Självgoogling och dito bekännelser

Patrik Engellau

Det händer att jag lite motvilligt googlar på mig själv. Då kan jag till exempel få reda på att jag är ”demokratins dödgrävare” och ”nyliberal”. Jag har alltid, kanske framför allt på emotionella grunder, ogillat tillvitelsen ”nyliberal” eftersom nyliberalismen av den PK-istiska samtiden placerats på samma etiska nivå som rasismen och nazismen. Men när jag tar etiketteringen av mig själv under närmare betraktande så kan jag nog erkänna att den inte saknar fog.

Nu vet vi inte säkert vad nyliberalism betyder så låt mig förklara min egen tolkning. Jag tror att nyliberalism är detsamma som den mer kända ideologin manchesterliberalism.

Manchesterliberalismen uppstod i England under 1800-talet och var den tidens radikalaste lära. Den förkunnade ett stort antal friheter, till exempel frihandel inte bara inom nationerna utan även mellan dem, yttrandefrihet, åtskillnad mellan kyrka och stat, upphävande av slaveriet, jämställdhet mellan män och kvinnor och mycket annat som numera anses för självklarheter i västerlandet.

Så varför har beteckningen på den åsiktsriktningen förvandlats till ett skällsord hos PK-isterna? Jag tror att det beror på manchesterliberalernas inställning till staten. När dessa liberaler var – eller är – som mest radikala vill de inte ha mer stat än vad som får plats i begreppet nattväktarstat, det vill säga en stat som begränsar sig till att upprätthålla ordningen och kanske bygga en eller annan fyr men i övrigt håller sig borta från medborgarnas tillvaro.

I det perspektivet blir PK-isternas avsky för urliberaler fullt begriplig. Staten med sin beskattnings- och lagstiftningsmakt är det trygga fäste i tillvaron som förser PK-isterna med försörjning och mening i livet. Staten blir deras kyrka och statsdyrkan blir deras religion. Utan staten blir de som griskultingar utan närande spenar. Extra ecclesiam nulla salus.

Själv anser jag mig inte så särskilt manchesterliberal i bemärkelsen statshatare. Däremot anser jag att det största enskilda hotet mot det goda samhället i vårt land har blivit en stat och ett politikervälde som för att bevara och gynna sig själva släppt snart sagt alla förtöjningar till de rester av sunt förnuft och folklig förankring som vi för bara tio eller tjugo år sedan ansåg var den grund på vilken statsskicket vilade. Att kalla mig för nyliberal är ungefär som att skrika ”frossare” och ”matvrak” till den som svultit i en månad och får sin första sked näringslösning.

Om jag får säga det själv är jag snarare konservativ än nyliberal. Konservativ är också ett svårt ord. Konservativ anses den vara som vill bevara hävdvunna och konventionella institutioner och värderingar. I den bemärkelsen finns de konservativa idag inom kyrkan och statstelevisionen där de ägnar sig åt att till varje pris värna om den etablerade ordning som hotar driva Sverige i fördärvet.

Min konservatism är något annat. Jag drömmer om ett samhälle som är besjälat med den djärva och stolta anda som en gång gjorde Sverige och det övriga västerlandet till sådana oväntade framgångssagor. Jag kallar gärna denna attityd för gråsossemoral för att understryka att den en gång var allmänt förekommande i Sverige. Man kan också kalla det för Bonden Paavo-moral för att framhålla dess solidariska ideal. Man kan också kalla det för Odalbonde-hållning efter Erik Gustaf Geijers dikt i syfte att framhäva dess vilja till självtillit och artiga men muttrande skepsis gentemot överheten.

Sådär kan jag hålla på hur länge som helst och förklara vad jag menar med konservatism. När jag hållit på en stund inser jag att nästan all inspiration kommer från den svenska historien, den svenska kulturen, kort och gott den svenska nationen. Min konservatism är, visar det sig, oupplösligt knuten till den svenska nationen. Det är dess värden jag vill värna om. Det är när man vill beröva mig det arvet som jag reser ragg. Det är då jag ställer mig i opposition till all förändring och gör skäl för benämningen konservativ.

Jag är inte ensam. Jag tror att vi som tänker så utgör en majoritet av svenska folket. Vi är inte särskilt talföra eftersom vi inte helt utan skäl fruktar att vi skulle få lida ekonomiskt och socialt om vi öppet bekände våra tankar.

Jag kallar, i Aristoteles efterföljd, oss konservativa för medelklassen. Filosofen anser, vilket är nog så hoppingivande, att det i naturtillståndet finns ett slags affinitet mellan staten och medelklassen, som han ibland kallar mellangruppen. Så här skriver han i Politiken:

Staten vill så långt som möjligt bestå av sådana som är lika och jämlika, ett förhållande som framförallt påträffas i mellangruppen. Och därför finner man säkert den bästa regeringen i deras typ av stad [vilket motsvarar nation; PEs anmärkning], vars sammansättning enligt vår åsikt är naturlig. Medelklassen är också det pålitligaste folkelementet, det minst böjda för förändring… Det är sålunda klart, både att den politiska gemenskap som leds av medelklassen är bäst… och har alla möjligheter till en god styrelse.

35 reaktioner på ”Självgoogling och dito bekännelser

 1. G Sträng skriver:

  Han är alltså reaktionär, då han åsyftar ett tidigare stadium.

  ”Nyliberalism” i svensk mening (av dem som använder begreppet, d.v.s. Aftonbladet och SVT) är ungefär det samhälle vi har nu, och centersossen Annie Lööf ses som en representant för ”nyliberalism”. Det är en rent ekonomisk term för ”orättvisor” och ”klyftor’ som företrädesvis används av kulturarbetare i rödvinsvänstern.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Dumheter, Lars. Det Patrik vill bevara är sadant han själv har upplevt under sin livstid, det är levande traditioner och institutioner och principer. Han idealiserar — till skillnad fran sin idol Karl Marx! — inte en förgangen gyllene tidsalder. Det hade varit reaktionärt. Han kontrasterar bara daliga atgärder och deras resultat med det som vi hade innan och hade haft annars, status quo ante bellum. Det är konservativt. Det är rationellt. Det är hederligt. Det är metodiskt korrekt.

   Gillad av 4 personer

   • Lars skriver:

    Lars? Inte jag Fredrik.

    Nyliberalismen liknar mycket laissez fair, som också kommer ur Manchester liberalismen och som dominerade i mitten på 1800-talet dvs bygger på så får regleringar som möjligt, fritt utbyte, inga skyddsnät mm. Sedan började man i Tyskland laborera med välfärdsystem under den socialkonservativa Bismark och i Stor Brittanien och även i USA med mer frivilliga föreningar och Australien mm.

    Nyliberalismen har en mängd ekonomiska ideer som mycket bygger på Chikago skolan i USA Milton Fridman. Det kallades Monetarism, att det endast var brist på pengar som utlöste den stora depressionen på 30-talet, balanserad statsbudget, avregleringar att centralbankerna skulle skapa en konstant penningmängd, inte inrikta sig på räntan, avregleringar, fria kapitalrörelser och öppna ekonomier. Det har i mycket implementerats i den ny-keynesianska skolan (som en del kallar monetarism) och i den neoklassiska skolan. Dessa är main stream ekonomi idag.

    Det innebar, 1970-tal, ett brott med Keynesianismens, som delvis inkorporerats in neoklassisismen. Idag är det post-keynesianer och MMT-skolan som angriper med Keynesianskt inspirerade teorier.

    Vänstern har egentligen ingen egen ekonomisk teori, Keynes ville rädda kapitalismen, utan som Milton sa på 60-talet, ”idag är vi alla Keynesianer”, men det var man inte riktigt visade det sig.

    Post-Keynesianer idag angriper den axiomatiskt deduktiva metoden Main stream använder och hävdar att de axiom man använder inte är empiriskt grundade. Exempel är hur man menar individen alltid drivs av egennytta och är rationell och maximerar egennytta och aldrig når mättnad

    Gilla

 2. gmiksche skriver:

  Håller med om det mesta. Problemet är att medelklassen som fenomen håller på att utplånas. Vi rör oss i riktning mot ett litet, i ekonomiskt hänseende dominerande skikt eller intressen, som numera fått global utbredning. Resten – vi – domineras direkt eller indirekt av det skiktet. Genom att vårt samhälle är invävt i de globala nät som spunnits i ökande takt under efterkrigstiden är försök till befrielse på demokratisk väg snart ogörliga. Försök i den riktningen, ex vis för vår egen del, om vi nu skulle bestämma oss att ta upp handsken, torde temporärt föra med sig en förödande nedgång i den lokala ekonomin. Enda vägen är att långsiktigt och medvetet trassla sig ur nätet, men för det behövs politiker som är kapabla att ta sig an utmaningen. Alexanderhugg skulle enbart skära i det egna köttet.

  Gillad av 3 personer

  • Lars Strömberg skriver:

   För att spetsa till det lite:
   Antingen lägger man fokus på paketet, snöret och etiketten, och bryr sig mindre om att fingranska innehållet.
   Eller, så tar man reda på vad som verkligen finns inuti.
   Det senare försöker Patrik göra här ovan. Dock med utgångspunkt i paket med visst utseende och vissa givna etiketter.
   Många kanske väljer att skaffa sig ett färdigt ”kit” med attityder, åsikter, lösningar ett cetera. Det är ju om inte annat lite enklare än att fundera mycket själv. Inte minst så ger det där färdiga ”kitet” ens identitet en tydlighet. Typ ”grönskimrande paketsnöre-rosett” på huvudet signalerar… Sånt kan kanske vara viktigt.
   Får jag (mot förmodan) frågan om jag är sosse, moderat, manchester-liberal, gabardin-konservativ eller Castro-fanatiker, så svarar jag – utan viss stolthet:
   ”Jag är Lars Strömberg.”

   Gillad av 3 personer

 3. svenne skriver:

  ”Däremot anser jag att det största enskilda hotet mot det goda samhället i vårt land har blivit en stat och ett politikervälde som för att bevara och gynna sig själva släppt snart sagt alla förtöjningar till de rester av sunt förnuft och folklig förankring som vi för bara tio eller tjugo år sedan ansåg var den grund på vilken statsskicket vilade.”

  Det obehagliga är att politikerna har ”släppt snart sagt alla förtöjningar” utan att de ens själva från början har haft klart för sig om detta var bra eller inte för deras egna karriärer, för landet som sådant eller dess invånare. Vurmen att skapa ”ett mångkulturellt samhälle” gjorde att de – utan att reflektera över några konsekvenser – klev rätt ut i det okända förblindade av en inriktning som kan liknas vid en religiös tro.

  Många insåg nog ganska tidigt att det går att skapa ett läge, för sig själva, att skära pipor i vassen då ritualerna kring mångfaldsprojektet börjar ta form. Detta projekt var ju den rätta hästen att satsa på och det gällde att hoppa på tåget så tidigt som möjligt för att skaffa sig en position i frontlinjen. Deras agerande har gjort att gamla ideologier nu tolkas på så många olika sätt att de tidigare politiska stridslinjerna nästan har suddats ut och ersatts av en sörja där ett av begreppen är ”populism”, och detta bidrar knappast till någon klarhet i ämnet.

  Gillad av 2 personer

  • Nemo skriver:

   Svenskarna saknar även en frihetlig tradition i den mening att de själva och deras förfäder aldrig upplevt och instrumentellt medverkat i någon revolution mot statsmakten eller det som kan kallas för ”the Crown”.Det enda som finns är Engelbrekt och Dacke.De ”revolutioner” som skett i Sverige har alltid varit revolutioner uppifrån t ex GIII:s statsvälvning och kanske Per Albins folkhemsrevolution.Därför är den genomsnittlige svensken infantil såtillvida att han eller hon idealiserar och förskönar alla statliga ingrepp och åtgärder.Vill man vara elak och hårddra det en smula kan man kanske säga att svensken är den borne fascisten som alltid intar en lydig och väldresserad hållning visavi staten.En diametralt motsatt hållning finner man i USA där konstitutionen tydligt ser statsmakten som en fiende som medborgaren måste skyddas ifrån med alla medel bl a genom rätten att bära vapen.Samma i grunden anglosaxiska idétradition finns i Storbritanien.Svenskarna är därför britternas och amerikanernas motsats då det gäller synen på staten.

   Gilla

 4. Aurora skriver:

  Har numera mycket svårt för dessa försök att definiera och sätta politisk etikett på vad som pågår, särskilt i Sverige. Det räcker att konstatera att vi är ett land och ett samhälle snart i upplösning. Vår enda möjlighet är att bättre mentalt förbereda oss. Börja med att titta på befolkningen i Venezuela. De var vanliga medel-venezuelaner också före krisen. En del minns säkert krisen i Argentina också. Det är bara att börja träna på överlevnadsstratgier. Makten kommer inte att hjälpa oss.

  Gillad av 6 personer

  • Agnew skriver:

   Här i Sverige är domstolarna våra fiender.
   Ett åtal har väckts mot ett äldre par för hets mot folkgrupp utan att det finns varken polisanmälan, utredare eller att någon åklagare varit inblandad. Det hela verkar baseras enbart på ett bisarrt brev skrivet på vad som skulle motsvara dagisnivå. När Samhällsnytt når tingsrätten ber de oss att inte offentliggöra dokumentet.
   https://samnytt.se/atal-for-hmf-efter-bisarrt-brev-utan-att-forundersokning-ar-gjord/

   Nu är definitivt en smärtgräns passerad.

   Gillad av 10 personer

  • Beria skriver:

   I EU-Sverige är det nog tyvärr så att en rovgirig och helt amoralisk politisk och social Elit -ytterst styrd från Bryssel-har förklarat ett utrotningskrig på liv och död mot alla etniska svenskar och de har även fattat ett principbeslut om den svenska nationalstatens snara upplösning.Bara fakta.Det sociala kontraktet är brutet sedan länge.Verkligheten som den är.Det är krig nu-och har faktiskt varit det ett rätt bra tag nu.Rädde sig den som kan.Inget känslotrams och inga krokodiltårar kan dölja dessa trista fakta.Nu är det krig.

   Gilla

 5. Jari Norvanto skriver:

  ”Jag kallar, i Aristoteles efterföljd, oss konservativa för medelklassen. Filosofen anser, vilket är nog så hoppingivande, att det i naturtillståndet finns ett slags affinitet mellan staten och medelklassen, som han ibland kallar mellangruppen.”

  Och Christopher Lasch (The Revolt of The elites) refererar här till Walter Russell Mead, angående medelklassen:

  ‘It never escapes its primary role as a servant class to the oligarchy.’

  Gillad av 2 personer

 6. Fredrik Östman skriver:

  Lord Salisbury ondgjorde sig gärna och ofta över liberalisternas oskick att kräva ordet liberal, frikostig, generös, för sig. Vår kristna, romerska, grekiska, babylonska tradition är genomsyrad av frikostighet och generositet. Det är inte här skiljelinjen mellan konservatism och liberalism går. Skillnaden är mellan saklig metod och utopisk milleniarism.

  Gillad av 5 personer

 7. Dandersan skriver:

  Du kanske platsar på Antikrundan?
  Såg det efterföljande antikmagasinet där Gustav den tredje plockades ner av Dick Harryson.
  Helt misslyckad regent men det doldes med kulturell satsning som vi idag kan ha glädje? av.
  Hans inställning till naturvetenskap var mer skeptisk.
  Lite som idag alltså-med en demonstration mot klimatet. Ungarna borde få veta att vi på en generation fått 17% mer soltimmar. Orsaken kan ju inte vara den som de flesta tror på-CO2.

  Gilla

  • Ga Ort skriver:

   17% mera soltimmar i Sverige är ju trevligt! Beror på att Arktis snabbt värms upp och får mer av ett fuktigt Atlant-klimat. En trend som kommer att fortsätta i flera decennier, forskarna menar att Arktis kommer värmas ca 5 grader i genomsnitt till 2050.
   Så räkna med ännu fler trevliga soltimmar i Sverige, när lågtrycken i stället dånar förbi ute på Atlanten upp till Arktis.

   Gilla

 8. Rikard skriver:

  Hej.

  Nyliberalism är att staten via skatter låter folket bära kostnader och risker medan privatägt kapital tar hem vinster och är garanterade skydd mot lagar, konkurrens och konkurser. Samma syntes av stat och kapital som kallas korporativism.

  En nyliberal är den som säger att bidrag är fel och sedan kräver att staten skall garantera att en bank inte kan gå omkull. En nyliberal är den som säger att bidrag för försörjning och överlevnad är fel, men skatteavdrag för hembiträde eller verandabygge är rätt.

  En klassisk liberal vill inte ha skatteavdrag för vissa under vissa omständigheter utan lägre och färre skatter.

  Jan Emmanuel är ett praktexempel på nyliberalism i praktiken.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 7 personer

 9. Göran Holmström skriver:

  Underbar text den var både tänkvärd och roande. Dock så är jag motståndare till att dela in människor i fack, vi är alla unika och har våra egna små kinks i förhållande till upplevd verklighet.
  Dom enda jag inte finner tillräckligt intressanta är papegojorna som upprepar sitt mantra om klimat och mångkultur. Jag anser att dom är ute och elcyklar.

  Gillad av 1 person

 10. annagustin2@gmail.com skriver:

  Några som verkligen skulle behöva rannsaka sig och se sin egen uppblåsthet, är dagens hela partipolitiska system med sina små arbetare. De hjälps alla åt att prata om förändring men fortsätter som förut.

  Dessa politikerbabblare skulle bara behöva SLÄPPA MÄNNISKAN FRI, alltså att ge ALLA människorna rätten att tjäna pengar på sitt eget arbete, rätten att med egen kraft börja förändra sin egen livssituation. Genom att ge människorna rätten att tjäna skattefria pengar.

  En stor förändring skulle ske…troligen nästan som att tutta eld på en majbrasa….eftersom vi är så totalt bestulna idag då man beskattar ALL människans lönearbete, även övertidsarbete.

  Massor av människor skulle i alla fall få eld i bakom…och banne tror jag till och med att kriminaliteten skulle minska för många skulle få så fullt upp med att arbeta ihop eget kapital att det skulle bli det viktigaste att göra. Glädje skulle väckas och framtidshopp tillika. Hundratusentals drömmar skulle börja arbetas på…och många har drömmar som innefattar fler än sig själva….antagligen skulle vi få ett fantastiskt intressant samhälle.
  Suck…om man bara kunde få bestämma lite grann.

  Gillad av 3 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Att produktionsfaktorn arbete måste bidra till budgeten, inser man vid begrundande av folktäta och resursfattiga ekonomier som Singapore och Hongkong.

   En metod för detta som saknar ogynnsamma styreffekter är tidsrelaterad beskattning: Man deklarerar bara hur duktig man är, mätt i vad man kan få ihop på en vecka och betalar fram till skattefridagen, varefter allt man får ihop är skattefritt. – Alternativt ställer man upp med samhällstjänst samma tid mot ett existensminimum som också skall vara grundavdrag för skattebetalarna.

   Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Jag landade i att det inte finns några entydiga regler och principer för en kompromisslös liberalism och att mina ambitioner därför istället begränsar sig till att hitta en ordning som maximerar individens frihet och förutsättningarna för människovärdig tillvaro nu och framdeles.

   Metoden för detta är väl en rejäl rättsordning som gör att det går den redlige väl men inte den som mördar och stjäl.

   Gilla

 11. p kohlin skriver:

  Om jag förstår Patrik rätt så är han konservativ i meningen en önskan om ett sosseSverige à 1960?? Rätta mig gärna om jag har fel. Problemet är att konservatism som begrepp relativiseras och kan användas hur som helst: socialkonservatism, liberalkonservatism, neokonservatism är några exempel. För att förvilla: konservativ kommunist, konservativ sosse……..Är det Burke som just NU ska definiera begreppet?? Ganska viktigt om DGS nu utvecklar sig enl Sörman igår om definitioner tas upp så inte diskussionen bara blir ett sammelsurium av ett begrepp som uppfattas olika. I en tid då begrepp ändrar innebörd efter politiska förvirringar/önskningar så är det väl nödvändigt att åtminstone försöka definiera begreppet konservatism giltigt/accepterat NU. Östman har gjort ett försök nånstans. För övrigt är begreppsförvirring ganska allmän vill jag påstå, så varför är massan förvirrad; inte konstigt. De styrande vill ha ett virrigt folk. Fiendens felakiga begreppsvärld måste brytas ner genom logiska definitioner. Kejsaren är ju naken för f-n.

  Gilla

 12. Vax skriver:

  https://www.nyatider.nu/kultur-som-spranger-

  De vill utplåna vårt minne. Man vill förstöra vår konst, våra böcker, vår bildning, vår historia.

  – Postmodernism och kommunistisk konst är inverterad estetik, anammande av det fula, och simpel strävan att chockera.

  – Det finns i en långsiktig plan som går ut på att och göra oss till privatiserade identitetslösa konsumenter i en global ekonomi där en ytterst liten självutvald elit har totalkontroll.

  Gillad av 1 person

 13. olle holmqvist skriver:

  ”Om jag får säga det själv är jag snarare konservativ än nyliberal.” Vem har sagt att du få säga det – själv ? Jan Helin ?

  Gilla

 14. Nandor Hanko skriver:

  Ren liberalism leder alltid enligt erfarenheten till en dramatisk delning av samhället i två grupper:De som blir rikare och rikare och de som blir fattigare och fattigare.Det måste vara så.Därför är vissa liberaler outhärdliga förljugna hycklare som säger sig värna ”friheten” och det som de kallar ”jämlikheten”.Frimurarnas:”Liberté,egalité,fraternité”.Men bara exklusivt bland oss.
  Frihet för oss,men inte för alla de andra.Jämlikhet bland oss,men inte bland alla andra.Broderskap emellan oss,men inte emellan oss och alla andra.Tyck som vi eller vi dekapiterar Dig i vår nyuppfunna giljotin!Snapp!Det gick snabbt.Björklund är en sådan outhärdlig självgod hycklare med rätt mycket blod på sina fingrar,eftersom han varit instrumentell i att skapa ett Sverige där etniska svenskar diskrimineras,rånas,lemlästas,våldtas,mördas och även nekas basala mänskliga rättigheter som exempelvis yttrandefrihet och tankefrihet.Björklund=Ett bisarrt skämt.En sk Freak som hör hemma i en amerikansk Freakshow.

  Gilla

 15. Lars skriver:

  Det är intressant att läsa engelska Wikipedia om nyliberlalism. Som ekonomisk filosofi uppstod den på 1930-talet (termen) som en reaktion mot Laissez Fair och en reaktion mot den konkurrerande planekonomin och förespråkade stark stat och regleringar och i slutet av 30-talet följde den Keynesianska revolutionen, som angrep Klassicismens teoribildning och som slog igenom i all ekonomisk skolbildning fram till 1980-tal, då den angreps från Chikagoskolans och Milton Fridman med Monetarism. Nu fick begreppet en annan betydelse och avsåg i stort sett återvändande till Laissez Fair. Nu var det angrepp på den starka staten.

  Fridman beskrev också en ekonomisk filosofi, att frihet baserades på den frisa marknaden vilket då skulle ge frihet även i totalitära stater efterhand. Frihet definierade han som ekonomisk valfrihet. Frihet diskuteras ju mycket här och i akademiska kretsar liksom Rättvisa. Nobelpristagaren Amartya Sen m.fl arbetar istället med begreppet Kapacitet kopplat till Frihet, både som valmöjlighet och process, och frihet till liv och lem, inkomst, trygghet kan ju då inte föras ned till Fridmans enkla recept. I Sverige har ju borgerligheten i stort sett kört med Fridmans valfrihet i sin retorik de senaste trettio åren. Amartya Sen diskuterar även Mänskliga rättigheter och ser det som en etisk, moralisk propå, inte juridisk, men det blandar man samman pga termen rättigheter. Denna etik införlivades i Amerikanska Konstitutionen som frihetsbegrepp och sedan 1948 utvidgades den i FN deklarationen. Som etisk utsaga kan den inspirera och driva folkrörelser och regeringar, men rättigheten är inte juridisk och har inte med landets lagar att göra.

  Fridman förklarade den stora depressionen orsakad av likviditetsbrist och inte efterfrågefall och förespråkade att stater inte skulle påverka efterfrågan utan man skulle låta marknader självläka och centralbanker skulle koncentrera sig på att skapa jämn ström av pengar, inte styra räntan. Han hade andra teorier om den permanenta inkomst hypotesen. Eugen Fama teorier om de effektiva marknaden som använde all information och satte rätt pris – inga aktiebubblor här inte. Lucas tankegångar att Macro teori måste bygga på Micro teori slog igenom i dagens Main Stream nationalekonomi.

  Volker FED chef under 80-talet som ströp inflationen försökte av politiska skäl använda Fridmans recept, men det visade sig ogörligt. Räntan rörde sig som en jojo. Man återgick till räntepolitik. Den permanenta inkomst hypotesen har visats inte stämma empiriskt Den monetära politiken efter 2008 har gett mycket liten effekt.

  Med Reagan och Thatcher, sedan Clinton, Blair, Helmudt Schmidt och Mitterand, som fick ge sig tog nyliberalismen dvs reaktionen mot Keynesianismen, om vi ser det bredare, men det är inte renodlat bedrivet på olika finansdepartement och centralbanker.

  Begreppet konservatism rymmer samma problem som nyliberalism. Det är tidsbundet och relaterar till en form av övertygelse som står i relation till det då omgivande samhället och det ändrar betydelse flytande över tid.

  Gilla

 16. olle reimers skriver:

  Att vara konservativ är att handskas ansvarsfullt med andras pengar och känslor. Experimentera kan man göra med sig själv. Precis som upphovsmännen till bedövningsmedlet xylocain som närapå dog under sina experiment på sig sig själva men gjorde mänskligheten en stor tjänst.

  Gillad av 3 personer

 17. Nemo skriver:

  Renodlad ”hardcore” laissez-faire liberalism verkar stå i motsättning till renodlad konservatism,eftersom laissez-faire liberalismen osvikligt bryter ner gamla samhällsstrukter.Vissa skulle nog kanske mena att en person som på fullt allvar menar sig vara dels anhängare av en renodlad laissez faire-liberalism,dels hårdnackat konservativ nog på sätt och vis är en kluven person.Laissez faire liberalismen skapar oundvikligen en våldsam ekonomisk omfördelning i samhället som utarmar och utplundrar svaga grupper och bryter ner gamla sociala strukturer.Manchesterliberalismen tolkad som socialliberalism är dock naturligtvis något helt annat.Många manschesterliberala går faktiskt än idag omkring i manschesterkostym.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.