Gästskribent Christian Palme: Närmar sig klimatdiktaturen?

Statsradion, där ett flertal av journalisterna sympatiserar med miljöpartiet och vänsterpartiet, rapporterar att S, C och V vill tvinga EU-parlamentet att besluta om ett ”klimatnödläge”, eller ”klimatundantagstillstånd”.

Det finns ingen anledning att vara förvånad. Det är tydligt att de strömningar som kräver klimatdiktatur växer sig allt starkare. Filosofen Torbjörn Tännsjö som aldrig har dolt sina sympatier för kommunismen och miljöpartiets EU-kandidat Pär Holmgren hör till de öppna diktaturförespråkarna.

Anledning finns däremot att ta det här kravet som ett allvarligt hot. Under kravet finns givetvis djupa auktoritära strömningar och en dold agenda. Historien visar att när diktaturen väl är införd så kommer den snabbt att utvidgas. Steget till läger och nackskott är mycket kort, för hur ska man annars handskas med sina motståndare?

Vad diktaturanhängarna glömmer är den andra historiska lärdomen, att när det auktoritära styret väl är infört så kommer de mest radikala krafterna mycket snart att gripa makten och för att behålla den måste de göra sig av med de mer försiktiga av sina egna anhängare. Vi har sett det tidigare, när Berget marscherade Gironden till giljotinen och när Stalin utraderade sina gamla kamrater.

Fullmaktslagar och undantagstillstånd i ”nödlägen” har dessutom varit en klassisk metod för att gripa makten med lagliga medel och införa total diktatur. Här är ett bra exempel, en lag med den upplysande titeln ”Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich”, ”Lagen om avhjälpande av folkets och rikets nöd”, som beslutades av den tyska riksdagen den 23 mars 1933.

Apropå alla Dagens Nyheters varningar för att 30-talet är på väg tillbaka.

Christian Palme är tidigare utrikeskorrespondent vid Dagens Nyheter (Danmark 1984 – 91 och Balkan/Centraleuropa 1993 – 98) samt tidigare kommunikationsmedarbetare vid flera internationella organisationer bland annat Internationella Brottmålsdomstolen i Haag. Numera pensionerad.