Anders Leion: Trampa på stället

Anders Leion

Jag har just kommit hem från en vindlande promenad fram och tillbaks till Piazza del Popolo. Där hade en stor – men inte överväldigande stor – mängd främst unga människor samlats. De väntade på helgonet Greta. Under tiden bestods de flammande tal från olika håll. En pamflett delades ut med överskriften: Greta Thunberg – klimatets förkämpe. Bilden visar ett stort gäng idogt trampande cyklister. Tillsammans producerar de den ström som försörjer högtalaranläggningen.

Greta kan ses och beskrivas på många sätt. Här, i denna text, är hon främst ett symptom.

Italien har en populistregering. Den är intressant på många sätt. De två regeringspartierna, Lega och Femstjärnerörelsen, är i öppen konflikt med varandra. Få se hur länge den håller. Tillsammans har de just nu goda opinionssiffrorna, främst beroende på uppskattningen av Legas hårda invandringsmotstånd.

Ett kännetecken på ett populistparti är att det är i oförsonlig konflikt med etablissemanget och eliten. Italien har upplevt bortsopandet av etablerade partier en gång förut. De gamla partierna, som efter världskriget växlade vid makten, sopades undan sedan de regerat sönder sig och blivit svårt korrumperade. Sönderfallet påskyndades av modiga och skickliga åklagare.

Den händelsen kunde ses som något isolerat i europeisk politik. Nu är populistpartiernas framväxt och framgång en allmäneuropeisk företeelse. I denna nya populistiska våg sopas partier av olika kulör undan, men främst drabbas socialdemokratiska partier. Det svenska och de andra nordiska socialdemokratiska partierna har dock hittills klarat sig tämligen bra. Vad kan det bero på?

För att förstå politikens förändringar och utgången av ett val räcker det inte med att bara intressera sig för motståndarens svaga sidor. De kan för betraktaren framstå som så frånstötande att de blir fascinerande. När sedan valutgången innebär att detta parti klarar sig bra, blir betraktaren upprörd och anklagar väljarna för det ena och det andra: okunskap, politisk opportunism och korrekthet, feghet och annat. Det är kortsynt.

Den fråga som måste ställas är: Vilka är motståndarens starka sidor? Vad ser väljarna som gått mig förbi?

Det gemensamma för alla de etablerade partiernas tillbakagång är att de inte har någon vision, inte något mål att erbjuda väljarna. Det illustreras väl i den uppgörelse som ligger till grund för den nuvarande Löfven-regeringen: 73 jämkningar och putsningar av nuvarande system. Inget nytt. Inget löfte för framtiden. Den extrema företrädaren för detta synsätt och denna praktik är Liberalerna och främst dess socialliberala falang. Deras revolutionära nit består i administrativa ingrepp i rådande regelverk. De har ändå något som de själva anser visionärt: mer makt till Eu, vilket ju är svårförklarligt dödsföraktande.

Dessa partier har knappast något framsynt att erbjuda väljarna. De kommer sakta att malas ned av politikens vardag.

Men populistpartierna står också lika nakna när de väl lyckats med det som gett dem deras röster: att välta de gamla partierna ur sadeln. Efter den gamla ordningens sammanbrott i Italien kom Berlusconi…

Macron är särskilt intressant i detta sammanhang. Han är en populist i den grundläggande meningen att han gick till frontalangrepp mot alla etablerade partier. Men han är samtidigt en extremt tydlig representant för den franska eliten: Gått igenom den politiska elitens högskola – ENA, blivit rik som bankir, etablerat sig som politiker direkt på högsta nivå hos Hollande (efter en del tidigare administrativa arbeten).

Hans reformer har varit nödvändiga – uppluckrandet av en extremt stel arbetslagstiftning, normalisering av de järnvägsanställdas villkor, förändring av den förmögenhetslagstiftning som drivit förmögenheter och förmögna ur landet, m.m. Alla dessa åtgärder tillhör vanlig svensk vardag – också sänkningen av högsta hastigheter från 90 till 80 km/tim vilket direkt ledde till omfattande protester från främst landsortsbor.

Ändå gav de snabbt Macron tillnamnet ”de rikas president”. Så fick han de gula västarnas revolt. Den försökte han möta med en landsomfattande debattrunda. Deltagandet i denna blev imponerande stort. I veckan skulle han redogöra för de slutsatser han dragit av denna debatt och presentera de förslag den kommit att leda till. Då kom branden i Notre-Dame. Den bröt sönder hans tidplan och förslagen har läckt ut. De är mycket folkpartistiska: förståndiga, lite småskurna.

Ett undantag finns dock: han föreslår att ENA skall stängas. Det ses allmänt som en eftergift direkt riktad till de gula västarna och deras ständigt uttryckta hat mot eliten. Ironiskt nog skapades ENA av de Gaulle för att bryta den dåvarande politiska elitens maktmonopol. Avsikten var att bredda rekryteringen. Med tiden blev ändå ENA en plantskola för den elit som gynnat och skyddat sig själv.

Men han kritiseras hårt för att han inte kan erbjuda något mål för framtiden, någon vision som skulle kunna ena det svårt splittrade Frankrike. Nu sitter han alltså i samma sits som de partier han välte över ända. Han vederfars det öde som drabbar också populistpartier som bara är emot, inte för någonting. Han försökte använda branden i Notre-Dame och uppbyggnaden av katedralen som en enande symbol. Han gjorde det mycket skickligt, men hans retorik räcker förstås inte för att tillfredsställa det uppdämda, surnade gamla missnöjet.

Populistpartiernas främsta tillgång är alltså väljarnas leda vid de gamla partierna. Deras svaghet att de därutöver står lika tomhänta som de partier de angripit.

Men varför har det svenska socialdemokratiska partiet klarat sig så relativt bra jämfört med sina europeiska broderpartier (undantagande de andra nordiska s-partierna)? Jag tror det är en följd av deras folklighet, grundad i en rekrytering också till den högsta nivån, som inte förbehållits akademiker – och deras samarbete med fackföreningsrörelsen. De har varit goda gråsossar, som Patrik brukar säga. Denna tillgång föröder de dock ihärdigt sedan några år tillbaka: de har satsat på olika minoriteter och mer eller mindre glömt bort sina gamla väljare. Men ändå, det svenska S är ett undantag i Europa.

Det finns ett annat. Det är SD. De är inte bara emot. De har också ett mål, en vision. De vill återställa det gamla folkhemmet, visionen från trettiotalet. Det verkar ju inte så omvälvande. Det är det. Om inte skulle ju S försöka ta det tillbaka. Det gör de inte. Det skulle störa deras försök att knyta invandrare och andra minoritetsgrupper till sig.

Greta? Hon är ett surrogat. Hon ersätter det varken kyrkan eller någon annan rörelse kan erbjuda denna vår tid av otro och tomhet.

40 reaktioner på ”Anders Leion: Trampa på stället

 1. Aurora skriver:

  Greta representerar (det heliga) Barnet. Jesusbarnet, barnet som välkomnar det nya året. Barnet som representerar pånyttfödelsen, nyvaknandet, det rena och oförstörda. Så präglade är vi. Och det spelar någon verklig lyckosam reklamlobbyist på.

  Gillad av 4 personer

 2. Kungskobran skriver:

  Greta är ingen vän
  av den globala uppvärmningen
  hon predikar jordens undergång
  med buller och bång
  det tror jag inte på
  men vi kan göra så gott vi kan ändå

  Gillad av 2 personer

  • Per Hamnström skriver:

   Okunnig insändare.

   Följer varje lördag rt France och mörker inget hat
   mot något ENA men däremot en oerhörd vrede mot de enorma för mögenhetskillnader som finns i Frankrike.

   En vrede som besvaras med polisbrutalitet och iskall tystnad från presidenten

   Det är detta som kommer leda till revolution.

   Ett råd till Lejon. Hör på vad de gula västarna säger inte vad diverse media skriver.mm

   Gilla

 3. Tritonen skriver:

  ”rekrytering också till den högsta nivån, som inte förbehållits akademiker”
  Nej, våra ministrar tillhör väl de minst teoretiskt utbildade i världen. Det hade nog kunnat kompenseras av gedigen arbetslivserfarenhet, men detta kan de inte heller skryta med. De är politiska broilers i händerna på diverse ” experter” inom inte minst media. Tragiskt.

  Gillad av 12 personer

  • Per Hamnström skriver:

   Okunnig insändare.

   Följer varje lördag rt France och mörker inget hat
   mot något ENA men däremot en oerhörd vrede mot de enorma för mögenhetskillnader som finns i Frankrike.

   En vrede som besvaras med polisbrutalitet och iskall tystnad från presidenten

   Det är detta som kommer leda till revolution.

   Ett råd till Lejon. Hör på vad de gula västarna säger inte vad diverse media skriver.

   Gilla

 4. Errol skriver:

  Kohandel och bristande visioner till trots,
  fr.o.m. 1 Juli skall det bli lättare att bygga altaner utan bygglov!

  Det liberala paradigmskifte som Lööf och tamburmajoren säkrat.

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Det beror nog på att Annika Strandhäll svartbyggde sin altan. Så nu kan alla göra som Annika. Hon var bara lite tidig. Va, har vi inte infört den lagen ännu? Och kan man inte lagen så gäller den inte enligt senaste rön.

   Gillad av 3 personer

 5. Bo Adolfsson skriver:

  Sossarna har hitills räddats av invandrarnas röster. Det är bara att titta på det senaste valresultatet.
  Detta har kunnat göras genom en slapp utdelning av medborgarskap och socialbidrag. Dessa nya ”medborgare” tror att all godhet som de får är sossarnas förtjänst.
  Hela systemet är riggat för röstköp.

  Gillad av 17 personer

  • Det får vara nog nu skriver:

   Helt riktigt. Tänk bara om alla ideologiskt hjärntvättade gråsossar i det här landet någon kunde välja att lyfta huvudet ur sanden och faktiskt inse, att enbart rösta p g a gammal tradition inte har lett någon vart de senaste 20 – 30 åren.

   Gillad av 2 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Det har kunnat göras därför att invandrana inte vet vad ett politiskt parti är för något och blandar ihop socialdemokraterna med socialbyrån.

   Gillad av 6 personer

   • W skriver:

    Som taxichauffören som fick frågan: vilket parti röstar du på?
    Svaret: jag röstar på ”socialen ” är mycket belysande.
    Och han har ändå ett jobb…..

    Gillad av 1 person

  • karl oskar skriver:

   Sossarna har också räddats av och utnyttjar den höga tillit som råder i Skandinavien. Det gör att trots att de ej vill oss väl så litar människorna på Sossarna, bara de säget att de har goda avsikter.

   Tilliten går förövrigt tusentals år tillbaka i vår kultur . Vilket bevisas av att Island har samma kultur som övriga skandinaviska länder trots att vi varit åtskilda 1000 år.

   Gilla

 6. Steven Jörsäter skriver:

  Det är märkligt att flera ledande DGS-profiler är så förtjusta i de gamla ”gråsossarna”. Detta trots att Roland Huntfords brutala uppgörelse med dem 1971 har figurerat här många gånger (se ex vis Sandelins utmärkta genomgång https://detgodasamhallet.com/2018/08/23/roland-huntford-var-en-visionar/). De så kallade gråsossarna stod då på höjden av sin karriär och lyckades med det geniala men närmast omöjliga tricket att ständigt framstå som de motarbetade avantgardisterna samtidigt som de sedan många decennier i praktiken redan hade all makt som infiltrerade hela samhället. En oöverträffad manipulation av det demokratiska systemet. Detta är verkligen inte något vi vill ha tillbaka!

  Att de fortfarande är väldigt stora kan tyckas vara en gåta trots att de har förlorat formuleringsmonopolet. Delvis beror det nog ännu på den enorma historiska penetrationen. Delvis beror det på ett mycket väl utvecklad politiskt väderkorn där man nu har flyttat fokus från den försvinnande arbetarklassen till ekologism och migranter.

  Mer än något annat är sossarna högskatteivrare och där är de trogna. Och ekologismen (=klimat+miljö) ger den ideala plattformen att maximera skatteuttaget. Då kan nämligen de breda folklagren ohämmat beskattas.

  Populister är namnet på de som försöker återupprätta folkstyret, demokratin. Det är svårt vilket de får erfara. I Sverige utfördes experimentet Ny Demokrati som utan tvekan var landets mest demokratiska parti och det var också det som blev deras fall. Utan hårda nypor går det inte, något som SD har lärt sig och fulländat.

  Hur Macron ska klara sig är inte lätt att se. Han måste få folket att köpa att mer makt och pengar till eliten är bra för alla, det gamla sossetricket. Det har nog varit bra i vissa epoker men just nu talar många fakta för motsatsen. Då blir ekologismen populärare som predikar fattigdom åt alla.

  Gillad av 10 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   ”Utan hårda nypor går det inte, något som SD har lärt sig och fulländat.”

   Hårda nypor mot vad? Mot dem som förfäktar det oppositionella, som gav partiet legitimitet? Efter två mandatperioder i riksdagen, inne på den tredje, är de kanske nöjda med likriktningen, harmoniseringen till de övriga… Den föraktade, åttonde medlemmen i Åttaklövern?

   Gillad av 1 person

   • W skriver:

    Jari@
    Än en gång träffsäkert från din penna.
    ”Hårda nypor mot vad”
    Ja man har lyckats med konststycket att sparka en hel hord med skärpta och välutbildade personer som så väl hade behövts.
    Ex Ekeroth, Kasselstrand, Jessica Ohlson, Anna Hagwall, Thoralf Alfsson, Anders Ahl alla färgstarka arbetsmyror och profiler.
    Finns det inte ett talesätt att svaga ledare gärna omger sig med ja-sägare.
    Vilka signaler skickar det i vså fall om nuvarande ledning.

    De flesta av de ovan nämnda med tillägg av bl.a Mikael Jansson Jeff Ahl är numera representanter för Afs.

    Gillad av 1 person

 7. Palle9 skriver:

  Hur kan S i Sverige ha klarat sig med en relativt måttlig tillbakagång? En nyckel till detta är massinvandring av nya bidragsberoende väljare. Men ännu viktigare tror jag är rollen, som våra riksmedier spelar. Ett exempel: det unika ingripandet och fördömandet av SvT i slutdebatten mellan partiledarna i senaste valrörelsen riktat mot Jimmie Åkesson. Detta var när han påpekade den enormt långa och svåra väg, som många utomeuropeiska invandrare har innan de högst eventuellt kan etablera sig på svensk arbetsmarknad. Jämför detta med vad kommunalrådet i Filipstad yttrade nyligen i samband med uppmärksamheten kring kommunens dåliga ekonomi:
  https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/vem-hor-nodropet-fran-filipstad-/
  Så förvrängd är den världsbild, som varje dag målas upp i dessa etermedia att ett yttrande av en ren självklarhet bemöts med starkast möjliga fördömanden från mediaetablissemanget, i detta fall livligt ackompanjerat av andra partiledare, framför allt av Annie Lööf …
  Jag betvivlar starkt att en liknande situation kan återfinnas i något av de övriga EU-länderna.

  Gillad av 7 personer

 8. Stig Palm skriver:

  Hahaha….GRETA påminner mig om sekten Livets ord. Tragiskt, minns sagt. Denna flicka med ett mentalt handikapp föses av sin kommunist till mor framför sig. Borde anmälas som våld mot barn.
  Ännu värre nu, när Påven dessutom välsignar detta.

  Gillad av 4 personer

 9. Hovs_klipphällar skriver:

  Vad nu gäller Sverige, så har sossarna blivit så intimt associerade med inte bara överheten, utan även samhället i stort, att man inte blir av med dem i första taget. De har dock gått bakåt kraftigt i senaste valet, och blir alltmera ett invandrarparti.
  Det röstas på dem därför att de ses som en garant för fortsatta generösa utbetalningar av diverse bidrag för de som inte gitter arbeta.

  Sossarna har även sett till att bland annat blockera förslag på effektiv lagstiftning mot IS-terroristerna. Förslag från SD, och från moderaten Hanif Bali, ställdes för flera år sedan men gick inte igenom då.

  S gör allt för att behaga de ”nya svenskarna”, samt göder även terroristerna i Palestina-territoriet med feta bidrag.

  Ett föraktligt anhang av förrädare mot de grundläggande värden som en gång byggde vårt samhälle — och som jag åtminstone själv aldrig någonsin frestats lägga min röst på.

  Gillad av 2 personer

 10. Dnam eksnad skriver:

  Jag förstod aldrig Leions perspektiv, jag tror det beror på att man letar efter de inre drivkrafterna och eftersom han skriver på DGS så jobbade man väl med antagandet att han på något sätt stod på ”samma sida”. Nu förstår jag bättre, det jag uppfattar driver Leion och också andra skribenter det är att de inte gillar en del av vad de ser, Leion gillar inte populisterna, Bitte gillar inte terrorister och våldtäkter, men Leions analys ges oss att de styrande inte har några visioner, att de inte ”har något framsynt att erbjuda väljarna”.

  Häri tror jag att etablissemanget och Leions oförstående fångas, jag förstår inte vad pk-media skriver om, de skriver om saker precis som Leion:

  ”uppluckrandet av en extremt stel arbetslagstiftning, normalisering av de järnvägsanställdas villkor, förändring av den förmögenhetslagstiftning som drivit förmögenheter och förmögna ur landet, m.m. Alla dessa åtgärder tillhör vanlig svensk vardag – också sänkningen av högsta hastigheter från 90 till 80”

  Leion och pk-politiker, pk-media och pk-politiska analytiker de förstår helt enkelt inte vad de själva gjort. Det är som om ingenting har hänt, de ingenting gjort. Men både i USA och Europa så har etablissemanget pissat på exakt det som burit fram dem, kulturen, traditionen, moralen, religionen, nationen och framförallt, de människor som bär detta på sina ryggar, just de soldater man skickar fram, de kommer från Texas och Wisconsin, inte New York, de människor som jobbar och bildar familj och inte våldtar rånar och slår ner. Ett helt etablissemang i väst som lever parasitens liv, på skattemedel, tar hela det västliga kulturarvet för givet och människorna som upprätthåller det, och har alla gift sig med en rent barnslig global utopi där västerlänningar är utbytbara kuggar, de kan bytas ut mot valfri muslim, sydafrikan eller afrikan.

  Den riktiga analysen rakt motsatt vad Leion och alla dessa pk-tyckare tänker och tror, det handlar inte om att 90 blir till 80, eller ekonomin, etablissemanget saknar inte visioner, tvärtom så är de i full färd med att förstöra hela västvärlden, de tar de människor och de värden som byggt väst för givna och använder oss som ett gigantiskt politiskt experiment där den enda säkra utgången är att parasiterna på toppen klarar sig, men de på botten blir föraktade hela dagen lång, rånande, våldtagna och utsatta för terror, allt för en barnslig global utopi som ALDRIG fungerat. Vanligt folk ser detta, de ser vad Europa kommer att bli med fler muslimer, med ett ombyggt Notre Dame, men etablissemanget är blinda för den förändring de själva genomför, den är så massiv så det verkar som en naturkraft, men det är etablissemanget som påfört oss detta, all ondska idag, från Ebba och Greta till Tarrant. Allt är deras fel men de tvår sina händer.

  Detta ser vanligt folk, det handlar inte om en nostalgisk resa till knätofsar och SDs Sverige, eller ett rasistiskt Trump-USA, utan tvärtom, folk vet att detta måste stoppas, det är inte Salvini eller Orban eller SD eller Trump eller Brexit som är extremt, utan det projekt som etablissemanget leder, ett projekt som bygger på att kasta ut allt som gjort västvärlden till vad den är, ett kollektivt vansinne som etablissemanget inte ser för att det är så allomfattande och gigantiskt, likt Godzilla, en pk-Godzilla som är så stor att man bara ser fjällen men inte vet vad det är fast man själv skapat de radioaktiva utsläppen.

  Gillad av 9 personer

  • Erik2 skriver:

   Bra skrivet. Och någonstans finns i detta hatet mot det och de som burit fram eliterna en sorts självhat där man inser att man egentligen inte förmår prestera på det sätt som de som bär upp allt faktiskt gör. Det är i grunden oerhört tragiskt och det är i detta psykologiska fenomen västs nuvarande misslyckande och tragedi vilar.

   Gilla

  • Christer L skriver:

   Mycket bra skrivet! Leionet är förvirrat, rytandet saknar all övertygelse, han famlar efter svar på felformulerade frågor. Den mycket tydliga och entydiga struktur som utgör globalismen ser han inte alls, närvaron av islam blir en bisak. Leion skriver: ”Det gemensamma för alla de etablerade partiernas tillbakagång är att de inte har någon vision, inte något mål att erbjuda väljarna.” Ack! Vad de har är ett federalt EU, ett omintetgörande av demokratin. Men det är klart, det är inte en vision, visioner är retorik, retorik är till för att locka väljarna att rösta för något som aldrig kan bli verkligt, politik är makt och pengar, endast demokrati är något annat. Demokrati är inte att ha något ”att erbjuda väljarna”, det är när politikerna lyssnar och förhåller sig till väljarnas intressen.

   Gillad av 4 personer

 11. Göran Holmström skriver:

  Underbart, när visioner slår in. Jag skämtade för ett par månader sedan om cyklar som skulle driva dynamos. Och så blir det sanning. vällovligt i ett spektakel. Men som seriöst alternativ, så mycket trampande och svettandes, lite ampere blir resultatet. Att unga vilsna människor tror sig förändra världen på så sätt, är inget nytt Jonestown drog det hela ett steg längre bara.
  Men att världens ledare dansar så glatt med förvånar mig.

  Gillad av 4 personer

 12. larsbernhoff skriver:

  Jag gillar att Leion försöker ta ett svep över de stora frågorna. Med den goda insikt som han har även i södra Europa får det även vår svenska ankdamm lite perspektiv som kan vara bra som jämförelse.
  Betoningen av bristen på visioner är påtaglig och L har ju försatt sig i ett extra sårbart läge. Det är ju Sabuni som har lyft fram detta dilemma för regeringen, som naturligtvis är ett givet problem när alla ska få lite tröst från en okoordinerad önskelista.

  S har ju också tappat de flesta visioner och verkar inte själva veta varthän de vill. De är emot vinster i välfärden och kan ägna en hel valrörelse åt denna ideologiska fråga utan att lösningar på välfärdens problem vilket de har makt att göra om de begriper frågorna och vad som krävs. Tyvärr brister det där.
  Det märkliga med Greta är att hon försöker säga att vi ska leva som vi lär dvs följa de rekommendationer som är fattade i tex Parisavtalet baserade på IPCCs rekommendationer. Vi äldre kan tycka det är löjligt och märkligt att denna svenska flicka ska få helgonliknande status. Det är något sjukt i det. Troligen beror det på att en extrem tolkning av klimatvänligt leverne inte känns rimligt. Att inte få flyga när vi just har kommit igång att upptäcka världen, vars enda realistiska sätt att nå är via flyget.

  Partierna får skärpa till sig och bygga upp en vision som känns lockande och klok istället för att vara emot. M gör ett nytt försök för att komma ut sin svacka med nytt partiprogram med personer utanför de gamla partigängarna. Det kräver stor intellektuell ansträngning och är säkert enda chansen för seriösa partier att överleva på sikt.
  Världen är så komplicerad att de populistiska partier och dess ledare som förenklar på ren okunskap kan vara lockande. Brexit är ett exempel. Gula västars protester ett annat.. Macron har tydligen hittat ett sätt att genomföra lokala debatter med önske-/kravlistor. Spännande att se vilka ledare och partier som klara anpassningen till de nya förutsättningarna, i både Sverige och Europa.

  Gilla

  • August skriver:

   Till Herr Palm: Om Gretas mamma ar kommunist du havdar, vad ar det for fel med det?
   Det ar val alla som kanner ansvar for klimatet och framtida generationer.

   August

   Gilla

   • Stig Palm skriver:

    Det är enbart fel och dessutom, mamman är en s k gåsleverkommunist i likhet med hennes partiledare på Östermalm.
    Trams om klimatet och Sverige. Det som tjatas om här har samma effekt internationellt som ifall jag pissar i Nordatlanten. ALL klimatsatsning borde ske där det är värst med nedsmutsning. Vårt klimatarbete är finputs. ALL Sida hjälp skall då vara klimatallokerat utomlands där det är värst nedsmutsning. Där sker inget eller lite för närvarande.

    Gillad av 2 personer

   • Hovs_klipphällar skriver:

    August — Min herre behagar skämta? Kommunisterna har — liksom nazisterna — historiskt gjort sig kända för att syssla med storskaliga folkmord på alla som anses kunna stå i vägen för deras visioner. Även här i Sverige är det påfallande hur vänstern ogillar demokrati och yttrandefrihet.

    Däremot flirtar de med islam, som är en direkt demokratifientlig, totalitär rörelse. Vad islam kan åstadkomma såg vi senast i det samordnade terrorangreppet på kristna i Sri Lanka.
    Vidrigt.

    Gillad av 5 personer

   • killeri skriver:

    Känna ansvar? Vi som är lite äldre är minst sagt skeptiska till allt vi skall känna ansvar för. Kampanjerna avlöser varandra. För några decennier sedan skulle jorden gå under på grund av kärnkraften, sedan på grund av atomkriget och USA. Därefter var det miljöförstöringen som hotade vår existens, för att inte tala om den allestädes grasserande rasismen och nu är det alltså klimatet.
    Att unga lättpåverkade människor går på allt detta är begripligt men begär inte att vi rutinerade cyniker skall falla i samma fälla. Vi peakade under kriget i Vietnam.

    Gillad av 5 personer

 13. Erik2 skriver:

  S är en oerhört otrevlig organisation. Men driver sedan länge maktpolitik, och bara det. Jag bedömer (visst, höftar till det) att uppåt 80 procent av hela offentliga sektorn är marinerad i S maktpolitik. Det kännetecknas av en mycket speciell jargong som alltid utmynnar i att inget sägs, men låter bra. Henrik Dorsin härmade statsministerns sätt att prata på det sättet för några år sedan. ”Det här här beror på tre saker. Det är det ena. Det andra är …”. Osv. Det går inte logiskt förstå vad man säger eller gör. Men det går att se maktambitionerna, för det är det enda som finns. Makt och pengar. Man skyr inga medel alls härvidlag. Enskilda personer kan hängas ut hursomhelst samtidigt som det alltid finns en liten plats i värmen för den som kryper för makten. Avbön går bra, bara du kryper tillräckligt med svansen mellan benen. Det är därför S finns kvar i ledande positioner, och bara därför.

  Gillad av 6 personer

 14. fabricerad skriver:

  Sossarna klarar sig så bra eftersom de 1. kontrollerar alla myndighetet och offentligt finansierade institutioner. Värdegrundsstyret kommer att cementera deras makt samt 2. De har, nu när arbetarna sviker, hittat en ny grupp som röstar på dem. Det senare borde de under Reinfeldt förstått eftersom det finns många studier från USA som visar att Republikanerna bet sig i svansen när de lättade på invandringsbromsen. De flesta invandrare i USA röstar på demokraterna och precis som i Sverige är de med latinsk ursprung vanligen röda. Dock med undantaget av amerikaner med rötter i Venezuela och Cuba. De senare av förklarliga skäl, he he. Detta har dock republikanerna insett. I Sverige är det mer komplicerat dock eftersom alla partier är socialistiska. Trodde kanske M att de skulle vinna röster? Är det därför S är så noga med att peka ut M och SD som ideologiska motståndare? Är det särför S har spridit lögner om M på andra språk?

  Gillad av 1 person

 15. Besviken (C) skriver:

  Har centerpartiet uppfyllt sitt lofte att klimatkompensera inverkan pa klimatet av att flyga speciellt chartrat flyg till Parti-Kongressen I Lulea?

  Besviken (C)

  Gillad av 1 person

 16. Claudia de Longueville skriver:

  Anders Leion: ”Den fråga som måste ställas är: Vilka är motståndarens starka sidor? Vad ser väljarna som gått mig förbi?”

  Motståndarens starka sida är ingen annan än den totala kontrollen över Public Service.
  Däri ligger, den allt annat övertrumfande, styrkan.
  Det finns ingen måtta på den dårskap, som kan uppstå i ett rike, där tredje statsmakten ohöljt har lierat sig med de styrande och satt i system att i stället skugga, jaga och trakassera medborgarna.

  Det är den snedvridna, partiska och ensidiga propaganda, som dag ut och dag in serveras, som har den största effekten.
  Det är den överväldigande allmänhet, som trots allt sällan rör sig på Internet, som påverkas och styrs.

  Det dominerande och gigantiska problemet för Sverige är inte utifrån kommande påverkan utan sådan, emanerande från rikets insida.
  Sverige är unikt så till vida, att det är utsatt för en invärtes agitation, vars kraft saknar motsvarighet i de allra flesta av västvärldens länder.

  I ett sådant land kan indoktrineringen och hjärntvätten gå hur långt som helst.
  I en sådan nation är demokratin decimerad och hotad.
  Tröstlösheten, sorgen och bedrövelsen är nära.

  Gillad av 5 personer

 17. Björn skriver:

  Greta skulle kunna göra verklig nytta, faktiskt! Om hon lärde det uppväxande släktet vad papperskorgarna på stan är till för! Men det ger väl inget ”jesusbarn-status”…..

  Gillad av 2 personer

 18. phnordin skriver:

  Kommentar till vad som begränsar Macron’s handlingsutrymme: De Gula Västarna vill införa folkomröstningar, vars avsikt är att bryta elitens makt-en form av revolution i det traditionellt styrda Frankrike. Problemet är att fransmännen själva är tveksamma till en sådan reform, som kräver tillit inom folkets breda lager.

  Gillad av 1 person

  • Stig Palm skriver:

   Nu väntar vi på att GRETA blir den yngsta Nobelpristagaren i historien. Därefter Helgonförklarad av den Romerska kyrkan.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.