Ideologiskt vinklade läromedel förbjuds

Utbildningsdepartementet i Mexiko har utfärdat en varning mot användandet av alternativa, ideologiskt färgade skolböcker som tagits fram av lärarnas fackförbund.

Departementet säger i ett uttalande att de enda som har rätt att utforma läromedel är den nationella läromedelskommissionen, National Commission of Free Textbooks, och att dessa inte får ersättas.

De mexikanska lärarnas fackförbund har hittills skapat 48 läroböcker med en klar ideologisk vinkling för motsvarande låg- och mellanstadiet.