Richard Sörman: Allt ska bedömas utifrån situation och sammanhang

Richard Sörman

Politiska rörelser älskar sina slagord. Men vad ska de göra med slagord som redan fått genomslag i politiken? Det som var viktigt och relevant för femtio år sedan är kanske fel medicin idag. Allt får sin mening och betydelse i ett sammanhang.

Är det patetiskt att tjata om att man älskar sitt land? Ja kanske det. Eller rättare sagt: det kan det vara. Det beror på situation och omständigheter. Allt som sker får sin mening och betydelse i det sammanhang i vilket det äger rum.

Att en människa kan höra vad en annan människa säger är knappast något som väcker förundran. Men om det handlar om någon som varit döv sedan födseln och som tack vare en ny operationsmetod för första gången hör sina barns röster är det nog en upplevelse som personen i fråga aldrig glömmer bort. Samma sak för den som i 40 år har levt under en kommunistisk diktatur och plötsligt får veta att han eller hon nu får rösta hur som helst i fria val. Det som under vissa förhållanden framstår som vardagligt och naturligt kan i andra sammanhang bli något alldeles unikt.

Vi kan ta ett annat exempel. Är det alltid en bra idé att ge sig ut och springa fem kilometer? Ja det beror väl på hur många gånger samma vecka eller samma dag man redan varit ute och sprungit fem kilometer. Vi kan ha en vision om att vi ska vara friska och vältränade, men det betyder inte att det vid precis varje tillfälle i livet är motiverat att ge sig ut och springa fem kilometer. Har man nyss sprungit sitt varv på elljusspåret behöver man knappast göra det en gång till. Och har man sprungit sina fem kilometer med så täta intervaller att knäna gått sönder är det snarare motiverat att vila några dagar.

Men hur är det med politiken då? Ska man värdera politiska partiers ambitioner efter de sammanhang i vilka de yttras? Ja självklart. Låt oss säga att flertalet medborgare vid en viss tidpunkt i historien tyckte det var bra med skattehöjningar för att kunna finansiera gemensam verksamhet. Betyder det att det alltid är bra med fler och ännu högre skatter? Knappast. Låt oss också säga att flertalet medborgare i samma land vid ett annat tillfälle i historien tyckte det lät klokt att öppna upp sig mot omvärlden och förenkla rörelser över gränserna. Betyder det att det alltid i alla lägen är bra med mer öppenhet? Naturligtvis inte. Har man under en längre period haft sina gränser vidöppna och låtit människor strömma in utan att man kunnat assimilera eller integrera de som kommit kan det knappast bedömas som särskilt förståndigt att ropa efter än mer öppenhet. Och samma sak med slutenhet förresten. I ett visst läge kan det vara bra att skydda sig mot det främmande, men på sikt riskerar man bli isolerad och instängd i en stagnerande bubbla. Allt beror på situation och sammanhang.

Så är det självklart att de ideal som rådde i det svenska samhället på 60- och 70-talen också ska vara våra ledstjärnor 2019? Knappast. Snarare tvärtom. Speciellt om idealen fått stå oemotsagda och aldrig balanserats av sina motsatser. Har man haft ett samhälle där höga och höjda skatter länge varit det högsta goda är det antagligen rimligt att dra ner på skattetrycket.

Har man haft ett samhälle där lärarnas arbetsbörda stadigt har ökat samtidigt som lönen har sjunkit bör man nog sträva efter att minska bördan och kanske höja lönerna. Kanske fanns det vid ett visst skede av samhällsutvecklingen anledning att modifiera lärarnas arbetsvillkor, men inget bör drivas in absurdum. Balans mellan ytterligheter är bra och det kräver en pendelrörelse där det som blivit för mycket får minska och det som blivit för lite får öka.

Den politiska retoriken verkar ha svårt att greppa detta pragmatiska tänkande med anpassning efter situation. Där är det samma ideal som gäller år efter år. Politiska rörelser bildades vanligtvis en gång för att skapa motvikt mot rådande samhällsförhållanden. Men har de rönt framgång i sina strävanden och kunnat forma samhället i enlighet med sina egna ideal verkar de ha svårt att ändra retorik när utvecklingen gått för långt och slagorden mest ekar tomma. Att skrika efter skatter i världens mest beskattade land framstår som lika absurt som att ge sig ut och springa fem kilometer efter att man nyss har sprungit fem kilometer.

Visst har vi olika syn på statens roll i samhället. Visst har vi olika syn på fördelningspolitik. Visst har vi olika syn på nation och nationalitet. Men borde vi ändå inte kunna frigöra oss från våra slagord när vi ser – eller borde kunna se – att vår politik redan fått genomslag i samhället och att det är dags att gira lite åt andra hållet? Om vi under femtio år har levt med en traditionskritisk agenda där allt som kommer ur vanor och hävd har betraktats som både pest och kolera borde alla rationella människor kunna acceptera att det är dags för lite tradition igen.

Det är lite av detta som sker nu i Sverige och i Västerlandet i stort. Vi ser en historiskt motiverad reaktion på vad som under femtio år har varit heliga kor och våra enda ideal. Fler och fler förstår att konservatism och nationalism inte behöver vara det stora onda, men att det är en rimlig motpol till liberalism, socialism och internationalism. Men det gör så ont för så många. De har satsat så mycket prestige i det nya, det öppna, det liberala, det socialistiska, det könlösa, det jämlika. De har byggt sina karriärer på ideal som redan har förverkligats. Och kanske känner de att historien nu vänder sig emot dem och att deras motståndare äger agendan. Försiktig anpassar sig somliga till den nya situationen, men att de skulle gå över till motståndarsidan eller åtminstone börja samarbeta med dem? ALDRIG! Bättre ta deras politik utan att erkänna det. (En annan variant är naturligtvis att man håller fast vid sina slagord och menar att det bara är att försöka en gång till… och en gång till… Likt socialister som fortfarande tror att ett förstatligande av alla produktionsmedel ska skapa välstånd och rättvisa. Men då är man så långt bortom all rationalitet att någon diskussion knappt kan anses vara meningsfull.)

Så är det då patetiskt att tjata om att man älskar sitt Sverige och sin svenska kultur? Nej. Inte i historisk situation där politiken inte handlar om vilket Sverige vi ska ha utan om vi ska ha något Sverige överhuvudtaget. Allt beror på situation och sammanhang.

46 reaktioner på ”Richard Sörman: Allt ska bedömas utifrån situation och sammanhang

 1. Kjell Rehnström skriver:

  Mycket insiktsfullt! Jag har tänkt i liknande banor när det gäller PK-ismen. I ett totalitärt samhälle med stelbent konservatism är PK-ismen en nödvändig opposition, men om den blir den enda förhärskande ideologin, blir den livsfarlig. Kanske det är vad vi ser nu.

  Gillad av 1 person

   • Dm skriver:

    Precis, men en stor majoritet är matad med detta sen barnsben, det är som om folk är sjuka, den socialistiska indoktrineringen är så djup, livslång.

    Gillad av 5 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Det dualistiska tänkandet som vi finner även hos Hegel: ”För mycket” åt ”ena hållet” och sedan ”för mycket” åt ”andra hållet” och sedan upptäcka att ”mittpunkten” mellan dessa ”håll” också är ”för mycket” åt något ”håll”. Fullkomligt vansinne. Möjligtvis är det ett vulgärt försök till kvantitativ analys utan att göra sig mödan att tillämpa matematiken.

    Men man kan inte definiera en mängd av något som inte är väl definierat till sin sort, av något som bara är ett hjärnspöke, ett frisvävande begrepp, en dissocierad abstraktion.

    Men folk tycks verkligen tro att man antingen vill ”ändra på allt” eller ”inte ändra på något alls” och att det vore klokt att slumpmässigt ”ändra på lite granna” för att det är ”mittpunkten” mellan de påhittade ”ytterligheterna”. Löjeväckande.

    Gillad av 4 personer

 2. Claudia de Longueville skriver:

  Sverige betalar nu notan för att ledaren för den ”humanitära stormakten” skränade ”Mitt Europa bygger inte murar”, utan att bry sig ett skvatt om vad floskeln kunde få för konsekvenser.
  Så hårt pressad var statsministern av PK-mobben, att han inte vågade agera förrän kraschen var ett faktum.

  Trots de svåra konsekvenserna fortsätter i praktiken de öppna gränsernas politik.
  ”Flykting”inströmningen är något reducerad, men fortfarande långt större än vad landet kan klara av.
  Statsministern fortsätter med att kalla alla de partier, som opponerar mot migrationspolitiken för högerextrema.

  Varför agerar rikets ledning så irrationellt och självdestruktivt och hur kan den få med sig så stora delar av befolkningen?
  Hur stora lögner kan folket svälja?
  Varför snappar man inte, att den svenska migrationspolitiken övergått till en asylkatastrof?
  Att det är en galen ockupation, som plågar och bryter ner riket och att kontrollen över denna är förlorad?

  Löfven, den ogärningsmannen, är inte den som påtar sig något ansvar.
  Först måste han i så fall ha förstått, att han har begått något fel och det tycks han definitivt inte ha gjort.
  Skulle likväl sömngångaren ha insett och erkänt, att han kört nationen i botten, så hade ju ett rimligt straff för det brott som begåtts, åtminstone ha varit att han hade sparkats ut från Rosenbad.

  Statsministern tillstår naturligtvis ingenting.
  Han vill inte vidkännas det minsta misstag.
  Om någon försyndelse över huvud taget har begåtts, så skall den i så fall tillskrivas folket.

  Man kan inte ens hoppas, att marionetten innerst inne förstått, att landets bekymmer och svårigheter har vuxit honom över huvudet?
  Att göken fattat, att de självförvållade problemen inte bara är gigantiska, inte bara rent djävulska utan totalt och fullständigt irreparabla.

  Landets kabinett har uppvisat en respektlöshet och likgiltighet, gränsande till vettlöshet.
  Det går inte att förstöra ett land mer än vad denna skräckens regim har gjort.
  De svårartade följderna av den galna migrationspolitiken blir nu bara värre och politikerna står handfallna.
  De tycks inte vilja förstå hur illa det är ställt.

  Gillad av 10 personer

  • Palle9 skriver:

   Lyssnade just på Godmorgon världen, där bl.a. det alarmerande läget i ANC:s Syd-Afrika behandlades. Korrespondenten talade om den ökande brottsligheten, usla skolor och korrupta politiker – en hel del kunde ha passat in på vårt land. Vi har dessutom stött ANC under många år, en rörelse som visade sitt rätta ansikte efter Nelson Mandelas frånfälle.

   Gillad av 7 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Vi visste alla allt om ANC redan innan sanktionerna infördes på åttiotalet. Vi visste redan då att det var en kommunistisk terrororganisation. Inget är nytt, inget är okänt, inget som har hänt är oväntat: DE VILL HA DET SÅ HÄR.

    Gillad av 3 personer

   • Dm skriver:

    Sen skall vi ju inte inbilla oss att problemen börjar och slutar med ANC, istället så är det så att Sydafrika nu blir som ett vanligt afrikanskt land, som dessutom har de vita att skylla allt på uppmuntrat av int minst Sverige och en krigarkult i zuluerna som ideal, ett recept som bara kan sluta på ett sätt.

    Gillad av 3 personer

   • Claudia de Longueville skriver:

    De är indoktrinerade till att tro, att ”De vill ha det så här.”
    Tredje statsmakten har så totalt lierat sig med makten, att den utgör ett dödligt hot mot demokratin i nationen.
    Landet skulle aldrig ha kunnat vanstyras så till den milda grad, om det inte vore för sveket från MSM.

    Gillad av 5 personer

  • Dm skriver:

   Claudia, om jag får illustrera:

   Utan att bry sig
   Inte vågade
   Irrationellt och självdestruktivt
   Inte påtar sig något ansvar
   Inte förstått att han begått något fel
   Sömngångaren
   Tillstår naturligtvis ingenting
   Vill inte vidkännas
   Marionetten
   Innerst inne har förstått
   Vuxit över huvudet
   Göken fattat
   Respektlöshet och likgiltighet
   Vettlöshet
   Politikerna står handfallna
   De tycks inte vilja förstå

   Alltsammans bygger på att du inte accepterar att någon kan vilja ha det så här. Detta missförstånd är det Löfven och de andra bygger sin makt på. Vi måste överge tron på att de vill oss gott, annars kommer vi aldrig vidare.

   Gillad av 6 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Danske Arne, situationen är mycket allvarlig. Ingen verkar riktigt taga denna insikt på allvar. Jag såg en fruktansvärd rapport från Tommy Robinsons besök i Warrington under sin kampanj inför valet till Europaparlamentet. Att vänsterns ondskefulla tjänare beter sig som de svin de är är inte det som skall uppröra eller förvåna oss. Men att till och med Tommy Robinson och hans stab och medhjälpare och sympatisörer, som är många, står så handfallna!

    Varför skanderar man inte ”Kommunister! Mördare!”

    Varför skanderar man inte ”Den gapande avgrunden!”

    Varför går man halvhjärtat till fabbo och tant polisen och misslyckas intressera dem för att motarbeta sitt eget intresse, sitt eget projekt?

    Gillad av 7 personer

   • Claudia de Longueville skriver:

    ”De vill ha det så här”, så länge som konsekvenserna av den ståndpunkten fördöljs av den ockuperade tredje statsmakten.”

    Gilla

  • Elof H skriver:

   Många nyvakna som tror att problemen i huvudsak stämmar från den s.k. flyktingvågen 2015. I Sveriges fall började det redan på 80-talet och även helt utan de som kom 2015 och senare så hade vi fortfarande varit nästan lika mycket i skiten som nu.

   Gillad av 3 personer

   • brrr skriver:

    Precis. Men medelklassen berördes inte då, det var bara fattigsvenskar i de billigaste förorterna, inget som den välmående delen av befolkningen bryr sig om.
    Men nu våldtas t.o.m. medelklassens döttrar, de har tvingats lära sig vad ”homeinvasions” är o.s.v.

    Jag tror att valet 2006 var absolut sista chansen, då kanske problemen fortfarande hade kunnat lösas utan krigsliknande situationer.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    BRRR: 1985 knöts säcken. Det var sista chansen. Systemskiftesvalet och kniven i ryggen. 1988 var bara en bekräftelse. 1991 var det redan för sent. 1994 återställde kommunisterna allt som trots allt hade åstadkommits.

    Gilla

 3. Fredrik Östman skriver:

  Hoppas att du inte famlar efter något slags försiktighetsprincip eller turordningsprincip eller proportionalitetsprincip eller något annat flum som skall tillåta det ena felet att begås efter det andra, random walk, den digressiva princip vi hittills har lidit under. Ingenting är riktigt bara för att det är vare sig nytt eller gammalt. Det som är riktigt är riktigt för att det inte är felaktigt.

  Det som definitivt är felaktigt är att analysera samhället och politiken i termer av överordnade, abstrakta termer som ”höga skatter” eller ”fri rörelse”. Innehållet i, innebörden av, sådana termer kan ändra sig dramatiskt. Plötsligt står man där med sina finslipade argument för något helt annat än det man utformade dem för. Att sedan kalla detta pragmatism är verkligen höjden på vansinnet. Den äkta konservatismen, den äkta pragmatismen, den äkta rationella metoden bygger på små och uppenbara reformer av enskilda bestämmelser som är uppenbart felaktiga. Den bygger också på att man använder sin helhetsbild och systemförståelse för att prioritera dessa lokala åtgärder.

  Detta kan också kallas positiv politik: Man vet vad man talar om och hur man skall uppnå det. Ett steg i taget. Visst kan enskilda små steg ibland befinnas ha gått fel. Då är det inte så långt tillbaka. Men i huvudsak måste vi utgå ifrån att vi bara tager sådana steg som vi redan i förväg vet kommer att leda oss framåt. Detta är den sant progressiva politiken. Detta är konservatismen. Positiv progressiv politik.

  https://thewayofreason.wordpress.com/2017/09/05/ett-bra-partis-valmanifest-for-riksdagsvalet-tvatusensjutton/

  Gillad av 6 personer

  • Dm skriver:

   Tillsammans med heuristiken, Taleb skriver om detta, små regler man vet är fel i det stora men som fungerar praktiskt i det lilla:

   En heuristik från grekiska εὑρίσκω (upptäcka) är en enkel procedur, metod eller tumregel som kan ge ofullständiga men för situationen tillräckligt tillfredsställande svar eller kunskapsunderlag på olika frågor eller inför olika beslut.[1]

   Gillad av 2 personer

 4. Eva Danielsson skriver:

  Ett klokt resonemang givet att de med makt vill åstadkomma förbättringar och positiv utveckling. Och inte i stället bara ägnar sig åt att frenetiskt och fanatiskt tillskansa sig ökad makt och orubblig makt och degradera folket till skatteboskap. Som väl tyvärr är det vi ser nu bl a i Sverige och i EUledningen. Man kan bara hoppas på vissa mindre europeiska länder samt USA med Trump som president. Tyskland, Frankrike, England och Kanada verkar vara lika illa ute som Sverige vad gäller destruktiva och inkompetenta ledare. Fast vi förstås är mest extremt moderna och först ut även när trenden handlar om förstöra det som är förutsättningar för ett gott samhälle.

  Gillad av 3 personer

 5. Jens skriver:

  https://samnytt.se/osterrikes-vice-forbundskansler-vi-vill-inte-bli-en-minoritet-i-vart-eget-land/
  I en intervju nyligen talade Heinz-Christian Strache om den stora invandringens påverkan på landets demografi och lovade att hans parti Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ, ska arbeta mot folkutbytet.
  Intervjun avhandlade ett flertal ämnen inför EU-valet i slutet av månaden. Bland dessa fanns partiets långvariga kamp mot massinvandring.

  – Vi fortsätter vår resa i vårt hemland Österrike, kampen mot folkutbytet, som vårt folk förväntar sig.
  Då intervjuaren ifrågasatte begreppet folkutbyte, som av media ofta associeras negativt med högerpolitiker, svarade Strache:
  – Det är ett verklighetsbegrepp. Vi vill inte bli en minoritet i vårt eget hemland. Det är legitimt och ärligt och djupt demokratiskt.
  Han påpekade också att alla de som inte är vänster idag brännmärks automatiskt som högerextremister av media och att bara de som försöker genomföra sina politiska mål med våld är extremister, något som inte hör hemma i ett demokratiskt system.

  Gillad av 1 person

  • T skriver:

   Högerextremist ett uttryck som Löfven älskar att kasta i ansiktet på sina politiska motståndare. En extremist blir man väl inte förrän man brukar våld?
   http://www.fristad.eu/2019/05/bekampa-sossar-pa-sossars-vis/

   Socialdemokraternas självbild är att partiet står för det universellt Goda medan högern vill människor illa. Detta ursäktar tjuvnyp, lögner och fula knep (inklusive att gömma valsedlar och att ”hjälpa” pensionärer att lägga i valsedeln i kuvertet). Alla verktyg måste användas för att bekämpa ondskan. Inklusive att kräva god ton av sin motståndare samtidigt som man kallar honom nazist.
   Att borgerligheten (fortfarande!) inte har begripit detta är bedrövande.

   Tron på att fair play lönar sig i längden är fortfarande stark inom Kristerssons parti och bland hans meningsfränder. Men i politiken ges inga tröstpriser. Inga hedersutmärkelser. Politiken handlar knappt ens om idéer längre, bara om att vinna val och säkra makt åt det egna partiet.
   Om borgerligheten vill vinna debatten, kampen och valen måste den ta av sig handskarna och börja bekämpa sossar på sossars vis. Ett första steg är att anpassa språkbruket efter motståndarens nivå. I Moderaterna kan den kursen förslagsvis ledas av Hanif Bali.

   Gillad av 2 personer

   • cmmk10 skriver:

    ” Politiken handlar knappt ens om idéer längre, bara om att vinna val och säkra makt åt det egna partiet.”

    Något som varit känt länge, att det tydligen går att förena idéer och makt 😉

    ”Socialdemokraterna är ett idéparti med två idéer – att ta makten och att behålla den.” ~ Vilhelm Moberg

    Gilla

 6. Östrahult skriver:

  Ritat med grova penseldrag ser det ut som följer tror jag;

  De som idag har den politiska och ekonomiska makten har inga som helst planer på kursändring. Man driver det som man uppfattar kan gynna dem själva och samtidigt säkerställa en fortsatt maktposition. Att detta kan pågå beror på att makten aldrig tidigare haft så kraftfulla medel att utan våld kunna hålla befolkningen i schack. Detta sker med hjälp av media och olika manipulativa metoder som skambeläggning och härskartekniker. Påverkan når i hög grad ut i arbetslivet genom att större delen av samhällsmaskineriet är politiserat. Problemet är att det finns ingen motkraft, befolkningen tror fortfarande att makten vill vårt väl.

  Gillad av 4 personer

 7. JL skriver:

  Marginalnytta är ordet

  Längtar efter en dag då nyanserade sakliga och diskussioner är normen.

  I dagsläget får vi t.ex. fortfarande stå ut med sådana som Jerzy-”Vi vet att högre straff inte minskar brottsligheten, och den förklaras för övrigt endast av socioekonomiska faktorer”-Sarkecki.

  Varje gång jag hör denna smörja önskar jag att journalistutbildningen innehöll en baskurs i statistik.

  ”Högre”, i förhållande till VAD?
  ”Förklaras av” är INTE ett substitut för ”korrelation”

  Gillad av 3 personer

  • olle holmqvist skriver:

   Mkt berättas för oss med hjälp av diagram. Mkt få politiker och jornalister kan tolka diagram.
   Hur man ljuger med statstik av D Huff ligger på nätet.Mkt presenteras för oss som ökning uttryckt i procent. Mikt få, färre än varannan läkare enl uppgift av en brittisk kolesterol-skeptiker.
   känner skillnad mellan absolut och relativ risk.

   Om diagram: fråga alltid varför axlarna börjar och slutar som det visas.Varför inte bägge i origo ? Är det ett urval med finpincetten där för pincettmästaren lämplig samvariation föreligger ?

   Risk, relativ – godkänt när alla känner sammanhanget. Försäljnigschefen kan säga till sina säljare: Vi har sålt 20 % mer än snittet de senaste fem åren.

   Risk, absolut = procentenheter = det vardagliga. Om låneräntan ökat från 2 till 4 % så säger vi att den ökat med 2 procent = 2 procentenheter. Men det är lika korrekt, fast för den oinvigde missledande, att säga att den ökat med 100 % = relativ risk 4 är 100 % mer än 2. Dvs en fördubbling Den normalbegåvade frågar: fördubbling från vilken nivå ?

   Når vi hör t ex från TV_rutan: ”Risken för bröstcancer minskar med 40 % för kvinnor som motionerar” – så är det alltså fullkomligt informationstomt. Det kan i åldersgrupp där sjukdomen är vanlig vara 10 per hundra i ingen-åtgärdsgruppen, mot 6 per hundra i åtgärdsgruppen, 4 av hundra= en av tjugofem, har nytta. Eller det kan vara 10 resp 6 per hundra tusen och mkt få har nytta.

   Ett begrepp som är både begripligt och informativt är Numer Needed to Treat, NNT. Hur många måste behandlas f a en ska ha nytta ? Det är så pedagogiskt att det aldrig används. BigPharma gillar det inte.

   Analfabetism, – heter vårt begrepp ana-diagrammism ? eller vad ?

   Gillad av 2 personer

 8. Göran Holmström skriver:

  Säger det igen!
  Våra makthavare agerar inte i intresse för sitt eget FOLK.
  Deras uppdragsgivare har sin agenda, som politikerna följer slaviskt för korvören och fria flygresor.
  Enda sättet att förändra är att byta ut det korrupta mot folk som vill reparera landet igen.

  Gillad av 2 personer

 9. Dm skriver:

  En sak man kan notera är att de som i ett socialistiskt system, som vi ju lever i, utför ett verkligt arbete alltmer tas för givna, det gäller istället att hela tiden ligga i framkant och ”jobba” med sådant som staten har bestämt skall vara tidsandan, idag klimat, genus och liknande. Jobbar man med tidsandan så kan man resa världen runt, och ha ett varierat och avslappnat jobb. De som däremot gör ett riktigt arbete i statens regi, som läkare, sjuksköterskor, lärare, vårdare inom äldrevård, poliser osv, de tas för givna, och faller hela tiden efter. Hållbarhetsansvariga eller genuskonsulter bränner inte ut sig, utan det gör lärare, poliser och sjuksköterskor och läkare också, OM de jobbar i statlig och kommunal regi, och som överkurs så klart också om de jobbar i en oligarki som ju har blivit resultatet av en del privatiseringar. På en fri marknad däremot så kan de tjäna vad de är värda, och bra lärare och läkare och sjuksköterskor kan få dubbel eller mångdubbel lön.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Jo, det där beskrevs ju på åttiotalet av Noriaki Kano och används aktivt i produktutvecklande företag sedan dess. Det är därför det hela tiden kommer en massa ”features”, småsaker som ger mervärde för kunden utan att kosta speciellt mycket att tillverka och utan att fungera särskilt bra.

   Gilla

   • Jari Norvanto skriver:

    Välfärdsstatens motsvarighet: De stigande förväntningarnas missnöje, och sedermera de fallande förväntningarnas missnöje.

    Gillad av 1 person

 10. Danske mand skriver:

  Jag vänder mig mot grundpremissen i artikeln, liberalism, socialism och internationalism har ALLTID varit fel, riktningen har varit fel från början, det är utopiska anti-kristna anti-individuella rörelser som för sitt genomförande förutsätter totalitarism, så har det alltid varit, det är bara det att det är först nu som konsekvenserna av detta tänkande står klara, men riktningen har varit samma hela tiden. Artikeln är ett utslag av sjukan att vara för allt bra och mot allt dåligt, i detta fall att det ”förr” var påkallat med socialism och liberalism och ”idag” så behövs lite mer konservatism. Vi måste anstränga oss och se vad som ligger under dessa rörelser, det som idag manifesteras i samhället, med islamisering, förföljelse och demonisering av oliktänkande, inskränkande av yttrandefrihet, skattetransferering från de närande till de tärande, kort sagt uppmuntrande av människors ondska, har hela tiden legat i korten i utopierna.

  Gillad av 5 personer

  • A skriver:

   Bra Dnam, Tänke samma sak, det är mer av samma igen! och igen, och igen, det tar aldrig slut.
   Folk tror att sanning bara är en åsikt, vilken som helst. Sen lite kålsupar teori på det. 🙂

   Mvh A

   Gilla

 11. PerH skriver:

  ” Hur stora lögner kan folket svälja? ”
  Ulf Peder Olrog skaldade på 1940-talet.
  Allting går att svälja med mördande reklam, Kom och köp konserverad gröt…
  I visan får krämarna dela cell.

  Gillad av 1 person

 12. li br skriver:

  Västvärlden har genom demokrati och skatter byggt upp sina länder enskilt fast folkgemensamt och det har tagit tid och en kostat massa pengar men utveckligen har varit enorm. Men väst världen har även haft en kristendomen som varit med och drivit på en ansvarskänsla och moral vare sig man ville eller inte. Sedan hade vi upplysningstiden och industrialismen och allmän skola, och nu ett teknologiskt samhällen. Västvärlden lärde sig att sammarbeta och handla med varandra istället för att kriga. Vi delade med oss av kunskap och lärde oss av varandra och på så sätt gick utvecklingen snabbt framåt. Att lägga kraft på att utöka landmassa genom krig eller förtrycka folket genom ideologier gav tillfällig tillfredställelse men ingen ökad välfärd för folket.

  Andra länder med andra värdegrunder/religioner än kristendom och andra sätt att styra än demokrati med medföljande utvecklingen med upplysningstiden, industrialismen,allmän skola, teknologiskt samhällen har hamnat efter med välfärd och bekvämligheter för folket. Alla länder har haft samma möjligheter till att bygga upp en egen välfärd och har det än idag. Men det är svårt att nå det man vill ha utan att vilja genomgå en transformation.

  En svensk-somalisk nationalekonomen befinner sig i Somalia och försöker hjälpa till att bygga upp en ekonomi i landet där han stött på ett problem/situation – Alla frågar sig: Varför ska jag betala skatt? Man förstår inte innebörden av att betala skatt, säger Abukar Omarsson.
  https://www.na.se/artikel/lars-stroman-somalia-ett-steg-till-pa-vagen-mot-att-bli-ett-normalt-land

  Om man inte ens förstår innebörden av att betala skatt………bara smaka på den meningen. Hur ska man då förstå att när en somalisk familj bor här faktiskt förstår innebörden av att alla människor runt omkring denna betalar för just deras boende, deras barnbidrag, deras skolgång etc.

  I mellanöstern i flera länder har befolkningen en basinkomst/medborgarlön som de får utbetalt av staten. Länderna betalar ut dessa pengarna från oljerikedomar där andra människor från andra länder ger dem pengar för att köpa olja. Det är inte skattemedel som befolkningen sparar ihop själva. Så det är svårt att förstå innebörden av att Sveriges ekonomi enbart beror på folkets egna skatter som de betalar själva genom att jobba själva. Många i mellanöstern är oerhört fattiga och tycker att basinkomsten är för låg vilket den är men att själva arbeta för att höja inkomsten genom eget arbete är det inte alla som gör och då är kvar i fattigdom.

  Jag tror att en rejäl kurs i samhällskunskap skulle få fler att inse att pengar inte bara finns och betalas ut utan att det kostar samhället och folket pengar. Att vi alla är beroende av varandra för att upprätthålla en välfärd.

  Gilla

  • Dm skriver:

   Omvänt så har vi stora grupper i Sverige som inte förstår att pengarna som kommer ur automaterna är pengar som svenskar jobbat ihop med sitt arbete och sedan via demokratiska val beslutat att GE bort till dessa som inget gör eller värre. Pk-isterna inbillar sig att förorterna är fulla av tacksamma flyktingar, istället så är de antingen oförstående inför var pengarna kommer ifrån eller föraktar oss för att vi är så dumma och ger dem pengar utan motprestation.

   Gillad av 4 personer

  • Lev Barkland skriver:

   ”Hur ska man då förstå att när en somalisk familj bor här faktiskt förstår innebörden av att alla människor runt omkring denna betalar för just deras boende, deras barnbidrag, deras skolgång etc.”

   @LI BR, nej det förstår de inte. Ett väldigt spännande ämne det här, om jag inte missminner mig är det Per Brinkemo som skrivit om detta. Hur somalierna faktiskt ser Sverige som en plats där det regnar pengar. Och de kommer bara hit och brer ut sina tygskynken. De ser inte att de tar något av oss för ”Svenskarna får ju ännu mer”. Ungefär. Och när de informeras om att deras bidrag betalas av svenska arbetare så tror de inte på det. För så dum kan ju ingen vara.
   Ganska fascinerande, eller hur.

   När man tänker på sådana här exempel, sådan total interkulturell kommunikativ oförmåga (och då menar jag från ‘den svenska sidan’ i relationen till somalierna) så vete tusan om inte svenskarna förtjänar sitt öde, att bli av med sitt land… Fast nu är ju verkligheten mer sinister än så. Det handlar inte bara om interkulturell kommunikativ oförmåga, naivitet och dumhet (eller ska vi säga historielöshet). De egenskaperna är visserligen viktiga förutsättningar för att kunna genomföra folkutbytet men de utnyjas också ganska skickligt och cyniskt av de krafter som profiterar på eländet.
   …Så lite synd är det kanske om Svenskarna ändå.

   Gillad av 4 personer

   • li br skriver:

    I västvärlden – Sverige har vi byggt en tillits ekonomi där pålitlighet är grundstenen.

    Vi handlar på tradera och skickar pengar och förväntar oss att få det vi betalar för. Framgångs företaget Amazon byggde upp en hel affärs ide på trygghet och pålitlighet. När nätet var nytt visste vi inte vilka webbsidor vi kunde lita på när vi köpte saker och vilka nätsidor som lurade oss på pengar eller inte. Amazon lovade att vi kunde lita på alla e-handlarsidor som fanns på deras databas. Vi kunde lita på att vi fick det vi betalade för och att vi skulle få sakerna levererat inom en viss tid för Amazon garanterade det. Om något gick fel med beställningen så fick du tillbaka pengarna av Amazon som garanti och ev e-handelsföretag som inte levde upp till det som de lovade blev utestängda från Amazon. Alla ville sälja på Amazon och alla ville köpa från Amazon pga av tilliten och tryggheten.
    När vi köper bilar, mobiltelefoner, kylskåp etc vill vi att företag håller det som de lovar och att sakerna håller.

    Tillit har blivit en social status för folk och för företag i västvärlden som gör att vi som befolkning kan känna oss trygga och säkra.

    Så när vi inte kan lita på att posten kommer i tid
    eller kan lita på folk som utger sig vara hemtjänstpersonal som sedan rånar äldre
    eller inte kunna lita på att våra barn kan gå säker från skolan utan bli rånade
    eller lita på om föreningsbidrag verkligen går till föreningar och inte direkt ned i fickan på folk
    så förstör det flera generationers uppbyggnad av ett samhälle som har tillits uppbyggd ekonomi.

    Vi gillar inte att bli lurade och hånade.

    Gillad av 1 person

 13. styggestig skriver:

  Nåja, socialdemokraterna beslutade tidigt i tillvaron att ”glömma” eller förneka det faktum att i en av Internationalens verser lyder texten: ”vi under skatter dignar ner”. Så någon liten kursändring – åtminstone vad gäller sångövningarna – har man gjort.

  Gilla

 14. olle holmqvist skriver:

  Slagord,
  ord som slår, som beslår, som år slående. De är släkt den poesi som Hölderlin beskrev: Inte det rena, upphöjda förfinade. Precis tvärtom, det råa, grova, grundläggande som jordgolvets planka. Därav rytm,alliteration och rim.Före Pinochet skanderade studenterna på Santiagos gator: El pueblo unido jamás será vencido – Folket förenat – kan aldrig bli besegrat. Sedan gick det annorledes.
  Språkfilosofen Austin lanserade begreppet: Performativ. Ord som är gärning: Jag förklarar… mötet avslutat…er för man och hustru. Jag döper dig till…Ordf Mao verkade i gammal kinesisk tradition. Inför den vita fiendens tillfälliga övermakt när de närmade sig: ”Att lämna 长沙市 är att försvara 长沙市 (Changsha).”.Den för de vanliga röda soldaterna svårbegripliga utrymningen ”förklaras” genom slagord. Sedan återtog de röda staden. Nutida exempel: ”Ett land Två system”. Visst, man ser på verklighetens Kina inkluderande HongKong och det ena stämmer med det andra i en sig själv verifierande rundgång..

  Ordmästare Palme mot Gösta Bohman: ”Vi vill ha svängrum – inte svångrem”.

  Slagorden ankrar sig i djupa skrymslen i allmänmänsklig botten.. Palme skulle inte ha sagt: ”Vi bygger inga murar”,. Han begrep de sammanhang jag försökt antyda.
  ”Vi murar inga murar,
  vi välter våldets vallar..” eller nåt sånt.

  Den allmänmänskliga bottentopografin kan naturligtvis nyttjas för onda syften. Det kallas demagogiskt. En ordastycke som förlett många: ”Det oklart sagda är det oklart tänkta”

  Gilla

 15. Lev Barkland skriver:

  ”Allt får sin mening och betydelse i ett sammanhang.”

  Just det. Paradexemplet på ignorans inför detta faktum är parollen ‘allas lika värde’. Första paragrafen i värdegrunden. Endast människor som vägrar nedlåtande sig (för goda för sådant) till konkreta exempel och faktiskta avvägningar kan tycka detta bör vara en överordnad princip. Har alla människor i världen lika värde som fordringsägare på de svenska välfärdssystemen? Eller som manliga kamrater till min dotter? Enligt värdegrunden blir tydligen svaret jakande.

  Våga vägra värdegrunden. Våga vägra allas lika värde.

  Gillad av 3 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.