Gästskribent Torsten Sandström: Risken att bygga palats på lös grund

Det är enkelt att förstå att två stora förödande europeiska krig inom femtio år varit ett gott skäl för fransmän, tyskar och italienare att 1957 sluta sig samman för fredlig samverkan rörande handel, samfärdsel, kultur med mera. Bildandet av föregångaren till dagens EU är alltså något som har en rimlig historisk och ekonomisk förklaring. Skapelsen fick som bekant dessutom till resultat att en rad nationer, bland andra England, Sverige, Danmark och Norge, några år senare gick samman i frihandelsorganisationen EFTA.

Handel utan tullar anser jag som något gott, närmast en nödvändighet för storbolag i den värld som efter det senaste stora kriget sett många gränser öppnas och flera nya industrinationer stiga fram. För en liten exportberoende stat som Sverige är internationellt samarbete rörande handelsfrågor alltså något gott. Även samverkan i juridiska frågor med anknytning till en sådan gemenskap bör godtas, anser jag. Men enbart i direktivform, det vill säga genom europaregler som den svenska lagstiftaren själv implementerar och omvandlar till lagtext på vårt språk. Däremot inte direktverkande lagkrav, såsom dagens EU-förordningar, varom mera snart.

Å andra sidan är jag mot dagens EU, där en bred krets av andra politiska frågor än handel lämnats i utländska händer. Varför min negativa inställning till dagens EU? Jag har flera skäl. Ett är att organisationen vuxit österut med rekordfart och att den på så vis inlemmat en rad nationer med svaga demokratier, tydliga skikt av kleptokrater samt utvecklad korruption. Alltså nationer som genom medlemskapet i EU och skänkts stora penningbidrag från folken i länder som är nettobetalare såsom exempelvis Sverige. För mig är det motbjudande att betala forna sovjetstater som trixar med demokratin och jobbar mot europeiska rättsstatsideal i stil med självständiga domstolar (därmed inte sagt att Sveriges juridiska system är perfekt).


I hopp om att snabbt bygga ett enat och starkt Europa har EU därför blivit ett slarvbygge. Ett bättre alternativ hade varit att stegvis – och efter mycket noggrannare och längre medlemsprövning än som skett – bygga en gemenskap. Man anar en naiv napoleonsk storslagenhet bakom denna EU- politik. Den har framför allt backats upp av vänsterideologer, som drömmer om att ”alla ska vara med i båten”. Närapå hade Turkiet slunkit med i unionen.

Ett annat skäl till motstånd, mitt främsta, är den tilltagande federalismen inom EU. Federalismen, eller överstatligheten, syns i en tilltagande ström från Bryssel av såväl direktverkande förordningar som lagdirektiv om både stort och smått (till skillnad från förordningarna måste direktiven alltså implementeras av Sveriges riksdag). Faktum är att EU – trots alla löften om nationell maktförankring (subsidaritetsprincipen) – skapat mängder av detaljerade rättsregler. Således överstatliga normer som endast borde formas på en nationell nivå, i stil med föreskrifter om vilda djur, utseendet på grönsaker, bruket av snus, olika miljökrav och mycket annat. Enligt min åsikt ska nationella frågor av detta slag inte hanteras av EU. Däremot är det bra att regler exempelvis om företag, samfärdsel samt omsättningen av varor eller tjänster formas med ett rejält mått av enhetlighet inom gemenskapen.

Ett annat faktum är att EU i onödan använder sig av direktverkande förordningar (som inte ens på minsta punkt tillåts formas om till svensk lag). Skräckexemplet är den dataskyddsförordning (GDPR) som nyss satts i spel. En hundrasidig mardröm på oläsbar brysseljuridik, som kostar företag, organisationer och privatpersoner massor av besvär och miljardtals kronor. Till ingen större nytta enligt flera experter. GDPR illustrerar hur federalismen, och medföljande byråkrati, håller på att kväva den gemenskap som bildats för att främst främja handel. Alltså tendenser till en planekonomi styrd från Bryssel.

Överstatligheten syns också i det låtsasparlament som EU skapat och skänkt två påkostade palats (de fransktalande kan nämligen inte enas om en plats!). Att det är på låtsas syns minsann inte i de kaskader av ord som parlamentarikerna släpper loss eller i de arvoden som utbetalas till dem. Men att ordandet inte är på allvar syns i att parlamentet (lyckligtvis) inte fattar några bindande beslut. Det sker ännu så länge på nationsnivå, via förhandlingar i ministerrådet som i allmänhet slutar i majoritetsbeslut.

Överstatligheten kräver givetvis stora pengar. För 2018 spenderar EU cirka 1 700 miljarder kronor. Nästan 40 procent går till jordbruket i framför allt Frankrike, Italien och Spanien. Byråkratin noteras officiellt för sex procent, men här är bokföringen osäker. Minst lika mycket försvinner ut från unionens kassa via korruption. Och Sveriges årliga nettobetalning till EU är 27 miljarder kronor.

En viktig del av det federala tänkandet är euron. Det räcker alltså inte med ett parlament, en EU-flagga och en EU-hymn. En egen valuta har blivit ett måste för den nya stormakten in spe. Även om tanken kan tyckas god säger teoriboken att de nationer som väljer en gemensam valuta måste utvecklas på någotsånär liknande vis ekonomiskt och produktionsmässigt. Annars funkar inte en monetär gemenskap.

Men sunt förnuft råder inte inom EU. Där härskar vidlyftiga drömmar. Införandet av euron har gjort att den tyska exporten gått som tåget, medan mindre produktiva länder (till och med Frankrike!) tvingats låna för att få finanserna att gå ihop. Plötsligt krisar Grekland – varefter även Spanien och Portugal darrar. Vidare lånar Italien i nutid jättebelopp i hopp om att kunna finansiera storstilade planer om exempelvis medborgarlön till fyra miljoner invånare. Då börjar tunga euroländer bråka med Italien. Hela EU skälver. Fredsprojektet hotas alltså av ett systematiskt oförnuft som – i kombination med napoleonskt övermod – tillåts styra EU.

Byråkratiska planer, klåfingrig lagstiftning och en samverkan byggd i stor stil och all hast är unionen i ett nötskal. I stället för att långsamt, steg för steg, utveckla gemenskapen i den takt som även svagare nya medlemslänkar håller för, så har okloka politiker alltför snabbt byggt på höjden och forcerat en federal struktur. Den dagsaktuella oenigheten om invandringspolitiken och Italiens hot mot euron gör att framtiden för EU ser dyster ut. Frågan är om inte en kollaps måste ske innan reformer kan inledas. Hursomhelst, som idealist och vän av europeisk samverkan kring företagande och handel – samt sammanhängande juridisk harmonisering – anser jag att färdriktningen måste ändras till ett ”EU light”. Målet bör således vara en mindre omfattande och ingripande europeisk gemenskap i stil med det som förr kallades EEG.

Torsten Sandström är professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet, med inriktning mot förmögenhetsrätt, särskilt associationsrätt. Han driver http://www.anti-pk-bloggen.se.

57 reaktioner på ”Gästskribent Torsten Sandström: Risken att bygga palats på lös grund

 1. Fredrik Östman skriver:
 2. M.D. skriver:

  För att tolka texten på ren svenska: ”Dumma, dumma Ungern och Polen för att ni agerar efter folkets önskemål istället för att dansa efter EUs pipa!”

  För visst är det konstigt att just de länder som ”trixar med demokratin” är de som driver politik mest i fas med folkets intressen och uttryckliga vilja?

  Gillad av 9 personer

 3. Ingvar skriver:

  Exakt så. Under min korta tid i Tullverket på 1970-talet kunde man se hur EFTA och EEC, det europeiska tullsamarbetet, polisväsendet etc etc fungerade alldeles utmärkt. EU har utvecklats till en koloss på lerfötter som nu är på väg i diametralt motsatt riktning än som var avsikten. Man ser redan hur fredstanken vacklar och ytterligare klåfingrighet kan få tråkiga följder.

  Gillad av 1 person

  • Jo nu kan jag se, på min karta på en tand, denna långa rand av sand, som jag byggt månget slott av med min hand, låt nu se, ett x, inte i samarkand, men i mitt gamla land skriver:

   Precis, och det som gjort handel än mer effektiv idag är teknologisk utveckling, EUs politiker förklarar aldrig varför de inte kan samarbeta utan de feta lönerna i Bryssel, de stora pensionerna och den svulstiga korruptionen. Skulle de inte gå att sluta bättre handelsavtal avtal en de mastodonttexter som produceras i EU? Så klart man kan.

   Gillad av 2 personer

 4. A skriver:

  Jadu, är det ordet tullfrihet du tycker om eller den typ av värld vi ser växa fram… Vad är priset för pengar? Det tycks vara stigande eller vad säger du Torsten?

  Mvh A

  Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   Värdet av pengar är köpkraft. Så länge folk köper en vara och det går att producera den med vinst är det som det skall vara. Annars låter man bli på båda håll. På Island kostar ett 6-pack ägg 50 SEK, förmodligen beroende på flygfrakten. Fisk är troligen billigare.

   Gilla

   • Samuel af Ugglas skriver:

    ”Värdet av pengar är köpkraft”.
    Jag hör sällan svenska folket yttra sig om pengars köpkraft.
    De flesta tycker det är fantastiskt med ”betalkorten” men vad köper ”nollor och ettor” när systemet bryter samman.
    Hur ofta tror svenska folket att institutioner som hanterar elektroniska betalningar upplyser befolkningen när funktionerna är nedstängda?

    Gilla

 5. Lars skriver:

  En artikel väl värd att tänka på, men jag fastnar vid raden ”Den har framför allt backats upp av vänsterideologer, som drömmer om att ”alla ska vara med i båten” i avsnittet om utvidgningen. EU har dominerats av konservativa eller centerpolitiker inom t.ex. kristdemokratiska partier och många hävdar att Euron är resultatet av Group Think (de flesta amerikanska ekonomer avrådde, inte ett optimalt valutaområde) med stora inslag av nyliberalt tankegods, tom vår Rheinfeldt var för utvidgning och att Turkiet skulle med.

  Låt oss släppa detta med vänster och höger, vilket blir en infantil debatt, och istället se på hur EU utvecklats, tänker jag dvs resten av artikeln.

  Gillad av 1 person

  • Jo nu kan jag se, på min karta på en tand, denna långa rand av sand, som jag byggt månget slott av med min hand, låt nu se, ett x, inte i samarkand, men i mitt gamla land skriver:

   Ok, bra så du förstår hur jag tänker, man blir vänster om skattetrycket är över 25%, det är min definition.

   Gillad av 2 personer

   • Jo nu kan jag se, på min karta på en tand, denna långa rand av sand, som jag byggt månget slott av med min hand, låt nu se, ett x, inte i samarkand, men i mitt gamla land skriver:

    Bara

    Gilla

   • Jo nu kan jag se, på min karta på en tand, denna långa rand av sand, som jag byggt månget slott av med min hand, låt nu se, ett x, inte i samarkand, men i mitt gamla land skriver:

    Lars, det börjar bli lite tröttande med dina aggressiva svar. Föreställ dig att vi sitter på ömse sidor om ett köksbord. Du lägger uppenbarligen stor vikt vid etablerad ekonomisk och politisk teori, jag har inte lyckats bli imponerad och anser att mycket av dessa teorier saknar experimentellt förklaringsvärde, som klimatforskning. För frågan ovan så har du tydligen en väldigt formell definition på vänster-höger som du lägger stor vikt vid, kan du ge referens som innebär några få meningars definition? Jag skojar ju allt som oftast lite med dig, men det går inte hem.

    Du måste ju ändå inse att de du kritiserar så hårt har långa professionella yrkesliv bakom sig där ett större antal personer har kunnat bedöma mig och andra. Jag känner inte till din bakgrund men du gör dig själv en otjänst, för man misstänker att du varit en smula mer återhållsam vid ett köksbord?

    Gillad av 2 personer

   • Väl jag känner detta X, Borg byggt av danske mand, vallgravslabyrint av sand, fylld med vand, nu ruin, var söka skatten från samarkand, var gräva med min hand? skriver:

    Gilla

   • Lars skriver:

    Byt signatur till en kort. Skriv bara ett inlägg om dagen. Du skulle tjäna på det. Hinna läsa och räkna till tio. Du är tämligen aggressiv och nu projicerar du dina egna egenskaper på mig.

    Gilla

 6. Bo Svensson skriver:

  Att det blivit så bökigt, beror på ambitionerna att skapa en stormakt. – Hade man fokuserat på regler för ekonomi och samlevnad som vann anslutning i kraft av att vara logiska och konsekventa och skapa goda incitament, vet jag inte vad som skulle kunna gå fel.

  Och då hade det inte behövts några fler EU-organ än en hjärntrust.

  Att det skall skyfflas miljarder mellan länder, förstår jag inte hur det motiveras.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Skulle det aktualiseras behov av en europeisk krigsmakt, – visst kan det ordnas: Då kan skattebetalarna tillåtas kanalisera medel till en sådan vilket de gör i den mån de inte hittar ännu angelägnare ändamål för sina skattemedel.

   Gilla

 7. styggestig skriver:

  Du har fått med det mesta och korrekt därtill Torsten! Utvidgningen och euron var gigantiska misstag, och den politiska klåfingrigheten har inte bara varit legio utan också av ondo. Till försvar av EU kan endast sägas att inom vissa områden, exempelvis jordbrukspolitikens, har utvecklingen gått mot mindre av central detaljstyrning och mera av nationellt bestämmande över hur de avsatta budgetmedlen kan användas. I Finland har man exempelvis haft möjlighet att satsa mer på djuruppfödning än på spannmålsodling, eftersom – som man säger – vet att en kalv växer lika fort i ett kallare klimat som i ett varmare, vilket inte är fallet med spannmål.
  Och visst var det politisk hybris som inträdde efter framgångarna med Mastricht-avtalet under 90-talet. Och visst har EU för både aktiva och avdankade politiker blivit en födkrok som vida överstiger vad vi i Sverige tidigare har haft i form av generaldirektörs- och landshövdingeposter.
  Och visst, en återgång till det tillstånd som rådde efter Mastricht, till ett EEG som du kallar ett EU-light vore en nåd att stilla bedja om.

  Gillad av 4 personer

 8. Aurora skriver:

  Man ska komma ihåg att just Sverig var mycket pådrivande för att införliva forna östländer i ett utvidgat EU. Men motivet var inte det man skulle vilja tro eller hoppas på. Nej, motivet var helt enklet att urvattna EU-samarbetet. Man ska ha i minnet att Sverige var då ett av unionens mest EU-negativa länder och på hemmaplam ville man egentligen bara ha en handelsfrihetsunion. Att det var det man hade innan man gock med glömde man. Då hade det ju varit bättre att inte gå med i EU. Men Sverige vill ju att EU ska ’gå med i Sverige’.

  Gillad av 5 personer

 9. gmiksche skriver:

  Både ja och nej. Jag håller helt med skribenten om den snedvridna utvecklingen av EU mot ett överstatligt småskuret byråkrati av enorma mått. Men inte vad gäller att en del av de öststatsländer som kommit till är sämre demokratier än kärn-EU. Visst har demokratin i ex vis Polen och Ungern sina brister, men det har den även i Tyskland, Frankrike och Sverige. Stora brister, genom det långvariga maktinnehav som de sedan andra världskriget tillbaka framvuxna politiska eliterna tillskansat sig. I symbios med dito finansiella. Bristerna i vårt land tarvar ingen kommentar på denna blogg. Men vad gäller Italien bör dock framhållas att det inte är den i våras nytillträdda koalitionsregeringen mellan Lega Nord och Cinque Stelle som är ansvarig för en statsskuld på 130 % av BNP utan en låg radda av traditionella höger- och vänsterregeringar. Som dessutom placerat sina företrädare som Draghi och Tajani (EU-parlamentets nuvarande president) i positioner varifrån de med brösttoner kritiserar sitt hemland för den ekonomiska härva som deras partier varit med att skapa. Då gäller det också att ha i minnet att Italiens budgeterade underskott håller sig väl inom den treprocentsgränsen som är accepterat inom EU. Och att Frankrike, om jag har rätt för mig under innevarande sekel gång på gång överskridit den gränsen. Det borde räcka, så jag bordlägger t v mina kommentarer vad gäller Ungern och Polen. Eller Tyskland, för den delen. Det finns mycket att säga om det.

  Gillad av 7 personer

 10. Jo nu kan jag se, på min karta på en tand, denna långa rand av sand, som jag byggt månget slott av med min hand, låt nu se, ett x, inte i samarkand, men i mitt gamla land skriver:

  Ett sammelsurium av felaktiga konvenanshistorier och ett pekande på några uppenbara fel. Författaren vill inte betala till ”kleptokratierna” i öst men noterar att den största kakan går till de gamla största EU-länderna i sydväst, inklusive Frankrike, kameler och mygg? Författaren tror att projektet hade med fred att göra, men vem ser en fredlig utveckling? Var det EU som knäckte Sovjet, eller gick in i Jugoslavien? Inte ens våra gränser kan EU hålla, man kan inte ens stoppa gistna gamla fiskebåtar, varför? För att problemet är svårt eller att EU ALDRIG var ett fredsprojekt utan från början var just det vi ser, ett fordon, en primus motor, för att hålla en politisk överklass vid makten, och reducera oss till en pöbel. Redan vid grundandet fanns Greve Kalergi och hans massutblandningsplan, för rotlöst folk är lättstyrt folk, det är som om Hübinette, med ett gigantiskt rasistiskt mindervärdeskomplex tilläts skapa en politisk union. Det var Hitler och Churchill och alla de som dog som skapade freden, allt EU och dess politiker gjort riskerar nu dessa hårt vunna lärdomar, de säger själva att alla nya partier som växer fram är ”bruna” men vem skapar dem? Deras egen politik, och varför ändrar de inte kurs? Undrar man inte det? Varför gör de inte som folk uppenbarligen vill, när de år efter år efter år ser hur ”populistpartier” växer fram? Varför? Svaret är: de vill ha det så här, de ville ha det så här från början, de kan inte ändra kurs för själva grundandet av EU bygger på andra ideal än de som man håller upp för populasen.

  Gillad av 7 personer

  • Jo nu kan jag se, på min karta på en tand, denna långa rand av sand, som jag byggt månget slott av med min hand, låt nu se, ett x, inte i samarkand, men i mitt gamla land skriver:

   Boken ”Europe in Crisis, Intellectuals and the European Idea 1917-1957” rekommenderas i sammanhanget.

   Charter 4: Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, Founder of The Pan-European Union, and the Birth of a ”New” Europe.

   Gillad av 2 personer

   • Jo nu kan jag se, på min karta på en tand, denna långa rand av sand, som jag byggt månget slott av med min hand, låt nu se, ett x, inte i samarkand, men i mitt gamla land skriver:

    Chapter

    Gilla

 11. Christer L skriver:

  Debattören producerar en kuliss med sin kritik, hans akademiska status inger förtroende. Han har nog insikter, tänker folk. Han spelar i en högre serie än jag, den saken är klar. Men han kan inte förstå, tycks det mig, att EU ingår i ett projekt. Om han fortsatt att trampa den kritiska stigen några steg till hade han stått inför en annan utsikt. Varför går det så här för ”den demografiska homogeniteten”, som vi européer kallats av globalisten Sutherland. Varför har EU precis samma åsikt om oss som FN, att vi ska dra till oss alla dessa unga män, miljontals, i bästa soldatålder? Vilka intressen är det som skymmer undan vad som händer oss svenskar, hur vi förlorar vårt sätt att vara? Hur modernismen, en larvig och olidlig kommersialism nu överlämnar till en aggressivt självgod fanatism, som ”affärsidé”.

  Allt handlar om den nya ekonomin, den som folk tror slutade med en smäll i början av seklet. Den fortsätter. Hur svårt har inte ärliga människor att förstå att deras ärlighet kan utnyttjas i ohederliga syften. Det borde vara förbjudet att vara helt ärlig innan man lärt sig förstå vilka konsekvenser sådant kan få. Europa har ”fredligt” invaderats av det oljerika Mellanöstern, enligt strategin ”efter oljan”. Bankunioner skapats och lierats med företag och stater. EU har vuxit fram som en gökunge i det europeiska boet. Överallt denna gökunge. Se det rent konkret och läs det mellan raderna, att EU och feminismen är de strukturer som göder gökungen. Globalgöken, Kokoismen.

  Gillad av 2 personer

 12. Jo nu kan jag se, på min karta på en tand, denna långa rand av sand, som jag byggt månget slott av med min hand, låt nu se, ett x, inte i samarkand, men i mitt gamla land skriver:

  Dessutom, jag har aldrig formellt studerat politisk eller anna organisationsteori men många av de avarter Samdström pekar på verkar på mig oundvikliga, varje stor byråkrati börjar förr eller senare, i EUs fall från början, eftersom det var ett artificiellt projekt skapat över huvudet på medborgarna, att se själva byråkratin som själva syftet, och börjar därför växa, vi ser det i Sverige, vi ser det i EU och vi ser det i finansmarknaderna som författaren nämner. Det är oundvikligt att det skulle bildas ett korrupt kotteri av politiker, som växer och växer och slukar sig själv till slut, men eftersom EUs principer från början var utopiska så går det nu ganska snabbt. Jämför istället med Kina, där man nog länge förstått denna princip, Kejsaren hade ju 70,000 eunucker, det lär man sig nog en del av. I Kina så har man aldrig låtsat att man har demokrati som EU gör, det är antagligen omöjligt med demokrati på denna skala, USA är nog ett undantag och vi ser ju även där hur ett parasiterande etablissemang växt fram som hatar demokrati när den manifesterar sig, som i Trump. Så utan att närmare känna till Kinas organisation så gissar jag att det är en viktig princip för att hålla ihop mittens rike att den parasiterande klassen inte hela tiden växer.

  Gilla

   • Jo nu kan jag se, på min karta på en tand, denna långa rand av sand, som jag byggt månget slott av med min hand, låt nu se, ett x, inte i samarkand, men i mitt gamla land skriver:

    Måste du heta Gunde? Gilla läget, du bestämmer inte.

    Gillad av 1 person

   • Jo nu kan jag se, på min karta på en tand, denna långa rand av sand, som jag byggt månget slott av med min hand, låt nu se, ett x, inte i samarkand, men i mitt gamla land skriver:

    Som alltid så irriterar jag mig nåt enormt på alla de som inte har något att komma med, utom då de slår ner på någon liten detalj, för långt, för mycket poem, eller vad dom helst. Jag har en suverän teknik, jag låter ögonen glida över sådant som inte intresserar mig, annat skiter jag helt i. Prova. Eller du läser också gilla varenda gång det står?

    Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Patrik efterfrågade i dagens artikel en syntes och jag angav att sociala system bildar organisatoriska enheter med övre funktion att överleva, inte disintegrera, och en stor organisation, en lönsam, överlever bättre i en omgivning med tryck från andra system och med individer som rör sig emellan. Värderingar och moral och principer skapas inom system och är giltiga där, så utifrån en sådan syntes så är det nog så att system som olika EU byråkratier skapar sina egna värderingar och funktioner för att hålla samman. Vinst maximering och särskilt individuell sådan förklarar inte hur organisationer och människor fungerar.

   Gillad av 1 person

 13. Lars Strömberg skriver:

  Några grundläggande och simpla funderingar. Kanske såpass simpla att de lätt glöms bort. Eller snarare fnyses åt och hastas förbi:
  – Vad är Europa? Det vill säga UTÖVER en linje på kartan.
  – Vad förenar de länder som befinner sig innanför den linjen, UTÖVER just att de befinner sig där?
  – Vad är syftet med att ingå i en grupp? Är det primärt för att ge? Är det primärt för att ta?

  Några påståenden baserat på egna erfarenheter:
  – Gemensamt ansvar blir ingens ansvar. Man behöver inte mer avancerade analyser än av en arbetsplats pentry.
  – Verksamheter tenderar att få slagsida mot organisation, dokumentation och byråkrati.
  Det är bekväma sysslor jämfört med att vara vid fronten.
  – Människor tenderar att ägna tankar åt att analysera det och dem de INTE kan påverka.
  Det är självklart bekvämare än att fokusera på det man SJÄLV kan göra något åt.

  Gillad av 1 person

 14. Staffan W skriver:

  Instämmer helt med analysen. Sverige blir den största nettobetalaren per innevånare, efter Brexit. Jordbrukspolitiken måste revideras (bidragen minska) och efter Brexit måste man anpassa sig till de 500 miljarder kr som kommer att saknas netto från Storbritannien under en fem års period. Antalet ledamöter i Europaparlamentet givetvis minskas med det Brittiska antalet, o s v. Istället vill man höja avgiften till 1,5% av BNP – till vilket dock Sverige förtjänstfullt säger nej!

  Gilla

 15. Jo nu kan jag se, på min karta på en tand, denna långa rand av sand, som jag byggt månget slott av med min hand, låt nu se, ett x, inte i samarkand, men i mitt gamla land skriver:

  Off-topic, men jag hade tänkt avbryta mitt 10-åriga moratorium mot mejl till ledarskribenter, det hade kanske varit bra om alla som har lust hade skrivit ett vänligt brev till sina favoritskribenter och frågat om de missat FNs nya migrationsavtal som skrivs under i December? Jag har en två-tre i kikaren.

  Gillad av 2 personer

  • Monica Eliasson skriver:

   Precis vad jag gjort. Jag har kontaktat Göteborgs-Postens ledarredaktion. GP bukar ju ibland sticka ut hakan (Alice Teodorescu, Jenny Sonesson, Alexandra Boscanin, Håkan Boström m.fl.) Mot förmodan fick jag svar av Håkan Boström, som meddelade att han skulle ”eventuellt titta på frågan”. Därutöver har jag skrivit till ca. 30 SD-riksdagsledamöter och uppmanat dem att ta tag i frågan. Obegripligt att de inte redan gjort det.

   Det sägs att detta FN-avtal, Global Compact for Soft, Orderly and Regular Migration, inte är formellt bindande. Men vi vet ju hur svenska regeringar brukar agera inför det helgonförklarade FN:s påbud: krälande i stoftet följer man FN:s minsta vink. Spåren förskräcker dessutom, när man betraktar FN:s Barnkonvention, vilken heller inte var bindande till att börja med. Nu har Sveriges riksdag emellertid beslutat att införliva Barnkonventionen i svensk lagstiftning fr.o.m. 1 jan 2020.

   Från MSM:s och rikspolitikers sida är det knäpptyst i denna fråga. Mörkläggning är anbefalld. Men vi är många som oroar oss för vad detta avtal kan ställa till med för Sverige som oberoende stat och nation.

   Sverige borde göra gemensam sak med alla de länder som vägrar underteckna Global Compact-avtalet, t.ex. USA, Australien, Ungern, Polen, Tjeckien, Estland, Österrike, m.fl. Det brådskar.

   P.S. Funderar på att kontakta modiga Lotta Gröning i frågan.

   Gillad av 8 personer

   • Jo nu kan jag se, på min karta på en tand, denna långa rand av sand, som jag byggt månget slott av med min hand, låt nu se, ett x, inte i samarkand, men i mitt gamla land skriver:

    Bra, jag tänkte också på Boström, Teodorescu har gett upp som en ärkehycklare. Alltså, pk-ister tycker ju att ett sådant avtal är BRA, det är ju som en dröm för dem, så det är ju något avslöjande att man inte ens skriver en massa hyllningsartiklar. Arpi och Gudmundsson då. SvDs prao har visst redan rykt tyvärr.

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Lotta Gröning är utmärkt. Tove Lifvendahl oockså. Fundera inte längre. Du har redan satt stenen i rulllning. Jag känner en i riksdagenn som jag hela tiden petar på. Han är lite motvalls och behöver support utifrån. Han är inte stockholmare. Det finns säkert många rättänkande riksdagsmän från landsorten. Dem ska vi stödja.

    Gillad av 1 person

  • Eva Danielsson skriver:

   Bra uppmaning och jag har redan mailat några ledarskribenter och riksdagsmän om detta, precis som flera här gjort. Jag gjorde så även vad gällde grundlagsändringsförslaget i våras och fick faktiskt svar då från några också. Det händer alltså att någon läser inkommande mail.

   Gillad av 1 person

  • gmiksche skriver:

   Jag har svårt för att utnämna någon skribent till favoritskribent när vederbörande undviker att ta upp angelägna frågor han eller hon borde ägna sin uppmärksamhet åt utifrån sin inriktning. D v s ägnar sig åt struntsaker på ett sätt som jag gillar men rör inte vid frågor som bränns. Sådana finns det gott om.

   Gilla

   • Väl jag känner detta X, Borg byggt av danske mand, vallgravslabyrint av sand, fylld med vand, nu ruin, var söka skatten från samarkand, var gräva med min hand? skriver:

    Ja, jag använder en viss konstnärlig frihet när jag skriver ”favorit”.

    Gilla

 16. Rikard skriver:

  Hej.

  Vilket öststatsland är Sverige mer demokratiskt än?

  Skribenten är en smula ohederlig, eller utgår från kunskaper inhämtade via regimtrogna media i Sverige. Ett klargörande vilket eller vilka länder som avses, och på vilket eller vilka sätt, är nödvändigt.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 7 personer

  • Anders skriver:

   Skribenten talar om forna sovjetstater. De enda dylika som är med i EU är våra grannländer Estland, Lettland och Litauen. Det måste vara de som avses.

   Gilla

   • observatör skriver:

    Enligt juridikprofessorn har alltså inte öststaterna ”självständiga domstolar”. Men Sverige då ? Där i både tingsrätt, hovrätt och förvaltningsdomstolar det är POLITIKER (nämndemän) som dömer! Och har samma rösträtt i domsluten som den ensamme juristdomaren.

    Gilla

 17. Jari Norvanto skriver:

  Även om politikerklassen och EU-teknokraterna inte bryr sig om medborgarna, kommer invånarna – medborgare eller ej – inom EU att diktera realpolitiken. Alltmer ju mer multikulti (läs: islamisering) genom massinvandring fortgår och de befintliga ”minoriteterna” blir till nya majoriteter. Överstatlighetens puppet masters och hantlangare vill för mycket för att lyckas, om det inte är sammanbrott som önskas, vill säga.

  Gilla

 18. p2185 skriver:

  Det är ju en inte alltför komplicerad beskrivning av ett dystert läge som genom växande överbyråkratisering synes omöjlig att stoppa. Tar tacksamt emot Torsten Sandströms egna förslag på hu återgång ska ordnas.

  Gilla

  • Väl jag känner detta X, Borg byggt av danske mand, vallgravslabyrint av sand, fylld med vand, nu ruin, var söka skatten från samarkand, var gräva med min hand? skriver:

   En bra poäng, Sandström får mycket kritik här nu när han börjar sin långa resa från pk, han hade istället för att skriva om denna väg (som de flesta här beträtt för ett årtionde eller mera sedan) så hade han kunnat använda sina fackkunskaper och varit specifik och konkret som du skriver.

   Gilla

   • Väl jag känner detta X, Borg byggt av danske mand, vallgravslabyrint av sand, fylld med vand, nu ruin, var söka skatten från samarkand, var gräva med min hand? skriver:

    Det är ju värdet av exempelvis Westerholm, han har fortfarande kvar sina grundläggande felslut, men är konkret i specifika ärenden och gör skillnad.

    Gilla

 19. Tina skriver:

  Skribenten vet uppenbarligen inte vad en före detta Sovjetstat är, vilka länder som helt upphörde som länder och vilka som utsattes för folkmord, och vilka som russifierades och inte. Vissa länder hade demokratiska traditioner och klarade av att med tomma händer bygga upp ett land. Estländerna fick t.ex. från sin nybildade stat endast 100 kr var att börja om på nytt med vid valutabytet 1992 (från rubel till kroon). Men alla jublade över att slippa den förhatliga symbolen för ockupation, den ryska rubeln, och att få börja bygga sitt eget land. Öststater är inte heller så förtjusta i EUs byråkrati, men har inget att säga till om, och en del av dem hamnar nu på första listan, d v s att de inte längre är nettomottagare. Utvecklingen går fortare än vad Torsten Sandström har hängt med i. Vad som kanske var sant för tjugo år sedan stämmer inte längre. Däremot är unioner nödvändiga om man har ett aggressivt grannland. Sverige har varit skyddat på alla fronter genom sina grannländer som tagit smällen, och kan därigenom ha sina konstiga åsikter.

  Dessutom lyser det igenom att skribenten är en fredsskadad person, en av dessa som tycker det är viktigt att hata vargar! Ingen vars släkt har slaktats i krig kan anse att vargar är något större problem. De kör nämligen inte stridsvagnar!
  Däremot kan man känna glädje och ödmjukhet över att det finns vilda djur kvar, i en skog som inte förvandlats till granåker.

  Gilla

  • torssan skriver:

   Jag medger min oklarhet avseende sovjetstater. Tänkte inte på de baltiska staterna och önskade undvika ett tjatigt samtal för eller mot vissa andra länder. Men jag kunde ha nämnt Bulgarien och Rumänien och borde också peka på Malta och Cypern. Vad du skriver om fred, vargar och granåkrar förstår jag inte alls…Ser ingen linje alls i detta bildspråk.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.