i USA efter år 1805 och att se till att Drottningens tillgångar var oberörbara.

    Glöm inte att alla de viktigaste amerikanska företagen styrs från City of London!

    Gillad av 1 person

   • miketheviking skriver:

    City of london, i all sin oberörbarhet, äger och kontrollerar mycket.
    Men mig veterligen så tog Yankees mycket av de brittiska företagen som ersättning för Lend&Lease.

    Gilla

 14. Göran Holmström skriver:

  Efter läst artikeln och samtliga kommentarer noggrant samt sovit på saken och läst dom igen.
  Så är det två spår som är mycket viktiga att följa upp, det ena är vem vilka vinner på ett starkare EU?
  Det andra är ,varför EU inte skyddar sina gränser, utan glatt öppnat dom för,”migranter”.
  Någon eller några tjänar på det med.
  Vilka som inte tjänar på det är enklare,
  Vi samtliga fotfolk i EU.
  Högre skatter, mer otrygghet, mer våld och våldtäkter och så vidare.
  Snacket om humanism faller direkt,
  Kvinnor och barn är dom största förlorarna i detta cyniska spel.
  Vinnarna då?
  Ja dom anställda inom stat kommun och inte minst EU, målet är inte kaoset, utan att kunna ta kontrollen över samtliga medborgare inom EU.
  Ursäkterna kommer vara det”Naiva”,
  även våldet och kriminaliteten,
  Lösningen blir en gemensam armé, samt starkare polis i drabbade länder.
  Därefter kommer tyranneriet visa sitt sanna ansikte!
  Lösningen är störta Tengil, så klart.

  Gillad av 1 person

 15. olle reimers skriver:

  Den övergripande strategin måste vara att beröva politikerna deras makt i största möjliga utsräckning. Historien visar väldigt tydligt vad som händer när de får för mycket makt. De må kalla sig statsministrar, kungar eller presidenter.

  Lösningen ligger i att vi alla blir Schweizkopior, där vi sätter duktiga organisatörer på att ordna den gemensamma infrastrukturen i de olika länderna och att låta det privata samhället att ta hand om resten.

  Gillad av 3 personer

 16. kvellulvblog skriver:

  För att ”gå före”” som svenska politiker skryter med att vi är bra på, måste vi börja i vårt eget land. Innan vi kan klaga på EU s förfärande suicidala invällarpolitik, måste vi sluta upp med att vara värst i klassen med att ta emot. Vi måste sedan avskaffa våra politikers möjlighet att använda skattepengar för att göda sig själva. Sedan kan vi attackera EU för samma sak. MEN FÖRST , minst 2% av Skattepengarna till försvaret, och gå med i NATO, annars betraktas vi bara som löjliga familjen av andra länder.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.