Gästskribent Lennart Waara: Migrationsparadoxen

Sverige kan enligt Arbetsförmedlingen komma att behöva en arbetskraftsinvandring på 30 000 till 50 000 personer årligen samtidigt som Sverige har en muslimsk massmigration på drygt 130 000 årligen sammansatt av välfärdsmigranter från MENA, anhöriginvandring samt en mindre del riktiga flyktingar. Prognoser grundade på utfallssiffror från Migrationsverket hittills i år pekar på en samlad muslimsk migration på cirka 120 000 personer för 2019.

Paradoxen är att Sverige behöver importera arbetskraft, sannolikt främst från Europa, som redan från början har kompetens och utbildning att snabbt gå in i sysselsättning, för att försörja den växande gruppen migranter från MENA som inte har arbete utan försörjs av skattefinansierade bidrag. Hur hänger detta paradoxala förhållande samman? Det skall vi reda ut i denna artikel.

Bakgrunden är denna. Det första självklara som man måste förstå är att de som arbetar i riktiga betalda arbeten, alltså inte skattesubventionerade jobb, är den grupp som betalar för alla dem som inte befinner sig i den sysselsatta den av den svenska befolkningen, det vill säga barn, ungdomar i skolan, arbetslösa i alla åldrar, de äldre som är pensionärer, sjukskrivna samt den stora och växande gruppen migranter, till största delen muslimer, som inte befinner sig i riktiga arbeten utan lever på skattefinansierade bidrag.

Kvoten mellan dem som arbetar och dem som skall försörjas kallas i nationalekonomin för försörjningskvoten. Den försämras för närvarande, det vill säga att det blir allt flera som skall försörjas av den sysselsatta delen av befolkningen. Den försämringen har demografiska orsaker som en åldrande befolkning och en stor och växande grupp migranter.

Enligt Arbetsförmedlingens aktuella kalkyler behöver Sverige kommande år fram till 2030 öka antalet i sysselsättning med 485 000 personer för att försörjningskvoten inte skall försämras drastiskt.

Det kan ske på flera olika sätt. Ett är att få fler i arbete av dem, främst migranter, som idag är utanför arbetskraften och lever på bidrag i olika former. Det skulle betyda en kraftigt minskad arbetslöshet men är mycket svåruppnåeligt och sker endast över lång sikt. Sämst sysselsättningsnivå har muslimska migrantkvinnor där en mycket liten del arbetar i riktiga jobb. Ett annat problem med den miljonstora gruppen muslimska välfärdsmigranter är att de kommer från MENA området och har låg kompetens och låg eller ingen utbildning. De som kommer från Nordafrika är funktionella analfabeter till närmare 60 procent. Sammantaget betyder det att de inte på mycket lång sikt om ens någonsin är anställningsbara på den mycket högteknologiska svenska arbetsmarknaden. De så kallade enkla jobb som bland andra Annie Lööf talat om under en längre tid finns helt enkelt inte i den svenska ekonomin.

En annan väg är att höja de statliga och kommunala skattesatserna ordentligt. Det kan nog antas vara svårt att få politiskt gehör för hos den etniskt svenska medborgaren. Sverige är redan idag ett extremt högskattesamhälle. En variant, baksidan av myntet, vore att istället sänka standarden på den generella välfärden. De kommunala skattesatserna kommer ändock att höjas framöver och har i vissa kommuner redan höjts till följd av de direkta kommunala kostnaderna över budgeten för migranterna. Senast har SKL påtalat att kommunerna behöver någon eller några miljarder bara för kostnaderna för gymnasielagen, det vill säga de 9 000 afghanska ensamkommande som tillåtits stanna i Sverige trots avslag på asylansökan.

En tredje väg är att få in de utbildade svenskar som idag är arbetslösa i sysselsättning. Det kan ske med utbildning, vidareutbildning, och andra offentliga åtgärder som stödjer och anvisar en väg för dessa in på arbetsmarknaden. Ur ett antal synpunkter ekonomiskt, socialt och politiskt vore det den bästa och minst konfliktfyllda vägen. Sannolikt är det också denna ekonomisk-politiska åtgärd man i främsta rummet kommer att prioriteras. Huruvida det kommer att räcka för att öka sysselsättningen tillräckligt och därmed försörjningskvoten tillräckligt är långt ifrån säkert.

En fjärde väg som inte diskuterats men som vore både effektiv och nödvändig är att sakta strypa de skattefinansierade bidragen till hela det stora muslimska migrantkollektivet i de olika diasporaområdena. De som inte kan skaffa sig riktigt arbete på egen hand tvingas att emigrera tillbaka till sina länder. En betydande återvandring av arbetslösa skulle förbättra försörjningskvoten. Metoden har inte provats i större utsträckning i något samhälle, vad jag vet, så det är i sammanhanget endast antaganden om vad som händer. Några kanske väljer att gå under jorden och försörja sig på kriminalitet. Min bild är dock att de flesta familjer inte är dysfunktionella i den meningen utan att de väljer ett för familjen rationellt alternativ vilket torde vara att återvända hem. Ekonomiska styrmedel har också erfarenhetsmässigt ofta ett kraftigt och effektivt genomslag på det man vill åstadkomma. Politiskt ser jag inte förslaget som realistiskt i dagsläget. Inget etablerat politiskt parti föreslår detta idag.

En femte åtgärd är en arbetskraftsinvandring på 30 000 – 50 000, vilket faktiskt är vad Arbetsförmedlingen faktiskt ser som en möjlighet. Myndighetens tanke är sannolikt att personer som är gediget utbildade och har en användbar kompetens ska kunna inträda på arbetsmarknaden efter en ganska kort introduktionsperiod. Huruvida dessa personer verkligen finns tillgängliga och är intresserade av Sverige framgår inte av Arbetsförmedlingens förslag. Den frågan misstänker jag inte är undersökt på djupet. Den arbetskraftsinvandring Sverige hade exempelvis under 1960-talet kom från europeiska länder som Finland, Italien, Grekland och Jugoslavien. De anlände till Sverige på söndagen och började jobba på exempelvis Bulten, Kanthal och ASEA på måndagen. De fick ta egna lån för det första bohaget. Inga skattefinansierade bidrag där. Majoriteten av dem som kom som arbetskraftsinvandrare under 1960-talet har också stannat och är idag väl integrerade i det svenska samhällen som tog emot dem.

Klarar Sverige inte att genom olika typer av offentliga åtgärder öka antalet sysselsatta bland dem som redan är svenskar med 485 000 personer så kan Sverige tvingas till att ta emot 30 000 – 50 000 arbetskraftsinvandrare. Hur man sedan skall övertyga exempelvis européer att arbetskraftsmigrera till ett Sverige med de migrations- och integrationsproblem vi har återstår att se.

Den obehagliga paradoxen blir att Sverige importerar arbetskraftsmigranter för att ha råd att skattefinansiera en stor del av skaran av välfärdsmigranter från MENA. Sverige tvingas importera folk som garanterat jobbar för att försörja folk som inte kommer i arbete. Hur har den politiska eliten kunnat ställa till ekonomin i Sverige så till den grad?

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt bland andra finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. Blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com

73 reaktioner på ”Gästskribent Lennart Waara: Migrationsparadoxen

 1. Loke skriver:

  ”En betydande återvandring av arbetslösa skulle förbättra försörjningskvoten”

  Det stämmer att skattebetalarna skulle gynnas men förslag om återvandring kommer aldrig att få stöd från näringslivet. Att företag som direkt erhåller skattepengar för att ta hand om migranter skulle spjärna emot är självklart, men en befolkningsminskning skulle också drabba andra välbeställda mycket hårt. Ägare till detaljhandelskedjor, livsmedelsbutiker, bostadsbolag, vårdbolag, friskolor måste förbereda sig på en radikalt annorlunda livsstil om de inte har fler försörjningskällor. En återvandring skulle också utlösa en krasch på bostadsmarknaden när bostaderna plötsligt skulle räcka och bli över till en krympande skara etniska svenskar.

  En återvandring är gynnsam för folkflertalet, men då det mest inflytelsrika skulle drabbas så är en sådan utveckling inte sannolik.

  Gillad av 2 personer

  • Kronblom skriver:

   Något som redan har påbörjats i mindre omfattning är att kidnappa välbeställda och inflytelserika och begära lösensummor så går pengarna utan mellanhänder direkt till dem som dessa vill försörja. Win-win så att säga utan att blanda in medelklassen i ekvationen. 😉

   Gilla

 2. JL skriver:

  Europeer kan nog bli tufft att locka till Sverige. Ev undantag för yngre välutbildade syd- eller östeuropéer.

  Bäst lycka skulle man ha med riktade kampanjer mot t.ex Indien och Philippinerna. Injenjörer och sjuksyrror som är vana att jobba och har dugliga utbildningar. Låg förekomst av fredens religion också.

  HELST skulle jag dock se sexsiffriga rikttade återvändarbidrag till alla de som bedöms aldrig kunna uppnå produktivitet, dvs >50% av importen (plus avkomma) från MENA.

  Självfinansierande för Sverige, även på kort sikt, även om man bara räknar direkta kostnader i form av transfereringar. Tillkommer gör även de mer svårsmätta effekterna i form av t.ex. minskade statliga kostnader för välfärds-admin och rättsväsende. Lägg sedan till att någon som flyttat till Somalia inte får 7 muslimskt indoktrinerade barn i Sverige.

  Positivt för samtliga inblandade. De som utvandrar har mycket bättre odds att hitta något meningsfullt att göra i ett lågproduktivt land.

  Att stoppa påfyllnaden från MENA kommer inte räcka.

  Flaskan måste även tömmas på sin tjocka bottensats.

  Säkert rasistiskt och facistiskt att skriva detta. Tur jag inte har planer att någonsin på livnära sig på skattemedel.

  Gillad av 8 personer

 3. Johan Karlson skriver:

  Fast här är ju frågan hur statistiken ser ut – och hur man väljer att beskriva verkligheten.

  Sysselsättningen totalt sett har ju stigit rejält över åren: https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Sysselsattning/Sysselsattning-per-manad/

  Sysselsättningsgraden är också uppe på mycket höga nivåer: https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Sysselsattning/Sysselsattningsgrad/

  Det är högre än på de flesta håll i europa: https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Sysselsattning/Sysselsattningsandel-i-olika-lander/

  Vi har också en BNP-tillväxt som har varit myckt god över tid: https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP-per-capita/

  Att det inte kan ligga på samma höga nivå alltid – kan inte vara varesig en överraskning eller ett krav. Sammantaget har vi presterat väldigt väl i sverige ekonomiskt sett sedan 1990. Något att vara stolta över. Nu går vi vidare med arbetsmarknadsreformer inom januariavtalet för att fortsatt bygga vidare på vårt fina land.

  Gilla

  • Göran Holmström skriver:

   Johan, Hur ser du på Skjutningarna, är dom en framgångsfaktor, eller 7000 sexualbrott?
   Att ”Trixa” med siffrorna är ju en väg att låta luftslottet flyga en stund till.
   Den ”lönsamma” Migrationen koster runt 300 miljarder, på en normalfamilj så innebär det cirka 10000 kronor per månad i förlust, är det vinster med?
   Ser fram mot ett svar baserat på logik och förnuft, inte staplar eller åsikter.
   Mvh Göran.

   Gillad av 3 personer

   • W skriver:

    Hur värderar man trygghet?
    https://samnytt.se/polis-kraver-hardare-straff-sparra-in-avskum/
    Marklund polis i Stockholm beslutade att skriva en ny debattartikel eftersom han fortfarande inte ser någon tendens till förändring och anser att regeringen inte gör någonting nämnvärt för att vända utvecklingen.

    Som polis i huvudstaden ser han på nära håll en verklighet med grövre våld i form av handgranater som kastas, avrättningar på på offentliga platser och människor som blir torterade. Brott som han menar enbart varit förknippade med krigsdrabbade områden eller länder med stora knarkkarteller begås nu även sker i Sverige.

    Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Svenska kronan sjunker som en sten. Svenskars privata skulder tillsammans med statsskulden visar att Sverige ligger i nivå med Grekland vad gäller skuldsättning. Friskt samhälle?

   Gillad av 5 personer

   • Loke skriver:

    Varför är det ett problem att lånen minskar i värde? Har man roterat ut debetsidan i tillgångar som inte korrelerar med den Svenska utvecklingen så gör man en vinst.

    Gillad av 1 person

  • Lars Bernhoff skriver:

   Det finns mycket Sverige gjort rätt sedan 90-talskrisen då mycket av våra dåliga beteenden definitivt hade nått vägs ände. Johan Karlsson försöker ge oss hopp men sanningen är att Sverige nu har aeuropas sämsta tillväxt per capita vilket framgår av den erkände ekonomens artikel som visas i länken https://www.realtid.se/kronika/sveriges-urstarka-tillvaxt-lagst-i-eu

   Det som åtminstone för mig är viktigt för framtidsbedömningar är om våra regeringar verkar kunna hantera de faktiska problemen. Det gör de inte. Först negligerar de dem, sedan tillsätts en utredning, sedan förskjuts åtgärderna eftersom tillräckliga insatser inte görs tillgängliga. Eller ska vi bevisa att vi är en humanitär stormakt och skattesubventionera åtgärder som inte skapar egenförsörjning vilket måste vara det överskuggande målet.
   Lennart Waara har förtjänstfullt visat på 5 alternativ för hur vi ska klara framtiden vad gäller arbetskraft. Att vi på svaga grunder och med full insikt om att vi inte klarar få vissa grupperingar att arbeta enligt självförsörjningsprincipen är dåligt ledarskap av vår regering. Att ta emot enligt principen de som har råd att köpa tjänster av människosmugglare är inte det bästa kriteriet.

   Även ensamkommande barn har en sponsor som hoppas på gentjänster senare, dvs så snart möjligt.
   Sossarna verkar kommit i sämsta läget. Målet en för sen insikt om restriktiv invandring slutar med upprepade eftergifter och bekräftar principlöshet för att vara kvar i maktens korridorer men nu med ryggradslöst beteende.

   Gillad av 4 personer

   • Jari Norvanto skriver:

    ”Det finns mycket Sverige gjort rätt sedan 90-talskrisen då mycket av våra dåliga beteenden definitivt hade nått vägs ände.”

    Jag kände mig aldrig inkluderad i Mona Muslims ”Vi har levt över våra tillgångar”. Kanske menade hon med ”vi” framför allt sig själv (pluralis majestatis)?

    Det där med ”vägs ände” är nog inte något som enbart hör det förflutna till. Nu är privatskulderna och de kommunala skulderna större än någonsin. Låt det spännande mångfaldsriket gifta sig med en finansiell kris. Det kommer att bli händelserikt.

    Gillad av 1 person

  • Elof H skriver:

   Vi har en typiskt krigsekonomi. Enorma resurser som läggs på externa kostnader som inte på något sätt kommer folket tillgodo. Ditt resonemang är samma sak som att glädja sig för kriget eftersom det gör att industrin kan gå på högvarv.

   Gillad av 4 personer

 4. Fredrik Östman skriver:

  Ja, herre Gud! Detta händer när man resonerar i dissocierade abstraktioner. ”Försörjningskvot”! Pah! Det har ju bara någon kommunist hittat på för att gratulera sig till sina massmords- och eländerinrättningar och för att dölja deras skadeverkningar och avvikelse från det sunda mänskliga samhället. Vart tog avloppskvoten vägen? Dricksvattenkvoten? Bostadskvoten? Stadsplaneringskvoten? Miljöundersökningskvoten? Grannskapskvoten? Språkkvoten? Våldtäktskvoten? Barnrånskvoten? Pedofilkvoten? Böneutropskvoten? Försvarskvoten? Försvarsviljekvoten? Hur i h-e kan man göra sig så blind att man tror att man kan stampa fungerande mänskliga samhällen ur den kalla jorden bara genom att hämta in mängder av utlänningar med den lilla regeln att man hämtar dem ur olika kategorier enligt ett visst förmodat schema kallat ”försörjningskvoten”!?

  Gillad av 16 personer

  • Ö och ö och ö skriver:

   Jo precis, ”arbetskraftsinvandring”, vad kan få en att tro att detta inte bara kommer att betyda att ÄNNU fler muslimer kommer hit under denna täckmantel, det är ju samma myndigheter som bestyr detta som skapat massinvandringen hittills.

   Gillad av 10 personer

  • Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

   ”Försörjningskvot” är en typisk rätt meningslös abstraktion i pseudovetenskapen nationalekonomi! Kom ned från abstraktionens himmel! Här i Tyskland vet jag att hantverket verkligen har svårigheter med ny-rekryteringen därför att ungdomen söker sig till utbildning för administrativa sysslor som t.ex. ”Betriebswirtschaftslehre”. Kanske ”Master of Business Administration”. Bristen på arbetskraft är alltså ett strukturellt problem! Eller tänker man sig ett samhälle liknande de rika Golf-staterna där allt arbete förrättas av utlänningar (med temperära uppehållstillstånd!) och den inhemska befolkningen bara låter sig betjänas!

   Svartarbetande polska hantverkare gör verkligen mycket nytta här. Detta arbete hade emellertid lika väl ha kunnat utföras av tyska ungdomarom om de inte istället hade strävat mot en plats i den växande byrokratin!

   Detta om den påstått nödvändiga ”arbetskraftsinvandringen”.

   Gillad av 6 personer

   • Ö skriver:

    Mycket bra, just delen om att ungdomar strävar efter meningslösa parasitsysslor inom administration eller hållbarhet är ju extremt skadligt för ekonomin.

    Gillad av 4 personer

 5. Eva Danielsson skriver:

  Det enda realistiska är inte politiskt gångbart, som sägs i krönikan. Återvandringspolitik skulle sänka socialdemokraterna ytterligare, eftersom de ju är ett renodlat bidragsparti med enda ambitionen att säkra invandrarrösterna och öka antalet invandrare. De övriga partierna strävar också bara efter mer makt inte efter att lösa några problem för det svenska samhället. Så det som skulle kunna rädda vårt land från ekonomisk (och kulturell) ruin kommer alltså inte att hända. Att t ex dra in alla bidrag utöver miniminivå på socialbidrag och ersätta även barnbidraget med sänkt skatt. Uppmuntra med återvändarbidraget (30.000 kr per vuxen nu?) mot ett avtal att inte kunna komma hit igen. Med biometrisk id för kontraktet. Förutsätter faktiska gränskontroller, vilket behövs ändå. Dessutom bör även alla bidrag till föreningar, studieförbund och ”projekt” slopas. Liksom allt utländskt bistånd. SIDA bör läggas ner, det är ju nu med Carin Jämtin som chef helt enkelt en extra sidoorganisation till socialdemokratin. Med ca 46 budgetmiljarder att bistå partiets politik med. (Bör en regering ha så långtgående utnämningsrätt?) Ett stopp för all sorts invandring först plus en ekonomiskt stimulerad frivillig återvandring och automatisk utvisning för alla som har begått något brott. Avvecklandet av alla förmåner och bidrag till icke-medborgare och till föreningar, med vidhäftade myndigheter och verk, tror jag skulle ge möjligheter att börja ta itu med kärnverksamheterna och vad som behöver begränsas och utvecklas inom välfärden. Komplettera dessutom med att dra in tillstånd för muslimska skolor och för moskéverksamhet. Islam är inte en religion utan en religiös politisk sekt/ideologi. Innan islam tillämpar religionsfrihet, yttrandefrihet, jämställdhet mellan könen m m och innan de förkastar sharia, så bör islam uppmuntras lika lite som man uppmuntrar nazism.

  Gillad av 11 personer

 6. Fredrik Östman skriver:

  Jag rekommenderar youtubekanalen Arborist Blair Glen. Han åker runt och visar misshandlade träd som aldrig kan läkas. Så ser stora delar av vårt samhälleliga träd ut. Rent klanteri kapar nödvändiga grenar, hugger hål i barken och nu som krona på verket skall nya stammar ympas in i bärande delar! Utan fackkunskap! Utan att man ens inser att samhället är som ett träd, som visserligen kan växa, men som måste göra det organiskt, inifrån och ut och inte vice versa.
  https://m.youtube.com/user/arboristBlairGlenn

  Gillad av 4 personer

 7. Hasse skriver:

  Ett annat problem är den svaga kronan, som kan hindra rekrytering utifrån, och som de flesta vet har kronan dessutom en förmåga att försvagas ytterligare under en lågkonjunktur.

  https://cornucopia.cornubot.se/2019/03/svag-svensk-krona-hindrar-rekrytering.html

  Bristen på bostäder medför också att det blir svårare och svårare att få hit arbetskraft utifrån.

  Nej, Sverige kommer logiskt sett att mer och mer likna ett socialistiskt u-land på en eller två generationers sikt.

  Gillad av 4 personer

 8. Staffan Anderstig skriver:

  Arbetsförmedlingens prognos om 50 tusen arbetskraftinvandrare per år för att försörja den del av befolkningen från MENA,passar dessa som hand i handsken,de otrogna skall betala straffskatt till Mena annars förlorar de huvudet?Dit har socialdemokraternas vurm för Islam fört det svenska folket,tala om förräderi!

  Gillad av 6 personer

 9. Ulla skriver:

  Det makthavarna vill är således mer invandring, annars mäktar välfärdsindustrin inte med följderna av invandringen.

  Makthavarnas ordination för att hindra att en läckande båt sjunker är alltså att borra fler hål i båten? Obegripligt. Och det tror fortfarande flertalet av väljarna är lösningen, vilket beror på media som ständigt rapporterar om att orsakerna till trängseln i välfärdsindustrin är de äldre som lever något eller några år längre än tidigare generation. Och personalflykt från mindre attraktiva arbetsplatser. Inte många ord skrivs om hur det ligger till med efterfrågeökningen inom välfärdsindustrin. Arma land.

  Gillad av 7 personer

 10. Lennart Bengtsson skriver:

  En förklaring kan vara att landets vänsterpolitiker medvetet har genomdrivit den rådande politiken är att påskynda ett ekonomiskt sammanbrott för att därefter introducera en totalitär socialism. Det är detta som är deras långsiktiga mål. Det är sannolikt därför som vänsterkrafterna drivit på migrationen samt introducerat verkningslösa och kostsamma så kallade klimatsatsningar.

  För att hjälpligt klara ekonomin måste skatterna höjas märkbart, pensionerna minskas samt pensionsåldern höjas ytterligare. Detta är helt nödvändigt om vi skall fortsätta att kunna försörja landets alla MENA-migranter och alla övriga som saknar ett produktivt arbete eller är oförmögna att klara något sådant. Det enda positiva är att till slut vill inte ens MENA- migranterna komma hit eftersom landet förlorar sin attraktion. Vem söker sig medvetet till ett fattighus?

  Läget är med andra ord ganska hopplöst och ingen förbättring är i sikte.

  Gillad av 14 personer

 11. Bo Svensson skriver:

  ”Den politiska eliten” skall hellre benämnas det politiska patrasket. – Man skall vara noga med språket så att ordens innebörd inte tunnas ut. – Elit är en benämning på kompetenta och beundransvärda.

  Gillad av 3 personer

 12. Göran Fredriksson skriver:

  Börja med en hård kontroll av och nolltolerans mot fusk med allt som medför att försök att försörja sig på andras bekostnad. Allt från immigranters försök att få uppehållstillstånd till beviljande av bidrag i alla former.

  Ett litet första steg vore att behandla bidragsfusk lika allvarligt som skattefusk. Varför skall den som bidrar till samhället behandlas sämre av statsmakterna än den som inte gör det?

  Gillad av 3 personer

  • Ö och ö och ö skriver:

   Drömmar. Har du jobbat med fusk? Det har jag, det är omöjligt, fusket är givet, och i ett system där det ledande skiktet bara tjänar på genomflödet av pengar så finns inte ens ett grundincitament för att börja stävja fusket. Inga utbetalningar, det är det enda som hjälper. Läs Talebs bok Antifragile.

   Gillad av 4 personer

   • Göran Fredriksson skriver:

    Du har rätt, det är politiskt omöjligt att ta itu med fusket. Men inget annat heller synes kunna gå. Eller har du något förslag som är möjligt att genomföra?

    Gilla

   • Anders Nilsson skriver:

    Ersatt bidragen med skatteavdrag. För att få skatteavdragen måste man först jobba och inte jobba svart. Om t.ex. barnbidragen ersätts av barnskatteavdrag som delas lika mellan man och kvinna finns det knappast några familjer som har råd att ha en förälder hemma på heltid och då skulle integrationen bli möjlig då nyanlända skulle bli tvungna att träffa svenskar åtminstone på jobbet.

    Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   Du verkar ha köpt MSM:s och kleptokratins överslätande benämning: ”fusk”. Det handlar om stöld, bedrägeri, urkundsförfalskning, mened, bestickning, trolöshet och mer. Ibland handlar det om mångmiljonbelopp i ett enda ärende. Förbrytare i ena änden och ej sällan inkompetens och oaktsamhet på myndighetssidan.

   Gillad av 7 personer

 13. Aurora skriver:

  Återvandring får vi nog se en del av. Många kurder har redan flyttat tillbaka. Erbil är idag en modern stad med alla növändigheter. Regelbunden flygförbindelse också. Syrien vill nu se att syrier kommer tillbaka till ett till stora delar idag fungerande land. Men de som återvänder är nog främst de som har ututbildning och kompetens att erbjuda medan de lågutbildade och bidragsberoende blir kvar i Sverige. Det är också känt att bland många som rest tillbaka till sina hemländer så behåller man en ’postlådeadress’ i Sverige för att fortsätta att casha in bidrag. De flesta har ju dubbla medborgarskap också. Den ekonomiska räddningen som anstormnngen 2015 skulle utgöra har alltför tydligt visat sig vara en agendapolitisk dimridå. Men förstår politikerna något? Nejdå. Löfven gormar tondövt om nazispöket på S-kongressen. I kommande EU-val får vi se hur många de fortfarande lyckats lura.

  Gillad av 2 personer

  • Erik2 skriver:

   Det här med postlådorna är ju diskuterat sedan länge. Vad jag förstår så är det pckså möjligt med ett par sådana per person. Hur kan detta få fortgå utan att ansvariga ställs inför rätta? Var är incitamenten hos topparna? Är det pengarna man ska följa även här?

   Gilla

 14. Staffan W skriver:

  Arbetskraftsinvandringen som vi har nu består endast till ca hälften av kvalificerad arbetskraft. Den största enskilda kategorin är bärplockare/plantörer (ca 25%). En stor del är också anhöriga – närmare 50%. Jag rekommenderar lite rundvandring i Migrationsverkets statistik. Den får en att undra över en hel del frågor. i vissa kategorier lär det också förekomma en hel del fusk. Även arbetskraftsinvandringen behöver stramas upp och ses över och tillstånd göras tidsbegränsade i steg ett i många kategorier.

  Gilla

 15. Aha skriver:

  ”Sverige tvingas importera folk som garanterat  jobbar för att försörja folk/invandrare som inte kommer i arbete. Hur har den politiska eliten kunnat ställa till ekonomin i Sverige så till den grad?”

  Mycket bra slutkläm.

  Gillad av 2 personer

 16. Sture Larsson skriver:

  Läser en essä av Merethe Mazzrella i Hufvudstadsbladet. Noterar detta:
  ”Också utbildningar till i grunden praktiska yrken har akademiserats, det vill säga gjorts så teoretiska att personer som i och för sig skulle ha goda förutsättningar att sköta själva jobben inte klarar eller ens kommer in på utbildningarna.”
  Min tolkning är att vi alltså inte behöver hitta på nya enkla jobb, bara ta bort de teoretiska utbildningskrav som i onödan finns för många praktiska jobb.
  Vi har fått en onödig akademisering av arbetsmarknaden, som stänger ut många människor.
  Min far och många i hans generation kunde inte få den utbildning som deras folkskollärare ansåg dem kompetenta till, dels på grund av att föräldrarna inte hade råd, dels för att det på många orter ansågs att det att ge arbetarbarn utbildning, utarmade arbetarklassen på begåvningar och ledare. Det är väl det senare som hänt nu och vi med arbetarbakgrund som fått utbildning har svårt att se att det finns annan kompetens än en dokumenterad teoretisk, akademisk utbildning.

  Gillad av 3 personer

 17. Danske mand, klappar bak med hand, hård som fan, en nöt minsann, kämpar mot öns topp sig fram, ser till slut horisontens rand, ö och ö och ö, ej fast land, vad nu? Pip och pip och pip, djur i blommors gap han fann, åter mot hav och sand skriver:

  AFS driver återvandring, det som behövs är att få upp detta på europeisk nivå som huvudförslaget som alla partier som är mot denna massinvandring kan driva tillsammans.

  Kan det inte också vara så att de 30-50,000 svarar ungefär mot den nettoutvandring som sker av kompetenta svenskar till länder från USA till Kina som också de drivs av att folk inte längre vill betala denna höga skatt och bidra när de inget får tillbaks?

  Gillad av 4 personer

  • Mikael Steinwall skriver:

   Sysselsättningsgrad hit eller dit, kärnfrågan är: hur vill vi att Sverige ska se ut i framtiden? Ska ursprungsbefolkningen vara i majoritet eller i minoritet?

   Gillad av 1 person

   • Ö och ö och ö skriver:

    Visst är det så. Jag vill helt enkelt inte ha dessa människor här, vare sig de arbetar eller inte. Varför skall de vara här?

    Gillad av 4 personer

 18. Erik2 skriver:

  Artikelförfattaren missade punkt nummer sex, höjningen av pensionsåldern. Den punkten realiseras dessutom just nu. Det är oerhört förnedrande för den som står med näsan vid mållinjen att se den flyttas bortåt på ett sätt så att man förstår att det har aldrig varit meningen att den skulle nås. Bedragare.

  Gillad av 3 personer

 19. Leif Nilsson skriver:

  Ja, frågan; ”Hur har den politiska eliten kunnat ställa till ekonomin i Sverige så till den grad?”, är verkligt berättigad.
  Konsekvenserna av deras totala inkompetens och ansvarslöshet, kommer förmodligen att bli förödande på många plan.
  I SwebbTV:s mycket sevärda lördagsintervju, med professor Karl-Olof Arnstberg, under temat ”Hur demokratier dör”, beskrivs de långtgående konsekvenserna av politikernas ansvarslöshet och inkompetens::

  Gillad av 2 personer

 20. Hovs_klipphällar skriver:

  Arbetsförmedlingens fantasier om arbetskraftsinvandring är bara dumheter.
  De som satt sig in i frågan påvisar att man då ger sig in i ett pyramidspel, där man hela tiden måste öka insatsen.

  AF verkar inte ha fattat detta. Som vanligt när det gäller migration till vårt land, så gör makthavarna och deras hejdukar helt orealistiska, eller snarare lögnaktiga, glädjekalkyler.

  Det verkliga problemet är att makthavarna envisas med att ständigt fylla på med icke-anställningsbara migranter från MENA-området. Sedan upptäcks det att en alltför liten del av den vuxna befolkningen FAKTISKT arbetar! Vad det nu kan bero på…

  I den retorik som Löfven och hans anhang riktar till oss skattebetalare påstås det lögnaktigt att dessa MENA-migranter ska bli ”lönsamma på sikt”.

  Ekonomen Tino Sanandaji har punkterat den lögnen. Han visar att Malmö, som för några decennier sedan hade en sund ekonomi, nu är en totalt konkursmässig kommun — på grund av den stora MENA-migrationen. Man lever på enorma ”utjämningsbidrag” från andra kommuner.

  Som Tino skriver: I Malmö har ”på sikt” redan inträffat. Och detta är bara början…
  Den vanvettiga MENA-migrationen fortsätter nämligen i enorm skala, och alla påståenden om motsatsen är enbart lögner.

  Gillad av 6 personer

   • Jari Norvanto skriver:

    Jag förstår inte liknelsen. Svensken är mer en krympande sockel i bygget, över vilken bördan byggs på sten för sten. Detta håller inte.

    Gillad av 2 personer

  • W skriver:

   ”AF verkar inte ha fattat detta. Som vanligt när det gäller migration till vårt land, så gör makthavarna och deras hejdukar helt orealistiska, eller snarare lögnaktiga, glädjekalkyler.”

   Jag säger som en skribent här ständigt upprepar. ” PK vill ha det så här. Det är ett som är helt visst.
   Varför – därom råder det delade meningar.

   Gilla

 21. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Återvändarbidrag är bara ytterligare en pullfaktor i socialismens flora av styrmedel. När skatterna är för höga blir de som fördelar till de sina dessa medel också höga. Det enda som kommer att fungera är en riktig konstitution där medborgarskapet blir enda möjligheten att få ut en krona av landsting, kommuner och staten. Enkelt medborgarskap på judisk-kristen grund, vilket även ateister kan acceptera. Kriminella får innan frigång ansöka om medborgarskap som skall innefatta kunskap i språk och historia samt en lojalitetsförklaring riktad nationen och därtill betala alla kostnader handeln och vandeln orsakat. Politiska ungdomsförbund blir utan anslag, liksom medierna, liksom kulturföreningarna. Allmänna arvsfonden går till forskning. Äkta forskning. SIDA går i graven. Politiker får inte förläna tjänster åt någon. Byråkrater som vill anställa byråkrat måste avskeda två byråkrater, varav den ena är byråkraten själv. Uppbär man försörjningsstöd måste man jobba för pengarna. Känns som en bra början det här.

  Gillad av 3 personer

  • Ö skriver:

   Det kommer att bli ett jävla hallå hur man är gör, lika bra att strunta i moroten och satsa på piska direkt, så man kan trimma in dessa återvandringsystem och får adekvat våldsapparat på plats med en gång. Stryp bidragen. Skall det pytsas ut pengar så tror jag de är bäst använda som mutor till makthavare på plats, utbetalda över 10år så att de inte kan svika avtal om att ta hem sina medborgare.

   Gillad av 5 personer

 22. Jari Norvanto skriver:

  ”De så kallade enkla jobb som bland andra Annie Lööf talat om under en längre tid finns helt enkelt inte i den svenska ekonomin.”

  Kompetensregnet kan väl låta sig absorberas av politiken. Här slår Socialdemokratiska Araberpartiet två flugor i en smäll, som ju hittar sin väljarbas bland de > 100 000 pers som ges uppehållstillstånd i Sverjestan årligen. Folkmordspolitik.

  Gillad av 3 personer

 23. Klas Göran skriver:

  Det sjätte alternativet har att göra med ”Brasilien-scenariot” som beskrevs här på DGS för någon vecka sedan: När pengar för bidrag saknas, skapas de ”enkla jobben” på gatan inom den s.k. informella sektorn. Skoputsare, karamellförsäljare, folk som säljer mackor i gatukorsningarna. Eller minimilönjobb på hittills okända nivåer med folk som packar kassarna i snabbköpet, tre ggr så många kypare, försäljare etc i affarerna och krogarna som idag. KåkKåkstädeFolk som fryser ihjäl på vintern. Osv.

  Gilla

 24. Henric Ankarcrona skriver:

  En sorgerlig sanning som vi ständigt behöver ha i sinnet, tala med våra medmänniskor om och hoppas, hoppas kan leda till politisk handling.
  Dessvärre träffar jag nu personer som är djupt pessimistiska för landets utveckling och som resignerat. Högst begripligt och mycket farligt.
  Vi måste kämpa på!

  Gilla

  • Ö skriver:

   Jag har resignerat, KOA ovan och Lennarts kommentar var droppen. Svenskarna kan fara åt helvete, min dotter var och åkte skridskor i Malmö idag, till och med där dominerar muslimerna. Det är kört, man måste planera för en framtid utanför Sverige, för med allieradesom gubbarna och kärringarna på dessa sidor som spetstrupper så kommer inget att uppnås. Det är kört kära vänner, hejdå.

   Gilla

  • Klas Göran skriver:

   Det beror ju på vad man menar med ”kommer till”. Om man räknar ihop alla nya asylsökande från muslimsktdominerade länder, alla anhöriginvandrare som får ansluta sig till någon person som redan har uppehållstillstånd, samt arbetskraftsinvandrare från muslimskdominerade länder så är det möjligt att man kommer upp i den siffran. Men om det verkligen handlar om just 120000 muslimer kan man inte veta eftersom Sverige inte för statistik över religionstillhörighet.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.