Richard Sörman: vi måste få generalisera, vetenskapen gör det hela tiden

Richard Sörman

I den politiska debatten anklagar alla sina motståndare för att generalisera. Det är som att alla är överens om att generaliseringar alltid leder fel. Men är det verkligen så enkelt? Själva poängen med allt rationellt tänkande är väl att hitta mönster och regelbundenheter bortom det rent individuella?

Problemet med generaliseringarnas värde återkommer ständigt i debatten. ”Kvinnor gör si och män gör så” skriver någon. Omedelbart svarar någon annan att det är fel att generalisera: vi är alla individer och vi ska bedömas utifrån våra handlingar och inte utifrån vår grupptillhörighet.

Den så kallade ”identitetspolitiken”, som vi associerar med den politiska vänstern, syftar till att motverka diskriminering grundad just på generaliseringar. Enligt vänstern får man som människa lida av att tillhöra fel grupp eller fel kategori i samhället. Är du kvinna och inte man tjänar du mindre, sägs det, är du invandrare och inte svensk har du svårare att komma in på arbetsmarknaden. Beroende på kön, klass och etnicitet behandlas vi olika i samhället och identitetspolitiken syftar till korrigera detta.

Från det högra hållet svarar man att identitetspolitiken överdriver kategoriseringarnas betydelse och framför allt att den själv stärker denna betydelse. Det är ju vänstern, säger man, som delar upp människor i kategorier, som tjatar om kön och hudfärg, som vill premiera vissa grupper (som man ser som förfördelade) framför andra.

Och så håller det på: enligt vänstern består högerns idealsamhälle av kategorier där vissa har makt över andra (det är de så kallade strukturerna). Enligt högern är det vänstern som tjatar om kategorier och som förstärker deras betydelse. Vänstern anklagar exempelvis nationalister för att klumpa ihop alla muslimer i en grupp och inte se dem som enskilda varelser. Högern anklagar vänsterfeminister för att klumpa ihop vita män i en enda grupp och inte se just dem som enskilda varelser. Vänstern vill inte ha kategorier, men säger att de finns och att de måste bekämpas. Högern säger att politiken ska behandla alla människor som individer punkt slut: låt föräldrar bestämma själva om mamma eller pappa ska vara hemma med barnen.

Märkligt nog verkar alla alltså överens om att generaliseringar är av ondo. Syftet är alltid att befria individen.

Men hur är det egentligen? Är det alltid så fel att generalisera? Består den mänskliga världen bara av enskilda varelser som enkom bör förstås utifrån sin individualitet och som aldrig kan delas in i grupper där olika tendenser kan skönjas som till viss del förklarar individernas livsval och sätt att fungera?

Ja kanske det. Men då kan vi på en gång lägga ned allt seriöst tankearbete som på något sätt försöker hitta mönster och tendenser i det mänskliga handlandet. Vi kan lägga ned psykologin som tillåter sig att tala om personlighetstyper eller som har en uppsättning psykologiska diagnoser som de tillåter sig att tillskriva olika individer och som ofta mycket väl hjälper att förklara och förstå individens problem. Vi kan också lägga ned sociologin som talar om olika sociala kategorier som till viss del definieras i förhållande till varandra (infödda – invandrare, välutbildade – lågutbildade, män – kvinnor osv.). Vi kan lägga ned religionsvetenskapen som bland annat studerar hur människor lever och fungerar beroende på vilken religion de tillhör. Vi kan lägga ned biologi, medicin och genetik som tillåter sig att studera den mänskliga kroppen utifrån könsrelaterade faktorer. Och vi kan väl lägga ned det mesta av humanvetenskaper som tillskriver religion, kultur, historia, språk, traditioner någon som helst form av betydelse i våra liv. Bort med allt! Vi är individer! Allt ska förklaras och hanteras på individnivå! Inga generaliseringar tack!

Naturligtvis är påståendet om individens totala oberoende en nästan absurd förenkling. Vi är förvisso individer, men det är i alla fall så att våra vetenskapsmän och vetenskapskvinnor tillåter sig att se mönster i våra livsval som går att koppla till en mängd faktorer i våra liv som inte har med våra val att göra. Det sunda förnuftet säger också att generaliseringarna behövs eftersom de syftar till att göra världen hanterbar och att de naturligtvis inte alls bara bygger på ren fantasi.

Problemet är alltså inte huruvida människan bara är en fri individ eller bara en typisk representant för en grupp utan hur vi hanterar det faktum att hon verkar kunna vara båda två.

Det här blir mycket konkret när det gäller frågan om brott och straff till exempel. Hur gör vi med det individuella ansvaret när vi vet och instinktivt känner att vi alla som individer påverkas av vår bakgrund, vår kultur, vår religion, våra gener, våra personlighetstyper, våra livserfarenheter osv. samtidigt som hela vårt samhälle bygger på principen att vi själva ska ta ansvar för våra handlingar? Vilken avvägning gör vi mellan påverkan och ansvar? Det finns inga enkla lösningar här. Den som säger att alla ansvarar för sig själva och sedan är det inte mer med det gör det alldeles för enkelt för sig. Tar man in en stor mängd immigranter från kulturer med annan rättsuppfattning än den svenska och sedan säger att ”alla är individer så det blir inga problem”, ja då står man där sedan med ökad kriminalitet, utarbetad polis, överfyllda fängelser och rop på hårdare straff. Vad konstigt det blev! Vad många dåliga individuella val vi fick!

Det andra problemet är kategoriseringarnas status. Är de skillnader som finns mellan exempelvis män och kvinnor när det gäller intressen, levnadsstil eller kanske politiska preferenser skapade av naturen eller är det människan själv som har skapat dem? Skillnaden mellan vänstern och högern är här att vänstern tenderar att se alla kategorier som onödiga och skapade av människan (vilket förklarar varför man vill ingripa mot dem) och att högern snarare accepterar skillnader mellan människor eftersom den uppfattar dem som naturliga och kanske rent av som välgörande. Det är väl inte så farligt att vi är män och kvinnor tänker högern. Låt människor vara fria att bejaka sina könsroller.

Ingen kan idag avgöra huruvida de skillnader som går att skönja mellan olika kategorier av människor är naturliga eller skapade. En del är kanske naturliga medan andra är skapade. Och somliga är kanske inte ens skapade utan finns bara som fördom och fantasi. Ingen kan heller inte avgöra i vilken grad vi alla verkligen är fria individer eller på något sätt offer för omständigheter som vi själva kanske inte ens förstår. Ingen äger den kunskapen. Ingen.

Därför blir slutsatsen som vanligt att vi ska vara försiktiga. Det är för enkelt att förneka generaliseringarnas värde samtidigt som det är för enkelt att bara identifiera människor utifrån deras grupptillhörighet. Vi får göra som förnuftet påbjuder: försöka hitta den gyllene medelvägen mellan två motsatta principer. Vi kan inte förneka vår mänskliga frihet: all vår moral bygger på att vi som människor har ett ansvar för våra handlingar. Men vi kan heller inte förneka det uppenbara faktum att det går att läsa ut mönster och regelbundenheter i de val vi gör beroende på vilka vi är. Att bara hänvisa till individ, frihet och ansvar när man bygger ett samhälle är enögd dårskap.

Vi måste väl våga lära oss något av vår historia och den verklighet vi lever i?

28 reaktioner på ”Richard Sörman: vi måste få generalisera, vetenskapen gör det hela tiden

 1. Jari Norvanto skriver:

  Kan man inte prata i kategorier – vara kategorisk – kan man knappast prata alls. Den som vill missförstå hittar alltid anledning att ”missförstå”.

  Gillad av 6 personer

 2. Göran Holmström skriver:

  Detta med att generalisera är en kvarleva från vår flockstyrda del av hjärnan.
  Då var det en livsnödvändighet, och till fördel för att kunna överleva, rätt flock gav massor av fördelar i form av mat och skydd.
  Idag är det endast en nackdel då dom flesta av oss vill göra rätt för oss, detta utnyttjas stenhårt av kärnan av PK-ister som åker god snålskjuts på resten av ”Flocken”.
  Detta hade varit helt ok, om denna klick människor, inte kostade så mycket,
  men deras slöseri med allmänna medel håller på att välta landet fullständigt.
  Och har spårat ut å det grövsta i deras kamp att finna meningen med livet.
  Hur många är dom då? Min gissning cirka tvåhundratusen felavlade individer som
  aktivt förstör landet för att dom själva ska må lite bättre.

  Gillad av 3 personer

 3. Dnam eksnad skriver:

  En förvirrad artikel, att generalisera kräver ärlighet och stringens, artikeln ovan framstår som ett sammelsurium. Det hela är inte så svårt, man måste bara frigöra sig från allt vänstertänk. Vi har ju redan sedan länge etablerat att postmodernisterna destillerade fram den enda principen som har giltighet i socialismen och hos vänstern: makt. Allt handlar om makt, det säger ju också de som framhåller identitetspolitik från vänster, det är maktordning hit, och maktordning dit. Vad betyder då detta, det betyder ju så klart att makten är överordnad sanningen och stringens och ärlighet och den vetenskapliga metoden är bara medel som kan användas när man har lust. Så allt från vänster kan med fördel antas vara lögn, detta är antagligen svårt för alla med en humanistisk utbildning att ta in för det betyder att i stort sett allt man lärt sig kan kastas på sophögen, lögnen, och agendan för makten var inbyggd i varje steg. Allt måste läras om. Idag finner man därför det klarast tänkta hos de som har en naturvetenskaplig utbildning, alla andra har en snårskog av missförstånd att kämpa sig igenom, som ovan. Så vad betyder då allt detta, jo approximativt kan sägas att generaliseringar från ”höger” kan antas vara vetenskapligt grundade och från ”vänster” lögn med makten som syfte.

  Så självklart så finns nedärvda skillnader hos mänskligheten, en av de tydligaste skillnaderna är den mest kontroversiella, IQ. Självklart så spelar också kulturen in och styr hur folk uppträder. Naturens ordning som förvaltad i goda traditoner, framförallt i den västerländska kristna, lär oss dock att medfödda skillnader i IQ och annat inte skall medföra att vi skall förtrycka de som är mindr begåvade eller på annat sätt mindre livsdugliga, detta visste vi redan när vänstern kom med sina lögner och skapade nazism och kommunism. Som konservativ så vet man att man inte vet allt, och man försöker inte skapa utopier och perfekta lösningar, därför så låter man livet ha ett värde i sig själv och försöker inte styra och ställa med det, som vänstern alltid gör, från socialdemokratisk rashygien till påtvingad ras och kulturblandning idag.

  Något jag alltid slås av när vänstern talar om alla maktordningar, att allt handlar om patriarkat och rasistiskt förtryck, att ”högern”, eller konservativa eller vita män förtrycker all andra, varför tar man dem inte på orden? För om allt handlar om makt och förtryck, vad kommer då att hända då vänstern segrat? En retorisk fråga, vi har ju redan sett det flera gånger.

  Gillad av 12 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   DNAM: — Klart och bra formulerat. För att nu ta ett enkelt exempel, så är vänsternissarnas svammel om att ”könet är en social konstruktion” och liknande påståenden, ren lögn.

   Naturvetenskaplig forskning visar att även mycket små barn uppvisar vissa könsbundna skillnader i beteendet. Vänsternissarna gillar inte att höra sådant, och därför underkänner de, när det råkar passa deras agenda, naturvetenskapliga fakta.

   För dem är jorden platt om de kan dra någon retorisk fördel av det.

   De gör kort sagt sig själva till ett fullständigt åtlöje. Och så fortsätter det, på punkt efter punkt. Vänsternissarna framstår generellt som lallande idioter när deras åsikter synas närmare i sömmarna.

   Exempel: När psykologen Jordan Peterson konfronterades med Annie Lööf i Skavlans tv-program, hade Lööf inget vettigt att säga utan kläckte bara ur sig ”Aj dont agree” när hon ville uttrycka att hon inte gillade Petersons argument. För detta fick hon applåder av sin hejarklack i publiken — typiskt för dagens idiot-Sverige.

   Gillad av 6 personer

  • Aha skriver:

   Bra ”talat”. Vänstern lika med lögn.

   Vår statsminister, justitieministern och Ygeman vars taburett jag inte minns, är tre lögnare, varav de två första förmår framsäga lögnerna med en jovialisk uppsyn. Ygeman satsar mer på en lidande uppsyn.

   Värst är att lögnen gått så långt att man gör historierevision inför öppen ridå; Sverige ingen kultur har, svenskarna har också varit benägna för gruppvåldtäkter etc.

   Maktens arrogans borde mötas hårt.

   Gillad av 3 personer

  • Göran Petersson skriver:

   DNAM EKSNAD varifrån får du att vänstern skapade Nazismen. Den skapades väl lika mycket av de högerinriktade människorna som inte ville ha någon underklass.

   Gilla

   • Dnam skriver:

    Nazisterna var socialister och totalitära kollektivister. Det är det jag menar, detta är ju vänster. Ett kollektiv förutsätter att man utesluter någon, men vem som utesluts är detaljer. Så det jag säger är att essensen är densamma.

    Gillad av 2 personer

 4. Fredrik Östman skriver:

  Nej. Vi får inte trampa i den fälla ondskan har lagt för oss. Vi får inte pladdra på i problemformuleringsprivilegiets paradigm. Två fel gör inte ett rätt, så ”medelvägar” och ”försiktighet” kan inte vara vår ledstjärna.

  Vetenskapen använder generaliseringar, eller snarare abstraktioner, förenklade modeller som säger oss något om verklighetens beskaffenhet. Ingen modell säger allt, utan vi kräver i stället att de inte motsäger varandra och bygger så upp vår samlade kunskap. Inom politiken och samhällspratet används inte denna rationella metod. I stället hänfaller man till diverse metodfel och fusk. Dessa kan beskrivas och angripas. Vi har så dissocieringen av abstraktioner, felet där abstraktioner gives eget liv och agens och fjärmas eller skiljes från det sinnesvärldsliga fenomen de abstraherats från. Paradexemplet är det som under Kalla kriget kallades kollektivism, men numera perverst kallas extrem individualism eller atomism och som beskrivs i artikeln. Kollektiv som raser, kön, klasser, ”grupper” och nationer gives alltså individuell och överordnad agens och därmed moralisk kraft och ansvar.

  Gillad av 5 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   När sedan dessa kollektiva aktörer skall inordnas i samhället låter man dem ”representeras” av utvalda individer eller delgrupper. När korporationer sätts i kollektivs ställe har vi korporativism och när de får statlig sanktion fascism. När kollektiv skall bestraffas gör man det lättare för sig och väljer godtyckligt ut individer eller smärre grupper. Detta kallar vi lynchjustis. Båda dessa fenomen kännetecknar dagens Sverige.

   Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Det är helt i sin ordning med grupptillhörighet, att solidarisera sig med dem man har mycket gemensamt med, vinna rang bland dem man räknas till och vinna rang för den grupp man räknas till – eller förakt. – Angreppen på denna ”flockmentalitet” till förmån för en homo economicus som står ensam i världen är att vilja trasa sönder varpen i den väv som håller samman mänskligheten.

   Du slungar liksom förbannelser omkring dig i alla riktningar. – Bättre om du beskriver vad du strävar efter och ser som en god ordning.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Bo, den faktiska och självvalda gruppidentiteten har jag inte kritiserat. Den är sann. Dessa grupper påstås inte ha agens eller moraliskt ansvar. För detta står vi, de enskilda medlemmarna. Detta kallas traditionellt individualism.

    Gilla

 5. Magnus Rosensparr skriver:

  ”Vi måste väl våga lära oss något av vår historia och den verklighet vi lever i?”

  Javisst är det så, för annars blir vi alla som en individ utan minne. Detta är också konservatismens innersta kärna. Detta är roten till att vänsteranhängare och alla andra politiskt korrekta hatar principen.

  Gillad av 4 personer

 6. Magnus Rosensparr skriver:

  Reblogga detta på Magni Värld och kommenterade:
  ”Vi måste väl våga lära oss något av vår historia och den verklighet vi lever i?”

  Javisst är det så, för annars blir vi alla som en individ utan minne. Detta är också konservatismens innersta kärna. Detta är roten till att vänsteranhängare och alla andra politiskt korrekta hatar principen.

  Gillad av 1 person

 7. Bo Svensson skriver:

  ”moral bygger på att vi har ett ansvar för våra handlingar”. – Nej, moral är att svara mot vad vi tror förväntas av oss av dem vi är angelägna om att vara tilllags.

  Moral skulle alltså finnas, även om våra handlingar är ett resultat av omständigheter, – av vårt dna, våra uppväxtförhållanden och våra samlade erfarenheter.

  Gilla

 8. Steven Jörsäter skriver:

  Att generalisera och kategorisera är självklara metoder som krävs för att kunna förstå världen. Påstår någon något annat är det sannolikt för att lägga rökridåer och hindra förståelse.

  Gillad av 1 person

 9. Aha skriver:

  Generaliseringar polariserar. Det ställer grupper mot varandra. Det har vänstern rätt i. Men generaliseringar kan också bli ett bra underlag för grupper att korrigera sig om generaliseringarna är väl övervägda. Då kan gruppmedlemmar sätta press på sina egna att skärpa till sig. Just detta bortser vänstern ifrån.
  Om inte arbetarna hade satt press på sig själva att ta sig bort från smuts, fylleri, arbetsslarv och okunskap hade det svenska välståndsundret inte inträffat. Innan dess var nog medel- och överklassens generaliserade syn på dem att de var just smutsiga, alkoholbenägna och ignoranta.

  Negativa generaliseringar smärtar och bör användas med omdöme. Om affärsidkare väljer extra noggrannhet när deras affärer besöks av vissa grupper betyder det att brottsbenägenheten är väldigt hög. Generaliseringen är då berättigad och det bör då åligga de skötsamma i den utpekade gruppen att jobba med att få gruppen att skärpa till sig, inte som nu att man gnäller på butiksägaren. Ett annat alternativ är att lämna gruppen. Affärsägarna måste ha rätt att skydda sin egendom.

  Här snubblar identitetspolitiken som bara bygger på att omgivningen ska ändra sig – ett synsätt som minskar progressen i samhället.
  Artikelförfattarens uppfattning om ”den gyllene medelvägen mellan två motsatta principer” måste få gälla.

  Gilla

 10. Christer L skriver:

  Generalisering kan och ska alltid ifrågasättas. Att fullt ut känna till de speciella omständigheterna ska i det ideala fallet ingå när man värderar eller bedömer en företeelse och fattar ett beslut. Men sådant är inte livet. Ofta inträffar det oförutsagda. Därför bör viktiga beslut följas upp och konsekvenserna skärskådas. Men istället söker politiker och propagandister ändra ordens betydelse och bädda in usla resultat i godhetens mjuka känsla, medan sanningar som kommer fram utsätts för toxisk relativisering. Till exempel så förhindras sammanhanget mellan hög invandring och hög brottslighet att tas i betraktande, av hänsyn till de ej kriminella bland invandrarna. I det avseendet har begreppet generalisera använts som ett skällsord och allt förstånd om saken avvisats. Statistiken över våldtäkter anses inte ha någon användbar betydelse, därför att den generaliserar.

  Men det generella är basen för själva språket. Att vrida och vända på betydelser påverkar det egna förståndet. För att övertyga andra övertygar man sig själv. Det politiska toppgarnityret och deras företrädare i den propagandistiska journalistiken framstår alltmer som dårar, och medhållarnas entusiasm känns alltmer anstruken av beklämdhet. Historien kommer att döma dem hårt. Senaste exempel: hela kampanjen om Trumps förbindelser med Ryssland och påverkan på väljarna. – För det som började med vad Clinton hade att dölja!

  Gilla

 11. p kohlin skriver:

  Människan har ett behov av generaliseringar för att göra tillvaron begriplig, likaså behöver vi illusioner för att leva. Att makt (-innehav) enbart skulle vara ett vänstermål är nog en illusion. Alla oavsett kulör vill ha den.

  Gillad av 2 personer

 12. Micke skriver:

  Generalisering behövs för att alla ska känna sig delaktiga i samhället. Den bästa generaliseringen utesluter inte grupper. Men vi behöver en gemensam berättelse om vilka vi är för att kunna känna gemenskap med andra i samhället.

  Gillad av 1 person

 13. Rikard skriver:

  Hej.

  Muslimer äter fläsk. Det vet jag för jag har träffat en muslim som äter fläsk. Enligt hermeneutisk tolkningslära och denna fallstudie kan jag konkludera att muslimer äter fläsk.

  Inga muslimer äter fläsk. Det vet jag för att muslimer är förbjudna från att äta fläsk. Eftersom jag vet att muslimer följer sina regler kan inga muslimer äta fläsk. Enligt denna observation av de parametrar hela gruppen muslimer opererar under vet jag hur alla muslimer fungerar.

  Eller inte.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 1 person

 14. li br skriver:

  När Greta generaliserar att alla länder i hela världen har förstört klimatet utan bevis då är detta en allmän sanning. Greta kan inte ha fel! Eller….

  Under lilla istiden sänktes medel temperaturen med ca 2-3 grader och det blev missväxt och svält i Norden och ett flertal nordligare länder i Europa i flera år. Länder mer norr över tålde temperatursänkningen sämre än länder som låg mer söder ut då vi redan låg på gränsen till att kunna odla framgångsrikt i våra regioner så det drabbade oss hårdare än vad det drabbade länderna kring medelhavet.

  Missväxten och svälten berodde inte på att alla helt plötsligt börjat odla sämre och kassare än innan. Den långvariga Missväxten och svälten pga temperatursänkningen fick ca 1.5 miljoner svenskar och ca 50 miljoner Europeer att emigrera till Amerika. Mellan andra hälften av 1800 talet till början på 1900 talet.

  Anledningen till att alla inte emigrerade till Kanada istället för USA är att det var lika kallt och lika stor missväxt även där pga av breddgraderna.

  På våra feldimensionerad världsbilds kartor som vi alla är vana att ”se” och tolka som sanning är inte alls samma som breddgrads kartor. Usa:s verkliga placering i breddgrader ligger närmre området Nordafrika och medelhavet än ”bredvid” Europa.

  USA upptäcktes redan 1492 av Columbus och 300 år senare emigrerade massorna från Europa till USA pga temperatursänkningen och missväxt och långvarig svält.

  Breddgrads karta Sverige vs norra Alaska: https://sv.wikipedia.org/wiki/Norra_polcirkeln#/media/File:World_map_with_polar_circles.svg

  världskarta vs verkligheten:
  https://svenska.yle.fi/artikel/2017/03/25/varldskartan-forvranger-var-verklighetsuppfattning

  Sverige är inte större än Spanien. I själva verket är Afrika 14 gånger större än Grönland samtidigt som Spanien är närmare 60 000 kvadratkilometer större än Sverige.
  ttps://www.norran.se/nyheter/sa-forvranger-kartorna-bilden-av-verkligheten/

  Under medeltidens värmeperiodens på 980-talet kunde nybyggare från Island koloniserade de sydvästra fjordområdena på Grönland under ledning av Erik Röde. Då var grönland en grön Ö.
  https://fof.se/tidning/2014/4/artikel/nar-gronland-var-gronare-medeltidens-markliga-varmeperiod

  Karl X Gustavs tåg över Bält 1658 , liksom marknaderna på Themsen och på isen utanför Holland är dokumenterat.
  https://historiskt.wordpress.com/2013/05/03/klimatet-under-10-000-ar/

  Unika beräkningar för östersjöregionen visar på att det varit en längre varm medeltida period och en senare kall period. De varmaste vintrarna var i genomsnitt upp mot 2,5 grader varmare jämfört med de kallaste. Då jämförs den varmaste 50-årsperioden under den medeltida varma perioden med den kallaste 50-årsperioden under Lilla Istiden. https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/nya-berakningar-for-klimatet-tusen-ar-tillbaka-1.19253

  Gilla

 15. li br skriver:

  Är du själv ett offer eller en förövare eller en människa som försöker göra ditt bästa efter bästa förmåga? Ser du dina medmänniskor som kapabla/okapabla människor eller som offer/förövare, goda/onda? Snälla/hjälpsamma/generösa? Onda/snåla/egoister?

  Är du en självmedveten individ med frihet att påverka din egna situation genom att utföra ansvarstagande handlingar som inte alltid varken är jätte roliga eller stimulerande men ger utdelning och nytta för dig själv eller är du förtryckt utan handlingsmöjligheter? Vem förtrycker dig och hur ? Kan det bevisas på något sätt att just du förtrycks ? Har du frihet att gå därifrån där du inte trivs ? Vill du att alla andra ska ändra sig och sina handlingar så det passar just dig? Hur kan du själv ta ansvar för att befinna dig i givande och bra kontexter? Kan du hjälpa och lyfta andra människor så de nåt sin fulla potential eller ska alla andra bara se och höra och förstå just dig? Kan du själv välja hur du ska utbilda dig och vart du ska jobba efter dem kompetensnivån du själv valt att befinna dig på? Kan du stå ut med att livet inte alltid är en karusell där andra ständigt ska stimulera dig och underhålla dig? Kan du roa dig själv?

  Har du själv någon slags insikt/kännedom om vad som händer och sker i ditt liv som beror på dig och ditt egna beteende och val i livet eller är du enbart ett offer för yttre omständigheter som inte går att påverka alls? Upplever du dig som en stillastående radiobil/bumper car på ett nöjesfält som blivit frånkopplad/kortsluten och alla andra bara kör in i dig utan du kan göra något? Kan du gå där ifrån eller är du fastkedjad eller kan du sätta dig bredvid någon annan och fortsätta ha kul ? Har du förmåga att inse att dina handlingar leder till konsekvenser för dig själv och andra? Kan du själv lära av din erfarenhet och dina misstag? Hur kan du handla annorlunda för att nå dit du vill?

  Bidrar du till kaos eller stabilitet i ditt egna och andras liv? Hur/vad gör du själv för att utvecklas och växa som människa? Är du medveten om dina bra/dåliga sidor? Eller vill du bara leta fel på andra? Skylla på andra? Hur bidrar du för att du själv och dina nära ska berika livet och omgivningen omkring er? Vilka av dina egna handlingar leder till kaos och destruktivitet för dig själv och andra? Vad kan stabilitet ge för fördelar för dig själv och omgivningen?

  Diktatur/regim/millitärjunta/oflexibelt land: vilka möjligheter finns det för landet och befolkningen i en diktatur? Bidrar det totalitära till landet, människornas välgång och välfärd? Hur?

  Kapitalism: Är du villig att ta ansvar för dig själv och din egna välfärd? Ta ansvar för dina möjligheter och de erbjudanden som finns? Är du en fri människa som kan hantera eget ansvar? Kan du hantera egna medel så du kan skapa dig en materiell/andlig/kroppslig välfärd själv?

  kommunistdemokrati (sverige): Är du beroende av att andra ska ge dig välfärd och framgång i livet? Behöver du andras stöd/kontroll för att hantera din egna ekonomi ? kan du hantera egna medel framgångsrikt eller inte? Bestämmer alla andra hur du ska känna dig eller må eller är det ditt egna ansvar? Ingår du själv i alla andra eller ställer du dig utanför och vill ha special behandling och vara extra speciell/viktig och anser sig vara någon lite för mer? Vad skiljer då ut dig från alla andra? och varför? med vilken anledning? Om alla andra ska bidra till dig vem bidrar du till så det gagnar någon annan i de alla andra?

  Finns många frågor…..många svar…..men mycket få sanningar och lite fakta.

  Gilla

 16. Fredrik Östman skriver:

  Det är viktigt att skilja förenklingar från generaliseringar. De senare är en operation på de förra, en operation ett steg fjärmat från vår verklighetsuppfattning. Snubblade precis över denna lilla sammanfattning av Jordan B. Peterson i The Meaning of Meaning: ”We know that whatever exists is more complicated than whatever is specified by our current determinate world. We know that we must perform radical simplifications of the world, in order to operate in it. This means that whatever exists might be regarded as the sum of all we assume, plus all that is left over. This implies that ”all that is left over” may constantly present itself as something with the capacity to ”correct” the insufficiencies of our current simplified but situationally functional stance.”

  Gillad av 2 personer

  • Dnam skriver:

   Precis, den vetenskapliga metoden och omsorgsfull eftertanke måste vägleda oss, när vi som idag diskuterar klimatet så förstår vi båda att det har amatörens prägel, även om vi så klart också vet att vårt omdöme är bättre än de flestas, jag har stoppat flera Swedbanks med mitt.
   Richard fick mycket kritik idag, jag vill gärna berömma honom, flera av de senaste alstren om kultur är skyhögt över MSM och varför inte våga sig in på logikens mark, endast så kan man lära, och jag berömmer Bitte också för all del mitt i all kritiken, det tar sig sa Ystadspyromanen, och det som förenar oss alla här är väl att vi strävar bort från det onda.

   Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det är som sagt en förenkling, en avskalning, en pars pro toto, en abstraktion, men det är inte en generalisering, en regel, en taxonomi. Förr eller senare stöter man då på sin platypus eller svarta svan.

   Gilla

 17. Björn skriver:

  ”Generaliseringar” är inget annat än sannolikslära in action! Sannolikheten för att ett visst ”fenomen” ska vara ”överrepresenterat” i en bestämd grupp människor, baserat på tidigare erfarenheter! Typ att risken för bråk är större om ett gäng ungtuppar från förorten kommer in på McDonalds, än om en klass från söndagsskolan gör det, eller att risken för gapande hål i butikshyllorna är betydligt större efter att en grupp med ”resande” lämnat bensinmacken, än efter att en grupp med blinda pensionärer gjort detsamma! Värdefulla erfarenheter, eller ”generaliseringar” om man så vill…..

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.