Lennart Bengtsson: Om problemet att förutsäga framtiden

Lennart Bengtsson

Massmedia och kändisar har alltid gillat att uttala sig om framtiden. Genomgående är sådana utsagor negativa eller ännu värre. Inom en inte allt för avlägsen tid, på så där 10 till 20 år, kommer mänskligheten på något sätt att drabbas av katastrofer. Under de senast 30 åren har möjligheten om en förestående klimatkatastrof dominerat. Numera har klimatlarmen stigit till ett crescendo med nära nog dagliga rapporter.

Varför just en tid på 10-20 år? Är tiden kortare förväntar sig läsaren rimliga detaljuppgifter som är omöjliga att leverera. Det går normalt inte och kräver för mycket arbete som kändisar sällan orkar med. Är å andra sidan den förestående katastrofen alltför långt fram i tiden, som 50-100 år eller längre, är de flesta ointresserade förutom kanske en liten grupp utvalda som ständigt oroar sig för allt även för jordens förestående undergång om så där ett antal miljarder år. 10 år är därför en nära nog perfekt katastroftid. När tiden inträffar har de flesta glömt vad som sas och katastrofpredikanterna sysslar med annat eller har lämnat det jordiska. Ingen bryr sig längre.

Här är ett antal framtidsprognoser av framstående personer som vi nu har möjlighet att verifiera:

1988, Dr. James Hansen. Asked by author Rob Reiss how the greenhouse effect was likely to affect the neighborhood below Hansen’s office in NYC in the next 20 years, Hansen replied: “The West Side Highway [which runs along the Hudson River] will be under water. And there will be tape across the windows across the street because of high winds. And the same birds won’t be there. The trees in the median strip will change… There will be more police cars…[since] you know what happens to crime when the heat goes up.”

Sept 19, 1989, St. Louis Post-Dispatch: “New York will probably be like Florida 15 years from now.”

1990, Michael Oppenheimer, The Environmental Defense Fund: “By 1996, the Platte River of Nebraska would be dry, while a continent-wide black blizzard of prairie topsoil will stop traffic on interstates, strip paint from houses and shut down computers… The Mexican police will round up illegal American migrants surging into Mexico seeking work as field hands.”

October 15, 1990, Carl Sagan: “The planet could face an ecological and agricultural catastrophe by the next decade if global warming trends continue.”

1990, Actress Meryl Streep: “By the year 2000 – that’s less than ten years away — earth’s climate will be warmer than it’s been in over 100,000 years. If we don’t do something, there’ll be enormous calamities in a very short time.”

July 26, 1999, The Birmingham Post: “Scientists are warning that some of the Himalayan glaciers could vanish within ten years because of global warming. A build-up of greenhouse gases is blamed for the meltdown, which could lead to drought and flooding in the region affecting millions of people.”

April 1, 2000, Der Spiegel: “Good bye winter. Never again snow?”

March 29, 2001, CNN: “In ten years’ time, most of the low-lying atolls surrounding Tuvalu’s nine islands in the South Pacific Ocean will be submerged under water as global warming rises sea levels.”

Oct 20, 2009, Gordon Brown, UK Prime Minister (referring to the Copenhagen climate conference): “World leaders have 50 days to save the Earth from irreversible global warming.”

Och så vidare.

Jag har av medlidande avstått från att nämna våra egna domedagsprofeter utan överlåter detta till kommentarspalten.