Anders Leion: En unik möjlighet född ur årtiondelånga försummelser

Anders Leion

Bostadsfrågan, nästan alltid bestämd som social bostadspolitik, har länge varit ett mycket viktigt inslag i offentlig debatt och verksamhet. Redan i början på förra århundradet formulerade statliga utredningar riktlinjer för bostadsbyggandet. (I början på denna text beskrevs läget då – som var mycket likt dagens). Bostadsbrist och höga hyror ledde till grundandet av HSB och Riksbyggen. Kommunerna skaffade sig direkt inflytande på bostadsproduktion och bostadsmarknad genom sina allmännyttiga bostäder. På 1930-talet var bostadsstandarden i Sverige bland de lägsta i Europa. Fyra årtionden senare var den bland de högsta.

Under senare år har bostadsbrist och hemlöshet ständigt ökat. Sverige har flest hemlösa bland de nordiska länderna: 15 000 barn var hemlösa 2018. Enligt barnkonventionen, som Sverige ratificerat, har varje barn rätt till en bostad. Rätten till bostad finns uttryckligen både i regeringsformen, socialtjänstlagen, artikel 25 i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, samt i den reviderade europeiska sociala stadgan, artikel 31.

Ett statsråd säger också: ”Mitt och regeringens mål är ett rättvist och jämlikt samhälle som ger både individer och samhälle möjlighet och rätt att utvecklas. Fler ska få rikare liv, även utan att vara rika. Det kräver en medveten, omsorgsfull och långsiktig helhetsplanering för städer och samhällen och hög kvalitet i varje enskilt hus som byggs.”

De vackra målen består alltså. Man flaggar ständigt obekymrat med dem och skäms inte för att de inte alls påverkar människors möjlighet att skaffa sig och behålla en bostad. Alla partiers företrädare blundar hårt inför ett eländigt tillstånd de inte vet hur de skall angripa. Allra tydligast blir detta när invandrargettona diskuteras – om de nu någon gång diskuteras. Mest tigs de ihjäl.
Paul Colliers påpekade (Exodus: How migration is changing our world) att ju mer en emigrantgrupp i sin kultur avviker från det mottagande landets, desto långsammare kommer den att integreras. Det är ju en lättförstådd tanke. Nästa är inte så direkt uppenbar: Ju mer en diaspora avviker från det mottagande landet – ju fler nya immigranter kommer den att dra till sig. Varför? Därför att diasporan erbjuder samma miljö som hemlandet. Många uttalanden finns också från araber i Malmö som belåtet konstaterar att ”här kan man leva som hemma” (i mellanöstern).

Hemlösheten breder ut sig. Ungdomar och andra som ännu inte hunnit skaffa sig ett väl betalt arbete kan inte skaffa sig egen bostad. Ändå fortsätter befolkningen och antalet hushåll att öka. Hur får folk tak över huvudet, om de inte direkt hamnar i hemlöshet?

Ett svar är förtätningen av invandrargettona. Varje bostad får allt fler boende. Hur många är omöjligt att veta, eftersom många inte vill bli sedda, räknade eller på andra sätt uppmärksammade. Men vattenkonsumtionen stiger fortlöpande och förslitningen ökar. (Johan Westerholm har uppmärksammat detta i ledarsidorna.se).

Hur kan denna utveckling mot ett allt mer segregerat och förslummat samhälle få fortsätta? Ett svar är att vi – väljare och politiker – vill ha det så här. Svenskar och etablerade invandrare är tacksamma om narkotikahandel, skjutningar och shariaförtryck hålls inom invandrargettona. (En bekant kom hem till sin mellansvenska stad från en utlandsresa och fick veta att man nyligen hittat ett lik i skogsdungen intill. På natten brann bilar i radhusområdet, byggt på sjuttiotalet och till för några år sedan mycket lugnt).

Men denna eländiga situation innebär också att svenska politiker har möjlighet att slå två flugor i en smäll: integrations- och bostadspolitiken hänger så tätt samman. Det finns två lösningar. Den ena är att fortsätta acceptera gettoiseringen av vissa områden i landet, med åtföljande sharialagar, hedersförtryck och allt fler generationer som inte kommer att klara ett riktigt arbete, därför att skolorna fungerar för dåligt i gettona. Samtidigt kommer dessa kulturyttringar att i huvudsak begränsas just till dessa områden, dock med återkommande intrång i andra områden i form av brott och trakasserier riktade mot deras invånare.

Den andra lösningen är att utplåna gettona, om inte fysiskt genom att spränga bort dem så politiskt och socialt. Detta kan ske som ett led i en ny, realistisk bostadspolitik: bostadsbyggandet måste öka, priserna på nya bostäder måste bli mycket lägre och var och en – invandrare eller svensk – som uppfyller rimliga krav, det vill säga har ett arbete, betalar skatt och inte nyligen varit straffad, skall kunna få en sådan, ny bostad. Detta innebär att dessa bostäder måste subventionernas. Bostäderna kommer att vara så eftertraktade att alla kategorier – utom de mest välbeställda – kommer att efterfråga dem. Områdena kommer därför att återspegla befolkningen i stort, det vill säga inte vara segregerade.

Detta är ett mycket stort projekt, som skulle medföra stora kostnader. Det kan inte genomföras om inte byggmarknaden först har rationaliserats. All detaljstyrning utöver de enklaste reglerna om hållfasthet och andra baskrav måste bort, de överdrivna möjligheterna till överklaganden och andra byråkratiska hinder likaså. Målet måste vara att förenkla till den grad att också utländska företag finner det intressant att bygga i landet, för att den ökade konkurrensen skall kunna pressa kostnaderna.

(Det talas ibland om att landet behöver införa så kallad ”Social housing”, det vill säga kategoribostäder för de hushåll som inte klarar av att skaffa en bostad på den öppna marknaden. Det skulle förstås vara ett sätt att hjälpa dem som nu är hemlösa, men det vore också ett sätt att permanenta segregeringen. Områden med dessa endast för vissa kategorier subventionerade bostäder skulle sannolikt också bli etniskt segregerade. Man skulle alltså möjligen flytta på en del av de etniska enklavernas invånare).

När detta program om storskaligt, subventionerat byggande fått tillräcklig volym kommer allt fler bostäder att bli lediga i gettona. Det blir möjligt att renovera och förnya, att bygga om dessa områden. Dessa renoveringar skall ske på marknadsmässiga villkor, det vill säga utan subventioner. Resultatet blir att de kommer att förvandlas från getton till eftertraktade områden. Prisnivån kommer att styra så att befolkningen till en majoritet kommer att bestå av svenskar.

Detta är alltså en politik för att bryta upp främst den arabiska diasporan i landet. Avsikten är inte att djävlas med dessa människor. Det är tvärtom att befria dem från kriminalitet och imamers och religiösa extremisters förtryck och därmed möjliggöra en verklig assimilering av den stora majoriteten – och framförallt befria kommande generationer från det förtryck deras föräldrar levat under också i vårt land. Och befria befolkningen i övrigt från den kriminalitet och de trakasserier den nu utsätts för av främst ungdomarna i de segregerade områdena.
Detta kommer att kosta. Det gör också den nuvarande icke-politiken.

Var god välj.

(Man kan ju tycka att ingetdera alternativet är så tilltalande. En lösning bestående i avlägsnandet av problemet rent fysiskt, till exempel genom en massiv, påtvingad återvandring vore väl mer tilltalande? Det kan man drömma om. Denna lösning kommer inte att få politisk majoritet. Men fortsätta drömma får man. Det kan ju vara behagligt. Alternativt uttryckt: Först efter en utveckling mot väpnade konfrontationer kan en politisk majoritet tänkas acceptera framtvingad återinvandring. Är en sådan utveckling trolig? Är den önskvärd?)

108 reaktioner på ”Anders Leion: En unik möjlighet född ur årtiondelånga försummelser

 1. Loke skriver:

  ”…Först efter en utveckling mot väpnade konfrontationer kan en politisk majoritet tänkas acceptera framtvingad återinvandring. Är en sådan utveckling trolig? Är den önskvärd?)”

  Kort svar, ja. Den är trolig och därmed önskvärd. Det kommer att ta lite tid, men det kommer att ske. Den som tror annat måste visa att svenskar i grunden är annorlunda än andra.

  Gillad av 17 personer

  • Nils Dacke skriver:

   Helt korrekt, det är denna utveckling med mer eller mindre organiserade strider vi har framför oss inom 10-15 år och jag tror att vi har passerat point of no return och därmed kan vi inte göra speciellt mycket åt saken, särskilt med de mer generösa regler för anhöriginvandring som gäller från och med igår. En stor fråga som infinner sig är , vad är det för fel på svenska politiker som ser borde se situationen klart framför sig och agera därefter?, man kan ju också vända på frågan, vad är det för fel på 80% av svenska folket som väljer dessa politiker?

   Gillad av 15 personer

   • Min strand skriver:

    Politikerna vill ju ha det exakt så här, detta är det enda och optimala systemet för att föda dem och hålla dem vid makten, att det blir en totalkollaps om 10-20-30år är lätt att rationalisera bort och samhället inrättas så klart att politikerna drabbad sist, de blir antagligen de första i statsfinansierade gated communities. Svenskarna å andra sidan agerar emot sina egna intressen, de har inget att vinna på utvecklingen annat än social acceptans via PK-ism, och det som är socialt acceptabelt har dompterats fram av SAP över mer än 50år, så svenskarna saknar egen vilja och är som som får, de betar innan klippning och slakt.

    När kommer vi förbi dessa självklarheter, de återkommer i artiklar och kommentarsfältet dagligen.

    Gillad av 14 personer

   • Anders Nilsson skriver:

    Tiil MIn Strand: Reinfeldt har/ska flytta ut till en ö för att om möjligt undvika mångkulturen. Det enda problem politiker orrar sig för är att om det skulle bli stor emigration av svenska skattebetalare men liksom de som kommit hit har kommit hit för att få bättre levnadsvillkor, varför skulle inte den svenska skattebetalaren också söka bättre levnadsvillkor?

    Gillad av 2 personer

  • Richard skriver:

   Ja, givetvis är den önskvärd eftersom det verkar vara det enda sätt den vidriga massinvandringen* kan komma att göras ogjord. Jag skulle hellre se en annan lösning men den verkar inte finnas. Så antagligen är det desto bättre ju snabbare en utveckling mot väpnade konfrontationer sker.

   *Massinvandringen är vidrig eftersom den orsakar så mycket lidande, den är fundamentet i den pågående plundringen av våra tillgångar (som vi och våra förfäder slitit ihop) och den har genomdrivits på ett sånt lögnaktigt och ohederligt sätt. Plundringen har bara berikat människor som inte förtjänat det. Att ställa detta till rätta igen är en helig uppgift.

   Gillad av 16 personer

   • Jan Andersson skriver:

    Även invandrarna lider i sina getton, men det problemet låtsas inte PK-isterna om. Bilbränderna, våldet, personrånen är alla en svag början på det massuppror som kommer att utgå från dessa getton och eskalera till fullt inbördeskrig ganska snabbt, och som vanligt står polisen handfallen och utan resurser, och militär att kalla in finns inte. Svenskarna kommer också att tvingas ut på gatorna, många som medlöpare till invandrarna, men många som motståndare. Och det finns gott om vapen i båda grupperingarna. När så den första småstaden har ockuperats helt så börjar de verkligt stora problemen för hela EU:s ynkryggspolitik.

    Varför just Sverige, vi som är så snälla och välkomnande? Jo, därför att vi når den kritiska massan först, är sämst på integrering, och saknar en armé som kan slå ner ett begynnande väpnat uppror. Klart som korvspad.

    Gillad av 6 personer

   • Min strand skriver:

    @Jan

    Jag är inte säker, engelsmännen är långt mindre mesiga som Brexit visar, det demonstreras till förmån för Tommy Robinson ibland i tiotusental, men det döljs förstås av MSM. Med Tommy ser vi vad som sker, man fängslas och det blir förbjudet att ens nämna hans namn, som Jehova (standard Monty Python klipp).

    Men, ett stort men, England har fler muslimer i absoluta tal och de styrandes förräderi har pågått länge, de har också muslimska ministrar och borgmästare osv. I flera städer så har muslimerna redan det största våldskapitalet eftersom de har en kontingent som saknar alls spärrar och mördar för minsta lilla. Englands högsäkerhetsfängelser, flera av dem, domineras av muslimer. Luton som är Tommys hemstad domineras av muslimer och under årtionden så pågick (pågår?) groomingskandalerna i flera städer med medan myndigheter antingen faciliterade flickor via socialtjänsten, eller såg bort.

    Så England ligger nog före, skattestölden är än större i Sverige och gör kanske att vi blir tvåa eftersom man håller förorten glad med bidrag och mygelmöjligheter till än mer pengar. På medaljplats kommer vi iallafall eftersom nästan alla hjälps åt! Heja!

    Gillad av 6 personer

 2. Jan Andersson skriver:

  Är inte dessa getton väldigt lika plastsäckar som man stoppar tvättsvampar i? När den första säcken först är full av löst ilagda skumplastsvampar så kan man sedan stoppa i ytterligare dubbelt eller tredubbelt så många utan att säcken blir större.

  Börjar man sedan att plocka ut tvättsvampar ur den första säcken kan man fylla ytterligare två säckar med dessa utan att det uppstår någon ledig volym.

  Idag är väl många av våra getton hårdpackade med människor, men börjar man bygga ut områdena lär det nog dröja mycket länge innan det blir några tomma lediga bostäder i de äldsta husen = första plastsäcken.

  Gillad av 13 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   Hej Jan,
   Spot on igen! Bor själv i Helsingborg och i en artikel skriver Grohe (tillverkare av VVS armaturer) att ”helsingborgarna slösar med vatten”. Som exempel i artikeln använder helsingborgarna 50% mer vatten än Nacka borna. Siffran framtagen genom att dividera vattenförbrukningen med antalet invånare. Hoppas de åtminstone kunnat separera bort industrins förbrukning. Helsingborg är en industristad av större mått än Nacka (utan speciell insikt i Nackas näringsliv). Om så är det en intressant PK-slutsats Grohe drar.
   En mycket mera näraliggande slutsats är istället att det finns flera svampar i plastsäckarna i Helsingborg, vilket är det som gör skillnaden i förbrukning.
   Kan inte påstå att jag känner Nacka bor eller Helsingborgsbors t.ex. duschvanor, men visst skulle det vara underligt om dessa två orters invånare använde vatten såååå olika.

   http://www.mynewsdesk.com/se/grohe/pressreleases/grohes-vattenbarometer-helsingborg-sloesar-mest-vatten-i-sverige-2851879

   Gillad av 4 personer

   • Jari Norvanto skriver:

    Precis. Lars Åberg skrev i sin bok ‘Framtidsstaden: om Sverige imorgon blir som Malmö idag, hur blir Sverige då?’ hur det hade gjorts uppskattningar om antalet boende i stadsdelen Rosengård, utifrån mängden sopor i området. Slutsatsen var att det kunde finnas flera tusentals oregistrerade boende – ett absolut och relativt sett mycket stort mörkertal. Frågan är om något motsvarande kan förklara de påstådda skillnaderna i vattenförbrukningen i Helsingborg visavi Nacka. Man kan också fråga sig om det finns kulturella förklaringar; olika medvetenhet eller hushållning med kranvattnet – inte låta det forsa.

    Gilla

 3. Bo Svensson skriver:

  Planekonomi är idioti. – Man skall jobba med rättsordningen och med en god sådan, löser folk sina problem själva.

  Att förorterna fylls med sysslolösa bidragstagare är ett resultat av galna regler. – Är man sysslolös och inte efterfrågad på arbetsmarknaden, är man normalt hänvisad till marginalen och tar inte upp plats som hellre skulle behövas för de verksamma.

  Ordning på landet blir det aldrig med mindre än regler som ger starka incitament för återvändande till hemtrakterna av de obehövda.

  Gillad av 8 personer

  • Beppe852 skriver:

   En bra början som borde börjat för länge sedan är att utvisa återfallskriminella och våldtäktsmän! Is-terroristerna borde fråntagits sina svenska Put eller medborgarskap, dömas för sina gärningar inte släppas in till dukat bord. Det verkar som ”de som bestämmer” vill att svenska folket ska gå under, bli våldtagna rånade, bestulna eller drogmissbrukare. Både vi etniska svenskar och många av våra invandrare i ghettona skulle gratulera till väl förrättat värv om bla dessa åtgärder började gälla!

   Gillad av 1 person

 4. Tomas skriver:

  Svenskarna har kommit bortom valmöjlighet trots påståenden från invasiva välmående vänstertroll på siten. Med världens högsta totala skatteuttag står vi med byxor/kjolar nere inför kommande lågkonjunktur. Det är immigranterna som har valet att acceptera sänkningar av bidrag och förmåner, återvandra eller försöka ta över samhället för att gynna de egna.

  Gillad av 11 personer

 5. Meja Larzo skriver:

  Du skriver att den som ”har ett arbete, betalar skatt och inte nyligen varit straffad” skulle få tillgång till de nya subventionerade bostäderna. Men det är i dagsläget en skrämmande stor skara som inte har arbete, inte betalar skatt men som nyligen är straffade, de lämnas då kvar i nuvarande getton och summan av kardemumman blir densamma om inte ännu värre när de skötsamma flytt till de nya områdena.

  Gillad av 10 personer

 6. Min strand skriver:

  Varje politik som tvingar svenskar närmare gästerna är ytterligare totalitärt socialistiskt förräderi. Flytta till Rosengård själv med barn och barnbarn innan du tar sådant i din mun för det kallas hyckleri annars.

  Jag hoppade över det mesta, jag är trött på alla dessa som vill styra folks liv med social ingenjörskonst, det verkade också som Leion missat att alla arbetande svenskar redan betalar för en halv bostad till förutom sin egen genom att nästan inga av gästerna betalar själva. Det logiska nästa steget tas ju redan och svenska åldringar slängs ut och migranter in, och splitternya bostäder ges till invandrare. För en socialist så är detta inget märkligt för ingen äger något, allt är statens som också äger vår tid via skatten och staten, dvs den socialdemokratiska 7-klövern, ger så klart mest till sin bästa röstboskap, det är självklart att det är så det blir. Svenskarna har gått med på att ge bort sina liv och pengar till socialdemokraterna och när man nu darrar på manschetten och kanske inte längre röstar på dem, ja men varför inte då spotta i ansiktet på oss och ge bort nybyggda bostäder till gästerna?

  Leion, vill du bryta upp den arabiska diasporan så lägg socialismen på hyllan för en gångs skull och bär bördan själv och flytta till Rosengård.

  Gillad av 16 personer

  • Liam skriver:

   Ett studentboende i Lund som nyligen stod klart var avsett att lindra bristen på bostäder.
   Så blir det inte nu – de studerande får stå tillbaka när kommunen prioriterar nyanlända migranter.
   Sammanlagt rör det sig om 24 lägenheter fördelade på fem studentkorridorer som får en annan typ av hyresgäster än planerat.

   I rika arabländer importerar man lågutbildad arbetskraft som får arbeta för slavlöner medan man själv unnar sig lyxen att slippa jobba.

   I Sverige gör vi tvärtom; vi importerar lågutbildade som slipper jobba medan vi infödda får slava för dem. Konstig ordning.

   Gillad av 8 personer

   • Ms skriver:

    Inte ett dugg konstigt byt ut rika araber i arabländerna som inte jobbar mot våra politiker och svenskarna mot arbetskraft. Den enda skillnaden är demokrati så det är invandrarnas jobb, att rösta S.

    Gillad av 3 personer

   • Jari Norvanto skriver:

    Det kanske på sätt och vis blir studenter iallafall; talibaner (‘talib’ betyder student eller sanningssökare).

    Gilla

 7. JL skriver:

  Mer socialism är lösningen?

  Tveksamt.

  Dessutom:
  ”Bostäderna kommer att vara så eftertraktade att alla kategorier – utom de mest välbeställda – kommer att efterfråga dem. Områdena kommer därför att återspegla befolkningen i stort, det vill säga inte vara segregerade.”

  Tillåt mig tvivla.

  Personligen skulle jag aldrig flytta till ett sådant område om jag hade andra alternativ. Känner ingen som skulle det. Jag lär inte vara ensam om den tanken. Har man råd att undvika hyresrätter, så gör man det. Utöver detta kommer inte ghettona avfolkas tillräckligt. Inget blir ”ledigt för renovering” bara för att en lägenhet har 6 personer istället för 11. Överbefolkningen från ghettona kommer också sällan uppfylla kraven för att få bo i de fina socialistiska lägenheterna.

  Min lösning är samma som tidigare:

  Flykting och anhöriginvandringsstopp.

  Migrationsverket blir återvändarverket. STARKA ekonomiska incitament för återvändande. Israel har en intressant model för detta som kan vara värd att snegla på. Sexsiffriga belopp räcker mycket långt i alla de länder våra minst produktiva invandringsgrupper kommer ifrån.

  Strypning av alla möjliga bidrag för att ytterligare öka incitamenten för återvandring.

  Lag och ordning. Nolltolerans. Ytterligare ökning av incitamenten att bege sig.

  Mindre socialism på ALLA plan. Stryp möjligheterna att parasitera på värden.

  Kvar efter åtgärderna som blir de assimilerade som tillför värde. Övriga kommer återvända med med dugliga möjligheter att göra något vettigt i ett underutvecklat land där kraven på produktivitet är avsevärt lägre.

  Politiskt vilja för detta lär dock inte uppstå i närtid. Det kommer bli mycket värre innan det eventuellt blir bättre. Svensson måste drabbas personligen där det känns.

  Gillad av 16 personer

 8. Fredrik Östman skriver:

  Det positiva i denna krönika är att den direkt konfronterar två analyser härifrån ”pissrännan”: Arne Moab Min Strands de vill ha det så här och mitt nya miljonprogram.

  Mot detta ställs en fullkomligt vansinnig kommandoplan som går ut på att nya bostäder byggs antingen av staten eller på statliga garantier för flera miljoner människor, alltså tjugotals nya större städer, till lägre standard, i strid mot befintliga invånares på respektive orts vilja, antagligen på exproprierad mark, härs och tvärs i terrängen på ställen där ingen hittills har kommit på tanken att bygga en större bosättning. Som alltid i kommandoplaneekonomin kommer resultatet att bli ett annat än det planen föreskriver, eller snarare falskeligen utmålar:

  • En ny grupp huvudsakligen byggbaroner eller oligarker födda av det redan utsugna svenska skatteproletariatets pengar och egendom, främst mark
  • Billiga och usla hus i värsta kommunistbarackstil dit ursvenskarna tvångsförflyttas
  • Ännu fler invandrare styrda av arabiska klaner som var och en dominerar de attraktivaste bostadsområdena i Sverige

  Vi behöver bara gå till Egypten för att se den framtid som denna kommandoplan för aktiv etnisk rensning av det svenska folket kommer att leda till. Kopterna, ursprungsbefolkningen, lever ett eländigt liv under den arabiska hälen.

  Som tur är, är pengarna redan slut. Ingen storstilad kommandoplan av detta slag kan genomföras. Om jag förstår saken rätt föreställer sig hr Leion att vidlyfta ecpropriationer av mark och inskränkningar i den äganderätt som tillåts bestå skall utgöra den nya, innovativa skattekälla som skall driva projektet. Vi är inte förvånade: socialismen upphör inte förrän andras pengar har tagit slut. Jag är övertygad om att vi kommer att få se denna utveckling i Sverige, eftersom vanliga tariff-skattehöjningar inte kommer att vara effektiva på grund av Laffer-effekten. Men däremot glömmer hr Leion den parallella och hittills försummadd utbyggnad av infrastrukturen som programmet kräver. El, vatten, avlopp, matdistribution, skolor, arbetsplatser, daghem, polis- och brandstationer, fängelser, domstolar och inte minst straff- och utrotningsläger för bångstyriga ursvenskar saknas helt i förslaget. Vem skall bekosta dem kommer de utländska oligarkerna (utspädda med en och annan sossepamp) vilja bygga allt detta, som de inte kan få statligt garanterade ockerhyror för? Svenskarna skall ju tvingas att bo i de nya städerna tillsammans med de privilegierade utlänningarna och betala såväl sina egna som överrasernas hyror, så de kommer inte att ha råd.

  I praktiken kommer, om en sådan kommandoplan sätts i verket, bara en del att omsättas: svenskarna kommer att tvingas att övergiva sina egna bostäder och i stället inkvarteras i de nuvarande invandrar/överrasernas miljonprogramghetton, medan överraserna får svenskarnas finare bostäder och sommarställen och de nya betalda lyxbostäderna på annans mark till skänks.

  Jag hade väl inte riktigt trott att rötmånaden skulle förvandla Det goda samhället till Norrskensflamman proletären! Fy fan!

  Gillad av 15 personer

  • Richard skriver:

   ”Mot detta ställs en fullkomligt vansinnig kommandoplan som går ut på att nya bostäder byggs…”

   Ja. För det första är det för mig helt obegripligt att Anders Leion överhuvudtaget ägnar tankemöda åt någon annan ”lösning” än hur vi ska rätta till den monstruösa orättvisa och ondska som politikers och oligarkers massinvandringsagenda orsakat. Är inte det det enda intressanta?

   För det andra är det oerhört märkligt att tro att mer socialism skulle kunna fungera (förutom det djupt omoraliska i idén). Är det inte uppenbart att plundringsmöjligheten nästan är uttömd? Det finns nästan inget kvar att stjäla så hur ska dessa bostäder kunna byggas? Genom öppet slaveri (till skillnad från socialismens dolda)?

   Gillad av 6 personer

  • Min strand skriver:

   Jo exakt, jag hade hoppats att DGS var ett forum, det enda mig veterligt, som inte skulle tas över av socialister och socialister i förnekelse men jag tog fel. Det är de enda som finns att tillgå verkar det, Leion, Sandgren, Bitte, Sörman, Omar och allt vad de heter.

   Så DGS är nu istället ett forum där forna socialister tvår sina händer och vill få medhåll och absolution. Vi klagar i kommentarsfälten men får inget svar så allt är som vanligt i landet Sverige. Endast de med socialistiska tendenser höjer rösten. Patrik är jag som alltid osäker på. DGS är alltså det enda stället i Sverige där socialistisk politik och förslag låter sig öppet kritiseras, alltid något.

   Gillad av 6 personer

 9. J.G skriver:

  Vi plockar in 150 000 nya varje år, så det skulle till ett fasligt byggande.

  Enklare vore att strypa inflödet, minska bidragen, samt kräva fysisk uthämtning med fingeravtryck. Då skulle antalet minska naturligt, och nya bostäder skulle lösas upp.

  För samma pengar som subventionen skulle kosta kan man hyra säkerhetspersonal som bistår polisen, samt upprätthålla nya kriminalanstalter av låg kvalitet.

  Gör vi inget nu så skulle svensken bli i minoritet. Om det inte redan är försent. Såg statistik på att i gruppen 16-44 så är 36% utlänningar av olika generationer.

  Gillad av 7 personer

  • brrr skriver:

   Läste någonstans att över 40% av nyfödda 2018 har utomeuropeisk invandrarbakgrund.
   Stämmer det så lär det bli hälften inom de närmsta åren.
   Vissa politiker vill ju lägga ner skolor i invandrarområdena och sprida ut barnen i alla andra skolor för att de ska ”integreras”…
   De är så omtänksamma dedär politikerna!

   Gillad av 1 person

 10. Eva Danielsson skriver:

  Asylinvandring och anhöriginvandring måste stoppas först. Man kan inte fixa ett läckande rör utan att stänga huvudkranen. Stäng gränsen. På riktigt. Genomför beslutade avvisningar oavsett hemländers krånglande. Påbörja ett återvandringsprogram med morot i form av återvändarbidrag och med piska genom att avveckla alla bidrag till icke-medborgare. Höj samtidigt kraven för medborgarskap med självförsörjning under ett antal år som grundkrav. Plus fläckfritt brottsregister förstås.
  Avreglera hyresmarknaden och avveckla räntebidragen och flyttskatten. Avveckla LAS. Låt folk jobba och skaffa sig bostad själva liksom byta bostad och jobb utan att staten har med det att göra. Sätt ett orubbligt tak för det samlade skatteuttaget, inkl punkskatter och avgifter, en halvering av dagens nivå, kanske?. Staten ska därefter alltså inte kunna höja skatten. Endast om folket tjänar mer ska skatteintäkterna kunna bli större och bör då, och alltid, användas till kärnverksamheterna som det viktigaste plus omsorg för handikappade och långtidssjuka och de äldsta. Pensioner ska vara individuella på riktigt, ingå i giftorättsgodset, kanske inte ens administreras av staten och framför allt inte vara möjligt för staten att nalla av. Det mesta kan nog lösas med privata försäkringar och en stark privat plånbok. Okej, har jag glömt något ?? Visst ja, det här skulle innebära mindre makt för staten med mindre budget, begränsade åtaganden, ett hårdbantat VIK och kanske kaxiga resursstarka självständiga medborgare. Mindre pengar och mindre makt. Politikers värsta mardröm alltså. Förlåt, tänkte inte på det. Jag hittar ut själv.

  Gillad av 21 personer

  • Erik2 skriver:

   Bra. Mycket bra till och med. Det här kan fungera. Med strikta krav på egen försörjning så kan till och med en stängd gräns vara öppen. Men stängd och kontrollerad. Lägg därtill att dessa storskaliga bostadsområden av flerfamiljshus som byggdes under miljonprogrammet måste reformeras. Det innebär fysisk transformering, dvs rivning och omplanering. Område för område. Dessa områden fungerar inte, de skapar sociala krutdurkar och det oavsett om invånarna kommer från Småland eller ett Norrlandslandskap eller från ett annat land långt borta. Hur många sociala problem har vi i områden av villamattor från miljonprogrammets dagar? Hur pass dåliga blev egna hems områdena i t ex Bromma? Vi måste ju kunna lära av det vi gjort också. För att då blicka lite bortom dagens mest akuta problem.

   Gillad av 1 person

  • Palle9 skriver:

   Eva Danielsson: Klockrent, mycket bra. De flesta av invällarna har förmodligen kommit via Danmark, så i de fall mottagarlandet (ursprungslandet) krånglar, är det väl inte mer än rätt att forsla vederbörande till Danmark och sedan kan detta land vidarebefordra personen i fråga. De klarade ju av detta i riktning norrut, så då ska det väl inte vara svårare att genomföra transporten söderut? Tyskland och deras Mutti klarar säkert det (Sie schaffen das).

   Gillad av 3 personer

   • Det var en gång en danske mand.. jag bara skojade Lennart skriver:

    Ja jag blir gärna Evas rådgivare, jag är för aggressiv för att kandidera, bland andra tillkortakommanden.

    Gilla

   • Törnrosa skriver:

    Matte: Det tycker jag är att överdriva. Däremot är det en hyfsad sammanfattning att spinna vidare på.

    En president ska ha hårda nypor, men också veta när det är dags att ”förlåta” – dessutom är vi inte republik – ej heller demokrati verkar det som.

    Vi befinner oss nog i en prediktaturfas verkar det som. mvh

    Gilla

 11. Två getton plus två getton är fyra getton skriver:

  Social housing betyder gettokonstruktion. Man bygger getton från början.
  Att bygga nytt med lågre priser i stor skala för utspridning och uppblandning av folkgrupperna kommer inte att hända. Byggbolagen i Sverige har så hög prisnivå att det inte finns några som helst möjligheter att bygga så billigt.
  Det finns inga lösningar på det här. Miljonprogrammens hus kunde ha varit fortsatt användbara om invånarna hade varit skötsamma laglydiga språkkunniga och arbetsvilliga. Getton och no-go zoner hade inte uppstått om man hade ställt skarpa krav från början på alla invandrare att verkligen lära sig språket direkt och haft skarpa krav på varenda unge i skolorna där alla fick uppföra sig perfekt annars utvisning av hela familjen. Då hade alla dessa föräldrar tvingat sina barn till suppförande i skolan. Alla som kom hit fick fatta att här gäller endast svensk lag. Inga nya religioner. Inga nya kyrkobyggnader för andra religioner. Kristendom eller ateism. Inget annat. Förbud mot slöjor från början från första gång någon från den regligionen kom hit.
  En hård konsekvent disciplin-skola hade förhindrat kriminaliseringen av barnen. Sådan hårdhet som de fattar. Som finns i deras länder, där barn får en hård bestämd uppfostran. Där de fruktar polisen och inte tror att de har makten. Araberna från Irak eller Syrien eller Egypten är vana vid hårda regler och hårda poliser och hårda tag. De respekterar hårdhet. Vår mjukhet anser de är svaghet.
  Nu finns ingen lösning.

  Gillad av 4 personer

  • Min strand skriver:

   Det var därför omöjligt från början, det du menar med hård disciplin är våld, man slår barnen hemma och slår barnen i skolan. Så redan en enda från en sådan kultur är omöjlig att integrera utan att vi skall börja slå barn. Så om vi inte skall börja slå barn så medför det antingen att man måste påföra ÄNNU mer våld mot de vuxna för att hålla dem i schack än vad som görs i hemländerna, Syrien exempelvis, eller att svensken trängs undan och Sverige kollapsar. Inget utom återvandring kan rädda Sverige, Leions skrattretande och på samma gång skrämmande förslag är beviset, så orealistiska och samtidigt totalitära är motförslagen mot återvandring.

   Att sådana som Leion inte ens idag är villiga att ta sitt moraliska ansvar och ställa sig bakom återvandring är Sveriges största problem för det är endast orealistiskt av den anledningen, att socialister aldrig tar ansvar och inser att ont måste med ont fördrivas.

   Gillad av 8 personer

   • Richard skriver:

    ”Leions skrattretande och på samma gång skrämmande förslag är beviset… …Att sådana som Leion inte ens idag är villiga att ta sitt moraliska ansvar och ställa sig bakom återvandring är Sveriges största problem”

    Ja, jag har ingen koll på Leions historia utan har bara läst artiklar han skrivit här. Men denna artikel vittnar om en chockerande naivitet och moraliskt låg nivå. Om Leion varit socialist tidigare så förväntar jag mig en seriös avbön från honom. En hederlig människa erkänner sina misstag och försöker rätta till det man orsakat. Annars förtjänar man ingen respekt.

    Gillad av 4 personer

   • .,-Falsk.Flagg skriver:

    @ Min Strand,

    Du fattar! På riktigt!

    Det kanske är så att man måste grubbla på dessa frågor i många år innan man fullt ut kan befria sig från all propaganda och indoktrinering och slutligen se verkligheten som den är.

    Alla system i Sverige är skapade och kalibrerade utifrån en svensk befolkning och de börjar omedelbart fungera sämre om man tar in folk som är verkligt annorlunda. Nu tar du ett exempel från skolan, men det är liknande mekanismer överallt.

    Det går inte att skapa ett skolsystem eller ett rättsväsende eller ett socialförsäkringssystem eller något annat som fungerar för både svenskar och muslimer. Eller för vita och svarta. Fredlig samexistens är omöjlig.

    Det här inlägget från Leion är bara ett i en väldigt lång rad där man föreslår åtgärder som redan har prövats och misslyckats i andra länder. Varför är det accepterat att hålla på med dessa fantasier utan att ens försöka att ta reda på hur den empiriska verkligheten ser ut? Alla åtgärder som syftar till integrering, dvs. blandning av olika grupper, misslyckas. Det som alltid sker är återsegregering, ofta till enorma kostnader.

    Inse att invandrarghettona är något positivt, dvs. det är MYCKET bättre att MENA folket är koncentrerade på några få orter än utspridda. Det bästa vore självklart repatriering, men om detta inte går är segregering det näst bästa. Vidare bör man helt sluta med olika ”satsningar” i dessa områden. Sluta spendera pengar där och tillåt dessa områden att bli verklig slum. Bistånd till Somalia är helt meningslöst och precis lika meningslöst är det att satsa pengar på somalier som bor i Rinkeby eller Rosengård. Om det finns pengar bör dessa användas till att skydda den övriga befolkningen från somalierna, dvs. man bör säkerställa fungerande segregering för de vita områdena. Om de handlar knark och skjuter varandra i ghettona kan man strunta i och man ska definitivt inte låsa in de skyldiga i dyra fängelser.

    Om man verkligen vill lösa bostadsbristen och är intresserad av åtgärder som skulle fungera i verkligheten, kan jag ge ett tips. Tillåt restrictive covenants för nybyggda områden. Detta var vanligt i USA förr om åren och innebär att en fastighet endast får säljas till vissa fördefinierade grupper. Det var så man upprätthöll segregeringen i den norra delen av USA upp till för cirka 1965, i de gamla Sydstaterna hade man istället formella apartheidlagar (Jim Crow).

    Om man i Sverige tillät nya områden att byggas där det var klart från början att endast vita västerlänningar kommer att tillåtas att bo, skulle vi få en enorm byggboom väldigt snabbt. Vi skulle då också snabbt se att svenskarna började föda fler barn, eftersom de skulle känna att det fanns en trygg framtid.

    Nu vet vi att detta tyvärr inte är realistiskt, men något liknande kunde uppnås genom separatism. Om några kommuner bröt sig ut ur Sverige och förklarade att man inte längre skulle ha mångkultur där, skulle man få ungefär samma effekter. I detta ligger också en väldig uppsida, dvs. det område som bröt sig ut skulle väldigt snabbt bli mycket rikt.

    Utlandssvensk

    Gillad av 8 personer

   • Två örfilar plus två örfilar är fyra örfilar skriver:

    ”Det var därför omöjligt från början, det du menar med hård disciplin är våld, man slår barnen hemma och slår barnen i skolan. Så redan en enda från en sådan kultur är omöjlig att integrera utan att vi skall börja slå barn. Så om vi inte skall börja slå barn så medför det antingen att man måste påföra ÄNNU mer våld mot de vuxna för att hålla dem i schack än vad som görs i hemländerna,”

    En hård konsekvent disciplinskola som vi ex.v. hade vi i Sverige före mitten av 60-talet menar jag. Man fick en skarp tillsägelse med hårt tonfall och argt ansiktsuttryck eller blev dragen i örat av en arg magister eller liknande. Mindre, men trots allt skarp markering utan överdrift. Föräldrar i många mena-länder är sådana mot sina barn. Barnen lär sig från första stund att lyda. Man är lite rädd för pappa som kan bli arg.
    Det är inte det samma som att misshandla barn på riktigt eller utsätta dem för något övergrepp. I min barndom var det så för mig och alla kamrater. Vi visste var gränserna gick.

    Polisen likadant. I många länder aktar man sig noga för att provocera poliser för att man kan bli slagen med batong eller bli övermannad och inslängd i en bil och sedan i en cell och sedan kanske få sitta i en obekväm cell ett tag. I hela världen har polisen uppgift att lösa sitt jobb med hot om lagom mycket våld om så behövs. Om folk/ungdomar vet att polisen agerar kraftfullt och inte är mesig, och att det är mkt stor risk att det blir otrevligt för en själv att trotsa polisen så kan lag och ordning upprätthållas och respekteras.

    Gillad av 1 person

   • Loke skriver:

    Det största motståndet mot återvandring kommer att komma från näringslivet. Ägarna till de största företagen är alla kortsiktiga förlorare på en återvändarpolitik. Främsta anledningen är att den inhemska konsumtionen minskar för varje person som återvandrar vilket reducerar omsättning och vinst i bolagen. Ägare till bygg och fastighetsbolag skulle också stå inför en smärre ekonomisk katastrof om befolkningen börjar reduceras. Hyresnivåer skulle givetvis sjunka. Vad som händer med villa och bostadsrättspriser kan var och en själv räkna ut.

    Massinvandring kanske marknadsförs som socialism, men det är i så fall en socialism i nära samarbete med kapitalister.

    Gillad av 2 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Svenska lagar, byggregler och skatter gör att ett riktigt billigt nybygge kostar 25000 SEK per kvadratmeter. Ett normalt långlivad stenhus av gammaldags kvalitet betydligt mer. Att bygga enkla små enfamiljshus med begränsad standard kan nog stanna på 20000-kronorsnivån och är vad de flesta skulle föredra. Men infrastrukturen blir dyrare med mer gator och mer vidsträckta ledningsnät, vilket tillsammans med den ofta redan ansträngda belastningen på befintliga vattenverk och avloppsreningsstationer måste läggas in i totalkalkylen. Och kommunerna måste hitta mark till alla dessa byggen och ligga ute med pengar för infrastrukturen i åratal. Kanske det kan ordnas med lån, kanske inte. Kanske skatten snart är uppe i 40 kr? Alla tidigare smärtgränser har ju passerats utan pardon.

   Gillad av 2 personer

 12. malmobon skriver:

  Har varit i fast.branchen i 30 år. Malmö.
  Finns några enkla lösningar.
  1. Boplats syd måste ta bort försörjningsstöd som godtagbar inkomst.
  2. Attefallhus eller helst större skall ingå i ROT.
  3. Riv en del av miljonprogrammens höghus som ändå måste renoveras. Bygg småhus.
  4. Sälj ut en del av fastigheterna i ”ghetto” områdena.
  5. Hjälp till bilda brf i en del av fastigheterna.
  6. Förenkla byggandet av små lägenheter på vindarna.
  7. Bygg om lokaler till bostäder.
  8. Se över hur fler utländska byggbolag kan bygga här.
  Finns mycket mer att göra men först måste urbaniseringen stoppas.
  Då går det inte ha kvar Kalle Änka partier som Centern och Miljöpartiet
  Tror även det kan bli en väpnad konflikt s.s.
  Stor och förtättad invandring leder alltid till konflikt. Demografi. Läs om de gamla grekerna. Platon m.fl..

  Gilla

 13. Håkan skriver:

  Ännu en kostsam politisk lösning som inte kommer fungera.

  Man kan inte lösa problemen med självvalt arbetslösa invandrare som lever på bidrag genom att ge dem möjlighet att bo bland arbetande svenskar. Svenskarna kommer att fly dessa områden. Endast vid några få procents utländsk inflyttning flyttar svenskarna – white flight.

  Lösningen på integrationsproblemet är inte mer skattepengar utan mindre bidrag. För att lösa i stort sett alla Sveriges problem gör man följande:

  1. Pengar mot arbete. Alla arbetslösa (utom förståndshandikappade) måste utföra arbete kl 8-17 för att få bidrag. De vanliga beredskapsjobben, men man kan även t.ex. tänka sig att de kan jobba med att bygga några nya städer/stadsdelar där de sedan kan få bo. (Här kan man ordna med samtidiga yrkesutbildningar – otroligt många yrken behövs för att bygga en stad).

  2. Inga barnbidrag utöver det 2:a barnet. För att få in invandrarkvinnorna på arbetsmarknaden.

  3. Bygg ut fängelserna och köp fängelseplatser i utlandet (Ukraina, baltstaterna, Rumänien m.fl.) där de med utländsk medborgarskap kan sitta av tiden.

  4. Öka polisernas löner och bygg ut med jourdomstalar.

  5. Inför ”three strikes and out” – dvs om du tuttat på en bil tre gånger, så blir det 10 år i finkan. Plus inför ungdomsfängelser – det finns fullständigt livsfarliga 14- till 17-åringar i landet.

  6. Och permanent utvisning av invandrarfamiljer där barnen begått brott där vuxna fått fängelse.

  Skulle ovanstående genomföras skulle allt bli bra igen.

  Gillad av 3 personer

  • Anders Nilsson skriver:

   En bättre lösning kan vara att övergå från bidrag till skatteavdrag. Om detta görs successivt hinner de som vill jobba hitta ett arbete men de som inte vill jobba får söka sig till ett annat land för att få bidrag. Barnbidraget övergår till barnskatteavdrag som delas lika mellan man och kvinna. Man kan gissa att männen då vill ha ut kvinnorna på åtminstone deltidsjobb för att få del av barnskatteavdraget.

   Gillad av 3 personer

 14. Lars Bernhoff skriver:

  Bostadsbyggandet är ett skrämmande exempel på hur den förda politiken skapat ett sammelsurium av regler som är nästan omöjliga att komma ur. Den nyblivna bostadsministern Peter Eriksson gick in i förhandlingar om verkliga förändringar när han efterträdde Kaplan. Det stupade på att Magdalena Andersson sa nej, vilket förklaras av att en bostadsminister kan inte agera inom ett område som ger staten oerhörda skatteintäkter. Att det sedan försvinner stora belopp via subventioner från kommuner gör ämnet extremt komplext. Jag frågade en partisekreterare inom Alliansen våren 2018 hur bostadspolitiken ska kunna ändras till det bättre. Svaret blev det kan endast göras strax efter ett val, dvs när det är långt till nästa val eftersom en del ändringar blir smärtsamma.

  Alltså blir det ingen stor ändring denna period heller. C har fått igenom att det ska kunna bli marknadshyror (fri hyressättning) vid nybyggen. Det har enligt flera nästan ingen betydelse eftersom det redan finns möjlighet till det som kallas presumtionshyror, vilket är ett påhitt för att nästan ha marknadshyror, ett ord som är negativt värdeladdat hos vänsterkanten. Dessutom är nya bostäder endast någon procent av hela bostadsbeståndet.
  En ändring blir också svårare eftersom man inte ens kan bli överens om vad som är acceptabla förändringar för hyresgäster, byggbolag, kommuner och finansministern i en kombination. Storfixaren Göran Persson ledde en kommission som rapporterade ett stort antal kloka förslag i februari 2014. https://www.fastighetssverige.se/artikel/sa-vill-nybyggarkommissionen-forbattra-bostadssituationen-13881
  Trots detta så går det extremt trögt. Politikerna måste få ännu hårdare tryck. Det räcker inte med att Spotify hotar med att omlokalisera. Nu har denna svåra fråga lagts under Per Bolund, som har Magdalena som chef. Låga förhoppningar är realistiska.

  Gillad av 1 person

 15. Anders skriver:

  Nej. Nej, och åter Nej. Segregering är nödvändig och önskvärd. Det går inte att blanda folk. Det finns hur många historiska exempel sim helst som visar att detta är omöjligt. Det som Leijon föreslår kommer att leda till upplåning av oss svenskar.

  Gillad av 11 personer

  • Min strand skriver:

   Jo precis, jag bodde i många år i London, där finns ghetto-områden som ingen normal människa ger sig in i, men det finns också totalt misslyckad ”social housing”. Jag bodde i ett utpräglat överklassområde och de som kom från social housing sågs på en mils avstånd, det var rent plågsamt tydligt i hissen till the tube på morgonen. Integrationen var exakt noll om inte stölder och våld räknas. Det medförde också att helgkvällar kunde vara farliga, då gav de igen. Minns flera gånger när man gick hem att plötsligt vrålar någon bakom FUCKING MOVE!!, bara att gå till sidan om man inte ville få skallen insparkad.

   Gillad av 4 personer

  • A skriver:

   Det lustiga Anders är, att min tvärtomhjärna säger att detta istället kommer att ge vår kultur sitt värde tillbaka. Jag kan inte hjälpa det, det är vad tvärtomet säger till mig. Hm, du påstår två saker, vad är det som gör att tvärtomet fokuserar på att det ena är fel?

   Mvh A

   Gilla

 16. V för Vendetta skriver:

  Så klart att en återvandring vore bästa lösningen, då försvann både överbefolkningen och Islam minskade på samma bräde och det vore en vinst i paritet med en extra sol. Jag tror dock att det är lika stor chans att få till en återvandring som att det skall börjas byggas hus i varje trakt. I ett land där ekonomin är på väg att pulveriseras kommer det knappast att jublas om det skall subventioneras dyra bostäder åt invällare, dessutom då landets egen ungdom får stå vid sidan och titta på de rullande flyttlassen men inte själva ha möjlighet att flytta ut från hemmet eftersom den riktade bostadspolitiken vänder sig till andra grupper än ungdomar av svensk härkomst. Om man som riskkapitalist skulle statsa på ett byggande av hus för att splittra nogo-områden så tror jag att man direkt kommer till slutsatsen att behålla börsen i fickan. Om det normalt är en omsättningstid för utbyte av tapeter, vitvaror mm på ca 12 år i en vanlig lägenhet så pratar vi kanske om 3 år i en lägenhet för invandrargruppen. Vem vill ta den risken att omsätta sin vinst i bolaget för att hyresgästen skall kunna fördärva varje förbättring tämligen omgående igen. Alternativet vore att inte förbättra standarden i boendet med så täta intervaller men då skulle det snart bli slum igen. Jag tror inte för ett ögonblick heller att araber kommer att flytta in där svenskar bor och vice versa och att de kommer att leva i en mångkulturell, förstående miljö. Nej, knappast att deras innersta värderingar försvinner bara för att det bjuds en lägenhet med havsutsikt och cykelavstånd till torget. De kommer fortfarande att söka sig till andra araber, de kommer fortfarande att hävda att de är offer, de kommer fortfarande att älska sin imman och de kommer fortfarande att leta kryphål för att plocka ut pengar ur systemet. Den enda skillnaden är att de nu gör det i en omgivning med nya tapeter. Jag påstår utan att blinka att problem bär sina egna kostnader var du än planterar dem och problemet kommer att kvarstå om så i gyllene dosor.

  Gillad av 7 personer

 17. uppstigersolen skriver:

  Återvandring nu. Inget jobb = ingen bostad, inga pengar. Begår man brott så blir det en tillfällig bostad inhägnad av taggtråd. Därefter enkelbiljett till hemlandet.

  Gillad av 10 personer

 18. A skriver:

  Att göra sig av med problemen, är för jättestaten att göra sig av med sig själv A.L.
  De skriver det nästan i klartext vad allt handlar om: ”Det kräver en medveten, omsorgsfull helhetsplanering..” bla bla.
  Den första meningen är till för att rättfärdiga den andra. Illusion först och sen vad det egentligen handlar om, det som finns och det som de lever av.
  Det man måste förstå är att exakt detta är vad som hägrar för dem, och som ger dem mening och relevans. Detta kommer inte att lösa det vi ser som problemet, utan det kommer att lösa deras problem. Två helt skilda saker. Två incitament. De kommer att fortsätta så länge det överhuvudtaget är möjligt, det är bara att inse. Och vi kommer att få betala det på mer än ett sätt..
  De vill ha det så här, inte bli av med problem. De behöver dem, och de är lönsamma för DEM.

  Mvh A

  Gillad av 8 personer

 19. Rikard skriver:

  Hej.

  Före regleringen rådde marknadens logik: det ledde till slum, getton, och bostadsbrist samt inlåsningsfaktorer – utan jobb kan du inte flytta, utan bostad att flytta till kan du inte skaffa jobb på annan ort (vad folk alltid missar är att endast den med rätt kontakter och buffert lätt kan flytta; den som inte har tillgång till sådant sitter fast).

  Jag tror någon form av projekt för egna hem hade fungerat bättre: att boende i kommunala lägenheter tar över ägandet. En hård och strikt granskad standard bör också gälla, så att man inte som nu som privatvärd/förvaltare (även kommunala dito) kan tjäna pengar på eftersatt underhåll.

  En kul parentes: det är aldrig de boende i betongen som tillmäts någon rätt att bestämma om boendet. Annars är ju allsköns fisliberaler, moderater och andra med råd att flytta från problem de orsakat väldigt vältaliga om att beslut och kontroll skall ligga hos den berörda individen.

  Men vissa individer är väl mer individer än andra, enligt känd förebild.

  Egen härd är (mer än) guld värd.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 3 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Rikard
   Du skriver alltid så träffsäkert men inte menar du att man kan jämföra en avreglerad hyresbostadsmarknad i nutid med fyrtiotalet och trettiotalet och tjugotalet osv bakåt? Visst underlättar pengar och personliga kontakter nu som då, men möjligheterna att skaffa information och agera på avstånd är ju ändå helt annorlunda nu. Men visst behövs också en rörligare arbetsmarknad i kombination med marknadshyror. Nu betalas hyran till stor del av skattemedel på småorter, eftersom hyreslägenheter där har nästan samma hyra per kvm som i storstäderna. Utan att jobben finns. Och inte bara för nyanlända. De som blir rika på detta, till stor del på våra skattemedel, är väl alla fastighetsbolag som köper upp flerfamiljshus (förmånligt?) när kommuner säljer för att få loss pengar till nybyggnation.

   Gillad av 1 person

  • Jan Andersson skriver:

   Rätt, men inlåsningseffekten är redan övertydlig i glesbygd, eftersom det ofta inte går att sälja sin bostad överhuvudtaget, inte ens för en krona. Så pendling till jobbet flera mil bort är enda lösningen för att överleva, trots att det aldrig blir några pengar övertill annat. Tiga och lida är svenskarna vana vid.

   Gillad av 1 person

 20. G. Persson skriver:

  En annan lösning är massiv FRIVILLIG återvandring. Generösa återvandringsbidrag (självklart konstruerade på så sätt att missbruk omöjliggörs) införs. Mycket generösa återvandringsbidrag.
  Så generösa att de ej kan motstås. Flygbolagen är säkerligen villiga att hjälpa till med extrainsatta flyglinjer.
  Därefter rivs det sämsta bostadsbeståndet. Även det planekonomiska tänkandet måste rivas upp.

  Gillad av 1 person

 21. Axel skriver:

  En intressant studie bör komma till stånd. Vilken genomsnittlig IQ har regeringens ledamöter, samt 7: klövern, samtliga bör undersökas. Svaret bevisar att den förda politiken bekräftas av nivån på IQ hos dom testade.
  Vi får leva med den omhändertagande mångkulturen in i evigheten ( nästan)

  Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   IQ fiskmås? *honk honk* Eller så är de ‘evil geniuses’ som både är onda och låtsas dumma… förlåt naiva.

   Gilla

 22. Niklas R skriver:

  Eller så genomförs en migrationsrevision där alla PUT och TUT som delats ut de senaste 20 åren gås igenom och alla som ljugit eller faktiskt uppfyllt grundkraven för inträde i riket (kunnat legitimera sig, krav enligt lag) får sina uppehållstillstånd indragna och skickas tillbaka.
  Dessutom ändrar vi medborgarlagen så att antingen är man svensk eller utlänning. Har man utländskt medborgarskap upphör med automatik det svenska.
  Till detta lägger vi att utländska medborgare som döms för brott med fängelse i straffskalan ska utvisas.

  Dessa ändringar innebär att någonstans runt 1.5 miljoner utlänningar kommer att skickas hem. Då slås alla de olika kriminella strukturerna sönder och de olika klanernas maktbaser försvinner.
  Samt att mängder med lägenheter och andra hem blir tillgängliga.

  Bostadsfrågan är löst och bubblan har imploderat.

  Gillad av 9 personer

 23. plq017 skriver:

  Det vi är del av är en cynisk import av väljare, som skall uppfostras att rösta på S. Detta passar islam, som genom våld har tillämpat denna metod mot icke-muslimer alltsedan religionen etablerades.
  Åsiktsgemenskapen mellan S och muslimer är uppenbar. S vill förbli ett maktparti, ideologin har egentligen ingen betydelse längre för S (jämför dagens samarbete mellan S och ‘liberala’ partier), och muslimernas företrädare tycker det är helt OK att bli försörjda av svenskar. Därför ingår muslimernas företrädare i S ledning, det verkställande utskottet genom delorganisationen Tro och Solidaritet.
  En annan pikant detalj i sammanhanget är urvalet som görs av Migrationsverket, och i viss mån lagstiftning. Arbetet syftar till att bygga starka enklaver, inte främja integration.

  Gillad av 2 personer

 24. Min strand skriver:

  Blev mitt inlägg verkligen censurerat? Jag föreslog att Leion som ett första steg skulle flytta själv till Rosengård och kallade honom hycklare för att inte göra det. Vad är felet med det, Leion vill sprida invandrarna bland svenskarna i en publicerad artikel, dvs föreslår att jag och mina barn skall få invandrare till grannar, varför kan jag då inte föreslå samma sak fast omvänt, dessutom mycket billigare, inga statliga pengar behövs alls. Allt som behövs är att alla socialister och de som röstar 7-klövern flyttar till förorten självmant, skolor skulle lyftas, stadsbilden bli mindre segregerad och Leion skulle på plats kunna engagera sig mot hedersförtryck och ”religiös extremism”.

  Kommer detta med?

  Gillad av 7 personer

 25. Magnus Rosensparr skriver:

  ”Denna lösning (tvingande massåtervandring) kommer inte att få politisk majoritet.”

  Det är riktigt – inte idag. Massåtervandring – frivillig sådan – kommer dock att uppstå, när först flertalet svenska kommuner kommit på obestånd och därefter som konsekvens därav även staten gör detsamma.

  När det sker blir det som att ett Instant-fattig-Sverige plötslig skapas, och då kommer det att gå fort. De etniska svenskarna har ingen annan stans att ta vägen och blir kvar här. Den stora majoriteten ekonomiska migranter (runt 95 %) har en hembygd och en klan att återvända till, och gör naturligtvis detta också. Resterande utlänningar (5 %) är konventionsflyktingar, d.v.s. riktiga flyktingar, och dessa kan utom i undantagsfall inte återvända hem, men då dessa har erkänd internationell flyktingstatus kommer de nog att få asyl i våra nordiska grannländer eller i andra näraliggande stater.

  Få kan naturligtvis föreställa sig alla dessa öde ghetton, men om den svenska ekonomisk-politiska samhällskollapsen verkligen sker, kommer det utan tvekan att bli ett faktum. Anledningen till att såväl ekonomiska migranter som konventionsflyktingar lämnar landet är inte bara att Fattig-Sverige har blivit mycket oattraktivt utan också synnerligen farligt att leva i.

  Den svenska bostadsbristen kan vara helt bortblåst – utan någon väpnad konfrontation – på mindre än ett halvår vid detta scenario.

  Gillad av 2 personer

  • Min strand skriver:

   Jo precis, det slående är att sådana som Leion fullständigt saknar gränser för vad de är villiga att utsätta svenskar för, det verkar som de inte ens reflekterar över det, det är mycket intressant och stärker mig i min tro att detta är en sjukdom, en kollektiv patologi. Omvänt så ömmar Leion enormt för de som bor trångt i förorten, det är det som är problemet, att invandrarna har det obekvämt, inte att Sverige kollapsar och att svenska kvinnor våldtas exempelvis, det är smällar svenskarna får tåla. Det är lustigt för det ligger ju en djup undermedveten rasism i synsättet, maskerad med socialistisk logik.

   Artikeln är mycket intressant för att den nog är ett ärligt utryck för hur socialister tänker. Jag ser det som en kollektiv mentalsjukdom som gjorts möjlig av vårt tillfälliga välstånd och ordnade samhälle.

   Gillad av 3 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Du glömmer att Sverige har en låg statsskuld. Det betyder att det finns möjlighet till en massiv upplåning. ”För att lösa äldrekrisen” kommer Magdalena att säga. När sen pengarna är slut och Sverige är i ett värre läge än Grekland för ett tag sedan då blir det dags att kavla upp ärmarna. Hur brukar de göra i skitländer? Statsskuld? Nej det var inte vi som lånade upp pengarna, det var våra företrädare. De finns inte längre här.

   Gillad av 1 person

   • cmmk10 skriver:

    Bilden är komplicerad, då många kommuner är rejält skuldsatta. Antar att långivarna räknar med att staten skall slanta upp om kommunerna inte ”kan” höja skatter/avgifter hur mycket som helst.

    Dessutom är många hushåll rejält skuldsatta. Om inte inflation och stigande fastighetspriser fixar den biffen lär hushållen inte vara intresserade av att dessutom behöva betala en skenande statsskuld Men antagligen är Svenne Kålrot inte smartare än sina motsvarigheter i Grekland eller vilket ”latrinamerikanskt” land som helst, så politikerna kommer nog att tillåtas ställa till det ännu mer.

    Gilla

 26. MartinA skriver:

  Men så bra då. Varför flyttar inte Leion själv till valfritt invandrarområde? Varför sätter den här hycklaren inte sina egna barnbarn i valfri invandrarskola? Så kan han minska segregationen, om han nu tycker att det är så förbannat viktigt.
  Nähäää. Det va inte Leion som skulle utsättas för det här. Jahaaaa, innvånarna i gettona ska pådyvlas svensk lägre medelklass, de är nu deras söner och barnbarn som ska bötas och trakasseras och förnedras, inte Leions små telingar inte. Och då får vi komma ihåg hur Leion entusiastiskt har gett massinvandringen sitt stöd i årtionden. Och nu ska ännu fler svenskar malas ner i den köttkvarn som Leion har byggt.
  Fy. Fan. För. Liberaler. Det värsta pack som jordens befolkning någonsin spytt fram.

  Gillad av 5 personer

 27. Sixten Johansson skriver:

  Jag instämmer i huvudsak i alla de 56 kommentarer jag har kunnat läsa. När individer och grupper / kulturer är inkompatibla och konfrontativa (genererar aktivt våld eller hot om våld) är separering, segregering, den enda fungerande lösningen (förutom mycket brutal diktatur). Individuellt, gruppmässigt, regionalt, nationellt. Det är en av verklighetens överlevnadslagar. Alla idéer som radikalt bryter mot den är utopier eller hyckleri.

  MS har rätt. Den som tror på sin egen utopi eller vägrar erkänna sitt hyckleri kan väl börja skriva flammande appeller, samla sina närstående, mobilisera tusentals godhjärtade och villiga PK-ister och med alla dessa likasinnade och kapabla flytta in i något getto och börja göra verklig skillnad. (Det måste ju vara precis lika lätt som att bilda ett framgångsrikt kooperativ och visa världen hur ett harmoniskt, produktivt och lyckat paradisrecept ser ut).

  Om det skulle finnas politisk handlingskraft i Sverige, så finns det ett storskaligt projekt, som skulle kunna kombineras med den nödvändiga massiva återvandringen och den nyvunna realismen: Att i samråd med ursprungsländerna delvis bekosta bostadsbyggande, yrkesutbildningar och bättre infrastruktur i dessa länder. Samma språk, infödda lärare, enklare regelsystem, mycket billigare byggande. Givetvis med skarpa villkor och hård kontroll för att minska korruptionen. Näringslivet i Sverige skulle också gynnas av detta väldiga utlandsprojekt i förening med det gigantiska svenska restaureringsprojektet.

  Gillad av 2 personer

  • Min strand skriver:

   Precis, men vem skall då rösta på socialdemokraterna och deras stödpartier i 7-klövern? Allt handlar om detta, en pytteliten grupp på ett par tusen personer förstör för miljoner människor.

   Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Men Anders förslag går ju ut på att göra om Sverige efter dessa länders förebild. Han har sökt ut det värsta och sämsta och satt det till sitt mål — för oss andra. Han vill ha det så där.

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Vi behöver inte uttrycka oss oskäligt aggressivt om Anders och andra, som har börjat komma till insikt om situationen och berättar öppet om det. Det handlar trots allt om ett så långvarigt, djupgående och förment humant feltänkande att felen har blivit det axiomatiskt rätta och därmed osynliga för de allra flesta.

    Det här blev en ovanligt åskådliggörande artikel, därför att Anders verklighetsfrämmande vision med dess inbyggda feltänk och därav följande destruktivitet kontrasterar så skarpt mot alla kommentatorernas välutvecklade realism, som uttrycks ur olika personliga vinklar, men ändå ganska samstämmigt.

    Jag blev riktigt uppiggad och fick idéer om hur man skulle kunna förklara feltänkandet i de centrala ismernas idékärnor enkelt och lättfattligt för folk, vilket är nödvändigt därför att felen bildar noderna i det stora offentliga lögnkomplexet och genererar den kollektivistiska patologin så länge de fortsätter att verka i psyket och i det kollektiva medvetandet.

    Gillad av 1 person

 28. Rutger skriver:

  O! Man vet knappt var man ska börja i alla invändningar mot vad skribenten framför. Jag får nöja mig med de viktigaste och det första rör våra invandrargetton.Skribenten har precis samma problemlösning som resten av PK. Det är att Sverige ska anpassas efter invandrarna. Inom ekonomin ska det vara låglönejobb med subventioner och gällande bostäder ska dessa göras billigare och subventioneras i ett gigantiskt förändringsprojekt.

  Hela verklighetsbeskrivningen ter sig också konstig. Skribenten slänger ur sig siffror om att 15.000 barn är hemlösa. Varifrån kommer den uppgiften ? Från Socialstyrelsens kartläggning 2017 gäller att alla som redan idag som tex har sitt boende ordnat via kommunen, eller bor i andra hand, eller hemma hos föräldrar räknas som hemlösa och antalet ” riktigt ” hemlösa, dvs bor tex på vandrarhem, eller ute uppskattas till totalt ca 6000 st. Vidare kan man utläsa ur undersökningen att ca 50 % av alla som definieras som bostadslösa lever på bidrag, vilket leder mig till min tredje invändning som handlar om kausaliteten.

  På vilket sätt är bostaden beskaffenhet, storlek, placering och finansiering skyldig till att folk inte samlar ihop sig och blir nyttiga självförsörjande medborgare ? Brevid mitt sommarhus i Bohuslän ligger en stenhuggarbarack med 8 st enrummare och kök som tidigare beboddes av hela familjer om kanske 5- 6 personer i varje bostad och ägdes av stenhuggarbolaget. En trångboddhet som många hundratusentals svenska familjer, kanske miljonstals har som sin bakgrund. Fattigdom, men utan någon någon kriminalitet, utan skötsamhet med ordentlig läxläsning och strävan framåt. Att skribenten skyller på bostadsförhållanden är enligt min mening, ursäkta uttrycket, rena PKdyngan. Denna dynga har alltid samma innehåll, dvs lägger ansvaret på någon annan än personerna själva. Istället för att polis och rättsväsende ska rensa upp och utvisa så det blir lugn och ro i aktuella områden så förslår skribenten kostnader på många hundra miljarder utan några som helst belägg det skulle ge önskat resultat.

  Gillad av 3 personer

 29. uppstigersolen skriver:

  Trump uppmanade ju fyra kvinnor med invandrarbakgrund att åka till de länder de härstammade ifrån samt fixa dessa först. Sen kan de återvända till USA och visa hur lätt det gick. Alltså samma sak som Min Strand har föreslagit att Anders Leion et consortes kan göra. Snacka går ju, men action är bättre. Kom igen Anders, vi väntar.

  Gillad av 3 personer

 30. Claris skriver:

  Att no -go zoner förändras till blomstrande bostadsområden är minst lika mycket dagdrömmeri som att återanpassa/skicka hem migranter till sina hemländer. Dessa migranter skulle aldrig ha fått flyktingsstatus. De befinner sig i Sverige illegalt. Lögn efter lögn följde i deras spår. De beskrevs redan innan de anlänt som välutbildade, skötsamma människor med en religion som är tusen gånger mer tolerant än kristendomen. Sanningen förbjöd man. Fakta betyder inte ett dugg.

  Sagan från 2015 tog slut. Ny berättas nya sagor om hur illegala migranter i bostadsmarknadens ghetto blir som svenskar om vi bara följer liberala – vänster politikers, gruppers anvisningar. Vänster – liberaler vill övertyga alla om det goda i massinvandringen för det finns fortfarande många medborgare vilka inte är liberaler och ser, erfar en annan verklighet.

  Under tiden fortsätter Carola Rackete – kaptenen, ”hjälten” från båten Sea-Watch 3 att samarbeta med människosmugglare och med våld lämna illegala migranter från Afrika i Italiens hamnar eller någon annanstans. Migranter som hon ”räddar” några hundra meter från Libyens stränder. Och vänster – liberaler fortsätter att drömma. De säger till oss vad vi ska göra, hur vi ska tänka. Hela Facebook – censuren och media hjälper dem att vi inte ska tro något annat.

  Själv bor jag på ett typiskt migrant-område, har bott här på 40 år. I början var jag ensam migrant i mitt trapphus, de andra var svenskar, nu bor inte en enda svensk här och ytterst få svenskar bland flera tusen boenden. Var bor du Anders Leijon? Det räcker inte att tänka (drömma) stort utan man ska kanske tänka rätt, helst före händelsernas nödvändiga gång. Det är bara att inse; det har ni förstört en gång för alla. Finito! Välkommen till verkligheten.

  Gillad av 5 personer

 31. Peter skriver:

  Mycket intressanta och insiktsfulla kommentarer från läsarna och då särskilt MS’ och Östmans diton. Skulle vi kunna få läsa Anders Leion bemöta dessa? Jag tycker att det är både märkligt och tråkigt – ja, på gränsen till oförskämt – att skribenterna på DGS så sällan tar sig tid att replikera på replikerna.

  Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Att som skribent direkt bemöta enskilda kommentatorer är dårskap. Därför att dels så är du en mot många. Och dels, varje gång du argumenterar för att bemöta kommentatorn så öppnar du upp nya attackvinklar som även andra kommentatorer kan angripa. Jag tror att det absolut klokaste är att låta artikelförfattare och kommentatorer befinna sig i olika dimensioner. Sörman skrev nyss en artikel där han började med att mer allmänt bemöta en generell trend i kommentarsfältet till en tidigare artikel. Det är ungefär på den nivån skribenter kan bemöta kommentarsfältet. Om man verkligen vill bli bemött av en skribent får man skriva en egen artikel som kritiserar någon av deras.

   Gillad av 1 person

 32. Rutger skriver:

  När man läser vad skribenten gång nr två skriver så växer ifrågasättandet alltmer, för varje stycke man förväntas svälja.

  Ta bara kombon av oredovisat påstående om 15000 hemlösa barn och hänvisningen till barnkonventionen om rätt till bostad. Antalet hemlösa barn i åldern 0-17 år i Socialstyrelsens undersökning från 2017 uppges vara noll.

  Kanske skribenten kan förklara siffran 15.000 hemlösa barn för mig som inte är särdeles insatt, utan bara kikat på lite statistik.

  Gilla

 33. Rutger skriver:

  Först precis på nattkröken i sängen insåg jag genialiteten i skribentens förklaringsmodell och problemlösning med våra invandrargetton. Metoden kan naturligtvis användas på en mängd områden, tex inom sjukvården. De som är på sjukhus är sjuka och det är sjukhusens fel Om vi då sprider ut de sjuka på andra orter så blir de självklart friska. Lätt som en plätt. Kaffe på det, någon ?

  Gilla

 34. Rutger skriver:

  Klarsynen växer. Till den del sjukvård ändå ska bedrivas så kommer det också ge helt nya behandlingsmetoder. Klart som korvspad du är sjuk säger läkaren till den flämtande patienten i sängen. Du ligger ju på fyrsal och här har inte målats om på många år. Syster !, jag ordinerar omtapetsering, en Bruno Mattsonfåtölj. Om ingen förbättring skett den närmsta dagen så får vi göra om rummet till tvåsal

  Gilla

 35. Lars Lindström skriver:

  Jag är liksom flertalet inlägg skeptisk till lejons metod att lösa ghettoproblematiken . Men jag har inte för avsikt att här komma med en lösning det är det tillräckligt många andra som gjort .

  Men jag förskräcks av alla dessa överdrivna problematiska bilder som ges av vårt lands situation avseende migration mm .

  Har ni nånsin varìt i elĺer hört talas om länder som Holland och Belgien? Till ytan pyttesmå välmående länder med nästan dubbelt så stor befolkning som Sverige varav många är invandrare . Om inte ta reda på detta och tona ner nödlägestonen så illa är det inte. Vi diskuterar invandrargetton. Vilket utgör ca 60/2000 delar av alla områden i sverige!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.