Bitte Assarmo: Troende socialdemokrater förespråkar flera värdesystem i samhället

Bitte AssarmoDet är nu tio år sedan Socialdemokrater för tro och solidaritet, tidigare Broderskapsrörelsen, gav ut sitt vänsterkristna manifest. Det klubbades under kongressen 2009. Drygt ett år senare, lagom till valet 2010, gavs ett liknande manifest för muslimska socialdemokrater ut. Men hoppsan – de skilde sig åt rejält på åtminstone en punkt.

När de troende socialdemokraterna gav ut Manifest för en kristen vänster” klargjorde man att man strävade efter en värld utan över- och underordning, det vill säga ”utan klasskillnader, utan etniska och religiösa klyftor, utan ojämlikhet på grund av kön eller sexuell läggning…”

När rörelsens muslimer, inspirerade av det kristna vänstermanifestet, gav ut sitt manifest såg det nästan likadant ut. Men bara nästan. Texten om den jämlika världen man vill bygga upp saknade nämligen ”sexuell läggning”.

Socialdemokrater för tro och solidaritet har länge strävat efter att det svenska samhället ska splittras upp i flera olika samhällen. I många år har man exempelvis talat om ett ”muslimskt civilsamhälle”, som om muslimer ska ställas utanför det svenska samhället. Om detta vittnar inte minst den tidigare ordförandens, Peter Weiderud, yttrande på sin blogg 2010, strax efter att det vänsterkristna manifestet offentliggjorts:

”Det svåra, och på samma gång fantastiska, med att leva i ett mångkulturellt samhälle är att vi behöver lära oss att leva med mer än ett värdesystem samtidigt”

Det låter vackert, nästan högtidligt, men bara på ytan. Under de fagra orden döljer sig något närmast hårresande, nämligen att socialdemokraten Weiderud förespråkar att människor ska behandlas olika, beroende på vilken kultur de ursprungligen kommer ifrån. Och att han tycker att det är himla fantastiskt.

I praktiken betyder det att män, som fostrats i kulturer där patriarkatet kräver att kvinnor täcker sig, ska kunna fortsätta hävda samma tradition – och respekteras för det. Att kvinnorna i sin tur ska fortsätta leva som de alltid gjort, eller ta konsekvenserna av en förändrad livsstil. Att vissa barn ska kläs i slöja, och undantas från simlektioner eller skolgymnastiken, och som ska giftas bort på sommarlovet efter nian, om deras föräldrars ursprungskultur så kräver.

Drar man Weideruds absurda yttrande till sin spets innebär det också att vi i förlängningen ”behöver lära oss att leva med” olika lagstiftning beroende på vilka vi är också. En för den etniskt svenska kulturen, en annan för hederskulturer, och så vidare, med olika straff beroende på i vilken kulturell kontext brottet har begåtts.

När innehållet i de båda vänstermanifesten blev offentliggjorda, och med rätta ifrågasattes, kommenterade Weiderud det hela med att ”den kritiska massan av muslimska medlemmar inte hunnit lika långt” i sin syn på homosexualitet. På sin blogg skrev han självbelåtet:

”Det kan störa den politiskt ängslige, men det gör vårt samhälle så oerhört mycket rikare. När olika tankar och idéer bryts mot varandra, blir syntesen större.
Muslimerna har något att lära oss. Och den svenska kristna radikaliteten står sig väl i många frågor, t ex HBT-rättigheter. Därför räknar jag kallt med att ganska snart få läsa också detta i ett manifest för muslimsk vänster. Det gäller bara att ha lite tålamod.”

I all sin beskäftighet påminner han lite om Scarlett O’Hara i Borta med vinden. Den legendariska fiktiva romanhjältinnan hade ungefär samma inställning till slavarna på bomullsplantagen Tara. Hon oroade sig djupt över hur det skulle gå för dem när de blev befriade – nordstatarna förstod ju inte att de var lite bakom och måste behandlas som små barn!

Numera är varken Peter Weideruds blogg eller de båda vänstermanifesten tillgängliga på nätet längre och jag måste säga att jag har en viss förståelse för det. Med tanke på hur Sverige har utvecklats under de tio år som gått sedan de troende socialdemokraterna slog på stora trumman för sitt magnifika manifest vill de nog helst att allmänheten ska glömma hela den sorgliga historien.

Bakom kulisserna fortsätter de dock sannolikt att jobba för sitt idealsamhälle. Med den rätta värdegrunden – som uppenbarligen kan variera hur mycket som helst, beroende på om du är kristen, muslim eller något annat.

34 reaktioner på ”Bitte Assarmo: Troende socialdemokrater förespråkar flera värdesystem i samhället

 1. Martin skriver:

  Troende socialdemokrater? Hmm finns det nån annan sort ? Endast de troende kan väl rösta på S som efter att i 100 år ha dominerat svensk politik har mage att tillhandahålla pensioner för mellan 500.000 till 1.000.000 människor, pensioner som ligger under FATTIGDOMSNIVÅN och dessutom BESKATTA dessa. Detta samtidigt som pensionssytemet direktleverar 9 MILJARDER direkt in i statskassan.
  ”Gärna medalj men först en rejäl pension”
  Medaljen borde ges till bluffen och storlögnaren Stefan Löfven för lång och trogen tjänst i lögnens parti Socialdemokraterna. Han ”slåss ju för jämlikhet och justa pensioner” bl.a. ja rentav för den lilla människan. Nu senast genom att försämra anställningstryggheten genom förändrade ”turordningsregler”

  Gillad av 15 personer

  • kolosserbrevetkap3 skriver:

   MARTIN: ”Troende socialdemokrater? Hmm finns det nån annan sort ? Endast de troende kan väl rösta på S” […].

   Innerligt tack Martin! Vi behöver både klarspråk och klarsyn i detta land och folk som saknar de skygg lappar – som är av närmast andlig karaktär.

   Gillad av 1 person

  • kaj jakobsson skriver:

   Martin, håller med. Här i Västerort finns det gott
   Om fattigpensionärer. Vanliga människor utan
   Sociala problem, skötsamma men fattiga.
   Vart är vi på väg? Ett samhälle som inte tar
   Hand om sina gamla är en skam.Arma land

   Gillad av 11 personer

 2. Fredrik Östman skriver:

  Men värdesystemen överlappar. Medan kristna broderskapare bara tillåts att bocka sig djupt inför sona nya herrar, så skall muslimska broderskapare få våldtaga svenska småflickor, kvinnor och gamla tanter alldeles oavsett hur kristna de må vara.

  Gillad av 9 personer

 3. Tritonen skriver:

  Mångfald och artrikedom är något grundläggande och eftersträvansvärt inom den biologiska/ekologiska sfären. Motsatsen innebär en farlig utarmning och på sikt undergång för hela mänskligheten. Fråga Greta, om du inte tror mig.
  Det är då frestande att dra parallellen inom den politiska kontexten.
  Att slå vakt om det traditionella, det man vet fungerar, verkar då fantasilöst och rent av bakåtsträvande, för att inte säga ”Tyskland på trettiotalet”.
  Oavsett konsekvenser och resultat lyfts därför mångkulturen fram som idealet av den politiska och mediala eliten. ”Låt tusen blommor blomma” kan väl aldrig vara fel!
  Eller??

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Det bränns. En viktig metod i det komplex vi kallar problemformuleringsprivilegiet är att lura eller tubba oss att resonera i dissocierade abstraktioner som ”artrikedom”, som i själva verket bara är en romantisk betraktelse av biologiska fakta och på inget sätt en del av den biologiska vetenskapen.

   Gillad av 4 personer

   • Hilding Bengtsson skriver:

    På vänsterns nyspråk kallas det numera NARRAtiv!
    Det gäller ju att föra väljarna bakom ljuset)
    Grundlurade dem!

    Gillad av 3 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   Någon idémångfald är det iallafall inte frågan om, oavsett vad som sägs. Socialism eller islam. Hittills har väl islam gått segrande ur varje konfrontation? Man skulle kunna hoppas att de likt materia och antimateria båda utplånar sig under emissionen av en liten monolit, eller kanske fekalit, som bär inskriptionen av en allvarlig ursäkt till mänskligheten.

   Gillad av 2 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Nej, varje gång kristendomen, eller åtminstone de som säger sig vara kristna, till slut bestämmer sig för att slå tillbaka så har de kristna vunnit. Idag vore det en lätt match att vinna över Islam. Men just nu vill inte de kristna svenskarna. Och tydligen inte de okristna heller.

    Gillad av 9 personer

 4. Tomas skriver:

  Det Goda Samhället borde ta nästa steg dvs anlita avhoppade PKjournalister som får bjuda in dessa galna makthavare att lägga ut texten. Även flertalet avböjanden borde få några fler väljare att fundera på vad det är för skit i ledningen.

  Gilla

 5. Aurora skriver:

  S för tro och solidaritet har inget med kristendom att göra. De är ännu ett i raden av undergrupper till S som är kidnappade av islamismen. Liksom svenska kyrkan inte längre står för kristendom utan har ’interreligiös dialog’ som huvudsyfte.

  Gillad av 9 personer

 6. Maktens döljande slöja skriver:

  Man kan komplettera Bittes beskrivning med att beskriva makt i sig, och hur den kommer till uttryck. Även inom en Socialdemokrati.

  Både samhällen och individer bygger sina liv genom olika val. Dessa ackumuleras över tid till en generell och övergripande livsföring. Detta blir extra tydligt när man betraktar samlar- och jägarfolkens liv. Där ekologiska förhållanden tvingat fram en mängd låsningar till hur överlevnaden bäst genomförs.
  I dessa avseendet bär alla mer ursprungliga kulturer en konservativ prägel. Man är noga med att bevara traditioner och synen på omvärlden. Det stigsystem ens förfäder dragit upp vill man bevara och följa.

  När jordbruket kom tillfördes några nya moment. Befolkningarna kunde börja växa i antal. Blev även mer stationära. Och gav rum för en ökad specialisering. Med en mer skiktade befolkning som följd. Bland annat i religioners utövande via ett eget prästerskap.

  Men framförallt tilltog en strid över befintliga resurser, territorium och makten över detta. Och över människorna själva. En kontroll som kunde ta sig mycket våldsamma uttryck. Redan uppnåd makt vill alltid bevara. Så makt i sig är tydligt konservativ. Man vill försvara det redan uppnådda. Och egna privilegier.

  Industrialismen lade senare in en högre växel.
  Vem som utnyttjade vem blev då extra påtagligt och synligt. Ur detta växte både kommunism och socialdemokratin fram. De mer utnyttjade ville vända på dåtidens maktförhållanden.

  I Sverige följde man en reformistisk väg. Och växte med tiden själv in i makten. En makt man vill bevara. Återigen en typ av konservatism. Egentligen inte mer annorlunda till sin karaktär än den makt man en gång själva gick till storms mot.

  Numera ser vi en trött socialdemokrati. Där de egna privilegierna, och makten i sig, tycks ha utvecklats till ett självändamål. För maktens sötma smakar gott och är beroendeframkallande. Som all historia visar upp. All makt är konservativ till sin natur – om än född ur radikalitet och i en vilja till förändring.

  När internet kom sågs det som en befrielse över orden och dialogen. Men nu upplever makten att den hotar dem själva. Man skulle kunna tro att en jordnära och finmaskig demokrati skulle omfamnas av makten, Men dagens makt ser med oro på hur de själva riskerar att tappa kontrollen. Därav hätskheten mot populism. Som egentligen är ett uttryck för en folkvilja. Den som ligger i botten på alla demokratier.

  En mer upplyst och dynamisk befolkning kan upplevas som ett hot mot den egna makten.
  De vackra orden om en levande demokrati blir då ihåliga och tappar i kraft. Men detta kan inte makten säga rakt ut. Däremot kan de befästa makten genom att smalna av det fria ordet på internet. Men inte marknadsfört som en kontroll. Utan som det fria ordets destruktiva excesser,.

  Man privatiserar nu fram en slags dold censur, genom att låts Google, Facebook och Twitter, ta hand om censurerandet. Företag som lever på annonser skall filtrera vad som får sägas under dolt överinseende från makten själv. Men i sken av att man bekämpar faror mot demokratin. Därav den hårda retoriken. Vi känner väl till den. Hur vulgariseringen av orden riktas mot vanliga människor.

  Det demokratiska hotet kommer i dag uppifrån. Inte underifrån. Men detta maskerar man genom att marknadsföra sig själva som godhetens egen apostel. Som vill alla väl. En maktens döljande slöja.

  Gillad av 11 personer

  • Jan Molin skriver:

   I din styckevis beskrivna sossehistoria tycker jag att du hoppade överen en viktig punkt: och det var S och Palmes beslut att göra om Sverige till ett mångkulturellt land. Varför man tog det steget? Jag tror inte detta beslut skulle ha tagits om ”Palme inte funnits”!? Det borde finnas fortfarande gamla socialdemokrater som, om de i ljuset av att beslutet lett till ett fullkomligt trasigt land, skulle kunna berätta hur Palme och hans troligen ungdomliga garde lyckades få igenom beslutet. Det borde väl inte ha varit hemligt för rörelsens äldre ledande sossar. Och likaså, hur tänkte de borgerliga inför detta sossebeslut? De stödde ju beslutet samtliga partier! Alltså borde också någon eller några borgerliga gamla politiker kliva fram och berätta.

   Gillad av 3 personer

 7. Palle9 skriver:

  Tro och solidaritet ja, dess förbundsordförande är Ulf Bjereld med ett förflutet i KPML(r).
  Undrar just vilken värdegrund den mannen står för innerst inne. I Mellan-Östern frågor har han tydligt visat sin fientlighet mot den enda demokratin i regionen, Israel.

  Gillad av 10 personer

 8. Danske mand skriver:

  För mig är detta mycket märkligt, hur man som troende kristen inte tydligt har identifierat att själva kärnan i socialdemokratin är anti-krist. Allt är Orwellskt newsspeak, senast igår, antisemitismen har åter paraderat i Malmö men när socialdemokratiska företrädare är antisemiter så menar de egentligen motsatsen, raketer mot israeliska barn är egentligen inte det, granater i Malmö är puffar, gängvåldtäktsmän är barn och hög skatt ger många jobb och så fortsätter det. Alltså, det gör mig verkligen fundersam, kommunismen och nazismen dolde ju inte precis att man försökte utplåna vårt judeo-kristna arv, vårt grekiska arv av öppen diskussion, och ändå så förstår man inte vad socialdemokratins kärna är? Det är ju raka motsatsen till den västliga kulturen, till fria tänkande individer, det är motsatsen till tio Guds bud, och Jesus, erkänner man inte synden hos människan ja men då tjänar man djävulen. Jag växte upp i ett sekulärt och opolitiskt hem, och annat upptog min hjärnkraft i ungdomen, jag följde mig egen tråd, mina egna tankar, i västerlandets anda, men om man BÅDE var socialdemokrat och kristen, hur kan man ha undgått att se motsättningen? Idag, när jag funderat över det, så lyser det klart som solen, man blir ju bländad av denna insikt! Är det synden, hyckleriet hos vissa som gör att man missar det? Människans svaghet som istället för att dras ut i ljuset så att man kan bygga på det som är bra och förminska det dåliga så finner man en annan väg, socialdemokratins, hyckleriets, pk-ismen idag? Jag kände en kvinna som utbildade sig till präst, och hon var en hycklare av rang, vi hade diskussioner om detta, och på mig verkade som hon valt prästens bana JUST FÖR ATT hon var hycklare. Är det av samma anledning man blir socialdemokrat? Man gör en karikatyr av de kristna budskapet, man kan vara barmhärtig samarit utan att det skall svida i eget skinn, det gör inget om man lustar efter grannens fru, det är ju naturligt, man får inte stjäla, om man inte är ett offer, då gör det inget, man skall inga andra gudar ha än staten. Tar man bort hörnstenen att vi själva är ansvariga för våra handlingar och att det finns något som är synd, som vissa medvetet väljer, ja då har man tagit bort den fria viljan och gjort oss till slavar för staten.

  Allt Bitte skriver om är förvirrande, hon söker godhet där det bara finns ondska, sanning där det finns lögn. De vill oss ont, de vill ha det så här.

  Hej Mårten Schultz och SvD, var det godkänt?

  Gillad av 11 personer

 9. Abwa skriver:

  https://www.nyatider.nu/svenska-terrorforskare-och-sakerhetspolisen-fokuserar-alla-resurser-pa-is-enormt-antal-terrororganisationer-gar-under-radarn/
  Tyska Welt am Sonntag räknade i sitt senaste nummer upp alla 31 221 islamistiska terrordåd världen över under de 6 442 dagar som har gått sedan den 11 september 2001 – i snitt 4,8 terrordåd per dag. Sedan “9/11” ligger islamistiska extremister bakom åtminstone 31 221 attacker världen över. Totalt beräknas 146 811 personer ha dödats i terrordåden.

  Imam Mohammad Tawhidi kämpar på Facebook och Twitter för att upplysa västvärlden om vilka fler organisationer än IS som utgör en hotbild. Imamen har flera fatwor emot sig och tvingas leva med livvakter. Han vill bland annat kasta de fyra Hadith-böckerna (muslimska levnadsregler) och reformera islam från grunden. Bara det gör att de radikalt bokstavstroende islamisterna ser rött och vill döda honom. Tawhidi uttalar sig dagligen och hävdar att det är en stor skillnad mellan moderata muslimer och de bokstavstroende extremisterna som likt IS vill förgöra alla otrogna.

  Gilla

 10. Axel skriver:

  Undrar vad det är för tankebanor bakom skallbenet på Löfven. 2015 skanderade han, alla som behöver skydd är välkomna till Sverige. Vi skaffar jobb och bostad åt dem. Därefter blir dom ordentliga sosse Svenskar. I New York lovade han toaletter till 3:je världens alla kvinnor. Är det månne det 4:de riket som han skall skapa.
  Hitler drömde om de 3:je riket.

  Gilla

 11. Aha skriver:

  Den kristna rörelsen Tro och solidaritet, av alla konstellationer, var tydligen de som fick i uppdrag att flirta med muslimerna för att få deras röster. Weiderud kanske var så infantil att han trodde på vad han sade, men röstfångeri är vad det är. Weiderud och Tro och solidaritet är maktens hantlangare.
  Arbetarrörelsen och socialisterna har lite gemensamt med Islam, alla partier har det. Flirtandet tjänar uppenbart mest till för att värva röster. Se’n vill man ju också hålla sig väl med muslimerna så att det mångkulturella projektet inte stupar p.g.a. en värdekonflikt som verkligen är av stora dimensioner.

  Även i värdekonflikten blottar sig det politiska taskspeleriet, sjaskigheten. Etablissemanget har gått all in mot SD och anklagat dem för allehanda moraliska tillkortakommanden samtidigt som hållit Islam och muslimerna bakom ryggen trots en betydligt större värdekonflikt i och med att Islam är totalitär, trots att Islam skiljer på värdet mellan man och kvinna, trots antisemitism, trots könsstympning, trots drakoniska straffskipning etc etc.

  Hur knäppa kan folk vara som inte sett detta motsatsförhållande, att skälla på SD men låta värstingen, Islam, vara?

  Gillad av 6 personer

 12. Claudia de Longueville skriver:

  Det är för bedrövligt, att akademiska gangsters som Bjereld, Tro och Solidaritet, Gardell, mottagare av Leninpriset, och skojarprofessorn ”Utan invandring stannar Sverige” Strömbäck tillskansat sig så mycken makt och belönats så rikligt.
  Samtliga antisemiter och militanta antirasister och omhuldande den intoleranta konfession, som inte hör hemma i ett fritt demokratiskt land.

  Politiskt korrekta galningar, som aldrig någonsin tröttnar på att mästra, förebrå och tillrättavisa medborgarna för att dessa inte är tillräckligt ”goda”.
  En av de värsta rackarna i den outsinliga skara, vars medlemmar aldrig är nöjda med folkets beteende är bluffprofessorn och KPML-revolutionären Bjereld.

  Det var denna sällsynt dumdryga figur, som i höstas läxade upp allmänheten för dess påstådda brist på medmänsklighet.
  Med en sanslöst vrickad argumentation försvarade krumeluren det sinnesslöa förslaget om amnesti för drygt 9000 oidentifierade ”flyktingar” från typ AgFaniStan.
  En begåvningsreserv, bestående av analfabeter, vilka påstås kunna bedriva gymnasiestudier.

  Nyligen var figuren på gång igen: ”Men de arma barnen. Hur hjälper en rättsstat som Sverige dem bäst?”
  Det är givetvis en retorisk fråga.
  Tjommen har redan svaret, vilket ligger implicit i den ställda frågan.
  Om inte hela mördarpacket, odelat och komplett, får återvända, så är Sverige ingen rättsstat.

  Gillad av 3 personer

  • kolosserbrevetkap3 skriver:

   CLAUDIA DE LONGUEVILLE: ”Det är för bedrövligt, att akademiska gangsters som Bjereld, Tro och Solidaritet, Gardell, mottagare av Leninpriset, och skojarprofessorn ”Utan invandring stannar Sverige” Strömbäck tillskansat sig så mycken makt och belönats så rikligt.
   Samtliga antisemiter och militanta antirasister och omhuldande den intoleranta konfession, som inte hör hemma i ett fritt demokratiskt land”.

   Ett praktexempel på andlig gemenskap. Människan är inte bara kropp och själ…

   Gillad av 2 personer

   • Hilding Bengtsson skriver:

    Tänk om Annie hade tagit sitt lilla förnuft tillfånga…

    Då hade vi haft en möjlighet att rensa upp i sosseträsket,
    inom den högre INBILLNINGEN?

    Rentav kunnat stoppa färden över avgrunden?

    Gillad av 1 person

   • kolosserbrevetkap3 skriver:

    HILDING BENGTSSON, TA DU ITU med din egen INBILLNING först. Sen kan du hoppas vara i stånd att både förstå och om möjligt leda en sådan som Annie L rätt…

    Gilla

 13. Kulturisten skriver:

  ”Tro och Socialdemokrati” är ingenting annat än en absurd ordkonstruktion för att dölja förbundets enda mening och uppdrag – att i samarbete med Muslimska Brödraskapet utbyta maktpositioner inom regering, media och rättsväsende mot S-röster.

  Gillad av 3 personer

 14. fernaeus skriver:

  Det är nu hög tid att någon filosof förklarar att sk värdesystem, dvs den etik som gäller i ett samhälle, bör ha ett direkt samband med de lagar som stiftas. Den uppfattningen har gällt alltsedan Kant formulerade principen ”Lev efter den maxim som du vill upphöja till allmän lag”.

  Sedan dess har utilitarismen smugits in i den offentliga debatten och därmed relativisering av etiken. U är det dock mkt få som lever efter. Inte ens Torbjörn Tännsjö lyckas med det.

  Rawls (själv utilitarist) visade genom ett tankeexperiment att vi inte kommer undan självbevarelsedriften.

  Den + Kant gör ett samhälle med två eller fler ”värdesystem” omöjligt.

  Gilla

 15. Göran Holmström skriver:

  Klart dom förespråkar flera värdesystem.
  Det första gäller dom själva, roffa år sig så mycket det går.
  Det andra gäller deras köpta röster, ge så dom är nöjda.
  Det tredje gäller oss som betalar kalaset, ta dom på allt det går.
  Ändå sitter vi stilla och gnäller lite här bara.
  Konstigt.

  Gillad av 2 personer

 16. T skriver:

  De unga rånarna känner en kick av att utföra avvikande och riskfyllda handlingar och de pratar mycket om hur lätt det är att råna svenskarna. Och kicken blir ännu större när de är medvetna om att rånen är så enkla att utföra. ”Det är så lätt att råna svenskar, det är så lätt ”, sade en av pojkarna. De unga rånarna planerar inte sin brottslighet. ”Nej, när vi ser några svenskar som verkar rika eller har bra mobiler så rånar vi dom.” Under intervjuerna talar ungdomarna om svenskarna som mesiga, rädda och dumma. ”Svenskarna gör ingenting, det bara ger oss sakerna, de är så mesiga.”

  Ett folk som inte lär sina söner att försvara sig själva eller sina kamrater kan inte heller freda sig när de angrips. Historiskt har pacifism bara kunnat praktiseras i etniskt homogena samhällen och historien är fylld med exempel på hur mångkulturer fallerar i blodiga inbördeskrig. Oftast till nackdel för ursprungsbefolkningen eller de mer civiliserade grupperna som dukar under och ersätts. Att Sverige står inför en demografisk omvälvning där de etniska svenskarna kommer att bli en minoritet är omöjligt att förneka, även om prognoserna för när det sker varierar något. Än mer tydligt blir problemet av att invandrarna, som utgör en allt större del av befolkningen, kommer från andra kulturer där tribalism och grupptänk är normen.

  Gillad av 1 person

 17. G Andersson skriver:

  Socialdemokraterna har blivit religiösa på gamla dar.
  Wanja Lundby-Wedin leder Kyrkomötet!
  Vår oduglige statsministers hustru har en position i Svenska Kyrkan!
  Den vänsterextrema skribenten Helle Klein har utbildad sig till präst!
  Den så kallade ärkebiskopen har ett skumt förflutet i DDR!
  Vem är egentligen Ulf Bjereld? Professor? Politiker? Infiltratör?
  Förre ärkebiskopen KG Hammar hade sitt hjärta långt till vänster!
  OBS! Läs boken ”Konsten att lämna den Svenska Kyrkan” av Helena Edlund.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.