Kvinnlig forskare vill minska insatserna mot könsstympning

Insatser mot könsstympning skadar unga flickor, och stigmatiserar vissa samhällsgrupper. Det skriver Aftonbladet, och hänvisar till en ny studie av Sara Johnsdotter, professor i medicinsk antropologi vid Malmö universitet.

Sara Johnsdotter har redan tidigare uttalat att hon anser att det svenska samhället bör visa större förståelse för könsstympning. 2013 sa hon i Sveriges Radios program Bildningsbyrån att kvinnor som blivit könsstympade kan känna motsvarigheten till fantomsmärtor – fantomnjutning. Nu tycker hon det är dags att samhället drar ner på tempot när det gäller insatserna mot könsstympning.

41 reaktioner på ”Kvinnlig forskare vill minska insatserna mot könsstympning

 1. Eva Danielsson skriver:

  Vilka insatser? Har det funnits något tempo i detta? Naturligtvis inte. Alla har tittat och tittar åt andra hållet.
  Den här Sara Johnsdotter är förstås en islamistaktivist som har fått en professur som politisk förläning kan man anta. Är hon gift med en islamist? Själv könsstympad? Kanske annars kan bevisa sin tes och ställa upp som försöksperson, erbjuda sitt eget sköte till någon med ett rakblad. Fantasifullt ändå att hitta på något så vansinnigt som begreppet ”fantomnjutning”.

  Gillad av 19 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Hej nästan alltid kloka Eva! Det är grader i helvetet och även när det gäller könsstympning.
   Jag har varit gift med en kvinna som är omskuren och vi har barn. Hon är omskuren som det görs i Tanzania vilket motsvarar vad en del svenska kvinnor kallar för en skönhetsoperation. Det innebär att en del av de inre blygdläpparna skärs bort när flickorna är i tonåren. Detta samtidigt som pojkarna också omskärs.
   Problemet som kan uppstå är infektioner vilka kan bli mycket allvarliga men de jag har sett i TZ har varit pojkar som inte sköter hygienen så klart! 😉
   Riten visar att du är vuxen men traditionen är i avtagande, förmodligen för att ungdomarna vill vara mer västerländska.
   Det alarmistiska är den typ av omskärelse som syftar till att ta bort kvinnans sexlust vilket sker i Somalia och några få fler områden i Afrika. Den synliga delen av klitoris ”lockas” fram på små flickor och mals ner mellan två stenar och slidans ingång sys igen för att öppnas vid samlag och sedan sys igen osv. Detta ger stora problem och smärtor under resten av kvinnornas liv som är helt förfärliga. Naturligtvis är det mot detta som alla insatser ska sättas in! Dels på grund av de somatiska problem det ger, förutom svår smärta har jag förstått att många får problem med att urin läcker in i slidan, utan även för att det endast handlar om kontroll och förtryck av kvinnor.
   ”Skönhetsoperationerna”, som är ett bevis på att individen är vuxen, kan vi låta vara. Jag har själv varit närvarande vid sådana och det är glädjefester även om ungdomarna är lite bleka om nosen efteråt.

   Gilla

   • Hans Högqvist skriver:

    PS. ”Fantomnjutning”. Clitoris är en ganska stor grej som sträcker sig ner runt slidöppningen och upp igen. Visserligen minskar känsligheten när den lilla knoppen förstörs men det är inte helt kört och med förminskade inre blygdläppar så lär inte lustförnimmelsen påverkas alls.
    Jag kan tillägga att kvinnans ställning i Tanzania är stark och ofta driver egen handel eller företag. Fanns två kvinnliga ministrar när jag bodde där, inte inkvoterade utan helt tillsatta på meriter för uppdraget!

    Gilla

   • Eva Danielsson skriver:

    Jag kan förstå att det är olika varianter i olika kulturer. Men det hör inte hit. Svensk skattefinansierad sjukvård ska inte utföra några sorts ingrepp alls som inte är klart medicinskt motiverade, på pojkars och flickors eller ungdomars könsorgan bara för att det är en sedvänja inom någon främmande kultur. Här i Sverige bör vår traditionella kristet präglade svenska kultur råda och om det inte passar så bör man bosätta sig någon annanstans. Det är inte en mänsklig rättighet att få bo i Sverige. Anser jag. Och ”källaroperationer” med smutsiga rakblad av är naturligtvis grov misshandel och bör leda till lagens strängaste straff inkl utvisning för både ”operatör” och föräldrar liksom tvångsomhändertagande av barnet.

    Gillad av 4 personer

   • Hans Högqvist skriver:

    Jag håller med dig om det Eva. De som vill ha den typ av ingrepp som jag har bevittnat och som alltså inte ”förstör” kvinnans upplevelse på något sätt, är att betrakta som en kosmetisk operation och görs lagligen redan idag på kliniker för skönhetsoperationer där ”patienten” själv betalar (hoppas jag i alla fall!).
    Att Svensk sjukvård skulle ge sig på att förstöra en kvinnas underliv på det sätt som görs i Somalia ser jag som otänkbart. Om det skulle tillåtas så blir det svårt att hitta läkare och operationssköterskor som vill genomföra det, tror jag med viss bävan dock.
    Men jag tycker i övrigt att det hör till ämnet att omskärelse av kvinnor har stor variation på hur det påverkar kvinnor medicinskt och i vilket syfte det görs. Afrikanska kvinnor ska inte behöva dras över en kam, en del har inga men alls av sin omskärelse medans andra har det mycket illa av stora ingrepp som pågår hela deras liv – både ingreppen, smärtan och förnedringen.
    Afrika är en mycket stor kontinent med fler vitt skilda kulturer än Europa innehåller!

    Gilla

  • nybake skriver:

   Det börjar likna nazisternas löpande band kastrering som bl a judarna utsattes för under WW2. Bidragssuktande aktion i nivå med hela vänsterrörelsens oduglighetstävlande via våra idogt förslösade och bortkastade skattemedel.

   Gilla

 2. Aurora skriver:

  Så illa kan det gå när välfärdsgödda okunniga s.k feminister ska öppna klykan. Okunskap är ett gissel, sade redan en gammal grek. Men ett annat problem, välkänt bland psykologer, är också att det går inte säga till en dum människa att den är dum för den begriper ju inte det.

  Gillad av 12 personer

  • Ulla-Achmed Epstein skriver:

   Matronym sticker ut bättre än patronym och är därför mycket bättre för den som vill göra sig ett namn (no pun intended), lycka till med att googla fram rätt Sara Johnsson eller för den delen Leif Persson. Att matronym signalerar Den Rätta Läran och bekräftar självbilden som en Stark Kvinna som kastat av sig Patriarkatet är naturligtvis också ett plus.

   Gillad av 1 person

  • Margareta skriver:

   Det har jag också undrat över. Sedvänjan s sin nya form började väl under de lantliga strömningarna à la grön livsföring ”Hon kom över mon” på 1970-talet. Kollektiv som skulle odla och leva i enlighet med naturen. Det var gärna vänsterungdom med romantiska föreställningar om livet på landet, kunde bli lite kulturkrockar där. Sentida livsföring i stil med Carl Jonas Love Almqvist som också prövade på att leva romantiskt när naturen. Det experimentet sprack.
   Jag har ett intryck av att dessa kvinnor med dotter-efternamn gärna är feminister, lesbiska, genusfixerade – ja hela paketet. Extra maffigt är det om de kan lägga till moderns förnamn före – dotter, ex. Helgadotter, Annadotter, Mirjamsdotter och liknande för att verkligen visa att de tar avstånd från manlig påverkan(som upphov t.ex.) i deras liv. Snedvriden feminism skulle jag kalla det.
   När jag var ung mötte jag vid några tillfällen äldre kvinnor vilka var födda i allmogemiljö och då enligt traditionen fått t.ex. namnet Nilsdotter eftersom fadern hette Nils. Men år 1901 ändrades namngivningen så min mormors gamla farmor Kerstin Andersdotter f. 1822, men gift med gubben Pettersson, skrevs nu in i kyrkboken som Kerstin Pettersson istället för hustru Kerstin Andersdotter. Men om detta visste hon nog inget. Hennes bibel har jag kvar så läskunnig var hon.
   För övrigt tror jag att vår tids unga -dotter/döttrar knappast skulle vilja leva under de knappa förhållanden som fattigt folk levde under för 100 år sedan.

   Gilla

 3. Östrahult skriver:

  En aspekt på detta är forskningens förfall där babblare och aktivister ersätter verklig kunskap. Det kan ju låta kvalificerat med ”medicinsk antropologi”, men det handlar inte om medicin utan om det luddiga ämnet antropologi. Johnsdotter har doktorerat på ämnet ”kvinnlig omskärelse – och hur detta fenomen och somalier som grupp bemöts i det svenska samhället”, Hon hänvisar till ett nära samarbete med en annan ”professor” som oroar sig över de svåra generationskrockar som uppstår då deras (somaliernas) döttrar hellre gör som sina svenska jämnåriga än att följa föräldrarnas traditioner.”

  När der gäller vad man kan doktorera på så tänker jag på en liknande företeelse, hästsvansen som saboterar trafiken i Stockholm, han har ”doktorerat” på almstriden i Kungsan.

  Man kan fundera över vad det är som driver fram dessa galna företeelser. I korthet tror jag det beror på två saker:

  • Det politiska systemet efterfrågar den här typen av ”kunskap” eller egentligen propaganda
  • För den enskilde ”forskaren” kan detta upplevas som en bekväm karriärväg med låga krav på prestation och samtidigt social status

  Gillad av 12 personer

 4. A skriver:

  Jag kan inte se annat än att i botten av detta ligger IMAGINE, one world. Det slutgiltiga världsherraväldet/imperiet, då krävs att man kan absorbera vad som helst i kulturväg. Samt att bekämpa den ursprungliga kulturen för just detta territorium, som ska administreras på universellt vis. Denne Sara är bara en lite kugge, men hålls om ryggen av etablissemanget som ”ska gå före och visa vägen”. Svensken har naturligtvis ingen aning, som vanligt, trotts att allt är helt öppet och offentligt. Tex FN:s ”compact” och agenda 2030. Höjdpunkten av hybris. Skulle svensken trotts allt läsa, så skulle reaktionen kunna bli: jamen det där blir ändå inget av.. Det har han isåfall troligen rätt om. Se på sovjetunionen, det blev inget av det heller. Men innan dess…

  Mvh A

  Gillad av 8 personer

   • Anders skriver:

    Det här är typiskt sossetänkande: Det är vårt ansvar att hindra mussarna från att könsstympa sina döttrar, om inte annat för att komplikationerna efter könsstympningarna belastar vården. Men vi har inget ansvar för mussarna alls, inte heller för deras sjukvård. De ska inte vara i Sverige, och om vi inte lyckas bli av med dem, ska vi definitivt inte bekosta deras sjukvård. Privatisera och låt varje grupp sköta sin sjukvård bäst den kan.

    Gillad av 4 personer

   • Sömmerskan skriver:

    Anders har helt rätt, om mussarna vill göra musslor av sina döttrars möss så är det väl upp till dem, ännu en i raden av anledningar till varför de inte kan samexistera med oss.

    Hem till Musselmanien med dem.

    Gillad av 1 person

 5. li br skriver:

  I Sverige har antalet kvinnligt könsstympade ökat drastiskt i antal. Regerings kansliet kom ut med en skrift ”Handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor” 2018. I denna går man igenom vilka som ska ha ansvar över vad inom området. Bland annat har åklagarmyndigheten har fått en handbok i hur man hanterar dessa brotten. Socialstyrelsen har fått i uppdrag hur man ska utveckla indikatorer (koder) och statistik inom området då det idag inte går att koda könsstypningskonsekvenser folk söker vård för och sjukvården registrerar (kodar) könsstympning med allt från sårskada till intimkirurgi idag. Sjukvården jobbar med att ta fram jämlikhet i vården inom detta området och hur det kan förbättras.

  Så det är en högst aktuell fråga idag.

  Det finns tre specialist mottagning som arbetar med dessa problemen i Sverige redan.

  I Stockholm har antalet kvinnor som söker vård för könsstympning ökat, rapporterar SVT Nyheter. Förra året var siffran uppe i 280 besök, säger biträdande överläkare Cecilia Berger.
  Många som söker vård är vuxna men även flickor kommer till mottagningen. Den yngsta flickan var bara fem år gammal.

  Vulvamottagningen på Angereds Närsjukhus tar emot patienter som har problem orsakade av kvinnlig omskärelse.

  Region skåne har tagit ett politiskt beslut om att öppna en egen hjälp mottagning för kvnnlig könsstympade patienter.

  Gilla

   • li br skriver:

    söker man akut vård/hjälp på en gynmottagning idag är det nästan alltid 90 % nysvenskar i väntrummen.

    Har en förlossningsskada sedan lång tid tillbaka som ibland kräver att jag måste söka akutvård på gynakuten så jag har hängt där en del……..

    Även lappar överallt på gynakuten att inget hot och våld får förekomma och att man inte kan som patient bestämma könstillhörighet på den behandlande gynekologen/akutläkaren utan att man får ta emot den hjälp som finns……

    Gillad av 2 personer

   • Anders skriver:

    @LI BR: Så här är det inom nästan alla områden inom sjukvården. Invandrarna tränger ut oss från den sjukvård vi byggt upp och betalar för. Dels har de, mycket pga sitt levnadssätt, en betydligt högre sjuklighet än vi svenskar, och dels är de mycket mera aggressiva och kräver omedelbart omhändertagande. Men lösningen på detta kan ju aldrig vara att vi ska satsa ännu mera pengar på allehanda åtgärder, utan helt enkelt avskära dem från den av oss bekostade vården.

    Gillad av 2 personer

 6. Göran Holmström skriver:

  Bullshitanska igen ”Professor i medicinsk antropologi vid Malmö universitet”.
  Vad är det? Antropologi köper det ok, Medicinsk kan köpas, men sätt ihop dom och gör vetenskap av 3-4 års samtal med Somalier om deras sedvänjor.
  Gör sedan disputationen, inför dina feministiska kompisar som konstigt nog köper dina avvikande tankar om könsstympning, så är försörjningen automatiskt ordnad som professor! GRATTIS, ännu en som ska försörjas via skatten.
  Mer behövs inte om detta vetenskapliga felskär. Ordvitsen var medveten ja.

  Gillad av 6 personer

 7. Per Lindstrand skriver:

  Tyvärr är många feminister som yttrar sig om kvinnlig könsstympning (FGM) inte helt insatta i ämnet. I begreppet ingår såväl den i Östafrika praktiserade infibulationen som det muslimska Ostasien praktiserade suna som blott är en prickning. I Egypten är de flesta läkare (manliga och kvinnliga) helt övertygade att flickor som skurits har skydd mot en räcka av sjukdomar även Hiv, dessutom förbättrad hygien. Alltså argument som hela tiden framförts för att försvara omskärelse av pojkar (MGM). Många känner inte till att manlig omskärelse särskilt om den utförs på spädbarn som i USA och Israel är ett livsfarligt ingrepp som många gånger leder till alvarliga skador på pojkarnas penisar och dödsfall. (100-200 barn/år bara i USA). Omskurna män är klart överrepresenterade när det gäller sexuella problem (Morten Frisch, Danmark). För mig är det vidrigt att skära i barns könsorgan oavsett om det gäller flickor eller pojkar, de religiösa fanatiker som försvarar dessa seder är naturligtvis väl medvetna att om dessa pojkar och flickor fick välja själva skulle bara ett försvinnande fåtal välja att bli skurna. För de som är intresserad av frågan vill jag varmt rekommendera Brian D. Earp som är en amerikansk expert inom området medicinsk etik verksam vid universitetet i Oxford.

  Gillad av 7 personer

 8. Dnam eksnad skriver:

  Från Wikipedia:

  ”Antropologi är läran om människosläktet och människan som gruppvarelse. Dess vanliga studieområden är dels ursprunget och utvecklingen av människosläktet genom historien, samt människans egenskaper och anpassning till olika livsmiljöer, dels mänskligt liv, beteende och relationer, ofta betraktade utifrån ett socialt eller kulturellt perspektiv.”

  Även om sidan är skriven av pk-ister så bygger ju hela ämnet på skillnader mellan olika grupper, annars hade det inte funnits något att studera, så återigen blir frågan:

  Vad gör de här?

  Varför blanda olika kulturer på detta politiskt styrda sätt? En säkrare väg till konflikt och krig finns ju inte, det är ju EXAKT dessa skillnader mellan människor som lett till krig och våld och död i alla tider. Detta är den mordiska utopin vi kämpar mot, en påtvingad uniformitet, en slags politisk missionrörelse som hittar på sina pk-regler allteftersom konflikterna och skärningspunkterna utvecklar sig. Så antropologen vill inte påtvinga sitt kulturella perspektiv på de som könsstympar, det examplifieras överst på wikisidan:

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Antropologi

  Två batikhäxor (antropologer) betraktar en massa ”naturliga” svarta människor längtansfullt. Varför inte låta kulturer vara, varför blanda dem? En kulturell Mengele-politik vars dumhet är så gigantisk att den tornar upp sig framför oss så att den inte ens kan fattas och formuleras.

  Gillad av 13 personer

 9. EL skriver:

  Pojkar omskärs, flickor stympas. Stympning av flickor/kvinnor handlar endast om kontroll och har inget med Islam att göra. Omskärelsen av pojkar är av hygienisk och/eller kulturell anledning. Reducerar tex AIDS i synnerhet i Afrika.
  Folk som strömmar in i Sverige ska bli upplysta om vad som gäller i landet och gillar de det inte ska de vända om på klacken. Stympning är olagligt och straffbart i tex Frankrike även om den äger rum utomlands. Om inte Europa kan få ordning på denna styggelse, hur ska man då få bukt med den i Afrika?

  Gilla

  • Per Lindstrand skriver:

   EL, jag tycker du borde sätta dig in i frågan innan du yttrar dig tvärsäkert: Stympning av pojkars könsorgan har inget med hälsa eller hygien att göra utan är ett farligt ingrepp med mycket hög risk att allvarligt skada barnet. Vet inte om du känner till att 50% av huden på den lilla barnpenisen skärs bort, dessutom måste kirurgen stimulera barnpenisen till erektion för att utföra ingreppet. Samtliga europeiska barnläkarorganisationer är motståndare till att skära i såväl flickor som pojkars könsorgan. När det gäller de tre USA-ledda studierna i Afrika söder om Sahara som påstods visa att manlig omskärelse påstods minska risken för Hiv undrar jag om du hört talat om begreppet ”bias”. Dessa studier har starkt ifrågasatts på vetenskapliga grunder av Robert Van Howe, Richard Darby m. fl., vilka har visat att amerikanernas skärande afrikanska penisar tvärtom har medfört högre risk för spridning av Hiv. Den enda hederliga ståndpunkten är att motsätta sig allt skärande i könsorganen på individer som själv inte lämnat sitt medgivande.

   Gilla

   • EL skriver:

    ”Stympning av pojkars könsorgan har inget med hälsa eller hygien att göra utan är ett farligt ingrepp med mycket hög risk att allvarligt skada barnet.”
    Verkligen?
    Nu var du där igen med din ”stympning” vad beträffar pojkar och stoppar båda könen i samma säck. Inte undra på att obehöriga känner sig obekväma när de ser den skräckbilden du målar upp. Och ja, jag är insatt efter att ha varit med på mer än en omskärelse. Självklart måste den utföras av en person som har träning i utförandet, inte vilken kirurg som helst. På vuxna män i Afrika finns det en metod som inte har med något skärande att göra. Men det visste du säkert. Du har rätt till din övertygelse, jag till min. Därmed sätter jag punkt.

    Gilla

 10. kolosserbrevetkap3 skriver:

  Hur många av de uppskattningsvis 200 000 000 (två hundra millioner) flickor och kvinnor kommer från familjer och sociala sammanhang där religionen är:
  Kristendom?
  Islam?
  Animister?
  Sedvänja/kultur utan tillhörighet Islam, Kristendom, Animism?

  Om det är? en kraftig överrepresentation av en viss religion eller kultur; vad beror det i så fall på?

  Gilla

 11. kolosserbrevetkap3 skriver:

  Kvinnlig könsstympning, female genitale mutilation (FGM): alla varianter.
  Hur många av de uppskattningsvis 200 000 000 (två hundra millioner) flickor och kvinnor kommer från familjer och sociala sammanhang där religionen är:
  Kristendom?
  Islam?
  Animister?
  Sedvänja/kultur utan tillhörighet Islam, Kristendom, Animism?

  Om det är en kraftig överrepresentation av en viss religion eller kultur; vad beror det i så fall på?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.