Även Clintons band till Ryssland bör granskas

Peter Schweizer, ordförande i tankesmedjan the Government Accountability Institute, och redaktör på Breitbart News, säger att det finns fler skäl att granska Bill och Hillary Clintons relationer med Ryssland än president Trumps.

– Exakt de anklagelser man riktar mot Trump, och som av Robert Mueller har befunnits vara helt grundlösa, skulle man i ännu högre grad kunna rikta mot paret Clinton, säger han.

Bill och Hillary Clinton har sedan många år starka band med Ryssland, inte minst finansiellt. Men hittills har de stora mediehusen vägrat att undersöka relationerna mellan Clintons och den ryska regimen, säger Schweizer.

– Om det här är ett problem så borde det vara ett lika stort problem vare sig personen är demokrat eller republikan, avslutar Schweizer.