Patrik Engellau: En annan sorts demokrati

Patrik Engellau

Vår typ av demokrati är välorganiserad och följer ett etablerat regelverk. Det hålls folkval till de beslutande församlingarna, i Sveriges fall en gång i september vart fjärde år, varefter en regering på något vis utkristalliseras.

I Venezuela fungerar det på ett helt annat sätt och det pågår just nu. Det står en kamp mellan president Nicolás Maduro och oppositionen personifierad av Juan Guaidó och Leopoldo López. Det som avgör kampen är folket, men inte genom att rösta utan genom att ge sig ut på gatorna för att demonstrera. Antalet demonstranter en viss dag verkar fungera som ett slags opinionsundersökningar.

För några dagar sedan skulle demonstrationer mot Maduros regering avhållas men det kom färre demonstranter än vad som förväntats. Maduro lät sig triumferande intervjuas på TV och förklarade sig för segrare och López flydde till spanska ambassaden (eftersom han är spansk medborgare, be mig inte förklara).

Om venezolanerna ska våga ge sig ut på gatorna för att demonstrera bestäms till stor del av hur mycket obehag de riskerar att utsättas för. Fattar du parallellen? Hur många svenskar finns det inte som inte törs säga sin mening för att de riskerar, eller tror sig riskera, reprimander på jobbet och uteblivna löneförhöjningar eller andra promotioner.

Obehaget i fallet Venezuela åsamkas emellertid inte av bigotta men inte särskilt våldsbenägna kollegor i kafferummet utan av de etablerade våldsorganisationerna. Det finns två.

För det första finns armén som oftast stått på statens, i det här fallet Maduros, sida, men liksom i övrigt i Latinamerika har ett mått av självständighet. Tänk på att general Augusto Pinochet i Chile faktiskt gjorde kupp mot en regering som försvarsmakten inte gillade. Maduro kan inte helt lita på försvarsmakten. Visserligen är de högre militärerna så nära knutna till regeringen att de knappast skulle konstra eftersom de gillar de förmåner som närheten till makten erbjuder. Venezolanska generaler är ungefär som svenska generaldirektörer. De vet på vilken sida av brödskivan som smöret sitter för att använda ett amerikanskt uttryck. Men soldaterna kommer från folket och är därför inte helt pålitliga för en sådan som Maduro. De kanske inte skjuter på folket när de blir beordrade.

Maduros företrädare Hugo Chávez byggde därför upp en alternativ våldsapparat som var lojal mot honom därför att den var helt beroende av hans och efterträdaren Maduros gunst. Romerska kejsare gjorde ibland motsvarande innovationer. På det viset uppstod det så kallade Guarda Bolivariana. Dessutom finns statsunderstödda militanta aktivister som kallas ”los coletivos”.

När det ska hållas demonstration och staten ska ingripa mot de demonstrerande massorna så är det inte i huvudsak armén som ingriper. Även om många högre militärer är lojala mot regimen så kan de inte säkert räkna med att de vanliga soldaterna ska skjuta på folket. Armén har något slags oberoende gentemot staten.

De som ger sig på folket är de statsfinansierade aktivisterna inom Guarda Bolivariana och los coletivos. Dessa har till skillnad från armésoldaterna ingen anställningstrygghet utan beror helt och hållet av hur i det här fallet Maduro bestämmer. De drar sig inte för att piska upp demonstranter.

Det är väl ungefär som i Sverige. När det uppstår demonstrationer mot regeringen är det inte armén och polisen som står för det hårda motståndet utan statsfinansierade aktivister inom olika autonoma våldsamma grupperingar som jag inte ens kan namnet på.

Men tills vidare arbetar vi lyckligtvis enligt den välorganiserade och reglerade demokratins princip. Jag kan bara inte låta bli att spekulera över vad som eventuellt står på dagordningen även i vårt land. Marken skälver.

73 reaktioner på ”Patrik Engellau: En annan sorts demokrati

 1. olle holmqvist skriver:

  Pronuncamiento – uttalande.
  Ett ord och begrepp som inte inte vunnit allmänt bruk. Det borde det. Före Pinochets kupp leverades det i Chile. TV:s korre Sandlkvist fick frågan och svarade: ”Nej det här är precis som de brukat vara. Först kommer den lilla prov-kuppen, så kommer den riktiga” P. har flera syften : Först till civilisterna vid makten: Här ser ni, Vi kan ta makten om vi vill. Bäst ni skärper er ! Två testa hur andra försvarsgrenar håller sig. Är flyget eller flottan lojala mot civilisterna ? Tre: hur väl sitter civilisterna i den politiska sadeln ?

  Dessa tre överlappar lite grand varandra. P. är vanliga i den spansk- och portugisiskspråkiga världens historia. Känns mkt främmande norr om alperna. Tror det betingas av att militären i dessa länder för många fattiga, underklass, men ambitiösa erbjuder en nöjlig väg till framgång i livet. Att svensk militär skulle ta makten tror vi inte.

  Lämpligheten av P. i Sverige tillskrivs en filosofiprofessor och en M-(eterolog) P-(olitiker). Den senare har dock avbönat: ”Bara på skoj”. Så enkelt kan vissa springa ifrån sitt sägande och talande. Jag anar att ett svenskt Pronunciamiento växer som fostret i mammas mage.
  Eller f a tala fyndigt och informativt korrespråk: ”Det får framtiden utvisa” alt ”Det återstår att se”.

  Gillad av 1 person

   • Axel skriver:

    Dagordning i Sverige idag. Oj, oj,oj, vi har varit på tok för naiva. De importerade massorna är ju så aggresiva mot oss kindvändande svennar. Vi sopar problemen under mattan och kallar oponionen för högerspöken och nazister. Då kan vi fortsätta vår omvärldsbeundrande verksamhet, tror dom , sossar och dess hang aroundare.

    Gilla

 2. M skriver:

  Ja här har vi de gröna och Ebba Grön och Thåström och Schyffert och Marlene Engman…och så var det visst TV debatt igår och det var tydligen givande, så det gav lite recensioner om vem som klarade det bäst via något opinionsundersökningsinstitut. Vi har biskopar och feminister och Gudrun Schyman. Vi har Löven och Kristerson och skatterna är för höga och invandringen för liten och bostäderna alldeles för billiga, så det måste byggas mer och dyrare efter banan för de nya snabbtågen. Rätt som det är kan vi bo i Mjölby och pendla till Stockholm.

  Gilla

 3. Bo Svensson skriver:

  Det finns ingen välordnad demokrati men det skulle gå att ordna.

  Först krävs väl fungerande forum för samhällsdebatt och verklig yttrandefrihet.

  Vi skall välja lagstiftare, – inte makthavare. – Makten över våra liv skall vi ha kvar själva: Frihet under lagen.

  Och makten över våra pengar, – över resultatet av vår flit och kompetens. – Även över de medel vi ägnar gemensamma ändamål, – betalar i skatt. – Direkt makt alltså för skattebetalarna över resursernas fördelning över skattefinansierade ändamål.

  De folkvaldas uppgift, – rättsordningens utformning – är ju inte en uppgift för amatörer, den kräver expertkompetens och för att man skall lyssna på denna, tänker jag mig att landets intelligenselit skall fungera som obligatorisk remissinstans som betygssätter de folkvaldas förslag, beslut och underlåtenheter.

  En rättsordning är alltså vad man har för att strävan efter vinning och uppskattning skall vara genom att framstå som en tillgång för sina medmänniskor istället för genom våld och övergrepp. – Det skall gå den redlige väl men inte den som mördar och stjäl. – Kännetecknet för en god rättsordning, är att utvecklingen går framlänges.

  Gillad av 3 personer

   • Dm skriver:

    Ditt fortsatta system är dock ogenomtänkt. Experter bedömer politiker, men vem nominerar experterna? Andra experter? Vem nominerar dem? Eller skall politikerna nominera experterna? Det är ju vad vi har idag, eller skall vi rösta på experter?

    Tänk färdigt.

    Gillad av 4 personer

   • Bo Svensson skriver:

    DM – Landets intelligenselit hittar man genom intelligenstest. – Det görs ju redan utan att myndigheter är inblandade. –

    Gilla

   • uppstigersolen skriver:

    Till DM. Du, jag samt några till här på DGS är experterna. Självutnämnda. Kompetenta. Så vi styr upp det. Nå, tjafsar nån? Icke, då blir det isoleringscell. Eller, usch nu blev det jobbigt. Vi är ju toleranta.

    Gillad av 1 person

   • Dm skriver:

    @Bo

    Intelligenstest alltså. Stephen Hawking var klimataktivist vad jag kan förstå, tror han låg runt 160. Dessutom sägs det att han var utövande masochist. Jag känner ett antal teoretiska fysiker och matematiker, experter i allt från kvantgravitation till strängteori och svarta hål. En otroligt smart koreansk strängteoretiker ifrågasatte inte klimatlarmen, en annan hade tydliga nazistsympatier, en matematiker var också mycket intresserad av utrotning, hans största intresse var pesten. En professor i partikelfysik lämnade sin fru för en student, min professor som var expert på kvantgravitation gjorde samma sak. En intelligent man på ett institut jag studerade vid gick alltid med gylfen öppen så skjortsnibben stack ut, varje dag. En expert på svarta hål som forskade med de största i ämnet var porrfotograf.

    Alla de jag nämt hade antagligen varit på topp-100 listan i Sverige. Du måste nog komplettera med ett moraliskt test? Utformat av vem?

    Gillad av 6 personer

   • Björn skriver:

    Ett intressant ”mångfaldsexperiment” vore, att tilldela t.ex SD en egen redaktion på SVT som får sända ”Nyheter” parallellt med den nuvarande V-MP-S-styrda! Skulle kanske ge lite variation på fokus i inslagen…..

    Gillad av 3 personer

   • Bo Svensson skriver:

    DM – bland alla de väldigt intelligentas egenheter du beskriver, hittar jag inget som diskvalificerar för medlemskap i den remissinstans jag föreslår.

    Om någon du vet är mycket intelligentare än du själv, tycker och tror annrlunda än du, är det i första hand dina egna åsikter du bör granska en extra gång istället för att underkänna den smartes omdöme.

    Gilla

   • Dm skriver:

    @Bo

    Hm, jaha, då får vi en panel med folk som är nazistiska porrfotograferande masochister som lämnar sin familj för yngre kollegor som dessutom är klimathysteriker och har pesten som hobby samt aldrig stänger gylfen. Jag skojar men har du verkligen umgåtts med folk med abnormt hög IQ? Det är inte alltid det sammanfaller med välövervägda åsikter om samhället att man vet allt om svarta hål, inte heller att man är ärlig, eller är en rimligt moralisk människa. Du optimerar ett väldigt komplext problem efter en parameter, IQ.

    Gillad av 3 personer

   • Bo Svensson skriver:

    DM – Diverse galenskaper neutraliserar varandra liksom beträffande skattebetalarnas dåliga omdöme när de fördelar sina pengar. – De märks inte i nämnda remissinstans officiella utlåtanden om den är mån om sin fortsatta plats i ordningen.

    Annat blir det ju, när en bestämd sorts galningar har den totala makten att driva landet mot avgrunden.

    Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Alltså: Makten över lagstiftningen har de folkvalda, makten att betygssätta deras verksamhet har intelligenseliten som ger underkänt, om de folkvalda inte lyssnar på expertisen utan tror de begriper bättre själv.

   Makten att stunta i vad de säger som begriper bäst, är kvar hos de folkvalda.

   Gilla

  • Göran Holmström skriver:

   Nej Bo. Landets intelligenselit delas redan upp i skolan i bra och dåliga via ”lägervakternas” Skolvärdarnas val, som styrs uppifrån.
   Det funkar inte Intelligens är ingen garanti för att varken lyckas eller inneha moral.
   Du får fila lite på på den teorin.
   Mvh Göran. Misslyckad som få, men rätt nöjd ändå 😉

   Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Kanske dömer jag fel. Men då Bo inte väljer att svara så, jag måste erkänna att jag stör mig lite, Danske man svarar då du förmodligen rankar honom som någon,”Viktig”.
    Fine köper det, helt ok. Men vem fasen är du att ens uttala dig om intelligenskvoter?
    Enligt rätt många så tillhör jag den sista percentilen, alltså över 130
    0,0001% av befolkningen har högre IQ typ. Men inte fan är jag värst stolt eller skryter om det, Knäckte Wechsler och Stanford -Binet på fyra timmar , dessutom småpackad som motarbetande egenskap.
    Fick personligt skrivna brev om hur fint det var att vara så smart. Tjoho vad fan ger det mig, en omskrivning på Östlings berömda fraser.
    Hurra, vilken klipsk kille, Trots att jag förmodligen får dom flesta att verka rätt puckade, så ser jag mig inte som så jävla skärpt! Tvärtom så är jag mycket nyfiken på alla andras åsikter och tänk. Till det så svarar jag på allas tankar, utan att döma eller värdera. Som värst så kan jag reta lite för att få personen i andra ändan att fundera lite till.
    Förlåt Patrik, jag brukar inte brusa upp, men nu gjorde jag det.
    7 Amida Buddha på det så är jag lugn igen.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Det behövs alltså en församling som har auktoritet, inte är folkvald och inte har annan makt än den de skaffar sig genom sina väl genomtänkta utlåtanden.

    Välkommen med att hitta bättre kriterier för vad som skall kvalificera för medlemskap än intelligens. – Ingen makthavare skall kunna påverka vem som blir medlem.

    Gilla

 4. A skriver:

  Bra jämförelse P.E. Man kan konstatera att båda regimerna vet exakt vad de gör, man härskar genom att söndra. Att hylla och frammana svaghet är i båda fallen den gigantiska lögnen som ska rättfärdiga plundringen av hela nationer. Som i Sveriges fall även gäller själva territoriet.

  Mvh A

  Gillad av 7 personer

 5. olle reimers skriver:

  Marken skälver mycket kraftigt.

  I USA pågår det verkliga kriget mellan Donald Trump och techjättarna Google, Facebook, Twitter m.m.

  I det censursystem som dessa håller på att införa kommer de att försöka bannlysa delning av Donald Trumps twitterkonto. Det ligger inte lnte långt borta.

  Det kommer att börja med att du som delar hans twitters blir avstängd. Sedan får du inget kreditkort.

  Sedan…

  Gillad av 9 personer

  • T skriver:

   https://peterkrabbe.wordpress.com/2019/03/02/mewe-ett-alternativ-till-facebook/
   Idag har jag försökt ordna anslutningar till ett konto i Mewe. Vi är många skribenter som ser det som nödvändigt att möta Facebooks tilltagande censurverksamhet med andra alternativ. Detta sett inte minst mot bakgrund av den kommande lagstiftningen från EU om upphovsrätter m.m. som är framtagen för att lamslå alla oppositionella bloggar och medier som står utanför Main Stream Media, dvs den statskontrollerade propagandamaskinen

   Gilla

  • kolosserbrevetkap3 skriver:

   OLLE REIMERS: Det kommer att börja med att du som delar hans twitters blir avstängd. Sedan får du inget kreditkort.

   Sedan…

   Tillägg: ”Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal”. Upp. 13:16-17.

   Gillad av 2 personer

  • Jan Molin skriver:

   På engelska ja, på svenska, som vi väl skriver på här, borde det heta tvittrar.
   En tvitter, flera tvittrar. Om vi försvenskar ordet, det ligger ju rätt bra. Plural s har vi inte i vårt språk ju, eller hur Olle?
   Men vad jag förstår bor många som skriver här utomlands, och svenskar som bor utomlands glömmer väldigt fort sitt modersmål! Minns ni Anita Ekberg? Men ni pratar kanske engelska mest hela dagarna?
   Jag tror det handlar om en inställning till om svenskan ska bevaras eller inte. Det är inte omöjligt att helsocialisterna (S,MP,V) har planer på att byta ut svenskan mot engelska. Tänk vilket undertryckningsmedel av folk i gemen det skulle vara! Göd inte deras ideer!

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Twittra är ju inte ett svenskt ord som jag har glömt. Jag har bara försummat att ta del av och anamma försvenskningen av det uttrycket.

    Gilla

 6. larsbernhoff skriver:

  Jämfört med Venezuela är våra problem små. PE tillför kunskap om andra köpta krafter som hjälper Maduro att vara kvar vid makten. Att det finns folkliga skäl till att byta ut Maduro efter så många års komplett misslyckande är uppenbart och ändå sitter han kvar. Märkligt för oss.

  PE försöker hitta en ingång till Sverige med detta som utgångspunkt. Är det verkligen så att ”Marken skälver” hos oss? Att den borde skälva efter så många missgrepp från våra ledande politiker och deras partiers missbedömningar och uppenbart lättsinniga, okunniga och naiva sätt att hantera våra förtroenden.
  Att våra politiker har kunnat handskas med våra välfärdssystem på detta oansvariga sätt och skapa folkökning av gigantiska mått utan realistiska förutsättningar att hantera detta borde få oss medborgare att reagera så starkt att marken skälver. Det har tagit så lång tid att SD från att vara ett enfrågeparti jobbat sig upp till att bli ett flerfrågeparti. Från att ha töntar och okunniga ombud i sin representation på alla nivåer till att ha mer och mer kunnigt folk.
  Vi måste fråga oss vad det är för brister i vårt system och mentalitet som låter detta hända utan att marken skälver?
  Finns flera exempel. Etablerade partier får bidrag så de blir (nästan) oberoende av medlemmar och därför har de allt färre. Äldre och klokare folk anses inte passa in i partierna. Vi tar emot flyktingar som om de alla har asylskäl men det är enligt vissa källor endast 5% som uppfyller FNs kriterier, resten är oftast ekonomiska flyktingar. Vi har sociala regler som knappt skiljer på de som har gjort sig förtjänta via skattebetalning och som glider in utan att ta ansvqr för sin försörjning. Etc

  Min slutsats, marken borde skälva men gör det inte tillräckligt för att skapa verkliga ändringar av tillräcklig betydelse. Våra system som är definierade för andra förutsättningar finns det inga politiker som har kraft och mod att ändra. Media skulle börjar hacka direkt och hitta något ömmande undantag. Svår situation. Ingen ändring kommer förrän tillräckligt många är överens om vad som är fel. Så är det inte ännu. Marken skälver inte ännu här men i andra länder skulle det ha skälvt mycket.

  Gillad av 3 personer

  • Dm skriver:

   Reser du till Venezuela så skall du finna att marken där inte skälver alls (om det inte råkar vara en jordbävning just då). Marken är samma. Den stora skillnaden är att vi i Sverige är indoktrinerade att inte se verkligheten, media kan få oss att tro att marken skälver (klimatet) eller att den är stabil som granit (muslimsk invandring). I Venezuela så förstår de att deras framtid står på spel.

   Media och makten har en knapp där de kan ställa in hur mycket svenskarna tror att marken skälver.

   Gillad av 7 personer

  • phnordin skriver:

   De stora mediernas svaga (fega?) och försiktiga ställningstagande i kontroversiella frågor dikterade av omsorgen att anpassa sig till PK-makten inspirerar inte till förtroende. Det är precis ett kraftfullt beteende och att erkänna svårigheterna som skulle få Sverige att reagera på alla flagranta missförhållanden. Att dölja problemen- och inte modigt stå upp emot dem, vilket dagligen sker i DGS – leder i längden till ännu större svårigheter

   Gilla

 7. Erik2 skriver:

  Men detta är ju bara delvis sant. Vi har i Sverige utomparlamentariska grupper som noga ser till att störa och förstöra demokratiska yttringar. T ex Expo och AFA. Utan dessa grupper hade vi för länge sedan haft stora tydliga protester på gatorna även här. Det som är speciellt i Sverige är också det bredspektrummotstånd som möter alla som inte accepterar detta vänstertotalitära tänkande som vi har. Vi har allt från mycket våldsamma grupper, och här kan vi ju ta Mattias K i SD som nyligen vittnat om detta på facebook som exempel, till en extremt polariserande statsminister. Däremellan näthatsgranskare, villiga grannar och kollegor som piskar in alla i fållan, åsiktspolis osv. Det både kostar och är farligt att tydligt visa motstånd i Sverige. Nu senast ör det Lugna Gatan som tydligen ska stoppas. Statsministerns ord är att det är ett uppror. Statsministern förresten, vem är han egentligen och vilket är hans egentliga uppdrag? Jag undrar allt mer över det. Finns ingen statsminister genom Sveriges historia som spridit hat och polarisering som denne. Samtalsklimatet är totalt förstärt i Sverige. Sociala medier är i princip döda, dvs alla är inringade i bubblor. Snart kommer det avgörande anfallet. Osv. Nä, det står mycket illa till även här. Skillnaden mot Venezuela är att vi har ett totalitärt förtryck som jobbar under ett brett spektrum och tillsynes frikopplat från politisk ledning. Men hur är det i verkligheten? Man blir orolig. I Venezuela har man bara delar av detta, dock verkar våldet vara i mycket större skala. Absolut.

  Gillad av 11 personer

 8. Tomas skriver:

  Det skrämmande är att Regeringsunderlaget lyckas med saker som forna öststater var tvugna att genomdriva med hot om fysiskt våld. Exempel på detta är politisering av tjänstemannakåren, likriktning av TV och tidningar, lagstiftning mot väljarmajoritetens åsikt, 4 årsplaner för ekonomin som aldrig genomförs mm. Ett nyord för detta statsskick vore välkommet, kanske varmluftskrati?

  Gillad av 8 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Det är socialism rakt av. Även DDR hade val och åtta partier. Socialdemokratin tog över mycket därifrån. Skolsystem, lärarutbildning, journalistutbildning är tydliga exempel va d som kopierats därifrån – samt lyxlivet för de styrande förstås.

   Gillad av 12 personer

  • olle reimers skriver:

   I USA är demokraterna beredda att sätta justitieminister Barr i finkan om han inte lyder deras inkvisition. Inbördeskriget är nära.

   Gilla

 9. Danske mand skriver:

  Du motsäger dig själv i avslutningen, lyssna gärna på intervjun med SDs första två ledare på Swebbtv Patrik, att öppet engagera sig i SD var från början förenat med att råka ut fysiska ATTACKER, inte bara HAT OCH HOT, som Mattson brukar skriva. Senast för någon dag sedan så brändes en SD-företrädares hus ner. Jag tror svenskarna är gravt sjuka, jag själv inkluderad, i partiledardebatten igår så borde man ju detta vara huvudfrågan, politiska företrädare som idag en femtedel röstar på får sina hus nerbrända, istället så är vi lärda, likt pavlovska hundar, att ge vacker tass. Vi borde vråla av ilska! Åkesson blir skylld för att vara antisemit av VÄNSTERN, till tonerna av alla officiella och inofficiella pengar vi skickar till Gaza och Dror Feilers saxofon, han är väl vänster? Jag gissar att det var Sveriges bistånd som finansierade varenda en av de 400 raketerna mot Israel. Sverige styrs ju av antisemiter, folk som verkligen AGERAR antisemitiskt, det är sjukt, all sanning är motsatt den officiella, det är som om vekligheten inte finns och de styrande kan välja vilket plakat som helst som verkar gott och bra för pöbeln för sin politik, även om de gör motsatsen eftersom media och makten är ett. Det är som om media kan säga till Sveriges folk: ”Detta skall ni tycka är bra”, sedan så kan politikern säga, ”Jag står för DETTA” och alla klappar. Så det är bra att i vissa sammanhang säga att man inte är antisemit (bara inte i tågen i Malmö), sedan kan man gå tillbaks till jobbet och fortsätta med att massimportera antisemiter och skicka pengar till raketer som skjuts mot judiska barn. Fast någon antisemit är man inte på TV. Det hela är barockt, sjukt, perverst.

  Forts nedan, poäng kommer

  Gillad av 15 personer

 10. Hans Högqvist skriver:

  Jovisst skälver marken Patrik, men få vågar säga det.
  Media styrs av riksdagen och oligarker. propagandan för deras (delvis dolda) agenda är så dånande att all kritik från gemene man somnar in.
  Sveriges försvarsmakt har stående styrkor på drygt 20 tusen soldater. Styrda av en regering som är i händerna på Muslimska Brödraskapet och deras svenska quislingar. Muslimska Brödraskapet har hur många män i vapenför ålder till sitt förfogande i landet? Varav många är väl bekanta med skjutvapen och allt fler dessutom har stridsvana. I tillägg till de ”IS svenskar” som välkomnas åter till ett bekvämt liv här så ska vi tydligen få hit de Uigurer som stred för IS också. Fler våldsbenägna soldater än Svenska Försvaret förfogar över och med Allahs ”order” om världsherravälde framför sig. I tillägg till vapen i landet ( har funnits i Malmö sedan -90 talet ) och en fungerande stridsledning och propaganda centraler i många ( inte alla! ) moskéer.
  Det får bli en kopp kaffe till.

  Gillad av 8 personer

  • cmmk10 skriver:

   Sedan kan man fundera över hur det ser ut i den svenska soldatkåren – hur många av dessa har invandrarbakgrund, är kvinnor och hur många har den ”rätta” värdegrunden? Vår vice ÖB är t ex turk!

   Gillad av 2 personer

 11. Fabricerad skriver:

  Maduros fotsoldater som gör skitjobbet då de inte är lojala mot sitt folk utan mot den som betalar dem känns som en bekant metod. På samma vis agerar statsapparaten i Sverige med organisationer som Expo, IRM, Näthatsgranskaren m.fl. Dessa organisationer är beroende av skatte pengar och livnär sig på detta. Givetvis är de regimlojala.

  Gillad av 9 personer

 12. Danske mand skriver:

  På samma sätt med exempelvis Galleri Rönnqvist och Vilks, det är ju inte ens bara så att man ignorerar att Vilks pga sina målningar nu lever med ständigt dödshot, utan det har ju blivit ett godhets-EMBLEM att säga att han får skylla sig själv för att ha förargat muslimer. Vår statsminister vid den tiden sa så! Det man säger öppet det är att man förtjänar döden för kritisera islam, det är idag Sveriges officiella position. Du märker inte detta Patrik för du har ännu inte jobbat dig upp till att bli en dissident som makten fruktar, men det är kanske på gång. Det snabbaste sättet i Europa idag att få en officiellt sanktionerad dödsdom det är att kritisera islam. I England så började det med Salman Rushdie, Europa vek sig direkt, utan tvekan, så en planerad islamisering måste legat i korten mycket länge. Idag så förföljs Tommy Robinson, han vädjar om pengar för att kunna anställa professionellt skydd, för staten, ja den vill se honom död. Man torterar honom i fängelser med en majoritet muslimer och sätter honom i isoleringscell längre än någon annan och ändå så fick han avföring dagligen in genom den lilla luckan. England har en muslimsk inrikesminister. Tommy Robinson attackeras av vänstern och muslimer, han spärras och hans familj trakasseras av polisen. Den engelska staten vill ha honom död, och gör allt för att ”någon” skall ta hand om jobbet, och inget för att skydda honom. Hela det officiella Europa ignorerar detta. Åker Tommy i fängelse för att ha attackerat gamla tanter eller muslimska flickor, nej han åker i fängelse för att han filmat med sin mobil utanför en av de många rättegångarna mot i huvudsak muslimska våldtäktsligor där engelska flickor var offer, ofta minderåriga.

  Forts nedan

  Gillad av 11 personer

 13. Danske mand skriver:

  Patrik måste finna exempel i Sydamerika för se vad som pågår, men i Sverige så ”arbetar vi lyckligtvis enligt den välorganiserade och reglerade demokratins princip”. Jag endast man kan skriva så dels genom att man trots att man försöker tänka själv inte undgår att bli påverkad av att hela det offentliga Sverige, och hela media-Sverige, ignorerar detta, som om det är normalt som jag beskrev ovan. Vi har en konflikt som är långt värre än den som de har i Sydamerika, skillnaden är att hela Europa styrs av förrädare, och media är en del av detta förräderi, så istället för att vråla ut vår ilska över det dom pågår fås vi att tro att det är normalt att SD förföljs, det är som lättmjölk eller vanlig mjölk, inget att hetsa upp sig över, på samma sätt med Tommy Robinson, och Vilks och Sellner osv osv.

  Så Patriks ena miss, som vi alla nog gör (se videon Östman delade igår) är att vi är lurade att tycka att det som sker är normalt, eller nästan så, så länge vi inte själva drabbats av attacker eller nerbrända hus så finns de inte, det är lättmjölk. Det andra är att Patriks bild är från ”1984” när det mer relevanta för oss är ”Brave New World”. Det finns nämligen två sorters dissidenter, de som makten fruktar och de som man kan kan skicka till Huxleys Island. I BNW så skickas de som börjar tänka själva till Island så att de inte smittar, dvs man kan ignorerar att de finns. Det är ju vad som sker i Europa och Sverige med den hela tiden växande och allt mer välformulerade kritiken mot makten, DGS ignoreras för att vi inte smittar tillräckligt. Inte så med SD och Tommy eller Vilks, då kommer istället stöveln i ansiktet från 1984.

  Du var kanske ironisk Patrik men jag missar ironi nu för tiden, vi har ingen välfungerande demokrati, istället så är det vi ser ett totalt förräderi gentemot Europas folk och kultur, och det är endast för att alla i det officiella Europa tillsammans med media är med på förräderiet som vi uppfattar det som normalt. Vi är förpassade till Island, men så snart vi smittar tillräckligt så kommer stöveln.

  Gillad av 11 personer

  • A skriver:

   Mycket bra formulerat Dnam, men jag är säker på att allmänhetens totala förståelse inte är ett relevant mått på etablissemangets makt eller stabilitet. Deras undergång kommer ändå, helt säkert. Vi kan återkomma till det vid tillfälle.

   Mvh A

   Gilla

 14. Göran Holmström skriver:

  Har sagt det förr, säger det igen. Sverige är styrt av dom värsta fascister som någonsin vandrat på jorden, Visst le lite i mjugg och tänk,”Vad fasen pratar han om vilken stolle”.
  Men tänk igenom det hela lite, Någon samlade dödskallar och skjut alla med glasögon med tanken att dom som läste är intelligenta. Exemplen är många och kikar man bakom vansinnet och våldet så fanns det en röd tråd av galen logik. En sådan som man kunde A antingen förlika sig med , eller B aktivt bekämpa.
  Dom som styr här har varit mer sluga, genom att splittra familjeband och släkten, så har man gjort alla orkeslösa och utsatta. Det är bra mycket mer effektivt än stridsvagnar och gevär,
  Varför avskaffade dom försvaret? Den officiella sanningen var att det inte fanns några yttre hot,
  riktigt så enkel är inte sanningen, utan vapen så går det inte att avsätta despoterna.
  Nästa stora grupp som kommer avväpnas blir jägarna, vilka ursäkterna eller svepskälen blir är svårt att sia om, men ursäkten EU har bestämt kommer användas.
  Varför använda en hemlig polis då man har vänstergrupper med våldskapital.
  Varför göra husrannsakan, då man har SVT som sänder politiska budskap hem i nästan varje hem.
  Varför föra bort människor till arbetsläger då hela befolkningen är förslavad via skattsedeln.
  Varför Skjuta dissidenter i en mörk gränd, då Aschberg med flera, gladeligen hänger ut dom.
  Föredrog Rysslands kommunism den var i alla fall ärligare, och erbjöd fler sätt att bli rik utan ljuga arslet av sig.

  Gillad av 16 personer

 15. Obehagets molande värk skriver:

  En del som läser historia tänker i vi-och-dom-termer. Att de som levde förr inte hade kommit lika långt som vi. Att dessa människor nog inte var lika smarta som vi själva är i dag. Och därför kan betraktas med ett milt överseende, i bästa fall.

  Så tänker inte jag. Vi kommer alla till världen nyförlösta, nakna och skrikande. Vi föds alla in ett visst sammanhang. I dessa avseende är vi alla lika. Och historien tidlös. Djupast sett finns inget då och nu. De senaste 200 000 tusen åren har våra förfäder i stort sett varit som du och jag, vid födseln. Endast de yttre omständigheterna har skiftat.

  Samma sak i världen i detta ögonblick. Uppväxter och förhållanden skiftar något kopiöst. Vi möter ständigt olikhet och variation bland människor. Men inte så mycket i inneboende potential. Det föddes säkert en del Einstein även under senaste istiden. Men de fick förbli vid sin lott, och fortsätta att jaga vildhästar över stup. Men Lascauxgrottans folks psykologi, ja den var vår egen. Samma skrikande människa vid födseln – då som nu. Med samma inneboende potential att både skapa elände – och ett mer rikt liv.

  Men är det någonstans där fördomarna frodas så det hur vi tänker om människor som levde förr. Eller längre bort.

  Detta tankemässiga avstånd är ytterst förrädiskt.
  För det kan få oss att tro att det som hände förr, eller längre bort, inte kan ske i Sverige. Att det föreligger en slags mystisk skillnad i mänsklig konstitution, som skyddar just svenskar, och vårt nuvarande samhälle.

  Men detta får inte stöd av historien själv eller utblickar i världen. Det som händer, och hände annorstädes, kan mycket väl hända här hos oss.
  Av det enkla faktumet att vi alla är människor.

  Dras bidragen in för en miljon nytillkomna människor i Sverige går de ut på gatorna. Oklädd och hungrig lär ingen acceptera att gå. Med upplopp och kriminalitet som följd. Vid en större ekonomisk kris riskerar våra välfärdssystem att snabbt falla sönder. Slutar pensionen att betalas ut behöver pensionären likväl någonstans att bo och mat för dagen.

  Sverige är inte byggt för att bemästra stora upplopp och mer kaosartade situationer. Det är dessa insikter som gör mig så förbålt rädd för svenska politiker. Och deras i dag förda politik. Men jag vägrar att tro att de vill föra en destruktiv politik, som ett aktivt övervägt val. Även om resultatet hittills förskräcker. Jag ser mer hur ideologisk blindhet gjort dem extremt kortsynta. Och hur de förskönat människan till att vara en alltigenom god varelse. I deras handlande och vägval ser jag, med fasa, hur de bidrar till en alltigenom mörkare framtid.

  Samtidigt som de brännmärker min egen oro med djupt kränkande epitet. Som får mig att tänka på hur en viss nazistisk tidning, piskade upp ett hat mot alla judar i 30-talets Tyskland. Och hur de publicerade nidbilder på judars utseende. För att förstärka ett vi-och-dom-förhållande.

  Den retorik som de mer ungdomligt sinnade moderna politikerna tillägnat sig, hör inte hemma i det demokratiska samtalet. Över huvud taget. Människor oro måste tas på allvar. Och gör man inte det i tid kan vi hamna i ont värre. Det som alltid präglat det mänskligt mer obetänkta.

  Gillad av 3 personer

  • Christer L skriver:

   Du har rätt! Ondska är ett slags dumhet. Idioti. Ta den där debatten på teve igår, där allt de inriktar sin intelligens på är sätt att inte förstå. Då kommer det där leendet över den gröna kärringen, och man ser dumheten och blir tvungen att titta på Morden i Midsomer istället. Och innan debatten var hela Rapport en enda MP-agenda.

   Gillad av 4 personer

 16. Aha skriver:

  ”Marken skälver” i Sverige på så sätt att Löfven och kompani bl.a. försöker begränsa yttrandefriheten. Parallellt med detta finns en tyst överenskommelse att inte belasta mångkulturen med problem såsom att inte belasta ordet Islam med negativa nyheter. Det får heta Islamism, men inte Islam.
  Etablissemanget är all in på mångkulturen och det som i första hand kan spräcka detta är bångstyriga Islam, Islam måste därför hållas borta från diskussionen. Det är alltså viktigare för etablissemanget att sopa inkompatibiliteten med Islam under mattan än att korrigera problemen.

  Ovanstående är dock inte att betrakta som en jordbävning, det sovande folket lullar på. Så länge deras vardag inte konkret berörs på ett obehagligt sätt, en anförvant dog på akuten medan denne väntade på behandling, en kompis blev rånad etc kommer marken inte att skälva speciellt mycket. Så länge man har råd att åka till Thailand och välfärden, utspäd eller inte, fungerar någorlunda fortsätter många svenskar att gå omkring och vara feel good.

  Alternativ till detta är om Nya media förmår spränga vallen in till en miljonhövdad besökskrets.
  Det borde Nya media fundera över.

  Gillad av 3 personer

 17. Tom Nässbjer skriver:

  Onekligen har en försämring av den demokratiska friden skett sedan slutet på 1950-talet, då till exempel I Sundsvall kommunisterna kunde demonstrera på Hamnplan och Nysvenska rörelsen på baksidan av Högre Allmän Läroverket i Sundsvall (nuvarande Hedbergska skolan) – utan störningar.

  Gillad av 1 person

 18. Dm skriver:

  Mycket instruktivt, rekommenderar alla att se detta. Verkligen upplysande att se Aktuellt från 90-talet, de små leenden som man undslipper sig i studion när SD får däng, ”där fick de så de teg”. På den tiden var också jag indoktrinerad eftersom jag var politiskt ointresserad, man tog det med en nypa salt och kunde inte tro att allt var lögn, man hade behövt en grävmaskin till allt salt.

  Någon borde skriva en bok kallad ”Indoktrinering” med undertitel ”Socialdemokratins historia i Sverige”, eller ännu hellre göra en TV-serie, som den Norska ”Hjernevask” men sådana programserier görs ju endast i icke-totalitära stater.

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag var politiskt intresserad, men kunde ändå inte uppamma något större intresse vare sig för Sverigedemokraternas prekära läge eller invandringen. Varför? För att det var så många andra saker som var fel i Sverige: partivalen, partiväsendet, presstödet, liberalismen, fackmakten, skattetrycket, socialismen, rättsrötan, lidbommeriet, den allmänna dumdrygheten och så vidare. Sverigedemokraterna gick länge under radarn eller kunde inordnas i större problemkomplex som allmän upplösning av lag och ordning. Om lagen hade åtlytts hade Sverigedemokraterna aldrig blivit jagade som villebråd på gator och torg och nästan ingen invandring kunnat fortgå. Passrivningsskandalerna pågick på åttiotalet, likaså debatterna om bidragsfusk. Sedan blev det accepterad policy, som vanligt när sossarna gör skandal.

   Nu har det gått så långt att invandringsproblemet har blivit större än skatteproblemet och kanske måste åtgärdas palliativt. Men löser man skatteproblemet har man automatiskt löst även invandringsproblemet. Så inriktningen på åttiotalet och nittiotalet på socialismen och liberalismen som sådana var inte direkt felaktig. Misstaget man allmänt gjorde på högersidan när denna ännu existerade var att inte inse omfattningen och djupet av sosseriets anarkofascism och maktfullkomlighet och liberalernas lismande lealöshet. Den förste som insåg det var Fredrik Reinfeldt. Han bytte sida inför denna skrämmande åsyn. Sverige har varit naiva.

   Gillad av 3 personer

 19. olle reimers skriver:

  Partiledardebatten igår var ett non-event; där ingen pratade om det verkliga problemet – islam!

  De är alla en samling räddhågade barn som inte vågar komma i närheten av den eld de måste släcka och som breda ut sig ohämmat.

  Vi kan inte ha sådana politiker kvar; helt enkelt!

  Gillad av 6 personer

 20. Claudia de Longueville skriver:

  I riket, där ”den välorganiserade och reglerade demokratins princip” gäller, regerar den å huvudets vägnar sällsynt missgynnade.
  Den inkapable och inkompetente.
  Den sällsynt sorgliga sälle till styresman, vars maktmissbruk och misskötsel av det gamla konungadömet så svårt vandaliserat detta, att de uppkomna skadorna är definitiva och irreparabla.

  Det är nationen, som förgiftats av den politiska korrekthetens fasansfulla farsot, med den trista konsekvensen, att det därstädes och under decennier utvecklats en sjuklig vurm för åsiktsförtryck.
  Allt, medförande en morbid likriktning, som Sverige i motsats till övriga europeiska länder tycks ha en olycklig fallenhet för.

  Så länge som svindlerierna och nyspråket kan fortskrida, så länge kan verkligheten döljas och massorna hållas i schack.
  Sveriges svårartade situation är en direkt följd av ett omfattande undertryckande av det fria ordet.

  De politiska partierna kommer aldrig någonsin att vilja tillstå, att deras ängsliga och handfallna agerande är dikterat av en förgiftad tankesfär av sinnesrubbade doktriner.
  Allt överlagrat av ett mördande åsiktsförtryck, som under lång tid förpestat atmosfären och omöjliggjort allt rationellt tänkande på alla plan i den svenska nationen.

  Det finns ingen måtta på dårskapen i ett rike, där en stor del av tredje statsmakten tagits över av åsiktspoliser.
  I ett sådant land kan indoktrineringen och hjärntvätten gå hur långt som helst.

  Denna kommentator, med avstamp på flugskitsnivå, jagas med blåslampa nästan varhelst hon visar sig.
  Så stor är rädslan och ruttenheten i denna stat, att de ställen är ytterligt fåtaliga, där hon ses med blida ögon.
  Risken för att bli spärrad och utestängd är ständigt överhängande.
  Tjallare, brandare och skvallerbyttor är allestädes närvarande.

  Gillad av 3 personer

 21. Elof H skriver:

  Det som behövs är medborgarinitierade beslutande folkomröstningar. Det drivs bland annat av de gula västarna i Frankrike. Etablissemanget är livrädda för detta. Tänk om folket skulle få bestämma, det skulle innebära slutet för deras numera nästan oinskränkta makt och fria tillgång till statens skattkista.

  Gilla

 22. kaphorn57 skriver:

  Hej

  Är det bara jag här som funderar på att beväpna sig inför konflikten som redan finns i landet och som kommer att eskalera?

  Man försöker redan att avväpna jägarna och sportskyttarna (med militären har man redan i stort sätt lyckats).

  Själv funderar jag på en pilbåge, en pilbåge som skulle göra Robin Hood avundsjuk, eller en slangbälla som kan använda stålkulor…vapen som flyger under makthavarnas radar.

  Det är dags att se över självförsvaret medan möjligheten finns.

  Gillad av 1 person

  • Göran Holmström skriver:

   Hej kaphorn, av naturliga skäl så undviker jag svaret på frågan, men säger att allt jag har är legalt och inom lagens råmärken med råge.
   Klokt av dig.
   Mvh Göran.
   Ps revolvrar tillverkade före 1861 typ och ej patronladdade är licensfria.

   Gilla

 23. Gunnar skriver:

  Patrik Engellau glömde påpeka att USA-imperialismen i de flesta fall är involverad i länder där marken skälver. Att stödja militanta rörelser i det att byta ut regimer är en av imperialismens metoder. Juan Guaido vet att han har stöd av USA. Annars hade han legat lågt med sitt uppror. USA har haft sitt finger med i många s.k folkliga uppror. Kosovo , Ukraina , Lybien Irak och Syrien m.fl // För övrigt är varken sossar , V eller MP att beteckna som vänster. Möjligtvis mångkulturella med alla fallgropar. I och dessa partiers vurmande för EU – medlemskap är deras ekonomiska politik nyliberalismen. EU- medlemskapet innebär total avreglering av statliga verk och att tillåta utländska företag att arbeta i Sverige utan svenska kollektivavtal. Sossepartiet , Vänsterpartiet och Miljöpartiet är nu bakbundna till Europeiska unionens lagstadgade ekonomiska inriktning , vilket också benämns som kapitalismen. Den enorma invandring som skett är till för att knäcka fackföreningar och att företagare ska få billig arbetskraft. De flesta invandrare är ointresserade av fackföreningar. Att begränsa invandring till att endast ge asyl bör initieras ett antal år . Nu hamnar ursprungssvenskar på gatan pga för få bostäder och för dyra bostäder. Det är dags för en begränsad invandring kan även en vänster nationalist instämma med. // Ja till nationellt självbestämmande ! Bojkotta EU – valet !

  Gilla

  • Klas Göran skriver:

   M a o: Man skall vara för Maduro för att USA (”imperialismen”) är mot Maduro och RT är mot USA. Klar logik, inga fakta behövs, världen är svartvit, USA = ond, Ryssland (= Putin) = god.

   Folkliga uppror är ”folkliga” så länge de inte stöds av Kreml, då blir de plötsligt autentiska uttryck för den nationella folkviljan, som i ”folkrepublikerna” Donezk och Luhansk.

   Gilla

 24. Gunnar skriver:

  Det finns en mycket stark koppling till nationellt självbestämmande och demokrati. Även vi vänsternationalister är medvetna om detta . Därför hoppade jag av V-partiet , när deras senaste kongress tog avstamp för globalismen dvs en acceptans till EU-medlemskapet. Sossar , vänsterpartister och miljöpartister är numera globalister. Dessutom okritiska till mångkultur med alla dess fallgropar. Mångkultur tycks vara något positivt i deras tänk. Kultur är väl på gott och ont. Maffiakultur är för mig något ont negativt, medans exempelvis rättvisa och socialitet är positiv kultur. Att vara mångkulturell är för mig en naiv hållning.

  Gilla

 25. Gunnar skriver:

  Replik till Klas Göran : Nej ,politik är inte svart och vitt. Det finns många nyanser gällande ekonomiska system och imperialismen. I min ungdom var jag med och protestera mot Rysslands ockupation i Tjeckoslovakien ( kommer inte ihåg årtalet ). Imperialismen kan vara enbart på investeringsnivå i andra länder. Kina är exempel på mjuk imperialismen med investeringar i andra länder utan att kräva politisk dominans. Om ett land vill avbryta samarbete med Kina , så accepteras detta. Kina har ju historia av länder ( Frankrike, England, USA och Japan ) som med vapen velat dominera kineserna. Kinas ledning vet att uppföra sig väl med andra nationer i det att upprätta normala relationer gällande handelsutbyte mm USA – imperialismens metodik tycks vara att genom ombud ( militaristiska rörelser av olika slag ) omvandla nationer att dansa efter deras pipa. USA – imperialismen vill få fullständig dominans över andra nationer.

  Gilla

 26. christer skriver:

  Sverige är ingen demokrati utan det är en diktatur, närmare bestämt en fascistisk Sossediktatur när man kan få fängelse för sin konst som Dan Park, då lever vi inte i ett fritt demokratiskt samhälle.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.