Gästskribent Gösta Walin: Klimatfrågan – en sammanfattning

Massmedia och därtill hörande kulturpersoner och politiker driver en hejdlös kampanj för att mana fram den rätta oron inför det stora klimathotet. Det uppfordrande budskapet är:

1.Vi är på väg mot en klimatkatastrof på grund av utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen och det går fortare än någonsin.

2.Trots att läget är extremt hotfullt så finns det hopp. Med radikala ingrepp så kan utsläppen hejdas och katastrofen begränsas.

I huvudsak samma budskap framförs av många naturvetare och av den mera andliga sakkunskapen såsom till exempel ärkebiskopen Antje Jackelén och idéhistorikern Sverker Sörlin. Nyligen har världens tonåringar under massmedialt jubel sällat sig till expertisen. Som framgår av nedanstående synpunkter är detta två helt felaktiga påståenden.

EN DÅLIG NYHET

Våra ansträngningar är bortkastade. Förbrukningen av fossila bränslen kommer inte att halveras såsom de engagerade politikerna och kulturpersonerna kräver.

Tvärtom, förbrukningen kommer att öka och atmosfärens halt av koldioxid kommer obevekligen att stiga.

Under alla år med klimatfrågan har jag inte hört ett enda realistiskt förslag till åtgärder som skulle kunna få bukt med ökningen av koldioxidhalten i atmosfären.

Det föreslås till exempel av vissa ekonomer att marknadskrafterna kan fixa problemet. Global beskattning av utsläpp är lösningen. Dock verkar man bortse från att det krävs en global makt som kräver in skatten. Men även en sådan makt, som i sig vore en katastrof, skulle finna uppgiften övermäktig eftersom:

1.Att kräva att världens befolkning slutar utnyttja de supervärdefulla fossila bränslena är lika omöjligt som att kräva att människor skall sluta äta.

2.Klimathysterin är ett livsfientligt överklassprojekt; man pekar finger mot det enkla folket som vill äta rejäl mat och åka på semester, medan man tillskriver sig själva klimatångest.

DEN GODA NYHETEN

Mer koldioxid i atmosfären är som ett florstunt täcke runt jorden som gör klimatet en aning varmare och mildare. Tänk tanken att växthuseffekten inte fanns – ingen vattenånga, ingen koldioxid – då skulle klimatet verkligen vara rått med våldsamma temperaturvariationer och stormar.

Växthuseffekten är livsviktig och lite mer av den varan är nog bara bra för klimatet. Extremt väder förekommer förvisso, dock inte på grund av mer koldioxid. Den halva graden temperaturhöjning som kanske beror på ökad växthuseffekt ger ingen anledning till alarm.

Sedan är det den stora saken och därvidlag råder ingen osäkerhet. Livet på jorden är svältfött på koldioxid vilket är ett naturligt resultat av att växtligheten förbrukar koldioxid i frenetisk takt vid produktionen av organiskt material, vårt levebröd.

Gudskelov så återförs nästan all koldioxid till atmosfären tack var nedbrytning av det organiska materialet. Utan denna återföring så skulle allt vara slut inom några få år.

Men lite förluster blir det som med knapp nöd kompenseras av tillskott från vulkaner mm.

Mänsklighetens tilltag att gräva upp fossilt organiskt material innebär att atmosfären får ett mycket värdefullt tillskott av koldioxid som gör livet på jorden lättare i alla avseenden. Kanske har den allsmäktige tänkt att detta är en av våra uppgifter på jorden.

Koldioxid är i sanning livets gas och fossila bränslen en välsignelse.

Gösta Walin är professor emeritus i oceanografi vid Göteborgs universitet. 

77 reaktioner på ”Gästskribent Gösta Walin: Klimatfrågan – en sammanfattning

 1. Peter Jemtfelt skriver:

  Våra hav tar upp koldioxid och till följd av detta försuras haven. Vad finns det för möjligheter att vända den utvecklingen? Haven är viktiga för matförsöjningen på jorden så sura hav kan slå hårt mot oss.

  Gillad av 1 person

  • Leif Hansson skriver:

   Det finns 50 gånger mer CO2 i världshaven än vad det finns i lufthavet.
   Vi får nog elda på duktigt, om vi ska ändra på den siffran.
   Eftersom det finns mer än 200 gånger så mycket vatten som luft på jordytan, så är alltså CO2-halten i havet lägre än den i luften.
   Alla, som dricker öl och läsk, vet att kallt vatten under tryck löser CO2 mycket bra.
   Huvuddelen av havsvattnet är kallt och under tryck, så var är all CO2?
   I berggrunden.

   Gilla

  • Gösta Walin skriver:

   Havets övre del, c:a 100 m tjockt, är i balans med atmosfären. Om pCO2 i atmosfären stiger med 10 % så stiger pCO2 i havet också med 10 %. (Här måste inflikas att med pCO2 i havet avses pCO2 i små gasbubblor i vattnet om sådana finnes.) Från enkla jämviktsbetraktelser kan man räkna ut att koncentrationen av vätejoner (H+) ganska väl följer pCO2. Om t ex pCO2 i atmosfären och därmed i havets ytskikt skulle fördubblas så kommer även (H+) att fördubblas. Det låter ju ruskigt surt, mycket vätejoner är ju surt, men så är icke fallet. Det vanliga måttet på sur/basisk skalan är pH, dvs 10log för (H+)-koncentrationen med ombytt tecken. (Lite krångligt, men så blir det när man låter kemisterna bestämma dagordningen; förlåt mig Peter.) Detta innebär att fördubblat pCO2 innebär att pH minskar med 0.3 enheter. En fyrdubbling innebär att pH minskar med 0.6 enheter. I fall ett minskar havets pH från c:a 8.3 till 8.0 i det senare fallet till 7.7 – långt över neutralt (pH 7.0). Havet är och förblir basiskt även efter fyrdubblat pCO2. Massvis med labbförsök har visat att inverkan på havsbiologin är nästan entydigt positiv även för kalkbildande plankton som kunde förväntas gilla extra basiskt vatten. Även havets växter (växtplankton mm) gynnas av mer CO2 i likhet med livet på torra land.

   Gillad av 3 personer

   • Arthur skriver:

    @Gösta Salon

    Vet du varför koldioxiden antas inte spädas till hela havsdjupet medan det fortfarande finns gott om syre, tillräckligt för djurliv, även i djuphavsgravarna? Det förefaller mig vara motsägelsefullt.

    Gilla

   • patriotzz skriver:

    Krånglig förklaring men ovana termer och mått.
    Men ack så sann! TACK!

    Den där rockström skulle behöva lära sig vetenskap. Han bara svamlar, en bedragare som säljer hårvatten som får håret att växa på kala huvuden.
    Han har keywords som skall göra jobbet åt honom. Han har lurat brallorna av SvD så där får han hålla hov. Det dominerande ordet i dag är tipping point!!
    Något hotande dolskt som kan välta vår jord.
    Jag får erkänna att Rockström, Per Holmberg och Baaah är tillsammans med Löfven ett större hot mot landet än någonsin klimatet.

    Gillad av 1 person

  • Arthur skriver:

   Eftersom havens massa är kanske 700 gånger större än atmosfären så undrar jag verkligen hur den där processes ser ut. Koldioxiden är en svag syra och en liten andel av luften.

   Klimatalarmisterna brukar inte vara vetenskapsmänen utan populister, skolbarn och de journalister som regiserar showen. Det finns numera en hel del för en amatör läsbart på IPCCs webbsite.

   Gilla

   • patriotzz skriver:

    IPCC har själva medgett att de far med märkliga åsikter. Längre ner i den här utgåvan presenteras Judith Curry & Mark Steyn, som är kunniga personer med Steyn som den konstruktive presentatören och Judith Curry som den kunnige, som verkat inom IPCC och därför kan vittna om deras oärlighet.

    Gilla

  • Lasse Forss skriver:

   Haven innehåller 50 gånger så mycket koldioxid som atmosfären. Då inser varje tänkande person att havet inte kan bli surt. Surhetslarmet är ett av alla tusentals larm som väller över oss. Hittills har inte ett enda larm haft någon bäring.

   Gilla

 2. elfyma+ skriver:

  Vi hör dagligen att vi har bara 10 år på oss före jordens undergång.
  Man kanske skulle låna några miljoner för att kunna leva loppan innan det är finito ?

  För inte ens om alla svenskar slutar åka bil, blir veganer, värmer sig med åkarbrasor och beskattas till den sista kronan, kommer jordens undergång att kunna stoppas – om alarmisterna har rätt.

  Gillad av 1 person

  • Axel skriver:

   Miljömaffian förespråkar biobränslen till framtidens fordon parallellt med el. Hur producerar man den enorma mängd el till fordon. Jo med olja. Läs på isället för att flumsvamla. All slags förbränning skapar koldioxid.

   Gillad av 3 personer

  • Bo Darsenius skriver:

   Ett totalt missförstånd. Talet om 10 år avser den tid vi har på oss för att åstadkomma en snabb minskning av utsläppen.Tio år har det talats om ett tag, det är nog nu mer bråttom än så att vända utsläppskurvan neråt. Väntar vi för länge tar självförstärkande effekter överhanden.

   Total död för allt högre liv är ett osannolikt men inte helt uteslutet scenario (kan hända vid ca 8 graders ökning), däremot är det sannolikt att delar av jorden kommer att bli obeboeliga, kanske redan inom en 100-årsperiod. För att undvika det bör utsläppen minsta med 5-10% årligen, kompletterat med storskalig infångning av koldioxid.

   Gilla

 3. Ett litet stickspår skriver:

  Alla bär inom sig resultatet av tidigare katastrofer i sina egna kroppar. Det som varit ett nålsöga för livet att ta sig igenom, har avgjort att just du lever. Och det mesta av övrigt liv. När fotosyntesen en gång i tiden utvecklades av forntidens mikroorganismer inleddes en dödlig förgiftning av hela Jorden. Syre är oerhört reaktivt. Och syre utgjorde en giftig restprodukt från fotosyntesen. Men oerhört länge var syrenivåerna låga i atmosfären eftersom allt syre snabb bands upp i mineralers oxidation. Järn kom exempelvis att rosta i åtskilliga miljoner år. Vi fick då våra bandade järnmalmer. När syrehalterna så småningom kom att stiga i atmosfären utvecklades det till en livets egen katastrof. Om något fick krypa tillbaka under en sten så var det livet självt. För syret bröt sönder DNA. Livet byggstenar kom under attack. Men evolutionen svarade upp. Olika skydd mot syrets dödliga härjningar utvecklades. Men än idag utgör de fria radikalerna ett ständigt närvarande hot. Samtidigt kom syre att långsamt utvecklas till ett slags nytt bränsle. Som gjorde det möjligt att växla upp livets metabolism. Större mer aktiva flercelliga djur kunde utvecklas. Idag bär alla djur på små energifabriker i sina celler, som kontrollerar förbränningen av syre. De sker i våra mitokondrier, med en egen arvsmassa. Vi själva utgör därför ett resultat av en atmosfärisk katastrof, och även en havens katastrof. Det tidigare livet känner vi dock lukten av när vi kliver runt i gyttja. Eller går på toaletten. Den äldre mikrobiella världen lever kvar. I syrefria miljöer. Utan detta äldre liv skulle inte våra magar fungera. Tänk vad katastrofer kan leda till. På randen till utrotning föds helt nya möjligheter. Knappt en tröst för mänskligt liv. Men ändå något värt att notera.

  Gillad av 15 personer

 4. Jan Andersson skriver:

  Om ingen hade bekymrat sig ens ett ögonblick för koldioxiden i atmosfären så hade det inte gjort någon som helst skillnad. Men de politiker som får frågan på sitt bord måste agera även om det enda vettiga är att inte göra något alls. En fanatiker är inte nöjd med ett relevant svar, utan måste få sina farhågor bekräftade och sin vilja igenom.

  Kvinnor och barn är de som lättast blir offer för fanatikernas självtillfredsställande mentala rundgång eftersom de i högre grad saknar de nödvändiga baskunskaper som behövs för att själva bedöma orimligheterna.

  Och så kan fanatiker nå toppositioner i riksdag, regering och EU-parlamentet. Helt förfärande skrämmande. Blanda aldrig ihop fanatism och ren okunskap med kompetens. Och akta dig noga för alla som vill pådyvla dig åsikter som inte är dina egna mödosamt förvärvade. Verkar dessa helt strida mot det sunda förnuftet så finns det med säkerhet knappast någon större substans i påståendena.

  Gillad av 11 personer

  • patriotzz skriver:

   Politikerna gnuggar händerna för klimatdebatten har get dem ett underbart verktyg att kontrollera och beskatta.
   Oro och rädsla är lönsamt att sprida med hjälp av PK-fanatism och grupptryck.

   Sanningen är den att utan CO2 livets gas skulle jorden se ut som Mars kall och steril.
   En värld passande för socialismen.

   Gilla

 5. Danske mand, klappar bak med hand, hård som fan, en nöt minsann, kämpar mot öns topp sig fram, ser till slut horisontens rand, ö och ö och ö, ej fast land, vad nu? Pip och pip och pip, djur i blommors gap han fann, åter mot hav och sand skriver:

  DGS börjar bli en tummelplats för forskare som verkligen vet vad de talar om, men då det verkar lätt för sexturistande kvinnliga influencers att få in sina ogrundade alster om klimatet i Sveriges massmedia så verkar det desto svårare för den verkliga expertisen. Ja, vi vet ju varför, de vill ha det så här.

  Kanske ändå man kunde föreslå att folk som Gösta, Lennart och det finns ju ett antal till, flera har figurerat på Swebbtv, slog sig ihop och skrev ett gemensamt upprop om sans och reson i klimatdebatten och adresserade det till alla tidningar och ledande politiker och alternativmedia samtidigt? Man kan ju inkludera listan med alla man skickar det till, sen får vi se vem som publicerar.

  Gillad av 16 personer

  • Ö och ö och ö skriver:

   Visdomsord från Teodorescu idag:

   ”Ingen seriös människa motsätter sig behovet av krafttag på klimatområdet.”

   Jaha, synd Gösta och Lennart, Moore, Shaviv, Svensmark, Curry och alla andra som inte tror på domedagsscenarierna, Alice i Underlandet tycker inte ni är seriösa människor. Seriös kan man visst bara bli på Södertörn.

   Gillad av 10 personer

   • Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

    Teodoresco är en journalist och journalister lever i journalist-bubblan. ”klimatupplysningen” ,de otaliga utmärkta förelösningarna på Youtube och t.ex. ”Heartland” är ”terra inkognito”. De är ju alla kvinnor som aldrig intresserat sig för naturvetenskap utan sökt sig till ”mysig och trevlig journalistik” där det handlar om människor, Inte om saker och ting! Sådant ligger inte till för kvinnor (fritt citat ur minnen från Jordan Peterson)

    Gillad av 1 person

   • Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

    Men det är tur att Judith Curry har Mark Steyn så att de kan forma ett ”radarpar”. Judith blir på grund av sitt något ”timida” och blygsamma väsen lätt överkörd i debatter och ”Hearings”! Då är det bra att hon har skydd och understöd från Mark (som också har full koll på alla aspekter!)

    Mark Steyn understödjer Judith Curry (4 min)

    Judith Curry (5 min)

    Mark Steyn utan Judith Curry (6 min)

    Judith Curry & Mark Steyn (2 timmar 40 min)

    Gillad av 1 person

   • patriotzz skriver:

    Teodorescu lär inte ha någon klimatkunskap, inte ens om hon hävdar att hon fått den på Södertörn. Hennes ingrepp visar bara hur låg klassen är inom området.
    Bompa, Per, Rockström och Teodorescu. Giv mig styrka att uthärda.

    Gilla

 6. Dandersan skriver:

  CO2 är inte ensam gas som ställer till det.
  SO2 gör det också via aerosoler.
  Aerosoler kyler.
  Ökar aerosolerna kyls vår planet. Det medger SMHI.
  Nu minskar Aerosolerna tack vare clean air act, globalt minskat sen 1980.
  Vi är nere på 15% av 1990 års värden.
  Samtidigt som detta sker har vi fått 10% mer solenergi (SMHI klmatindikatorer)
  Varför gör inte fler denna klara logiska tankekedja? Se på hur temperaturerna reagerat, ner när CO2 ökade fram till 1980 upp därefter när CO2 ökar. CO2 kanske inte ens är den mest styrande gasen.
  Varför gör inte SMHI oss medvetna om den? De är inte okunniga om den!

  Gillad av 1 person

  • patriotzz skriver:

   Läs på! Det finns mycket att lära bara genom att titta på youtube.
   Hade vi inte haft det bälte som omger osshögt uppochner stänger inne en del av värmen skulle jorden ha en yttemperatur på ca -30 C och se ut som Mars med torra öknar.
   Det gasskiktet som för övrigt huvudsakligen består av vattenånga har den förträffliga egenskapen att släppa ut värmen om den blir för hög.
   Kan konstateras av högt flygande satelliter som mäter värmestrålningen.

   Gilla

 7. Aha skriver:

  Ur en klimatalarmists synvinkel måste artikeln vara som att svära i kyrkan. Vad tycker nu personer med motsvarande kunskaper som artikelförfattaren? När spänner de insatta vetenskapsmännen musklerna mot varandra? Det är den debatten jag vill höra och då på ett begripligt sätt.
  FNs IPCC lär vara en sammanvägning av vad experter tycker, men det skulle ändå vara mycket klargörande om en begränsad krets klimatexperter, säg tio st, fem ”alarmister” och fem skeptiker, drog igång en debatt inför öppen ridå. Det skulle kunna göras här på DGS eller i etablerad media.
  Vilken ”klimatförstörelse” pågår? Vilka blir konsekvenserna?

  Greta saknar i detta perspektiv relevans.

  Gillad av 3 personer

  • patriotzz skriver:

   IPCC har under lång tid lurat politikerna om växthuseffekten.
   Politiker är i grunden okunniga. I synnerhet saknar de kuskap inom naturlära.
   Mp som är en litern sekt i synnerhet. Det tråkiga är att i vår regering är det de som fått ansvaret för miljökunskap.
   De har inte ens haft kunniga rådgivare, vilket resulterat i panikslagna åtgärder på klimatområdet, som panikskatter på motordrivna fordon och flyg. Bortkastad beskattning som drabbar människorna.

   Gillad av 2 personer

  • patriotzz skriver:

   Inte säkert att de som sitter i IPCC är ärliga vetenskapsmän.
   De verkar ha en politisk agenda med stöd av politikerna.
   IPCC har ertappats med byxorna nere minst en gång.
   Alla borde ha hört talats om den sk ”hockeystick” historien som är en fadäs av stora proportioner. IPCC har påverkat FN som har påverkat regeringar och politiker till våldsamma beslut och underskrifter som sätter bojor på människors liv. PARIS-avtalet inte minst.

   Gilla

 8. Lennart Bengtsson skriver:

  Alla som engagerat sig i Parisavtalet (i kraft nov 2016) bör studera vad som hände med koldioxiden i atmosfären efter Kyotoprotokollet från 1997. Trots detta fortsatte koldioxiden att stiga i allt snabbare takt även bland de länder som ratificerat protokollet. Man löser inte koldioxidproblemet lika lätt som det svenska mjölkpriset i Hasse Alfredssons Palmeparodi.

  Mer koldioxid är ingen katastrof men inte heller harmlöst. Att Sverige skall ta en ledande roll i att reducera de globala utsläppen är en märklig ambition. Sverige kan mycket väl utan enorma kostnader reducera sina nuvarande utsläpp på en tusendel av det globala till noll. Detta har dock ingen betydelse eftersom huvuddelen av världens övriga befolkning i flera avseenden lider av energibrist samt saknar Sveriges gynnsamma energiförsörjning med fungerande vattenkraft och kärnkraft.

  Att ersätta fossil energi med solenergi är sannolikt möjligt men för detta krävs 50-100 år och inte 10 år. Därför kommer koldioxidhalten att fortsätta stiga och vi får hoppas att de gynnsamma effekterna kommer att överväga. Gösta och jag har här något olika uppfattning men vi diskuterar detta med utbyte och stimulans. Effekten på klimatet är dock mindre än många tror eftersom effekten på strålningsbalansen är logaritmisk eller motsatsen till exponentiell.

  Gillad av 9 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   ”Sverige kan mycket väl utan enorma kostnader reducera sina nuvarande utsläpp på en tusendel av de globala till noll.”
   Hur då?
   Hur då?

   Gilla

  • patriotzz skriver:

   Kyotoprotokoet har tillkommit, som ett resultat av okunniga poitikers panik eller att sluga politiker sett en möjlighet att kontrollera rädda människor. Märkligt nog kommer vijan att kontrollera som vanligt från vänsterflygeln? Vi är definitivtite i någon paniksituation, klimatet har varierat och under årtusenden varit både kallare och varmare, med mer eller mindre hög andel av CO2 än i dag.

   Gillad av 1 person

 9. olle holmqvist skriver:

  Fråga till Gösta:
  Varför är du och andra, som befinner sig i post-karriär, så överrepresenterade bland
  CO2-.klimat-dissidenter ?

  Gilla

  • Alexander Svensson skriver:

   Därför de vet att det inte kommer påverka deras karriär. Hade många idag ”klimatskeptiska” pensionerade professorer varit mitt i sin karriär hade de förmodligen haft klimat Greta som sin personliga husgud då de vet att det kommer gynna dem personligen. Hyckleri kallas det.

   Gillad av 7 personer

  • Gösta Walin skriver:

   Jag har varit dissident såväl gällande kärnkraft, klimat och EU under hela mitt någorlunda vuxna liv. Jag har trots detta lyckats göra en hyfsad akademisk karriär. Men jag är varken ledamot av KVA eller IVA vilket jag säkert varit om jag t ex avstått från min kritik av det svenska kärnkraftsprogrammet. Jag tror dock inte att jag blivit missgynnad när det gäller forskningsanslag. Men det var då det. Läget har hårdnat betydligt.

   Gillad av 1 person

 10. sjodinbjorn2hotmailcom skriver:

  Det är förvånande att inte MSM tänker längre än dom gör. Man tycker att ägarna till slagkraftiga media (från helt nyligen även jag), borde förstå, att media bara är ett slagkraftigt instrument, så länge Folk tror på, vad dom basunerar ut. Om nu Den Globala Uppvärmningen fortsätter att inte uppföra sig som den ska. Dvs inte vika av uppåt (The hockystick blir omvänd). Allt fler människor kommer att säga som I Ferlins Den Stora Kometen. Man tror inte längre. Man har satsat all sin kraft och trovärdighet på att CO2 påverkar vattenånga, helt utan vetenskapliga bevis. Vi, som är ”nättroll” tror inte på deras teser. Tänk om vi får rätt. Det innebär att den politiska agendan vrids ur deras händer! För den kräver trovärdighet. Mycket av den framtida politiken är uppbyggd kring detta: UN, EU, Globalismen, styrningen av energianvändningen, Forskning osv. Det blir mycket, som rasar med korthuset.

  Gillad av 1 person

  • patriotzz skriver:

   Tänk att man släpper ut CO2 i växthus för att det skall växa bättre!
   Betänk att växternas näringsproduktion levererar det syre vi lever av.
   Varför skrämmer man inte Greta med att eliminering av CO2 minskar syret hon andas??

   Host host…..

   Gilla

 11. Erik2 skriver:

  Jamenvisst. Tack för det. Om nu detta var på allvar och förbränningen av fossilt bränsle verkligen skulle minskas, då skulle det behöva stanna i backen. Ingen skattehöjning i Sverige får den effekten, alltså är syftet bara att dra in skattepengar och det gör livet svårt för vanligt folk. Vanligt folk får sedan se att skattesubventioner ges till personer som kan avvara pengar på bilar med priser som kan vara flera årslöner (brutto) dem själva. Jag avstår från moraliska tillmälen men konstaterar att man knappast tro på detta själva ens. Det här handlar om makten över landet och det handlar om att man har totalitära anspråk av ett slag som man vet att folk inte skulle acceptera. Men det är nog bara en tidsfråga innan masken kanstas fullständigt och när det görs behövs inte klimatalarmismen längre. Löfven gläntade väl lite på masken i sitt linjetal. Men tiden är inte riktigt mogen. Alla medialagar mm är inte på plats än. Men det kommer loka säkert som att vi kommer få se en stark islamisering.

  Gillad av 9 personer

 12. uppstigersolen skriver:

  Men på kort sikt så går det att bygga ut kärnkraften. Modern kärnkraft nyttjar till och med det utbrända kärnbränslet som vi nu tänker lagra i bergrum i hundratusentals år. Men i övrigt är jag inte särdeles oroad för lite mer av livets gas i luften. Någon undrade varför till synes kloka synpunkter kommer från äldre män. Professorer Emeritus. Tja är man rädd om sin karriär idag så kniper man igen truten i klimatfrågor. Öppet samhälle? Yttrandefrihet?

  Gillad av 12 personer

  • Arthur skriver:

   Kina och Iindien, vars ledare håller klimateriet för ett västpåfund,, öppnar en ny GW kolkraft varannan vecka. En sådan konsumerar tre miljoner ton stenkol per år. Det borde vara lika möjligt att bygga kärnkraft i samma takt. Indien har för övrigt en intressant atomindustri som gör framsteg med thorium.

   Gilla

   • patriotzz skriver:

    Enda skadan från de många kolkraftverken i Kina och indien är stoftet från de orenade rökmolnen. Stoft som lägger sig på glaciärerna i Himalaya och ger koldioxiden skulden för ökad avsmältning.
    Miljö inte klimat styrd av CO2.

    Gilla

 13. Rikard skriver:

  Hej.

  Förr lärde man ut att vi skulle drabbas av atomvinter och en global istid i mångårigt mörker ifall hundratals kärnvapen detonerades vid ett krig mellan NATO och Warszawa-pakten.

  De över tvåtusen detonationer som ägt rum har hittills inte lyckats generera detta tillstånd. Kanske det var fel? Vem vet – inte jag i alla fall, men då jag varken är politiker eller drar lön på att säga rätt saker så kostar det inget att ställa frågan.

  Inte heller kostar det mig något att ställa följdfrågan: varför tiger de som hyser avvikande uppfattning still så länge de har jobb och karriär kvar?

  Svaret överlämnas som en övning i cynism.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 4 personer

  • Palle9 skriver:

   Rikard: Du ställer frågan ” varför tiger de som hyser avvikande uppfattning still så länge de har jobb och karriär kvar?” Personligen är jag tacksam för att kunniga personer såsom Lennart Bengtsson, Peter Stilbs m.fl. ändå tar obehaget av att anmäla avvikande mening från den rådande klimathysterin, och gör det genom att framföra värdefull kunskap i ämnet. Det obehag de utsätter sig för innefattar förvisso inte indragna forskningsmedel el. dyl., men de får ändå utstå etablissemangets glåpord. Lyssna t.ex. på Peter Stilbs behandling från SR:s vetenskapsradioredaktion där man ägnade en stor del av programmet till att intervjua en psykiater om hur det stod till i hjärnkontoret på människor, som inte höll med om klimatalarmismen. (Se Swebb tv).
   För övrigt ett sällsynt undantag att en dissident ens får komma till tals i statspropagandamedia.
   Men jag håller med dig om att det hade varit befriande om fler yrkesverksamma forskare uttalat sig öppet.

   Gillad av 4 personer

   • patriotzz skriver:

    Kunskap är något som tenderar att växa med tiden.
    Dessutom tror jag att situationen på universiteten har spårat ut och ideologier har för stor påverkan inom kunskapsämnen. Tycke man fel blir man utan utvecklingsmöjligheter och anslag.

    Gillad av 2 personer

 14. lottaakre skriver:

  Detta är ett extremt komplext ämne. Det är fascinerande att så många tycker sig sitta på den enda rätta sanningen oavsett ”tro”. Personligen tycker jag det ekologiska perspektivet saknas helt, vi står inför massutrotning av t.ex. många stora däggdjur, insekter, fiskbestånd . Jag tror inte det beror på Klimateffekten i första hand utan på att det är alldeles för många människor på jorden, och tyvärr med en exponentiell ökningstakt. Färre människor minskar belastningen på jordens resurser, men ingen vill diskutera hur man skulle kunna mjukbromsa innan det blir för sent.

  Gillad av 7 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Alla begriper, varför man inte bör lära schimpanser tända eld men en direkt motsvarighet är det ju med de avancerade folkslagens utveckling av kunnande och teknik som sedan sprids till alla som redskap för destruktion.

   Gillad av 1 person

  • patriotzz skriver:

   Beror på att kunskapsnivån är så blek. Man skiljer inte på miljö och klimat.
   Det borde vara miljön man fokuserade på. Djurens väl och ve, plast i haven, tjuvjakt, biocider i naturen. Sot och damm från förbränning.

   Gilla

 15. Micke skriver:

  Klimatfrågan ligger över oss som ett täcke hela tiden. Samtidigt bråkar våra politiker om små symbolfrågor som varken gör till eller från i det stora hela. Vad vi behöver nu är stora reformer och våra politiker saknar idéer och svar. Hela tiden bråk om pengar som duttas hit eller dit som vanligt folk fullständigt struntar i. Konflikten stad – landsbygd. Ständig brist på yrkeskunnig personal inom vården, arbetaryrken m.m.
  Antingen förstår våra politiker inte hur vanligt folk har det eller så saknar de svar på folkets oro.

  Gillad av 2 personer

  • Igor skriver:

   Bristen på yrkeskunnig personal kommer sig av att bidragen är för lätta att leva på, bland annat.
   Sänk bidragen, höj straffen för brott i den offentliga sektorn!

   Gillad av 3 personer

  • kolosserbrevetkap3 skriver:

   Kan du förtydliga vad som du vill att politikerna ska göra? Vilka reformer, var mer specifik? På vilket sätt ska reformerna genomföras? Mer av Statlig ledning?
   Jag blir inte riktigt klok på vad du menar – men magkänslan säger – mer av Socialism.

   Gilla

 16. Göran Holmström skriver:

  Jag anser att klimathysterin är endast ett sätt till att styra massorna.
  Migrations vågen har nått vägs ände, alla osanningar har börjat avslöjas och sakta ifrågasättas. Politikerna vet mycket väl att deras lånta fjädrar börja falla av. Då måste ett nytt ”bekymmer” uppfinnas för att behålla makten och kontroll.
  Miljön är oantastligt, och unga människor är lätta att styra med skräckpropaganda. När nu även miljöbluffen kommer avslöjas, så finns det två vägar antingen är vi alla förslavade och insatta i dom fack våra styrande vill placera oliktänkande i.
  Eller så kommer nästa katastroflarm avlösa miljöfrågan.
  Frågan är bara vilken skräck man kan hota med då?
  Den som lever får se.

  Gillad av 4 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Man borde fokusera på, hur man skall få stopp på arternas utrotning och de omistliga ekosystemens degradering och exploatering.

   En metod kunde ju vara att ALL hjälp från rika till fattiga skulle vara i form av utbetalningar relaterade till hur mycket som finns kvar av omistlig natur. – Som en första början på ett globalt grundskattesystem.

   Och all skatt fiskare betalar, skall bara som ersättning för fisken de drar upp. – Ingenting för skapandet av mervärde eller för att de har inkomster.

   Gillad av 2 personer

 17. Jari Norvanto skriver:

  Klimatagendan rymmer typisk geopolitik medelst Problem – Reaction – Solution. Globalistagendan, beskattning, komparativa fördelar för USA vs bl a Kina och Indien, tillsättandet av odemokratiska, överstatliga organ och uppköpandet av nationalstaternas politikers lojaliteter och mediedraman, illusionsnummer, som ska hålla folket uppmärksamt på somligt och glömma eller missa annat. Pur maktutövning som medfört att alla ska bära på skam, företag ska hållbarhetsplaneras ut miljösynpunkt och fonder ha en miljöprofil osv osv. Allt i detta är inte dåligt, men som alltid fordrar demokratin alerta och kritiska medborgare.

  Gillad av 2 personer

 18. wilhjalmr skriver:

  ”DANSKE MAND, KLAPPAR BAK MED HAND, HÅRD SOM FAN, EN NÖT MINSANN, KÄMPAR MOT ÖNS TOPP SIG FRAM, SER TILL SLUT HORISONTENS RAND, Ö OCH Ö OCH Ö, EJ FAST LAND, VAD NU? PIP OCH PIP OCH PIP, DJUR I BLOMMORS GAP HAN FANN, ÅTER MOT HAV OCH SAND.”
  Sådana signaturer gör att man får kväljningar och snabbt slutar läsa. Vad är det som driver en som kommenterar att ta till dessa fåniga exesser?

  Gilla

 19. Ulf skriver:

  Det var värre för. Tänk på de stackare som läste denna artikel 1989 vilken ångest de måste haft. Eller så hade den generationen hjärnor att tänka med.
  https://www.apnews.com/bd45c372caf118ec99964ea547880cd0

  Artikeln förklarar varför klimathetsarna tvingats byta ut uppvärmning mot klimatförändring. Det händer ju inget. Samma visa var det när istidshotarna kom på skam på 1970 talet då började även de blaja om extremväder.

  Klimatångest är för okunniga idioter samma idioter som tror att olika former av socialism är ett bra samhällssystem.

  Gillad av 2 personer

 20. Lennart Bengtsson skriver:

  Wilhjalmar

  Jag tror detta är ett sätt att försöka skada DGS så att folk blir frustrerade och slutar läsa .Det borde stoppas. Varför kan inte folk helt enkelt underteckna med sitt riktiga namn.

  Gilla

  • Ö och ö och ö skriver:

   Jag räknande, över hälften skriver inte under med eget namn (om man antar att de som använder ett namn använde sitt eget), drar man sedan bort de, som dig själv, som är pensionerade, och de som bor utomlands, så blir det kvar bara en liten liten klick. Vad gäller att SKADA bloggen så om man skall döma av antalet gilla så ligger jag nog i den absoluta toppligan, tillsammans med dig, Eva och några till.

   Nej, jag ser bara två möjliga förklaringar till din kommentar, den ena är den svenska konsensus och konformismhysterin som ligger till grund för pk-ismen, den andra är att det verkligen svider med Svensmark och Shavivs forskning.

   Verkligen deprimerande med dessà påhopp. Jag tänkte ju ta en paus från DGS, men blev sjuk igen och hade för mycket tid, men det verkar som att ge upp är det rätta, den gubbgeneration som driver denna blogg, ni fattade inget, och har inte vaknat än, detta är ert fel. Ni förstörde Sverige.

   Gillad av 3 personer

   • Göran Holmström skriver:

    En vänskaplig tanke för vad den är värd. Kanske är det så att det är inte så många ”skyldiga” utan då dom flesta är av svanskaraktär så följer dom mest bara.
    En till, Ilska får en att se lite ”suddigt” man kanske missar det riktiga målet och skjuter på fel tavla? Jag känner inte dig, men det du skriver och dina tankar, inte argsintaste (om det nu heter så) är bland dom skarpaste jag läst och skänker mycket eftertanke och infallsvinklar.
    jag har medvetet valt bort rätt många människor från listan av vänner, då jag anser att dom inte höll måttet.
    Dig uppfattar jag som en som gör det.
    Inbjudan till endurocamp medföljer om din hälsa tillåter det.
    Mvh.

    Gilla

  • olle holmqvist skriver:

   Kallar mig enligt dopattest när jag är seriös. Med alterego när jag gycklar med de gycklansvärda,
   t ex: ”Vi måste genast stänga av kärnkraften, annars blir vi alliohopa snart fullproppade med atomkärnor” säger Södermalmsrealisten (MP).
   F ö undrar jag varför alla munkavlade 65- ute på instiuitioner, inkl reningsverk (där man helt onödigt fäller kväve), ännu inte börjat skriva enligt metod – de tidiga evolutionsförespråkarna, Buffon, Maupertuis,St Hilaire, generatione/r) före Darwin. Sida upp och sida ned går man igenom pro-evolution,
   jättars ben i åkermarken, musselskal högt upp i bergen (alperna tror jag) likheter i människors djurs kroppsorgan osv….så avslutas med en enda mening: Men allt detta är fel för det står i bibeln att…

   Har själv träffat åtminstone en på ett renigsverk, – hans ögon glödde av förtjusning när han berättade att fiskarnas tjuvrusningar i vattnet (som kvävefällarna ser som bevis för nylig syrebrist pga kväveövergödning) det såg han dagligen från bryggan hos mormor och morfar på 50-talet i norra Bohuslän

   SMHI får fortfarande lägga ut berättelsen om Wargentins grönsaksplock nyåret 1768/69.
   Kopiera och spar innan det stämplas som ”olämpligt” för andra än prövade och godkända vetenskapsmän och journalister
   https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.2854!/faktablad_stockholm%5B1%5D.pdf
   > Årsmedeltemperaturens avvikelse från medelvärdet (5.75°) för Stockholm 1756-2005
   ”I journalen den 31 december 1768 skrev Wargentin:
   ”Maken blid höst minnes ingen: marken är all grön,
   såsom om Våren, och jag har i dag, här på Observatorie Backen låtit plocka späda Nässlor, pisenlie och andra Krydder i tilräckelig myckent til et kok grönkål til i morgon, som är nyårsdagen.”
   (pisenlie = maskros)

   Gillad av 1 person

  • Ola Mattsson skriver:

   Skäms på dig Lennart. Du hemfaller här åt att kritisera vem som säger något istället för att kritisera vad som sägs. Samma gäller Gösta Walins surmagade kommentar nedan. Skärp er.

   Gilla

 21. Staffan Persson skriver:

  Ja det är en rörande enighet i dessa kommentarsfält om att klimatfrågan är en bluff. Här är en som uppenbarligen är beredd att ta den lite mer på allvar. Jag delar hans uppfattning att globalt sett klarar vi inte omställningen enligt klimatmålen. Om vi inte börjar tänka mer storskaligt på kärnkraft och, med tiden, carbon recapture. Givetvis måste vi ha energi för att kunna bygga detta och den kommer än så länge främst från fossila bränslen. Det blir en balansgång.
  Men detta förnekande av läget, det är bara waste of time.
  https://www.svd.se/karnkraften-ar-var-stora-mojlighet

  Gilla

  • patriotzz skriver:

   På fullt allvar menar jag att klimatfrågan är en bluff.
   Så sent som i dag yttrade sig ju Rockström och sa att ”Tipping Point närmar sig”
   Ingen förklaring hur och av vilket motiv? Ingen beskrivning av processen. Jag tror inte han kan beskriva situationen på ett trovärdigt sätt. Han är en typisk anslagsjägare.
   Klimatmålet finns det ingen anledning att sträva efter att uppnå. Det är ett politikermål uppställt av okunniga för att verka handlingskraftiga i en konstruerat svår situation.
   Man ser ju vilka stora tänkare som Mp organiserat för Eu,
   Bolibompa och Per??
   För mig en skam i alla politiska och vetenskapliga sammanhang. Skammen renderar dem en gyllene gåva, Skattefri Eu-lön och traktamenten.
   Carbon recapture som en snara om halsen på växtligheten?

   Gilla

   • patriotzz skriver:

    För de som bryr sig är min alias en alias från nätspelandet.
    I övrigt naturvetare uppfostrad i en icke auktoritär värld med nyfikenhet på kunskap.
    Aldrig inlåst i ett partis fängelse.
    Med stor motvilja mot politiker. Med uppskattning av vetenskapsmän som kan lära ut verkligheten.

    Gunnar Löfvenberg

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.