Feodalism – igen

Anders Leion

Drömmen om den helt fria människan är falsk. Hon behöver någon eller något som skyddar och gör det möjligt för henne att vara fri. I fungerande samhällen är det staten. Det finns också andra samhällen. När den romerska staten urholkades så att den i sin omättliga skattehunger mer sågs som ett hot för den enskilde än som ett skydd, drog sig både rika och fattiga undan, i den mån de kunde. Den rike var jordägare. Han erbjöd sina av honom beroende – slavar, frigivna och fattiga fria – skydd mot att de lydde honom och betalade för detta skydd med arbetsinsatser av olika slag. Det feodala samhället föddes redan innan Västrom kom att falla.

Vi är i samma läge nu.

Det syns på olika sätt. Tydligt i det som nyss var en nyhet: de som ville flytta till och dominera en kommun och sedan styra denna efter egna riktlinjer. Det sågs, betecknande nog, som ett odemokratiskt hot. Betecknande därför att hävdandet av demokrati lokalt var ett hot mot staten och dess intressen.

Den långsamma driften mot mer skyddade bostadsområden är ett annat. Konstigt nog har ingen sett nyproduktionen av dyra bostadsrätter i innerstaden för vad det är: ett sätt att hålla populasen borta.

Jag är född i en arbetarfamilj. Vid krigsslutet flyttade vi från Värmland till en nybyggd bostadsrätt i Nyköping. I samma hus flyttade också en disponent (som det hette då) för en mindre industri och en invandrarfamilj in – flyktingar från Estland. I dag vore en sådan sammansättning i ett nybyggt hus fullständigt omöjlig.

Sakta håller alltså den yttre, fysiska miljön att driva mot mer inhägnade, avskilda områden. Själva långsamheten gör att vi vänjer oss. Vi ser inte förändringen. Vi ser bara nuet, som blivit självklart och för de flesta omöjligt att ifrågasätta.

I den digitala världen går det fortare.

Facebook, Apple, Amazon, Netflix and Google (FAANG) – och andra förkortningar och företag delar upp den mentala världen, strukturerar och censurerar den åt oss.

I denna digitala värld utformas våra föreställningar också om den fysiska världen. Vår förståelse av världen och av oss själva hanteras lika hänsynslöst av dessa företag som en gång kyrkan gjorde när den tvang folket till underkastelse. De behöver inte ens inkvisitionens tortyrverktyg. De kan ändå effektivt se till att endast godkända beskrivningar av världens tillstånd tillåts spridas och göras tillgängliga för den stora allmänheten.

För att en förståelse av världen och vår plats i denna skall kunna utvecklas och vara rättvisande måste man kunna dryfta observationer och informationer gjorda i vardagen. Men idag tillåts inte detta. Ett exempel: Vad kan man göra för att minska risken för rån? frågar en förälder polisen.

Svaret blir: det kan vara bra att lämna (de stöldbegärliga) sakerna hemma – då går rånarna vidare till någon annan. På den icke socialt accepterade nätplatsen kommenterar någon detta med: Sist jag hörde detta råd var i Sydafrika.

Har någon sett en kommentar till detta i etablerade media? Det är alltså antingen inte socialt tillåtet att reflektera över en polismans kommentar, som innebär att grova brott inte främst skall bekämpas, utan ses som ett naturligt inslag i vardagen att anpassa sig till – eller också är det just så vardagligt att någon kommentar inte behövs. Hursomhelst förstår man lätt driften mot mer uppdelade och inhägnade samhällen.

När på detta sätt obehagligheter trycks undan följer en än allvarligare skada i den mentala miljön: Varje påtalande av en svårighet eller obehaglighet i vardagen kan upplevas, eller i alla fall beskrivas, som en kränkning. Det är just vad som också sker allt oftare.

Dessa stora företag – FAANG och andra – är också mycket mäktiga på annat sätt. De anställer tiotusentals, mestadels unga människor, som på olika sätt tätt binds till företagen. De lever direkt och helt konkret i ett feodalsamhälle.

Vi andra bör också anpassa oss. Feodalsamhället är på väg tillbaka. Staten håller på att misslyckas lika grundligt som en gång den romerska staten. Samhället, både i sin fysiska och mentala uppenbarelse, blir allt mer uppdelat. Ingen tror sig om att kunna kämpa emot. Det gäller att anpassa sig. Var noggrann och långsiktig i ditt val av bostadsområde. Se till att det finns någon feodalherre som kan skydda dig. Det kan inte längre staten. Bilda själv en milis eller hyr en organisation med tillräckligt våldskapital. Varför inte en invandrarmaffia? Det skulle ju vara ett sätt för en faktisk, praktisk integration.

På statlig nivå sker idag endast byggandet av Potemkin-kulisser.

49 reaktioner på ”Feodalism – igen

 1. gmiksche skriver:

  Håller med, utom vad som konstituerar ett feodalsamhälle. Romerska riket under sin upplösningsperiod var inte ett feodalsamhälle. Ett feodalsamhälle har en bestämd struktur, med en länsherre och länstagare, oftast i flera led. Det utbildades inom det av en germansk härskarklass, i vilken så småningom romanska komponenter integrerades, dominerade karolingernas rike och dess efterträdare, det väst- och ostfrankiska riket med Lothringen emellan. Sin fulla utformning fick det dock först när karolingernas rike(n) gått i graven. I Norden tog övergången längre tid.

  Gillad av 7 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det är bara Leions Marxistiska hjärntvätt som ater lyser igenom. Feodalism var ett av alla de begrepp som Marx gav en historiskt och sociologiskt och nationalvetenskapligt och pa alla andra sätt felaktig betydelse.

   Gillad av 2 personer

  • Carl W skriver:

   Nja, nu finns det väl inte EN definition av det feodala samhällsbygget och de feodala relationernas konstruktion. Uppkomsten av det som långt senare skulle komma att kallas feodalism kan mycket väl kunna sägas ha skett inom ramarna för det långsamt kollapsande Romarriket. Att konstruktionen inte var ”fullgjord” är en annan sak.

   Gilla

  • Mats R skriver:

   Jag tänkte skriva ett inlägg med ungefär samma innehåll som ditt, men nu behöver jag ju inte göra det. Det man kan tillägga är, att den som vill veta mera om feodalväsendet (och en massa annat) gör klokt i att läsa ”Europas Kulturhistoria” av Hartvig Frisch. Den kom visserligen ut redan 1928, men är fortfarande högst läsvärd. Om den saknas på biblioteket, så finns den nästan säkert hos närmaste antikvariat.

   Gilla

  • KENNETH skriver:

   HSB bildades 1923 och Riksbyggen 1940.
   Mina föräldrar köpte en bostadsrätt 1946 för 3000 kr (62 000 i dagens penningvärde).
   Lägenheten är i dag värd ca 2 Mkr.

   Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Han skriver inte vilket krig han syftar på. Du gissar på andra världskriget. Det kan likaväl vara Vietnamkriget. Men faktiskt, redan 1930 kunde man bilda bostadsrättsföreningar.

   Gillad av 2 personer

   • ulf dahl skriver:

    Romerska samhället var ett klient samhälle Antalet klienter avgjorde hur mycket makt du i den romerska republiken Vilket S försöker åter införa med hjälp av dom nya Svenskarna så länge ni röstar på oss garanterar vi bidragen

    Gilla

  • Lasse11 skriver:

   Lagen om Bostadrättsförening kom 1930 tror jag. Innan fanns Bostadsföreing (Finns några kvar I stockholms innerstad). Det var Socialdemokraternas väg att vanligt folk skulle äga sin bostad I Folkhemsbygget. Men bostadrätterna var inte dyra på 40talet till början av 70 talet.

   Gilla

   • Kent skriver:

    Insatsen till en bostadsrätt var inte belåningsbar till sjuttiotalet som säkerhet i bank.
    Meningen var att köparen hade sparat ihop till insatsen och således fick en lägre månadsavgift och höjningar uteblev.
    Bankmaffian har ordnat så att insatsen är belåningsbar som ett skuldebrev i ett hus trots att ägaren av del i en bostadsförening saknar lagfart på tillgången.

    Gilla

 2. Bo Svensson skriver:

  En liberal för-feodal rättsordning finns beskriven i isländska hävder. – Det fanns ingen statsmakt och inget våldsmonopol och när fred och trygghet ändå rådde, berodde det på konsekvenserna man riskerade genom att bära sig illa åt.

  När det gått en bit till i utförsbacken:

  För att öka kostnader och risker med att vara kriminell, kan man vidga begreppet naturlig död till att även omfatta våldsam död som drabbar individer som kan visas ha uppfyllt vissa kriterier: Notorisk kvinnomisshandlare, verksam med trafficking, återfallsmordbrännare, begått grova våldtäkter, varit medlem i våldsutövande kriminellt gäng, deltagare i folkmord.

  Deras frånfälle motiverar då ingen vidare utredning eller rättslig åtgärd vilket starkt underlättar för polis som då kan fokusera på angelägnare uppgifter.

  Gillad av 1 person

  • Benjamin Dhover skriver:

   Ingen utredning? Nähe… Surt för alla de som drabbats av MeToo-anklagelser. Jag tyckte det var illa nog att de blev karaktärsmördade utan chans att försvara sig, men du menar alltså att man skulle gå steget längre och helt enkelt slå ihjäl dem för att någon bitter dam vill hämnas en verklig eller inbillad oförrätt från 10 år sedan?

   Gilla

 3. Magnus Rosensparr skriver:

  Idag på idus martiae det tvåtusensextiotredje året efter mordet på imperator Julius Caesar är det tillbörligt att begrunda begynnelsen till Roms fall. Som AL beskriver står vi åter där igen. Hur hade man kunnat använda tiden bättre mellan år 44 f. Kr. och år 395 e.Kr.? Det är den frågan man måste ställa idag för att förhindra att vårt system också faller samman. Vi är inte predestinerade att återskapa feodalismen.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   För att statskupp räknas som ett grövre brott än mer underordnad organiserad brottslighet?

   Observationen att ingen organisatorisk skillnad finns mellan en stat och en maffia är ju sann. De är bada definierade genom sin organiserade valdsanvändning för att genomdriva sitt intresse och genom sin intolerans gentemot konkurrenter av samma slag. Det star ju i svart pa vitt ovan, alldeles i början, att skatten bara är ännu en skyddsgäld.

   Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   För att tolka fragan pa ett annat sätt: Frankrike grundades som bekant av eller som en invandrarmaffia. Det var en liten grupp germaner — franker — som tog makten över det galliska folket. Det gick alldeles utmärkt. En likande situation var mongolernas invasion av Kina under Temudjin. En ny dynasti, inget mer.

   Men en skillnad fran dagens svenska situation är att det inte är en liten elitgrupp, utan en massiv folkvandring som har tagit sig in i landet. De har inget som helst behov av att halla svennebananer vid liv och välstand.

   Gillad av 3 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Att de vill hålla oss svenskar vid liv för att försörja dem tror jag. Alltså vi får slava åt dem så länge vi gör det. Sen hugger de huvudet av oss. Eller gör som nazisterna, lite mer industriellt. Något välstånd kan vi givetvis inte få. Vad de inte begriper är att de som kan lämnar Sverige och då återstår bara ett förfallet samhälle med tveksamt klimat.

    Gillad av 1 person

 4. UlfH skriver:

  Staten har förlorat makten till etablissemanget som till sitt enda gemensamma mål, är att se till att civilsamhällets medborgare inte tänker eller uttalar sig självständigt i politiska och sociala frågor. I övrigt strider man som hund och katt om makten över köttgrytorna, allt mer genom att åsidosätta traditionell moral. .

  Gillad av 3 personer

 5. Östrahult skriver:

  Jag håller med. Den tanke som slår mig är att gapet vidgas mellan den stora majoriteten aningslösa och den mindre gruppen insiktsfulla. Den senare gruppen kan delas in i två undergrupper, en med sådana som AL, dvs som oroas över utvecklingen. Och en annan som profiterar på denna utveckling och som är mästare i att visa upp ett ansikte mot offentligheten och ett helt annat i det privata agerandet.

  De som verkligen kommer i kläm är de som lydigt följer minsta vink från översteprästerna i media och politik.

  Gillad av 1 person

 6. Aurora skriver:

  När polisen inte kan skydda rekommenderas människor att inte bära smycken på sig. Utländska och invandrade rånarligor specialiserar sig på svenska åldringar både utomhus och i hemmen. Rådet; ha inte smycken hemma. Medan svensken får sälja sina smycken för att inte ha begärliga tillfgångar hemma köper andra grupper guld och stenar på pantbanker till underpriser. Tror numera att det ligger slug planering bakom. På samma sätt som DGSs Omar Muhammed flera gånger påpekat att alltefter att vi måste anpassa och förhålla oss till den nya hotbilden så innebär det också att dessa vinner mark. Ex.vis som när kvinnor inte längre vågar vistas ute efter mörkret. Bristande polis delar ut armband och kan bara råda kvinnor att vara hemma. Och fundamenalisterna får som de vill.

  Gillad av 2 personer

 7. Astrid skriver:

  Bra krönika. Jag fick också rådet i Sydafrika att inte bära med mig värdesaker och kunde flanera omkring som vit kvinna i Durban utan att uppleva någon hotfull situation.

  Bildandet av skyddade områden kan fungera under en period, men inte på sikt, tror jag. Globalismen innebär total kontroll och makt, privat ägande kommer att fasas ut. Vi blir alla lika lite värda eller värdelösa.

  Svenska sjuklöverpolitiker agerar för globaliseringen. Det som tolkas som naivitet och okunnighet är medveten politik. Lögnen är upplyft till hedersplats. Man inte bara bör ljuga utan ska av politiska skäl.
  MP:s språkrör och andra inom partiet vet att klimatforskaren Lennart Bengtsson har rätt i sak, men fakta är inte PK. Ljugandet ingår i arbetet för globaliseringen (en parallell finns inom islam). Riktiga uppgifter, trovärdighet, erfarenhet, statistik hjälper inte i denna ideologiska kamp.

  Ingen vettig människa tror att massinvandring av lågutbildade muslimer ska rädda Sveriges välfärd och pensioner och göra Sverige till ett starkt och tryggt land. Statsministern visste att han ljög på 30-årsdagen av Palmemordet när han med eftertryck försäkrade att Christer Pettersson var mördaren. Mycket pekar dessutom på att mordet var fake, bluff. Sveriges första stora Fake News, vilket förklarar alla konstigheter.

  Gillad av 2 personer

 8. En vägg av is skriver:

  Det har byggts in ett slags mentala seismografer i den svenska samhällskroppen. Minsta skakning registreras. Och utlöser kraftfulla motreaktioner. Från ett visst hov av rättrogna. Med krav på rättning i leden. Som numera blivit legio. Hjälteglorian hamnar i detta samhällsklimat hos ett barn. Hos en viss marknadsförd Greta. Stråna i rågåkern tvingas böja sig åt samma håll, när självutnämnda eliters vindar drar fram. Vindar som ensidigt sätter vår dagordning. Pekar ut riktning och styrka. Ingen som helst motspänstighet accepteras. Sveriges agendasättare klär av moder Svea hennes skylande kläder. Alla typer av skydd misstänkliggörs å det grövsta. Sverige står alltmer naken inför den utveckling som pågår, och ingen tycks kunna stoppa den. Lite som när någon går alltför tunnklädd, och nattkylan faller på, och börjar bita i skinnet. Och man inte får låtsas om det. En ny variant av kejsarens nya kläder. Nu symboliserad av Greta Thunberg bärande på den ensidiga moralens seismograf. Med skakningar av nålen från hennes egna fotsteg. Men som inte förmår registrera frostfritt djup. Samtidigt som Kung Bore väntar i kulissen, med en vägg av is.

  Gillad av 3 personer

 9. Anders skriver:

  Det Anders Leion skriver om kallas av historiker för 2.a århundrades kris. Romarriket kännetecknades ju av för tiden utomordentliga kommunikationer, vilket hade lett till en omfattande handel mellan imperiets olika delar, och därav följande produktionsspecialisering. Att resa var säkert och städerna var helt öppna. Vid mitten av 2:a århundradet bröt denna omfattande handel samman pga av omfattande oroligheter och invasionen av olika barbarstammar. Detta ledde i sin tur till att hela samhällsklasser blev utan försörjning och var tvungna att söka arbete och beskydd hos de stora jordägarna, som i sin tur ställde om sin produktion till att försörja lokalsamhället.

  Man kan ju fundera över vad som skulle/kommer att hända om/när vårt samhällssystem kollapsar. Vad ska alla som inte producerar fysiska nyttigheter göra? Hur ska de kunna försörja sig? Och vilka är det som kan etablera sig som framtidens feodalherrar. Min gissning är att det blir dem med störst våldskapital. Och eftersom staten gör sitt bästa för att avväpna den svenska befolkningen lär det väl bli olika klanhövdingar i de s.k. utanförskapsområdena.

  Redde sig den som kan.

  Gillad av 1 person

 10. Elisabeth skriver:

  Apropå det här med skyddet av medborgarna. Jag tittade på Opinion Live igår där chefen för någon nyskapad organisation som ska ta sig an ” våldsbenägen extremism” höll låda. Ja, med sådana företrädare inser man helt klart att Sverige står totalt och fullständigt handfallet inför IS-hotet. Hans mot-debattör, en kvinna med svenskt namn men MellanÖsternutseende, ställde skarpa bra frågor om åtgärder i moskéerna, föreningarna, om kallelser till förhör osv men fick bara mer svada som svar. Sedan kopplades sossepolitiker från Örebro in , dessa gjorde allt för att negligera problemen i ”utanförskaps-området ” Wivalla. Man ville väl hålla sig väl med sossarnas nya väljarbas, muslimerna. Yazidiern och kurden var de vettigaste i rummet. De var mycket, mycket bekymrade. Suck. Bedrövligt. Man stärks ytterligare i sin uppfattning att det gäller att bo rätt i kommuner som skaffar egna ”poliser” av olika slag.
  Man kan nog säga att händelsen i Nya Zeeland är ett svar på politikernas handfallenhet.

  Gillad av 1 person

 11. Aha skriver:

  Så här löser man problemet med att Facebook, Apple, Amazon, Netflix and Google (FAANG) styr vad som får finnas i deras miljöer;
  Man tar en penna och skriver följande underlag till en lagtext;
  – Plattformsleverantörer såsom FAANG äger inte rätt attgöra ingrepp i användarnas kommunikation. Om ingrepp önskas (såsom att ta bort porr) måste tillstånd erhållas från myndighet. Borttagande av användares kommunikation ska ske på myndighets order.

  Man låter sedan sakkunniga jurister göra om detta till lagtext. Därefter tar man upp detta i riksdagen. (Man är riksdagsman). Till de som säger att detta är privata företags domäner och att de gör vad de vill med sina plattformar säger riksdagsmannen att det är just det vi ska ändra på.

  Yttrandefrihetsivrarna i riksdagen rustar sedan igenom förslaget.

  Gillad av 3 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   AHA: Idag är det förståss tvärtom:

   Makthavarna driver på för att tvinga privata aktörer att dansa efter makthavarnas pipa, alltså tvinga dem censurera innehåll som makten inte gillar såsom islamkritik osv.

   Gillad av 2 personer

 12. Göran Holmström skriver:

  Intressant text, men anser att den är fel. ”Drömmen om den helt fria människan är falsk. Hon behöver någon eller något som skyddar och gör det möjligt för henne att vara fri” För det första vem skyddar oss från ”Befriarna”?
  Världens högsta skatt är det att vara fri? Knappast.
  Jag ska vässa tänket till sin spets, jag känner mig idag fri och är hyggligt fri.
  Men om jag imorgon vaknade av ”Hesa Fredrik” och alla knalare med nyheter sade samma sak, ”Medborgare” samhället har kollapsat, vi kan varken försörja eller skydda er längre. Då skulle jag känna mig ytterst fri, vatten mat och el kan jag fixa själv. Läkevård då? Ja kan det tillräckligt för att klara det mesta om det kniper,
  Ett komplicerat benbrott lär ställa till det rejält, men får väl undvika det då.
  Nej köper inte resonemanget att vi behöver en högre makt för att skapa eller känna frihet, tvärtom sann frihet kommer av att umgås med likar som resonerar och tänker på samma vis, sådana skulle aldrig skylla på ”klimatet” för att förbjuda bilen som exempel. Nej har fått nog av förtryckare, att hylla dom och kalla dom för frihet är ännu en lögn. Och lögner har jag fått nog av.

  Gillad av 2 personer

 13. Nandor Hanko skriver:

  Definitivt är det så att de feodala strukturerna som latent finns i samhället stärks i EU-Sverige-ett EU som faktiskt i sig själv innebär en feodal renässans.Kom ihåg att i EU – som faktiskt kan sägas vara EUSSR- vilar själva EU på en kår av skattebefriade och i hög grad privilegierade byråkrater (alla med diplomatisk immunitet och alltså ej möjliga att åtala) som styr EU-områdets alla nationer genom tvingande lagar,förordningar och direktiv.Dessa byråkrater som är de facto skattebefriade kan kanske beskrivas som själva ryggraden i det som vissa kallar Det Fjärde Riket.EU-Riket,Das Reich.Detta Rike styrs ytterst med järnhand av 24 människor som faktiskt ej alls är valda av dig eller mig.Har Du valt de folkmordiska överlägset arroganta och hånfullt nedlåtande Verhofstadt eller Timmermans?Svar:Absolut inte!Ändå har dessa känslokalla psykopater rätt att i Sverige implementera en demografisk plan som syftar till utplåningen,”utfasningen” av den etniskt svenska befolkningen på endast 2-3 generationer.Så betedde sig även feodalherrarna i det feodala Europa.EU:s och därmed även EU-Sveriges feodala grundkaraktär kommer även till uttryck på andra sätt:EU som elitistiskt ”royalt” projekt ”spearheaded” av sådana aristokratiskt royala personer som Prins Otto av Habsburg och Prins Bernhard av – väl- ätten Orange och faktiskt även på en kant av den permanente Bilderberg-medlemmen Bernadotte.EU är alltså tveklöst ett påtagligt elitärt projekt som faktiskt syftar till en brutalt genomförd feodal renässans.Men ”folket” måste hållas i schack och detta görs-precis som i Sovjetunionen-genom implementeringen av en drakonisk PK-codex som är helig och dagligen hamras in i massornas medvetande genom Pravda-maskinens-”EU-media:s” mer än villigt korrumperade och köpta ”hängivna” propagandister.”Den som inte är för oss är emot oss!”-tycks slagordet vara.Precis som i Sovjetunionen avskedas,avhånas,uthängs,karaktärsmördas och-faktiskt!-mördas de som ej riktigt ansluter sig till ”partilinjen”.Profeter och profetissor som anses uttolka partilinjen på ett ”progressivt” sätt haussas däremot upp,kanoniseras,helgonförklaras och får välavlönade statliga ämbeten – precis som i det ”progressiva” Sovjetunionen.Värre går det för dem som får etiketten ”dissident” klistrad på sig-på dessa olyckliga och för alltid utstötta väntar endast Gulagen med sin tröstlösa grå existens och sina idiotiska lägervakter.

  Gillad av 2 personer

 14. olle holmqvist (som inte heter något annat) skriver:

  ”Svaret blir: det kan vara bra att lämna (de stöldbegärliga) sakerna hemma – då går rånarna vidare till någon annan.”
  nej riska få stryk pga besvikelse, alternativt råd, kanske bättre:
  ha alltid på dig tillräckligt med kontanter – säg några hundra – f a rånarna (som entligen heter ngt annat) ska kunna smånöjda traska därifrån.
  Gilla lege – det nuiiga.

  Gillad av 1 person

 15. Observatör skriver:

  Segregation är förutsättningen för den tolerans som krävs för att ett multikulturellt samhälle skall fungera. I storstäder är det inget problem. Här kan man leva i sin egen grupp utan att behöva konfronteras med andra grupper annat än helt ytligt. I den bostadsrättsförening där jag bor finns inga somalier eller unga män från Afghanistan. På kaféerna i mitt område sitter mest äldre svenska damer. På kaféet i det lilla köpcentret vid Rinkeby tunnelbanestation sitter nästan bara somaliska män.Mina barnbarn har inga ”nyanlända” i sina skolklasser. Det är annorlunda på mindre orter där alla barn går i samma skola och alla handlar i samma affär. Här blir toleransen mindre.

  Gilla

 16. Jörgen skriver:

  Platon: obegränsad frihet leder alltid till tyranni. Redan på Platons tid var det känt (dialogen, Lagarna).
  Och hur kommer det sig att dem som skall styra landet i dag är helt tomma för historia? De som lever i den politiske korrekthetens oändliga NU? De har ingen historia. De har bara sin ideologi, som inte behöver verklighet. Förtiden är sann och säker, och nutiden och framtiderna kan vi inte bedöma utan kunnande om förtiden. Naturligtvis måste Sverige gå under med den samlingen

  Gillad av 1 person

 17. Lars skriver:

  Vad händer med ett samhälle där information till medborgare stryps och där offentlig diskussion stryps? Hur ska man kunna förstå sin värld och hur ska demokratin då fungera? Vår kunskap är ju dels direkt och dels i hög grad indirekt. Här diskuteras exempelvis Rom och feodalismen. Någon förnekar begreppet feodalism. Någon säger att Rom föll pga skattebördan och de infallande barbarerna. Jag tror, men vet ej. att Roms problem med skattebördan var att latifundiernas produktivitet byggda på slaveri medförde dels allt större inkomstskillnader och att den låga produktivitetsutvecklingen inte förmådde försörja de stående armeerna när riket växte och hoten ökade.

  Om Facebook och Google och Amazon kan man väl konstatera att Elisabeth Warren tills nu är den enda som vill bryta upp deras de facto monopol och det är nog ingen tvekan om att det behövs.

  Feodalismen kännetecknades av en struktur med makt och myndighet given nedåt från kung ned till länsherrar och till gods med motsvarande skyldighet ställa upp med militära resurser. Vanligt folk var livegna och livet styrdes av sedvanerätt. Hushållningen var i stort sett naturahushållning och godsets herre hade egen jord brukad genom arbetsplikt. Handel förekom givetvis, men arbetskraft prissattes inte på en arbetsmarknad och var inte bortkopplad från produktionsmedlen, kapitalmarknader fanns knappt, industri i mycket liten utsträckning. Små städer var fria och bebodda av hantverkare tillhörande skrån. Allt detta står i stark kontrast till kapitalismen och det står i stark kontrast till slavekonomierna.

  ”Slavar kan inte avskedas, de måste säljas.”

  Men är på väg mot feodalism? Knappast enligt vad jag framfört. Är vi på väg mot klientelism till Rom eller klan samhällen? Troligen inte. Är vi på väg mot ökade skillnader mellan toppen och botten av samhällspyramiden med en allt mer minskande medelklass? Troligen. Särskilt finansindustrin och den nyliberala politik som driver dit bidrar, men också teknologi utveckling och organisationsutveckling. Utan att vara socialist så ser jag ändå hur samhället klyvs mellan kapitalägare och löntagare och inkomstspridningen liknar med den som fanns på 1920-tal är hur det utvecklades 1930 – 1970.

  Vi ser det i ökad segregation. Vi ser det givetvis i de exploderande bostadspriserna, som bygger på markränta och stora krediter och brist på planering. Ovanpå detta har vi invandringen som skapar heterogenitet, klyftor och gör det omöjligt välja bort den typen av grannskap, skolor mm.

  Gillad av 1 person

 18. Lars skriver:

  Men ändå, jag kan tänka mig en ny typ av system som liknar feodalismen i att människor är så bundna till stora företag, organisationer, myndigheter, tidningar, kulturområdet att det aldrig vågar avvika och inte har möjlighet till det om de ska behålla sina möjligheter på arbetsmarknaden, en arbetsmarknad som egentligen är individuell inom det egna kompetensområdet och beroende av fysiska och psykiska möjligheter (inte alls den tillämpning försäkringskassa och regering och riksdag anser). Kanske kan man se detta PK både till höger och vänster i det skenet.

  Digitaliseringen gör det ju ännu lättare att hålla koll på en människa (Kina är nog värsta exemplet, men sociala media och samkörningar gör det ju likartat). När du arbetar och slutar ska du ha betyg och referenser, du ska gärna ha kontakter, du ska ha en ordentlig CV. Kreditupplysningar och utdrag från kriminalregister följer med. Ju närmre toppen du befinner dig desto svårare att finna alternativa arbetsgivare i ett litet land om du inte har ett nätverk.

  På något sätt är det belöningssystemen i samhället och i organisationerna som styr människors beteende. Vem befordras? Vem får nya tjänster? Det går igen i politiken, i media.

  Frihet sett som kapacitet, som valmöjlighet och process, begränsas. Likt konsumtion begränsas av budgetrestriktioner så begränsas yttrandefrihet av försörjningsmöjligheter. Det blir toppstyrning. En annan stor begränsning är ju tid och möjlighet att förkovra sig. Arbetsdagen, transporter, familj mm begränsar tid för engagemang, brist på processfrihet. Vissa tjänster ger större möjlighet till förkovran som universitetstjänster, tankesmedjor, men mediabranschen är nog hårt kontrollerad vad avser arbetstiden och innehållet.

  Mycket kunskap blir ju inte av arten djup och översikt. Typexemplet är nog IT människor som kan arbeta på t.ex. bank i årtionden, kan massor om flöden och affärsregler, men mycket lite om ekonomi. Motsvarande händer nog i de flesta yrken inte minst i media branschen. Snabba skott, lite pladder om vad människor känner, senaste sensationen. Men framförallt så styrs nog kunskapsinhämtningen av diskursen i den bransch man är med i t.ex. kulturbranschen. Vad är lämpligt seende om världen om man vill få uppdrag?

  Små människor kan endast få inflytande kollektivt, genom organisering, genom fack och partier. Sannolikt var guldåren mellan 1945-1970 i hög grad beroende av den starka organisationsgraden. Jordbruksrörelse och arbetarrörelse, det starka Folkpartiet med närstående media som DN, Centerpartiet, Socialdemokraterna.

  Nu är det nya tider. Socialdemokrater på väg dö ut. Folkpartiet ramlar ut. Centern?

  Gillad av 1 person

 19. Arthur skriver:

  Nationalism är när de besuttna är lojala med sina mindre lyckligt lottade fränder. Globalism är när de istället är lojala med sina utländska likar. I det förra fallet är frihet och demokrati möjligt. I det senare blir privata beskyddare ett otillräckligt men efterlängtat substitut.

  Senromerska coloni hade det inte så roligt de heller. När alla blev cives romani devalverades värdet av civitas. Skilladen mellan humiles och slavar blev allt otydligare. Herren till en latifundium kunde beskatta och bestraffa sina coloni på ett sätt som tidigare varit otänkbart.

  Kan vi återupprätta vår nationalstat, enligt definitionen ovan, så är det sålunda oändligt mycket mer att föredra.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.