Patrik Engellau: Skyldigheterna och flaggan

Patrik Engellau

Ett molande obehag gnager i min själ för att jag är så snabb att kritisera det etablerade politiska systemet för att det saknar bärande idéer inför framtiden trots att jag själv hittills varit oförmögen att presentera mer än angelägna ehuru lösryckta och otillräckliga detaljer ur ett ännu inte existerande politiskt program som Sverige skulle behöva, till exempel invandringsstopp och sunt förnuft. Det är svagt av mig. Om jag blev statsminister på måndag så skulle jag behöva ha något mer genomtänkt och grundläggande att säga när jag intervjuades på teven. Så låt mig ta några stapplande försöksvisa steg för att se om det bär.

Att komma med allmänna floskler om liberalism eller socialism eller konservatism eller miljölära är meningslöst eftersom sådana ismer inte ger någon som helst vägledning när utmaningarna kring skolan och migrationen ska hanteras. Man måste försöka skölja hjärnan ren från sådant samtidstrams och hitta något relevant för vårt samhälle här och nu.

För att ett samhälle, åtminstone ett samhälle där de flesta av oss skulle vilja leva, ska fungera väl så måste dess medlemmar ha vissa rättigheter och vissa skyldigheter. Jag tror att vår tid, vilket betyder en historisk period som började för femtio år sedan, med ökande frenesi har koncentrerat sig på att utveckla och värna om människors rättigheter och samtidigt sopat medborgarnas skyldigheter under mattan.

Låt mig ta ett exempel. Varför ska barn gå i skolan? Jag har frågat några barn och när de övervunnit chocken över den ovanliga frågan så brukar de komma fram till något vagt om att syftet är att de ska kunna försörja sig på något bättre sätt än att leva på bidrag resten av livet. Men de verkar inte ha någon känsla av de har några andra skyldigheter att anstränga sig än de ambitioner som eventuellt växer ur deras eget bröst. Utbildning är en rättighet som bara finns där och om de har svårt att tillgodogöra sig utbildningen så är det utbildningsanordnarens fel. Världen är inrättad för deras skull. De anser sig ha en rättighet att förverkliga sig själva, om det behövs så på andras bekostnad.

Men när skolplikten infördes i Sverige år 1842 så var det inte för att tillgodose varje barns rätt att förverkliga sig själv. Skolplikt innebär att skattebetalarna finansierar skolor och tvingar barn och ungdomar att utnyttja denna gratistjänst efter förmåga. Det gjorde skattebetalarna inte framför allt av välvilja mot barnen (som de ju inte kände personligen), utan för att de ville få något tillbaka. När skattebetalarna bjöd på utbildningen så fick barnen en skyldighet att förvalta gåvan genom att ställa sig i gemenskapens tjänst. En ung människa utbildades inte till kirurg eller konsertpianist för att själv ha glädje av sin kompentens utan för att gemenskapen skulle dra nytta av färdigheterna.

För femtio år sedan inskärptes fortfarande barnens skuld till gemenskapen. Det ställdes krav på dem att göra läxorna, att komma i tid till lektionerna och uppmärksamt lyssna på lärarna för att förkovra sig efter förmåga. Varför ska skattebetalarna finansiera en skola där en stor del av tiden går åt till att ungarna odisciplinerat ska bråka med varandra och med läraren?

Undervisning är en förmån som den samhälleliga gemenskapen bjuder på för att få något tillbaka. Den samhälleliga gemenskapen, det vill säga skattebetalarna, har inte hur mycket pengar som helst och måste därför göra prioriteringar. Den vill inte slösa pengar på omöjliga projekt. Till exempel måste utbildningen därför portioneras ut så att den gör största möjliga nytta per krona vilket betyder att man inte ska tvinga barn att gå längre i skolan och i högre utbildningar än de har förutsättningar att utnyttja på ett för gemenskapen nyttigt sätt. Skolan ska inte påtvinga ett enskilt barn en större moralisk skuld till gemenskapen än barnet kan återgälda.

Det här med skolan är bara ett exempel. Rent allmänt har Sverige under det senaste halvseklet lagt de medborgerliga skyldigheterna på hyllan. Människorna har blivit bortskämda av det allmänna välståndet och av en välfärdsstat som hellre vill agera jultomte än rytande fänrik på en kaserngård. Den här attitydförändringen är förklarlig och kan överleva på kort sikt men den historiska erfarenheten lär oss att det slutar i förskräckelse. Hur många exempel i historien finns det inte på att barn till rika föräldrar slösar bort sina tillgångar genom ett ansvarslöst leverne och hamnar i fattigdom?

Vi behöver en politik som bygger på det som det sunda förnuftet redan för länge sedan anat, nämligen att ett samhälle som glömmer bort att ställa krav och inskärpa skyldigheter i sina medlemmar på sikt är dömt till undergång. Jag tror att detta är skälet till det förfall som så många svenskar oroar sig över.

Det goda samhället är en gemenskap av människor som känner sig förenade av en samfälld strävan att göra något bra av tillvaron. Det behöver inte vara märkvärdigare än att folk litar på varandra och ständigt får denna tillit bekräftad av att nästan hela tiden sköter sina åtaganden efter förväntan. (Som när kylvattenpumpen i min bil la av vid Härad i Sörmland på E20 sommarens varmaste dag, som råkade vara en söndag, och det tog mindre än tre timmar att få bilen bogserad till en verkstad och mig placerad bakom ratten i en hyrbil för att fortsätta färden. Då kände jag förnyad tillit till Sverige.)

Men sådant kommer inte av sig själv. Gud har inte placerat pliktkänslor i varje nyfött barn. Sådant måste inpräntas i det uppväxande släktet av vuxna människor. Det är denna insikt som borde artikuleras av politiken och dessutom implementeras i dess beslut och regelverk. Det är lätt att komma ihåg de två ledord som behöver predikas: krav och skyldigheter. Dessa ord ska ständigt stå i ljusskrift framför oss. (”Ja, driv oss samman med gisselslag och blåaste vår skall knoppas” diktade Verner von Heidenstam. Det har jag aldrig begripit. Kanske gör jag det nu.)

Men vad är då den gemenskap som människorna kan samlas kring? Såklart att det finns en massa lokala gemenskaper som familjen, släkten, församlingen, centerpartiet, idrottsklubben, killgänget som seglar, fackklubben, villaföreningen och så vidare. Men den gemenskap som jag tror behövs omfattar alla dessa och många därtill och måste därför ha sin existens på ett högre plan. Jag har aldrig upplevt och kan inte föreställa mig något mer praktiskt, användbart och tilltalande än nationen, i det här fallet Sverige.

Därför tror jag att vårt lands ledare – tvärtemot vad sådana som Mona Sahlin förkunnat i decennier – bör hylla Sverige och värna vår kultur. Rättigheter, skyldigheter, medborgarskap och den svenska flaggan hänger ihop på ett välgörande och ömsesidigt förstärkande sätt. Jag tror att detta enkla budskap, om det fick genomsyra svensk politik, ganska snart kunde återställa nationens framtidstro. (Det som Heidenstam åkallade i dikten, som just hette Åkallan och löfte, var Sverige och den svenska kulturen: ”du folk, du land, du språk, som blev vårt, du vår andes stämma i världen”.)

128 reaktioner på ”Patrik Engellau: Skyldigheterna och flaggan

 1. Bo Svensson skriver:

  Visst bör varje unge fås att begripa, att förutsättningen för andras uppskattning är att den lyckas fungera som en tillgång för sina medmänniskor och inte en belastning. – Att den alltså klarar att utveckla någon kompetens.

  Men det begriper den ju redan: Lek handlar om att träna på sådant man sett vuxna göra.

  Det behövs inget barnslaveri, det räcker med civiliserade incitament och ekonomiska sådana räcker långt. – Det spenderas runt en miljon på varje unge under dess uppväxt av skattemedel och min starka rekommendation är att man skall få del av dessa pengar i takt med att man kan dokumentera införskaffad kompetens av det slag skattebetalarna bedömer som värdefull.

  När man passerat minimumnivån av vad som krävs för att kunna fungera normalt i ett utvecklat samhälle, har man därmed vunnit myndighet och rösträtt, – inte förr.

  Gillad av 8 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Att detta är problemets lösning inser man eftersom den medger undervisningssektorns utsläppande i den normala ekonomin: För pengarna kan man ju skaffa sitt kunnande på en fri marknad.

   Planekonomi är idioti.

   Gilla

  • Kalle skriver:

   OT, men vet någon här vad som hänt med youtube-kanalen ”the Angry foreigner”? Har den stängts ner och i så fall varför? Den är regimkritisk, förvisso.

   Gilla

 2. V for Vendetta skriver:

  Precis som krönikan avslutas så har man arbetat för att krossa det som hållit samman vårt folk… nämligen våra traditioner, vårt sätt att se på vår omvärld, vårt förhållande till vår historia. denna nedmontering har utplånat det som skulle kunna kallas den svenska folksjälen. Prova bara att använda ordet svenskt i en vanligt diskussion och du får genast frågan om exakt vad är svenskt och direkt därpå följer förklaringar om att båda tomten och midsommarstången minsann inte är svenska. Sådant tär på det gemensamma tillhörighetskontot. Här har också P Es älskade skola varit en stor aktör. Man har nogsamt sett till att undervisningen inte på något sätt hanterat det svenska utan snarare arbetat för att Sverige och den svenska kulturen skall betraktas som något sublimt, knappast existerande i en värld där allt annat är så mycket bättre. Jag minns från min egen barndom och skolgång hur vi fick text uppläst där författaren skrev om hur några människor från ett Afrikansk land med häpnas såg ett midsommarfirande. Texten gick ut på att det var knasiga saker vi höll på med, den nämnde däremot inget om att Afrikanerna spådde framtiden i löpmagen från ett får. Eller som den gången när halva klassen fick glass och den andra halvan inte fick glass. Detta iscensattes för att man skulle få en uppfattning om hur de fattiga hade det i världen, ja det är inte klokt vad mycket bra skolan genom åren producerat Så skyldigheten att ta till sig kunskap finns där nog, frågan är hur det står till med skyldigheten att leverera god kunskap. När skolan läger lika många timmar på värdegrunsförfarande som på matte kanske nettoskattebetalaren skall ställa sig en eller två frågor. Tyvärr tror jag P Es tes faller på andra punkter också. Vi är idag inte en nation utan flera nationer inom ett administrativ ytan. Araben, Kosvoaren eller Somaliern önskar inte Sveriges traditioner utan sitt hemlands traditioner. Han vill inte verka för att Sveriges gemensamma grund skall utvecklas, det torde motverka hans innersta vilja att behålla sina egna gamla traditioner så han antingen struntar i dem och gör som han gjorde hemma eller så motarbetar han dem aktivt som t e x SUM eller Muslimska rådet gör. Hur skall vi då komma tillrätta med det här? Ja.. jag önskar jag hade svar…. men det har jag inte och medan jag funderar så jobbar skolan, SUM och e andra utplånarorganisationerna vidare.

  Gillad av 17 personer

  • Bo Svensson skriver:

   ”Rent allmänt har Sverige under det senaste halvseklet lagt de medborgerliga skyldigheterna på hyllan.” – Det har vi ju inte, – skyldigheten att betala skatt är ju mera besvärande än någonsin.

   En redigare ordning som fördelade denna plikt rimligare, vore om alla fick offra lika mycket av sin tid åt att hålla samhället igång. – Antingen med sina inkomster under denna tid med existensminimum som grundavdrag eller med samhällstjänst samma tid mot existensminimum.

   Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    I den mån den beror på inkomsten, blir då arbetsglädjen mer än fördubblad, eftersom inkomsten från varje extra arbetstimme blir samma som arbetsgivarens lönekostnad om man också följer min rekommendation att pengarna som kallas arbetsgivaravgift och skall finansiera arbetskraftens ledighetsförsörjning och pensioner, istället får fylla på individuella trygghetskapital.

    Gilla

  • urkweb skriver:

   Lösningen är förstås återvandring, det är det enda sättet att lösa Sveriges problem.
   Fortsätter vi på den inslagna vägen är vi snart i minoritet, även om vi stänger gränserna.

   Gillad av 7 personer

 3. Fredrik Östman skriver:

  ”liberalism eller socialism eller konservatism eller miljölära är meningslöst eftersom sådana ismer inte ger någon som helst vägledning” — Det där stämmer helt och hållet när det gäller liberalismen. I varje upptänklig fråga kan man argumentera såväl för som emot baserat på liberalismen. Det stämmer på sätt och vis för socialismen. Socialismen föreskriver åtgärder, men de har inte den verkan som påstås, så åtgärderna har ingen rationell grund. Socialismen ger alltså slumpmässig vägledning. Men konservatismen är ingen ideologi, utan en metodik. Den ger vägledning om hur man måste analysera problemen. Det är mycket enkelt: vidtag åtgärder med kända resultat, och prioritera dem efter effektivitet. Det betyder i praktiken lokal, reformistisk stegvis förändring av bestående system. Endast på detta sätt kan framsteg och utveckling uppnås.

  Gillad av 13 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Jag förstår och accepterar den stegvisa förändringsprincipen i ett normalt samhälle. Men jag skulle önska att du vid tillfälle kunde tolka och förtydliga vad som skulle vara en konservativ hållning och strategi i samhällssituationer präglade av omoral, rättsröta och sönderfall:

   1) Ojämlikhet i ett samhälle är högst naturligt, inte oetiskt eller omoraliskt i sig. Men både historiskt och i nutiden ansamlas trots allt mycket rikedomar på omoraliskt vis genom olika former av stöld och bedrägeri, både lagligt och olagligt. De materiella rikedomarna ärvs också och kommer att fungera som helt oförtjänta resurser och maktmedel, framför allt för de redan burgna skikten. Vad är en konservativ hållning och politisk strategi gentemot en sådan orättvisa och inbyggd röta i ett samhälle?

   2) I dag ser vi oförtjänta ansamlingar av rikedomar och maktmedel hos olika elitskikt, som nu agerar rent egoistiskt och utan nationella band och hänsyn, mot samhällets och folkets intressen. Och än värre är att hela samhället går mot ett sönderfall, rentav civilisatoriskt. Vad är en konservativ hållning till detta? Ska utvecklingen alltid betraktas som reversibel och stegvist förändringsbar? Hur ska de stegen i så fall tas? Kan den konservative förorda aktivt motstånd och revolution? Eller invänta ett tillstånd av anarki? Förmår konservativa organisera sig och vilken blir deras metodik i en samhälleligt rutten eller anarkiskt upplöst samhällssituation?

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Sixten: Jag förstår och accepterar den stegvisa förändringsprincipen i ett normalt samhälle. Men jag skulle önska att du vid tillfälle kunde tolka och förtydliga vad som skulle vara en konservativ hållning och strategi i samhällssituationer präglade av omoral, rättsröta och sönderfall

    Min åsikt är att ett tillstånd av förfall eller dekadens betyder att direkt avveckling av de åtgärder som har lett därhän är att betrakta som bevisat fungerande åtgärder som kan utföras. Att de blir större och globalare än vad som skulle vara fallet i ett väl fungerande samhälle ändrar inte på metoden. Ett nytt miljonprogram för att återpatriera en miljon utlännningar under tio år är ett exempel på en sådan helt säkert framgångsrik åtgärd som lätt kan motiveras konservativt.

    Men först måste man ju komma till makten. Förfallet beror nödvändigtvis på att konservativa inte varit vid makten och antagligen inte har tillgång till makten. Därför krävs ett metapolitiskt arbete där först de konservativa principernas status höjs och radikalismen exponeras i all sin eländighet. Det är viktigt att inte fundera för småttigt på hur de förstörande systemen kunde tyglas eller styras om. Ett totalitärt samhällssystem med extrema skattenivåer, allomfattande regleringar och en över allt svävande värdegrund kan inte reformeras inom sina egna ramar. Vi måste spränga upp en lucka, en bräsch, i totalitarismen och återinföra ett rum för den privata moralen och den privata handlingsfriheten som kan växa tills det är det politiska rummet som har blivit kraftigt inskränkt och begränsat. Detta i varje enskilt sinne.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Sixten: 1) Ojämlikhet i ett samhälle är högst naturligt, inte oetiskt eller omoraliskt i sig. Men både historiskt och i nutiden ansamlas trots allt mycket rikedomar på omoraliskt vis genom olika former av stöld och bedrägeri, både lagligt och olagligt. De materiella rikedomarna ärvs också och kommer att fungera som helt oförtjänta resurser och maktmedel, framför allt för de redan burgna skikten. Vad är en konservativ hållning och politisk strategi gentemot en sådan orättvisa och inbyggd röta i ett samhälle?

    Man kan inte uppnå rättfärdighet genom orättfärdighet. Man kan försöka så gott man kan att finna bevis på att det ena eller andra övergreppet har begåtts och därefter bestraffa och återbörda, men mycket kommer förstås att kvarstå av orättvis tillskansning. Vi måste stålsätta oss och gilla läget på det politiska planet och agera moraliskt, alltså avvisande och föraktfullt, på det privata. Vi får inte falla i fällan att tro att elände går att undvika. Vi får göra så gott det går i denna tåredal. Vi skall inte ens tala om ”ojämlikhet” och andra vilseförande begrepp. Enligt vilken skala är det ena eller andra ”ojämlikt”? Vem har fastställt den skalan? Bakom varje hög princip står en nedrig hycklare som vill berika sig.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Sixten: 2) I dag ser vi oförtjänta ansamlingar av rikedomar och maktmedel hos olika elitskikt, som nu agerar rent egoistiskt och utan nationella band och hänsyn, mot samhällets och folkets intressen. Och än värre är att hela samhället går mot ett sönderfall, rentav civilisatoriskt. Vad är en konservativ hållning till detta? Ska utvecklingen alltid betraktas som reversibel och stegvist förändringsbar? Hur ska de stegen i så fall tas? Kan den konservative förorda aktivt motstånd och revolution? Eller invänta ett tillstånd av anarki? Förmår konservativa organisera sig och vilken blir deras metodik i en samhälleligt rutten eller anarkiskt upplöst samhällssituation?

    Utvecklingen är aldrig reversibel. Men dumheter ger oss vetskap om möjliga reformer av motsvarande storlek, nämligen vägen tillbaka i motsatt riktning (om än inte till exakt samma punkt).

    Revolution är en process där förstörelsen av det bestående är viktigare än uppbyggandet eller skapande av nytt. Konservatismen motsätter sig alltid sådant och har rakt motsatt preferens. I alla lägen. Ingen hopplöshet accepteras. Man kan alltid förbättra, men man kan aldrig uppnå perfektion.

    Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Tack, Fredrik, mycket välformulerat, fräscht och synnerligen värt att begrunda!

   Jag vill passa på att tipsa DGS-skribenterna om att de också mycket väl kan ställa precisa frågor till oss läsare kring de många dilemman som vi står inför och knappast någon har bra svar på. På så vis kan kommentatorernas kollektiva intelligens fungera mer riktat och effektivt som en hjärntrust med ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter, analytisk förmåga och idéer om möjliga lösningar och strategier.

   Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Jag håller inte alls med Fredrik, tycker det är ordmagi, men fint att han svarade, det är ju så en dialog byggs. Frågar mig fortfarande hur ett ganska odefinierat begrepp som konservativ ska kunna förklara hur världen fungerar och att hävda att revolutioner inte har ett program för förändring är väl mycket tveksamt, men revolutioner har släppt loss så många krafter så att efterbörden i ett försök behålla makten ofta urartat till totalitära stater, det finns en diskrepans mellan demokratiska stater med balans mellan intressen och framåtriktad, succesiv utveckling kontra vad som måste anses vara bakåtsträvande konservatism, som önskar ha det som det var och när ”konservatismen” blir radikal så är den revolutionär och skapar samma problem som revolten.

    Personligen ser jag möjligheter till lösning i systemperspektiv och tidsbunden dynamik, inte i specifika ismer.

    Gilla

   • Jan Andersson skriver:

    Lars, reformer och revolutioner är lösningar på gårdagens oroblem och har liten eller ingen positiv effekt på framtiden.
    Framtiden utvecklas organiskt i ett fritt samhälle och frånvaron av enkla snabba politiska”tvångslösningar” är vad som kännetecknar konservatismen.
    Det vill säga: ”Det var tur att vi gjorde något förrän vi fick sova på saken, det hade blivit helt fel”.

    Gilla

  • Lars skriver:

   Så du menar att när IKEA expanderar över hela världen så är det ”kända resultat” ? Vi lever i en värld som kännetecknas av genuin osäkerhet. Hur blir det med handelskriget? Blir det en rejäl recession 2020?

   Konservatism står för att bevara samhället, värderingar, kultur, strukturer, inkomstskillnader, förmögenhetsskillnader mm. Vad är det du vill bevara? Det multikulturella samhället med stor invandring? Nej, jag tänkte väl det, då kan du inte vara konservativ. Tåget har redan gått. SÅ hur ska du lösa situationen? Med vilken amerikansk ideologi?

   Gilla

 4. brrr skriver:

  Du vill ändra på normer och värderingar, vilket naturligtvis är nödvändigt, men sådant är ett enormt arbete som måste nötas in från barnsben, och tar decennier, rent av generationer. Vissa är nog inte över huvud taget mottagliga för de normer och värderingar du föreslår. Vi har knappast den tiden, och det finns troligen inte tillräckligt många vuxna inom skola, barnomsorg, myndigheter m.m. som ställer upp på att förmedla den sortens normer och värderingar.
  Det behövs konkret handling nu.

  Gillad av 3 personer

 5. Fredrik Östman skriver:

  Du kom inte långt i ditt åtgärdspaket — och var kom flaggan in? Redan på sjuttiotalet, kanske tidigare, försökte man från högern argumentera just för skyldigheter. De så kallade nyliberalerna menade att om man bara håller sig till skyldigheter (av ett visst slag) och skippade rättigheterna (av ett visst slag), så kommer det tusenåriga riket att infinna sig på jorden. Inget av dessa försök vann genklang. Det är för abstrakt och menlöst och högstämt moralistiskt. Vi måste återfinna den klara gränsen mellan moral och politik. Vi måste avfärda och avskaffa totalitarismen i stället för att verka inom och under den.

  Gillad av 6 personer

 6. Lars skriver:

  Rättigheter och skyldigheter måste inpräntas socialt. Skolan är en sådan social konstruktion där det kan göras. Partiers retorik och agerande och medias beskrivning av vår värld hör dit. Man kan se det bredare som att det är belöningssystemen ute i samhället som fallerar i organisationer och som påverkar den inre kulturen och vidare samhällskulturen. Det finns ett annat begrepp rättvisa som har anknytning och som avspeglar sig hur belöningssystemen fungerar och som har bäring på motivationen och viljan att bidra och göra rätt för sig och trots att vi behöver ekonomiska skillnader, så måste ändå skillnaderna vara på en nivå att människor känner sig delaktiga och tillitsfulla och tror på systemet för nästa aktivitet i kedja är att inte göra rätt för sig, att inte producera, att utnyttja systemet och det ger underlag för korruption och det ger cirkeln tillbaka till tilliten,

  Bidragsindustriella komplexet kan man prata om när det inte handlar om försäkringsmässiga system som utbildning (man kan ju inte säkerställa produktiviteten hos alla i slutändan), sjukvård, vård och omsorg, pensioner, arbetslöshetsförsäkring. Här har vi hela härvan av offentliga bidrag till verksamheter som borde stå på egen fot som idrottsrörelsen, föreningsliv, religiösa samfund (med dito religiösa skolor), Sida som göder svenska NGOs, företagsstöd i vissa fall. Kanske man även kan föra hit media och universitet och institut i viss mån.

  Gillad av 1 person

 7. Observatör skriver:

  Den svenska kulturen har ersatts av en vulgär och på många sätt destruktiv amerikansk populärkultur. Det finns också en mer uppbygglig amerikansk populärkultur, men den exporteras inte. De mest destruktiva delarna av den amerikanska kulturen anammas framförallt av invandrarungdomar. Vad man skall göra åt saken vet jag inte. Möjligen har häktningen av Hr Rocky gjort att hans kollegor blivit mindre benägna att besöka vårt land.

  Gilla

   • Jan Andersson skriver:

    Det här var lågt; det hade naturligtligtvis inte varit någon massinvandring om vi hade haft ett konservativt samhälle. Att inte skaffa sig några problem att lösa är den bästa problemlösningen!
    Massinvandringen är en ”lyxfälla” av gigantiska mått och snart kommer kronofogden.

    Gilla

  • Thomas Ek skriver:

   Du vet enligt min mening, inte vad du pratar om
   Det traditionella USA är världens i särklass mest genuina demokrati vars grundsats utgörs av nationell och individuell frihet. Härav skälet, menar jag, till att samhällsutvecklingen i USA är så överlägsen andra länder. Författningsfäderna Thomas Jefferson och Thomas Paine var religionsskeptiker, men de högaktade protestantisk kristendom. Självständighetsförklaringen och USA:s konstitution som det amerikanska samhället är byggt på, grundades därför med den etik (värdegrund) som förvaltats av anglo-protestantisk kristen tradition. Vilket betyder, att var och en får tro, eller inte tro, på i stort sett vad som helst.

   Till skillnad mot situationen i Europa så styrs inte medborgarna i (det traditionella) USA av staten. USA är per definition en liten statsapparat. Till skillnad mot Europa som styrs av en stor statsapparat så handlar det traditionella USA alltså om mindre stat och mer personligt ansvar som göds och uppmuntras till stark självtillit, självständighet och oberoende. USA är en så kallad ”Self-Reliant Nation” det vill säga, i USA ges individen själv möjlighet till att ta ansvar över sitt eget liv, vilket också säkrats i både frihetsdeklarationen och självständighetsförklaringen. Det är detta som gjort USA till världens mest vibrerande, blomstrande, dynamiska och välbärgade nation.

   Individens naturliga instinkter om att vilja förbättra sina egna givna livsvillkor ställs härmed på sin spets vilket leder till att individens självkänsla, självmedvetande, ambition och framåtanda stärks. Konkurrensen skapar disciplin och uthållighet. Den här modellen alstrar starka, självständiga och redbara medborgare som tar ansvar över sin egen livssituation. Det här gör att både individen och samhället utvecklas både mer och snabbare än det gör i Europa och det här både irriterar, förargar och till viss del även förnekas av vänsterns arga, avundsjuka och missbelåtna européer. I likhet med terroristerna vill de på grund av detta att USA:s storhet skall brytas ned och upphöra. Dessa européers önskan, vision och bevekelsegrund är sålunda precis likadan som terroristernas.

   Orsaken till att allting i det traditionella USA de facto är störst, bäst och vackrast har sålunda sin grund i att den traditionelle amerikanske individen genom sin personliga progression är långt, långt mer själsstarkare än svenskens.

   Gillad av 5 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Eller så beror USAs framgångar på att man länge sorterade folk vid gränsen. – Man släppte inte in vad som helst. – Bra dna alltså.

    Gillad av 1 person

   • Mv skriver:

    Mycket bra Thomas. Exakt, hela världen hatar i hemlighet USAs framgångar, eller rättare, hela världens ledarskikt. Mest av allt så hatar de den som bejakar det amerikanska, som Trump. Obama gillade de dock.

    Gillad av 1 person

 8. miketheviking skriver:

  Ja, Patrik, du blir inte statsminister på den artikeln men att värna nationen Sverige, dess folk och traditioner är givet en fortsatt bra strategi. Och det har ju DGS arbetat med länge.
  En sorts gerillaföring för att steg för steg skapa upplysning i detta land som infesterats av allehanda irrläror.

  Att bibringa de unga ett ansvarstagande för sig själva är svårt nog i dagens samhälle. Allt är ju alla andras ansvar som bekant. Att därtill få generationer av svenskar, unga som äldre, att åter känna ett ansvar för nationen är oöverstigligt.
  När vi inte längre tillåts tänka nationellt och vad vi kan göra inom nationen, utan bara ska ha dåligt samvete för precis allt i världens alla hörn, så sker en irreversibel mental nedsläckning.

  Gillad av 2 personer

 9. Christer L skriver:

  Detta att nationerna bör upplösas och en alltmer centraliserad global kontroll inrättas, är ett omöjligt projekt. Den globala identiteten, denna hjordmentalitet, svarar inte mot vår mänskliga natur – annat än möjligen mot ett meditativt tillstånd, helt passivt, kallat samadi eller nirvana eller något sådant. Om detta tillstånd alls existerar så finns det hos yogis och munkar som lever ensamma i grottor i bergen. Den nya fördomsfria och gränslöst jämlika människan, som brinner för allas rättigheter, hon förnekar sin natur – vilket inte gör att naturen försvinner, den tar bara förtäckta utvägar. Vi kan inte existera utan en identitet som medvetet eller omedvetet anknyter till vår mänskliga natur. Skillnader som finns ses och synas. Innerst är det kärlek vi lever för, det är vår natur. Att personer bekräftar varandra, som psykologerna säger. Gemenskapen mellan makar, inom familjen, släkten, mellan vänner, stoltheten över att vara den man är, den är glädjen i att leva och leva. Detta är identiteten. Om den berövas oss eller hotas kan vi bli väldigt ledsna, obehagliga och farliga, vilket också är vår natur. Detta gäller alla människor, alla olika folk, vilket inte borde vara någon svår intellektuell erövring för en vuxen erfaren person att omfatta. En politik som utgår på att alla människor har lika rätt och anspråk på alla andra är bluff. Identitet bygger alltid omsorg om de egna och på skillnaden mot de andra, sådan är naturen. Slutligen: människor som bluffas blir ofta väldigt passiva och oklara, så länge bluffen håller. Men detta är nog inte samadi.

  Gillad av 4 personer

 10. thojak skriver:

  Inga ‘enkla’ spörsmål som ställs här. Tror emellertid, rättare sagt övertygad om, att nuvarande form(er) av politiska system & deras implementerande sedan länge passerat bäst-före-datum. Det måste m.a.o. till något helt nytt ‘tänk’. Ifall önskan är, att på något sätt behålla politiken som styrande maktfaktor i ett samhälle rekommenderas införandet 1:1 av det schweiziska systemet. Bevisligen fungerar det landet till full tillfredsställelse och har så gjort över decenniers decennier. Deras parlament består av 57x ledamöter, samtliga med normala arbeten vid sidan – jfr de 349 knapptryckande stolpskotten i rikshospitalet… Därtill har man autonom regioner, ‘kantoner’, samt, inte minst, tvingande folkomröstningar. Där finns inte heller några ‘landsting’ men å andra sidan inga vårdköer…

  Allt, hela ‘systemet’, måste vara utformat så att checks & balances vid varje tidpunkt ska kunna testas och om nödvändigt ligga till grund för åtgärder vilka ska inkludera personligt ansvarstagande för involverade personer i allra synnerhet politiker och tjänstepersoner i offentlig miljö.

  Då landets förfall redan nått nivån av ‘total constructive loss’, hjerevaskens mångåriga verkningar sitter stenhårt så är en total tvångsförvaltning av landet enda vägen ut. Men vem ska vara tvångsförvaltare ?

  Mvh/TJ

  Gillad av 6 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   @THOJAK

   Vill lägga till min käpphäst (håller alltså med till 100%): 1960 var 1SEK ≈ 1SFR, 2019.08.07 är
   1 SFR = 9,84 SEK. Om vi utgår från dagens datum 1960 har utvecklingen varit en genomsnittlig försvagning av SEK med 3,95% gentemot denna valuta årligen.

   Eller som anglosaxarna säger: ”The proof of the pudding is in the eating”. Det går inte att snacka bort.

   Och så en liten fotnot bara till dig:
   Nu börjar jag förstå vart ditt sunda förnuft härstammar från…
   ”Hjernevask” är danska.

   Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   Misstänker att det parti som skriver in i sitt partiprogram att de vill minska antalet riksdagsledamöter till 149 skulle få många röster.

   Det vore inte ett särskilt kontroversiellt förslag, då stor del av lagstiftningen numera ligger i Bryssel och riksdagen i stort sett bara skall klubba det som svenska lagar. Dessutom röstar minst 99% som partiledningen vill.

   Ett annat förslag vore att hålla kommunalvalen mitt emellan riksdagsvalen. Blir visserligen dyrare, men jag tror det skulle betyda mycket för demokratin och det politiska intresset.

   Gillad av 5 personer

   • cmmk10 skriver:

    @ Bo

    Det undrar jag också, men antagligen vill alla riksdagspartier att det skall finnas så många riksdagsplatser som möjligt. Det är trots allt 349 högavlönade poster att förvara partitrogna på och även SDs potentater vill få plats vid smörgåsbordet. 😉

    Var det inte så, att när man avskaffade tvåkammarriksdagen (384 platser?), så blev det 350 platser i en kammare för att inte så många skulle behöva bli utan? 😉

    Gilla

 11. Folke Lidén skriver:

  Delvis beror det väl på att alla som bryter mot lagar, normer och/eller inte ids anstränga sig betraktas som offer.

  Gilla

 12. Lars Bernhoff skriver:

  Jag tycker PEs ambitioner att formulera det önskvärda Sverige är beundransvärd. Det är hans ständiga jakt på att hitta vad som är bra för det svenska samhället och vad är det som leder oss fel.
  Eftersom välståndet blivit en rättighet och skyldigheterna fallit i glömska efter att sossarna fått köra vidare med sin överdrivna ambition av omhändertagande långt efter att de borde ha avtackats för det de gjort. Nu jagar de oavbrutet nya skatter för att fördela ut med ständigt mindre motkrav på rimliga skyldigheter.

  Klart att vi som nation har problem när den politiska ledningen verkar ha gått vilse. Vår gästfrihet och engagemang för den stora världen är kraftigt missbrukat. Det borde finnas utrymme för partier med ledare som vågar stå upp för de värden som varit vår framgång men som nu säljs ut kravlöst när myndigheter har större prio på att hitta folk som har glömt/ej känt till de bidrag de har rätt till än att se till att de tex lär sina barn att respektera lärare och inte sabotera undervisningen (skyldigheter).

  Att vi svenskar inte lärt oss eller förstått vilka kulturella värden som har varit lyckosamma för vår sammanhållning, solidaritet, välstånd och kulturella högtider som även om de är importerade från start fått en helt egen version hos oss med julfirande och midsommar som exempel.
  Det finns bla denna artikel som belyser vår kulturella vilsenhet allt från PEs hackkyckling Mona Sahlin famösa uttalande om ”men jag kan inte komma på vad svensk kultur är. Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana ’töntiga’ saker”.

  Samma artikel avslutas med följande som känns minst lika aktuellt trots att det är 5 år sedan. ”Politik behöver vara konstruktiv. Pragmatiska, fungerande lösningar brukade väl vara svenska politikers bästa gren, men var finns de konstruktiva lösningarna i dag? Ingen av dem som leker politik åt oss har klarat av att formulera en framtidsvision med större emotionell dragningskraft än folkhemsnostalgi och invandrargnäll. Där står vi nu.” https://www.svd.se/hur-svensk-kultur-reducerades-till-gnall

  Gillad av 3 personer

 13. Mitt vykort skriver:

  Du glömmer något annat, mitt undermedvetna lyckades nästan formulera det igår när jag gick ner på stranden för att titta vad, havet hade att bjuda, det stod nästan klart men försvann. Jag försöker ändå klä det i ord:

  Jag får ibland kritik för att jag talar om gott och ont, och har insett att socialism och därmed socialdemokrati är ondska. Många kan inte se det så och skriver som igår att Moderaterna är drabbade av ”snällism”. Så är det inte för mig, mitt politiska intresse vaknade då jag insåg efter hemflytt till Sverige för 13år sedan att svenskarna fåtts att rationalisera att flickor våldtas. Mitt politiska intresse kommer av att jag ser en gängvåldtäkt framför mig, jag ser flickan efteråt, hur hon möter PK-poliser, hur hon möter förövarna i och blir kallad hora i skolan, hur hon växer upp och hela livet funderar på självmord. Sådant rationaliserar och bortförklarar svenskarna, de har fåtts till detta av politiker och journalister som följer en moralisk princip som inte är snällism. Vi luras alla att inte vända toalettrullen som mitt sinne alltid gör, mot flickan, utan ut mot all världens misär. Världens misär är guldtråden i HC Andersens saga, vi brukar fokusera på Kejsarens bara bak, men vad är guldtråden? Jo det är det som de vill vi skall ha för ögonen, en moralisk guldtråd där vi skall värna hela världen men glömma den våldtagna flickan. Här, se en toalettrulle.

  Vänsterprinciperna vi lever efter är onda för de saknar skala, de gör ingen skillnad på här och där, eller hur många jag själv med mina händer kan hjälpa och hur mycket allas våra händer med skatten, guldtråden, kan hjälpa! Hur mycket guldtråd finns det? Man kan alltid göra mer! Patrik är något på spåren när han avfärdar ismerna för politik är världsligt, och skall alltid vara konkret. Idag är det inte så, utan politiken gick in där religionen gick ut, och när detta var klart så försöker man också undantränga nationen. Man tar bort skalorna, vänsterpolitik ÄR religion, avgudadyrkan och bryter från allra första början mot tio guds bud. Detta vet man redan vid den franska revolutionen och sitter till vänstern, mot gud.

  Så du har fel Patrik, nationen är inte kärnan, den är en förutsättning, självklart måste vi repatriera så många vi kan om svenskarna skall finnas, men den är inte kärnan och det vi måste göra är ställa upp den riktiga kärnan mot den falska vänsterkärna som lever i alla svenskars hjärnor. Vad är rätt och vad är fel, vad är gott och vad är ont? När skalan försvinner och man spinner guldtråd åt hela världen, ja bakom ryggen växer högen med våldtagna kvinnor, ondskan växer ALLTID bakom vänsterns rygg, alltmedan korrekt höger hela tiden ser den ondska man skapar och försöker minska och balansera den.

  Det var mycket klarare igår på stranden men det som krävs är att lyckas formulera att svenskarna lever efter onda principer, man måste sluta ha ondskan bakom ryggen, det vinner bara parasiterna på, så jag tror Patrik har fel, nationen kan nyttjas av vänstern också, så gjorde ju socialisten Hitler. Patrik har yttermera fel när han talar om våra skyldigheter, för innan staten är skjuten i sank, eller de vänsterprinciper som styr, kärnan, så kommer dessa skyldigheter att vändas mot oss. Det sker redan.

  Det som krävs är istället att avväpna staten, att säga vad som är världsligt och hindra staten att komma med gudomliga dekret vävda med guldtråd, vi måste säga vad staten INTE får, precis som i USAs konstitution, vi måste få FRIHET FRÅN, inte massa skyldigheter som endast gud kan kräva, eller rättigheter vävda med guldtråd. Innan detta, innan staten avkrävs att endast vara en världslig makt så kommer allt vara förgäves.

  Gillad av 9 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Jag gillar ditt envisa grävande i det omedvetnas mylla och röta. Snällism, rationalisering och vänsterprinciper ser jag som babbelistiska inifrånperspektiv, alltså bekvämt ryggradslösa, självrättfärdigande eller ideologiserade perspektiv. Du / vi anlägger i stället ett kyligt eller ursinnigt utifrånperspektiv och beskriver hur långt från snällhet resultatet är. I media och politisk retorik sammanfaller denna perspektivskillnad ofta med skalan. Spel på känslorna bidrar till att det enskilda hjärtknipande fallet övertrumfar det som ur ett påstått oempatiskt utifrånperspektiv måste värderas och tillämpas allmänt för att ett samhälle ska bestå.

   I linje med dina tankar tror även jag att den djupaste mentala skillnad som har uppstått mellan människor är en följd av om de uppfattar en religiös pelare inom sig eller inte och om de ibland kan vila mot den. Det är långt mer fundamentalt än religiösa ritualer, dogmer, prästerskap och skrifter. ”Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn” uttrycker den smärta, sorg och acceptans som skänker styrka. Utan denna dimension blir livet futtigt och meningslöst, hur mycket njutning man än köper sig eller hur fanatiskt man än vill skapa fullkomlig jordisk rättvisa.

   I dag behövs ett nyreligiöst tänkande som arvtagare till kristendomen, tolkad så att människor kan förstå och förhålla sig till livet. Vi måste kunna förklara varför det rent individualistiska och materialistiska tänkandet är falskt och destruktivt: Det strider mot livet självt.

   Gillad av 3 personer

   • Lars skriver:

    Hur definierar du och hur ser du på upprätthållande av individualitet (jag, ego) Sixten. När du skalar av, om du skalar av, allt beteende och tänkande som människan applicerar för att ta en plats (självhävdande), knyta an (anknytning), tycka om (värme) för att klara sig i den här världen och finna en mening (betydelse) i den dagliga strävan, som resulterar i ideologi, moralregler, uppfattningar mm? Kan du förstå att vänster och höger i dessa avseenden agerar på samma sätt? Att sådant skitsnack som godhet och ondska endast är sociala konstruktioner (mentala, men förankrade i grupper), skatter är stöld etc. bara är samma skal över personen? Vad hjälper det den utbrände att förlägga sina inre kval på en yttre fiende? Det är ju ändå individen som misslyckats att anpassa sig på ett adekvat sätt och som misslyckats skapa skyddande strategier, försvar. Religion är opium för folket. Man spelar på det psykiska behov jag skissar här.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Lars, jag definierar sällan begrepp och då bara provisoriskt, för större exakthet fungerar bara i tekniska och akademiska sammanhang. All annan kommunikation är diffus. Vi går som i ömsom lätt och ömsom tät dimma och pekar med våra ficklampsstrålar på föga urskiljbara objekt.

    Under de diffusa begreppen ”vänster” och ”höger” tänker jag mig ett avskalat mänskligt medvetande och en universell potential för onda eller goda handlingar, för mer eller mindre egoistiska handlingar osv. ”Vänster” och ”höger” (och ismerna) finns bara på högre, abstrakta betraktelseplan. Men de kan symbolisera två olika samhälleliga kursriktningar, som individer kommer att välja i livet.

    Schablonartat kan man kanske säga att de som väljer vänstern tenderar att vara mer kollektivistiska och diktatoriska, medan de som går till höger är mer individualistiska och egoistiska. I båda riktningarna gör individer onda och goda handlingar, men dessa definieras, formas och kanaliseras av deras sociala sammanhang. Människan är inte bara en separat individ, utan fungerar likt en sammanväxt mångfotad organism med många separata medvetanden.

    Religionernas kärna kan liknas vid en ljuspelare, som kan vidga medvetandet. Den kan då fungera som en skyddande och stärkande evolutionär strategi för både individen och gruppen. Men när det ogripbara ljuset tolkas i ord, så stelnar, förkroppsligas, vantolkas och exploateras orden. Så utnyttjas ljuset av högerflygeln som opium för folket och förnekas och förhånas av vänsterflygeln.

    Gilla

   • Jan Andersson skriver:

    Många barn är oerhört kunskapstörstande, men vi vuxna kan inte lotsa och svara på deras frågor. Det är bittert och vi lämnar dem huvudsakligen åt skolärarna och sig själva i stor omfattning. Vår egen kunskap begränsar sig till hur vi uppfattar personer som vi tycker inte kan någonting, och jantelagen förbjuder oss att beundra personer som verkligen kan något värdefullt för samhället. Det kommer att leda till vår kulturs nedbrytning och det är exakt vad våra makthavare och EU vill av någon anledning. Kanske för att du sköna nya värld hägrar där medborgarna liknar lallande imbecilla får som beundrar sina ledare hängivet vad de än gör. Ja, det har ju redan hållit på en längre tid som alla märker.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Att inte använda socialt avstämda begrepp är ordmagi Sixten, det är litteratur, det är post-modernism – förstå som du vill på ditt eget sätt.

    Jag är nog totalitär vänster gissar jag. Jag skulle inte ha något emot att använda Norrmalmspiken, samla in alla hemlösa och köra dem till stadshuset, hysa in dem där och säga till politikerna att nu får ni ta hand om dem. En del skulle förstås kalla det för medlidande i motsats till högerns egoism.

    Du undvek min fråga med ordmagi om religion, ljus, många medvetande (dissocierad personlighetsstörning?). Ordmagi.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Lars (21:24), med ”ordmagi” syftar jag vanligen på det infantila önsketänkandet, ett i offentligheten utbrett magiskt tänkande, som bär en religiös eller vidskeplig prägel. På något medvetandeplan tror man sig då faktiskt kunna skapa något eller avvärja något genom att bruka de rätta orden. Tron, skapandet och avvärjandet förstärks kollektivt.

    Men tydligt syns nu även en sorts akademisk ordmagi i otaliga varianter, som är mycket mer avancerade och svåra att genomskåda. Dess välordnade ordmassor bildar minivärldar enligt sin egen logik, men kopplingen till verkligheten är svag. Babbelistiskt kan man till beställarna leverera kulörta kulisser, som ska föreställa verkligheten.

    Dina systemskisser är bra. Kanske tänker vi rätt lika om individen och de psykosociala mekanismerna. Men du är så starkt inriktad på att tänka och skriva kliniskt och abstrakt, att resultatet bara kan bli av akademiskt intresse. Måhända gott så.

    Jag försöker urskilja något ogripbart, men verksamt, under och bakom orden. Detta är förstås svårt eller omöjligt att beskriva med ord. För mig är religionens kärna och värde något ordlöst. Bästa sättet att kommunicera det går via upplevelser av ljus, musik, skönhet, rymd, storslagenhet, som kan vidga medvetandet varaktigt. Frågan är om och hur sådana upplevelser skulle kunna ges en socialt samlande och lyftande verkan. Så fort ord och institutioner kommer med i bilden börjar allt stelna och missbrukas lätt av förkrympta själar eller förvandlas till opium för folket.

    Gilla

   • Lars skriver:

    SIxten, jag har tillbringat årtionden med att lyssna och läsa på texter där författaren tror sig beskriva vad denne önskar sig och hur verkligheten i de fallen ser ut. Alltid tvingas man dissekera för att få fram den bärande logiken och oftast visar det sig att författaren inte vet vad han eller hon pratar om. Du vet, vi lever i en värld där IT spelar stor roll och i den systemering som krävs gäller att vara entydig, undvika emotioner och allmänt flum och komma överens om att detta är en beskrivning av verkligheten i kan vara ense om. Det kallas också stringens och det är inte detsamma som det akademiska tugget där man vinnlägger sig om någon form av byråkratsvenska. Det är inte så att det är omöjligt för människor att förstå varandra, men mycket av kommunikationen är ordmassor utan substans många gånger och så är det t.ex. med talet på dessa sidor om vad socialism eller konservatism är Båda formerna kan vara totalitära exempelvis. Egoism är en känsla och kan jämföras med känslan medlidande. Det handlar om att inte jämföra äpplen och päron då de har olika egenskaper för att tala IT svenska. generellt finns en lärdom från IT som är jämförbar med Wittgensteins utredningar om språket som språkspel, med regler inom avskilda segment. Inga entiteter kan definieras i sig själv utan måste alltid definieras i förhållande till andra entiteter och formen av relation beskrivas. Så Sixten, brist på stringens kan inte ursäktas med att man försöker förmedla sin egen känsla metaforiskt över hur världen fungerar.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Bara ditt sätt att skriva mening på mening utan uppehåll visar brist på stringens; måhända avsiktlig, vad vet jag?

    Mitt i alltihopa smyger du därför in absurditeter som att konservatism likaväl som socialism kan vara totalitär!!??

    Nu får du vara snäll och demonstrera din stringens och argumentera för sin sak.

    Gilla

   • Lars skriver:

    SIxten, låt mig ställa en fråga istället, med bäring på det sagda och bäring på IT. När IT möter verksamheten så är det olika kompetenser och olika kunskapsbakgrund som möts. Verksamheten kan inte IT, kan inte programmering, vet inte så mycket om hur man får fram en applikation. IT kan inte verksamheten, kan inte t.ex. logistik eller finans. Så det handlar om översättningsarbete, om kommunikation och om struktur och logik. Ofta konstaterar verksamheten att vad man trodde att man visste om hur den egna verksamheten fungerar vet man inte egentligen så mycket om alla gånger, inte så mycket om affärslogiken (som blir program), om flöden, om applikationer. Amatören kan tro att verksamheten berättar för IT, men det är ett gemensamt struktureringsarbete och gemensam analys. Eftersom det är maskinella lösningar så måste resultatet efterhand blir alltmer exakt. Man når ändå inte hela vägen fram i universella ösningar för ingen kan överblicka hela fältet, människor är inte fullkomliga, mindre bra lösningar smyger sig in och verksamheten förändras över tid. Applikationerna blir föråldrade på kanske tio år. En del visar sig inte fungera så väl i den verksamhet de förs in i. Trots det tämligen självklara i detta så finns ett stort anta organisationer och människor som tror att ju längre man använder en applikation desto bättre är det. Problemet är att applikationerna är kopplade med dataflöden så problem skapas och förs vidare om de inte överensstämmer med verkligheten och verksamhetens behov och konkurrenssituation. I branschen utvecklas ständigt nya lösningar, nya metoder, nya filosofier, nya organisationsformer.

    Du förstår kanske redan min fråga Sixten? I en värld som kännetecknas av processer och olika kunskaper, hur ska människor kunna erhålla tillräcklig kunskap och kompetens och utveckla en analys som förmår greppa det väsentliga?

    Vi har ju samma problem utanför IT. Vi har väl de festa varit hos läkare? En profession med djup kunskap som vi själva saknar och vi ska ändå lyckas redogöra för våra symtom, men det liknar ju inte IT eller annan tjänsteproduktion där man arbetar tillsammans för att komma fram.

    Blir det bara bludder och ordmagi som gemensamt kitt? I media, i politikers retorik, i reklam och lär sig människor att utanför det egna fältet så är det bludder som gäller?

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Lars (21:14, 21,50), det gemensamma kittet måste ju vara hållbart och säkra överlevnaden biologiskt och socialt. Massmigrationen blev ett stresstest, som avslöjade förljugenhet, röta och dysfunktionalitet i allt som antogs vara civilisatoriskt robust. Resultatet är skakande. Det innebär att vi både mentalt och konkret måste söka oss tillbaka till något förcivilisatoriskt. Samtidigt behöver vi inventera det som finns nu och avgöra vad som visat sig vara friskt respektive sjukt. Min hållning och mina svar är alltså snarare den ludna apans än den teoretiskt lagde analytikerns.

    Efter ordarbete under ett halvsekel vet jag hur bristfällig verbal kommunikation är. ”Stringens” innebär för mig dels klar logik, dels väldefinierade begrepp, vilka i sin tur syftar på ”entiteter”. Problemet är att alla entiteter i tillvaron är och förblir blurriga för medvetandet och alla vanliga kommunikationskedjor är blurriga. Tillvaron är inte IT. Så mitt svar på din fråga är sammanfattningsvis nedslående.

    Det är förstås funktionellt att vinnlägga sig om klarhet i logiken och begreppen, men grundproblemet går inte att lösa genom stringens. Jag försöker alltså resonera logiskt, men begreppens och entiteternas blurrighet accepterar jag, för jag vet att läsarna också tolkar dem blurrigt, hur skarpa konturer jag än ritar. Metaforerna och det intuitivt sökande sättet att beskriva entiteterna och deras relationer har blivit mitt eget sätt att försöka kommunicera sånt som inte är gripbart för handen och ögat.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Olle, du är lik många andra i Sverige som inte förstår hur lite de har att tillföra. Jag undrar om du är ett tecken, liksom MV, på hur förfallet i utbildnings Sverige och olika organisationer satt in? Tror det, det måste handla om belöningssystemen eftersom ni uppenbarligen klarat er. Kanske det är så att rättsväsendet är i förfall, inte pga korruption men pga bristande logisk förmåga. Ondska är ett attribut människor sätter på olika företeelser, det är ofta gemensam åsikt, men inte alltid, hör till olika syn på världen.

    Har du löst Kennedy konspirationen nu? Övertygat någon om att det var CIA som sprängde tornen i New York?

    Gilla

   • Lars skriver:

    Sixten, du har en skev uppfattning om IT. Vad jag konstaterar är:
    1) Maskiner tänker inte utan måste ha exakta instruktioner och det kräver exakt kommunikation mellan de människor som skapar applikationerna.
    2) IT revolutionen kan endast okunniga människor bortse från
    3) Människor är tänkande subjekt och fungerar som noder i ett sammanhang och kan därför lista ut på ett ungefär vad någon säger och agera efter eget huvud.
    4) Människor kan endast förstå varandra mot en bakgrund av gemensamma begrepp.
    5) Du bluddra Sixten, det finns inte ett djup som man famlar kring, det saknas analys och du och andra kan inte ens inse de borgerligas, näringslivets, borgerlig medias funktion för ni drivs av samma politiska propaganda och nonsens förklaringar om hur världen fungerar.

    6) Läs lite samhällsekonomi Sixten så du kan förstå vad politiker och andra har för avsikter. Litteratur, skönlitteratur, är påhittat.

    Du svarar inte på min fråga för du förstår den inte, sger bara att världen inte är IT. Hupp. Jag trodde vi fanns i en Matrix? Kanske du, Fredrik och MV gör det? EN påhittad värld med eko av serietidningar? Jag är inte imponerad av er sk konservatism, som bara är ett ord utan innehåll för er. SAOL är kanske att rekommendera.

    Ni tre är ju produkter av det här samhället och exempel på vad som lett till bl.a. invandringspolitiken. Kanske ni ska ta och börja syna belöningssystemen i sömmarna? Varför idiotier och brist på kunskap och stringens leder till belöningar? Hur fanken har ni klarat er? Hur kunde det finnas en marknad för era tjänster?

    Kom igen nu Sixten, gör ett försök att svara på min fråga som visar att du begriper och är stringent.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Sixten, min poäng är att, som du säger, människor tolkar och förstår på sitt sätt mot sin egen kunskapsbakgrund, men man har ändå förmåga att mödosamt sätta sig in i olika sakförhållanden inklusive känslor och affekter, men oftast endast när viljan att förstå finns och diskussion eller läsande eller samtal har ett syfte dvs det finns ett eller flera objekt för samtalet. Objekten kan t.ex. vara socialism och konservatism och liberalism.

    Kanske jag tolkar det du talar om som ordmagi och bubblande lite hårdare än vad du gör utifrån mina erfarenheter av chefer och människor i en kontext av syfte och målmedvetenhet att komma framåt mot en lösning i olika steg. Det är definitivt så att arbetslivet ofta premierar sådana människor (man kallar det för ”social kompetens” många gånger och jag tror mig se att detta är ett bärande problem inom politik och media, vad har de för kompetens?

    Jag minns en doktorerad språkkvinna från 80-talet som apropå pågående valrörelse konstaterade :

    -: Men de säger ju ingenting!

    Det är detta jag far efter och då behöver man analysera vad som sägs för bristen på analys är det som skapar dessa broilers på olika chefspositioner och som gör det svårt för människor, oavsett utbildning och yrke, att förstå något om världen utanför den egna bubblan.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Sixten, det är möjligt den akuta flyktingkrisen var en ögonöppnare för många, men sådana som jag såg det här redan på 80-talet och med hjälp av lite statistik och ekonomi och lite av sociologisk syn och ena erfarenheter av invandrare var det lätt att se att utvecklingen inte håller. Jag var inte ensam om det. Nu, när det är försent, så kommer någon slags reaktion på det som varit. Naturligtvis skulle stängda gränser underlätta hanteringen av den situation som nu är ett faktum.

    Vad hjälper då Fredriks och MVs och Reimers ideer om att ”konservatism” är räddningen?

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Lars, jag har nog svarat på dina frågor, men med 1500 tecken bara indirekt, för jag ville förklara hur jag tänker och kommunicerar. Vi kommer inte närmare varandra än så här. Jag förstår ganska väl allt som du menar, fast du ibland uttrycker dig klumpigt, så att flera här missförstår dig.

    Jag uppfattar ofta ditt tänkande som en avancerad förlängning av hur jag själv tänkte som ung. Jag ville teckna hela tillvarons system. Jag var övertygad om att allt kunde beskrivas uttömmande, verbalt och visuellt. Människan och livet kunde formuleras och kommuniceras.

    Sedan hände något som höll på att ta livet av mig. Jag tvingades återerövra och bygga upp språken igen. Under den processen blev mitt tänkande trevande och intuitivt och jag fick mer av ett djupseende. Jag kom att lämna det akademiska och har inte ångrat det. Jag upplever det skolastiska som torftigt och tunt. Som tolk och översättare insåg jag också att alla skapar och lever i sin egen mentala värld och att verklig förståelse människor emellan mest är en illusion.

    Vuxnas psykiska omognad hade jag länge sett, men att hela samhället kunde bli så infantiliserat, mobbkollektivistiskt, tanketotalitärt och sjukt som dagens Sverige blev en chock för mig 2014/2015. Jag tror inte att mekanismernas kognitiva och sjuka element går att förstå, än mindre bota, med hjälp av något kliniskt rent, skolastiskt systemtänkande. Själv har jag drivits av en önskan att se och förstå, men förståelsens och förklaringarnas tid är nu förmodligen förbi.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Sixten, jag förstår hur du menar, men jag ville inte stanna vid att människor har svårt förstå varandra utan gå vidare till frågan HUR ska de förstå? Det är inte så att människor missförstår mig pga hur jag uttrycker mig utan pga deras förutfattade meningar om hur världen ser ut. AV och Fredrik och Reimers är fullständigt låsta i en enkel modell om hur världen kan delas in i socialister och konservativa, individualister och kollektivister, frihet och totalitarism. Släpp det, säger jag, se på hur världen ser ut. AV är ibland inne på sina erfarenheter kring kapitalismen (London och finansvärlden), men hon drar inga slutsatser (och slutsatsen är inte socialism). Fredrik söker en ideologi som kan förklara hans misströstan om världens ordning. Släpp det, säger jag. Patrik biter sig fast i sin opposition från 80-talet, men det blev ju inte så bra eller…?

    Hur fungerar samhället (temat för dessa sidor dvs samtidsförståelse).

    Detta med kommunikation är svårt och jag kör på som en kil i syfte att bända isär förutfattade meningar. Min erfarenhet är att det behövs lite hetta för att man ska börja försvara sina föreställningar och börja ompröva dem och släppa på prestigen. Vi är ju alla rätt okunniga!

    Det som fascinerar mig med kommunikation är psykosen! Hur kan det komma sig att människor tappar greppet om relationerna, intentionerna, syftet. Hur kommer det sig att schizofrena tom börjar ifrågasätta språket i sig och börjar tala i metaforer?

    Och naturligtvis, hur kan det offentliga samtalet, media, politikers retorik, chefers Power Point rubriker skapa den bubbla de lever i?

    Jag lider inte med dig, men jag har medlidande med dig i din beskrivning av hur världen vändes upp och ned. Det är en skrämmande erfarenhet. Jag är ganska övertygad av erfarenhet att vägen till läkning går via acceptans av situationen, oavsett om det är fysisks, psykiskt eller socialt. Dock är det irreversibelt.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Lars (22:42), till hälften har du rätt om varför du blir missförstådd. Men ibland uttrycker du dig klumpigt. Sedan ser du inte till fullo det positiva i att alla medger de borgerligas skuld och många andra faktorer, fast många ändå kallar allt ont för socialism av gammal ilsken vana, t o m då det blir ologiskt och kontraproduktivt. Men från din sida beror kommunikationsklyftan framför allt på just det som jag försökt förklara:

    Du kan eller vill inte förstå varför metaforer, icke-språkliga uttrycksmedel, introspektion, intuition och behärskad emotionalitet behövs för att förstå medvetandets situation och irrgångar. ”Socialism”, ”ondska”, ”kristendom” osv fungerar som nycklar till det anade och skrämmande på det omedvetnas förcivilisatoriska nivå. Nu är hela samhället på väg ditåt, så det är logiskt att söka efter nycklar som förklarar varför.

    Kunskaper om eller egna erfarenheter av psykos ger ett annat knippe av nycklar till förståelse, eftersom det masshysteriska och kollektivpsykotiska är påtagligt i dag. Kunskaper om kommunikation och de kognitiva bitarna är ett tredje nyckelknippe.

    Med systemteoretisk metodik kan man säkert uttömmande beskriva en teknisk robotvärld, för där blir även språket och kommunikationen artificiellt exakta. Människans ludenhet, lumpenhet, begär, grävande i dyn och existentiella skräck kräver fler uttrycksmedel. Och det största dilemmat förblir relationen mellan individ och gemenskap. Inte ens två samlevande psyken kan mer än begränsat förstå varann.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Du har bara till hälften rätt SIxten vilket visar sig i att du tror systemteori endast är artificiellt, maskinorienterat. Det finns riktningar inom psykologi som bygger just på systemteori.

    Jag ger dig rätt i att språket blir mer tilltalande med användning av metaforer och liknande. Jag skriver knappast poesi. Men det är medvetet för vi är inte på väg mot något för-civilisatoriskt stadium, människan är ungefär samma apa som hon varit i vad man tror 200 tusen år.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Jag tror att välavvägda metaforer och icke-verbala uttrycksmedel kan bredda även saklig kommunikation och skapa bättre resonans mellan sändaren och mottagarna. Då gör resonansen att man kan resonera på lite djupare nivåer, om det annars svåråtkomliga. Det är ju så reklam, film och andra medier verkar. Resonansskapandet finns eller saknas även vid samtal och möten människor emellan.

    Även om människan i stort sett är densamma som för 200 000 år sedan, så är de västliga gemenskaperna mer avancerade mänskliga pyramider. Informationsmassan är av ett nytt slag och den gamla apans medvetande kan inte riktigt hantera den. Om den nya falska individualismen samtidigt bryter sönder gemenskaperna, så rasar pyramiderna, utan att vi längre har kvar apans överlevnadsförmåga.

    Jag misstänker att vi individualistiska och verbalt inriktade dissidenter inte är särskilt bra på att bygga nya gemenskaper. Men kanske är just det vår viktigaste uppgift? Kanske kan våra anspråkslösa strävanden bidra till att många i väst utvecklas till en ny sorts apa, som förenar ett vidgat medvetande med äkta individualitet och någon ny sorts flexibla, men ändå stabila, mänskliga pyramider?

    Nu är det nog dags att sätta punkt för den här långa deltråden. Vi får nöja oss med att båda har haft rätt till hälften. Tack för den givande dialogen, Lars!

    Gilla

   • Lars skriver:

    Jo vi sätter punkt om du inte vill läsa wikipedia artiklarna jag länkade till och kommentera. Visst har metaforer, liknelser, personligt tilltal mm ett värde. Jag är väl yrkesskadad av denna ständiga mail kommunikation för att stämma av, fråga, ta reda på etc. och för att komma igenom det flödet så uttrycker jag mig ganska hårt och rakt på sak för att det viktiga ska uppmärksammas. Texter fungerar inte riktigt på samma sätt om det handlar om dokument, papperstidning eller en bok när man läser på en skärm. På ett storföretag använde vi knappt telefonen!

    Vad jag förstår så missbedömer du IT arbete ganska ordentligt liksom systemteoriers möjligheter att ge perspektiv på människor och deras interaktion och den vägen även deras inre liv. Men det finns ett antal olika psykologiska teorier och jag kan inte finna någon modell som ger de svar man önskar sig om man har problem eller vill förstå världen. Personligen är jag mer inne på systemtänkande inom psykologi, men inte överens vad gäller utformning och tänkande t.ex när familjeterapeuter ser familjen ur systemperspektiv och samtidigt kombinerar med socialkonstruktivism (som i olika grad liknar post-modernism)

    Hursomhelst så är vi överens i vad du skriver om behovet att kombinera individualism med sociala strukturer som håller bättre och vi är också överens om att det är tämligen kontraproduktivt måla upp socialismens som ond eller överhuvudtaget peka ut fienden som orsak till alla problem gissar jag.

    Jag tänker ibland att vi som skriver här och diskuterar samtidigt har beröringspunkter med många andra i andra länder, olika populistiska rörelser, men att det nog inte handlar om att dessa rörelser har någon gemensam ideologi eller att det är rimligt att kopiera utan att ta hänsyn till våra förutsättningar. Det finns t.ex. ett rejält missnöje med den information som ges via media och med politikers retorik.

    Om man försöker lyfta blicken lite och se på globaliseringen och nyliberalismen och den typ av individualism man där ger uttryck för, egenintressets primat, så har vi ju en situation och utveckling sedan 1980-talet som avviker kraftigt från efterkrigstidens tämligen harmoniska tid med växande välstånd parat med utjämning av inkomster. Det är en skillnad på dessa epoker och det är möjligt att vad vi ger uttryck för avser ett djupare missnöje med sakernas tillstånd t.ex. politikers agerande, valsystem, partier på olika områden. Kanske det är en brytningstid som kommer att innebära ytterligare förändringar genom olika rörelser i samhället. Den exakta formen det kommer att ta sig vet vi ju inget om, vi tror ju inte på Marx tankar om en lagbunden historisk utveckling. Ur mitt systemperspektiv med reglerande funktioner (institutioner) och feedbackslingor så hänger det på samhällets anpassnings förmåga, särskilt de ledande skikten.

    Konservatism? Står ju för att bevara och försiktig anpassning. Den kan vara totalitär som i Saudi Arabien, den kan vara demokratisk som i Stor Britannien, men vad man lägger för betydelse har skiftat över tid och jag misstänker att ordet inte ger ett adekvat uttryck för den typ av anpassning jag ser behov av. Det är ett begrepp som olika människor och olika samhällen lägger olika innebörd i. Tror mer på behovet av partier som förmår anpassa sig och bygga samhället. Att deportera invandrare t.ex. låter sig inte göras utan nu har man skapat den situation som råder i Sverige med kulturblandning, så frågan är väl hur man knyter ihop det?

    Gilla

   • Lars skriver:

    För att avsluta (men jag är nyfiken på om du kommenterar wikipedia artiklarna) så ett citat från Doug Kass om den ekonomiska situationen, krafter som kommer att påverka Sverige och redan gör det:

    “An output gap is the difference between actual global GDP and the level that would be consistent with operating at full capacity. The difference today is a consequential 0.5% – an unusually large figure considering the late stage cycle of economic growth.
    In other words, a subpar economic recovery since The Great Recession has yielded excess global supply. This idle capacity has been accompanied with a continuous deflationary influence that has contributed to generational lows in worldwide interest rates and a central bank community that is quickly out of monetary bullets.
    This means that since 2007, the $128 trillion of new global debt has been supported by only $27 trillion of new income. (Debt has grown by a factor of 5x against the amount of money that can support it!)
    World debt is now about 295% of world GDP – a new record.
    To understand the severity of this problem we should look back into the 2001-07 cycle. During that period global debt rose by only $30 trillion (from $86 trillion to $116 trillion). In the interim interval, global GDP rose by $25 trillion to $58 trillion. So, in the bubble cycle of 2001-07, debt growth (+$30 trillion) outstripped economic growth (+$25 trillion) by only 20% compared to the 2007-19 time frame in which debt growth (+$128 trillion) outstripped economic growth (+$37 trillion) by nearly 400%!!!
    Ignore the massive buildup of global debt (against the backdrop of slow global nominal GDP) at your own risk.”

    Gilla

   • Lars skriver:

    Ett nöje att prata med dig SIxten! Läste några av dina repliker ånyo och tar till mig kritiken, men har inte din språkförmåga. Samtidigt tror jag att film, reklam etc just genom att tala mer till vår mer omedvetna kognitiva förmåga, där jag tror att vi funktionellt kan finna mönsterigenkänning, jämföra med minnen/skript/strategier,se samband, bygga scenarier (fantasi), värdera med känslor följt av analytisk/planerande (hela processen iterativ och snabb), men inte ge uttryck för den analytiska funktionen kan vara bidragande till vad du kallar infantilisering. Vi översköljs ju att detta och nyhetsförmedlingen tenderar vara underhållning. Den mer omedvetna delen tror jag sammanfaller med det snabba, heuristiska fungerandet medan analysen är det långsamma tänkandet. Jag följer en serie om 60-talet och en om Vietnam kriget sporadiskt på TV burken. Mycket välgjorda och med analytisk prägel och det är ju ingen tvekan om att man tar till sig och förstår på ett annat sätt. Noterar också att mina minnesbilder inte alltid stämmer och att jag idag kan förstå på ett annat sätt.

    Tack för samtalet Sixten!

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Tack för artikeln om Bateson! Relaterandet av hans teorier är det intressantaste jag har läst på länge. Det är slående hur bredden i hans intressespektrum ger teorierna djup och bestående aktualitet. Han brottades också med flera av de kunskapsfilosofiska frågor som vi har snuddat vid. Han var kritisk mot övertron på det västerländska tänkandet, varnade i flera verk för de destruktiva konsekvenserna till följd av inbyggda fel och brister, beskrev t o m en sorts cybernetisk modell för Gud, fast han som ateist inte använde det ordet.

    Jag förstår mycket väl ditt systemteoretiska intresse, för artikeln väckte egna minnen från 60-70-talet, när jag lidelsefullt hängav mig åt studier inte bara av Kvinnan, utan även av böcker om cybernetik, AI, semiotik, kommunikation m m.

    En fara är just att man sugs in i allt absorberande teoribygge och omärkligt förlorar förankringen i verkligheten. Det kollegiala seendet åt samma håll gör också att ingen ser och synar de inbyggda axiomen i tänkandet.

    Därför bör även teoretikern alltid stå med framfoten i verkligheten, veta lite om antropologi eller evolutionär biologi, skriva utifrån egen livserfarenhet och vardagskunskap och inse och acceptera sin sociala roll och skyldighet att testa och popularisera vetandet, så att det kommer till faktisk nytta.

    Jag gillar dialogisk breddning och fördjupning, men vill även ha många läsare, kort väntetid, lätt att hitta till ämnena och texterna och mer varaktighet. Rent tekniskt fungerar DGS inte så bra för detta.

    Gilla

  • Matte skriver:

   På Netflix finns dokumentären ‘The secret’ vars budskap är att ‘Man blir vad man laddar sin hjärna med’. (Vilket verkar känt bland idrottsmän som ju brukar arbeta med mental träning.)

   Kanske fungerar idén också på samhällsnivå.

   Men istället för att fokusera på det som är bra, som fungerar och är livskraftigt, har de politiska makthavarna fullt upp med att söka och placera i centrum det svaga, det degenererade och det icke önskvärda. Därmed blir samhället som det blir.

   Mördaren sätts i centrum för deras intresse.
   Inte offret eller skattebetalaren.

   Gillad av 3 personer

  • olle reimers skriver:

   Mitt vykort; jag tycker att du verkligen är något på spåren medan Lars gör allt för att det du säger ska missförstås.

   Ondska är inte, som Lars tycks mena, en avsikt att åsamka skada, utan ett förhållningssätt; ett omoraliskt förhållningssätt, innebärande att man accepterar som en högre princip, att godhet är att vilja göra gott oavsett konsekvenserna.

   Detta kan givetvis låta paradoxalt; hur kan det vara omoraliskt att vilja göra gott? Däri ligger dock ondskans kärna: att bortse från konsekvenserna för enskilda individer i sin strävan att åstadkomma ett gott samhälle; att acceptera at några ägg måste knäckas för att åstadkomma ett bättre samhälle.

   Advokatsamfundets avgående ordförande, min före detta kollega och vän, ger uttryck för denna vedervärdiga och onda princip när hon uttalar att vi måste avstå lite välfärd för att världen ska få det bättre!

   Ja, men det kan väl inte vara ondska när hon uttrycker sig så! Hon vill ju hela världens väl!

   Ondskan tar inte hänsyn till individens lidande. Den åkallar högre principer till skydd för att kunna hävda sin åsikt om att ett bättre samhälle väntar om man offrar några enskilda individer på vägen.

   Endast om de personer som uttalar sig på det viset är beredda att gå i tätenoch fysiskt offra sin egen kropp för att nå de förmenta målen kan den hållningen anses vara moralisk i någon mening.

   Det är nämligen på individnivån som frågan om ont och gott blir synlig. Individ mot individ.

   Vänstertänkandet är grupp. Inte individ. Därför är vänstertänkandet ondska.

   Gilla

   • Mv skriver:

    Lars argumenterar på vänstervis, med toalettrulle. Det är meningslöst att försöka finna sanningen eller den bästa lösningen med vänstertänkare. Det som måste ske är att vår sida måste inse det, precis som Lars alltid vetat vad han är, han skriver det själv, totalitär vänster. Dvs han har rätt och vill bestämma över alla.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Ondska är inte en entitet utan ett attribut man tillför en entitet t.ex. att konservatism i amerikansk tappning är ond. Det är inte en individuell känsla, eller en individuell egenskap och det är inte vänster på något sätt att hävda det och det borde MV, om hon jobbat inom IT, veta eller skrev hon bara små algoritmer för derivat och optionshandel utan att förstå helheten? Det är lätt skrämmande med en jurist och en fysiker som inte kan analysera och använda logik.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Lars skriver: ”Ondska är inte en entitet utan ett attribut man tillför en entitet t.ex. att konservatism i amerikansk tappning är ond”. Samtidigt låtsas Lars vara ett under av stringens och logik! ”ÄR ond!” Vow!

    Gilla

   • Lars skriver:

    Olle, förstår du verkligen inte att ont och gott är värdeomdömen som sätts av människor? Visst, vi är säkert överens om att nazi Tysklands utrotningsläger var något ont? Men är vi överens om att Löfvens socialdemokrati är något ont?

    Det är lite som at jämföra med Melanie Klein, det onda och goda bröstet, det onda frustrerade det fysiska behovet, det var ont. Klein ser integrering av det onda och goda bröstet som en mänsklig anpassning, men vad menar hon med integrering? Är det inte fortfarande en differens mellan det goda och det onda? Eller är det en gråskala?

    Gilla

 14. Vaknauppnu skriver:

  Att vi förlorat något mycket värdefullt för att vara ett anständigt samhälle tror jag varje vuxen människa med lite förstånd i behåll kan konstatera. Det är inte bra synd om ungarna självklart men hur vore det om vår regering hade haft förstånd att inte blanda grupper som hatar vita människor och som har en annan agenda i vårt land. Man kan t.ex inte sätta analfabeter eller bran med mycket dålig skolning tillsammans med svenska barn utifrån en ålder . Det måste ju vara nivån på kunskap och vilken mognad man har för att få ingå i ett bättre skolat tillstånd än det personen kom ifrån. Grunden måste läggas först inte bara chansa som dalta som det görs och har gjorts skrämmande länge nu. Ett barn som inte lär sig att förstå och värna om de generationer som har byggt upp samhället skapar till slut sjuka samhällen och väljer mycket undermåliga för att inte säga kriminellt farliga för ett samhälle. Läs detta och begrunda:

  Från nätsidan”MIN ÅSIKT”
  1 augusti kl. 08:27 ·
  Stefan Löfven och Regeringen lägger minst 1000 miljarder av våra skattepengar på Invandringen och 4,4 miljarder på Pensionärerna. Mandatet för detta har han aldrig fått från folket. Varningarna har varit många men ingen lyssnar!

  Sveriges kanske främst ekonom – Assar Lindbeck – skriver:

  ”Ett rikt land som Sverige med nio miljoner invånare i en värld med många miljarder fattiga kan omöjligen ha fri invandring. De måste ha en restriktiv invandring. Och den måste vara väldigt restriktiv om man ska skydda löner och välfärdssystemen i rika länder. Det är fullständigt ofrånkomligt.

  Redan Gunnar Myrdal insåg det för många år sedan när han skrev att välfärdsstaten är ett nationellt projekt. Med det menar han att de förmåner en nation lyckas skaffa genom att ha en framgångsrikt ekonomisk utveckling under hundra år, de kan man inte erbjuda resten av världen utan att vårt system går omkull. Märk väl att båda var Socialdemokrater!

  Sverige är idag ett mycket osäkert rättssamhälle. Det handlar bland annat om inkompetens, vänskapskorruption, bristande engagemang hos nyckelpersoner, självupptagenhet och till en del också, sorgligt nog, om ren ohederlighet. Vi har fått en tystnadskultur och en brist på civilkurage som är väldigt farlig och än värre blir det om den tillåts att utvecklas vidare med Stefan Löfven.

  Gillad av 8 personer

 15. Vaknauppnu skriver:

  Här kommer ytterligare ett bra inlägg från debattforumet ” MIN ÅSIKT”

  Min Åsikt
  Igår kl. 06:50 ·
  DET HÄR BORDE DU LÄSA..
  Regeringen hånar sin befolkning.. nyanlända skrattar gott..

  Regeringspropositionen 200/01:136. Där framgår att det äldreförsörjningsstödet främst tillkommit av hänsyn till invandrade personer över 65 års ålder. Här lagstadgas hur bostadsbidrag för pensionärer skall beräknas.
  För svensk medborgare som bott och arbetat i Sverige i minst 40 år skall bostadsbidraget för skälig levnadsnivå beräknas på 93% av 5 000 kr eller 4 831 kr/mån. För den invandrade som aldrig arbetat i Sverige och är 65 år eller äldre skall bostadsbidraget för skälig levnadsnivå beräknas på 100% av 6 200 kr/mån. D v s 1 550 kronor lägre för den svenska pensionären.
  Det innebär sålunda att det som anses vara skälig levnadsvivå för en svensk pensionär anses inte vara skälig levnadsnivå för den som invandrat och aldrig bidragit med något till landet. Det som duger åt en svensk pensionär duger inte åt t ex en invandrad somalier som får ÄFS.
  Garantipensionen uppbärs i dag av cirka 225 000 pensionärer och är 7 500 kronor. För den som invandrat och får ÄFS och har en bostad med en hyra på 6 200 kr är pensionen 11 031. Därutöver kan den invandrade ha extrainkomst på 3 000 kr/mån skattefritt. Alltså 14 031 kr i månaden skattefritt.
  Enligt regeringspropositionen är ÄFS inte inkomstgrundande varför den invandrade pensionären har fri sjukvård, fri tandvård, fria mediciner och fri hemtjänst. Alltså sådant som den svenske garanti-pensionären får betala för.
  Govt sammanslaget kan man konstatera följande.
  Bostad som duger åt svensk pensionär duger inte åt invandrad pensionär.
  Garantipensionen på 7 500 kr anses räcka till alla levnadsomkostnader för den svenske pensionären emedan 14 831 inte anses räcka för den invandrade pensionären. Därför fri sjukvård, tandvård mm mm.
  Skillnaden mellan den svenske pensionären och den invandrade är att den ena har arbetat ett helt liv och betalat skatt under minst 50 år i Sverige. Den andra har inte bidragit med någonting.

  DETTA ÄR STEFAN LÖFVENS POLITIK SOM DOM INTE GÄRNA PRATAR OM.

  Gillad av 12 personer

  • Palle9 skriver:

   Vaknauppnu: Tack för ditt faktaunderlag. Själv har jag haft kunskap om att systemet är skevt, men med de angivna siffrorna borde verkligen ett uppvaknande ske hos befolkningen. Extra förmåner av typen fri tandvård o dyl för invandrare skulle högst eventuellt kunna vara förståeliga om det rörde sig om tidsbegränsade sådana och om det stora flertalet av invandrarna kom i lönearbete inom säg en tvåårsperiod. Men verkligheten därvidlag är som bekant en helt annan, även efter tio år är endast en mindre andel i arbete (och då tillämpas ändå en mycket ”generös” definition av sysselsättning/arbete). Det relevanta vore att mäta hur många av de invandrade, som är nettoskattebetalare efter 5, 10 år.
   Skandalöst är vad det är.

   Gillad av 2 personer

 16. Hortensia skriver:

  Resolut repatriering av samtliga självvalt ickeassimilerbara stamkrigare och hela deras klaner, Patrik, torde vara det enda som skulle kunna rädda det vackra och väl fungerande land vi kände som monarkin Sverige…

  … och dess sällsamt skötsamma, fredliga och kulturkristet hyperciviliserade ursprungsbefolkning samt det angenämt klingande, nordiska språk vi svenska svenskar ännu en tid förmodas tala och skriva flytande.

  I annat fall får vi väl ändå hoppas på, att de vanstyrande slutar dra vår blågula fana i smutsen och byter ut den också.

  Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   Hehe, det där är antagligen ett exempel på sådant där ”invandrargnäll och brist på framtidsvisioner” som Lars Bernhoff ovan beklagade sig över.

   För egen del får jag nog anse att det definitivt inte är brist på framtidsvision. Det är absolut en vision om hur landet kan räddas och ett konkret mål att sträva efter

   Gillad av 2 personer

   • Hortensia skriver:

    Skönt, CMMK10, att det finns några målmedvetet strävsamma kvar i de välsignat ”naiva” bakåtsträvarnas tidevarv… 😉

    Gilla

 17. versaillessite skriver:

  Men kultur är ju så mycket mer än tomten och midsommarfirandet! Kultur är också litteratur, konst, musik… Sverige har en rik kulturskatt, t.ex. litteratur, tänk bara på Strindberg, Geijer, von Heidenstam, Lagerlöf, Karlfeldt, Fröding, Moberg, Delblanc… Och konst: Agueli, Hjertén, Josephson, Liljefors, Zorn m.fl., musik: Berwald, Stenhammar, Alfvén. Och många fler. Leve den svenska kulturen, den är värd att bevaras och omhuldas! Att Mona Sahlin och andra är okunniga och inte själva har någon kultur förklarar att de förnekar den svenska kulturen.

  Gillad av 1 person

 18. Mv skriver:

  För övrigt, DGS är mitt enda konstanta svenska mediefönster tillsamman med swebbtv och ibland friatider/avpixlat och ledarsidorna. Jag vill läsa sanningen som folk ser den, i MSM så är det självklart ALLTID tillrättalagda vänstersanningar, men så har det alltid varit, det som fått mig att sluta helt läsa (och se SVT och SR) är dels monotonin och dels att jag inte ens förstår indoktrineringen längre. Det är som om jag är på väg att förlora de rationaliseringar som krävs för att förstå vad de menar och det är för jobbigt att bygga upp nätverket av lögner varenda dag, som att återuppbygga Nimitz, för att förstå deras perspektiv.

  Gladare bli man också.

  Gillad av 8 personer

  • Matte skriver:

   Samma här.
   Jag har liknande medie-diet och mår mycket bättre.

   För några år sedan rensade jag mitt hem på TV-apparater, och kunde på så sätt lagligt undvika finansiera SVT/SR. Trots att jag numera tvingas finansiera detta så konsumerar jag inget. Viktigast är dock att barnen skyddas.

   Gillad av 1 person

  • brrr skriver:

   Stranden, har du provat Fnordspotting och Morpheusblogg? (morpheus publicerar tyvärr inte längre, men det finns mycket läsvärt där som är tidlöst)

   Gilla

   • Mv skriver:

    Nån gång, jag begränsar mig annars tar detta över livet. Det är nog som det är.

    En konkret åtgärd skulle vara att bilda ett mediehus med blogg, podd och tv,

    Gilla

  • Lars skriver:

   Visst MV, du förlorar din förmåga att förstå vad som händer, men det beror på att du har felaktig modell för att förstå världen. Den är borgerlig! Leve kapitalismen, fri invandring och det multikulturella samhället? Har du inte hört vad Rheinfeldt, Björlund, Lööf säger ? Tror du Bonniers och DN är så dumma att de inte tror på vad de säger?

   Gilla

  • Lars skriver:

   “Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst”Hjalmar Söderberg.

   Gilla

 19. Axel skriver:

  En framtidsfråga. Löfven åker buss genom Sverige och pratar om en nystart för Sverige. Ingen visning av Malmös värsta områden, ej heller dessa i Göteborg eller Stockholm. Vill han segrera Sverige ännu mer, han visar bara det gamla nationella tidigare Sverige. Börjar han tänka, vi och dom. Man undrar. Tänker han som SD innerst inne??

  Gillad av 1 person

 20. Samuel af Ugglas skriver:

  ”Det goda samhället är en gemenskap av människor som känner sig förenade av en samfälld strävan att göra något bra av tillvaron”.
  Sorry Patrik, inte ett ord om det så kallade ”samhällskontraktet” i ditt utmärkta inlägg.
  Socialisterna har aldrig och kommer aldrig att garantera vare sig Dig eller mig RÄTTEN till LIV eller EGENDOM.
  Socialisten kommer aldrig att skydda Dig eller mig från att min granne kan stjäla mitt LIV eller EGENDOM.
  Slår min granne ihjäl mig är det grannen som får den stora bonusen i form av ”återanpassning” till ett ännu mer socialistiskt samhälle.
  Röstar grannen socialistiskt är det Carte Blanche för en likasinnad politiker att plundra mig på mina inkomster och tillgångar.
  Det är STÖLDBEGÄRET som är den stora haken och inget annat. Vi behöver inte stjäla för att överleva.

  Gillad av 2 personer

 21. Ulli skriver:

  Maryland med sex miljoner invånare finns omkring 70 000 muslimer. Av delstatens 18 562 fångar är hela 5 084 stycken muslimer, vilket innebär lite mer än 27 procent. Detta jämfört med muslimernas andel av hela delstatens befolkning som ligger på en procent – vilket också betyder att en av 13 muslimer i Maryland har suttit i fängelse.

  Siffrorna kommer från Muslim Advocates, en islamistisk juridisk advokatgrupp. Både gruppens liksom delstaternas siffror kan vara långt ifrån exakta då antalet muslimer är svårräknade, och gruppen bara räknat på 35 delstater, men väcker ändå allvarliga frågor om den allmänna säkerheten och påverkan invandringen har på lokala samhällen, menar journalisten Daniel Greenfield som specialiserat sig på extremvänstern och islamisk terrorism.

  https://samnytt.se/muslimer-kraftigt-overrepresenterade-i-amerikanska-fangelser/
  Här i Sverige välkomnas alla, utan krav på ID, IS terrorist, kleptoman har ingen betydelse, ambassaderna t.o.m. gör reklam på ett antal språk om vårt generös bidragssystem. Det kan inte gå fort nog med befolkningsutbytet.

  Gilla

  • Mv skriver:

   Privata fängelser med fängelsepeng kan bli Patriks nya giv. En hybrid mellan Bo Svenssons och Patriks idéer 😀

   Den enda framtidsbranschen i Sverige. Kanske IKEA kan bygga modulfängelser? Fast jag glömde, först så måste man döma invandrade brottslingar så upplägget kanske inte är så bra iallafall.

   Gillad av 1 person

 22. MartinA skriver:

  Oooook. Så först har ni Svenskhatare tagit hit miljoner människor som är så annorlunda från oss Svenskar som är möjligt. Och nu kräver ni att vi ska känna gemenskap med dem?
  Oooook. Först så har ni Socialliberaler gjort Sverige till den vidrigaste tingesten öster om Sail Point och nu börjar ni snacka om plikt och skyldigheter till den abomination ni har skapat?

  Men ok för konceptet plikt och ansvar. En förutsättning för detta är straff. Och att man gör rätt för sig. Varför inte börja med att utkräva ansvar av er som har gjort det här? Det går naturligtvis aldrig att straffa er tillräckligt hårt för att kompensera de astronomiska mängder lidande och förstörelse ni skapat. Men varför inte döma er ekonomiskt ansvariga för de kostnader som er samhällsförstörelse orsakat Svenskarna? När ni och hela etablissemanget står på bar backe och de värsta förbrytarna straffats, ja då kan ni komma dragande med plikt och ansvar.

  Men handen på hjärtat, vilken gemenskap känner Sverige med oss Svenskar? Ingen alls. Tvärtom, Sverige känner endast illvilja och mordiskhet mot oss Svenskar. Men likförbannat dyker ni sociala ingenjörer upp helt plötsligt som gubben ur lådan och kräver plikt och gemenskap från OSS? PEs artikel är samma som vanligt från etablissemanget i Sverige plåga Svenskarna och kräva av oss vad ni inte tänker göra själva. Det är därför jag slängt TVn och aldrig lyssnar på radio eller läser etablissemangsmedia. Och det är därför jag önskar att jag inte läst den här texten jag kommenterat. Det får mig att känna mig besudlad. Äcklad. Själva det hisnande hyckleriet och den oefterhärmeliga skamlösheten. Det är bättre för sinnesfriden att inte tänka på att det här är den gängse attityden hos etablissemanget i Sverige.

  Gillad av 4 personer

  • olle reimers skriver:

   Slå bara inte mot fel mål. Det blir bara destruktivt.

   PE jobbar för att vi alla ska reagera och tänka efter. Glöm inte det. Han är vår ordförande här.

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Tycker du själv att det är ok för etablissemanget i Sverige att börja kräva plikt och ansvar av sina undersåtar utan att ansvar först utkrävts av dem själva? Tycker du själv att det är ok att etablissemanget i Sverige kräver att vi Svenskar skall känna ”gemenskap” med alla som de har tagit hit? Argumenterar inte PE för exakt det som etablissemanget i Sverige redan gör mot oss Svenskar? Hans artikel är monstruös.
    Plikt betyder statligt tvång. PE argumenterar för MER stat. Samma gamla socialism. Samma fullständiga förakt för Svenskarna. Vi skall bara malas ner till stoft för statsnyttans skull. Läs artikeln?

    Gilla

 23. Illbattingar och snorungar skriver:

  Det brukar heta att dagens krig alltid planeras ur erfarenheterna från gårdagens. Att människan alltid ligger ett steg efter och därför missbedömer sin egen framtid. Det blir nog så när vi brukar historien som referens. Vad vi ytterst försöker hitta är det som alltid går igen. Det som tillhör det allmänmänskliga. Men varje tidsepok är både unik och generell på samma gång. Ännu har ingen lyckats hitta det ideala filtret som sorterar ut den nödvändiga kunskapen från den onödiga. Själv har jag försökt hitta det gemensamt mänskliga genom att läsa mycket antropologi. Att ur mänskligt bred spännvidd försöka hitta det gemensamma. Men jag kan inte säga att jag lyckats särskilt väl. För vad man än tillägnar sig fylls det med ett slags kunskapens brus som inte går att filtrera bort. Man kan även gå rakt på mänsklig psykologi för att hitta det mer generella. Vad är gemensamt inom samtliga människor och vad är mer unikt? Samma sak här, även den kunskapen färgas i högsta grad av höga brusnivåer. Bara för att en ung människa hugger ihjäl sin kamrat med en yxa, gör inte någon särskilt klok på mänsklig psykologi. Samma sak med mänskliga riter i gamla tiders Afrika. Kunskap om människan själv blir lite som att vaska guld, men utan att egentligen veta om hur äkta guld ser ut. Mycket glimmar, även kattguld. Men ett tror jag mig veta. Och det är att 50- och 60-talets Sverige aldrig någonsin kommer tillbaka. Om man lägger 50-talet över vår egen tid, sticker en massa olikheter ut. Det blöder mer än förr. Och smäller mer i vardagen. Även ute i avlägsna byar. Och mer skolor brinner i dag än förr. Mer olikartad etnicitet sticker upp som kala berg, ur det förr så jämna svenska moränlandskapet. Dessa skillnader kan man använda i sin egen kristallkula för att sia om framtiden. De allra största skillnaderna torde då ligga i det mångkulturella samhället självt, med sina många öar av olikartade diasporor. Parar man då mänsklig psykologi med den ”antropologiska människan” så riskerar man att bli mörkrädd. Detta även om man bara tar med mer ”moderna samhällen”. För inom denna kategori återfinns ett antal multietniska katastrofer. Som forna Jugoslavien, och skeenden i Libanon och händelser inom Mellersta östern. Man anar då att Sveriges 50-tal, och den tidens skola, nog förblir lika avlägsna som månens kraterlandskap. Eller för den delen även samhällena i det inre av Papua Ny Guinea. Eller vår egen järnålder, för att komma något närmare oss själva. Det nya Sverige stiger upp. En ny typ av landhöjning. Ett nytt Sverige håller på att födas. Värkarna har redan satt in. Sverige av i morgon föds ur mångkulturens egna förutsättningar. Och hur barnen blir vet ingen med säkerhet i dag. Men många olika typer av illbattingar lär nog ligger i korten. Mycket besvärliga barn. Mycket besvärligare än gårdagens svenska rackarungar och snorungar.

  Gillad av 1 person

 24. svenne skriver:

  ”Det goda samhället är en gemenskap av människor som känner sig förenade av en samfälld strävan att göra något bra av tillvaron.”

  Detta innebär ju att vi måste känna att vi tillsammans skall genomföra en ansträngning där vi strävar mot ett gemensamt mål, som alla är införstådda med, och uppfattar som eftersträvansvärt. Idag är Sverige så splittrat att en gemensam frivillig insats mot ett mål som hägrar – och är önskvärt för alla – nog måste betraktas som en utopi.

  Politikernas åsikt om ”vad som är bra för tillvaron” består ju till huvuddelen av att åstadkomma förbättringar för ”nyanlända” och detta är inget som alla vill medverka till.

  De ”goda” debattörerna och journalisterna – liksom JÖK-partierna vill öka invandringen och detta är inget som alla vill medverka till.

  Starka krafter vill öka kostnaderna för ”klimatinsatser” och detta är inget som alla vill medverka till.

  Ovanstående tre ”förbättringar” är ju endast ett axplock därför att det finns en uppsjö av exempel på vansinniga insatser som politikerna vill prioritera på skattebetalarnas bekostnad och som splittrar landet. Ovanpå all idioti ökar nu även censuren av de olika media som framför kritik mot den förda politiken och detta är väl inte ”att göra något bra av tillvaron”.

  Om en politiker skulle få frågan om vad han/hon anser vara det mest eftersträvansvärda målet för att landet skall kunna betraktas som ”det goda samhället” så kommer svaret sannolikt att bli en massa floskler som i allt väsentligt skiljer sig från det mål som allmänheten betraktar som önskvärt. Medborgarnas ”samfällda strävan” bör i nuläget helst vara att få bort de nuvarande politikerna från styret.

  Gillad av 2 personer

 25. Claes skriver:

  Börja med att sluta kalla problem för utmaningar så ska du se det blir lättare att åtgärda problemen. Utmaningar är inte nödvändiga att åtgärda

  Gilla

 26. Göran Holmström skriver:

  Patrik dina texter är alltid bra och läsvärda.
  Men tror du måste se och förstå grundproblemet först innan någon medicinen kan appliceras.
  Just att socialdemokraterna avskyr hederligt arbete och dubbelbeskattar det För att sedan ge bort massor av pengar i bidrag. Det är förödande för ett lands hälsa,.
  Stolthet kommer av att kunna överleva bra på sitt yrke, det har sossarna förstört.
  Inte för jämlikhet eller att lyfta arbetare!
  Nej beviset kom ju med migrantvågen.
  Dom älskar makt och snylta på andra,
  så länge det inte avhandlas eller accepteras
  Kommer ingen förändring ske.
  Mvh Göran.

  Gillad av 6 personer

 27. Thomas Ek skriver:

  Now, we are getting somewhere!
  ”Det är denna insikt som borde artikuleras av politiken och dessutom implementeras i dess beslut och regelverk.”

  Patriks initiativ till att ”skölja hjärnan” är vad hela Europa måste uppmärksamma. Patriks budskap är bokstavligt talat livsavgörande för oss. Våra kvarvarande ansvarsfulla medier och politiker måste, ta upp spörsmålet. Vårt Public Service lär inte göra det.
  89 % av ungdomarna mellan 18 – 29 år i Storbritannien, känner att deras liv är meningslöst. Varför är det så?

  De flesta av dem tror inte på Gud. De tror inte på någonting, alls. De tror, att efter livet så är det tomt. De tror bara på sig själv. De finner inga incitament för att göra gott, för att hjälpa andra människor, att älska sin granne som sig själv. Varför älska sin granne som sig själv? – När allt handlar om en själv?. Detta leder till elände och, tomhet.

  Det här med att förkasta vår Värdegrund som de flesta av oss här på DGS, inklusive som Patrik Engellau gör och förespråkar, håller jag inte med om. Jag menar att vi ska ta tillvara på den kristna värdegrund som vårt svenska samhälle, som om jag förstått saken rätt, egentligen är grundlagt på, – men som även våra medier målat ut som korkat. Som jag ser det så har vi inför våra allas ögon ett solklart bevis (USA – Europa) om vad som faktiskt sker med ett samhälle då den byggs på. den kristna Värdegrunden.

  Gillad av 1 person

 28. Hans Karlsson skriver:

  Jag känner mig ibland som en gammaltestamentlig profet – men vad är det som de facto kan förändra ett folk som gått totalt vilse bland ismerna? Som inte kallar sanning för sanning, som inte ser verkligheten som den är utan genom pk-religionens glasögon?

  Jo, det enda som hjälper är nöd! Stor nöd. Som kullkastar allt som vi är vana vid, som ger vid handen att inget håller när det blåser av det som är uppbyggt av det politiska korthuset. Det är tråkigt att behöva konstatera det eftersom det kommer drabba mig själv och kanske ännu mer de syskonbarn som just börjat sina liv.

  Vi är på väg dit. Där nuvarande sätt att leva kommer kullkastas helt. Där det inte är säkert att vi i längden kommer vara ett självständigt land eftersom vår omvärld givetvis inte kommer tillåta ett anarkistiskt hål i norra Europa. Jag undrar om något radikalt kommer hända innan vi är totalt i botten. För även om större och större befolkningsgrupper av de kategorier som får staten att fungera hjälpligt idag börjar protestera finns inga personella resurser, ingen politisk vilja att förändra.

  Mina tankar går redan till hur nästa samhällssystem kommer se ut. Är det totalitaristiskt? Sannolikt. Att komma från kaos innebär sällan att man väljer ett system med lika mycket kaos. Det enda som lugnar mig är att sanningen ska segra till slut. Innan dess må varje medborgare med ansvar se till att man klarar sig själv så långt möjligt, utan hjälp av staten. Den kommer inte vara till nån större nytta.

  Gilla

 29. Björn K skriver:

  Kommer ni ihåg cirkusartisterna som hade långa stavar på vilka man balanserade tallrikar genom att rotera dessa. Man hade ganska många igång. Efter ett litet tag började en tallrik att tappa farten, då var man snabbt där och tog ett tag så att den höll sig uppe ett tag till och så höll man på. Så sköts Sverige idag….

  Gillad av 1 person

 30. Linden skriver:

  http://www.fristad.eu/2019/08/europas-verkliga-fiender/#comment-74291
  Tabell 1:
  Årlig Varuimport och varuexport gentemot EU-28, bortfallsjusterat [GSEK]
  2004___541 ___535
  2005___596 ___578
  2010___724 ___651
  2014___770 ___659
  2015___823 ___690
  2016___865 ___705
  2017___941 ___771
  2018___865 ___705
  Tabell 2:
  Årligt Handelsnetto (=export – import) med varor mot EU-28 och mot Världen [GSEK]:
  2004_____-6 _____166
  2005____-18 _____144
  2010____-73 ______69
  2014___-112 ______16
  2015___-133 ______14
  2016___-160 _____–15
  2017___-170 _____–11
  2018___-160 _____–37
  I det rådande lögnaktiga narrativ som genom åren har trumpetats ut av EU-vurmarna ingår att EU skulle vara en så förment viktig exportmarknad. Sanningen är att Sverige genom EU-medlemskapet har ett negativt och ökande negativt handelsnetto (=export – import) med varor mot EU (tabell 1 och 2), vilket har lett till ett negativ handelsnettot gentemot världen (tabell 2). Sverige har blivit ett importberoende land.
  Finns det något område där vi inte står med lång näsa?

  Gillad av 7 personer

  • cmmk10 skriver:

   Ivrarna brukar ta till argumentet, att även om vi ligger back gentemot EU så skulle de förmånliga handelsavtal som vi har – genom att vara medlemmar – vara förklaringen till överskottet.

   Tycker det känns något krystat, då Sverige lyckades med att exportera en hel del även innan medlemskapet?

   Gilla

 31. Rikard skriver:

  Hej.

  Kan det system som får dig att fundera över vad det ställt med vara lösningen, eller är det så att systemet är problemet?

  Kan Sveriges problem lösas inom ramen för demokrati? Mitt svar är nej, av samma skäl som ett fartyg i storm inte är en demokrati (inte annars heller men särskilt inte då).

  Metoden är även den samma som en kapten och säkerhetsansvarig ombord får och skall tillgripa när fartyget hotas.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gilla

  • Lars skriver:

   Lösningen finns fortfarande inom demokratins ram. Vem ska annars balansera intressena? Man väljer ju ledare, de med bestämmanderätt.

   Gilla

 32. C de Longueville skriver:

  ”Om barnen har svårt att tillgodogöra sig utbildningen så är det utbildningsanordnarens fel.”
  Det är den nya ordningen, Patrik.
  Självdisciplin, uthållighet och punktlighet existerar sorgligt nog inte i den kravlösa flumskolan.
  Dagens elevgeneration, kan för övrigt inte ens stava till stava till koncentration, uppmärksamhet eller fokus.

  I en skola där ”katederundervisning” är lika fult som ”kadaverdisciplin” och där det senare ordet är den officiella beteckningen på normal arbetsdisciplin, kan man inte förvänta sig annat än att kunskaperna ligger på bottennivå.
  Decennier av mardrömslik misshandel av skolan har sänkt även universiteten till sopklass.

  Det svenska skolsystemet fungerar inte alls.
  Alla internationella undersökningar visar, att det är ett absolut fiasko.
  Aldrig har det släppts ut grupper av så obildade elever och aldrig har medelgoda och duktiga elever fått så lite stimulans.
  Den svaga tredjedelen, som inte bara stör all undervisning får dessutom praktiskt taget alla resurser.

  I Sverige har social utjämning och inte kunskapsförmedling varit skolans huvuduppgift sedan 1960-talet.
  Kunskapsförmedling har ersatts av snömos och svammel
  Det har gång på gång visats, att svenska elever är svaga i kreativ problemlösning, självständigt tänkande och enkannerligen i läsförståelse.
  Brister, som rimligen inte befordrar elevernas intellektuella utveckling och som sannolikt inte heller gagnar demokratin eller den politiska toleransen.

  Det är sorgligt, men den svenska skolan är körd.
  Inga resurser satsas på att lösa några som helst problem.
  En grushög till mardrömsmiljö, cementerad som arbetsplats för en ny underklass.
  Ett ställe så deprimerande, hälsovådligt och hopplöst att ingen frivilligt vill vistas där.
  Lektorer och adjunkter har utrotats och resten har blivit kommunalarbetare med soplöner och stinkande status.
  Det finns ingen återvändo och ingen hjälp att få.

  I dag är skolan, fri eller kommunal, ingenting annat än en förvaringsanstalt.
  Svenska elevers kunskaper har rasat mot ett svart hål samtidigt som betygsinflationen galopperat mot oändligheten.

  Tokvänstern brände katedern, grundlade fakta- och kunskapsföraktet och anträdde vägen mot den svenska skolans nuvarande förnedringstillstånd.
  Som lök på laxen, vansinnesinvasionen av ensamkommande analfabeter, som skall pressas in en redan problemfylld skola.

  Gillad av 2 personer

  • Lars skriver:

   Det är väl rimligen skolans och lärarnas fel eftersom de har makten? Rimligen handlar det också om politiskt beskuret ansvar, men så är det för alla löntagare. Befogenheter och ansvar går inte hand i hand.

   Gilla

 33. Torben C skriver:

  Möjligtvis är situationen i de flesta skolor inte helt så hopplös som man ofta får intryck av via medier. MEN om varje klassrum hade två stolar reserverade för uppmärksamma medborgara, så kunde folk bilda sig en mer korrekt uppfattning av undervisningen.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.